Pulsar AS3100 Manualul proprietarului

Marca
Pulsar
Categorie
aspiratoare
Model
AS3100
Tip
Manualul proprietarului
ASPIRADOR CON / SIN BOLSA INSTRUCCIONES DE USO
VACUUM CLEANER WITH / WITHOUT BAG INSTRUCTIONS FOR USE
ASPIRATEUR AVEC / SANS SAC MODE D’EMPLOI
STAUBSAUGER MIT / OHNE STAUBBEUTEL GEBRAUCHSANLEITUNG
ASPIRADOR COM/SEM SACO INSTRUÇÕES DE USO
ASPIRAPOLVERE CON E SENZA SACCHETTO ISTRUZIONI PER L’USO
STOFZUIGER MET / ZONDER ZAK GEBRUIKSAANWIJZING
VYSAVAČ S / BEZ PYTLÍKA VOD K POUZITÍ
ODKURZACZ WORKOWY / BEZWORKOWY INSTRUCJA OBSLUGI
VYVAČ S / BEZ VRECÚŠKA VOD NA POUZITIU
PORZSÁKOS / PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ HASNÁLATI UTASÍTÁS
ПРАХОСМУКАЧКА С / БЕЗ ТОРБИЧКА инструкция за употреба
USISAVAČ S ILI BEZ VREĆICE UPUTE ZA UPOTREBU
MOD. AS3100
Solac is a registered Trade Mark 4/06
27
1
2
4
5
6
7
16
9
10
13
14
15
3
8
12
11
17
18
MAX
19
22
20
23
21
24
25
26
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Fig.4 Fig.5 Fig.6
MAX
Fig.7
Click
Fig.8
Fig.13 Fig.14
Fig.15
Fig.16
Click
Fig.9
Fig.10 Fig.11
Fig.12
M
AX
10
Vuelva a colocarlo una vez limpio cerrando de nuevo la rejilla protectora
(11). Para ello introduzca el filtro en su alojamiento y cierre la rejilla presio-
nando de la pestaña superior de esta hacia arriba hasta que oiga clic. (Fig.
16).
Importante: Nunca utilice el aspirador sin el filtro de salida de aire.
21
Replacez-le une fois quil est propre en refermant la grille de protection (11).
Pour cela, introduisez le filtre dans son logement et fermez la grille en ap-
puyant sur la languette supérieure vers le haut jusquà ce que vous enten-
diez un déclic. (Fig. 16).
Important : N’utilisez jamais l’aspirateur sans le filtre de sortie d’air.
27
Den sauberen Filter wieder einsetzen und Abluftgitter (11) schließen. Dazu
setzen Sie den Filter in sein Fach ein und schließen das Gitter, indem Sie
den oberen Ansatz nach oben drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.
(Abb. 16).
Wichtig: Staubsauger niemals ohne Abluftfilter benutzen.
33
grelha pressionando a patilha superior da mesma para cima até ouvir um
estalido. (Fig. 16).
Importante: Nunca utilize o aspirador sem o filtro de saída do ar.
45
Belangrijk: laat het 24 uur helemaal drogen voordat u het filter weer in
het apparaat aanbrengt.
Als het schoon is, breng het weer aan en sluit het beschermingsrooster (11)
opnieuw af. Steek daartoe het filter in zijn houder en sluit het rooster door
het bovenste uitsteeksel omhoog te drukken tot u klik hoort. (Afb. 16).
Belangrijk: Gebruik de stofzuiger nooit zonder het blaasfilter.
56
Po wyczyszczeniu, należy go na powrót założyć a następnie zamknąć kratkę
filtra wylotu powietrza (11). W tym celu należy założyć filtr a następnie do-
cisnąć górną zapadkę kratki, aż do momentu usłyszenia charakterystycznego
trzasku (rys. 16).
Ważne: Nigdy nie należy używać odkurzacza bez filtra wylotu powie-
trza.
67
1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3.
