Stanley FMHT1-77416 Manual de utilizare

Marca
Stanley
Categorie
nivelurile laserului
Model
FMHT1-77416
Tip
Manual de utilizare
163
RO
Cuprins
• Informaţii despre laser
• Siguranţa utilizatorului
• Siguranţa acumulatorului
• Montarea acumulatorilor de tip AA
• Utilizarea sistemului de montare
• Pornirea laserului
• Vericarea preciziei laserului
• Utilizarea laserului
• Întreţinerea
• Depanare
• Service şi reparaţii
• Specicaţii
Informaţii despre laser
Laserele FMHT1-77416 şi FMHT1-77443 sunt produse laser
Clasa 2. Laserele sunt autonivelante şi pot  utilizate pentru
alinierea orizontală (nivelă) şi verticală (r cu plumb).
Siguranţa utilizatorului
Instrucţiuni de siguranţă
Deniţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al ecărui
cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi manualul şi să ţi
atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă imediată
care, dacă nu este evitată, va determina decesul sau
vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea
determina decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial periculoasă care,
dacă nu este evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu vătămarea
corporală care, dacă nu este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii despre această
unealtă sau orice unealtă Stanley, vizitaţi site-ul
http://www.2helpU.com.
AVERTIZARE:
Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor din
acest manual poate conduce la vătămări grave.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
AVERTIZARE:
Expunere la radiaţii laser. Nu demontaţi şi
nu modicaţi nivela laser. Înăuntru nu există
componente ce pot  reparate de către utilizator.
Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă
a ochilor.
AVERTISMENT:
Radiaţii periculoase. Utilizarea altor controale sau
reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele
specicate în acest manual pot conduce la expunerea
periculoasă la radiaţii.
Eticheta de pe nivela laser poate include următoarele simboluri.
Simbol Descriere
V Volţi
mW Miliwaţi
Avertisment privind nivela
laser
nm Lungime de undă în nanometri
2 Laser clasa 2
Etichete de avertizare
Pentru confortul şi siguranţa dumneavoastră, următoarele
etichete sunt pe laser.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de
rănire, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
AVERTISMENT: RADIAŢIE LASER. NU
PRIVIŢI ÎN FASCICULUL LASER. Produs laser
clasa 2.
FMHT1-77443
FMHT1-77416
164
RO
Nu operaţi laserul în atmosfere explozive, cum ar  în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Această unealtă poate genera scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
Nu păstraţi laserul inactiv la îndemâna copiilor şi a altor
persoane neinstruite. Laserele sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Operaţiile de service asupra uneltei TREBUIE să e
efectuate de către personal de reparaţii calicat.
Reparaţiile sau servisarea efectuate de personal necalicat
pot cauza vătămări. Pentru a localiza cel mai apropiat centru
de service Stanley, vizitaţi http://www.2helpU.com.
Nu utilizaţi instrumente optice precum un telescop sau
un nivelmetru pentru a vizualiza fasciculul laser. Acest
fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce poate determina
pe oricine să privească intenţionat sau neintenţionat în
fasciculul laser. Acest fapt poate conduce la vătămarea
gravă a ochilor.
Nu poziţionaţi laserul lângă o suprafaţă reectantă ce
poate reecta fasciculul laser spre ochii cuiva. Acest fapt
poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Opriţi laserul atunci când nu este utilizat. Lăsarea
laserului pornit măreşte riscul de a privi în fasciculul laser.
Nu modicaţi în niciun fel laserul. Modicarea uneltei
poate conduce la expunerea periculoasă la radiaţii laser.
Nu operaţi laserul în apropierea copiilor sau nu permiteţi
copiilor să utilizeze laserul. Acest fapt poate conduce la
vătămarea gravă a ochilor.
Nu îndepărtaţi sau nu deterioraţi etichetele de avertizare.
În cazul îndepărtării etichetelor, utilizatorul sau alte persoane
se pot expune involuntar la radiaţii.
Poziţionaţi bine laserul pe o suprafaţă orizontală. Dacă
laserul cade, acesta se poate deteriora sau pot să apară
vătămări grave.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, ţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi uz de regulile
de bun simţ atunci când operaţi laserul. Nu utilizaţi laserul
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aaţi sub inuenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment de neatenţie
în timpul operării laserului poate conduce la vătămări
corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie. Purtaţi întotdeauna
ochelari de protecţie. În funcţie de condiţiile de lucru,
utilizarea echipamentului de protecţie, cum ar  masca de
praf, încălţămintea de protecţie antiderapantă, căştile şi
dispozitivele de protecţie pentru urechi va reduce vătămarea
personală.
Utilizarea şi îngrijirea uneltei
Nu utilizaţi unealta în cazul în care întrerupătorul Pornit/
Oprit/Blocare pentru transport nu porneşte sau nu opreşte
laserul. Orice unealtă ce nu poate  controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să e reparată.
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea Întreţinerea din acest
manual. Utilizarea de piese neautorizate sau nerespectarea
instrucţiunilor din secţiunea Întreţinerea pot crea un risc de
electrocutare sau rănire.
Siguranţa acumulatorului
AVERTISMENT:
Acumulatorii pot exploda sau pot prezenta
scurgeri şi pot cauza vătămări sau incendii. Pentru
a reduce acest risc:
Respectaţi cu atenţie toate instrucţiunile şi avertizările de pe
eticheta acumulatorului şi de pe ambalaj.
Introduceţi întotdeauna corect acumulatorii respectând
polaritatea (+ şi –), aşa cum este marcată pe acumulator şi
pe echipament.
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu încărcaţi acumulatorii de unică folosinţă.
Nu combinaţi acumulatorii vechi cu cei noi. Înlocuiţi toţi
acumulatorii în acelaşi timp cu alţii noi de aceeaşi marcă
şi tip.
Scoateţi imediat acumulatorii consumaţi şi eliminaţi-i conform
normelor locale.
Nu aruncaţi acumulatorii în foc.
Nu păstraţi acumulatorii la îndemâna copiilor.
Scoateţi acumulatorii atunci când dispozitivul nu este în uz.
165
RO
Instalarea acumulatorilor de
tip AA
Introduceţi acumulatorii noi de tip AA în laserul FMHT1-77416
sau FMHT1-77443. În laserul FMHT1-77443 puteţi introduce
şi acumulatori reîncărcabili de tip AA. Atunci când utilizaţi
acumulatori reîncărcabili, consultaţi Manualul încărcătorului
Stanley FatMax FMHT80690.
1.
Întoarceţi laserul cu faţa în jos.
2.
Ridicaţi încuietoarea pentru a deschide capacul
compartimentului pentru acumulatori (Figura
B
#1).
3.
Introduceţi patru acumulatori de tip AA noi, de calitate
foarte bună şi de marcă, asigurându-vă că poziţionaţi
capetele - şi + ale fiecărui acumulator aşa cum este indicat
în interiorul compartimentului pentru acumulatori
(Figura
B
#2).
4.
Împingeţi capacul compartimentului pentru acumulatori în
jos până când se blochează pe poziţie (Figura
B
#3).
5.
Glisaţi întrerupătorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport
la dreapta, la poziţia Deblocat/PORNIT (Figura
A
#1b).
6.
Pe tastatură, asiguraţi-vă că (Figura
A
#3) nu
clipeşte (> 5 %). Dacă clipeşte, aceasta înseamnă
nivelul acumulatorului este sub 5 %.
Este posibil ca laserul să continue să funcţioneze pentru
o perioadă scurtă de timp în vreme ce acumulatorii
continuă să se descarce, dar liniile şi punctele se vor
estompa rapid.
După instalarea noilor acumulatori şi repornirea laserului,
liniile şi punctele vor reveni la intensitate maximă.
7.
Atunci când nu utilizaţi laserul, glisaţi întrerupătorul
Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la STÂNGA, la
poziţia Blocat/OPRIT (Figura
A
#1a) pentru a economisi
acumulatorul.
Utilizarea sistemului de
montare
Pe partea de jos a laserului se aă un dispozitiv mobil
(Figura
D
).
Pentru a utiliza magneţii din partea frontală a laserului
(Figura
A
#2) pentru a monta laserul pe laterala unui
stâlp din oţel, nu extindeţi dispozitivul mobil (Figura
D
#1).
Acest lucru va permite alinierea punctului orientat în jos cu
marginea stâlpului din oţel.
Pentru a monta laserul peste un punct de pe podea
(utilizând un dispozitiv de montare multifuncţional sau un
trepied), trageţi în afară dispozitivul mobil până se xează
pe poziţie cu un clic (Figura
D
#2). Acest lucru va permite
ca punctul laser orientat în jos să treacă prin oriciul de
montaj 5/8-11, iar laserul să e rotit peste oriciul 5/8-11 fără
a schimba poziţia verticală a laserului.
Pornirea laserului
1.
Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă, uniformă şi dreaptă,
îndreptat direct spre peretele opus (poziţia de 0º ).
2.
Glisaţi întrerupătorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport
la dreapta, la poziţia Deblocat/PORNIT (Figura
A
#1b).
3.
Apăsaţi (Figura
A
#6) o dată pentru a proiecta o linie
laser orizontală, mai apăsaţi o dată pentru a proiecta un
punct în jos şi apăsaţi a treia oară pentru a proiecta o linie
orizontală şi un punct în jos.
4.
Vericaţi fasciculele laser. Laserul este conceput se
autoniveleze.
Dacă laserul este înclinat atât de mult încât nu se poate
autonivela (> 4°), fasciculele laser vor clipi continuu
de două ori şi
(Figura
A
#4) va clipi constant pe
tastatură.
Dacă fasciculele laser clipesc, laserul nu este la nivel
(sau la plumb) şi NU TREBUIE UTILIZAT pentru
determinarea sau marcarea nivelului sau plumbului.
Încercaţi să repoziţionaţi laserul pe o suprafaţă dreaptă.
5.
Apăsaţi (Figura
A
#5) o dată pentru a proiecta o linie
laser verticală din partea frontală a laserului, mai apăsaţi
o dată pentru a proiecta o linie verticală din partea laterală
a laserului şi apăsaţi a treia oară pentru a proiecta ambele
linii verticale.
166
RO
6.
Apăsaţi (Figura
A
#7) pentru a testa modul Puls.
se va aprinde şi fasciculele laser vor apărea mai luminoase
deoarece clipesc la o rată foarte mare. Modul Puls îl veţi
utiliza numai împreună cu un detector pentru a proiecta
fascicule laser pe distanţe mari.
7.
Dacă ORICARE dintre următoarele armaţii este
ADEVĂRATĂ, consultaţi instrucţiunile secţiunea
Vericarea preciziei laserului ÎNAINTE DE A UTILIZA
LASERUL pentru un proiect.
Aceasta este prima dată când utilizaţi laserul (în cazul
în care laserul a fost expus la temperaturi extreme).
Precizia laserului nu a fost verifică de ceva timp.
Este posibil ca laserul să fi fost scăpat.
Vericarea preciziei laserului
Uneltele laser sunt sigilate şi calibrate în fabrică. Este
recomandat să efectuaţi o vericare a preciziei înainte de
a utiliza laserul pentru prima dată (în cazul în care laserul
a fost expus la temperaturi extreme) şi apoi să la intervale
regulate pentru a asigura că munca dvs. este realizată cu
precizie. Atunci când efectuaţi oricare dintre vericările
preciziei listate în acest manual, urmaţi aceste indicaţii:
Utilizaţi cea mai mare suprafaţă/distanţă posibilă, cea mai
apropiată de distanţa de operare. Cu cât suprafaţa/distanţa
este mai mare, cu atât este mai uşor să măsuraţi precizia
laserului.
Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă, dreaptă şi stabilă,
care este la acelaşi nivel în ambele direcţii.
Marcaţi centrul fasciculului laser.
Fasciculul orizontal - Direcţia de scanare
Vericarea calibrării scanării pe orizontală a laserului necesită
existenţa a doi pereţi situaţi la o distanţă de 9 m (30) unul
de altul. Este important ca vericarea calibrării să se facă pe
o distanţă care să nu e mai mică decât distanţa la care va 
utilizată unealta pentru efectuarea aplicaţiilor.
1.
Aşezaţi laserul la marginea unui perete de 9 m (30)
(Figura
E
#1).
2.
PORNIŢI laserul.
3.
Apăsaţi o dată pentru a proiecta un fascicul laser
orizontal.
4.
Rotiţi laserul spre marginea opusă a peretelui şi paralel cu
peretele învecinat.
5.
La cel puţin 9 m (30) distanţă de fasciculul laser, marcaţi
a
şi
b
.
6.
Rotiţi laserul la 180º.
7.
Reglaţi înălţimea laserului aşa încât centrul fasciculului să
e aliniat cu
a
(Figura
E
#2).
8.
Exact deasupra sau dedesubt
b
, marcaţi
c
de-a lungul
fasciculului laser (Figura
E
#3).
9.
Măsuraţi distanţa pe verticală dintre
b
şi
c
.
10.
RDacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa
permisă dintre
b
şi
c
pentru Distanţa dintre pereţi
din tabelul următor, laserul trebuie reparat la un centru de
service autorizat.
Distanţa între
pereţi
Distanţa permisă
Între
b
şi
c
9 m (30) 6 mm (1/4")
12 m (40) 8 mm (5/16")
15 m (50) 10 mm (13/32")
Fasciculul orizontal - Direcţia devierii
Vericarea calibrării devierii pe orizontală a laserului necesită
existenţa unui singur perete cu o lungime de 9 m (30). Este
important ca vericarea calibrării să se facă pe o distanţă care
să nu e mai mică decât distanţa la care va  utilizată unealta
pentru efectuarea aplicaţiilor.
1.
Aşezaţi laserul la marginea unui perete de 9 m (30)
(Figura
F
#1).
2.
PORNIŢI laserul.
3.
Apăsaţi o dată pentru a proiecta un fascicul laser
orizontal.
4.
Rotiţi laserul spre marginea opusă a peretelui şi paralel cu
peretele învecinat.
5.
La cel puţin 9 m (30) distanţă de fasciculul laser, marcaţi
a
şi
b
.
6.
Mutaţi laserul la celălalt capăt al peretelui (Figura
F
#2).
7.
Îndreptaţi laserul spre prima margine a aceluiaşi perete şi
paralel cu peretele învecinat.
167
RO
8.
Reglaţi înălţimea laserului aşa încât centrul fasciculului să
e aliniat cu
b
.
9.
Exact deasupra sau dedesubt
a
, marcaţi
c
de-a lungul
fasciculului laser (Figura
F
#3).
10.
Măsuraţi distanţa dintre
a
şi
c
.
11.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa
permisă dintre
a
şi
c
pentru Distanţa dintre pereţi
din tabelul următor, laserul trebuie reparat la un centru de
service autorizat.
Distanţa între pereţi Distanţa permisă
Între
a
şi
c
9 m (30) 6 mm (1/4")
12 m (40) 8 mm (5/16")
15 m (50) 10 mm (13/32")
Fasciculul vertical - Firul cu plumb
Vericarea calibrării laserului pe verticală (cu plumb) poate 
efectuată cu precizie atunci când există o înălţime substanţială
pe verticală, ideal ind 9 m (30), cu o persoană pe podea
care să poziţioneze laserul şi alta aproape de tavan care să
marcheze poziţia fasciculului. Este important ca vericarea
calibrării să se facă pe o distanţă care să nu e mai mică
decât distanţa la care va  utilizată unealta pentru efectuarea
aplicaţiilor.
1.
Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă, dreaptă şi stabilă,
care este la acelaşi nivel în ambele direcţii (Figura
G
#1).
2.
PORNIŢI laserul.
3.
Apăsaţi de trei ori pentru a proiecta fasciculele frontal
şi lateral.
4.
Apăsaţi de două ori pentru a proiecta punctul în jos.
5.
Pe suprafaţa plană, marcaţi poziţia punctului în jos
a
(Figura
G
#2).
6.
Pe tavan, marcaţi două linii scurte
b
şi
c
în punctul de
intersecţie al fasciculelor frontal şi lateral.
7.
Luaţi laserul şi rotiţi-l la 180º, apoi poziţionaţi punctul în jos
exact peste
a
, poziţia anterioară a punctului în jos, aşa
cum este prezentat în Figura
G
#3.
8.
Pe tavan, priiţi poziţia clor două fascicule laser. Dacă
acestea nu sunt paralele cu liniile marcate, liniile
b
şi
c
, rotiţi laserul până când fasciculele laser sunt aliniate
cât mai mult cu
b
şi
c
.
9.
Pe tavan, marcaţi două linii scurte
d
şi
e
în punctul de
intersecţie al fasciculelor.
10.
Măsuraţi distanţa dintre liniile marcate
b
şi
d
şi liniile
marcate
c
şi
e
.
11.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa
permisă dintre liniile marcate pentru Înălţimea tavanului
corespunzătoare din tabelul următor, laserul trebuie reparat
de un centru de service autorizat.
Înălţime tavan
Distanţa permisă
dintre liniile marcate
2,5 m (8) 1,5 mm (1/16")
3 m (10) 2,0 mm (3/32”)
4 m (14) 2,5 mm (1/8")
6 m (20) 4 mm (5/32")
9 m (30) 6 mm (1/4")
90º între fasciculele verticale
Vericarea preciziei la 90º dintre fasciculele verticale frontal şi
lateral necesită o suprafaţă de podea liberă de cel puţin
6 m x 3 m (20 x 10).
1.
Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă, dreaptă şi stabilă,
care este la acelaşi nivel în ambele direcţii, aşa cum este
prezentat în Figura
H
#1.
2.
PORNIŢI laserul.
3.
Apăsaţi de trei ori pentru a proiecta fasciculele frontal
şi lateral.
4.
Apăsaţi de două ori pentru a proiecta punctul în jos.
5.
De-a lungul fasciculului laser frontal, marcaţi trei locaţii
a
,
b
şi
c
; unde
b
este mijlocul fasciculului laser.
6.
Poziţionaţi laserul aşa încât punctul în jos să e peste
b
şi fasciculul laser frontal să e aliniat cu
c
(Figura
H
#2).
7.
Marcaţi o locaţie
e
de-a lungul fasciculului laser lateral,
la o distanţă de cel puţin 3 m (10’) de laser.
8.
Rotiţi laserul în sensul acelor de ceasornic la 90º.
9.
Poziţionaţi laserul aşa încât punctul în jos să e peste
b
şi fasciculul laser frontal să e aliniat cu
e
(Figura
H
#3).
10.
De-a lungul fasciculului laser lateral, marcaţi
f
aproape
de
a
.
168
RO
11.
Măsuraţi distanţa dintre
a
şi
f
.
12.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât
Distanţa permisă dintre
a
şi
f
pentru Distanţa
corespunzătoare de la
b
la
a
din tabelul următor,
laserul trebuie reparat la un centru de service autorizat.
Distanţa de la
b
la
a
Distanţa permisă
dintre
a
şi
f
3 m (10) 3,2 mm (1/8")
4 m (14) 3,5 mm (5/32")
5 m (17) 4,5 mm (3/16")
6 m (20) 5,5 mm (7/32")
7 m (23) 6 mm (1/4”)
Utilizarea laserului
Sfaturi pentru utilizare
Marcaţi întotdeauna centrul fasciculului creat de laser.
Modicările extreme de temperatură pot cauza mişcarea
componentelor interne ce pot afecta precizia. Vericaţi
frecvent acurateţea în timpul lucrului.
Dacă laserul a fost vreodată scăpat, vericaţi-l pentru a vă
asigura că este încă calibrat.
Atâta timp cât laserul este calibrat corespunzător, acesta
se va autonivela. Fiecare laser este calibrat din fabrică
pentru a indica corect nivelul atâta timp cât este aşezat pe
o suprafaţă dreaptă cu o înclinaţie medie de ± 4°. Nu este
necesară reglarea manuală.
Utilizaţi laserul pe o suprafaţă netedă şi dreaptă.
Oprirea laserului
Glisaţi întrerupătorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la
poziţia OPRIT/Blocat (Figura
A
#1a) atunci când nu utilizaţi
laserul. Dacă întrerupătorul nu este dus la poziţia Blocat, laserul
nu se va închide.
Utilizarea laserului cu accesorii
AVERTISMENT:
Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de
Stanley, nu au fost testate cu acest laser, utilizarea
acestora cu laserul dvs. poate  riscantă.
Utilizaţi numai accesorii Stanley care sunt recomandate pentru
a  utilizate împreună cu acest model. Accesoriile ce pot 
adecvate pentru un laser, pot crea un risc de vătămare atunci
când sunt utilizate cu un alt laser.
Partea inferioară a laserului este dotată cu lete mamă de
1/4-20 şi 5/8-11 (Figura
C
) pentru a putea monta accesoriile
aate acum pe piaţă sau pe cele care vor apărea. Folosiţi
doar accesorii Stanley destinate utilizării cu acest laser. Urmaţi
instrucţiunile ce însoţesc accesoriile.
Accesoriile recomandate pentru utilizarea cu acest laser sunt
disponibile la costuri suplimentare la distribuitorul local sau la
centrul de service autorizat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă în
identicarea oricărui accesoriu, vă rugăm să contactaţi cel mai
apropiat centru de service Stanley sau să vizitaţi site-ul web:
http://www.2helpU.com.
Întreţinerea
Atunci când laserul nu este utilizat, curăţaţi părţile exterioare
cu o cârpă umedă, ştergeţi laserul cu o cârpă uscată moale
pentru a vă asigura că este uscat şi apoi depozitaţi-l în
cutia sa.
Deşi exteriorul laserului este rezistent la solvenţi, nu utilizaţi
NICIODATĂ solvenţi pentru a curăţa laserul.
Nu depozitaţi laserul la temperaturi sub - 20 ˚C (- 5 ˚F) sau
mai mari de 60 ˚C (140 ˚F).
Pentru a asigura precizia operaţiunilor efectuate, vericaţi
periodic calibrarea laserului.
Vericarea calibrării şi alte reparaţii de întreţinere pot 
efectuate de centrele de service Stanley.
169
RO
Depanare
Laserul nu mai porneşte
Vericaţi acumulatorii AA pentru a vă asigura că:
fiecare acumulator este instalat corect, conform
marcajului (+) şi (–) din interiorul compartimentului pentru
acumulatori;
bornele acumulatorilor sunt curate şi fără depuneri de
praf sau corodate;
acumulatorii sunt noi, de foarte bună calitate şi de marcă,
pentru a reduce posibilitatea ca aceştia să curgă.
Asiguraţi-vă că acumulatorii de tip AA sunt în stare bună de
funcţionare. Dacă aveţi dubii, încercaţi să montaţi acumulatori
noi.
Atunci când utilizaţi acumulatori reîncărcabili, asiguraţi-vă ca
aceştia sunt încărcaţi complet.
Asiguraţi-vă că laserul este mereu uscat.
Dacă unitatea laser ajunge la o temperatură de peste 50 °C
(120 °F), aceasta nu va porni. Dacă laserul a fost depozitat la
temperaturi foarte ridicate, lăsaţi-l să se răcească. Laserul nu
va  deteriorat dacă utilizaţi întrerupătorul de Pornire/Oprire/
Blocare transport înainte ca acesta să ajungă la temperatura
corespunzătoare de operare.
Fasciculul laser este intermitent
Laserele sunt concepute să se autoniveleze până la o medie
de 4° în toate direcţiile. Dacă laserul este înclinat atât de mult
încât mecanismul intern nu se poate autonivela, fasciculele
vor lumina intermitent arătând că limita de înclinare este
depăşită. FASCICULELE CARE PÂLPÂIE NU SUNT LA
NIVEL SAU LA PLUMB ŞI NU TREBUIE UTILIZATE PENTRU
DETERMINAREA SAU MARCAREA NIVELULUI SAU
PLUMBULUI. Încercaţi să aşezaţi laserul pe o suprafaţă mai
dreaptă.
Fasciculele laser nu se opresc din mişcare
Laserul este un instrument de precizie. De aceea, dacă nu este
poziţionat pe o suprafaţă stabilă (şi xă), laserul va continua
să încerce să caute nivelul. Dacă fasciculul nu se opreşte din
mişcare, încercaţi să aşezaţi laserul pe o suprafaţă mai dreaptă.
De asemenea, asiguraţi-vă că suprafaţa este relativ plată şi
plană pentru ca laserul sa e stabil.
Service şi reparaţii
Notă: Dezasamblarea laserului va anula toate garanţiile
produsului.
Pentru asigurarea SIGURANŢEI şi FIABILITĂŢII produsului,
reparaţiile, întreţinerea şi reglajele trebuiesc efectuate de
centrele de service autorizate. Reparaţiile sau servisarea
efectuate de personal necalicat pot cauza răniri. Pentru
a localiza cel mai apropiat centru de service Stanley, vizitaţi
http://www.2helpU.com.
170
RO
Specicaţii
FMHT1-77416 FMHT1-77443
Sursa de lumină Diode laser
Lungime de undă laser 630 680 nm vizibil 510 530 nm vizibil (toate liniile)
630 680 nm vizibil (punctul în jos)
Putere laser PRODUS LASER CLASA 2 ≤ 1,0 mW
Domeniu de lucru 20 m (65)
50 m (165) cu detector
30 m (100)
50 m (165) cu detector
Precizie - toate liniile ± 3 mm per 10 m (± 1/8” per 30)
Precizie - punctul orientat în jos ± 6 mm per 10 m (± 1/4” per 30)
Sursa de alimentare 4 acumulatori alcalini (1,5 V) AA (6 V c.c.) 4 acumulatori alcalini (1,5 V) AA (6 V c.c.)
sau
4 acumulatori NiMH (1,2 V) AA (4,8 V c.c.)
Temperatura de funcţionare De la - 10 °C la 50 °C (de la 14 °F la 122 °F)
Temperatura de depozitare De la - 20 °C la 60 °C (de la - 5 °F la 140 °F)
Mediu Rezistent la apă şi praf certicat IP54
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru