Rowenta CITY SPACE Manualul proprietarului

Marca
Rowenta
Categorie
aspiratoare
Model
CITY SPACE
Tip
Manualul proprietarului
97
1. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE
Pentru siguranţa dumneavoastră, acest aparat este conform normelor şi reglementărilor aplicabile (directivele privind
echipamentele de joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică, mediul înconjurător ...).
Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale diminuate, sau de persoane fără experieă sau cunoştinţe,
numai în cazul în care au beneficiat, prin intermediul unei persoane răspunzătoare pentru
siguranţa lor, de o supraveghere sau de instruiuni prealabile în ceea ce priveşte utilizarea
aparatului.
Este recomandat să supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
Aparatul poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste opt (8) ani şi de persoane fără experienţă
sau cuntinţe sau de tre persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale diminuate
doar dacă aceste persoane au fost formate şi li s-a prezentat utilizarea în condiţii de securitate
şi dacă au fost acoperite toate riscurile. Copii nu au voie se joace cu aparatul. Operiunile
de curățare și întrinere nu trebuie efectuate de către copii ră supraveghere. Nu si
aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
Nu utilizaţi aparatul: - în cazul în care cablul este deteriorat. Pentru a evita orice pericol,
ansamblul înfăşurător şi cablul aspiratorului dumneavoast trebuie înlocuite obligatoriu
de un centru de service agreat de Rowenta.
CONDIII DE UTILIZARE
• Aspiratorul dumneavoastră este un aparat electric: acesta trebuie folosit în condiţii normale de utilizare.
• Nu utilizaţi şi nu depozitaţi aparatul la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi niciodată aparatul să funcţioneze nesupravegheat.
• Nu ţineţi duza de aspirare sau extremitatea tubului în apropierea ochilor şi urechilor.
Nu aspiraţi suprafeţe umede sau orice alt lichid, indiferent de natura acestora, substanţe calde, substanţe ultrafine (ipsos,
ciment, cenuşă ...), sfărâmături mari şi ascuţite (cioburi), produse nocive (solvenţi, agenţi decapanţi), produse agresive
(acizi, agenţi de curăţare ...) sau materiale inflamabile sau explozive (pe bază de benzină sau alcool).
• Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă, nu stropiţi cu apă aparatul şi nu îl depozitaţi la exterior.
• Nu utilizaţi aparatul dacă acesta a căzut şi prezintă deteriorări vizibile sau anomalii de funcţionare.
În acest caz, nu deschideţi aparatul, ci trimiteţi-l la cel mai apropiat centru de service autorizat Rowenta.
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
Verificaţi dacă tensiunea de utilizare a aparatului dumneavoastră corespunde celei de la instalaţia dumneavoastră: găsiţi
aceste informaţii în partea de dedesubt a aparatului.
• Deconectaţi aparatul scoţând ștecherul din priză:
- imediat după utilizare,
- înainte de fiecare schimbare a accesoriilor,
- înainte de fiecare curăţare, activitate de întreţinere sau schimbare a filtrului.
REPARAII
Reparaţiile trebuie efectuate doar de specialişti utilizând piese de schimb originale.
Repararea unui aparat fără ajutorul unui specialist poate constitui un pericol pentru utilizator.
2. DESCRIERE
1. a – Poziţie de staţionare orizontală
b – Poziţie de staţionare verticală
2. Pedală de pornire/oprire
3. Pedală de înfăşurare a cablului
RO
• În funcţie de model: este vorba de echipamente specifice pentru anumite accesorii
disponibile ca opţiune.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page97
98
• În funcţie de model: este vorba de echipamente specifice pentru anumite accesorii
disponibile ca opţiune.
4. Indicator de umplere a sacului
5. Grilă de evacuare a aerului
6. Mâner de transport
7. Compartiment pentru sac
8. Capac
9. Orificiu de aspirare
10. Trapă de deschidere a capacului
11. Spaţiu pentru depozitarea capului de aspirare pentru orificii, care poate fi transformat in perie
12. Grilă de protecţie a motorului*
13. Microfiltru* (ref. ZR0039 01)
14.a – Casetă filtru HEPA* (ref. ZR0045 01) pentru saci din hârtie
b – Casetă filtru HEPA* (ref. ZR0042 01) pentru saci din material textil*
Aspiratorul dumneavoastră este echipat fie cu un microfiltru*, fie cu o casetă filtru HEPA*
15. Suport de sac
16. Glisiere pentru suportul de sac
17. Detector de prezenţă sac
Accesorii standard:
18. Saci
a - Sac din hârtie* (ref. ZR0039 01)
b - Sac din material textil*
19. a - Furtun cu mâner şi variator mecanic de putere*
b - Furtun flexibil cu mâner, variator mecanic de putere şi perie integrată*
20. Tub telescopic*
21. Tuburi*
22. Prelungitor tub*
23. Duză de aspirare pentru toate tipurile de podele
24. Duză de aspirare pentru parchet*
25. Duză de aspirare pentru mobilier*
26. Cap de aspirare pentru orificii, care poate fi transformat în perie
27. Perie turbo*
28. Mini-perie turbo*
3. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
DESPACHETARE
• Scoateţi aparatul din ambalaj, păstraţi bonul de garanţie şi citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de a folosi
aparatul pentru prima dată.
SFATURI ŞI PRECAUII
• Înainte de fiecare utilizare, cablul trebuie să fie desfăşurat complet.
• Nu-l înţepeniţi şi nu-l treceţi peste margini ascuţite.
Dacă utilizaţi un prelungitor electric, asiguraţi-vă acesta este în perfecstare şi cu o secţiune adaptată la puterea
aspiratorului dumneavoastră.
• Aspiratorul dumneavoastră este echipat cu o protecţie care evită supraîncălzirea motorului. În anumite cazuri (utilizarea tubului
cotit pe fotoliu, scaune, etc.), protecţia se declanşează, iar aparatul poate emite un zgomot neobişnuit care însă nu este grav.
• Nu deplasaţi aspiratorul trăgându-l de cablu; aparatul trebuie deplasat cu ajutorul mânerului pentru transport.
• Nu utilizaţi cablul pentru a ridica aparatul.
• Nu scoateţi niciodată aparatul din priză trăgând de cablu.
• Nu puneţi niciodată în funcţiune aspiratorul fără sac şi fără sistem de filtrare: microfiltru* sau casetă filtru HEPA*.
Verificaţi dacă filtrul (12+13 sau 14a) este bine montat.
• Utilizaţi doar saci şi filtre originale Rowenta
• Nu utilizaţi decât accesorii originale Rowenta
Dacă întâmpinați dificultăți în obţinerea accesoriilor şi filtrelor pentru acest aspirator, contactaţi serviciul clienţi Rowenta.
• Opriţi şi scoateţi din priză aspiratorul dumneavoastră după fiecare utilizare.
• Opriţi şi scoateţi întotdeauna din priză aspiratorul înaintea activităţilor de întreţinere sau curăţare.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page98
99
4. UTILIZARE
ASAMBLAREA ELEMENTELOR APARATULUI
• Introduceţi furtunul (19) în orificiul de aspirare (9) şi răsuciţi până când se blochează - fig. 1.
• Pentru a-l scoate, răsuciţi în sens invers şi trageţi - fig. 2.
Daaspiratorul dumneavoastră este echipat cu un tub telescopic* (20): împingeţi butonul de reglare spre înainte,
extindeţi lungimea de tub dorită, apoi eliberaţi butonul pentru a-l bloca - fig.3
În caz contrar, asamblaţi cele două tuburi* (21), rotindu-le uşor - fig. 4.
• Montaţi prelungitorul tubului* (22) dacă este necesar.
• Fixaţi la extremitatea tubului accesoriul adecvat:
- Pentru covoare şi mochete: utilizaţi capul de aspirare (23) în poziţia perie retrasă - fig. 5 sau turbo-peria* (27* sau 28*).
- Pentru parchete şi pardoseli netede: utilizaţi duza de aspirare (23) în poziţia perie în afară - fig. 6 sau, pentru un rezultat
mai bun, utilizaţi direct duza de aspirare pentru parchet* (24).
- Pentru colţuri şi locurile greu accesibile: utilizaţi capul de aspirare pentru orificii care poate fi transformat în perie (26) în
poziţia cap de aspirare plat.
- Pentru tapiţerii şi suprafeţe delicate: utilizaţi duza pentru spaţii înguste, care se poate transforma în perie (26) sau duza
pentru tapiţerii* (25) sau peria integrată în mâner 19b* (în funcţie de model).
Atenţie! Opriţi şi scoateţi aspiratorul din priză înainte de a schimba accesoriile.
INTRODUCEREA CABLULUI ÎN PRIZĂ ŞI PUNEREA ÎN FUNCIUNE A APARATULUI
• Desfăşuraţi cablul în întregime, conectaţi aspiratorul dumneavoastră - fig. 7 şi apăsaţi pedala
Pornire/Oprire (2) - fig. 8.
• Reglaţi puterea de aspirare cu variatorul electronic de putere: deschideţi clapeta cursorului de reglare pentru a reduce
manual puterea de aspirare, de exemplu, pe suprafeţele fragile - fig. 9.
DEPOZITAREA ŞI TRANSPORTAREA APARATULUI
• După utilizare, opriţi aspiratorul apăsând pe pedala de pornire/oprire (2) - fig. 8 - şi scoateţi-l din priză - fig. 10. Strângeţi
cablul apăsând pe pedala de înfăşurare a cablului (3) - fig. 11.
În poziţie verticală, amplasaţi tubul telescopic* (23) în locul său de depozitare din partea de dedesubt a aparatului (1b) - fig. 12.
În poziţie orizontală, amplasaţi duza de aspirare (23) în locul său de depozitare din partea din spate a aparatului (1a) - fig. 13.
Transportaţi cu uşurinţă aspiratorul cu ajutorul mânerului de transport aferent (6).
5. CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Important: Opriţi şi scoateţi întotdeauna din priză aspiratorul înaintea operațiunilor de întreţinere sau curăţare.
ÎNLOCUIREA SACULUI
• Indicatorul de umplere a sacului (4) înştiinţează că sacul este plin sau saturat. În cazul în care constataţi o scădere a
eficacităţii aparatului dumneavoastră, reglaţi puterea la maxim şi menţineţi duza de aspirare ridicată deasupra podelei.
Dacă indicatorul rămâne roşu, înlocuiţi sacul.
• Scoateţi furtunul (19) din orificiul de aspirare (9) - fig. 2.
• Deschideţi capacul (8) aspiratorului - fig. 14.
a) În cazul în care aspiratorul dumneavoastră este prevăzut cu un sac din hârtie*:
• Scoateţi suportul de sac (15) din compartimentul pentru sac (7) - fig. 15a, apoi scoateţi sacul textil (18a) din suport (15)
prin culisare pe glisierele acestuia - fig.15b.
• Aruncaţi sacul la coşul de gunoi - fig.15c.
• Introduceţi un nou sac în suportul de sac (15) - fig. 15d, apoi cu ajutorul glisierei suport de sac (16) poziţionaţi suportul
în interiorul compartimentului - fig. 15e
• Asiguraţi-vă că aţi poziţionat corect sacul înainte de a închide capacul la loc (8).
RO
• În funcţie de model: este vorba de echipamente specifice pentru anumite accesorii
disponibile ca opţiune.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page99
100
• În funcţie de model: este vorba de echipamente specifice pentru anumite accesorii
disponibile ca opţiune.
b) Dacă aspiratorul este prevăzut cu un sac textil*:
• Scoateţi suportul de sac (15) din compartimentul pentru sac (7) - fig. 16a, apoi scoateţi sacul textil (18b) din suport (15)
prin culisare pe glisierele acestuia - fig.16b.
• Deschideţi sacul cu ajutorul fermoarului - fig. 16c, apoi goliţi-l deasupra unui coş de gunoi - fig. 16d.
• Clătiți sacul cu apă curată - fig. 16e.
• Lăsaţi-l să se usuce cel puţin 24 de ore (nu introduceţi sacul la loc decât dacă este perfect uscat) - 16f.
• Închideți la loc sacul textil: aveţi grijă ca fermoarul să fie complet închis - fig. 16g - înainte de a introduce la loc sacul în
aparat.
Introduceţi un nou sac textil în suportul de sac apoi cu ajutorul glisierei suport de sac (16) poziţionaţi suportul în interiorul
compartimentului - fig. 16h.
• Asiguraţi-vă că aţi poziţionat corect sacul textil şi suportul de sac (15) înainte de a închide capacul la loc. (8).
ÎNLOCUIREA MICROFILTRULUI* REF.: ZR0039 01
Important: Înlocuiți microfiltrul* o dată la 6 luni.
Microfiltrul* poate fi achiziţionat de la distribuitor sau de la un Centru de service autorizat.
• Deschideţi capacul (8) aspiratorului - fig. 14, apoi trageţi sacul.
• Deschideţi grila de protecţie a motorului* (12) - fig. 17a.
• Scoateţi microfiltrul* (13) - fig. 17b şi păstraţi grila de protecţie a motorului* (12).
• Aruncaţi microfiltrul* (13) la coşul de gunoi - fig. 17c.
• Introduceţi un nou microfiltru (13) pe grila de protecţie a motorului (12) - fig. 17d.
• Introduceţi ştifturile în caneluri - fig. 17d.
• Deschideţi grila de protecţie a motorului* (12) - fig. 17e.
• Asiguraţi-vă că aţi poziţionat corect grila de protecţie a motorului (12) înainte de a închide
capacul la loc (8).
Aerul pe care îl respim conţine particule care pot provoca alergii: larve şi dejecţii, acarieni, mucegai, polen, fum și deșeuri de animale
(păr, piele, salivă, urină). Cele mai fine particule trund adânc în aparatul respirator, unde pot provoca inflamații şi pot afecta funcţia
respiratorie în general. Filtrele (H)EPA (High) Efficiency Particulate Air Filter adică Eficienţă (ridicată) pentru particulele aeriene pot
reține cele mai fine particule. Prin filtrul (H)EPA aerul evacuat în cameră este mai sănătos decât aerul de admisie.
ÎNLOCUIREA CASETEI FILTRU HEPA* REF: ZR0045 01 PENTRU SACI DIN RTIE
Important: Înlocuiți caseta filtru HEPA* ZR0045 01 o dată la 6 luni (în funcţie de frecvenţa de utilizare).
Caseta filtru (H)EPA* ref. ZR 0045 01* poate fi achiziţionată de la distribuitor sau de la un Centru de service autorizat.
• Deschideţi capacul (8) aspiratorului - fig. 14, apoi trageţi sacul - fig.15a.
• Scoateți caseta filtru HEPA* (14a) - fig. 18a - 18b.
• Aruncaţi caseta la coşul de gunoi - fig.18c.
• Introduceți știfturile noii casete filtru HEPA în caneluri - fig.18d.
• Blocaţi noua casetă filtru HEPA* (14a) (réf. ZR0045 01) în compartimentul său - fig. 18e.
• Asiguraţi-vă că aţi poziţionat corect caseta de filtru HEPA* (14a) înainte de a închide capacul la loc (8).
CURĂAREA CASETEI FILTRU HEPA* REF.: ZR0042 01 PENTRU SACI DIN MATERIAL TEXTIL
Atenţie! Această operațiune de curăţare este rezervată exclusiv casetei filtru HEPA* ref.: ZR0039 01.
Important: Curățați caseta filtru HEPA o dată la 6 luni (în funcţie de frecvenţa de utilizare).
Caseta filtru (H)EPA* ref. ZR0042 01* poate fi achiziţionată de la distribuitor sau de la un Centru de service autorizat.
• Deschideţi capacul (8) aspiratorului - fig. 14, apoi trageţi sacul - fig.16a.
• Îndepărtaţi caseta filtru HEPA* (14b) - fig. 19a - 19b.
• Scuturați caseta filtru HEPA* (14b) deasupra coșului de gunoi – fig.19c.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page100
101
• Clătiți-o apoi cu apă curată – fig.19d și lăsați-o să se usuce cel puțin 24 de ore – fig.19e.
• Asigurați-vă că filtrul HEPA* (14b) este uscat complet înainte de a-l monta la loc.
• Introduceţi ştifturile în caneluri - fig. 19f.
• Blocaţi noua casetă filtru HEPA * (14b) (ref. ZR0042 01) în compartimentul său - fig. 19g.
• Asiguraţi-vă că aţi poziţionat corect caseta de filtru HEPA* (14b) înainte de a închide capacul la loc (8).
CURĂAREA ASPIRATORUL
• Ştergeţi corpul aparatului şi accesoriile cu o lavetă moale şi umedă, apoi uscaţi-le.
• Ştergeţi capacul cu o lavetă uscată - fig. 20.
• Nu utilizaţi detergenţi agresivi sau abrazivi.
6. DEPANARE
Important: Din momentul în care aspiratorul dumneavoastră nu mai funcţionează la fel de bine şi înainte de orice verificare,
opriţi-l apăsând pedala Pornire/Oprire.
Dacă aspiratorul dumneavoastră nu porneşte
• Aparatul nu este alimentat: verificaţi dacă aparatul este conectat în mod corect la sursa de alimentare.
Dacă aspiratorul dumneavoastră nu aspiră
• Un accesoriu sau furtunul este astupat: destupaţi accesoriul sau furtunul.
• Capacul este închis necorespunzător: verificaţi poziţionarea sacului şi închideţi capacul la loc.
Dacă aspiratorul dumneavoastră aspiră mai puin bine, face zgomot, şuieră
• Un accesoriu sau furtunul este parţial astupat: destupaţi accesoriul sau furtunul.
• Sacul este plin sau saturat cu praf fin: înlocuiţi sacul din hârtie (18a) sau goliţi sacul textil* (18b).
• Sistemul de filtrare este saturat:
- Caseta HEPA*: schimbaţi caseta HEPA* (14a) (ref. ZR0045 01) şi puneţi-o la loc în locaşul său sau spălaţi caseta filtru
HEPA* (14b) (ref. ZR0042 01) în funcţie de procedură.
- Microfiltrul*: îndepărtaţi microfiltrul şi înlocuiţi-l cu unul nou (ref. ZR0039 01).
Variatorul mecanic de putere de pe mâner este deschis: închideţi variatorul mecanic de putere.
Dacă indicatorul de umplere a sacului rămâne roşu
• Sacul este saturat: înlocuiţi sacul din hârtie (18a) sau goliţi sacul textil* (18b).
În cazul în care capacul nu se închide acionarea detectorului de sac 17
Verificaţi prezenţa sacului şi a suportului de sac (15) sau poziţionarea corectă a acestora.
Dacă duza de aspirare se deplasează greu
• Deschideţi cursorul de reglare al mânerului sau reduceţi puterea.
Dacă nu se retrage complet cablul
• Cablul este încetinit în timpul retragerii sale: scoateţi din nou cablul şi apăsaţi pe pedala de înfăşurare a cablului.
În cazul în care aspiratorul se opreşte în timpul aspirării
• Siguranţa termică a funcţionat. Verificaţi ca tubul şi furtunul să nu fie înfundate sau sacul şi filtrele să nu fie saturate.
Lăsaţi să se răcească timp de 30 de minute înainte de a repune aspiratorul în funcţiune.
Dacă o problemă persistă, duceţi aspiratorul la cel mai apropiat centru de service agreat Rowenta.
GARANIE
Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice şi menajere; în cazul unei utilizări inadecvate sau neconforme cu
instrucţiunile de utilizare, firma nu îşi asumă nicio răspundere, iar garanţia este anulată.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de a folosi pentru prima dată aparatul dumneavoastră: o utilizare
neconformă cu instrucţiunile de utilizare exonerează firma Rowenta de orice responsabilitate.
RO
• În funcţie de model: este vorba de echipamente specifice pentru anumite accesorii
disponibile ca opţiune.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page101
102
• În funcţie de model: este vorba de echipamente specifice pentru anumite accesorii
disponibile ca opţiune.
7. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
În conformitate cu reglementările în vigoare, orice aparat ieşit din uz trebuie să devină inutilizabil definitiv: deconectaţi
şi tăiaţi cablul înainte de a arunca aparatul.
Să contribuim la protecţia mediului!
Aparatul dumneavoastră conţine numeroase materiale care pot fi valorificate sau reciclate.
Predaţi-l la un punct de colectare pentru a se efectua procesarea acestuia.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page102
/