Wacker Neuson RTK82-SC3 Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns iarba
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

Manualul operatorului
Cilindru
RT82-SC3
RTx-SC3
Tipul
Document
Ediţia
Versiunea
Limba
RT82-SC3, RTx-SC3
5100025420
0720
11
RO
Notificare privind
drepturile de autor
© Copyright 2020 - Wacker Neuson Production Americas LLC.
Toate drepturile rezervate, inclusiv cele de copiere şi distribuţie.
Această publicaţie poate fi reprodusă prin fotocopiere de către
cumpărătorul iniţial al echipamentului. Orice alt tip de reproducere este
interzis fără permisiunea expresă în scris din partea Wacker Neuson
Production Americas LLC.
Orice tip de reproducere sau distribuţie neautorizată de Wacker
Neuson Production Americas LLC reprezintă o încălcare a drepturilor
de autor în vigoare. Contravenienţii vor fi urmăriţi pe cale judiciară.
Mărci comerciale
Toate mărcile comerciale la care se face referire în acest manual sunt
proprietatea respectivilor deţinători ai acestora.
Producător
Wacker Neuson Production Americas LLC
N92W15000 Anthony Avenue
Menomonee Falls, WI 53051 U.S.A.
Tel: (262) 255-0500 · Fax: (262) 255-0550 · Tel: (800) 770-0957
www.wackerneuson.com
Instrucţiuni traduse
Acest Manual al operatorului prezintă o traducere a instrucţiunilor
originale. Limba originală a Manualului operatorului este engleza
americană.
wc_tx003861ro_FM10.fm
3
RT / RTx Cuvânt înainte
Cuvânt înainte
SALVAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI—Acest manual conţine instrucţiuni importante
pentru modelele de echipamente de mai jos. Aceste instrucţiuni au fost redactate
în mod expres de către Wacker Neuson Production Americas LLC şi trebuie
respectate în timpul instalării, operării şi întreţinerii echipamentelor.
Identificarea ma
ş
inii
Pe maşină este fixată o plăcuţă cu numele modelului, numărul elementului,
numărul reviziei şi numărul de serie. Amplasarea plăcuţei este prezentată mai jos.
Num
ă
r de serie (S/N)
Înregistraţi numărul de serie în spaţiul prevăzut mai jos pentru a putea consulta
acest număr în viitor. Veţi avea nevoie de numărul de serie când veţi solicita piese
sau service pentru această maşină.
Maşină Postul numărul
RT82-SC3 5200019232, 5200019233,
5200019234, 5200019235,
5200019236, 5200019237,
5200019238, 5200019239,
5200022541, 5200019255,
5200019256
RTx-SC3 5200019250, 5200019251,
5200019252, 5200019253,
5200019254, 5200019257,
5200019258, 5200019259,
5100018515, 5100018516,
5100018517, 5100018518
Număr de serie:
wc_gr012199
wc_tx003861ro_FM10.fm
4
Cuvânt înainte RT / RTx
Documentaţia
utilajului
În această documentaţie, de aici încolo referirea la Wacker Neuson Production
Americas LLC se va face folosind sintagma Wacker Neuson.
Păstraţi în orice moment în utilaj un exemplar al Manualului de operare.
Pentru informaţii referitoare la piesele de schimb, vă rugăm să vă adresaţi
distribuitorului Wacker Neuson sau să vizitaţi site-ul web Wacker Neuson la
adresa http://www.wackerneuson.com/.
Când comandaţi piese sau solicitaţi informaţii pentru service, pregătiţi-vă să
furnizaţi numărul modelului utilajului, numărul articolului, numărul reviziei şi
numărul de serie.
Natura informaţiilor cuprinse în acest manual
Acest manual furnizează informaţii i proceduri pentru operarea i întreţinerea în
siguranţă a modelului (modelelor) Wacker Neuson menţionat(e) mai sus. Pentru
siguran
ţa dumneavoastră i pentru a diminua pericolul de vătămare corporală
,
citiţi cu atenţie, î
nţelegeţi i respectaţi toate instrucţiunile descrise în ac
est
manual.
W
acker Neuson î i rezervă în mod expres dreptul de a face modificări de natură
tehnică, chiar i fără notificări prealabile, care să îmbunătăţească performanţa sau
standardele de siguranţă ale echipamentelor sale.
Informaţiile conţinute în acest manual se aplică echipamentelor fabricate până
la data publicării acestuia. Wacker Neuson î i rezervă dreptul de a
modifica orice
parte din aceste
informaţii fără notificare.
Imaginile, piesele şi procedurile din acest manual se referă la componente
Wacker Neuson instalate din fabrică. Utilajul dvs. poate varia în funcţ
ie de
cerinţele regiunii specifice în care vă aflaţi.
wc_tx003861ro_FM10.fm
5
RT / RTx Cuvânt înainte
Aprobarea produc
ă
torului
Acest manual conţine unele referinţe la componentele, dispozitivele de prindere şi
modificările aprobate. Se aplică următoarele definiţii:
Componentele sau dispozitivele de prindere aprobate sunt cele produse
sau furnizate de Wacker Neuson.
Modific
ările aprobate sunt cele efectuate de un centru de service Wa
cker
Neu
son autorizat, în conformitate cu instrucţiunile scrise, publicate de Wacke
r
Neu
son.
Componentele, dispozitivele de prindere şi modificările neaprobate
sunt
cele
care nu îndeplinesc criteriile aprobate.
Componentele, dispozitivele de prindere sau modificările neaprobate pot avea
următoarele consecinţe:
Pericole de vătămare gravă a operatorului şi a persoanelor aflate în zona de
lucru
Deteriorare definitivă a echipamentului, care nu este acoperită de garanţie
Contactaţi imediat distribuitorul Wacker Neuson, dacă aveţi întrebări privind
componentele, dispozitivele de prindere sau modificările aprobate sau neaprobate.
wc_tx003861ro_FM10.fm
6
Cuvânt înainte RT / RTx
2020_CE-RTx_Kohler_ro.fm
Declaraţia de conformitate CE
Producător
Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Avenue,
Menomonee Falls, Wisconsin 53051 USA
Producător
Produsul
Categorie de produs
Funcţia produsului
Nr. articol
Puterea utilă instalată
Nivelul măsurat al puterii acustice
Nivelul garantat al puterii acustice
RTLx-SC3
Cilindru
A compacta solul
5100052269, 5100052330, 5100052331, 5100052332
14.8 kW
105 dB(A)
109 dB(A)
Procedeul de evaluare a conformităţii
Conf. 2000/14/EC anexa VIII
Autoritatea instiintata
Lloyds Register Verification Limited (Notified Body No 0038)
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS, United Kingdom
Directive şi norme
Prin prezenta declaram ca aceste produse corespund dispozitiilor si cerintelor în vigoare
din urmatoarele directive si norme:
2006/42/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 2014/30/EU, EN 500-1, EN 500-4
Împuternicit pentru documentaţie tehnică
Robert Raethsel, Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstrasse 6, 85084
Reichertshofen, Germany
Menomonee Falls, WI, USA, 27.07.20
Traducerea declaraţiei de conformitate originale
Will Wright
Director, Product Engineering
For Wacker Neuson
2020_CE-RTx_Kubota_ro.fm
Declaraţia de conformitate CE
Producător
Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Avenue,
Menomonee Falls, Wisconsin 53051 USA
Producător
Produsul
Categorie de produs
Funcţia produsului
Nr. articol
Puterea utilă instalată
Nivelul măsurat al puterii acustice
Nivelul garantat al puterii acustice
RTKx-SC3
Cilindru
A compacta solul
5100052333, 5100052334, 5100052335, 5100052336,
5100052337
15.5 kW
106 dB(A)
109 dB(A)
Procedeul de evaluare a conformităţii
Conf. 2000/14/EC anexa VIII
Autoritatea instiintata
Lloyds Register Verification Limited (Notified Body No 0038)
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS, United Kingdom
Directive şi norme
Prin prezenta declaram ca aceste produse corespund dispozitiilor si cerintelor în vigoare
din urmatoarele directive si norme:
2006/42/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 2014/30/EU, EN 500-1, EN 500-4
Împuternicit pentru documentaţie tehnică
Robert Raethsel, Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstrasse 6, 85084
Reichertshofen, Germany
Menomonee Falls, WI, USA, 27.07.20
Traducerea declaraţiei de conformitate originale
Will Wright
Director, Product Engineering
For Wacker Neuson
Cuprins
RT / RTx
wc_bo5100025420_10TOC.fm
11
Cuvânt înainte 3
Declaraţia de conformitate CE 7
Declaraţia de conformitate CE 9
1 Informaii privind sigurana 15
1.1 Semnal de cuvinte utilizate în acest manual ...................................... 15
1.2 Descriere Maşină si utilizarea ............................................................ 16
1.3 Liniile directoare de siguranta pentru operare Maşină ....................... 17
1.4 De întretinere pentru Siguranta .......................................................... 19
1.5 Indicaţii de siguranţă la utilizarea motoarelor cu ardere internă ......... 22
1.6 Măsuri de siguranţă pentru lichidele hidraulice .................................. 23
1.7 Instrucţiuni privind siguranţa la ridicarea maşinii ................................ 23
2 Etichete 25
2.1 Eticheta Locatii ................................................................................... 25
2.2 Eticheta sensuri .................................................................................. 27
3 De Ridicare Si Transportare A 36
3.1 Bară de blocare cu îmbinare articulată ............................................... 36
3.2 Ridicarea utilajului .............................................................................. 37
3.3 Amararea şi transportul utilajului ........................................................ 39
4Funcţionarea (operarea) 41
4.1 Pregătirea utilajului pentru prima utilizare .......................................... 41
4.2 Locaţiile comenzilor/componentelor—Kohler ..................................... 42
4.3 Comenzi / Descrierile componentelor—Kohler .................................. 43
4.4 Locaţiile comenzilor/componentelor—Kubota .................................... 44
4.5 Comenzi / Descrierile componentelor—Kubota ................................. 45
4.6 Funcţii şi comenzi ............................................................................... 46
4.7 Accesul la compartimentul motorului sau la cel al componentelor
hidraulice ............................................................................................ 47
4.8 Accesul la compartimentul de comandă ............................................. 47
4.9 Panoul de comandă ........................................................................... 48
4.10 Transmiţător SmartControl™ SC-3 .................................................... 50
4.11 Codurile indicatorului stării de funcţionare ......................................... 52
Cuprins
RT / RTx
wc_bo5100025420_10TOC.fm
12
4.12 Codurile culorilor pentru inelul luminos ...............................................54
4.13 Sistemul de infraroşii şi canale de control ...........................................55
4.14 Funcţia sistemului de compactare Compatec
(dacă există în dotare) .........................................................................57
4.15 Poziţia operatorului ..............................................................................59
4.16 Limitele intervalului ..............................................................................60
4.17 Caracteristici de funcţionare ................................................................61
4.18 Erori de comunicare ............................................................................61
4.19 Stabilitatea utilajului .............................................................................62
4.20 Exploatarea pe pante ..........................................................................64
4.21 Răsturnări ............................................................................................64
4.22 Alimentarea cu combustibil a utilajului ................................................65
4.23 Înainte de pornire ................................................................................66
4.24 Pornirea, exploatarea şi oprirea utilajului ............................................67
4.25 Procedura de oprire în situaţii de urgenţă ...........................................71
4.26 Baterie NiMH .......................................................................................71
4.27 Înlocuirea grupului de baterii ...............................................................72
4.28 Needs translation ................................................................................73
5 Diagnostic—Modul de comandă a motorului (ECM) 74
5.1 Prezentare generală a ECM şi a uneltei pentru diagnostic .................74
5.2 Etapele ECM ale pornirii motorului ......................................................75
5.3 ECM monitorizează solenoizii—numai motoarele Kohler ...................77
5.4 ECM monitorizează solenoizii—numai motoarele Kubota ..................78
5.5 Conectarea uneltei de diagnostic—numai motoarele Kohler ..............80
5.6 Conectarea uneltei de diagnostic—numai motoarele Kubota .............81
5.7 Programarea modului răsturnare al ECM ............................................82
5.8 Accesarea modului de diagnostic ECM ...............................................83
5.9 Codurile de defecţiune şi eroare ale ECM ...........................................84
5.10 Resetarea datelor de diagnostic ECM şi a lămpii de răsturnare .........87
5.11 Calibrarea joystick-urilor ......................................................................88
6 Schimbarea tamburilor (RTx-SC3) 90
6.1 Demontarea extensiilor tamburilor ......................................................90
6.2 Montarea extensiilor tamburilor ...........................................................93
ntreţinere generală 96
7.1 Programarea întreinerii periodice ........................................................96
7.2 Cerinţe pentru uleiul hidraulic ..............................................................97
Cuprins
RT / RTx
wc_bo5100025420_10TOC.fm
13
7.3 Verificarea nivelului de ulei hidraulic ...................................................98
7.4 Schimbarea uleiului şi a filtrului de ulei hidraulic .................................99
7.5 Lubriferea îmbinării articulate şi a cilindrilor de direcţie .....................101
7.6 Curăţarea transmiţătorului SmartControl™ .......................................102
7.7 Barele screperului .............................................................................103
7.8 Amortizoare de şoc ...........................................................................103
7.9 Întreţinerea bateriei ...........................................................................104
7.10 Golirea separatorului de apă al filtrului de combustibil—numai
motoarele Kohler ...............................................................................105
7.11 Întreţinerea separatorului de apă al filtrului de
combustibil—numai motoarele Kubota ..............................................106
7.12 Amorsarea sistemului de alimentare cu combustibil—numai
motoarele Kohler ...............................................................................107
7.13 Depozitare .........................................................................................108
7.14 Depozit pe termen lung .....................................................................109
7.15 Eliminarea şi Scoaterea din funcţiune a utilajului ..............................111
ntreţinerea motorului: KOHLER 112
ntreţinerea motorului: Kubota D902 117
10 Rezolvarea problemelor 120
10.1 Verificarea presiunii hidraulice ..........................................................123
10.2 Colector hidraulic ...............................................................................124
11 Date tehnice 126
11.1 Motor .................................................................................................126
11.2 Tăvălug ..............................................................................................127
11.3 Lubrifiere ...........................................................................................127
11.4 Specificaţii în legătură cu sunetele şi vibraţiile ..................................128
11.5 Dimensiuni .........................................................................................128
11.6 Conformitatea în legătură cu radiaţiile ...............................................128
12 Scheme 131
12.1 Schemă electrică - completă—Kohler ...............................................132
12.2 Componente electrice schematică—Kohler ......................................133
12.3 Schemă electrică Secţiunea A—Kohler ............................................134
12.4 Componente electrice schematică—Kohler ......................................135
12.5 Schemă electrică Secţiunea B—Kohler ............................................136
Cuprins
RT / RTx
wc_bo5100025420_10TOC.fm
14
12.6 Componente electrice schematică—Kohler ......................................137
12.7 Schemă electrică Secţiunea C—Kohler ............................................138
12.8 Componente electrice schematică—Kohler ......................................139
12.9 Schemă electrică Secţiunea D—Kohler ............................................140
12.10 Componente electrice schematică—Kohler ......................................141
12.11 Schemă electrică - completă—Kubota ..............................................142
12.12 Componente electrice schematică—Kubota .....................................143
12.13 Schemă electrică Secţiunea A—Kubota ...........................................144
12.14 Componente electrice schematică—Kubota .....................................145
12.15 Schemă electrică Secţiunea B—Kubota ...........................................146
12.16 Componente electrice schematică—Kubota .....................................147
12.17 Schemă electrică Secţiunea C—Kubota ...........................................148
12.18 Componente electrice schematică—Kubota .....................................149
12.19 Schemă electrică Secţiunea D—Kubota ...........................................150
12.20 Componente electrice schematică—Kubota .....................................151
12.21 Schemă electrică—Afişaj Compatec Compaction
(dacă există în dotare) .......................................................................152
12.22 Componente schemă electrică—Compatec Compaction
Afişaj (dacă există în dotare) .............................................................153
12.23 Hidraulice schematică—1 ..................................................................154
12.24 Componente schemă hidraulică—1 ..................................................155
12.25 Hidraulice schematică—2 ..................................................................156
12.26 Componente hidraulice schematică—2 .............................................157
wc_si000902ro_FM10.fm
15
RT / RTx Informaii privind sigurana
1 Informaii privind sigurana
1.1 Semnal de cuvinte utilizate în acest manual
Acest manual conţine semne de PERICOL, AVERTIZARE, ATENŢIE,
NOTIFICARE şi NOTE care trebuie respectate pentru a reduce posibilitatea de
rănire a persoanelor, deteriorarea echipamentului sau funcţionarea improprie.
NOTIFICARE: Utilizat fără simbolul de avertizare de siguranţă, NOTIFICARE
indică o posibilă situaţie de risc care, dacă nu este evitată, poate duce la
deteriorarea proprietăţii.
Nota: Conţine informaţii suplimentare importante pentru o procedură.
Acesta este simbolul de avertizare de siguranţă. Este utilizat pentru a vă semnala
eventuale pericole de vătămare personală.
Respectaţi toate mesajele de siguranţă care urmează acestui simbol.
PERICOL
PERICOL indică o posibilă situaţie de risc care, dacă nu este evitată, va duce la
moarte sau la vătămări grave.
Respectaţi toate mesajele de siguranţă care urmează acestui simbol pentru
a evita vătămarea sau moartea.
AVERTISMENT
AVERTISMENT indică o posibilă situaţie de risc care, dacă nu este evitată, poate
duce la moarte sau la vătămări grave.
Respectaţi toate mesajele de siguranţă care urmează acestui simbol pentru
a evita o posibilă vătămare sau moartea.
ATENŢIE
ATENŢIE indică o posibilă situaţie de risc care, dacă nu este evitată, poate duce la
vătămări minore sau moderate.
Respectaţi toate mesajele de siguranţă care urmează acestui simbol pentru
a evita o posibilă vătămare minoră sau moderată.
wc_si000902ro_FM10.fm
16
Informaii privind sigurana RT / RTx
1.2 Descriere Maşină si utilizarea
Acest utilaj este un tăvălug pentru şanţuri acţionat de la distanţă. Tăvălugul pentru
şanţuri Wacker Neuson este format din două jumătăţi distincte ale utilajului (faţă şi
spate) îmbinate cu o îmbinare articulată. Fiecare jumătate a utilajului include un
ansamblu al excitatorului şi doi tamburi. Jumătatea din faţă include de asemenea
un motor diesel şi pompe pentru sistemul hidraulic. Jumătatea din spate include
rezervorul de ulei hidraulic şi rezervorul de combustibil. Motorul diesel acţionează
electric sistemele hidraulice care asigură deplasarea utilajului şi vibraţia
tamburului. Operatorul comandă toate funcţiile utilajului (direcţie, vibraţie şi pornire/
oprire motor) cu ajutorul unui sistem de comandă cu infraroşii.
Acest utilaj este destinat folosirii pentru compactarea sub-fundaţiilor, rambleelor şi
a solurilor de tip coeziv.
Acest utilaj a fost proiectat şi construit strict pentru destinaţiile descrise mai sus.
Folosirea utilajului în orice alt scop poate avaria permanent utilajul sau poate răni
grav operatorul sau alte persoane din zonă. Avarierea utilajului produsă de
utilizarea eronată nu este acoperită de garanţie.
Cele de mai jos sunt exemple de utilizare eronată:
Folosirea utilajului ca scară, suport sau suprafaţă de lucru
Folosirea utilajului pentru a căra sau transporta pasageri sau echipamente
Folosirea utilajului pentru tractarea altor utilaje
Exploatarea utilajului în afara specificaţiilor din fabrică
Exploatarea utilajului într-un mod care nu respectă toate avertismentele care
se
găse
sc pe utilaj şi în Manualul de operare
Acest utilaj a fost proiectat şi construit în conformitate cu cele mai noi standarde în
domeniul siguranţei la locul de muncă pe plan global. Acesta a fost produs cu
atenţie, pentru a elimina pericolele în cât mai mare măsură şi pentru a creşte
siguranţa operatorului prin dispozitive de protecţie şi etichetare. Cu toate acestea,
pot exista riscuri remanente chiar şi după luarea măsurilor de protecţie. Acestea se
numesc riscuri reziduale. La acest utilaj, acestea pot include expunerea la:
Căldură, zgomot şi emisii de monoxid de carbon de la motor
Arsuri produse de lichidul
hidraulic fierbinte
Pe
ricolele de incendiu din cauza tehnicilor incorecte de alimen
tare cu
combustibil
Combustibilul şi gaze
le produse de acesta
Rănirea personalului din cauza tehnicilor incorecte de ridicare
Pericole de zdrobire din cauza exploatării incorecte şi pentru alte persoa
ne din
zona
de lucru
Pentru protejarea propriei persoane şi a altora, asiguraţi-vă că, înainte de
exploatarea utilajului, citiţi complet şi înţelegeţi informaţiile de siguranţă prezentate
în acest manual.
wc_si000902ro_FM10.fm
17
RT / RTx Informaii privind sigurana
1.3 Liniile directoare de siguranta pentru operare Maşină
Instruirea operatorului
Înainte de utilizarea echipamentului:
Citiţi şi înţelegeţi instrucţiunile de utilizare conţinute în toate manualele livrate
împreună cu echipamentul.
Familiarizaţi-vă cu amplasarea şi utilizarea corectă a tuturor comenzilor şi a
dispozitivelor de siguranţă.
Contactaţi Wacker Neuson pentru o instruire suplimentară, dacă este necesar.
Când utilizaţi echipamentul:
Nu permiteţi persoanelor instruite necorespunzător să utilizeze echipamentul.
Persoanele care utilizează acest echipament trebuie să cunoască riscurile şi
pericolele asociate acestuia.
Calificările operatorului
Pornirea, utilizarea şi oprirea echipamentului sunt permise numai personalului
instruit. Aceste persoane trebuie să dispună şi de următoarele calificări:
să fi fost instruite privind modul de utilizare corectă a echipamentului
să fie familiarizate cu dispozitivele de siguranţă necesare
Echipamentul nu trebuie accesat sau utilizat de către:
copii
persoane aflate sub influenţa alcoolului sau a medicamentelor
Zonă de aplicare
Acordaţi atenţie zonei de aplicare.
Nu permiteţi personalului autorizat, copiilor şi animalelor să se apropie de utilaj.
Acordaţi atenţie schimbării poziţiei şi mişcării altor echipamente, precum şi a
personalului care se află în zona de aplicare/şantier.
Identificaţi dacă există pericole speciale în zona de aplicare, cum ar fi gaze
toxice sau condiţii de sol instabil, şi întreprindeţi acţiuni adecvate pentru a
elimina pericolele speciale înainte de utilizarea utilajului.
Acordaţi atenţie zonei de aplicare.
Nu exploataţi utilajul în zone care conţin obiecte inflamabile, combustibili sau
produse care generează vapori inflamabili.
Folosiţi întotdeauna chinga pentru gât a transmiţătorului SmartControl™ pusă la
dispoziţie de Wacker Neuson în timpul funcţionării cu cablul de comandă
conectat. Această chingă pentru gât este proiectată pentru a se rupe, aşa încât
operatorul nu va fi tras de utilaj în cazul alunecării, răsturnării sau căderii
utilajului.
Păstraţi întotdeauna contactul vizual cu utilajul în orice moment în timp ce
acţionaţi comenzile.
Nu exploataţi niciodată mai multe tăvăluguri la distanţă mai mică de 20 metri (65
de picioare) unul faţă de celălalt decât dacă sunteţi sigur că fiecare tăvălug şi
transmiţătorul corespondent sunt setate la un canal de control diferit faţă de
celelalte tăvăluguri/transmiţătoare folosite în zonă. Consultaţi secţiunea Setarea
canalelor de control pentru informaţii suplimentare.
wc_si000902ro_FM10.fm
18
Informaii privind sigurana RT / RTx
Dispozitive de siguranţă, comenzi şi accesorii
Utilizaţi maşina numai în următoarele condiţii:
Toate dispozitivele de siguranţă şi apărătoarele sunt la locul
lor şi în stare de funcţionare.
Toate comenzile funcţionează corespunzător.
Maşina este reglată corect, în conformitate cu instrucţiunile
din Manualul operatorului.
Maşina este curată.
Etichetele maşinii sunt lizibile.
Pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a maşinii:
Este interzisă utilizarea maşinii în cazul în care lipsesc sau nu sunt funcţionale
orice dispozitive de siguranţă sau apărătoare.
Este interzisă modificarea sau dezactivarea dispozitivelor de siguranţă.
Utilizaţi numai accesorii sau dispozitive aprobate de Wacker Neuson.
Aveţi grijă când exploataţi utilajul lângă marginile iazurilor, şanţurilor sau
platformelor. Asiguraţi-vă că suprafaţa solului este suficient de stabilă pentru a
suporta greutatea utilajului cu operator şi că nu există pericolul de alunecare,
cădere sau răsturnare a tăvălugului.
Aşezaţi-vă în siguranţă când exploataţi utilajul în marşarier sau pe dealuri.
Lăsaţi suficient spaţiu între dvs. şi utilaj, aşa încât să nu staţi într-o poziţie
periculoasă în cazul alunecării sau răsturnării utilajului.
Nu folosiţi telefoane mobile şi nu trimiteţi mesaje text în timp ce exploataţi acest
utilaj.
Nu vă apropiaţi de articulaţia de direcţie şi zona dintre cadrele faţă şi spate.
Nu consuma
ţi lichidele de lucru folosite la acest utilaj. În funcţie de modelul
utilajului, aceste lichide de lucru pot include apă, agenţi pentru umezire,
combustibil (benzină, motorină, kerosen, propan sau gaz natural), ulei, agent de
răcire, lichid hidraulic, lichid pentru transfer termic (propilenglicol cu aditivi), acid
pentru baterii sau vaselină.
Echipamentul de protecţie personală (PPE)
Purtaţi următorul echipament de protecţie personală (PPE) în timp ce utilizaţi acest
echipament:
Haine de lucru strâmte, care nu împiedică mişcarea
Ochelari de protecţie cu scuturi laterale
Căşti de protecţie
Încălţăminte cu protecţie pentru degete
wc_si000902ro_FM10.fm
19
RT / RTx Informaii privind sigurana
1.4 De întretinere pentru Siguranta
Instructaj învederea executării operaţiunilor de service
Înainte de a executa lucrări de service sau de întreţinere a echipamentului:
Citiţi şi înţelegeţi instrucţiunile de utilizare conţinute în toate manualele livrate
împreună cu echipamentul.
Familiarizaţi-vă cu amplasarea şi utilizarea corectă a tuturor comenzilor şi a
dispozitivelor de siguranţă.
Problemele survenite la echipament trebuie depanate sau reparate numai
decătre personalul instruit.
Contactaţi Wacker Neuson pentru o instruire suplimentară, dacă este necesar.
La executarea lucrărilor de service sau de întreţinere asupra echipamentului:
Nu permiteţi personalului instruit necorespunzător să execute lucrări de service
sau de întreţinere asupra echipamentului. Personalul care execută lucrări de
service sau de întreţinere a echipamentului trebuie să fie familiarizat cu riscurile
şi pericolele potenţiale asociate.
Măsuri de siguranţă
La intervenţiile la maşină sau la întreţinerea maşinii, respectaţi măsurile
de siguranţă de mai jos.
Citiţi şi înţelegeţi procedurile de intervenţie înaintea efectuării oricăror intervenţii
la maşină.
Toate reglajele şi reparaţiile trebuie efectuate înainte de utilizarea maşinii.
Nu utilizaţi maşina dacă prezintă probleme sau deficienţe cunoscute.
Toate reparaţiile şi reglajele trebuie efectuate de un tehnician calificat.
Opriţi maşina înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţii.
Acordaţi permanent atenţie componentelor în mişcare ale maşinii. Feriţi-vă mâinile,
picioarele şi îmbrăcămintea largă de componentele în mişcare ale maşini
i.
Montaţi la loc toate dispozitivele d
e siguranţă şi apărătoarele la terminarea
procedurilor de reparaţii şi întreţinere.
Fixaţi întotdeauna îmbinarea de direcţie articulată cu ajutorul barei de blocare
înainte de ridicare, ridicarea pe cric şi efectuarea operaţiunilor de service
asupra utilajului. Jumătăţile utilajului pot bascula împreună pe neaşteptate şi pot
produce rănirea gravă.
Nu demontaţi capacul radiatorului când motorul funcționează sau este fierbinte.
Lichidul din radiator este fierbinte şi sub presiune şi poate produce arsuri grave!
Nu demontaţi capacul elementului filtrant al filtrului de aer, elementul din hârtie
sau prefiltrul în timpul funcţionării motorului.
Nu lăsaţi nesupravegheat transmiţătorul SmartControl™ în timp ce efectuaţi
operaţiuni de service asupra utilajului.
wc_si000902ro_FM10.fm
20
Informaii privind sigurana RT / RTx
Modificările maşinii
La intervenţiile la maşină sau la întreţinerea maşinii:
Utilizaţi numai accesorii / dispozitive aprobate de Wacker Neuson.
La intervenţiile la maşină sau la întreţinerea maşinii:
Nu dezactivaţi dispozitivele de siguranţă.
Nu modificaţi maşina fără permisiunea expresă în scris din partea Wacker
Neuson.
Înlocuirea componentelor
ş
i a etichetelor
Înlocuiţi componentele uzate sau deteriorate.
Înlocuiţi toate etichetele lipsă sau greu lizibile.
La înlocuirea componentelor electrice, folosiţi componente cu aceleaşi
caracteristici şi performanţe ca şi cele originale.
Dacă este necesară înlocuirea unor componente ale maşinii, utilizaţi numai piese
de schimb Wacker Neuson sau piese echivalente cu cele originale din punctul
de vedere al tuturor tipurilor de specificaţii, cum ar fi dimensiunile fizice, tipul,
rezistenţa mecanică şi materialul.
Curăţarea
La curăţarea maşinii şi la intervenţiile la maşină:
Păstraţi permanent maşina curată şi fără resturi cum ar fi foile,
hârtiile, cartoanele etc.
Etichetele trebuie să fie în permanenţă lizibile.
La curăţarea maşinii:
Nu curăţaţi maşina în timpul funcţionării.
Este interzisă utilizarea benzinei sau a altor carburanţi sau solvenţi inflamabili
pentru curăţarea maşinii. Vaporii de carburanţi sau de solvenţi pot fi explozibili.
Echipamentul de protecţie personală (PPE)
La executarea lucrărilor de service sau întreţinere asupra echipamentului purtaţi
următorul echipament de protecţie personală (PPE):
Haine de lucru strâmte, care nu împiedică mişcarea
Ochelari de protecţie cu scuturi laterale
Căşti de protecţie
Încălţăminte cu protecţie pentru degete
În plus, înainte de a executa lucrări de service sau întreţinere asupra
echipamentului:
Strângeţi la spate părul lung.
Scoateţi toate bijuteriile (inclusiv inelele).
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158

Wacker Neuson RTK82-SC3 Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns iarba
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru