Russell Hobbs 24420-56 Manual de utilizare

Marca
Russell Hobbs
Categorie
fiare de călcat
Model
24420-56
Tip
Manual de utilizare
83
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă daţi aparatul altcuiva, nu uitaţi să daţi şi instrucţiunile.
Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.
PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
Respectaţi măsurile de siguranţă de bază, inclusiv:
Aparatul poate  folosit de copii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de către
persoane cu capacități zice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de
experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg
pericolele la care se supun.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât
dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
Nu folosiţi lângă şi nu depozitaţi aparatul la îndemâna copiilor.
Folosiți erul sau montați-l pe suportul său, pe o suprafață stabilă, nivelată,
termorezistentă, de preferat pe placa de călcat.
Nu lăsați erul de călcat nesupravegheat cât timp este în priză sau cât timp
este pe placa de călcat.
Înainte de a-l umple, curăța și după utilizare, scoateți erul de călcat din
priză.
Nu utilizați aparatul dacă l-ați scăpat pe jos sau este deteriorat, sau dacă nu
funcționează corect sau are scurgeri.
În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant,
agentul de service sau orice altă persoană calicată, pentru a evita
accidentele.
h Suprafețele aparatului se vor încinge – nu atingeți.
B
Nu puneţi aparatul în lichid, nu îl folosiţi în baie, lângă apă sau afară.
Nu călcați hainele în timp ce sunt purtate - purtătorul lor va  rănit.
Nu folosiţi aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucţiuni.
Nu zgâriați talpa - evitați nasturii, fermoarele etc.
Aparatul este prevăzut cu o siguranță termică, ce va sări în cazul supraîncălzirii. Dacă se întâmplă
asta, aparatul nu va mai funcționa și va trebui returnat pentru a  reparat.
EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC
SCHIŢE
1. Control temperatură
2. Buton pentru abur
3. Furtun de abur
4. Semn
5. Bec alimentare
6. Rezervor
7. Furtun de abur
8. Priză de stocare
9. Filtru anticalcar (în rezervor)
10. Buton pornire/oprire
11. Bec de stare abur
84
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Îndepărtați toate etichetele, autocolantele sau ambalajele de pe erul de călcat și de pe talpa sa.
Nu vă faceți griji dacă la început erul de călcat scoate puțin fum; acesta va dispărea odată ce
elementele se încălzesc.
Pentru a curăța talpa, călcați o cârpă veche din bumbac.
UMPLERE
Fierul de călcat poate  folosit cu apă de la robinet, însă dacă locuiți într-o zonă cu apă dură, trebuie să
folosiți apă distilată (apă nedetartrată chimic).
Atunci când cumpărați apă distilată, asigurați-vă că este specicată utilizarea pentru erul de călcat.
1. Scoateţi rezervorul din partea frontală a staţiei de călcat cu aburi trăgând acesta afară de mânerul din
faţă al rezervorului.
2. Umplaţi rezervorul până la semnul max. Nu umpleţi peste nivelul max.
3. Puneţi înapoi rezervorul în soclul staţiei de aburi.
SETĂRI PRELIMINARE
1. Puneţi erul de călcat pe soclul staţiei.
2. Băgaţi întrerupătorul în priză.
3. Porniţi aparatul punând butonul de pornire/oprire pe poziţia I.
4. Rotiţi discul de control temperatură la setarea pe care doriţi.
GHID PENTRU SETAREA TEMPERATURII
1. Consultați simbolurile de manevrare a materialelor (i j k l).
2. Călcați mai întâi materialele care necesită temperaturi mai joase , apoi pe cele ce necesită
temperaturi medii, și terminați cu cele ce necesită temperaturi înalte .
3. Rotiţi discul de control temperatură la setarea pe care o doriţi.
Dacă instrucțiunile de pe eticheta materialului diferă de cele din acest ghid, urmați instrucțiunile de pe
etichetă.
specicaii etichetă setare temperatură
j rece – nailon, bre acrilice, poliester
k cald – lână, amestecuri din poliester
l erbinte – bumbac, lenjerie
/max
i a nu se călca
Odată ce erul de călcat atinge temperatura dorită, lumina rămâne aprinsă.
LCAREA CU ABURI
1. Dacă intenționați să folosiți aburii, tenperatura trebuie setată pe
l
sau o valoare mai mare.
2. Pentru a folosi jetul de aburi apăsaţi butonul pentru aburi, pentru a stopa eliberaţi acesta.
NOTĂ: Atunci când pornii pentru prima oară staia de călcat cu aburi și acionai butonul pentru
călcarea cu aburi vei observa o întârziere, deoarece staia de călcat cu aburi pompează apa din
rezervor pentru a alimenta sistemul. Acest lucru este normal și poate dura 20-30 de secunde.
Același fenomen are loc și după reumplerea rezervorului.
85
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
BEC DE STARE ABUR
Becul de stare abur va clipi atunci când erul de călcat se încălzește. Înainte să călcați cu abur, așteptați până
când becul de stare abur nu mai clipește. Rețineți că acționarea butonului pentru aburi nu va funcționa
decât după ce becul de stare pentru abur nu mai clipește.
CĂLCARE USCATĂ
Puteți călca uscat doar apăsând butonul pentru abur, însă dacă doriți să vă asigurați că nu îl apăsați
accidental, vă sfătuim să călcați cu rezervorul gol. Prima oară călcați uscat, apoi opriți erul, umpleți
rezervorul și călcați cu abur.
LCAREA VERTICALĂ CU ABURI
Neteziti cutele hainelor aate pe umeraș, perdelelor suspendate și materialelor de pe mobilă.
Asigurați-vă că există sucientă ventilație în spatele materialului; în caz contrat, se poate umezi,
cauzând mucegai
Vericați ca în spatele materialului să nu e nimic care ar putea să e deteriorat de aburi.
Vericați dacă buzunarele și manșetele sunt goale.
1. Setați temperatura la max.
2. Ridicați erul de pe material.
Recomandăm folosirea butonului pentru aburi pentru câteva jeturi de aburi pe arii mici, acesta vă dă un
control mai bun.
DU UTILIZARE
1. Puneți erul pe baza aparatului și rotiți discul de control temperatură la .
2. Puneţi butonul de pornire/oprire pe poziţia O şi scoateți aparatul din priză.
3. Goliți rezervorul.
4. Lăsați erul să se răcească complet înainte de a curăța, mișca sau a depozita acesta.
5. Furtunul de aburi poate  înfășurat și xat în clema pentru furtun.
6. Înfășurați cablul de alimentare în jurul stației de călcat cu aburi împotriva direcției acelor ceasului și
puneți conectorul în priza de stocare (Figura B).
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
1. Scoateți aparatul din priză și lăsați să se răcească complet.
2. Ştergeţi suprafeţele exterioare cu o cârpă umedă.
3. Îndepărtați petele de pe talpă cu puțin oțet.
4. Nu zgâriați talpa
CARTUȘ PENTRU DEDURIZARE
Pentru extinderea duratei de viață a aparatului dvs. și pentru a preveni problemele cauzate de depunerile
de calcar, stația de călcare cu aburi a dvs. este prevăzut cu un cartuș de dedurizare a apei. Durata de viață
a acestui cartuș depinde de frecvența folosirii și de duritatea apei în regiunea dvs. Într-o regiune care are
apă cu duritate scăzută acesta înseamnă aproximativ 100 de cicluri de utilizare. Când cartușul trebuie
schimbat, va începe să pâlpâie lumina de avertizare / butonul de resetare. Nu puneți nici un fel de
substanțe de dedurizare în rezervor (nici oțet) în rezervor. Aceasta poate avaria stația de călcat.
Pentru înlocuirea cartușului:
1. Opriţi aparatul şi scoateţi-l din priză.
2. Lăsați stația de călcat cu aburi să se răcească pentru cel puțin o oră, până când erul se răcește.
3. Scoateţi rezervorul din partea de faţă a aparatului.
86
4. Trageți afară în sus cartușul anticalcar din rezervorul de apă. Notați că cartușul poate să aibă apă în el
când este îndepărtat (Figura A).
5. Montați cartușul nou și apăsați jos ferm în rezervorul de apă.
6. Umpleți din nou și montați din nou rezervorul de apă.
7. Conectați stația de abur cu rețeaua electrică
8. Odată ce stația de călcat este gata, trageți butonul de aburi până când începe să genereze aburi.
Acesta va reseta contorul sistemului.
Important: Folosind aparatul fără schimbarea cartușului poate cauza o reducere a cantității de aburi și
poate avaria aparatul. Nu resetați sistemul anticalcar niciodată fără a schimba cartușul anticalcar. Garanția
nu acoperă defecțiunile cauzate aparatului de neînlocuirea cartușului anticalcar.
ÎNLOCUIREA CARTUȘURILOR ANTICALCAR
Pentru informații referitoare la cumpărarea cartușurilor de dedurizare, contactați punctul de service local
al dvs. menționând lui și numărul modelului stației de călcare cu aburi.
RECICLAREA
W
Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase,
aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste
simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați
întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și
cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.
/

Acest manual este potrivit și pentru