AEG MC1763E-M Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

MC1763E
2
31
60
90
119
148
Manual De Utilizare
Felhasználói Útmutató
Посібник Користувача
Uživatelská Příručka
Naudotojo Vadovas
Пайдаланушы Нұсқаулығы
RO
HU
UA
CS
LT
KK
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 1
2
www.aeg.com
CONŢINUT
1. INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. PREZENTAREA APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. PANOU DE CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6. DIAGRAME DE PROGRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7. ÎNTREŢINERE & CURĂŢARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8. CE SĂ FACEŢI DACĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
9. INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
10. SPECIFICAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PENTRU REZULTATE PERFECTE
mulţumim că i achiziţionat acest produs AEG. Prin folosirea tehnologiilor inovative -
aparatul are funcţii pe care nu le puti găsi la alte aparate ordinare-, cuptorul cu microunde a
fost conceput pentru a asigura performanţe remarcabile mai mui ani de zile. Vă rugăm să
alocaţi câteva minute citirii acestui manual, pentru a putea beneficia la maxim de acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci nd contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări fără preaviz.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor
probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.aeg.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.aeg.com/shop
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 2
3
ROMÂNĂ
1. INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURAĂ
IMPORTANT! INSTRUIUNI IMPORTANTE DE
SIGURANŢĂ: CITIŢI CU ATENŢIE MANUALUL ŞI
PĂSTRAŢIL PENTRU REFERINŢE ULTERIOARE.
Dacă mâncarea încălzită începe să fumege, NU
DESCHIDEŢI UŞA. Opriţi cuptorul şi scoateţi ştecherul
din priză, apoi aşteptaţi până ce mâncarea nu mai
fumegă. Pericol de incendiu, dacă deschideţi uşa în
timp ce mâncarea fumegă. Folosiţi doar recipiente şi
ustensile care prezintă siguranţă la utilizarea cu
cuptorul cu microunde. Nu folosiţi cuptorul
nesupravegheat când folosiţi recipiente din plastic
reciclabil, hârtie sau alte recipiente de mâncare
inflamabile. După folosire curăţaţi plăcuţa de
protecţie a ghidului de unde, cavitatea cuptorului,
platoul rotativ şi suportul platoului rotativ. Ele trebuie
să fie uscate şi degresate. Grăsimea acumulată se
poate încălzi, poate fumega şi se poate aprinde.
Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii
alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau
hainelor și încălzirea pernelor electrice, papucilor de
casă, bureilor, pânze umede și alte articole similare
pot duce la riscul de vătămare, aprindere și incendiu.
1.1 Pentru evitarea accidentării
AVERTIZARE!
Nu puneţi în funcţiune cuptorul, dacă acesta
este deteriorat sau prezintă disfuncţii.
Înaintea utilizării verificaţi următoarele:
a) Uşa; asiguraţi-vă că uşa se închide corespunzător
şi deasemenea că nu este aliniată greşit sau
deformată.
b) Balamalele si încuietorile de siguranţă; verificaţi-le
pentru a vă asigura ca nu sunt rupte ori slăbite.
c) Garniturile de etanşare ale uşilor şi suprafeţele de
etanşare; asiguraţi-vă că ele nu sunt deteriorate.
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 3
4
www.aeg.com
d) În cavitatea cuptorului sau pe uşă; asiguraţi-vă că
nu există urme de lovituri.
e) Cablul de alimentare şi ştecherul; asiguraţi-vă că
ele nu sunt deteriorate.
Niciodată nu încercaţi ajustarea, repararea sau
modificarea cuptorului. Este periculos pentru oricine
altcineva decât o persoana competentă să efectueze
orice remediere sau reparaţie ce implică înlăturarea
unui capac care asigură protecţie împotriva expunerii
energiei microundelor.
Nu permiteţi acumularea de grăsime sau murdărie
pe garniturile de etanşare ale uşii şi componentele
adiacente. Respectaţi instrucţiunile privind
Întreţinere & curăţare. Curaţaţi cuptorul la intervale
regulate si înlăturaţi orice depuneri de alimente. Dacă
nu menţineţi cuptorul într-o stare curată, suprafaţa se
poate deteriora şi astfel durata de viaţă a cuptorului
poate fi afectată, respectiv se pot produce situaţii de
pericol.
Nu încercaţi înlocuirea becului din cuptor şi nu
permiteţi înlocuirea acestuia de către persoane
neautorizate de AEG serviciu agent. Dacă becul se
arde, vă rugăm contactaţi furnizorul dvs. sau AEG
serviciu agent local.
1.2 Pentru a se evita posibilitatea exploziei sau
fierberea instantanee
AVERTIZARE!
Lichidele şi alimentele nu trebuie încălzite în
recipiente etanşe, deoarece recipientele pot
exploda.
La încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde
poate avea loc fierbere vulcanică întârziată, din acest
motiv procedaţi cu grijă când manipulaţi recipientul.
Nu preparaţi ouăle în coajă şi evitaţi încălzirea
acestora în cuptoarele cu microunde, deoarece ele
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 4
5
ROMÂNĂ
pot exploda chiar după ce perioada de gătire s-a
terminat. Pentru gătirea sau reîncălzirea ouălor care
nu au fost bătute sau amestecate, sfărâmaţi albuşul şi
gălbenuşul, în caz contrar ouăle pot exploda.
Înaintea reîncălzirii în cuptorul cu microunde, decojiţi
şi mărunţiţi ouăle.
Pentru evitarea arsurilor, întotdeauna verificaţi
temperatura alimentelor, agitaţi alimentele înainte
de servire şi acordaţi atenţie temperaturii alimentelor
şi băuturilor, dacă ele sunt servite bebeluşilor, copiilor
mici şi vârstnicilor.
Copii ar trebui ţinuţi la distanţă de cuptor pentru ai
feri de ardere.
1.3 Pentru a evita folosirea necorespunzătoare a
cuptorului de către copii
AVERTIZARE!
Aparatul şi componentele expuse ale acestuia
se încălzesc în timpul utilizării. Copiii cu vârste
sub 8 ani trebuie să fie ţinuţi la distanţă dacă nu
sunt supravegheaţi permanent.
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de cel
puţin 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de
experienţă şi cunoştinţe numai cu condiţia
supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea
aparatului întrun mod sigur şi numai dacă înţeleg
riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheaţi,
pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea ce cade în sarcina
utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii dacă
aceştia nu au cel puţin 8 ani şi dacă nu sunt
supravegheaţi.
Acest aparat este destinat uzului în aplicaţii casnice și
similare acestora ca de exemplu: bucătării pentru
angajaţi în magazine, birouri și alte medii de lucru;
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 5
6
www.aeg.com
1.4 Pentru evitarea
incendiului
În timpul funcţiorii cuptorul cu
microunde nu trebuie lăsat
nesupravegheat. Dacă valorile de tensiune
sunt prea mari sau perioadele de gătire
sunt prea lungi, mâncarea se poate
supraîncălzi şi se poate aprinde. Priza
electrică trebuie să e într-un loc accesibil,
astfel ca în caz de urgenţă ştecherul
aparatul să poată scos uşor. Valoarea
curentului alternativ trebuie să e 230 V şi
50 Hz, iar pe circuitul de alimentare trebuie
se monteze o siguranţă de 10 A sau un
întrerupător cu o valoare minimă de 10 A.
Pentru alimentarea cu energie electrică a
acestui aparat se recoman utilizarea unui
circuit separat. Nu depozitaţi şi nu folosiţi
cuptorul în aer liber.
Nu aşezaţi materiale inamabile lângă
cuptor sau oriciile de ventilare. Nu blocaţi
oriciile de ventilare. De pe alimente şi
ambalajele alimentelor îndepărtaţi
elementele de etanşare şi elementele de
xare din rmă. Pericol de incendiu în
urma formării de arcuri electrice pe
suprafeţe metalice. Nu folosiţi cuptorul cu
microunde la încălzirea uleiului pentru
prăjire. Temperatura nu poate controla
şi uleiul se poate aprinde. Pentru oricele
(popcorn) folosiţi aparate speciale cu
microunde pentru producereaoricelelor.
Nu depozitaţi alimente sau orice alte
produse în cuptor. Înaintea punerii în
funcţiune a cuptorului, vericaţi setările
pentru a vă convinge că el va funiona
conform dorinţei dvs. Citiţi sfaturile
corespunzătoare din acest manual. Nu
puneţi în funiune cuptorul cu uşa
deschisă şi nu deterioraţi încuietorile de
siguranţă. Nu puni în funcţiune cuptorul
dacă între garniturile de etanşare ale uşii
sau suprafeţele de etanşare exis
elemente străine.
Persoanele cu PACEMAKER trebuie să se
consulte cu medicul lor sau cu produtorul
pacemaker-ului privind măsurile de
precauţie la utilizarea cuptorului.
1.5 Pentru evitarea
electrocutării
În niciun caz nu îndepărtaţi arătoarea
exterioară. Niciodată nu turnaţi lichide şi nu
introduceţi obiecte în oriciile
închizătorilor de uşă sau în oriciile de
ventilare. În cazul în care în cuptor
trunde lichid, decuplaţi-l imediat şi
scoati ştecherul din priză, iar apoi
contactaţi AEG serviciu agent local. Nu
scufundaţi cablul de alimentare sau
ştecherul în apă sau în alte lichide. Nu
permiteţi trecerea cablului de alimentare
peste suprafe ioase, cum ar de
exemplu zona de evacuare a aerului cald
aată pe partea de sus spate a cuptorului.
Dacă cablul de alimentare al acestui aparat
se deteriorea, el trebuie înlocuit cu un
cablu corespunzător. Înlocuirea cablului
trebuie să se facă de tehnicianul autorizat al
AEG serviciu agent.
1.6 Pentru a se evita
posibilitatea exploziei sau
fierberea instantanee
Niciodată nu folosiţi recipiente etanşe.
Înaintea utilizării scoateţi elementele de
etanşare şi capacele. Recipientele etanşate
pot exploda din cauza acumulării de
presiune, chiar dacă cuptorul a fost
deconectat. Aveţi grijă la încălzirea
lichidelor în cuptorul cu microunde. Pentru
a permite evacuarea bulelor, folosiţi
recipiente cu gură lată.
Pentru a preveni izbucnirea bruscă în
timpul erberii a unui lichid si posibila
opărire:
case tip fermă; de către clienţi în hoteluri, moteluri și
alte medii rezideniale; medii de tip bed & breakfast.
Acest dispozitiv nu a fost proiectat pentru a fi utilizat
la înălimi mai mari de 2000 m.
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 6
7
ROMÂNĂ
Agitaţi lichidul înaintea
încălzirii/reîncălzirii.
Vă recomandăm ca la încălzire să
introduceţi o tijă din sticlă sau un obiect
similar.
Pentru a preveni erberea vulcanică
întârziată, după scurgerea timpului de
erbere lăsaţi lichidul cel puţin 20 de
secunde în cuptor.
Înaintea gătirii decojiţi alimentele precum
cartoi, cârnaţii şi fructele, în caz contrar ele
pot exploda.
1.7 Pentru evitarea arsurilor
Pentru a evita arsurile, nd scoateţi
alimentele din cuptor folosiţi mijloace de
prindere a vaselor sau mănuşi de bucătărie.
Pentru evitarea arsurilor provocate de vaporii
erbinţi, întotdeauna deschideţi la distanţă
mare de faţă şi ini recipientele, pungile de
popcorn, pungile de tit, etc.
Temperatura recipientului nu indică
temperatura rea a alimentului sau a
uturilor; întotdeauna vericaţi
temperatura alimentelor. La deschiderea
ii întotdeauna îndepărtaţi-vă de cuptor,
pentru a evita producerea de arsuri de la
aburul şi căldura excesivă eliberată. După
încălzire iaţi în felii alimentele umplute
prăjite, pentru a permite eliberarea aburilor
şi a evita arsurile.
Nu vă sprijiniţi şi nu balansaţi uşa cuptorului.
Nu vă jucaţi cu cuptorul şi nu-l folosiţi ca
jurie. Copiii trebuie instruiţi cu privire la
măsurile de siguranţă importante: folosirea
mijloacelor de prindere a vaselor,
îndepărtarea cu gri a capacelor de pe vasele
cu mâncare; acordaţi atenţie ambalajelor (de
exemplu materiale care se autoîncălzesc)
concepute pentru rumenirea mâncărurilor,
deoarece ele se pot supraîncălzi.
1.8 Alte avertizări
Niciodată nu modicaţi cuptorul. Cuptorul
este conceput pentru prepararea
mâncărurilor şi poate folosit doar în acest
scop. Nu este potrivit pentru scopuri
comerciale sau folosirii în laborator.
1.9 Pentru o utilizare fără
probleme şi evitarea
defecţiunilor
Niciodată nu folosiţi cuptorul când acesta
este gol. Când folosiţi o farfurie smălţuită sau
un material care se autoîncălzeşte,
întotdeauna aşezaţi un material izolator -cum
ar o farfurie de porţelan- sub această
farfurie, cu scopul de a evita deteriorarea
platoului rotativ şi a suportului platoului
rotativ sub inuenţa căldurii. Timpul de
preîncălzire specicat pentru ecare fel de
mâncare nu trebuie depăşit. Nu folosiţi
ustensile de metal, care reectă microundele
şi pot cauza arc electric. Nu puneţi cutii de
conserve în cuptor. Folosiţi doar platoul
rotativ şi suportul platoului rotativ. Nu puneţi
în funcţionare cuptorul fără platoul rotativ.
Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:
Înaintea curăţării platoului rotativ cu apă,
lăsaţi-l să se răcească.
Nu aşezaţi alimente sau ustensile erbinţi
pe platoul rotativ rece.
Nu aşezaţi alimente sau ustensile reci pe
platoul rotativ erbinte.
În timpul funcţionării nu acoperiţi
apărătoarea exterioară.
IMPORTANT! Da nu sunteţi sigur
de modul de conectare al cuptorului,
va rum consultaţi un electrician
calicat autorizat.
Nici producătorul şi nici furnizorul nu îşi
asumă răspunderea pentru deteriorarea
cuptorului sau pentru accidentările apărute
ca urmare a nerespectării procedurilor
corecte de racordare electrică. Ocazional pot
apărea vapori de apă şi picături pe pereţii
cuptorului sau în jurul garniturii de etaare a
uşii şi pe suprafele de etanşare. Acesta este
un proces normal şi nu este un semn de
scurgere sau defecţiune la cuptorul cu
microunde.
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 7
8
www.aeg.com
2. PREZENTAREA APARATULUI
2.1 Cuptorul cu microunde
Margine frontală
Bec cuptor
Panou de control
Buton deschidere usă
Pcuţă de protecţie a ghidului de unde
Cavitate cuptor
Garnitură de etanşare
Garnituri de etanşare ă şi suprafe
de etanşare
Oricii de ventilare
Carcasă exterioară
Arătoare spate
Cablu de alimentare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
56
7
3
4
8
9
10
12
11
2
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 8
9
ROMÂNĂ
2.2 Accesorii
1
2
Vericaţi e livrate toate accesoriile:
Platou rotativ
Suport platou rotativ
Introduceţi suportul platoului rotativ în
garnitura aată pe fundul cuptorului.
Apoi aşezaţi platoul rotativ pe suport.
Pentru a evita crăparea platoului rotativ,
asiguraţi-vă că vasele sau recipientele
sunt ridicate destul peste marginea
platoului atunci când le scoateţi din
cuptor.
Când comandaţi accesorii, vă rugăm
menţionaţi două aspecte:
comunicaţi furnizorului local sau
Centrului Service local denumirea
componentei şi a modelului.
1
2
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 9
10
www.aeg.com
3. PANOU DE CONTROL
Indicatorii afişajului digital
Cuptor cu microunde
Ceas
Stadii de gătire
Plus/Minus
Auto decongelare pâine
Decongelare automată
Greutate
Indicatoare gătire automată
Buton gătire automa
Buton decongelare automată
Buton nivel putere
Buton Temporizator/Greutate
Buton Start/Quick
Buton Stop
Buton Deschidere usă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
6
2
4
9
7
5
8
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 10
11
ROMÂNĂ
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
4.1 Regimul Econ
Cuptorul este setat în regim de
„economisire energie”(Econ).
1. Racordaţi cuptorul.
2. Apare aşajul: Econ.
3. Pe aşaj începe nurătoarea inversă
de la 3:00 la zero.
4. nd s-a ajuns la zero, cuptorul
cuplează în regim Econ şi aşajul
dispare de pe ecran.
Pentru dezactivarea regimului Econ,
setaţi ceasul.
4.2 Setarea ceasului
Cuptorul are un ceas cu 12 şi 24 de ore.
Exemplu:Pentru a seta ora la 11:30 (ceas cu
12 ore).
1. Deschideţi uşa.
2. Apare aşajul: Econ.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK pentru
5 secunde. Cuptorul va emite un sunet
scurt. Apare aşajul:
4. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE pentru a ajusta ora.
5. Apăsaţi o dată butonul START/QUICK,
apoi pentru setarea minutelor rotiţi
butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
6. Apăsaţi butonul START/QUICK.
7. Vericaţi aşajul:
8. Închideţi uşa.
Puteţi roti butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sens
orar sau antiorar. Dacă apăsaţi
butonul STOP, ceasul nu se va seta.
Apare aşajul: Econ.
Exemplu:Pentru a seta ora la 23:30 (ceas cu
24 ore).
1. Deschideţi uşa.
2. Apare aşajul: Econ.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK pentru
5 secunde. Cuptorul va emite un sunet
scurt. Apare aşajul:
4. Apăsaţi butonul START/QUICK.
Apare aşajul:
5. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE pentru a ajusta ora.
6. Apăsaţi o dată butonul START/QUICK,
apoi pentru setarea minutelor rotiţi
butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
7. Apăsaţi butonul START/QUICK.
8. Vericaţi aşajul:
9. Închideţi uşa.
Puteţi roti butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE în sens orar sau antiorar.
Dacă apăsaţi butonul STOP, ceasul
nu se va seta. Apare aşajul: Econ.
4.3 Ajustarea timpului cănd
ceasul este setat
Exemplu:Pentru a seta ora la 11:45.
1. Deschideţi uşa.
2. Apăsaţi butonul START/QUICK pentru
5 secunde. Cuptorul va emite un sunet
scurt. Apare aşajul:
(Dacă dori comutarea pe ceas cu 24 H,
apăsaţi din nou butonul START/QUICK.)
3. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE pentru a ajusta ora.
4. Apăsaţi o dată butonul START/QUICK,
apoi pentru setarea minutelor rotiţi
butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
5. Apăsaţi butonul START/QUICK.
6. Vericaţi aşajul:
4.4 Pentru a anula ceas şi a
seta modul Econ
1. Deschideţi uşa.
2. Apăsaţi butonul START/QUICK pentru
5 secunde. Cuptorul va emite un sunet
scurt. Apare aşajul:
(Dacă dori comutarea pe ceas cu 24 H,
apăsaţi din nou butonul START/QUICK.)
3. Apăsaţi butonul STOP.
4. Apare aşajul: Econ.
5. Închideţi uşa.
6. Pe aşaj începe nurătoarea inversă
de la 3:00 la zero.
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 11
12
www.aeg.com
7. nd s-a ajuns la zero, cuptorul
cuplează în regim Econ şi aşajul
dispare de pe ecran.
4.5 Folosirea butonului STOP
Folosiţi butonul STOPpentru:
1. A şterge o eroare de programare.
2. Prin asarea o dată, oprirea tempora a
cuptorului în timpul gătirii.
3. Prin asare de două ori, anularea unui
program în timpul gătirii.
4.6 Funcţia de protecţie copii
Cuptorul are o funcţie de siguranţă care
previne punerea în funiune a cuptorului
de către copii. Dacă această funcţie este
activa, nicio componen a cuptorului nu
va funiona nă ce funcţia de blocare nu
este dezactivată.
Exemplu:Pentru a seta funcţia de protecţie
copii.
1. Apăsaţi butonul STOP pentru 5
secunde.
2. Cuptorul va emite două sunete scurte şi
pe aşaj apare LOC”:
Pentru a dezactiva funcţia de
proteie copii apăsaţi timp de 5 sec
butonul STOP, atunci cuptorul va
emite două sunete scurte şi se
aşează timpul.
Funia de proteie copii nu poate
setată dacă ora nu este seta.
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 12
13
ROMÂNĂ
5.1 Vase de gătit sigure
pentru cuptorul cu
microunde
Vase de gătit
Siguranţă
sub acţiunea
microundelor
Comentarii
Folie de aluminiu/
recipiente din folie
3 / 7
Pentru a preveni supraîncălzirea alimentului, pot folosite
bucăţi mici de folie de aluminiu. Ţini folia la o distaă de cel
puţin 2 cm faţă de pereţii cuptorului, deoarece se poate
forma un arc electric. Nu sunt recomandate recipientele din
folie, dacă folosirea în cuptoare cu microunde nu este
specicată de produtori precum. Respecti întocmai
instrucţiunile.
Farfurii smălţuite
3
Întotdeauna respectaţi instrucţiunile producătorilor. Nu
depăşiţi timpul de gătire specicat. Procedi cu grijă,
deoarece aceste farfurii se pot supraîncălzi.
Poelan şi ceramice
3 / 7
Poelanul, olăria, ceramicele emailate şi poelanul fosfatic
sunt potrivite de obicei, excepnd cele cu decoraţii metalice.
Produse din stic, de
exemplu Pyrex ®
3
Aveţi gri, deoarece produsele din sticlă se pot crăpa şi
sparge, dacă sunt înlzite brusc.
Metal
7
Nu se recomandă folosirea vaselor de tit din metal,
deoarece microundele pot produce arc electric şi astfel
incendiu.
Plastic/polistiren, de
exemplu recipientele
fast food
3
Aveţi gri deoarece unele recipiente se deformează, se
topesc sau se decolorează la temperaturi înalte.
Folie adezivă
3
Nu trebuie să atingă mâncarea şi trebuie tăiată pentru a se
permite evacuarea aburului.
Pungi de congelare/
de prăjire
3
Trebuie iate pentru a se permite evacuarea aburului.
Asiguri-vă că pungile sunt potrivite pentru folosirea în
cuptorul cu microunde. Nu folosiţi elemente de legare din
plastic sau metal, deoarece ele se pot aprinde sub acţiunea
arcului.
Tăvi de hârtie, pahare
şi hârtie de bucătărie
3
Se folosesc doar pentru încălzire sau absorbirea umezelii.
Aveţi gri, deoarece în urma supraînlzirii se pot produce
incendii.
Recipiente din paie şi
lemn
3
Întotdeauna supravegheaţi cuptorul când folosiţi aceste
materiale, deoarece prin supraîncălzire se pot produce
incendii.
rtie reciclată
şi ziare
7
Pot conţine elemente de metal care în urma arcului electric
pot produce incendii.
5. OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 13
14
www.aeg.com
Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde
Compozie Alimentele cu conţinut mare de grăsime sau zahăr (de ex. budinca de Cciun,
plăcinte cu fructe) necesită un timp mai scurt de încălzire. Aveţi grijă, deoarece în
urma suprncălzirii se pot produce incendii.
rime Pentru o coacere uniformă, toate bucăţile trebuie să aibă aceeaşi mărime.
Temperatura
alimentelor
Temperatura iniţială a alimentelor afectează timpul de gătire necesar. Tăiaţi
alimentele cu umplutură-de exemplu gogoaşele-pentru a elimina căldura sau
aburii.
Aranjare ezaţi partea mai groa a alimentului către exteriorul farfuriei, (de exemplu pulpa
de pasăre).
Capac Folosiţi folie adezivă cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac potrivit.
Despicare Alimentele cu coajă, pieliţă sau membrană trebuie tăiate în mai multe locuri
înaintea gătirii sau înlzirii, deoarece poate acumula abur şi alimentul poate
exploda. (Astfel de alimente sunt: carto, peşte, pui, cârnaţi.)
IMPORTANT! Ole nu trebuie încălzite sauerte folosind microundele,
deoarece pot exploda şi după ce procesul de gătire a luat sfâit.
Agitare,
întoarcere şi
rearanjare
Pentru o gătire uniformă este esenţială agitarea, întoarcerea şi rearanjarea
alimentului în timpul tirii. Întotdeauna agitaţi şi rearanjaţi alimentele din exterior
tre centru.
Perioada de
repaus
După gătire este important să saţi alimentul câtva timp, astfel căldura se va
dispersa în mod egal.
Protejare Zonele predispuse supraînlzirii (-de exemplu picioarele şi aripile puilor-) pot
acoperite cu bucăţi mici de folie ce reectă microundele.
5.3 Gătirea folosind cuptorul
cu microunde
5.2 Sfaturi privind gătirea
folosind cuptorul cu
microunde
Cuptorul are 6 niveluri de putere.
Setări
putere
Mod de utilizare sugerat
800 W/
PUTERE MARE
Utilizat pentru gătire rapidă sau reîncălzire (ex. supă, caserole, conserve, băuturi
calde, legume, peste, etc).
560 W Regim folosit pentru gătire pentru o perioadă mai lungă a alimentelor dense cum ar
articulaţii pjite, felii de carne şi alimente pe platou, dar şi pentru alimente mai
sensibile cum ar sosurile de brân şi pandişpan. La această setare cu valori reduse
sosul nu va clocoti şi alimentele vor gătite uniform ră se prăjească în ile
laterale.
400 W În cazul mâncărurilor dense, care necesită o perioadă de gătire mai lungă, (de
exemplu carne de vită), se recomandă acest nivel de putere pentru a se asigura
frăgezimea cărnii.
240 W/
DECONGELARE
Pentru decongelare selectaţi acest nivel de putere, care asigură o decongelare
uniformă a alimentelor. Această setare este ideală şi pentru erberea uşoară a
orezului, a pastelor, a găltelor şi gătirea cremei de ouă.
80 W Pentru decongelarea uşoară (de exemplu a cremelor pentru prăjituri sau a
prăjiturilor).
0 W Pentru regim de aşteptare/temporizator butărie.
W = WATT
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 14
15
ROMÂNĂ
Cuptorul poate programat pâ la 90 de
minute. Valoarea introdu pentru timpul
de gătire variază între 15 secunde la cinci
minute. Aceasta depinde de durata totală
al timpului de tit aşa cum se prezinîn
tabel.
Exemplu: Pentru încălzirea supelor pentru
2 minute şi 30 de secunde la o putere a
microundelor de 560 W.
x1
Perioadă de tire Unitate de mărire
0-5 minute 15 secunde
5-10 minute 30 secunde
10-30 minute 1 minut
30-90 minute 5 minute
1. Apăsaţi de două ori butonul de
selectare a NIVEL PUTERE.
2. Introduceţi durata prin rotirea
cursorului TEMPORIZATOR/
GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contraacelor
ceasornicului pînă când este afisată
valoarea 2.30.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK.
4. Verificaţi afişajul.
IMPORTANT!
Dacă nivelul de putere nu este se-
lectat, se va seta automat 800 W/
PUTERE MARE.
Dacă uşa este deschisă în timpul
procesului de gătire, contorizarea
timpul de gătire aşat digital se
întrerupe automat. Contorizarea
timpului de gătire este reluată din nou
dacă uşa s-a închis şi s-a apăsat butonul
START/QUICK.
Dacă vreţi să aaţi nivelul de putere în
timpul perioadei de gătire, apăsaţi
butonul de NIVEL PUTERE o dată.
În timpul gătirii puteţi creşte sau
micşora timpul de gătire prin rotirea
butonului TEMPORIZATOR/
GREUTATE.
Puteţi să modicaţi nivelul de putere în
timpul perioadei de gătire, apăsând
butonul de NIVEL PUTERE o dată.
Pentru a anula un program în timpul
tirii, apăsaţi butonul STOP de două
ori.
x2
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 15
16
www.aeg.com
IMPORTANT! Dacă gătiţi mâncarea
peste perioada standard la o putere
de doar 800 W, puterea cuptorului va
scădea automat, pentru a se evita
supraîncălzirea. (Nivelul de putere al
cuptorului cu microunde se va
reduce la 560 W.) După o pauză de 90
de secunde poate resetată puterea
de 800 W.
Pentru pauza temporizatorului apăsaţi
butonul STOP. Pentru a reporni
temporizatorul apăsi START/
QUICK, iar pentru a ieşi apăsi din
nou STOP.
Regim de gătire Perioadă standard Nivel de putere redus
Microunde 800 W 20 minute Microunde 560 W
5.4 Nivel de putere redus
5.5 Temporizatorul de bucătărie
Exemplu: Pentru a seta temporizatorul de
bucătărie la 7 minute.
x1
1. Apăsaţi butonul NIVEL PUTERE de 7
ori.
2. Introduceţi durata prin rotirea
cursorului TEMPORIZATOR/
GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contraacelor
ceasornicului pînă când este afisată
valoarea 7.00.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK.
4. Verificaţi afişajul.
x7
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 16
17
ROMÂNĂ
5.6 Adăugaţi 30 de secunde
Butonul START/QUICK permite
activarea următoarelor două funcţii.
Start Direct
Puteţi porni direct gătirea la nivelul de
putere 800 W/PUTERE MARE pentru 30 de
secunde, da apăsaţi butonul
START/QUICK.
rirea timpului de gătire
Puteţi mări timpul de gătire cu perioade de
30 de secunde, dacă butonul este apăsat în
timp ce cuptorul funcţionează.
Nu puti folosi această funie
împreu cu funcţiile gătire automată
sau decongelare automată.
5.7 Plus & minus
Funcţiile PLUS şi MINUS permit
creşterea sau micşorarea perioadei de
gătire când folosiţi programele
automate.
Dacă preferaţi cartoi erţi dar tari,
folosiţi MINUS .
La fel, dacă preferaţi cartoi erţi dar
moi, folosiţi PLUS .
Exemplu: Pentru a găti 0,3 kg de carto
ei.
x2
1. Selectaţi meniul dorit prin apăsarea de
două ori a butonului GĂTIRE
AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE nă când apare 0.3.
3. Apăsaţi butonul NIVEL PUTERE o dată
pentru a selecta PLUS .
4. Apăsaţi butonul START/QUICK.
5. Vericaţi aşajul.
x1
x1
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 17
18
www.aeg.com
5.8 Gătire multisecvenţială
O secvenţă cu 3 stadii (maxime) poate fi
programată folosind microundele.
Exemplu: Pentru a găti:
Etapa 1: 5 minute 800 W
Etapa 2: 16 minute 240 W
1. Apăsaţi butonul NIVEL PUTERE o dată.
Pentru a anula PLUS/MINUS, apăsaţi
butonul NIVEL PUTERE de 3 ori.
Dacă selectaţi PLUS, pe aşaj va
apărea .
Dacă selectaţi MINUS, pe aşaj va
apărea .
2. Introduceţi durata dorită prin rotirea
butonului TEMPORIZATOR/GREUTATE
în sensul acelor ceasornicului pâna când
este asată valoarea 5.00.
3. Vericaţi aşajul.
4. Apăsaţi butonul de NIVEL PUTERE de 4
ori.
5. Introduceti durata de gătire dorită prin
rotirea butonului TEMPORIZATOR/
GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului pâna când este asa
valoarea 16.00.
x1
x4
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 18
19
ROMÂNĂ
Cuptorul va începe să gătească pentru 5
minute la 800 W, apoi pentru 16 minute
la 240 W.
x1
6. Apăsaţi butonul START/QUICK.
7. Vericaţi aşajul.
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 19
20
www.aeg.com
5.9 Funcţia de gătire &
decongelare automată
Modurile gătire automasi decongelare
automa vor funcţiona automat la
modul si timpul detire corect. Puti
alege pasii 6 de la gătire automa si 2 de
la decongelare automată.
x2
x1
1. Selectaţi meniul dorit prin apăsarea de
două ori a butonului GĂTIRE
AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE nă când apare 0.3.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK.
4. Vericaţi aşajul.
Când e necesară o actiune din
partea dvs. (ex. întoarcerea
alimentului) cuptorul se va opri din
funcţionare si se va auzi un sunet de
clopoţel, timpul rămas si un indicator
vor clipi pe asaj. Pentru continuarea
gătirii asaţi butonul START/QUICK.
La sfârşitul timpului de
tire/decongelare automată,
programul se va opri automat. Se
declanşează alarma şi simbolul
pentru gătire pâlpâie. După 1 minut
se va declanşa sunetul de
atenţionare şi se aşează ora zilei.
Exemplu: Pentru a găti 0,3 kg de carto.
Aliment Simbol
uturi
Carto ei/carto copţi
Legume congelate
Aliment Simbol
Legume proaspete
nruri pretite îngheţate
Fileu de peşte cu sos
Carne/peşte/carne de pasăre
Pâine
1_AEG_Romanian_CS_AF14_Layout 1 14/04/2015 09:15 Page 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180

AEG MC1763E-M Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru