Braun HD 780, HD 785, Satin Hair 7 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

53
Română (RO/MD)
Produsele noastre sunt concepute pentru a
respecta cele mai înalte standarde de calitate,
funcţionalitate şi design. Sperăm că vă veţi bucura
din plin de noul dumneavoastră aparat Braun.
Acest aparat este conceput exclusiv pentru uz
casnic, deşi oferă performanţe profesionale.
Înainte de folosire, citiţi cu atenţie instrucţiunile de
utilizare şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară.
Important
Conectaţi uscătorul de păr doar la o
priză de curent alternativ (~) şi asigu-
raţi-vă că tensiunea instalaţiei din
locuinţa dumneavoastră corespunde
cu cea marcată pe uscător.
Acest aparat nu trebuie utilizat nicio-
dată lângă apă (de exemplu, o chiu-
vetă sau o cadă plină cu apă sau la
duş). Nu lăsaţi aparatul să se ude şi nu
îl folosiţi cu mâinile umede.
Atunci când utilizaţi uscătorul de păr în
baie, scoateţi-l întotdeauna din priză
după utilizare şi înainte de curăţare.
Chiar şi un uscător de păr oprit prezintă
pericol, dacă nu este scos din priză.
Pentru o siguranţă mai mare, vă
sfătuim să instalaţi în circuitul electric
ce alimentează baia un dispozitiv de
curent rezidual (RCD) cu un curent
nominal rezidual de funcţionare ce nu
depăşeşte 30 mA. Cereţi sfatul electri-
cianului.
Aveţi grijă să nu blocaţi grilele de
intrare şi de ieşire, atunci când uscă-
torul de păr este pornit.
Uscătorul de păr este prevăzut cu
un sistem automat de protecţie la
supraîncălzire, care opreşte elementul
de încălzire în cazul supraîncălzirii.
Ventilatorul continuă să funcţioneze.
După o perioadă scurtă de răcire, ele-
mentul de încălzire porneşte din nou.
Asiguraţi-vă că deschiderile de intrare
şi ieşire a aerului nu sunt blocate în
niciun fel.
Nu orientaţi fluxul de aer spre ochi,
mâini sau alte zone sensibile la căldură.
Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în
jurul aparatului.
Verificaţi periodic uzura sau deteriora-
rea cablului de alimentare. Dacă aveţi
dubii privind starea acestuia, duceţi
aparatul la cel mai apropiat Centru de
Service Braun în vederea verificării/
reparării. Cablul de alimentare poate
fi înlocuit doar de către un Centru de
Service Braun autorizat. Lucrările de
reparaţii efectuate de personal necali-
ficat pot conduce la pericole extreme
pentru utilizator.
Acest aparat poate fi utilizat de copiii
cu vârsta mai mare de 8 ani, de per-
soanele cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de persoa-
nele fără cunoştinţe sau experienţă
doar sub supraveghere sau după o
scurtă instruire care să le ofere infor-
maţiile necesare despre utilizarea
sigură a aparatului şi să le permită să
înţeleagă riscurile la care se expun.
Copiii nu au voie să se joace cu acest
aparat. Curăţarea şi întreţinerea de
către utilizator nu vor fi efectuate de
copii dacă aceştia nu au peste 8 ani şi
nu sunt supravegheaţi.
Descriere
1 Grilă de intrare a aerului cu filtru de protecţie
2 Afişaj de temperatură
a) LED-uri roşii pentru 4 setări de căldură
b) LED albastru pentru aer rece
3 Buclă de agăţare
4 Întrerupător de pornire/oprire
5 Butoane de temperatură (+ / –)
6 Butoane de aer rece
7 Cap de coafare profesional
8 Difuzor profesional (doar la modelul HD 785)
Utilizare
Acest uscător de păr prezintă două poziţii de
apucare:
Ţineţi-l de mânerul (A) pentru a ajunge cu uşurinţă
la toate butoanele.
Puteţi să îl ţineţi, de asemenea, de cilindrul (B).
Datorită sistemului special de răcire a aerului,
cilindrul se păstrează rece.
91163485_HD785-780_MN_S4-74.indd 5391163485_HD785-780_MN_S4-74.indd 53 28.10.16 12:2128.10.16 12:21
CSS APPROVED Effective Date 3Nov2016 GMT - Printed 05Apr2017 Page 53 of 76
54
Pornirea
Folosiţi comutatorul (4) pentru a porni aparatul şi a
selecta fluxul de aer:
O = oprit
I = flux mic de aer
II = flux mare de aer
Afişaj de temperatură (2)
LED-urile roşii (2a) afişează setările de căldură
într-un interval de la 1 (scăzută) la 4 (ridicată).
Un LED albastru (2b) se aprinde atunci când apăsaţi
unul dintre butoanele de aer rece (6).
Setarea temperaturii
Atunci când porniţi aparatul, se selectează ultima
setare de căldură.
Utilizaţi butoanele de temperatură (5) pentru a
modifica temperatura:
Apăsaţi butonul + pentru a mări setarea de tempe-
ratură.
Apăsaţi butonul – pentru a micşora setarea de
temperatură.
În funcţie de sensibilitatea proprie la căldură, de
tipul de păr şi de nivelul de hidratare a acestuia,
puteţi selecta setarea de temperatură preferată.
Un senzor termic integrat asigură un nivel maxim
de control al căldurii.
Suflarea de aer rece
Butoanele de aer rece (6) permit comutarea instan-
tanee pe fluxul de aer rece, pentru fixarea unei
coafuri. Ambele butoane asigură aceeaşi funcţie.
În funcţie de modul în care preferaţi să ţineţi apara-
tul (A sau B), puteţi apăsa butonul de aer rece care
este la îndemână.
Indiferent de temperatura iniţială, veţi obţine instan-
taneu un flux de aer rece, iar LED-ul albastru se
aprinde.
Apăsaţi din nou unul dintre butoanele de aer rece
pentru a continua utilizarea la temperatura setată
anterior, aşa cum este afişată de LED-urile roşii.
Tehnologia cu ioni (doar la modelul HD 785)
Fluxul de aer este îmbogăţit cu milioane de ioni
activi care învăluie fiecare fir de păr, reduc electri-
zarea şi aşează bine părul. Părul poate fi coafat mai
uşor, îşi recapătă nivelul de hidratare şi strălucirea
naturală. Pentru a asigura un flux maxim de ioni,
folosiţi uscătorul de păr fără ataşamente sau cel
puţin finisaţi coafura fără ataşamente.
Utilizarea capului de coafare
Pentru a coafa părul, împingeţi capul de coafare (7)
în partea din faţă a aparatului şi apăsaţi-l ferm până
când se fixează pe poziţie. Capul de coafare vă per-
mite să orientaţi fluxul de aer spre secţiuni separate
de păr. Reţineţi că, spre deosebire de cilindru, capul
de coafare se încălzeşte din cauza fluxului de aer
cald.
Utilizarea difuzorului (doar la modelul HD 785)
Pentru a tapa firele de păr la rădăcină, a spori volu-
mul sau a crea bucle naturale, ataşaţi difuzorul (8).
Apăsaţi-l ferm pe orificiul de ieşire a aerului până
când se fixează pe poziţie (C).
Păr scurt şi mediu:
Pentru a adăuga volum şi a tapa firele de păr la
rădăcină, dirijaţi uşor tijele difuzorului cu mişcări
circulare mici pe scalp.
Păr lung:
Uscaţi mai întâi vârfurile, aşezându-le pe placa cu
tije. Apoi ridicaţi cu grijă părul, aşezând difuzorul
pe scalp şi ţinându-l pe poziţie. Finisaţi rădăcinile
firelor de păr cu o mişcare circulară delicată a tijelor
difuzorului pe scalp, pentru a tapa uşor părul.
Curăţarea
Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l şi lăsaţi-l
să se răcească.
Pentru a curăţa carcasa, folosiţi numai o cârpă
umedă. Nu utilizaţi sub nicio formă soluţii de curăţat
agresive sau abrazive. Nu utilizaţi niciodată obiecte
ascuţite (de ex. mânerul unei pieptene) pentru a
îndepărta praful sau corpurile străine din interiorul
aparatului. Există riscul de electrocutare.
Curăţaţi periodic exteriorul filtrului de protecţie (1)
cu o cârpă umedă (D).
Pentru o curăţare riguroasă, puteţi roti filtrul de
protecţie la stânga şi apoi să-l scoateţi (E). Curăţaţi
filtrul de protecţie sub jet de apă şi lăsaţi-l să se
usuce complet. Aşezaţi la loc filtrul de protecţie şi
fixaţi-l pe poziţie, rotindu-l la dreapta.
Depozitarea
Bucla de agăţare (3) reprezintă un mijloc sigur şi
practic pentru păstrarea uscătorului de păr.
Eliminarea
Produsul conţine deşeuri electronice
reciclabile. Pentru a proteja mediul
înconjurător, nu aruncaţi produsul împreună
cu deşeurile menajere, ci predaţi-l la
punctele locale de colectare corespunzătoare.
Informaţiile pot fi modificate fără notificare
prealabilă.
Conform Hotararii nr. 482 din 1 aprilie 2004 privind
stabilirea conditiilor de introducere pe piatã a
aparatelor electrocasnice în functie de nivelul
zgomotului transmis prin aer, valoarea de zgomot
dB(A) pentru acest aparat este de 79 dB(A).
91163485_HD785-780_MN_S4-74.indd 5491163485_HD785-780_MN_S4-74.indd 54 28.10.16 12:2128.10.16 12:21
CSS APPROVED Effective Date 3Nov2016 GMT - Printed 05Apr2017 Page 54 of 76
55
Garanţie
Acordăm o garanţie de 2 ani pentru acest produs,
de la data livrării produsului. Durata medie de
utilizare: 5 ani, cu condiţia respectării instrucţiunilor
de utilizare si efectuării intervenţiilor tehnice numai
de către personalul service autorizat.
În perioada de garanţie vom remedia gratuit
neconformităţile aparatului, prin repararea sau
înlocuirea produsului, după caz. Această garanţie
este valabilă în orice ţara în care acest aparat este
furnizat de către compania Braun sau de către
distribuitorul desemnat al acesteia. Repararea sau
înlocuirea produselor se va efectua în cadrul unei
perioade rezonabile de timp (maxim 15 zile de la
data aducerii la cunoştinţă a neconformităţii).
Prezenta garanţie nu acoperă: defectele datorate
utilizării necorespunzatoare, uzurii normale, precum
si defectele care au un efect neglijabil asupra valorii
sau funcţionării aparatului. Garanţia devine nulă
dacă se efectuează reparaţii de către persoane
neautorizate şi dacă nu se utilizează componente
originale Braun.
Pentru a beneficia de service în perioada de
garanţie, prezentaţi produsul împreună cu factura
(bonul/chitanţa de cumpărare) la una dintre unităţile
service agreate.
PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN
Şos. Viilor, Nr.14, Corp Clădire C2, Etaj 2,
Biroul nr. 3, Sector 5, București (acces din Str.
Năsăud)
Tel: 021.224.30.35
Mobil: 0722.541.548
E-mail: service.braun@interbrands.ro
91163485_HD785-780_MN_S4-74.indd 5591163485_HD785-780_MN_S4-74.indd 55 28.10.16 12:2128.10.16 12:21
CSS APPROVED Effective Date 3Nov2016 GMT - Printed 05Apr2017 Page 55 of 76
1 / 1

Braun HD 780, HD 785, Satin Hair 7 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru