TFA Analogue Outdoor Weather Station with hammer paint finish Manual de utilizare

Categorie
Termometre digitale pentru corp
Tip
Manual de utilizare
TFA_Anl_W1.100016_11/11.FH9 28.11.2011 9:58 Uhr Seite 1
Probedruck
C M Y CM MY CY CMY K
F
I
H
CZ
GB
NL
GR
D
E
P
J
TR
RU
S
PL
36 Monate
Garantie
FIN
HR
RO
BG
FIN
RO
BG
HR
SLO
SK
Gebrauchsanweisung
3 Jahre Garantie.
Barometer / Thermometer / Hygrometer
Baromètre/ Thermomètre / Hygromètre
Barometro/ Termometro / Igrometro
Baromèter / H``omèr``o / Higromèter
Barometr / Teplomˇer / Vlhkomˇer
Barometr / Termometr / Higrometr
 /  / 
Barómetro / Termómetro / Higrómetro
Barômetro / Termômetro / Higrômetro
Barometer / Termometer / Hygrometer
· ·
Barometre / Termometre / Higrometre
Ilmapuntari / Lämpömittari / Kosteusmittari
Barometer / Termometer / Higrometer
Barometer / Teplomer / Vlhkomer
Barometar / Termometar / Higrometar
Barometrul / Termometrul / Higrometrul
Барометърът / Термометър / хигрометър
Die Montage
Heizkörper und direkte
Sonneneinstrahlung meiden.
Avoid radiators and
direct sun shine.
Eviter les appareils de chauffage
et le rayonnement solaire direct.
Evitare fonti di calore ed esposizione
diretta al sole.
Verwarmingsradiatoren en
rechtstreekse zonnestralen mijden.
F
``u
t
``o
test közelségét és a közvetlen
napsütést mell
``o
zzük.
Mimo dosah přímého slunečního
záření či topného tělesa.
Fixing
Montaggio
Szerelésnél
Montaż
Unikać bliskości grzejników i bezpośredniego
nasłonecznienia
    
     
 .
Evitar los radiadores de calefacción y la
radiación directa del sol.
Evite montar os instrumentos perto de
radiadores e em lugares onde bate o sol.
Undvik montering över element och i direkt solljus.
Kalorifer yakınına ve direk güne¸s ısısını görecek
¸sekilde monte etmeyiniz.
Vältä lämpöpatterin läheisyyttä ja suoraa
auringonvaloa.
Evitai razele directe ale soarelui i vecinătatea
caloriferelor.
Избягвайте отоплителни тела и директно
слънчево лъчение.
Izbjegavati blizinu radijatora i direktno
izlaganje suncu.
Izogibajte se grelnim telesom in neposrednim
sončnim žarkom.
Vyhýbajte sa radiátorom a priamemu
slnečnému žiareniu.
Montaj

Montering
Montáž
Montaje
 !  
  !
   
  ı  
 .    
   ,  , 
   ,
   , 
 ..     
   , 
     
    .
   , 
 ,   
!     
     
  .
   " # 
$-$.
%  
    
()   
 ().   
      
      
.    
,     
 .
Importante:
¡Ajustar antes de la puesta en servicio!
Antes del uso, primero se debe ajustar el baró-
metro a la altitud del lugar. Averiguar la presión
del aire actual del entorno (valor de la Oficina
meteorológica local, en farmacias, ópticas,
Internet, estaciones meteorológicas
contrastadas en edificios públicos, en
aeropuertos). Girar con cuidado el tornillo de
ajuste con un pequeño destornillador hacia la
derecha, hasta que la aguja coincida con el valor
averiguado. ¡Evitar rebasar el valor! Mediante un
ligero golpe con el dedo y reajuste, se alcanza
una exactitud todavía mayor.
El termómetro y el higrómetro son ajustados en
fábrica.
Así funciona el barómetro:
El barómetro mide la presión del aire en hecto-
pascales (hPa). La presión del aire corresponde
al peso de la capa de aire que nos rodea y es
dependiente del estado del tiempo y de la altitud
del lugar.
La observación de las oscilaciones de la presión
del aire hace posible un pronóstico del tiempo.
Inställning
Barometern skall ställas in efter den lokala
ortshöjden. Du kan få din lokala lufttrycks-
angivelse om du kontaktar SMHI, den lokala
flygplatsen, kommunen, internet eller din optiker
på orten. Använd en liten skruvmejsel när du
försiktigt skruvar inställsskruven med högervarv
tills dess visaren överrenstämmer med det
aktuella vädret (överskruva aldrig). Med en lätt
och försiktig knackning på barometerns glas kan
man justera instrumentet exakt.
Hygro- och termometrarna är förinställda ifrån
fabriken.
Så fungerar din barometer.
Barometern mäter lufttrycket i Hekto-Pascal
(hPa), Millibar (mb) och inch (in). Lufttrycket
motsvarar vikten av luftskikten som är beroende
av väderlek och ortshöjd. Med observeringar av
lufttryckssvängningar kan du få en prognos av
det kommande vädret enligt följande princip:
Önemli:
Barometreyi kullanmadan önce ayarlayınız !
Barometrenin önceden bulunduˇgunuz irtifaya
göre ayarlanması gerekir. Sizin çevre için geçerli
hava basıncını öˇgreniniz (Meteoroloji istasyonu,
Internet, Gözlükçü, Kamu binalarındaki ölçekler,
Hava limanı gibi).
Ayarlama vidasını bir küçük tornavida ile okun
öˇgrendiˇginiz deˇgere denk gelinceye kadar dikkat-
lice saˇga çeviriniz. Fazla çevirmekten kaçınınız !
Hafif vurma ve sonradan tekrar ayarlama ile en
iyi ayarlama neticesini elde edersiniz.
Termometre ve Higrometre fabrika tarafından
ayarlanmı¸stır.
Barometre nasıl çalı¸sır:
Barometre hava basıncını Hekto-Paskal (hPa),
Milibar (mb) veya inç (in) deˇgerinde ölçer. Hava
basıncı bizi saran havanın aˇgırlıˇgına e¸sittir ve
irtifa ile hava durumuna baˇglıdır.
Hava basıncındaki deˇgi¸sikliklerin gözlenmesi
hava raporunun yapılmasını saˇglar.
Termometre ve Higrometre
Termometre ısıyı Celsius derecesinde veya fahrenhyt
derecesinde ölçer. Odanın ısısını kontrol altına almakla,
hem daha uygun bir ısının meydana gelmesini ve hem de
ısıtma masrafarının azalmasını saˇglarsınız, bir derece
daha az oda sıcaklıˇgı %6 iktisat demektir.
Higrometre havanın relatif rutubetini ölçer. Fazla kuru
hava sıhhate zararlıdır. Bitkiler, tahta dö¸semeler ve
antika mobilyalar da zarar görürler.
Uygun ısı ve hava nemliliˇgi, kullanmadan kullanmaˇga,
odadan odaya deˇgi¸sir:
Montar
caja de escalera 15 °C 40 - 60 %
dormitorio 16-18 °C 50 - 70 %
cocina 18 °C 50 - 70 %
sala de estar 20 °C 40 - 60 %
baño 23 °C 50 - 70 %
Bajada Empeoramiento del tiempo
Bajada rápida tormenta y borrasca
Subida Mejora del tiempo
Subida rápida buen tiempo en breve
    
      
    
      
  
  15 °  40 - 60%
  16 - 18 °  50 - 70%
  18 °  50 - 70%
  20 °  40 - 60%
   23 °  50 - 70%
Na escadaria 15 °C 40 - 60 %
No dormitório 16 - 18 °C 50 - 70 %
Na cozinha 18 °C 50 - 70 %
Na sala de estar 20 °C 40 - 60 %
No banheiro 23 °C 50 - 70 %
Subida o tempo melhora
subida brusca bom tempo passageiro
Queda o tempo piora
queda brusca temporal e tempestade
Hall 15 °C 40 - 60 %
Sovrum 16 - 18 °C 50 - 70 %
Kök 18 °C 50 - 70 %
Vardagsrum 20 °C 40 - 60 %
Badrum 23 °C 50 - 70 %
Fallande tryck försämring av vädret
Mycket fallande storm
Stigande tryck förbättring av vädret
Mycket stigande kortvarigt fint väder
Guarantee: 3 years
Garantie: 3 ans
Garanzia: 3 anni
3 Jaar garantie
Garancia: 3 év
Záruka 3 roky
3 lata gwarancji
Гарантия - 3 года
Garantia: 3 años
Guarantia: 3 Anos
3 års garanti
3 sene garanti
3 leta garancije
3 vuoden takuu
3 godine garancije
3 ročná záruka
3 години гаранция
3 ani garanie
Merdiven bo¸sluˇgu 15 °C % 40 - 60
Yatak odası 16 - 18 °C % 50 - 70
Mutfak 18 °C % 50 - 70
Oturma odası 20 °C % 40 - 60
Banyo 23 °C % 50 - 70
yükselmek havanın güzelle¸smesi
hızlı yükselmek kısa müddetli güzel hava
dü¸smek havanın kötüle¸smesi
hızlı dü¸smek gök gürültülü yaˇgı¸s ve fırtına,
Importante:
Você deve ajusta-lo primeiro antes de coloca-
lo em funcionamento pela primeira vez.
O barômetro deve ser ajustado à altitude local
antes de ser colocado em Funcionamento. Informe-
se sobre a pressão atmosférica atual da localidade
em que vive (junto a uma estação meteorológica,
aeroporto, universidades, barômetros públicos ou
até pela Internet). Gire com cuidado o parafuso de
ajuste para a direita, usando uma pequena chave
de fenda, até que o ponteiro coincida com o valor
que deseja de obter. Evite passar alem desse valor.
Para obter uma exatidão ainda maior, convém dar
umas ligeiras ˝pancadinhas˝ nas laterais da
barômetro, reajustando-o em seguida.
O termômetro e o higrômetro foram ajustados na
fábrica.
O barômetro funciona da seguinte maneira:
O barômetro mede a pressão atmosférica em hecto-
pascal (hpa). A pressão atmosférica corresponde
ao peso da coluna de ar acima do aparelho e de-
pende da condição da pressão atmosférica e da
altitude local. Observando-se as variações da
pressão atmos-férica, é possível fazer uma previsão
do tempo.
Usado fora você poderá ter informações do tempo.
Termômetro e higrômetro:
O termômetro mede a temperatura em graus centígra-
dos. Controlando a temperatura interna, você se sente
melhor e economiza calefação, e isso até 6 % por cada
grau de descida da temperatura.
O higrômetro mede a umidade relativa do ar em %.
Ar ambiente demasiadamente seco prejudica a sua
saúde, mas também, o bem estar das plantas que tiver
dentro de casa, a madeira de seus móveis, do
assoalho e etc. A temperatura e umidade do ar corretas
diferem de acordo com o uso dos diversos recintos:
Dı¸sarı takarsanız hava durumu hakkında bilgiler alırsınız.
Instale la estación en el exterior para conocer la
información meteorológica.
Termómetro e higrómetro:
El termómetro mide la temperatura en grados centígra-
dos. Mediante el control de la temperatura del interior,
se siente uno bien y se ahorran costes de calefacción;
hasta un 6 % con descenso de la temperatura de un
grado. El higrómetro mide la humedad relativa del aire
en %. Un aire ambiente demasiado seco perjudica la
salud, pero también a las plantas de la habitación, los
suelos de madera, los muebles antiguos, etc. La tem-
peratura y la humedad del aire correctos son diferentes
según el uso que se hace de cada habitación:
Vid användning utomhus får du aktuell information om
vädersituationen.
Så fungerar din hygrometer & termometer.
Termometern mäter temperaturen enligt Celsius och/
eller Fahrenheit. Genom mätning och justering av rums-
temperaturen kan man förbättra sin hälsa och samtidigt
spara en slant i sänkta uppvärmnings-kostnader
(1% sänkt värme ger 6% sänkta kostnader!).
Hygrometern mäter luftfuktigheten. Generellt kan man
säga att alltför torr luft kan inverka skadligt på hälsan
hos människor och djur, växter, trägolv och antika
möbler. Den statistikt ideala temperaturen och luft-
fuktigheten varierar från rum till rum enligt följande:
  
      
  .   
,     ,  
      -  6% 
    . 
   . 
        
,     
,     
.    
      :
    ,  
    .
RU
P
S
TR
E
J
Tärkeä:
Säädä ilmapuntari ennen käyttöä!
Ilmapuntari tulee säätää ensin paikan korkeuden
mukaan. Ota selvää ajankohtaisesta ympäristön
ilmanpaineesta (tiedot saa esim. paikalliselta
sääasemalta, internetinetistä, optikolta, paikalli-
sista vaaoitetuista sääasemista, lentokentältä).
Kierrä säätöruuvia pienellä ruuvivääntimellä
varovaisesti oikealle, kunnes osoitin näyttää
oikean arvon. Vältä ylikiertämistä! Vähäisellä
koputtamisella ja säädöllä saat aikaan paremman
tarkkuuden.
Lämpömittari ja kosteusmittari on säädetty jo
tehtaalla.
Miten ilmapuntari toimii
Ilmapuntari mittaa ilmanpaineen hekto-pascal-
arvoina (hPa), millibaareina (mb) tai tuumina (in).
Ilmanpaine vastaa ympäristömme ilmakerroksen
painoa ja on riippuvainen säätilasta ja paikan
korkeudesta.
Ilmanpaineen muutoksien seuraaminen
mahdollistaa sääennusteiden teon.
Rappukäytävässä 15 °C 40 - 60 %
Makuuhuoneessa 16 - 18 °C 50 - 70 %
Keittiössä 18 °C 50 - 70 %
Olohuoneessa 20 °C 40 - 60 %
Kylpyhuoneessa 23 °C 50 - 70 %
Laskee sää muuttuu
Nopea lasku ukkosta ja myrskyä
Nousee sää paranee
Nopea nousu lyhytaikaisesti kaunis sää
Ulos asetettuna saat tietoa säästä.
Lämpömittari ja kosteusmittari
Lämpömittari mittaa lämpötilan Celsius-asteina tai
Fahrenheit-arvoina. Huoneen lämpötilaa tarkkaillessa
tunnet olosi mukavaksi ja säästät lämmityskustannuk-
sia, jopa 6 %, jos lasket lämpötilaa yhdenkin asteen.
Kosteusmittari mittaa suhteellisen ilmankosteuden.
Liian kuiva huoneilma ei ole terveellistä, ja myös kasvit,
puulattiat sekä antiikkiset huonekalut kärsivät.
Oikea lämpötila ja ilmankosteus ovat huoneen käytöstä
riippuen erilaiset:
Важно:
Преди употреба настройте барометъра!
Барометърът първо трябва да се настрои на
височината на Вашето място. Разберете
актуалното налягане на въздуха във Вашата
околност (стойност от служба за времето,
интернет, оптичен магазин, калибровани
метеорологични уреди по обществени сгради,
летища). Завъртете винта за настройка с малка
отверка внимателно надясно, докато стрелката
съвпадне с научената стойност. Избягвайте
затягане! Чрез леко почукване и донастройка
ще постигнете още по-голяма точност.
Термометърът и хигрометърът са настроени
фабрично.
Как функционира барометърът
Барометърът измерва налягането на въздуха в
хектопаскали (hPa), милибари (mb) или инчове
(in). Налягането на въздуха отговаря на теглото
на заобикалящия ни въздушен слой и зависи от
метеорологичните условия и от височината на
мястото. Наблюдението на колебанията на
налягането на въздуха дава възможност за
предсказване на времето.
cтълбище 15 °C 40 - 60 %
спалня 16 - 18 °C 50 - 70 %
кухня 18 °C 50 - 70 %
баня 20 °C 40 - 60 %
всекидневна 23 °C 50 - 70 %
Падане влошаване на времето
бързо падане буря и ураган
Покачване подобряване на времето
бързо покачване кратковременно добро време
Когато те са на открито, получавате информация за
метеорологичното време.
Термометър и хигрометър
Термометърът измерва температурата в градуси
Целзий или Фаренхайт. Чрез контрол на стайната
температура Вие се чувствате комфортно и
спестявате разходи за отопление, до 6 % при един
градус спадане на температурата. Хигрометърът
измерва относителната влажност на въздуха. Твърде
сухият въздух в помещението влошава здравето,
като растенията, дървените подове и старите
мебели също страдат. Правилната температура и
влажност на въздуха се различават според начина на
ползване на различните помещения:
Važno:
Podesite barometar prije uporabe!
Barometar prvo mora biti namješten na
nadmorsku visinu na kojoj se nalazite. Očitajte
aktualni atmosferski tlak Vaše okoline (objavljeni
podaci hidrometeorološke službe, internet, optičar,
baždareni meteorološki stupovi na javnim
ustanovama, zračne luke). Vijak za podešavanje
okrenite udesno koristeći mali odvijač sve dok
kazaljka ne pokaže na očitanu vrijednost.
Izbjegavajte nepotrebno navijanje! Laganim
lupkanjem i namještanjem postići ćete veću
točnost.
Termometar i higrometar podešeni su
unaprijed.
Kako funkcionira barometar
Barometar mjeri atmosferski tlak u hektopaskalim
(hPa), milibarima (mb) ili inčima (in). Atmosferski
tlak odgovara težini zraka koji nas okružuje te ovisi
o vremenskim prilikama i nadmorskoj visini na kojoj
se nalazimo.
Praćenje promjena atmosferskog tlaka omogućuje
prognoziranje vremena.
Postavite li ured
-
aj vani, dobit ćete informacije o
vremenskim prilikama.
stubište 15 °C 40 - 60 %
spavaća soba 16 - 18 °C 50 - 70 %
kuhinja 18 °C 50 - 70 %
dnevna soba 20 °C 40 - 60 %
kupaonica 23 °C 50 - 70 %
tlak pada pogoršanje vremena
tlak brzo pada nevrijeme i oluja
tlak raste poboljšanje vremena
tlak brzo raste kratkotrajno lijepo vrijeme
Termometar i higrometar
Termometar mjeri temperaturu u Celzijevim ili Fahrenheit-
ovim stupnjevima. Reguliranjem temperature u pro-
storijama osjećat ćete se bolje te ćete uštedjet na grijanju
i do 6% ako temperaturu smanjite samo za1 stupanj.
Higrometar mjeri relativnu vlažnost zraka. Presuh zrak u
prostorijama štetan je za zdravlje, ali takod
-
er šteti i
biljkama, drvenim podovima i antičkom namještaju.
Ispravna temperatura i vlažnost zraka razlikuju se od
prostorije do prostorije ovisno o njihovom korištenju:
Important:
Reglai barometrul înainte de utilizare!
Barometrul trebuie reglat în funcie de
altitudinea la care vă aflai. Verificai care este
presiunea atmosferică în zona Dvs. (obinei
această valoare de la Serviciul Meteo, de pe
Internet, de pe coloanele meteo calibrate
amplasate pe cl?dirile publice, din aeroporturi). Cu
ajutorul unei urubelnie mici rotii urubul de
reglare cu atenie spre dreapta până când
arătătorul ajunge în dreptul valorii respective.
Evitai să rotii mai mult decât trebuie! Putei obine
o precizie mai mare ciocănind i ajustând uor
instrumentul.
Termometrul i higrometrul sunt reglate din
fabrică.
Cum funcionează barometrul
Barometrul măsoară presiunea atmosferică în
hectopascali (hPa), milibari (mb) sau inci (in).
Această presiune corespunde greutăii stratului de
aer care ne înconjoară, depinzând de situaia
vremii i de altitudinea la care ne aflăm.
Urmărirea fluctuaiilor de presiune atmosferică
permite emiterea unei prognoze meteo.
Amplasat în aer liber barometrul vă furnizează informaii
privind starea vremii.
casa scării 15 °C 40 - 60 %
dormitor 16 - 18 °C 50 - 70 %
bucătărie 18 °C 50 - 70 %
sufragerie 20 °C 40 - 60 %
baie 23 °C 50 - 70 %
Scădere Înrăutăirea vremii
Scădere rapidă Furtună
Cretere Îmbunătăirea vremii
Cretere rapidă Vreme frumoasă de scurtă durată
Termometrul i higrometrul
Termometrul măsoară temperatura în grade Celsius sau
Fahrenheit. Mulumită controlului temperaturii în
încăpere vă putei simi mai bine i economisi costuri de
încălzire de până la 6% în cazul scăderii temperaturii cu
un singur grad. Higrometrul măsoară umiditatea relativă
a aerului. Un aer prea uscat dăunează sănătăii, însă i
plantele, parchetul sau mobila antică pot fi afectate.
Temperatura i umiditatea potrivită diferă de la o cameră
la alta în funcie de scopul utilizării ei:
Asennus
Монтаж
Montaža
W1.100016
  • Page 1 1
  • Page 2 2

TFA Analogue Outdoor Weather Station with hammer paint finish Manual de utilizare

Categorie
Termometre digitale pentru corp
Tip
Manual de utilizare