Russell Hobbs 24662-56 Manual de utilizare

Categorie
Tocătoare electrice pentru alimente
Tip
Manual de utilizare
43
Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă daţi aparatul altcuiva, nu uitaţi să daţi şi
instrucţiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.
PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
Respectaţi măsurile de siguranţă de bază, inclusiv:
Acest aparat poate  folosit de către persoane cu capacități zice,
senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe da
sunt supravegheate/instruite și înțeleg pericolele la care se supun.
Copiii nu trebuie să folosească sau să se joace cu aparatul.
Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor.
Pentru a evita rănirea, ți precauți atunci când manevrați lamele, goliți
vasul și curățați aparatul.
h Nu adăugaţi lichide erbinţi (peste 40°C), acestea s-ar putea să
stropească din cauza aburilor.
c Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.
Scoateţi aparatul din priză înainte de asamblare, dezasamblare sau
curăţare.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este în funcţiune.
În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant,
agentul de service sau orice altă persoană calicată, pentru a evita
accidentele.
L Nu introduceți unitatea motorului în lichid.
Nu folosiţi aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucţiuni.
Nu operaţi aparatul dacă este stricat sau nu funcţionează corect.
Nu lăsați motorul să opereze mai mult de 1 minut; se va supraîncălzi. După 1 minut, opriți
motorul cel puțin 3 minute, pentru a-i permite să se răcească.
EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC
SCHIŢE
1. Întrerupător
2. Unitate motor
3. Capac de procesare
4. Capac de depozitare
5. Unitatea lamelor
6. Vas
7. Ax
8. Flanșe
UTILIZARE
Nu încercaţi să spargeţi gheaţă, nu încercaţi să tăiaţi carne crudă şi aveţi grijă la lame.
Nu depăşiţi limita marcată max.
Nu procesaţi alimente dure – ex. orice aliment ce nu poate  tăiat cu uşurinţă cu un cuţit de
bucătărie.
Nu tăiaţi în bucăţi mari – cuburi de maxim 18mm.
1. Scoateţi aparatul din priză.
2. Ridicaţi unitatea motorului de pe vas. Ridicați capacul de procesare de pe vas.
3. Fixaţi lamele pe axul de pe fundul vasului. Este posibil să trebuiască să le rotiţi puţin,
pentru a se xa pe anşele axului. Sunt prevăzute cu arc, prin urmare este posibil să
resimţiţi oarecare rezistenţă atunci când împingeţi în jos.
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
44
4. Puneţi alimentele în vas.
5. Aliniați oriciul central din capacul de procesare cu partea superioară a unității lamei și
coborâți capacul în vas.
6. Coborâți unitatea motorului pe capacul de procesare. Este posibil să trebuiască să o rotiţi
puţin pentru a se xa pe unitatea lamelor.
7. Băgaţi întrerupătorul în priză.
8. Apăsaţi butonul pentru a porni motorul, eliberaţi-l pentru a-l opri.
9. Este recomandabil să folosiţi motorul în ture de câteva secunde şi să vericaţi rezultatul
între ture.
DUPĂ UTILIZARE
1. Scoateţi aparatul din priză.
2. Ridicaţi unitatea motorului de pe vas. Ridicați capacul de procesare de pe vas.
3. Pentru ca lamele să nu cadă, puneţi un deget pe ele.
4. Goliţi conţinutul alimentelor procesate din vas.
5. Alternativ, prindeţi partea din plastic a lamelor, rotiţi-o pentru a o elibera de pe anşele
axului şi ridicaţi-o pentru a o scoate din vas.
6. Montați capacul de depozitare pe vas.
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
1. Scoateţi aparatul din priză.
2. Ştergeţi exteriorul unităţii motorului cu o cârpă umedă curată.
3. Curăţaţi interiorul unităţii lamelor cu o scobitoare.
4. Spălați manual părțile detațabile.
` Puteți spăla aceste componente în mașina de spălat vase.
Mediul extrem din interiorul maşinii de spălat vase poate afecta suprafeţele.
Va  afectat doar aspectul acestora, nu va  afectată funcţionarea aparatului.
RECICLAREA
W
Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele
periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu
unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile
municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice
și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/
colectare corespunzător.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Russell Hobbs 24662-56 Manual de utilizare

Categorie
Tocătoare electrice pentru alimente
Tip
Manual de utilizare