EHEIM aquaproLED 126 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

de
Bedienungsanleitung
no
Bruksanvisning
en
Operating manual
Käyttöohje
fr
Mode d’emploi
cs
Návod k obsluze
it
Istruzioni per l‘uso
hu
Használati utasítás
es
Manual de instrucciones
sl
Navodilo za upravljanje
nl
Bedieningshandleiding
ro
Manual de utilizare
da
Betjeningsvejledning
ru
Руководство по обслуживанию
sv
Bruksanvisning
95
Română
Traducerea manualului de utilizare original
Combinaţie de acvarii aquapro LED
1. Instrucţiuni generale de utilizare
Informaţii privind utilizarea manualului de utilizare
Înainte de a pune în funcţiune pentru prima dată aparatul, manualul de utilizare trebuie să  fost citit şi înţeles în
întregime.
Manualul de utilizare trebuie considerat parte a produsului şi păstraţi-l în siguranţă şi la îndemână.
Dacă cedaţi aparatul terţilor, înmânaţi şi manualul de utilizare.
Explicarea simbolurilor
Următoarele simboluri se utilizează pe aparat.
Aparatul poate  utilizat doar în încăperi pentru acvaristică.
Simbolul indică faptul că distanţa de la partea inferioară a lămpilor la cel mai înalt nivel al apei trebuie să e de minim
15 mm.
Pericol de rănire a ochilor.
Simbolul indică faptul că nu trebuie să priviţi prea mult direct în corpul de iluminat, pentru că pot  afectaţi ochii.
Aparatul este din clasa de protecţie III (tensiune redusă de protecţie).
Aparatul este din clasa de protecţie II.
Simbolul indică faptul că aparatul este protejat împotriva jeturilor de apă puternice şi a scufundărilor de durată.
Simbolul indică faptul că aparatul este protejat împotriva jeturilor de apă puternice şi a scufundărilor de durată.
Aparatul este aprobat în conformitate cu regulile şi directivele naţionale şi corespunde normelor UE.
Următoarele simboluri şi cuvinte cheie se utilizează în acest manual de utilizare.
PERICOL!
Simbolul indică un pericol iminent de electrocutare, care poate duce la deces sau accidente grave.
PERICOL!
Simbolul indică un pericol iminent, care poate duce la deces sau accidente grave.
AVERTISMENT!
Simbolul indică un pericol iminent de electrocutare, care poate duce la accidente de gravitate uşoară sau medie sau un risc
la adresa sănătăţii.
min. 15 mm
IP67
IPX8
96
Română
PRECAUŢIE!
Simbolul indică pericolul de pagube materiale.
Indicaţii cu informaţii utile şi sfaturi.
Convenţie de reprezentare
Trimitere la o imagine, aici imaginea A
Vi se solicită acţiunea.
2. Domeniu de utilizare
Aparatul şi toate componentele din pachetul de livrare au fost concepute pentru uzul privat şi pot  utilizate exclusiv:
în scopuri acvatice
cu apă dulce
în camere interioare
cu utilizarea accesoriilor recomandate de producător
cu respectarea datelor tehnice.
Pentru aparat se aplică următoarele limitări:
a nu se utiliza în scopuri comerciale sau industriale
3. Instrucţiuni de siguranţă
Acest aparat poate reprezenta o sursă de pericol pentru persoane şi bunuri, dacă acesta nu
este utilizat în mod conform sau dacă nu se respectă instrucţiunile de siguranţă.
Pentru siguranţa dumneavoastră
Ambalajul nu trebuie să ajungă la îndemâna copiilor, pentru că pot apărea pericole
(pericol de asxiere!).
Acest aparat poate  utilizat de copii de peste 8 ani sau de persoane cu capacităţi
zice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă şi/sau cunoştinţe dacă au
fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi a pericolelor aferente.
Copiii nu se pot juca cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea de către utilizatori nu poate
 efectuată de copii decât dacă sunt supravegheaţi.
Înainte de utilizare efectuaţi o vericare vizuală, pentru a vă asigura că aparatul, în
special cablul de alimentare şi ştecărul nu sunt deteriorate.
Nu priviţi niciodată timp îndelungat direct în corpul de iluminat pentru că riscaţi să vă
afectaţi ochii.
Reparaţiile pot  efectuate exclusiv de serviceul EHEIM.
⌦A
97
Română
Efectuaţi doar lucrările ce sunt descrise în acest manual.
Utilizaţi doar piese de schimb originale şi accesorii pentru aparat.
Aparatul trebuie asigurat printr-un dispozitiv de protecţie împotriva supracurenţilor
cu o capacitate de maxim 30 mA. Dacă aveţi întrebări sau probleme contactaţi un
electrician.
Deconectaţi imediat toate aparatele din acvariu de la reţeaua electrică în caz de scur-
geri resp. când dispozitivul de protecţie a declanşat.
Deconectaţi toate aparatele din acvariu de la reţeaua electrică dacă nu sunt folosite
înainte de a monta resp. demonta piese şi înaintea tuturor lucrărilor de întreţinere şi
curăţare.
Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale lămpilor LED livrate EHEIM classicLED, a
radiatorului de acvariu EHEIM thermocontrol şi ale ltrului interior EHEIM aquaball, în
special capitolul Siguranţa, Punerea în funcţiune, Operarea şi Întreţinerea!
Protejaţi priza şi ştecărul de umiditate. Se recomandă montarea unui manşon de
protecţie la apă a cablului de alimentare, care să împiedice pătrunderea apei în priză
de-a lungul cablului.
Datele electrice ale aparatului trebuie să corespundă datelor reţelei electrice. Aceste
date le găsiţi pe plăcuţa de tip, pe ambalaj sau în acest manual.
Distanţa de la partea inferioară a corpului de iluminat şi până la nivelul maxim al apei
trebuie să e de minim 15 mm.
4. Pregătirea
Despachetarea
Scoateţi cu grijă toate componentele din ambalaj şi asiguraţi-vă că nu lipseşte şi nu este deteriorat nimic.
Accesorii
În pachetul de livrare se aă următoarele accesorii:
aquaproLED 84
Lampă LED EHEIM classicLED (4261011)
Radiator de acvariu EHEIM thermocontrol (3613010)
Filtru interior EHEIM aquaball (2402020)
aquaproLED 126
Lampă LED EHEIM classicLED (4262011)
Radiator de acvariu EHEIM thermocontrol (3614010)
Filtru interior EHEIM aquaball (2402020)
98
Română
aquaproLED 180
Lampă LED EHEIM classicLED (4263011)
Radiator de acvariu EHEIM thermocontrol (3616010)
Filtru interior EHEIM aquaball (2403020)
5. Montarea
Locaţia
Aveţi grijă la radiaţiile solare directe, nu prea multă lumină naturală!
Ţineţi acvariul departe de sursele de căldură.
Ţineţi acvariul departe de echipamentele electrice.
Aveţi grijă la un racord electric în apropiere.
PRECAUŢIE! Pagube materiale.
Aveţi grijă să aveţi o suprafaţă suport dreaptă şi sucient de rezistentă.
Respectaţi capacitatea portantă a pardoselei cu privire la greutatea totală.
Montarea şi poziţionarea dulapului suport (⌦A)
1. Puneţi dulapul suport în poziţia dorită.
2. Aliniaţi dulapul suport cu o nivelă.
Aveţi grijă la stabilitatea dulapului suport. Recomandăm dulapurile suport pentru acvariu EHEIM din comerţ.
Pentru o poziţionare orizontală puteţi utiliza un picior suport. Aveţi grijă ca acesta să e complet aşezat pe pardoseală.
Aşezaţi acvariul (⌦B)
AVERTISMENT! Accidente resp. pagube materiale.
Acvariul nu trebuie transportat sau cărat când este plin.
PRECAUŢIE! Pagube materiale.
Între acvariu şi dulapul suport nu trebuie să se ae corpuri străine, plăci sau alte elemente.
Curăţaţi bine partea superioară a dulapului suport şi partea inferioară a acvariului.
Îndepărtaţi toate corpurile străine etc.
1. Plasaţi acvariul gol inclusiv cadrul inferior
a
pe dulapul suport.
6. Punerea în funcţiune
PERICOL! Accidente resp. pagube materiale.
Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale lămpilor LED livrate EHEIM classicLED, a radiatorului de acvariu EHEIM
thermocontrol şi ale ltrului interior EHEIM aquaball, în special capitolul Siguranţa, Punerea în funcţiune, Operarea şi
Întreţinerea!
Instalaţi ltrul interior EHEIM aquaball
b
şi radiatorul de acvariu EHEIM thermocontrol
c
1. Pregătiţi aparatele conform manualelor aferente.
2. Scoateţi capacul de pe acvariu ridicându-l (⌦C).
3. Installaţi aparatele conform descrierii din manualul de utilizare aferent, pe partea interioară a acvariului (⌦D).
99
Română
Instalaţi lampa LED EHEIM classicLED
e
1. Montaţi suportul LED al lămpii LED, conform descrierii din manualul de utilizare.
2. Puneţi tijele prolate
d
pe părţile scurte ale acvariului (⌦D). Aveţi grijă la direcţia de montaj a acestora (⌦E).
3. Puneţi lampa LED cu suportul LED în tijele prolate (⌦F).
4. Puneţi capacul de deasupra pe acvariu.
Montarea cablului (⌦G)
1. Scoateţi cablurile aparatelor prin oriciile corespunzătoare
f
din capac spre exterior.
7. Operarea
Umplerea acvariului
PRECAUŢIE! Pagube materiale.
Pentru curăţare nu utilizaţi obiecte dure sau detergenţi agresivi.
1. Curăţaţi acvariul înainte de umplere cu apă caldă şi un burete moale şi curat.
2. Decoraţi acvariul cu nisip, pietre şi plante etc.
PERICOL! Electrocutare prin pătrunderea apei!
Lampa LED este protejată la scufundarea în apă doar pe perioade scurte!
Distanţa de la partea inferioară a lămpilor
e
până la nivelul maxim al apei trebuie să e de minim 15 mm (⌦H).
3. Umpleţi acvariul cu apă până la maxim 15 mm dedesubtul marginii inferioare a lămpilor LED
e
(⌦H).
Porniţi/Opriţi lămpile LED EHEIM classicLED, ltrul interior EHEIM aquaball
b
şi radiatorul de acvariu EHEIM thermocon-
trol
c
PERICOL! Accidente resp. pagube materiale.
Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale lămpilor LED livrate EHEIM classicLED, a radiatorului de acvariu EHEIM
thermocontrol şi ale ltrului interior EHEIM aquaball, în special capitolul Siguranţa, Punerea în funcţiune, Operarea şi
Întreţinerea!
8. Întreţinerea
PERICOL! Electrocutare!!
Înainte de lucrările de întreţinere deconectaţi apratele de la reţeaua de alimentare.
PRECAUŢIE! Pagube materiale.
Pentru curăţare nu utilizaţi obiecte dure sau detergenţi agresivi.
Componentele aparatului nu pot  spălate la maşină! Nu curăţaţi aparatul resp. piesele acestuia la maşină.
În secţiunile următoare sunt descrise lucrările de întreţinere necesare pentru o funcţionare fără probleme. O întreţinere
regulată prelungeşte durata de viaţă şi asigură o funcţionare îndelungată a aparatului.
1. Îndepărtaţi regulat depunerile de calcar de pe mobilă, sticlă şi lampa LED cu o cârpă moale şi umedă.
2. Efectuaţi lucrările de întreţinere indicate pentru lampa LED EHEIM classicLED, ltrul interior EHEIM aquaball şi radia-
torul de acvariu EHEIM thermocontrol. Respectaţi în acest sens manualele de utilizare aferente.
100
Română
9. Remedierea avariilor
PERICOL! Electrocutare!!
Înainte de reparaţii deconectaţi apratele de la reţeaua de alimentare.
Avarie Remedierea
Lampă LED EHEIM classicLED vezi documentaţia separată
Filtru interior EHEIM aquaball
Radiator de acvariu EHEIM thrmocontrol
În cazul altor avarii contactaţi serviceul EHEIM.
10. Scoaterea din funcţiune şi dezafectarea
Depozitarea
PRECAUŢIE! Pagube materiale.
Nu expuneţi aparatul la intemperii sau temperaturi de îngheţ.
1. Curăţaţi aparatul
2. Depozitaţi aparatul într-un loc uscat, ferit de îngheţ.
Dezafectarea
Un aparat care nu mai este folosit nu trebuie dezafectat ca unitate ci trebuie reciclat pe componente. Respectaţi în acest sens manu-
alele de utilizare aferente.
AVERTISMENT! Rănire prin tăiere. Rănirea ochilor prin cioburi aruncate.
Spargerea plăcilor de sticlă ale acvariului poate duce la rănirea ochilor şi tăieturi.
Nu spargeţi sticla acvariului în nici într-un caz pentru a o arunca la gunoi.
În cazul dezafectării aparatului respectaţi prevederile legale.
Aparatul nu poate  dezafectat în gunoiul menajer. Aparatul va  preluat gratuit de compania de colectare. Ambalajul produ-
sului este din materiale reciclabile. Dezafectaţi-le în mod ecologic pentru a  reutilizate.
11. Date tehnice
Acvariu aquaproLED 84 aquaproLED 126 aquaproLED 180
Volum de apă 84 l 126 l 180 l
Greutate totală, umplut cca. 110 kg cca. 160 kg cca. 230 kg
Dimensiuni (L × B × H) 60 × 35 × 40 cm 80 × 35 × 45 cm 100 × 40 × 45 cm
Datele tehnice pentru lămpile LED EHEIM classicLED, ltrul interior EHEIM aquaball şi radiatorul de acvariu EHEIM ther-
mocontrol le găsiţi în manualele aferente.
101
Română
12. Garanţie
Pentru lămpile de acvariu oferim o garanţie de 24 de luni de la data achiziţionării. Aceasta acoperă eventualele lipsuri ale compo-
nentelor electrice montate. Nu sunt acoperite deteriorările cauzate de utilizare.
Pentru lipirea şi prelucrarea acvariului oferim o garanţie de 36 de luni de la data achiziţiei, cu excepţia sticlei. Condiţia este respec-
tarea indicaţiilor de montare prezentate. Pentru peşti, plante şi accesorii precum şi pentru pagubele apărute în casă nu ne asumăm
nicio responsabilitate. Vă rugăm să nu îndepărtaţi marcajul de sub sticla de fund pentru că se pierde garanţia.
Pe timpul garanţiei reparaţiile sunt gratuite. Pentru acceptarea acordării garanţiei trebuie să prezentaţi un bon de cumpărare datat la
distribuitorul dvs. şi să respectaţi manualul de utilizare.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112

EHEIM aquaproLED 126 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru