GROHE Blue Mono Pure Manual de utilizare

Categorie
Baterii
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

49
RO
Informaţii privind siguranţa
Evitaţi pericolele cauzate de cablurile de alimentare
de la reţea deteriorate. În caz de deteriorare, unitatea
de comandă trebuie înlocuită de către producător, de
un atelier de service al acestuia sau de o persoană
cu calificare similară.
La curăţare, unitatea de comandă şi ştecherul nu trebuie
stropite direct sau indirect cu apă.
• Unitatea de comandă trebuie conectată la o sursă
permanentă de tensiune.
Instalarea bateriei cu cartuş filtrant este permisă
numai în încăperi asigurate contra îngheţului.
Trebuie utilizate numai piese de schimb şi accesorii
originale. Utilizarea altor piese duce la pierderea garanţiei
şi a valabilităţii marcajului CE.
Specificaţii tehnice
Caracteristici electrice:
Alimentare electrică: 100–240Vc.a./50/60Hz
Putere absorbită: 9W
Putere consumată în repaus: < 1,0W
Grad de protecţie
– Unitatea de comandă:IP 68
Ştecherul de reţea: IP 40
Caracteristici tehnico-sanitare:
Presiune de lucru: 0,2–0,8MPa
Pentru menţinerea valorilor de zgomot în cazul unor presiuni
statice de peste 0,5MPa, se va monta un reductor de presiune.
Debit la presiunea de curgere de 0,3MPa: cca. 3,5 l/min.
• Temperatură ambiantă: 4–32 °C
Bypass reglabil, setare din fabrică: 2
Capacitate de filtrare pentru bypass în poziţia 2
(Duritate carbonică 10–24 °KH): max. 750 litri
corespunde pentru max. 12 luni
Caracteristici electrice de încercare
• Clasă software: A
Grad de murdărire: 2
Valoare de proiectare pentru impulsuri de tensiune: 2,500V
Temperatura de verificare la apăsare cu bilă: 100 °C
Verificarea compatibilităţii electromagnetice (verificarea
emisiei de semnale parazite) a fost efectuată la valorile
nominale ale tensiunii şi curentului.
Certificare şi conformitate
Declaraţiile de conformitate pot fi solicitate la următoarea adresă:
GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Instalaţia electrică
Instalaţia electrică trebuie realizată numai de
un electrician calificat! În cadrul acestor lucrări
se vor respecta prevederile IEC 60364-7-701
(respectiv VDE 0100 partea 701) precum şi toate
reglementările naţionale şi locale!
Instalarea
Se va respecta desenul cu cote de pe pagina pliantă I.
Se spală atent sistemul de conducte înainte şi după
instalare (se va avea în vedere DIN EN 806)!
Se montează electrovalva pe ventilul de colţ; a se vedea
pagina pliantă II, fig. [1a]
sau [1b].
Montarea bateriei; a se vedea fig. [2] şi [3].
Montarea unităţii de comandă; a se vedea fig. [4].
Atenţie: A nu se face încă alimentarea cu energie
electrică.
Racordarea bateriei; a se vedea fig. [2], [5] şi [6].
Se deschide alimentarea cu apă rece şi caldă şi se verifică
etanşeitatea racordurilor.
Realizarea alimentării electrice cu ajutorul ştecherului
de reţea; a se vedea fig. [7].
Indicatorul de pe afişaj se aprinde şi capacitatea reziduală
a filtrului este afişată în procente.
Utilizarea/punerea în funcţiune
Se deschide maneta Blue
®
- pentru a obţine apă filtrată
cu GROHE Blue
®
; a se vedea pagina pliantă II, fig. [8].
Unitatea de comandă; a se vedea pagina pliantă II, fig. [7].
Tastele au următoarele funcţii:
Resetarea la înlocuirea filtrului
U Alegerea mărimii filtrului
Setarea durităţii carbonice
Afişarea; a se vedea pagina pliantă II, fig. [7].
În stare de repaus, se afişează capacitatea reziduală a filtrului
în procente.
Se reglează duritatea carbonică a apei la capul filtrului;
a se vedea fig. [9].
Duritatea carbonică poate fi aflată de la furnizorul de apă.
Duritatea carbonică se setează la bypassul capului de filtrare
în funcţie de condiţiile locale; a se vedea coloana A a tabelului
de pe pagina pliantă III.
Setarea durităţii carbonice la unitatea de comandă; a se
vedea coloana B a tabelului de pe pagina pliantă III şi fig. [7].
Se tastează pentru setarea durităţii carbonice:
• Se menţine apăsată tasta până când pe afişaj clipeşte
valoarea prestabilită (de exemplu, C3)
• Se tastează repetat şi se selectează valoarea necesară:
- C4: Duritate carbonică
9(bypass 3)
- Setare din fabrică:
C3: Duritate carbonică 10–24 (bypass 2)
- C2: Duritate carbonică 25–29 (bypass 1)
- C1: Duritate carbonică
30 (bypass 0)
• Se apasă şi se menţine apăsată tasta până când
valoarea selectată nu mai clipeşte.
• Se eliberează tasta .
Se afişează din nou capacitatea reziduală a filtrului.
Productivitatea litrică a cartuşului filtrant variază în funcţie
de duritatea setată a apei şi de mărimea cartuşului filtrant;
a se vedea tabelul din pagina pliantă III.
Acest produs corespunde cerinţelor cuprinse
în directivele CE aferente.
50
Unitatea de comandă a bateriei GROHE Blue
®
este setată
din fabrică pentru funcţionarea cu cartuşul filtrant de 600 litri.
La funcţionarea cu un alt cartuş filtrant, unitatea de comandă
trebuie configurată.
Setarea mărimii filtrului; a se vedea pagina pliantă II, fig. [7].
Se tastează U pentru alegerea mărimii filtrului:
• Se menţine apăsată tasta Ună când pe afişaj clipeşte
valoarea prestabilită (de exemplu, F1)
• Se apasă repetat tasta U până când se afişează mărimea
dorită a filtrului:
- F4: 600 litri 40 404 001
- F5: 1,500 litri 40 430 001
- F6: 3,000 litri 40 412 001
- F7: 600 litri 40 691 001 (magneziu)
- F8: 3,000 litri 40 547 001 (cărbune activ)
• Se apasă şi se menţine apăsată tasta U până când
valoarea selectată nu mai clipeşte.
• Se eliberează tasta U:
Se afişează din nou capacitatea reziduală a filtrului.
Bateria este acum instalată şi pregătită de lucru.
Indicaţie: Diversele cartuşe filtrante pot fi comandate
la www.grohe.com.
Întreţinerea
Resetarea capacităţii reziduale a filtrului după schimbarea
cartuşului filtrant; a se vedea pagina pliantă II, fig. [7].
Tast a pentru resetare după înlocuirea filtrului:
• Se apasă şi se menţine apăsată tasta până când pe afişaj
clipeşte rF.
• Se eliberează tasta , până când rF nu mai clipeşte.
• Se eliberează tasta .
Se resetează şi se afişează capacitatea reziduală a filtrului.
Atenţie!
Pericol de deteriorare!
În cazul lucrărilor de întreţinere la instalaţie, se întrerupe
mai întâi alimentarea cu energie electrică! Apoi se pot
decupla conectorii; a se vedea pagina pliantă II, fig. [7].
Toate piesele se verifică, se curăţă, eventual se înlocuiesc.
I. Aeratorul (13 199); a se vedea pagina pliantă I.
Se montează în ordine inversă.
II. Electrovalva (42 390); a se vedea pagina pliantă I.
Montarea se face în ordine inversă.
Service
Pentru remedierea problemelor, se va consulta tabelul
Defecţiune/Cauză/Soluţie.
Dacă EE clipeşte sau dacă problema nu poate fi remediată,
se întrerupe alimentarea electrică şi se apelează la un
instalator specializat sau se contactează prin e-mail linia
rapidă de service a firmei GROHE la
Piese de schimb
a se vedea pagina pliantă I (* = accesorii speciale).
Îngrijirea
Indicaţiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc
în instrucţiunile de îngrijire ataşate.
Protecţia mediului şi reciclarea
Cartuşele filtrante uzate pot fi evacuate fără pericol la deşeuri,
împreună cu gunoiul menajer.
Defecţiune Cauză Soluţie
Apa filtrată nu curge Alimentarea cu apă este întreruptă
Electrovalvă defectă
Conectorul electrovalvei nu face contact
- Se deschid robinetele de separare
-Se înlocuieşte electrovalva
- Se cuplează corect conectorul
Apa filtrată se opreşte
şi pe afişaj clipeşte
E2
Deconectare de siguranţă a electovalvei
la o durată de curgere de peste 4 minute
- Se închide maneta şi apoi se deschide din nou
Lipsă apă filtrată, E3
pe afişaj
Bateria şi unitatea de comandă nu sunt
conectate între ele
Cablu sau conector defect
- Se realizează conexiunea
- Se contactează Serviciul clienţi GROHE
Iar pe afişaj clipeşte
E7, E8
•Lipsă capacitate de filtrare - Se înlocuieşte imediat cartuşul filtrant
Lămpile indicatoare
nu clipesc/sunt
aprinse continuu
Sistemul de comandă nu este recunoscut - Cu ştecherul de reţea în priză, se decuplează
conectorul, se aşteaptă 30 de secunde, apoi
se cuplează din nou
III
GB
F
E
I
NL
S
DK
N
FIN
PL
UAE
GR
CZ
H
P
TR
SK
SLO
HR
BG
EST
LV
LT
RO
RUS
UA
CN
D
Karbonathärte Bypass Wert Literleistung
Carbonate hardness Bypass Value Liter capacity
Dureté carbonatée Dérivation Valeur Capacité en litres
Dureza de carbonatos Bypass Valor Capacidad de litros
Durezza dell’acqua Bypass Valore Portata in litri
Carbonaathardheid Bypass Waarde Litervermogen
Karbonathårdhet Bypass Värde Litereffekt
Carbonathårdhed Bypass Værdi Literydelse
Karbonathardhet Bypass Verdi Kapasitet i liter
Karbonaattikovuus Ohivirtaus Arvo Litrateho
Twardość węglanowa Obejście Wartość Wydajność w litrach
Σκληρότητα ανθρ. αλάτων παράκαµψη ΤιµήΑπόδοση σε λίτρα
Karbonátová tvrdost Obtok Hodnota Litrový výkon
Karbonkeménység Bypass Érték Literteljesítmény
Dureza carbonatada By-pass Valor Potência por litro
Karbonat yoğunluğu Bypass Değer Litre debisi
Karbonátová tvrdosť Obtok Hodnota Litrový výkon
Karbonatna trdota Premostitev Vrednost Zmogljivost v litrih
Karbonatna tvrdoća Mimovod Vrijednost Litarski učinak
твърдост на водата байпас стойност литров капацитет
Karbonaatne karedus Möödaviik Väärtus Liitrivõimsus
Karbonātu cietība Apvads Vērtība Litru jauda
Karbonatinis kietis Pralaida Vertė Našumas litrais
Duritate carbonică Bypass Valoare Productivitatea litrică
碳酸盐硬度 旁通 公升过滤能力
карбонатна жорсткість
байпас Значення картриджа (в літрах)
карбонатная жесткость байпас Значение Литровая мощность
AB
40 404 40 430 40 412
9 (°KH) 16 (°fH) 3,38 (mval/l) 1,69 (mmol/l) 3 C4 1.600 l 4.000 l 6.500 l
10 - 24 (°KH) 17 - 43 (°fH) 3,39 - 8,75 (mval/l) 1,7 - 4,37 (mmol/l) 2 C3 750 l 1.800 l 3.000 l
25 - 29 (°KH) 44 - 52 (°fH) 8,76 - 10,35 (mval/ 4,38-5,22 (mmol/l) 1 C2 350 l 1.000 l 1.500 l
30 (°KH) 53 (°fH) 10,36 (mval/l) 5,33 (mmol/l) 0 C1 250 l 650 l 1.000 l
AB
40 691 40 547
9 (°dGH) 3 C3 700 l 3.000
26 - 35 (°dGH) 2 C2 200 l 3.000
36 (°dGH) 1 C1 90 l 3.000
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

GROHE Blue Mono Pure Manual de utilizare

Categorie
Baterii
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru