Russell Hobbs 24440-56 Manual de utilizare

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manual de utilizare
84
Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă daţi aparatul altcuiva, nu uitaţi să daţi şi instrucţiunile.
Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.
PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
Respectaţi măsurile de siguranţă de bază, inclusiv:
Aparatul poate  folosit de copii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de către
persoane cu capacități zice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de
experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg
pericolele la care se supun.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât
dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
Nu folosiţi lângă şi nu depozitaţi aparatul la îndemâna copiilor.
Folosiți erul sau montați-l pe suportul său, pe o suprafață stabilă, nivelată,
termorezistentă, de preferat pe placa de călcat.
Nu lăsați erul de călcat nesupravegheat cât timp este în priză sau cât timp
este pe placa de călcat.
Înainte de a-l umple, curăța și după utilizare, scoateți erul de călcat din
priză.
Nu utilizați aparatul dacă l-ați scăpat pe jos sau este deteriorat, sau dacă nu
funcționează corect sau are scurgeri.
În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant,
agentul de service sau orice altă persoană calicată, pentru a evita
accidentele.
h Suprafețele aparatului se vor încinge – nu atingeți.
B
Nu puneţi aparatul în lichid, nu îl folosiţi în baie, lângă apă sau afară.
Nu călcați hainele în timp ce sunt purtate - purtătorul lor va  rănit.
Nu folosiţi aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucţiuni.
Nu zgâriați talpa - evitați nasturii, fermoarele etc.
Aparatul este prevăzut cu o siguranță termică, ce va sări în cazul supraîncălzirii. Dacă se întâmplă
asta, aparatul nu va mai funcționa și va trebui returnat pentru a  reparat.
EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC
SCHIŢE
1. Control temperatură
2. Buton pentru abur
3. Furtun de abur
4. Semn
5. Bec termostat
6. Rezervor
7. Furtun de abur
8. Priză de stocare
9. Filtru anticalcar (în rezervor)
10. Buton pornire/oprire
11. Lumină de avertizare / buton de resetare
12. Control aburi
85
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Îndepărtați toate etichetele, autocolantele sau ambalajele de pe erul de călcat și de pe talpa sa.
Nu vă faceți griji dacă la început erul de călcat scoate puțin fum; acesta va dispărea odată ce
elementele se încălzesc.
Pentru a curăța talpa, călcați o cârpă veche din bumbac.
UMPLERE
Fierul de călcat poate  folosit cu apă de la robinet, însă dacă locuiți într-o zonă cu apă dură, trebuie să
folosiți apă distilată (apă nedetartrată chimic).
Atunci când cumpărați apă distilată, asigurați-vă că este specicată utilizarea pentru erul de călcat.
1. Scoateţi rezervorul din partea frontală a staţiei de călcat cu aburi trăgând acesta afară de mânerul din
faţă al rezervorului.
2. Umplaţi rezervorul până la semnul max. Nu umpleţi peste nivelul max.
3. Puneţi înapoi rezervorul în soclul staţiei de aburi.
SETĂRI PRELIMINARE
1. Puneţi erul de călcat pe soclul staţiei.
2. Băgaţi întrerupătorul în priză.
3. Porniţi aparatul punând butonul de pornire/oprire pe poziţia I.
4. Rotiţi discul de control temperatură la setarea pe care doriţi. Lumina termostatului se va ilumina
intermitent până când erul ajunge la temperatura dorită . Odată ce atinge temperatura dorită,
lumina rămâne aprinsă.
5. Folosiţi butonul control aburi pentru a selecta cantitatea de aburi (m= cantitate redusă, l= mediu
h = cantitate crescută).
GHID PENTRU SETAREA TEMPERATURII
1. Consultați simbolurile de manevrare a materialelor (i j k l).
2. Călcați mai întâi materialele care necesită temperaturi mai joase , apoi pe cele ce necesită
temperaturi medii, și terminați cu cele ce necesită temperaturi înalte .
3. Rotiţi discul de control temperatură la setarea pe care o doriţi.
Dacă instrucțiunile de pe eticheta materialului diferă de cele din acest ghid, urmați instrucțiunile de pe
etichetă.
specicații etichetă setare temperatură
j rece – nailon, bre acrilice, poliester
k cald – lână, amestecuri din poliester
l erbinte – bumbac, lenjerie
/max
i a nu se călca
Odată ce erul de călcat atinge temperatura dorită, lumina rămâne aprinsă.
CĂLCAREA CU ABURI
1. Dacă intenționați să folosiți aburii, tenperatura trebuie setată pe
l
sau o valoare mai mare.
2. Folosiţi butonul control aburi pentru a selecta cantitatea de aburi (m= cantitate redusă, l= mediu
h = cantitate crescută).
3. Pentru a folosi jetul de aburi apăsaţi butonul pentru aburi, pentru a stopa eliberaţi acesta.
86
NOTĂ: Atunci când porniți pentru prima oară stația de călcat cu aburi și acționați butonul pentru
călcarea cu aburi veți observa o întârziere, deoarece stația de călcat cu aburi pompează apa din
rezervor pentru a alimenta sistemul. Acest lucru este normal și poate dura 20-30 de secunde.
Același fenomen are loc și după reumplerea rezervorului.
CĂLCARE USCATĂ
Puteți călca uscat doar apăsând butonul pentru abur, însă dacă doriți să vă asigurați că nu îl apăsați
accidental, vă sfătuim să călcați cu rezervorul gol. Prima oară călcați uscat, apoi opriți erul, umpleți
rezervorul și călcați cu abur.
CĂLCAREA VERTICALĂ CU ABURI
Neteziti cutele hainelor aate pe umeraș, perdelelor suspendate și materialelor de pe mobilă.
Asigurați-vă că există sucientă ventilație în spatele materialului; în caz contrat, se poate umezi,
cauzând mucegai
Vericați ca în spatele materialului să nu e nimic care ar putea să e deteriorat de aburi.
Vericați dacă buzunarele și manșetele sunt goale.
1. Setați temperatura la max.
2. Ridicați erul de pe material.
Recomandăm folosirea butonului pentru aburi pentru câteva jeturi de aburi pe arii mici, acesta vă dă un
control mai bun
.
DUPĂ UTILIZARE
1. Puneți erul pe baza aparatului și rotiți discul de control temperatură la .
2. Puneţi butonul de pornire/oprire pe poziţia O şi scoateți aparatul din priză.
3. Goliți rezervorul.
4. Lăsați erul să se răcească complet înainte de a curăța, mișca sau a depozita acesta.
5. Furtunul de aburi poate  înfășurat și xat în clema pentru furtun.
6. Înfășurați cablul de alimentare în jurul stației de călcat cu aburi împotriva direcției acelor ceasului și
puneți conectorul în priza de stocare (Figura C).
7. Atunci când depozitați stația de călcat cu aburi în poziție verticală, rezervorul de apă trebuie golit.
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
1. Scoateți aparatul din priză și lăsați să se răcească complet.
2. Ştergeţi suprafeţele exterioare cu o cârpă umedă.
3. Îndepărtați petele de pe talpă cu puțin oțet.
4. Nu zgâriați talpa
CARTUȘ PENTRU DEDURIZARE
Pentru extinderea duratei de viață a aparatului dvs. și pentru a preveni problemele cauzate de depunerile
de calcar, stația de călcare cu aburi a dvs. este prevăzut cu un cartuș de dedurizare a apei. Durata de viață
a acestui cartuș depinde de frecvența folosirii și de duritatea apei în regiunea dvs. Într-o regiune care are
apă cu duritate scăzută acesta înseamnă aproximativ 100 de cicluri de utilizare. Când cartușul trebuie
schimbat, va începe să pâlpâie lumina de avertizare / butonul de resetare. Nu puneți nici un fel de
substanțe de dedurizare în rezervor (nici oțet) în rezervor. Aceasta poate avaria stația de călcat.
Pentru înlocuirea cartușului:
1. Opriţi aparatul şi scoateţi-l din priză.
2. Lăsați stația de călcat cu aburi să se răcească pentru cel puțin o oră, până când erul se răcește.
3. Scoateţi rezervorul din partea de faţă a aparatului.
4. Trageți afară în sus cartușul anticalcar din rezervorul de apă. Notați că cartușul poate să aibă apă în el
când este îndepărtat (Figura A).
87
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
5. Montați cartușul nou și apăsați jos ferm în rezervorul de apă.
6. Umpleți din nou și montați din nou rezervorul de apă.
7. Conectați stația de abur cu rețeaua electrică
8. Odată ce stația de călcat este gata, trageți butonul de aburi până când începe să genereze aburi.
Acesta va reseta contorul sistemului.
Important: Folosind aparatul fără schimbarea cartușului poate cauza o reducere a cantității de aburi și
poate avaria aparatul. Nu resetați sistemul anticalcar niciodată fără a schimba cartușul anticalcar. Garanția
nu acoperă defecțiunile cauzate aparatului de neînlocuirea cartușului anticalcar.
ÎNLOCUIREA CARTUȘURILOR ANTICALCAR
Pentru informații referitoare la cumpărarea cartușurilor de dedurizare, contactați punctul de service local
al dvs. menționând lui și numărul modelului stației de călcare cu aburi.
FILTRU
Recomandăm să scoateți și să schimbați ltrul la ecare a 6-a folosire a aparatului, în funcție de gradul de
duritate a apei. Lumina de avertizare/butonul de resetare va clipi pentru a vă semnala că ltrul trebuie
curăţat.
Pentru a schimba ltrul:
1. Scoateți aparatul din priză și lăsați să se răcească complet.
2.
C
Lăsați stația de călcat cu aburi să se răcească pentru cel puțin o oră, până când erul se
răceș te.
3. Scoateţi rezervorul din partea de faţă a aparatului. Filtrul se găsește în spatele rezervorului.
4. Rotiți ltrul împotriva acelor ceasornicului și scoateți acesta (Figura B).
5. Clătiți ltrul sub un robinet.
6. Remontați ltrul și strângeți cu fermitate.
7. Resetaţi lumina de avertizare.
RECICLAREA
W
Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase,
aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste
simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați
întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și
cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Russell Hobbs 24440-56 Manual de utilizare

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manual de utilizare