Fax: (1) 369-0403
Tel.: (1) 370-4074
(1) 272-0116
GARANCIAFELTÉTELEK
A garancia minden gyártási vagy anyaghibából eredő működési rendellen-
ességgel kapcsolatban egy év.
A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból eredő hibákra.
A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy helytelenül
töltötték ki ill. pecsételték le a garanciajegyet.
Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a helytelen
használatból vagy szállításból erednek. Ez olyan esetekre is érvényes, amikor
a készüléket nem megfelelő földelésű dugaljhoz csatlakoztatták.
Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozzá nem
értő személy) próbálja javítani, aki nem tartozik a vevőszolgálathoz vagy
hivatalos szervizhez.
A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozó vezetéket is
– csak szakember, szerviz javíthatja.
79
• ROMANA
IMPORTANT
Citiţi aceste instrucţiuni înainte de a porni aparatul. Păstraţi-le pentru a le
putea consulta pe viitor.
Asiguraţi-vă că tensiunea electrică şi frecvenţa indicate pe plăcuţa cu speci-
ficaţii a aspiratorului coincid cu parametrii sursei de energie electrică, pentru
a evita deteriorarea aparatului.
IMPORTANT: Nu utilizaţi niciodată aspiratorul fără a avea recipientul pen-
tru praf (13) şi filtrele (12, 17, 18, 19, 21) poziţionate corect la locul lor.
IMPORTANT: Pentru a menţine o putere de aspirare constantă, vă recomandăm
ca, după fiecare utilizare, să goliţi recipientul (13) şi să curăţaţi filtrul HEPA al
recipientului pentru praf (18) şi filtrul său de protecţie (19). De asemenea, vă
recomandăm să verificaţi periodic starea filtrului de ieşire al recipientului pen-
tru praf (21) şi a filtrului de protecţie a motorului (17). Consultaţi secţiunile
curăţarea recipientului pentru praf şi curăţarea filtrelor. Un recipient pentru
praf (13) plin sau filtrele obturate reduc puterea de aspirare a aparatului, exis-
tând riscul ca acesta să se supraîncălzească, ceea ce va duce la oprirea apara-
tului prin declanşarea sistemului de limitare a temperaturii.
Nu spălaţi niciodată filtrele în maşina de spălat.
Nu aspiraţi niciodată cenuşă fierbinte, ţigări, aşchii, obiecte ascuţite, deşeu-
ri ude sau lichide.
Scoateţi întotdeauna aparatul din priză după utilizare, înainte de a-l curăţa şi
înainte de a schimba filtrele. Trageţi întotdeauna de ştecher, nu de cablu.
Feriţi aspiratorul de sursele de căldură.
Nu trageţi tare de cablu şi nu trageţi niciodată mai departe de marcajul roşu
care semnalează capătul acestuia.
În cazul în care cablul flexibil de alimentare este deteriorat, acesta trebuie în-
locuit la o unitate service autorizată de producător, din motive de siguranţă.
Nu manevraţi aspiratorul şi nici ştecherul cu mâinile ude.
Nu udaţi aparatul şi nu îl scufundaţi în apă.
PRECAUŢIE: Atunci când doriţi să aruncaţi aparatul, NU ÎL aruncaţi la
gunoi. Duceţi-l la cel mai apropiat PUNCT DE COLECTARE a materia-
lelor uzate, pentru a fi prelucrat corespunzător. În acest fel veţi
contribui la îngrijirea mediului înconjurător.
DESCRIEREA APARATULUI:
1. Furtun flexibil.
2. Dispozitiv de prindere.
3. Regulator mecanic al puterii.
80
4. Tub telescopic din metal.
5. Buton pentru înfăşurarea automată a cablului de alimentare.
6. Buton PORNIT/OPRIT.
7. Buton pentru reglarea tubului telescopic.
8. Regulator electronic al puterii.
9. Buton pentru peria multifuncţională.
10. Perie multifuncţională.
11. Grilajul de la filtrul pentru evacuarea aerului.
12. Filtru pentru aerul evacuat de la motor.
13. Recipient pentru praf.
14. Mâner pentru transportarea recipientului pentru praf.
15. Buton pentru scoaterea furtunului flexibil.
16. Buton pentru deschiderea capacului principal al aspiratorului.
17. Filtru pentru protejarea motorului.
DESCRIEREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF
18. Filtru HEPA pentru protecţie.
19. Filtru HEPA de protecţie.
20. Buton pentru deschiderea automată a recipientului pentru praf.
21. Filtru pentru aerul evacuat din recipientul pentru praf.
22. Deschidere pentru admisia aerului în recipient.
23. Nivelul maxim de umplere a recipientului.
24. Capacul recipientului pentru praf.
25. Elemente de prindere ale filtrului HEPA.
26. Vizor pentru locaşul filtrului HEPA.
ACCESORII
27. Vârf pentru aspirarea în deschizături, colţuri etc.
FUNCŢIONARE:
Asiguraţi-vă că recipientul pentru praf (13) şi filtrele (12, 17, 18, 19 şi 21)
sunt montate corect. Consultaţi secţiunile curăţarea recipientului pentru
praf şi curăţarea filtrelor.
Introduceţi furtunul flexibil (1) în deschiderea pentru admisie, aliniind mar-
cajele din fantele deschiderii pentru admisie cu ghidajele de pe furtunul
flexibil, până auziţi un clic. Pentru a scoate furtunul, apăsaţi uşor pe butonul
furtunului flexibil (15) şi trageţi-l spre exterior.
Înainte de a folosi aspiratorul, pregătiţi accesoriile pentru suprafaţa ce ur-
mează a fi curăţată. Acestea se introduc printr-o rotire uşoară. Accesoriile
pot fi puse direct pe furtunul flexibil (1) sau, pentru locurile în care se ajun-
ge greu, puteţi folosi tubul telescopic din metal (4).
Peria multifuncţională (10) este adecvată pentru aspirarea tuturor tipurilor
de podele, covoare şi covoraşe. Această perie poate fi reglată în funcţie de
suprafaţa care urmează a fi aspirată. Pentru a schimba poziţia periei, apăsa-
ţi butonul pentru perie (9) cu piciorul. Vă recomandăm ca, la curăţarea po-
delelor tari, a podelelor din lemn şi parchet să extindeţi partea cu fibre de
81
curăţare, iar la curăţarea covoarelor şi a covoraşelor să retrageţi partea cu
fibre de curăţare.
Acest model include un accesoriu pentru spaţii înguste, deschizături şi col-
ţuri (27). Acest accesoriu se fixează direct pe furtunul flexibil (1) sau pe tubul
telescopic din metal (4).
Acum puteţi introduce aspiratorul în priză. Pentru aceasta, desfaceţi cablul
de alimentare şi apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT (6) pentru a îl pune în func-
ţiune. Pe cablu există un marcaj de culoare galbenă, care indică lungimea
maximă de extindere a cablului. Nu extindeţi niciodată cablul mai departe
de marcajul roşu.
Folosiţi regulatorul (8) pentru a regla puterea de aspirare.
Puterea de aspirare poate fi de asemenea reglată mecanic, prin deschiderea
sau închiderea mecanismului (3) de pe mâner. Această funcţie este recoman-
dată pentru covoraşe şi covoare, deoarece ajută peria să alunece pe supra-
feţele care trebuie curăţate.
După ce aţi terminat, opriţi aspiratorul prin apăsarea butonului PORNIT/
OPRIT (6). Scoateţi-l din priză şi apăsaţi butonul (5) pentru a înfăşura cablul
de alimentare. Ţineţi ştecherul cablului în mână, pentru a îl împiedica să se
lovească de carcasa aspiratorului.
Între două utilizări ale aspiratorului, peria multifuncţională poate fi depozi-
tată pe suportul de pe spatele carcasei aspiratorului (Fig. 1).
Pentru a uşura transportul şi depozitarea, aspiratorul poate fi pus în poziţie
verticală. Introduceţi cârligul periei multifuncţionale în locaşul de pe spate-
le aspiratorului (Fig. 2).
CURĂŢAREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF:
NOTĂ: Înainte de a începe curăţarea recipientului, asiguraţi-vă că aţi scos
aparatul din priză.
După ce praful din recipient atinge nivelul maxim de umplere (23) trebuie
să goliţi recipientul. Pentru o funcţionare optimă a aparatului, vă recoman-
dăm să curăţaţi recipientul după fiecare utilizare.
Atunci când doriţi să goliţi recipientul, scoateţi aparatul din priză şi proce-
daţi după cum urmează:
1. Dacă furtunul flexibil (1) este conectat la aspirator, trebuie să îl scoateţi.
Pentru a scoate furtunul, apăsaţi uşor pe butonul furtunului flexibil (15) şi
trageţi furtunul din deschiderea pentru admisie (Fig. 3). Din motive de si-
guranţă, aspiratorul nu se poate deschide dacă furtunul flexibil este conec-
tat la deschiderea pentru admisie a aparatului.
2. Deschideţi capacul principal al aspiratorului prin apăsarea butonului de des-
chidere a capacului principal (16) până când capacul se deschide (Fig. 4).
3. Scoateţi recipientul pentru praf trăgând în sus de mâner (14) (Fig. 5).
4. Pentru a deschide recipientul, apăsaţi butonul automat de deschidere (20)
şi apoi goliţi praful în coşul de gunoi (Fig. 6).
5. Pentru a închide recipientul, înclinaţi capacul (24) spre înainte şi apăsaţi în sus
până auziţi un clic. Acesta indică faptul că aţi închis corect capacul (Fig. 7).
82
6. Introduceţi recipientul pentru praf în aspirator, împingeţi-l până când ajun-
ge în spate şi este poziţionat corect în locaşul său (Fig. 8).
7. Închideţi capacul principal al aspiratorului.
CURĂŢAREA FILTRELOR
Notă: Înainte de a începe curăţarea filtrelor, asiguraţi-vă că aţi scos apa-
ratul din priză.
Pentru a avea o bună putere de aspirare vă recomandăm ca, după fiecare
utilizare, să curăţaţi filtrul HEPA al recipientului (18) şi filtrul său de pro-
tecţie (19).
CURĂŢAREA FILTRULUI HEPA AL RECIPIENTULUI (18) ŞI A FILTRULUI
HEPA DE PROTECŢIE (19)
1. Înainte de a începe curăţarea filtrelor, asiguraţi-vă că aţi scos aparatul din
priză.
2. Înainte de a curăţa filtrul HEPA (18) goliţi recipientul pentru praf. Pentru
aceasta consultaţi secţiunea curăţarea recipientului pentru praf.
3. Pentru a îndepărta filtrul HEPA (18) şi filtrul de protecţie (19), deschideţi
recipientul pentru praf (13) şi ţineţi-l deschis (Fig. 6).
4. Deşurubaţi filtrul HEPA (18) şi filtrul de protecţie (19) rotind ansamblul
spre dreapta până când acesta se slăbeşte, apoi trageţi-l spre exterior
(Fig. 9).
5. Îndepărtaţi filtrul de protecţie (19) trăgându-l spre exterior (Fig. 10). Dacă
este necesar, spălaţi filtrul de protecţie cu apă şi lăsaţi-l să se usuce timp
de cel puţin 24 de ore.
6. Scuturaţi filtrul HEPA (18) deasupra coşului de gunoi, lovindu-l uşor de
laturile coşului, până când nu mai cade praf.
7. Dacă filtrul este excesiv de murdar, spălaţi-l sub jet uşor de apă cu un
detergent obişnuit. Pentru aceasta, lăsaţi apa să intre în adâncitura centra-
lă a filtrului până când apa trece peste marginea filtrului şi începe să
treacă prin părţile laterale. Important: înainte de a pune filtrul la loc în
recipient, lăsaţi-l să se usuce complet timp de 24 de ore.
8. Pentru a monta filtrul HEPA, puneţi mai întâi filtrul de protecţie (19) pe
filtrul HEPA până când ajunge la capăt şi auziţi un clic. Asiguraţi-vă că
marcajele de pe filtrul de protecţie sunt în direcţia corectă (Fig. 11).
9. Introduceţi ansamblul filtrului HEPA (18) împreună cu filtrul de protecţie
(19) în orificiul central al părţii inferioare a capacului recipientului. Aliniaţi
ghidajele (25) din partea superioară a filtrului HEPA cu orificiile (26) din
locaşul filtrului HEPA. Atunci când filtrul ajunge la capăt, rotiţi-l spre stân-
ga până la fixarea corespunzătoare (Fig. 12).
10. Închideţi recipientul (13) împingând capacul spre înainte până când auziţi
un clic, ceea ce indică faptul că recipientul pentru praf este închis (Fig. 7).
11. Important: Nu folosiţi niciodată aspiratorul dacă filtrul HEPA şi filtrul
de protecţie al acestuia nu sunt corect amplasate pe recipient.
83
CURĂŢAREA FILTRULUI DE LA EVACUAREA AERULUI DIN RECIPIENT (21):
Verificaţi în mod regulat starea filtrului de la evacuarea aerului din recipient
(21). Este important să înlocuiţi sau să curăţaţi regulat filtrul, pentru a men-
ţine puterea de aspiraţie a aparatului.
Curăţaţi-l de câte ori este necesar. Pentru aceasta, trageţi spre exterior filtrul
de la evacuarea aerului (Fig. 13).
Scuturaţi bine filtrul sau, dacă este necesar, spălaţi-l cu săpun sub jet uşor
de apă.
Important: înainte de a pune filtrul la loc în recipient, lăsaţi-l să se usu-
ce complet timp de 24 de ore.
Pentru a îl monta, introduceţi filtrul în suportul său şi apăsaţi-l până când
clapetele grilajului ies în afara suprafeţei filtrului.
Important: Nu folosiţi niciodată aspiratorul fără a avea instalat corect
filtrul de la evacuarea aerului din recipient.
CURĂŢAREA FILTRULUI PENTRU PROTEJAREA MOTORULUI (17)
Verificaţi în mod regulat starea filtrului pentru protejarea motorului (17). Este
important să înlocuiţi sau să curăţaţi regulat filtrul, pentru a menţine pute-
rea de aspiraţie a aparatului.
Curăţaţi-l de câte ori este necesar. Pentru aceasta, trageţi spre exterior filtrul
de la evacuarea aerului (Fig. 14).
Scuturaţi bine filtrul sau, dacă este necesar, spălaţi-l cu săpun sub jet uşor
de apă.
Important: înainte de a pune filtrul la loc în recipient, lăsaţi-l să se usu-
ce complet timp de 24 de ore.
Pentru a îl monta, introduceţi filtrul în suportul său şi apăsaţi-l până când
clapetele grilajului ies în afara suprafeţei filtrului.
Important: Nu folosiţi niciodată aspiratorul fără filtrul pentru protejarea
motorului.
SCHIMBAREA FILTRULUI PENTRU EVACUAREA AERULUI (12)
Verificaţi periodic starea filtrului pentru evacuarea aerului (12).
Scoateţi filtrul (12) din partea posterioară a aspiratorului prin îndepărtarea
grilajului de la evacuarea aerului (11) (Fig. 15).
Scuturaţi bine filtrul sau, dacă este necesar, spălaţi-l cu săpun sub jet uşor
de apă.
Important: înainte de a pune filtrul la loc pe aparat, lăsaţi-l să se usuce
complet timp de 24 de ore.
După ce l-aţi curăţat, puneţi-l la loc şi închideţi grilajul de protecţie (11).
Pentru aceasta, introduceţi filtrul în suportul său şi închideţi grilajul apăsând
pe clapeta superioară până când auziţi un clic (Fig. 16).
Important: Nu folosiţi niciodată aspiratorul fără filtrul pentru evacuarea
aerului.
100% Recycled Paper
www.solac.com
COD.
100431
MOD. AS 3100
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru