Omega DPI620G-QS Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
Ghid de pornire rapidă pentru Druck DPI 620 Genii
2 Mai 2013 K0542 Versiune iniţială 1-1
1 Prezentare generală
Produsul Druck DPI620 Genii este un instrument cu baterii pentru
operaţiuni de măsurare electrică, operaţiuni ale surselor electrice şi
comunicaţii HART
®
. Instrumentul Druck DPI 620 Genii furnizează, de
asemenea, funcţii de alimentare şi pentru interfaţa utilizator pentru
toate elementele opţionale. Ecranul tactil afişează până la şase
parametri diferiţi.
2 Echipamentul din cutie
Următoarele componente sunt furnizate împreună cu instrumentul
Druck DPI 620 Genii:
Unitate pentru alimentare cu c.c./încărcător baterie.
Baterie litiu-polimer.
•Set de şase linii de testare.
Cap de măsurare pentru c.a.
Ghid de pornire rapidă.
•Stilou.
3Elemente opţionale
Elementele următoare sunt opţionale şi pot fi utilizate împreună cu
instrumentul Druck DPI 620 Genii:
Suport pentru modulul de presiune, MC 620, care se ataşează
direct la instrumentul Druck DPI 620 Genii pentru a alcătui un
instrument de presiune complet integrat.
Modul de presiune, PM 620, care se ataşează la suportul pentru
modulul de presiune (MC 620) sau o staţie de presiune (PV 62X),
pentru a îmbunătăţi funcţiile de măsurare a presiunii.
Staţii de presiune, PV 62X, dacă instrumentul Druck DPI 620 Genii
este instalat într-o staţie de presiune, acesta devine un aparat
etalon de presiune complet integrat.
Ghid de pornire rapidă pentru Druck DPI 620 Genii
2 Mai 2013 K0542 Versiune iniţială 1-2
ATENŢIE
3.1 Avertismente electrice
Pentru a împiedica şocurile electrice sau avarierea
instrumentului, nu conectaţi la o categorie de supratensiune
de peste 30 V CAT I între borne sau între borne şi pământ
(împământare).
Circuitele externe trebuie să fie izolate corespunzător la
reţeaua de alimentare.
Pentru a împiedica şocurile electrice, utilizaţi numai capul de
măsurare pentru c.a. specificat de GE (piesa: IO620-AC) pentru
a măsura tensiunile de c.a. de peste 20 Vrms. Nu conectaţi la o
categorie de supratensiune de peste 300 V CAT II între liniile
IO620-AC sau între linii şi pământ (împământare). Ataşaţi-l
numai la conexiunile specificate.
Acest instrument utilizează un set de baterii litiu-polimer.
Pentru a împiedica producerea de explozii sau incendii, nu le
scurtcircuitaţi, nu le dezasamblaţi şi nu le avariaţi.
Pentru a împiedica producerea de explozii sau de incendii,
utilizaţi numai bateria specificată de GE (piesa: 191-356),
unitatea pentru reţeaua de alimentare (piesa: 191-339) şi
încărcătorul de baterie (piesa: IO620-CHARGER).
Pentru a împiedica scurgerea bateriei sau generarea de
căldură, utilizaţi încărcătorul de baterie şi reţeaua de
alimentare numai în limita intervalului de temperatură cuprins
între 0 şi 40 °C (între 32 şi 104 °F).
Intervalul de intrare în reţeaua de alimentare este cuprins între
100 - 240 V c.a., 50 - 60 Hz, 250 mA, categoria de instalare CAT II.
•Poziţionaţi unitatea pentru reţeaua de alimentare, astfel încât
să nu obstrucţionaţi dispozitivul de deconectare de la reţea.
•Pentru a vă asigura că ecranul afişează datele corecte,
deconectaţi liniile de testare înainte de pornirea alimentării
sau treceţi la altă funcţie de măsurare şi de sursă.
Pentru a împiedica eliberarea unei presiuni periculoase,
asiguraţi-vă că toate conductele, furtunurile şi echipamentele
asociate au presiunea nominală corectă, sunt sigure de utilizat
şi sunt montate corect.
Ghid de pornire rapidă pentru Druck DPI 620 Genii
2 Mai 2013 K0542 Versiune iniţială 1-3
4 Instalarea bateriei
1. Îndepărtaţi cele cinci şuruburi Pozidriv (A) (Consultaţi: Fig. 1,
Vedere din spate).
2. Scoateţi capacul compartimentului pentru baterii.
3. Potriviţi conexiunile de pe baterie cu conexiunile din
compartimentul pentru baterii.
4. Amplasaţi bateria în compartimentul pentru baterii.
5. Puneţi la loc capacul compartimentului pentru baterii.
6. Fixaţi capacul cu cele cinci şuruburi Pozidriv.
Fig. 1, Vedere din spate
ncărcarea bateriei
1. Conectaţi unitatea pentru reţeaua de alimentare c.c./pentru
încărcătorul bateriei la conexiunea de +5 V
c.c.
de pe partea
laterală a unităţii (Consultaţi: Fig. 2, Vedere din lateral).
2. Bateria poate fi, de asemenea, încărcată utilizând conexiunile USB
(Consultaţi: Fig. 2, Vedere din lateral).
3. În timpul încărcării, unitatea poate fi pornită sau oprită. Durata de
încărcare poate fi mai îndelungată dacă încărcaţi atunci când
unitatea este pornită.
5.1 Încărcarea bateriei
Conexiune de încărcare Durată de încărcare
Alimentare cu c.c. 6,5 ore
Încărcător extern de baterie 6,5 ore
Conexiune mini-USB 13 ore.
Ghid de pornire rapidă pentru Druck DPI 620 Genii
2 Mai 2013 K0542 Versiune iniţială 1-4
6 Modurile de bază
6.1 Pornirea.
Dacă instrumentul este oprit, apăsaţi butonul de alimentare
(Consultaţi: Fig.2, Vedere din lateral) până când se afişează tabloul
de bord.
6.2 Oprirea.
Apăsaţi lung butonul de alimentare până când ecranul devine gol.
6.3 Modul de hibernare.
Apăsaţi şi eliberaţi butonul de alimentare pentru a activa modul de
hibernare.
6.4 Dezactivarea modului de hibernare.
Consultaţi: 6.1 Pornirea.
Când nu mai este în modul de hibernare, instrumentul deschide
întotdeauna ultimul ecran afişat înainte de intrarea în modul de
hibernare.
6.5 Teme
Sunt disponibile două teme: GE Dark şi GE Light; selectaţi tema
corectă pentru nivelul de lumină. Selectaţi pictograma Settings
(Setări) pentru a accesa Themes (Teme).
.
Fig. 2, Vedere din lateral
+5 V c.c.
Ghid de pornire rapidă pentru Druck DPI 620 Genii
2 Mai 2013 K0542 Versiune iniţială 1-5
7 Druck DPI 620 Genii, Moduri (Consultaţi: Fig. 3, Tablou de bord)
Instrumentul Druck DPI 620 Genii poate fi utilizat drept:
Aparat etalon (cu funcţii independente la fiecare dintre cele şase
canale).
Dispozitiv de comunicare HART
®
Dispozitiv de comunicare Foundation Fieldbus
În domeniul pentru care a fost proiectat
•Indicator
Aparat etalon.
7.1 Navigarea în Dashborad (Tablou de bord).
Puteţi naviga în panoul de bord atingând ecranul şi glisând un
deget de sus în jos.
Puteţi naviga în ecranele funcţiilor atingând ecranul şi glisând un
deget de la dreapta la stânga.
7.2 Setarea datei, a orei şi a limbii
Selectaţi pictograma Settings (Setări) pentru a accesa meniurile
Date (Dată), Time (Oră) şi Language (Limbă).
7.3 Manualul Druck DPI 620 Genii
Selectaţi pictograma Manual din Dashboard (Tablou de bord)
pentru a accesa manualul. Toate informaţiile necesare pentru
acţionarea instrumentului Druck DPI 620 Genii se află în secţiunea
Manual din Dashboard (Tablou de bord).
Fig. 3, Dashboard (Tablou de bord) - Ecran tactil
Notă: Opţiunea Fieldbus nu este instalată pe toate unităţile.
Meniul Function
(Funcţie)
Meniul Settings
(Setări)
Indicarea
derulării
Indicatorul luminos
arată funcţia activă
Ghid de pornire rapidă pentru Druck DPI 620 Genii
2 Mai 2013 K0542 Versiune iniţială 1-6
8 Exemple de funcţii din Dashboard (Tablou de bord)
8.1 Calibrator (Aparat etalon)
Fig. 4, Ecranele calibrării
Utilizaţi această aplicaţie pentru a compara ieşirea unui dispozitiv/
sistem de testare cu intrarea.
Caracteristici avansate ale aparatului etalon
Capacităţi de înregistrare în jurnal. Stocaţi rezultatele testelor.
Capacităţi de documentare. Efectuaţi proceduri automate şi
stocaţi rezultatele.
8.2 HART
®
Fig. 5, Ecranul HART
®
Ghid de pornire rapidă pentru Druck DPI 620 Genii
2 Mai 2013 K0542 Versiune iniţială 1-7
Utilizaţi aplicaţia HART® pentru a efectua următoarele operaţiuni:
•Comunicaţi cu dispozitivele pentru protocolul HAR
•Afişaţi şi modificaţi setările dispozitivului HAR
•Echilibraţi şi calibraţi variabilele dispozitivului HART®.
9 Categorii de supratensiune
Următorul rezumat al categoriilor de supratensiune pentru instalare şi
măsurare provine de la IEC61010-1. Cele patru categorii de
supratensiune sunt de la CAT I la CAT IV, ceea ce indică gravitatea unui
şoc tranzitoriu de supratensiune.
10 Specificaţii generale
Consultaţi fişa tehnică.
11 Condiţii de mediu
Consultaţi fişa tehnică.
12 Serviciul pentru clienţi
www.ge-mcs.com
Categorie
supratensiune
Descriere
CAT I Aceasta este cel mai puţin grav şoc tranzitoriu de
supratensiune. Echipamentul cu categoria CAT I nu
poate fi conectat direct la reţeaua de alimentare. Un
exemplu de echipament cu categoria CAT I este un
dispozitiv alimentat de la o buclă de procesare.
CAT II Aceasta este pentru o instalaţie electrică monofazată.
Exemple: dispozitive şi instrumente portabile.
Ghid de pornire rapidă pentru Druck DPI 620 Genii
2 Mai 2013 K0542 Versiune iniţială 1-8
Pagină lăsată goală în mod intenţionat
1 / 1

Omega DPI620G-QS Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului