Zanussi ZBM17542XA Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
ZBM17542
MANUAL DE
UTILIZARE
CUPTOR CU
MICROUNDE
FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTA
MIKROHUL
SÜTŐ
ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА
МІКРОХВИЛЬОВА
ПІЧ
UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA
MIKROVLNNÁ
TROUBA
CONŢINUT / TARTALOM /  / OBSAH
3
COINUT
Instruiuni importante de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prezentarea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Înainte de prima utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde . . . . . . . 11
Operarea cuptorului cu microunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Diagrame de programe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Reţete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Întrinere & cuţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ce să faci da... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Informaţii privind mediul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Condiţii de garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Важливі вказівки з техніки безпеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Загальний огляд пристрою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Перед першим використанням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Поради щодо готування у мікрохвильовій печі . . . . . . . . . . 65
Обслуговування мікрохвильової печі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Таблиці програм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Рецепти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Догляд і миття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Що робити, якщо... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Технічні характеристики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Установлення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Екологічна довідка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Гарантія/сервісне обслуговування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
OBSAH
lité bezpnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Popis spoebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Před prvním použim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Rady pro mikrovlnné ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ovládá mikrovln trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Tabulky progra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Recepty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Údržba a čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Co dělat když... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Informace oživotním prosedí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Záruka/Zákaznická slba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
TARTALOM
Fontos biztonsági utasísok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A slék áttekinse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Az első haszlat ett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mikrohulmú sütési tanácsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Mikrotő használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Programtáblázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Receptek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ápolás és tisztís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Mit tegnk ha... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Eírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Telepítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Környezetvédelmi információ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Magyarorsg - tállás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
4
Pentru evitarea incendiului
În timpul funcţionării cuptorul cu microunde nu trebuie lăsat
nesupravegheat.
Dacă valorile de tensiune sunt prea mari sau perioadele de gătire sunt
prea lungi, mâncarea se poate supraîncălzi şi se poate aprinde.
Priza electrică trebuie să fie într-un loc accesibil, astfel ca în caz de
urgenţă ştecherul aparatul poa fi scos uşor.
Nu depozitaţi şi nu folosiţi cuptorul în aer liber.
Valoarea curentului alternativ trebuie să fie 230 V şi 50 Hz, iar pe
circuitul de alimentare trebuie să se monteze o siguranţă de 10 A sau
un întrerupător cu o valoare minimă de 10 A.
Pentru alimentarea cu energie electri a acestui aparat se recomandă
utilizarea unui circuit separat.
Dacă mâncarea încălzită începe să
fumege, NU DESCHIDEŢI UŞA. Opriţi
cuptorul şi scoateţi ştecherul din priză,
apoi aşteptaţi până ce mâncarea nu
mai fume. Pericol de incendiu,
da deschideţi uşa în timp ce
mâncarea fumegă.
Folosiţi doar recipiente şi ustensile care
prezintă siguranţă la utilizarea cu
cuptorul cu microunde. Nu folosiţi
cuptorul nesupravegheat când folosiţi
recipiente din plastic reciclabil, hârtie
sau alte recipiente de mâncare
inflamabile. După folosire curăţaţi
plăcuţa de protecţie a ghidului de unde,
cavitatea cuptorului, platoul rotativ şi
suportul platoului rotativ. Ele trebuie să
fie uscate şi degresate. Grăsimea
acumulată se poate încălzi, poate
fumega şi se poate aprinde.
Nuezi materiale inflamabile lân cuptor sau orificiile de
ventilare. Nu blocaţi orificiile de ventilare.
De pe alimente şi ambalajele alimentelor îndertaţi elementele de
etanşare şi elementele de fixare din sâr. Pericol de incendiu în
urma formării de arcuri electrice pe suprafeţe metalice.
Nu folosiţi cuptorul cu microunde la înlzirea uleiului pentru prăjire.
Temperatura nu poate fi controla şi uleiul se poate aprinde.
Pentru floricele (popcorn) folosiţi aparate speciale cu microunde
pentru producerea floricelelor.
Nu depozitaţi alimente sau orice alte produse în cuptor.
Înaintea punerii în funcţiune a cuptorului, verificaţi setările pentru a
vă convinge el va funiona conform doriei dvs.
Citiţi sfaturile corespuntoare din acest manual.
Pentru evitarea accidentării
Avertizare: Nu puneţi în funiune
cuptorul, dacă acesta este deteriorat
sau prezintă disfunii. Înaintea
utilizării verificaţi următoarele:
a)Uşa; asiguraţi-vă uşa se închide
corespunzător şi deasemenea că nu
este aliniată greşit sau deformată.
b)Balamalele si încuietorile de
siguranţă; verificaţi-le pentru a vă
asigura ca nu sunt rupte ori slăbite.
c) Garniturile de etanşare ale uşilor şi
suprafeţele de etanşare; asiguraţi-vă
că ele nu sunt deteriorate.
d)În cavitatea cuptorului sau pe uşă;
asiguraţi-vă că nu există urme de
lovituri.
e)Cablul de alimentare şi ştecherul;
asiguraţi-vă că ele nu sunt
deteriorate.
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ: CITI CU ATENŢIE MANUALUL ŞI
PĂSTRAŢIL PENTRU REFERIE ULTERIOARE
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
5
Niciodată nu încercaţi ajustarea,
repararea sau modificarea cuptorului.
Este periculos pentru oricine altcineva
det o persoana competentă să
efectueze orice remediere sau reparaţie
ce implică înlăturarea unui capac care
asigură protecţie împotriva expunerii
energiei microundelor.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul cu a deschisă şi nu deteriori
încuietorile de siguraă.
Nu puni în funcţiune cuptorul dacă între garniturile de etanşare ale
uşii sau suprafele de etaare există elemente străine.
Nu permiteţi acumularea de grăsime
sau murrie pe garniturile de
etanşare ale uşii şi componentele
adiacente. Respectaţi instrucţiunile
privind Întreţinere & curăţare. Da
nu menţineţi cuptorul într-o stare
curată, suprafaţa se poate deteriora şi
astfel durata de viaţă a cuptorului
poate fi afectată, respectiv se pot
produce situaţii de pericol.
Persoanele cu PACEMAKER trebuie să se consulte cu medicul lor sau
cu producătorul pacemaker-ului privind măsurile de precaie la
utilizarea cuptorului.
Pentru evitarea electrocutării
În niciun caz nu îndepărtaţi arătoarea exterioară.
Nicioda nu turnaţi lichide şi nu introduceţi obiecte în orificiile
închitorilor deă sau în orificiile de ventilare. În cazul în care în
cuptortrunde lichid, decuplaţi-l imediat şi scoateţi ştecherul din
priză, iar apoi contactaţi ZANUSSI serviciu agent local.
Nu scufundaţi cablul de alimentare sau ştecherul în a sau în alte
lichide.
Nu permiteţi trecerea cablului de alimentare peste suprafeţe ioase,
cum ar fi de exemplu zona de evacuare a aerului cald aflată pe partea
de sus spate a cuptorului.
Nu încercaţi înlocuirea becului din cuptor
şi nu permiteţi înlocuirea acestuia de
către persoane neautorizate de
ZANUSSI serviciu agent. Dacă becul se
arde, vă rugăm contactaţi furnizorul
dvs. sau ZANUSSI serviciu agent local.
Dacă cablul de alimentare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie
înlocuit cu un cablu corespuntor. Înlocuirea cablului trebuie se
fa de tehnicianul autorizat al ZANUSSI serviciu agent.
Pentru a se evita posibilitatea exploziei sau fierberea
instantanee
Avertizare: Lichidele şi alimentele nu
trebuie încălzite în recipiente etanşe,
deoarece recipientele pot exploda.
Nicioda nu folosiţi recipiente etanşe. Înaintea utilizării scoati
elementele de etanşare şi capacele. Recipientele etanşate pot exploda
din cauza acumulării de presiune, chiar dacă cuptorul a fost
deconectat.
Aveţi gri la încălzirea lichidelor în cuptorul cu microunde. Pentru a
permite evacuarea bulelor, folosiţi recipiente cu gură la.
La încălzirea băuturilor în cuptorul cu
microunde poate avea loc fierbere
vulcanică întârziată, din acest motiv
procedaţi cu grijă când manipulaţi
recipientul.
Pentru a preveni izbucnirea brus în timpul fierberii a unui lichid si
posibila orire:
1. Agitaţi lichidul înaintea înlzirii/reîncălzirii.
2. Vă recomanm ca la înlzire introduci o tijă din sticlă sau un
obiect similar.
3. Pentru a preveni fierberea vulcanică întârzia, după scurgerea
timpului de fierbere lăsaţi lichidul cel puţin 20 de secunde în
cuptor.
Nu preparaţi ouăle în coajă şi evitaţi
înlzirea acestora în cuptoarele cu
microunde, deoarece ele pot exploda
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
6
chiar după ce perioada de gătire s-a
terminat. Pentru gătirea sau reîncălzirea
ouălor care nu au fost bătute sau
amestecate, sfărâmaţi albuşul şi
gălbenuşul, în caz contrar ouăle pot
exploda. Înaintea reîncălzirii în cuptorul
cu microunde, decojiţi şi mărunţiţi ouăle.
Înaintea tirii decojiţi alimentele precum cartofii, rnaţii şi fructele,
în caz contrar ele pot exploda.
Pentru evitarea arsurilor
Pentru a evita arsurile, când scoati alimentele din cuptor folosiţi
mijloace de prindere a vaselor sau mănuşi de bucătărie.
Pentru evitarea arsurilor provocate de vaporii fierbinţi, întotdeauna
deschidi la distaă mare de faţă şiini recipientele, pungile de
popcorn, pungile de tit, etc.
Pentru evitarea arsurilor, întotdeauna
verificaţi temperatura alimentelor,
agitaţi alimentele înainte de servire şi
acordaţi atenţie temperaturii
alimentelor şi băuturilor, dacă ele sunt
servite bebelilor, copiilor mici şi
vârstnicilor.
Temperatura recipientului nu inditemperatura reală a alimentului
sau a băuturilor; întotdeauna verificaţi temperatura alimentelor.
La deschidereaii întotdeauna îndepărtaţi-vă de cuptor, pentru a
evita producerea de arsuri de la aburul şi căldura excesivă elibera.
După încălzire iaţi în felii alimentele umplute prăjite, pentru a
permite eliberarea aburilor şi a evita arsurile.
Ţini copiii departe de uşa cuptorului, pentru a nu se arde.
Pentru a evita folosirea
necorespunzătoare a cuptorului de
către copii
Avertizare: Aparatul şi componentele
expuse ale acestuia se încălzesc în
timpul utilizării. Trebuie acordată
atenţie pentru a evita contactul cu
elementele fierbinţi. Copiii cu vârste
sub 8 ani trebuie să fie ţinuţi la
distanţă dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Acest aparat poate fi utilizat de copii
cu vârste de cel puţin 8 ani şi de
persoane cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau
lipsite de experienţă şi cunoştinţe
numai cu condiţia supravegherii sau
instruirii lor cu privire la utilizarea
aparatului întrun mod sigur şi numai
da înţeleg riscurile implicate. Copiii
trebuie supravegheaţi, pentru a se
asigura nu se joacă cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea ce cade în
sarcina utilizatorului nu trebuie să fie
efectuate de copii da aceştia nu au
cel puţin 8 ani şi dacă nu sunt
supravegheaţi.
Nu vă sprijiniţi şi nu balansaţi a cuptorului. Nu jucaţi cu cuptorul
şi nu-l folosi ca jurie.
Copiii trebuie instrui cu privire la măsurile de siguranţă importante:
folosirea mijloacelor de prindere a vaselor, îndepărtarea cu grijă a
capacelor de pe vasele cu mâncare; acordaţi atenţie ambalajelor (de
exemplu materiale care se autoînlzesc) concepute pentru rumenirea
ncărurilor, deoarece ele se pot supraînlzi.
Alte avertizări
Niciodată nu modifici cuptorul.
Cuptorul este conceput pentru prepararea mâncărurilor şi poate fi
folosit doar în acest scop. Nu este potrivit pentru scopuri comerciale
sau folosirii în laborator.
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
7
Pentru o utilizare fără probleme şi evitarea defecţiunilor
Niciodată nu folosiţi cuptorul când acesta este gol.
nd folosiţi o farfurie smălţui sau un material care se
autoîncălzeşte, întotdeauna aşezaţi un material izolator -cum ar fi o
farfurie de porţelan- sub aceas farfurie, cu scopul de a evita
deteriorarea platoului rotativ şi a suportului platoului rotativ sub
influenţaldurii. Timpul de prncălzire specificat pentru fiecare fel
de mâncare nu trebuie depăşit.
Nu folosiţi ustensile de metal, care reflec microundele şi pot cauza
arc electric. Nu puni cutii de conserve în cuptor.
Folosi doar platoul rotativ şi suportul platoului rotativ. Nu puni în
funcţionare cuptorul fă platoul rotativ.
Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:
a) Înaintea curăţării platoului rotativ cu a, lăsaţi-l se cească.
b) Nu ezaţi alimente sau ustensile fierbinţi pe platoul rotativ
rece.
c) Nu ezi alimente sau ustensile reci pe platoul rotativ
fierbinte.
În timpul funionării nu acoperiţi arătoarea exterioară.
Important:
Da nu sunteţi sigur de modul de conectare al cuptorului, va rum
consultaţi un electrician calificat autorizat.
Nici producătorul şi nici furnizorul nu îşi asumă răspunderea pentru
deteriorarea cuptorului sau pentru accidenrile apărute ca urmare a
nerespectării procedurilor corecte de racordare electri.
Ocazional pot apărea vapori de apă şi picături pe perii cuptorului
sau în jurul garniturii de etaare a ii şi pe suprafeţele de etanşare.
Acesta este un proces normal şi nu este un semn de scurgere sau
defeiune la cuptorul cu microunde.
PREZENTAREA APARATULUI
8
1. Margine fronta
2. Bec cuptor
3. Panou de control
4. Buton deschidere usă
5. Plăcuţă de proteie a ghidului de unde
6. Cavitate cuptor
7. Garnitură de etanşare
8. Garnituri de etanşare uşă şi suprafeţe de etanşare
9. Puncte de fixare (4 puncte)
10.Orificii de ventilare
11.Carca exterioară
12.Apătoare spate
13.Cablu de alimentare
Verifici să fie livrate toate accesoriile:
1. Platou rotativ 2. Suport platou rotativ
3. 4 şuruburi de fixare (nu apar în poză)
Introduceţi suportul platoului rotativ în garnitura afla pe fundul
cuptorului.
Apoi ezi platoul rotativ pe suport.
Pentru a evita crăparea platoului rotativ, asiguraţi-vă ca vasele sau
recipientele sunt ridicate destul peste marginea platoului atunci când le
scoateti din cuptor.
Important:
nd comandi accesorii, vă rugăm menţionaţi două aspecte: comuni-
caţi furnizorului local sau Centrului Service local denumirea componentei
şi a modelului.
CUPTORUL CU MICROUNDE & ACCESORII
1
2
3
4
56
7
8
9
10
11
12
13
1
2
PREZENTAREA APARATULUI & ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
9
1
2
3
4
5
6
8
7
9
PANOU DE CONTROL
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
SETAREA CEASULUI
1. Indicatoare DIGITALE
Cuptor cu microunde
Ceas
Stadii de tire
Plus/Minus
2. Indicatoare GĂTIRE AUTOMATĂ
3. Buton TIRE AUTOMATĂ
4. Buton DECONGELARE AUTOMATĂ
5. Buton NIVEL PUTERE
6. Buton TEMPORIZATOR/GREUTATE
7. Buton START/+30
8. ButonSTOP
9. Buton DESCHIDERE USĂ
Cuptorul are un ceas cu 12 şi 24 de ore.
Exemplu:Pentru a seta ora la 11:30 (ceas cu 12 ore).
1. Racordaţi cuptorul.
2. Apare afişajul:
3. Roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATEpentru a ajusta ora.
4. Apăsaţi o dată butonul START/+30, apoi pentru setarea
minutelor rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
5. Apăsaţi butonul START/+30.
6. Verificaţi afisajul:
Important:
1. Puti roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATEîn sens orar
sau antiorar.
2. Da apăsaţi butonul STOP, timpul va fi setat automat pe:
Exemplu:Pentru a seta ora la 23:30 (ceas cu 24 ore).
1. Racordaţi cuptorul.
2. Apare afişajul:
3. Apăsaţi butonul START/+30. Apare afajul:
4. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATEpentru a ajusta ora.
5. Apăsaţi o dată butonul START/+30, apoi pentru setarea
minutelor rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
6. Apăsaţi butonul START/+30.
7. Verificaţi afisajul:
Important:
1. Puti roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATEîn sens orar
sau antiorar.
2. Da apăsaţi butonul STOP, timpul va fi setat automat pe:
Auto decongelare pâine
Decongelare automa
Greutate
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
10
AJUSTAREA TIMPULUI CÂND CEASUL ESTE SETAT
Exemplu:Pentru a seta ora la 11:45 (ceas cu 12 ore).
1. Deschidi a.
2. Apăsaţi butonul START/+30pentru 5 secunde. Cuptorul va
emite un sunet scurt. Roti butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATEpentru a ajusta ora.
3. Apăsaţi o dată butonul START/+30, apoi pentru setarea
minutelor rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
4. Apăsaţi o dată butonul START/+30.
5. Verificaţi afisajul:
Exemplu:Pentru a seta ceasul de la 12H la 24H sau 24H la 12H.
1. Deschidi a. Asaţi butonul START/+30pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite un sunet scurt. Apăsaţi o da butonul
START/+30, apoi pentru setarea orei rotiţi butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
Exemplu: Pentru a seta ora la 23:45 (ceas cu 24 ore).
1. Deschidi a.
2. Apăsaţi butonul START/+30 pentru 5 secunde. Cuptorul va
emite un sunet scurt. Roti butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATEpentru a ajusta ora.
3. Apăsaţi o dată butonul START/+30, apoi pentru setarea
minutelor rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
4. Apăsaţi o dată butonul START/+30.
5. Verificaţi afişajul:
FOLOSIREA BUTONULUI STOP
Folosi butonul STOPpentru:
1. A şterge o eroare de programare.
2. Prin asarea o da, oprirea temporară a cuptorului în timpul gătirii.
3. Prin asare de două ori, anularea unui program în timpul gătirii.
FUNCŢIA DE PROTECŢIE COPII
Cuptorul are o funcţie de siguranţă care previne punerea în funiune
a cuptorului detre copii. Dacă această funcţie este activa, nicio
componen a cuptorului nu va funiona nă ce funia de blocare
nu este dezactiva.
Exemplu: Pentru a seta funia de protecţie copii.
1. Apăsaţi butonul STOPpentru 5 secunde.
Cuptorul va emite do sunete scurte şi pe afişaj apare LOC’:
Notă:
Pentru a dezactiva funcţia de protecţie copii apăsaţi timp de 5
sec butonul STOP, atunci cuptorul va emite două sunete scurte
şi se afişează timpul.
Funia de proteie copii nu poate fi seta da ora nu este
seta.
SFATURI PRIVIND GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
11
GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
CARACTERISTICILE ALIMENTELOR
TEHNICI DE GĂTIRE
Pentru a ti/decongela mâncare în cuptorul cu microunde, energia
microundelor trebuie treacă prin recipient, pentru a penetra
alimentul. Din acest motiv, trebuie ales un vas de gătit potrivit.
Farfuriile rotunde/ovale sunt preferate celor dreptunghiulare/lungi,
deoarece alimentele din couri tind să se pjeas.
Pentru a asigura o înlzire unifor, este important să amestecaţi
ncarea.
După gătire este important să saţi alimentul câtva timp, astfel
ldura se va dispersa în mod uniform.
Compoziţie Alimentele cu conţinut mare de grăsime sau zahăr (de ex. budinca de Crăciun, pcinte cu fructe) necesită un timp mai scurt de încălzire.
Aveţi grijă, deoarece în urma supraînlzirii se pot produce incendii.
Densitate Densitatea alimentelor afectea timpul de gătire necesar. Alimentele uşor poroase, cum ar fi prăjiturile sau pâinea, se coc mai repede
decât alimentele dense precum cele pjite şi ghiveciul.
Cantitate Timpul de gătire creşte oda cu cantitatea de mâncare din cuptor. De exemplu patru cartofi se vor coace într-un timp mai lung det doi.
rime Buţile de alimente mici sunt gătite mai repede decât cele mari, deoarece microundele pot penetra din toate părţile tre centru. Pentru
o coacere uniformă, toate bucăţile trebuie ai aceeaşi rime.
Formă Alimentele care nu au o formă regulată, cum ar fi pieptul de pui şi pulpa de pare, se gătesc într-un timp mai lung în zonele mai groase.
În cuptorul cu microunde formele rotunde se gătesc mai uniform det formele dreptunghiulare.
Temperatura
alimentelor
Temperatura iniţia a alimentelor afectează timpul de tire necesar. Alimentele congelate se vor găti mai rziu decât cele la
temperatura camerei. Tăii alimentele cu umplutură-de exemplu gogoaşele-pentru a elimina căldura sau aburii.
Aranjare ezaţi partea mai groasă a alimentului tre exteriorul farfuriei, de exemplu pulpa de pasăre.
Capac Folosiţi folie adezi cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac potrivit.
Despicare Alimentele cu coa, pielă sau membrană trebuie tăiate în mai multe locuri înaintea gătirii sau înlzirii, deoarece poate acumula
abur şi alimentul poate exploda. Astfel de alimente sunt: cartofi, peşte, pui, cârnaţi.
Important:Ouăle nu trebuie înlzite sau fierte folosind microundele, deoarece pot exploda şi du ce procesul de gătire a luat srşit.
Agitare, întoarcere
şi rearanjare
Pentru o tire unifor este eseială agitarea, întoarcerea şi rearanjarea alimentului în timpul gătirii. Întotdeauna agitaţi şi
rearanji alimentele din exterior către centru.
Perioada de repaus După tire este important lăsaţi alimentul câtva timp, astfel ldura se va dispersa în mod egal.
Protejare Unele zone ale alimentului decongelat pot fi suprnlzite. Zonele predispuse suprnlzirii -de exemplu picioarele şi aripile puilor-
pot fi acoperite cu bucăţi mici de folie ce reflectă microundele.
SFATURI PRIVIND GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE &
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
12
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
VASE DE GĂTIT SIGURE PENTRU CUPTORUL CU MICROUNDE
GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
DECONGELARE MANUA
Pentru decongelare manuală (fără activarea funcţiei de decongelare automată) folosi 240 W. Simbolul de decongelare apare în fereastra
afajului, întotdeauna nd se selectează nivelul de putere.
Vase de gătit Siguranţă sub
acţiunea
microundelor
Comentarii
Folie de aluminiu/
recipiente din folie
/
Pentru a preveni supraîncălzirea alimentului, pot fi folosite bucăţi mici de folie de aluminiu. Ţini folia la
o distanţă de cel puţin 2 cm faţă de pereţii cuptorului, deoarece se poate forma un arc electric. Nu sunt
recomandate recipientele din folie, da folosirea în cuptoare cu microunde nu este specifica de
producători precum. Respectaţi întocmai instruiunile.
Farfurii smălţuite
Întotdeauna respectaţi instrucţiunile produtorilor. Nu depăşiţi timpul de tire specificat. Procedi cu
gri, deoarece aceste farfurii se pot supraîncălzi.
Porţelan şi ceramice
/
Porţelanul, olăria, ceramicele emailate şi porţelanul fosfatic sunt potrivite de obicei, exceptând cele cu
decorii metalice.
Produse din sticlă, de
exemplu Pyrex ®
Aveţi grijă, deoarece produsele din stic se pot crăpa şi sparge, dacă sunt încălzite brusc.
Metal
Nu se recomandă folosirea vaselor de gătit din metal, deoarece microundele pot produce arc electric şi
astfel incendiu.
Plastic / polistiren, de
exemplu recipientele fast
food
Aveţi grijă deoarece unele recipiente se deformează, se topesc sau se decolorea la temperaturi înalte.
Folie adezivă
Nu trebuie să atingă mâncarea şi trebuie tăia pentru a se permite evacuarea aburului.
Pungi de congelare/de pjire
Trebuie tăiate pentru a se permite evacuarea aburului. Asiguraţi- pungile sunt potrivite pentru
folosirea în cuptorul cu microunde. Nu folosi elemente de legare din plastic sau metal, deoarece ele se
pot aprinde sub acţiunea arcului.
Tăvi de hârtie, pahare şi hârtie
de butărie
Se folosesc doar pentru încălzire sau absorbirea umezelii. Avi gri, deoarece în urma supraîncălzirii se
pot produce incendii.
Recipiente din paie şi lemn
Întotdeauna supraveghei cuptorul nd folosiţi aceste materiale, deoarece prin supraîncălzire se pot
produce incendii.
rtie reciclată
şi ziare
Pot conţine elemente de metal care în urma arcului electric pot produce incendii.
Cuptorul poate fi programat pâ la 90 de minute. Valoarea introdusă
pentru timpul de gătire variază între 15 secunde la cinci minute.
Aceasta depinde de durata totală al timpului de gătit aşa cum se
prezin în tabel.
Perioadă de tire Unitate de mărire
0-5 minute 15 secunde
5-10 minute 30 secunde
10-30 minute 1 minut
30-90 minute 5 minute
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
13
Exemplu:
Pentru încălzirea supelor pentru 2 minute şi 30 de secunde la o putere a microundelor de 560 W.
Important:
Da nivelul de putere nu este selectat, se va seta automat 800 W/PUTERE MARE.
Notă:
Da a este deschisă în timpul procesului de tire, contorizarea timpul de tire afişat digital se întrerupe automat. Contorizarea
timpului de gătire este reluată din nou da a s-a închis şi s-a apăsat butonul START/+30.
Da vri să aflaţi nivelul de putere în timpul perioadei de tire, asaţi butonul de NIVEL PUTEREo dată.
În timpul gătirii puti crte sau micşora timpul de gătire prin rotirea butonului TEMPORIZATOR/GREUTATE.
Puti să modificaţi nivelul de putere în timpul perioadei de tire, asând butonul de NIVEL PUTEREo da.
Pentru a anula un program în timpul gătirii, apăsaţi butonul STOPde do ori.
1. Apăsaţi de două ori
butonul de selectare a
NIVEL PUTERE.
2. Introduceţi timpul prin rotirea
butonului TEMPORIZATOR/
GREUTATEîn sens orar/antiorar
când apare 2.30.
3. Apăsaţi butonul
START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
x2
x1
NIVELURILE DE PUTERE ALE CUPTORULUI
Cuptorul are 6 niveluri de putere:
800 W/PUTERE MAREUtilizat pentru gătire rapidă sau rncălzire
ex. supă, caserole, conserve, băuturi calde, legume, peste, etc.
560 W Regim folosit pentrutire pentru o perioa mai lungă a
alimentelor dense cum ar fi articulaţii prăjite, felii de carne şi alimente
pe platou, dar şi pentru alimente mai sensibile cum ar fi sosurile de
brân şi pandişpan. La aceas setare cu valori reduse sosul nu va
clocoti şi alimentele vor fi gătite uniform fă se prăjeas în ile
laterale.
400 WÎn cazul nrurilor dense, care necesită o perioadă de gătire
mai lungă, de exemplu carne de vită, se recoman acest nivel de
putere pentru a se asigura frăgezimea cărnii.
240 W/DECONGELAREPentru decongelare selectaţi acest nivel de
putere, care asigu o decongelare uniformă a alimentelor. Această
setare este ideală şi pentru fierberea uşoară a orezului, a pastelor, a
luştelor şi tirea cremei de o.
80 W Pentru decongelarea uşoa de exemplu a cremelor pentru
prăjituri sau a pjiturilor.
0 WPentru regim de aşteptare/temporizator bucărie.
W = WATT
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
14
TEMPORIZATORUL DE BUCĂTĂRIE
ADĂUGAŢI 30 DE SECUNDE
1. Start Direct
Puti porni direct gătirea la nivelul de putere 800 W/PUTERE
MARE pentru 30 de secunde, dacă asaţi butonul
START/+30.
2. rirea timpului de gătire
Puti mări timpul de gătire cu perioade de 30 de secunde,
da butonul este apăsat în timp ce cuptorul funcţionea.
Exemplu:
Pentru a seta temporizatorul de burie la 7 minute.
Notă:
Nu puteţi folosi aceas funie împreună cu funiile GĂTIRE AUTOMATĂsau DECONGELARE AUTOMATĂ.
Notă:
Pentru pauza temporizatorului apăsaţi butonul STOP. Pentru a reporni temporizatorul asaţi START/+30, iar pentru a ii apăsaţi din
nou STOP.
Butonul START/+30vă permite activarea următoarelor două funii:
1. Apăsaţi butonul NIVEL
PUTEREde 7 ori.
2. Introduceţi timpul prin rotirea
butonului TEMPORIZATOR/
GREUTATEîn sens orar/antiorar
când apare 7.00.
3. Apăsaţi butonul
START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
x7
x1
PLUS & MINUS
Funcţiile PLUS şi MINUS permit crterea sau micşorarea perioadei de gătire când folosiţi programele automate.
Da preferaţi cartofii fierţi dar tari, folosiţi MINUS .
La fel, dapreferaţi cartofii fierţi dar moi, folosiţi PLUS .
Exemplu: Pentru a găti 0,3 kg de cartofi fierţi.
x2
1. Selectaţi meniul dorit prin
apăsarea de două ori a
butonului GĂTIRE
AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATEpână nd apare 0.3.
3. Asaţi butonul NIVEL
PUTEREo da pentru a
selecta PLUS .
4. Apăsaţi butonul
START/+30.
x1
x1
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
15
FUNCŢIA DE GĂTIRE & DECONGELARE AUTOMA
Modurile TIRE AUTOMATĂsi DECONGELARE AUTOMATĂvor funcţiona automat la modul si timpul de gătire corect. Puteţi alege dintre
6 meniuri TIRE AUTOMATĂşi 2 meniuri DECONGELARE AUTOMATĂ.
TIRE AUTOMATĂ
Aliment Simbol
uturi
Cartofi fierţi/cartofi copţi
Legume congelate
Legume proaspete
nruri pregătite îngheţate
Fileu de peşte cu sos
5. Verificaţi afisajul:
x1
x4
Notă:
Pentru a anula PLUS/MINUS, apăsaţi butonul NIVEL PUTEREde 3 ori.
Da selectaţi PLUS, pe afaj va apărea .
Da selectaţi MINUS, pe afişaj va apărea .
O secvenţă cu 3 stadii (maxime) poate fi programată folosind MICROUNDELE.
Exemplu:Pentru a găti:
5 minute la o putere de 800 W (stadiul 1)
16 minute la o putere de 240 W (stadiul 2)
GĂTIRE MULTISECVENŢIA
STADIUL 1
1. Apăsaţi butonul NIVEL
PUTEREo da.
2. Introduceţi timpul dorit prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATEîn sens orar pâ
nd apare 5.00.
3. Verificaţi afisajul:
4. Verificaţi afisajul:
STADIUL 2
1. Apăsaţi butonul de NIVEL
PUTEREde 4 ori.
2. Introduceţi timpul dorit de gătire prin
rotirea butonului TEMPORIZATOR/
GREUTATEîn sens orar nd apare
16.00.
3. Apăsaţi o dată butonul
START/+30pentru
tire.
x1
Cuptorul va începe să gătească pentru 5 minute la 800 W, apoi pentru 16 minute la 240 W.
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
16
DECONGELAREA AUTOMATĂ
Aliment Simbol
Carne/peşte/carne de pasăre
Pâine
Exemplu:
Pentru a găti 0,3 kg de cartofi fiei.
1. Selectaţi meniul dorit prin
apăsarea de două ori a
butonuluiTIRE
AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATEpână nd apare 0.3.
3. Apăsaţi butonul
START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
x2
x1
Exemplu:
Pentru a decongela 0,2 kg de pâine.
x2
x1
Când e necesară o actiune din partea dvs. (ex. întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri din funcţionare si se va auzi un sunet de clopoţel,
timpul rămas si un indicator vor clipi pe afisaj. Pentru continuareatirii apăsaţi butonul START/+30. La sfârşitul timpului de GĂTIRE
AUTOMATĂ, programul se va opri automat. Se declanşea alarma şi simbolul pentru gătire lie. Du 1 minut se va declanşa sunetul de
atenţionare şi se afişează ora zilei.
Când e necesară o actiune din partea dvs. (ex. întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri din funcţionare si se va auzi un sunet de clopoţel,
timpul rămas si un indicator vor clipi pe afisaj. Pentru continuarea gătirii asaţi butonul START/+30. La srşitul timpului de DECONGELARE
AUTOMATĂ, programul se va opri automat. Se declanşea alarma şi simbolul pentru tire lie. Du 1 minut se va declaa sunetul de
atenţionare şi se afişează ora zilei
1. Selectaţi meniul dorit prin
apăsarea de două ori a
butonului DECONGELARE
AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATEpână nd pe afişaj apare
0.2.
3. Asaţi butonul
START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
DIAGRAME DE PROGRAME
17
DIAGRAME DE GĂTIRE AUTOMATĂ & DECONGELARE AUTOMA
tire automa Greutate (uniţi de
creştere)/ustensile
Buton Procedură
uturi (ceai/cafea) 1 - 4 cti
1 ceaş=200 ml
ezaţi ceaşca la marginea platoului rotativ.
Cartofi fierţi si cartofi
copţi
0,1 - 0,8 kg (100 g)
Vas şi capac
Cartofi fierţi: Decojiţi cartofii şi tăiaţi-i în felii egale.
Cartofi copţi: Alegeţi cartofi de mărimi similare şi spălaţi-i.
Puneţi cartofii fiei sau copţi într-un vas.
Augaţi cantitatea necesa de apă (la 100 g), aprox. 2 linguri şi
puţină sare.
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se declaează sunetul de alaragitaţi vasul şi puni din nou
capacul.
Du tire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
Legume congelate 0,1 - 0,6 kg (100 g)
Vas şi capac
Augaţi 1 linguriţă de apă la 100 g şi sare după dorinţă. (Pentru
ciuperci nu este necesară apa.)
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se declaează sunetul de alaragitaţi vasul şi puni din nou
capacul.
Du tire lăsaţi vasul aprox. 2 min.
Important:Dacă legumele congelate sunt lipite, tiţi cu regim manual.
Legume proaspete 0,1 - 0,6 kg (100 g)
Vas şi capac
Tăiaţi în bucăţi mici, de exemplu în fâşii, cuburi sau felii.
Adăugaţi 1 lingu de apă la 100 g şi sare, du nevoi. (Pentru ciuperci
nu este necesa apa.)
Acoperi vasul cu un capac.
nd se declaează sunetul de alarmă agitaţi vasul şi puneţi din nou
capacul.
Du gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
nruri pregătite
îngheţate (care se pot
agita)
0,3 - 1,0 kg (100 g)
Vas şi capac
Puneţi alimentul într-o farfurie destina folosirii în cuptorul cu
microunde.
Augaţi lichid în cantitatea necesa.
Acoperiţi vasul cu un capac.
ti fără capac, da produtorul aşa recomandă.
Când se declaează sunetul de alaragitaţi vasul şi puni din nou
capacul.
Du tire agitaţi vasul lăsaţi-l aprox. 2 minute.
Fileu de peşte cu sos 0,4 kg - 1,2 kg* (100 g)
Farfurie de copt şi folie adezi
Vezi retele pentru „Fileu de peşte cu sos de pe pagina 19.
* Greutatea totală a ingredientelor.
Important: Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
x1
x2
x3
x4
x5
x6
DIAGRAME DE PROGRAME
18
Decongelare
automa
Greutate (unităţi de
creştere) /ustensile
Buton Procedu
Carne/peşte/carne de
pasăre
(
peşte întreg, steak-uri de peşte,
fileuri de peşte, picioare de pui,
piept de pui, carne tocată, steak,
cotlet, burger,rni)
0,2 - 0,8 kg (100 g)
Farfurioară
Puneţi alimentul într-o farfurioară şi aşezi farfurioara în centrul
platoului rotativ.
Când se declaează sunetul de alarmă, întoarci alimentul,
rearanji sau separaţi ingredientele. Protejaţi rţile mai suiri şi
locurile care se pot supraîncălzi cu folie de aluminiu.
Du decongelare, pentru 15-45 min. înveliţi alimentul într-o folie
de aluminiu, nă nd are loc decongelarea completă.
Notă: Procedura nu este valabilă pentru carnea de pasăre
întreagă.
Carne toca: Când se declanşează sunetul de alarmă, întoarceţi
alimentul. Dacă este posibil, îndepărtaţi ile decongelate.
Pâine 0,1 - 1,0 kg (100 g)
Farfurioară
Distribuiţi alimentul într-o farfurioară şi ezaţi farfurioara în
centrul platoului rotativ.
Pentru 1,0 kg ezaţi alimentul direct pe platoul rotativ.
Când se declaează sunetul de alarmă, întoarci alimentul,
rearanji şi îndepărtaţi feliile decongelate.
Du decongelare înveli alimentul într-o folie de aluminiu, şi
pentru 5-15 min. lăsaţi-l până când are loc decongelarea
comple.
x1
x2
Notă:
Introduceţi doar greutatea alimentului. Nu includeţi greutatea recipientului.
În cazul alimentelor care cântăresc mai mult sau mai pin det greuţile/cantităţile date în diagramele pentru gătire automa &
decongelare, folosiţi regimul manual.
Temperatura fina variază conform temperaturii iniţiale. Verificaţi ca alimentul să nu fie fierbinte după gătire.
nd se impune o aiune (de exemplu întoarcerea alimentului), cuptorul se oprte şi se declaează alarma, iar timpul de gătire
rămas şi indicatorul se vor aprinde intermitent pe afişaj. Pentru continuarea tirii apăsaţi butonul START/+30.
După regimul de gătire cu microunde poate porni ventilatorul de răcire.
Notă:Decongelare automa
1. Steak-urile şi cotletele pot fi congelate unitar.
2. Carnea tocată trebuie congela sub o for subţire.
3. După pornirea cuptorului protejaţi părţile decongelate cu bucăţi mici de folie de aluminiu.
4. Carnea de pui trebuie procesa imediat du decongelare.
Important: Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
DIAGRAME DE PROGRAME
19
RETE PENTRU GĂTIRE AUTOMATĂ
Fileu de peşte cu sos picant
1. Amestecaţi ingredientele pentru sos.
2. Aşezaţi fileul de peşte pe farfuria rotun, cu partea mai subţire
tre centru, şi presări sare peste el.
3. Stropi sosul pe fileul de peşte.
4. Acoperiţi fileul cu folie adezivă de protecţie împotriva
microundelor şi gătiţi cu AUTO COOK, „Fileu de peşte cu sos.
5. După gătire saţi vasul aprox. 2 minute.
Fileu de peşte cu sos de curry
1. Aşezaţi fileul de peşte pe farfuria rotun, cu partea mai subţire
tre centru, şi presări sare peste el.
2. Presăraţi banana şi sosul de curry pe fileul de pte.
3. Acoperiţi fileul cu folie adezivă de protecţie împotriva
microundelor şi gătiţi cu AUTO COOK, „Fileu de peşte cu sos.
4. După gătire saţi vasul aprox. 2 minute.
0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
140 g 280 g 420 g rii conservate (uscate)
40 g 80 g 120 g porumb
4 g 8 g 12 g sos de chili
12 g 24 g 36 g cea (tocamărunt)
1 lingură 1-2
linguri
2-3
linguri
et din vin roşu
muştar, cimbru şi boia de ardei
200 g 400 g 600 g fileu de pte
sare
0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
200 g 400 g 600 g fileu de pte
sare
40 g 80 g 120 g bana (felii)
160 g 320 g 480 g sos de curry pregătit
Important:Datiţincarea peste perioada standard la o putere de doar 800 W, puterea cuptorului va scădea automat, pentru a se
evita suprnlzirea. (Nivelul de putere al cuptorului cu microunde se va reduce la 560W.) Du o pauză de 90 de secunde poate fi reseta
puterea de 800 W.
NIVEL DE PUTERE REDUS
Regim de gătire Perioadă standard Nivel de putere redus
Microunde 800 W 20 minute Microunde 560 W
DIAGRAME DE PROGRAME
20
Înc
ălzire
a alime
ntelor & băuturilor
Deco
ngel
are
Al
im
ent
e/
B
ă
utur
i
Ca
ntitate
-g/
m
l
-
Putere
N
iv
el
Tim
p
-
Min-
Metodă
L
apte
, 1
ceaşc
ă 150
800 W
apro
x
.
1 nu
acoperi
ţi
A,
1
cană
6
c
ăni
1
vas
150
900
1000
800 W
800
W
800
W
1-
2
10-
12
11-
13
nu
acoperi
ţi
nu
acoperi
ţi
nu
acoperi
ţi
Pl
a
tou
(
l
egume
,
carne
şi
garni
tură)
400
800 W
3-
6
se
stropeşte
c
u
puţi
apă
pe
sos,
se
pune
c
apac
ul
,
se
î
ntorc
al
i
mentel
e
c
ând
sunt
pe
jumă
ta
te
ga
ta
prepara
te
Supă/toc
ană 200
800 W
1-
2
acoperi
ţi
şi
agi
ta
ţi
după
î
nc
ăl
z
i
re
L
egume
200
500
800 W
800
W
2-
3
4-
5
dac
ă
este
necesar,
adăuga
ţi
ni
şte
apă,
acoperi
ţi
şi
agi
ta
ţi
l
a
jumă
ta
tea
peri
oadei
de
î
nc
ăl
z
i
re
Carne
,
1
f
el
i
e*
200
800 W
3-
4
stropi
ţi
un
stra
t
subţi
re
de
sos
deasupra,
apoi
acoperi
ţi
F
i
l
eu
de
peşte*
200
800 W
2-
3
acoperi
ţi
Pji
tură,
1
f
el
i
e
150
400 W
1
/
2
ez
a
ţi
î
ntr-o
far
furi
oară
Al
i
mente
pentr
u
copi
i
,
1
borcan
190
400 W
apro
x
.
1 puneţi
î
ntr-
un
reci
pi
ent
desti
na
t
f
ol
osi
ri
i
î
n
c
uptor
ul
c
u
mi
crounde
,
i
ar
după
î
nc
ăl
z
i
re
agi
ta
ţi
şi
testa
ţi
tempera
tura
To
p
ir
e
d
e
m
arg
ari sau un
t*
50
800
W
1
/
2
aco
p
eriţi
To
p
ir
e
c
io
co
la
100
400
W
2-3
ag
itaţi o
cazional
* d
a
au
fo
st c
o
ngelate
A
li
ment
Can
t
i
tate
-g-
Putere
Ni
vel
Ti
mp
-Mi
n-
Metodă Timp de repaus
-Min-
Gul
500
240
W 8-12
ag
itaţi la jumă
tatea perioadei de decongelare 10-15
P
răjitu, 1 fe
lie
150
80 W
2-5
eza
ţi într-
o
farfurioară
5
Fruct
e
ca d
e
exe
mp
lu cire
şe,
p
şuni, zme
ură, p
rune
250
240
W 4-5
întind
e
ţi unifo
rm şi întoarci la jumătatea perioadei de
de
co
nge
lar
e
5
Aliment
Cantitate
-g-
Putere
Nivel
Timp
-Min-
Metodă
Timp de repaus
-Min-
Fileu de peşte
300 800 W 10-12
acoperi
2
Un platou de mâncare
400
800 W
9-11
acoperi şi agitaţi după 6 minute 2
Decongelare & gătire
DIAGRAME DE GĂTIRE
Abrevieri folosite
t
bs
p =
li
ngur
ă ce
aş
c
ă =
cu o ce
aş
c
ă
g = gr
am
m
l = m
i
li
li
t
ru
m
i
n
= m
i
n
ut
e
t
s
p =
li
nguri
ţ
ă
k
g = ki
logr
am
l =
li
t
ru
cm
= ce
nt
i
m
e
t
ru
Perioadele prezentate în tabel sunt valori estimative care pot varia în funcţie de temperatura de congelare, calitatea şi greutatea alimentelor.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104