Stanley STHT77504-1 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

153
RO
Cuprins
Informaţii despre laser
Siguranţa utilizatorului
Siguranţa bateriei
• Montarea bateriilor de tip AA
• Pornirea laserului
Vericarea preciziei laserului
• Utilizarea laserului
Întreţinerea
• Depanare
Service şi reparaţii
Specicaţii
Informaţii despre laser
Laserele STHT77504-1 şi STHT77594-1 sunt produse
laser Clasa 2. Laserele sunt autonivelante şi pot 
utilizate pentru alinierea orizontală (nivelă) şi verticală
(r cu plumb).
Siguranţa utilizatorului
Instrucţiuni de siguranţă
Deniţiile de mai jos descriu nivelul de importanţă
al ecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să ţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată, va
determina decesul sau vătămarea gravă.
AVERTIZARE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată, ar
putea determina decesul sau vătămarea
gravă.
PRECAUŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu este evitată,
poate determina daune asupra bunurilor.
Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii despre
această unealtă sau orice unealtă STANLEY
®
,
vizitaţi site-ul http://www.STANLEY.com.
AVERTISMENT:
Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi
a instrucţiunilor din acest manual poate
conduce la vătămări grave.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
AVERTISMENT:
Expunere la radiaţii laser. Nu demontaţi
şi nu modicaţi nivela laser. Înăuntru nu
există componente ce pot  reparate de
către utilizator. Acest fapt poate conduce
la vătămarea gravă a ochilor.
AVERTIZARE:
Radiaţii periculoase. Utilizarea altor controale
sau reglaje sau efectuarea altor proceduri
decât cele specicate în acest manual pot
conduce la expunerea periculoasă la radiaţii.
Eticheta de pe nivela laser poate include următoarele
simboluri.
Simbol Descriere
V Volţi
mW Miliwaţi
Avertisment privind nivela laser
nm Lungime de undă în nanometri
2 Laser clasa 2
Etichete de avertizare
Pentru confortul şi siguranţa dumneavoastră,
următoarele etichete sunt pe laser.
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul
de rănire, utilizatorul trebuie să
citească manualul de instrucţiuni.
AVERTIZARE: RADIAŢIE LASER.
NU PRIVIŢI ÎN FASCICULUL LASER.
Produs laser clasa 2.
RO
154
Nu operaţi laserul în atmosfere explozive, cum
ar  în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
inamabile. Această unealtă poate genera scântei
ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Nu păstraţi laserul inactiv la îndemâna copiilor
şi a altor persoane neinstruite. Laserele sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Operaţiile de service asupra uneltei TREBUIE
să e efectuate de către personal de reparaţii
calicat. Reparaţiile sau servisarea efectuate de
personal necalicat pot cauza vătămări. Pentru
a localiza cel mai apropiat centru de service Stanley
vizitaţi http://www.2helpU.com.
Nu utilizaţi instrumente optice precum un
telescop sau un nivelmetru pentru a vizualiza
fasciculul laser. Acest fapt poate conduce la
vătămarea gravă a ochilor.
Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce poate
determina pe oricine să privească intenţionat
sau neintenţionat în fasciculul laser. Acest fapt
poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Nu poziţionaţi laserul lângă o suprafaţă
reectantă ce poate reecta fasciculul laser spre
ochii cuiva. Acest fapt poate conduce la vătămarea
gravă a ochilor.
Opriţi laserul atunci când nu este utilizat.
Lăsarea laserului pornit măreşte riscul de a privi în
fasciculul laser.
Nu modicaţi în niciun fel laserul. Modicarea
uneltei poate conduce la expunerea periculoasă la
radiaţii laser.
Nu operaţi laserul în apropierea copiilor şi nu
permiteţi copiilor să utilizeze laserul. Acest fapt
poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Nu îndepărtaţi şi nu deterioraţi etichetele de
avertizare. În cazul îndepărtării etichetelor, utilizatorul
sau alte persoane se pot expune involuntar la radiaţii.
Poziţionaţi stabil laserul pe o suprafaţă
orizontală. Dacă laserul cade, acesta se poate
deteriora sau pot să apară vătămări grave.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, ţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi uz
de regulile de bun simţ atunci când operaţi laserul.
Nu utilizaţi laserul atunci când sunteţi obosiţi sau
când vă aaţi sub inuenţa drogurilor, alcoolului
sau medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul
operării laserului poate conduce la vătămări
corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie. Purtaţi
întotdeauna ochelari de protecţie. În funcţie de
condiţiile de lucru, utilizarea echipamentului de
protecţie, cum ar  masca de praf, încălţămintea
de protecţie antiderapantă, căştile şi dispozitivele
de protecţie pentru urechi va reduce vătămarea
personală.
Utilizarea şi îngrijirea uneltei
Nu utilizaţi laserul în cazul în care comutatorul
Pornit/Oprit/Blocare pentru transport nu porneşte
sau nu opreşte laserul. Orice unealtă ce nu poate
 controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să e reparată.
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea Întreţinerea din
acest manual. Utilizarea de piese neautorizate sau
nerespectarea instrucţiunilor din secţiunea Întreţinerea
pot crea un risc de electrocutare sau rănire.
Siguranţa bateriei
AVERTIZARE:
Acumulatorii pot exploda sau pot
prezenta scurgeri şi pot cauza vătămări
sau incendii. Pentru a reduce acest risc:
Respectaţi cu atenţie toate instrucţiunile şi
avertizările de pe eticheta bateriei şi de pe ambalaj.
Introduceţi întotdeauna corect acumulatorii
respectând polaritatea (+ şi –), aşa cum este
marcată pe acumulator şi pe echipament.
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu încărcaţi acumulatorii de unică folosinţă.
Nu combinaţi acumulatorii vechi cu cei noi. Înlocuiţi
toţi acumulatorii în acelaşi timp cu alţii noi de
aceeaşi marcă şi tip.
Scoateţi imediat acumulatorii consumaţi şi
eliminaţi-i conform normelor locale.
Nu aruncaţi acumulatorii în foc.
Nu păstraţi acumulatorii la îndemâna copiilor.
Scoateţi acumulatorii atunci când dispozitivul nu
este în uz.
155
RO
Instalarea acumulatorilor de
tip AA
Introduceţi acumulatorii noi de tip AA în laserul
STHT77504-1 sau STHT77594-1.
1.
Întoarceţi laserul cu faţa în jos.
2.
Din partea de jos a laserului, ridicaţi încuietoarea
pentru a deschide capacul compartimentului pentru
acumulatori(Figura
B
1
).
3.
Introduceţi patru acumulatori de tip AA noi, de
calitate foarte bună şi de marcă, asigurându-vă că
poziţionaţi capetele - şi + ale fiecărui acumulator aşa
cum este indicat în interiorul compartimentului pentru
acumulatori (Figura
B
2
).
4.
Împingeţi capacul compartimentului pentru
acumulatori în jos până când se blochează pe poziţie
(Figura
B
3
).
Atunci când nu utilizaţi laserul, glisaţi comutatorul Pornit/
Oprit/Blocare pentru transport la poziţia centru (OPRIT)
(Figura
R
2
) pentru a economisi energia bateriei.
Pornirea laserului
1.
Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă, uniformă şi
dreaptă, îndreptat direct spre peretele opus (poziţia
de 0º ).
2.
PORNIŢI laserul pentru a aşa un fascicul laser
orizontal. Ori:
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport spre stânga pentru a menţine pendulul
blocat şi a aşa fasciculele în modul manual
(Figura
R
1
).
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare
pentru transport spre dreapta pentru a debloca
pendulul şi a aşa fasciculele încrucişate în
modul de nivelare automată (Figura
R
3
).
3.
Apăsaţi (Figura
R
4
) o dată pentru a proiecta
o linie laser orizontală, mai apăsaţi o dată pentru
a proiecta un fascicul vertical şi apăsaţi a treia oară
pentru a proiecta o un fascicul orizontal şi un fascicul
vertical.
4.
Vericaţi fasciculele laser.
Dacă laserul este atât de înclinat încât nu se
poate autonivela (> 4°), sau laserul nu este în
modul manual, fasciculele laser vor clipi.
Dacă fasciculele laser clipesc, laserul nu este la
nivel (sau la plumb) şi NU TREBUIE UTILIZAT
pentru determinarea sau marcarea nivelului sau
plumbului. Încercaţi să repoziţionaţi laserul pe
o suprafaţă plană.
5.
Dacă ORICARE dintre următoarele armaţii este
ADEVĂRATĂ, consultaţi instrucţiunile secţiunea
Vericarea preciziei laserului ÎNAINTE DE A UTILIZA
LASERUL pentru un proiect.
Aceasta este prima dată când utilizaţi
laserul (în cazul în care laserul a fost expus la
temperaturi extreme).
Precizia laserului nu a fost verificată de ceva
timp.
Este posibil ca laserul să fi fost scăpat pe jos.
Vericarea preciziei
laserului
Uneltele laser sunt sigilate şi calibrate în fabrică. Este
recomandat să efectuaţi o vericare a preciziei înainte
de a utiliza laserul pentru prima dată (în cazul în care
laserul a fost expus la temperaturi extreme) şi apoi
la intervale regulate pentru a vă asigura că munca dvs.
este realizată cu precizie. Atunci când efectuaţi oricare
dintre vericările preciziei listate în acest manual,
urmaţi aceste indicaţii:
Utilizaţi cea mai mare suprafaţă/distanţă posibilă,
cea mai apropiată faţă de distanţa de operare.
Cu cât suprafaţa/distanţa este mai mare, cu atât
este mai uşor să măsuraţi precizia laserului.
Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă, dreaptă şi
stabilă, care este la acelaşi nivel în ambele direcţii.
Marcaţi centrul fasciculului laser.
Fasciculul orizontal - Direcţia de
scanare
Vericarea calibrării scanării pe orizontală a laserului
necesită existenţa a doi pereţi situaţi la o distanţă
de cel puţin 30′ (9m). Este important ca vericarea
calibrării să se facă pe o distanţă care să nu e mai
mică decât distanţa la care va  utilizată unealta
pentru efectuarea aplicaţiilor.
RO
156
1.
Poziţionaţi laserul la celălalt capăt al peretelui (Figura
D
1
).
2.
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport spre dreapta (Figura
R
3
) pentru a porni
laserul în modul de auto-nivelare şi pentru a afişa un
fascicul laser orizontal.
3.
La cel puţin 30′ (9m) distanţă de fasciculul laser,
marcaţi
a
şi
b
.
4.
Rotiţi laserul la 180º.
5.
Reglaţi înălţimea laserului aşa încât centrul
fasciculului să e aliniat cu
a
(Figura
D
2
).
6.
Exact deasupra sau dedesubt
b
, marcaţi
c
de-a lungul fasciculului laser (Figura
D
3
).
7.
Măsuraţi distanţa pe verticală dintre
b
şi
c
.
8.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât
Distanţa permisă dintre
b
şi
c
pentru Distanţa
dintre
a
şi
b
din tabelul următor, laserul trebuie
reparat la un centru de service autorizat.
Distanţa dintre
a
şi
b
Distanţa permisă
Între
b
şi
c
30 (9m) 5/32” (4mm)
40 (12m) 7/32” (6mm)
50 (15m) 5/16” (8mm)
Fasciculul orizontal - Direcţia devierii
Vericarea calibrării devierii pe orizontală a laserului
necesită existenţa unui singur perete cu o lungime de
30 (9m). Este important ca vericarea calibrării să
se facă pe o distanţă care să nu e mai mică decât
distanţa la care va  utilizată unealta pentru efectuarea
aplicaţiilor.
1.
Poziţionaţi laserul la celălalt capăt al peretelui (Figura
E
1
).
2.
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport spre dreapta (Figura
R
3
) pentru a porni
laserul în modul de auto-nivelare şi pentru a afişa un
fascicul laser orizontal.
3.
La cel puţin 30′ (9m) distanţă de fasciculul laser,
marcaţi
a
şi
b
.
4.
Deplasaţi laserul la celălalt capăt al peretelui (Figura
E
2
).
5.
Îndreptaţi laserul spre prima margine a aceluiaşi
perete şi paralel cu peretele învecinat.
6.
Reglaţi înălţimea laserului aşa încât centrul
fasciculului să e aliniat cu
b
.
7.
Exact deasupra sau dedesubt
a
, marcaţi
c
de-a lungul fasciculului laser (Figura
E
3
).
8.
Măsuraţi distanţa dintre
a
şi
c
.
9.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât
Distanţa permisă dintre
a
şi
c
pentru Distanţa
dintre
a
şi
b
din tabelul următor, laserul trebuie
reparat la un centru de service autorizat.
Distanţa dintre
a
şi
b
Distanţa permisă
Între
a
şi
c
30 (9m) 5/32” (4mm)
40 (12m) 7/32” (6mm)
50 (15m) 5/16” (8mm)
Fasciculul vertical - Firul cu plumb
Vericarea calibrării laserului pe verticală (cu plumb)
poate  efectuată cu precizie atunci când există
o înălţime substanţială pe verticală, ideal ind 9 m
(30), cu o persoană pe podea care să poziţioneze
laserul şi alta aproape de tavan care să marcheze
poziţia fasciculului. Este important ca vericarea
calibrării să se facă pe o distanţă care să nu e mai
mică decât distanţa la care va  utilizată unealta
pentru efectuarea aplicaţiilor.
1.
Plasaţi laserul la cel puţin 3,28 ft (1,0m) distanţă de
un glaf de uşă (Figura
F
1
).
2.
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport spre dreapta (Figura
R
3
) pentru a porni
laserul în modul de auto-nivelare şi pentru a afişa un
fascicul laser orizontal.
3.
Apăsaţi o dată pentru a proiecta un fascicul vertical.
4.
Aţintiţi fasciculul vertical al laserului către glaful de
uşă.
5.
Pe traseul fasciculului laser, marcaţi trei
amplasamente
a
,
b
, şi
c
; pentru care
b
să e
la mijlocul distanţei dintre
a
şi
c
.
6.
Acolo unde partea superioară a fasciculului laser
apare pe partea superioară a glafului de uşă, marcaţi
e
.
157
RO
7.
Deplasaţi laserul pe partea opusă a glafului
uşii(Figura
F
2
).
8.
Aliniaţi partea inferioară a fasciculului laser cu
a
,
b
, şi
c
.
9.
Acolo unde partea superioară a fasciculului laser
apare pe partea superioară a glafului de uşă, marcaţi
f
.
10.
Măsuraţi distanţa dintre
e
şi
f
.
11.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât
Distanţa permisă dintre
e
și
f
pentru Înălţimea
corespunzătoare
D
laserul trebuie reparat la un
centru de service autorizat.
Înălţime
D
Distanţa permisă
Dintre
e
şi
f
6,56 (2,0m) 1/16" (1,5mm)
8,20 (2,5m) 3/32” (2,0mm)
9,84 (3,0m) 1/8” (2,5mm)
Utilizarea laserului
Sfaturi pentru utilizare
Marcaţi întotdeauna centrul fasciculului creat de
laser.
Modicările extreme de temperatură pot cauza
deplasarea componentelor interne, ceea ce poate
afecta precizia. Vericaţi frecvent acurateţea în
timpul lucrului.
Dacă laserul a fost vreodată scăpat pe jos,
vericaţi-l pentru a vă asigura că este încă calibrat.
Atâta timp cât laserul este calibrat corespunzător,
acesta se va autonivela. Fiecare laser este calibrat
din fabrică pentru a indica corect nivelul atâta timp
cât este aşezat pe o suprafaţă plană cu o înclinaţie
medie de ± 4°. Nu este necesară reglarea manuală.
Utilizaţi laserul pe o suprafaţă netedă şi dreaptă.
Oprirea laserului
Glisaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport la poziţia OPRIT/Blocat (Figura
R
2
)
atunci când nu utilizaţi laserul. Dacă comutatorul nu
este dus la OPRIT, laserul nu se va închide.
Utilizarea laserului cu un suport
Un suport (Figura
G
) este inclus cu laserul, astfel
încât să puteţi ataşa cu uşurinţă laserul la un bolţ,
o placă de tavan sau un stâlp.
1.
Fixaţi cu fermitate laserul pe suport.
Folosind filetul 1/4-20 de pe partea inferioară,
laterală sau din spate a laserului (Figura
C
),
poziţionaţi laserul pe firul 1 / 4-20 de pe braţul
consolei (Figura
G
1
).
Rotiţi butonul laser (Figura
G
2
) în sensul
acelor de ceasornic pentru a bloca laserul pe
firul 1/4-20 de pe braţul suportului.
2.
Dacă este necesar, schimbaţi înălţimea sau poziţia
laserului pe suport.
Rotiţi butonul de reglare (Figura
G
3
) în
sensul invers acelor de ceasornic pentru a slăbi
braţul suportului.
Glisaţi braţul suportului în sus sau în jos până
la înălţimea dorită (Figura
G
4
). Pentru
a schimba suportul de la 90° to 180°, glisaţi
braţul suportului în partea superioară a braţului şi
apoi răsuciţi braţul spre dreapta (Figura
G
5
).
Rotiţi butonul de reglare (Figura
G
3
) în
sensul acelor de ceasornic pentru a bloca braţul
suportului în poziţie.
3.
Utilizaţi clema braţului (Figura
G
6
) pentru a ţine
laserul pe poziţie pe un bolţ, o placă de tavan sau un
stâlp.
Dacă este necesar, rotiţi clema astfel încât să
fie poziţionată în unghiul corect pentru ataşarea
obiectului. În timp ce ţineţi braţul cu o singură
mână, utilizaţi cealaltă mână pentru a roti clema
(Figura
G
7
).
Poziţionaţi clema suportului în jurul bolţului,
a grindei de plafon sau a stâlpului.
Rotiţi butonul clemei (Figura
G
8
) în sensul
acelor de ceasornic până când clema este strânsă
în jurul obiectului şi suportul este ţinut în poziţie.
Utilizarea laserului cu alte accesorii
AVERTIZARE:
Deoarece alte accesorii, în afară de cele
oferite de STANLEY, nu au fost testate
RO
158
cu acest laser, utilizarea unor astfel de
accesorii cu acest laser poate  riscantă.
Utilizaţi numai accesorii STANLEY
®
care sunt recomandate
pentru a  utilizate împreună cu acest model. Accesoriile
ce pot  adecvate pentru un laser, pot crea un risc de
vătămare atunci când sunt utilizate cu un alt laser.
Laserul este echipat cu un let interior 1/4-20 pe partea
inferioară, laterală şi spate (Figura
C
) pentru a se
potrivi cu accesoriile STANLEY
®
actuale sau viitoare.
Alte accesorii recomandate pentru utilizarea cu
acest laser sunt disponibile la costuri suplimentare la
distribuitorul local sau la centrul de service autorizat.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă în identicarea oricărui
accesoriu, vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat
centru de service STANLEY sau să vizitaţi site-ul web:
http://www.STANLEY.com.
Întreţinerea
Atunci când laserul nu este utilizat, curăţaţi părţile
exterioare cu o cârpă umedă, ştergeţi laserul cu
o cârpă uscată moale pentru a vă asigura că este
uscat şi apoi depozitaţi-l în cutia sa.
Deşi exteriorul laserului este rezistent la solvenţi, nu
utilizaţi NICIODATĂ solvenţi pentru a curăţa laserul.
Nu depozitaţi laserul la temperaturi mai mici de
-5 ˚F (-20 ˚C) sau mai mari de 140 ˚F (60 ˚C).
Pentru a asigura precizia operaţiunilor efectuate,
vericaţi periodic calibrarea laserului.
Vericarea calibrării şi alte reparaţii de întreţinere
pot  efectuate de centrele de service STANLEY.
Depanarea
Laserul nu mai porneşte
Vericaţi bateriile AA pentru a vă asigura că:
Fiecare baterie este instalată corect,
conform marcajului (+) şi (–) din interiorul
compartimentului pentru baterii.
Bornele bateriilor sunt curate şi fără depuneri de
praf sau corodate.
Bateriile sunt noi, de foarte bună calitate şi de
marcă, pentru a reduce posibilitatea ca acestea
să curgă.
Asiguraţi-vă că bateriile de tip AA sunt în stare
bună de funcţionare. Dacă aveţi dubii, încercaţi să
montaţi baterii noi.
Atunci când utilizaţi baterii reîncărcabile, asiguraţi-
vă ca acestea sunt încărcate complet.
Asiguraţi-vă că laserul este mereu uscat.
Dacă unitatea laser ajunge la o temperatură de
peste 120 ˚F (50 ˚C), aceasta nu va PORNI. Dacă
laserul a fost depozitat la temperaturi foarte ridicate,
lăsaţi-l să se răcească. Laserul nu va  deteriorat
dacă utilizaţi întrerupătorul de Pornire/Oprire/
Blocare transport înainte ca acesta să ajungă la
temperatura corespunzătoare de operare.
Fasciculul laser luminează intermitent
Când sunt în modul de nivelare automată, laserele
sunt concepute să se autoniveleze până la o medie de
4° în toate direcţiile. Dacă laserul este înclinat atât de
mult încât mecanismul intern nu se poate autonivela
(sau laserul nu este nivelat când este în modul
manual), fasciculele vor lumina intermitent arătând că
limita de înclinare este depăşită.
FASCICULELE CARE PÂLPÂIE NU SUNT LA
NIVEL SAU LA PLUMB ŞI NU TREBUIE UTILIZATE
PENTRU DETERMINAREA SAU MARCAREA
NIVELULUI SAU PLUMBULUI. Încercaţi să aşezaţi
laserul pe o suprafaţă mai dreaptă.
Fasciculele laser nu se opresc din
mişcare
Laserul este un instrument de precizie. De aceea,
dacă nu este poziţionat pe o suprafaţă stabilă (şi
xă), laserul va continua să încerce să caute nivelul.
Dacă fasciculul nu se opreşte din mişcare, încercaţi
să aşezaţi laserul pe o suprafaţă mai dreaptă. De
asemenea, asiguraţi-vă că suprafaţa este relativ plată
şi plană pentru ca laserul sa e stabil.
Service şi reparaţii
Notă: Dezasamblarea laserului va anula toate
garanţiile produsului.
Pentru asigurarea SIGURANŢEI şi FIABILITĂŢII
produsului, reparaţiile, întreţinerea şi reglajele
trebuiesc efectuate de centrele de service autorizate.
159
RO
Reparaţiile sau servisarea efectuate de personal
necalicat pot cauza răniri. Pentru a localiza cel mai
apropiat centru de service STANLEY, vizitaţi
http://www.STANLEY.com.
Garanţie doi ani
Stanley garantează că uneltele electronice de
măsurare nu prezintă defecte de manoperă sau de
materiale pentru un termen de doi ani de la data
achiziţiei.
Produsele defecte vor  reparate sau înlocuite, la
alegerea companiei Stanley, în cazul în care sunt
trimise alături de dovada achiziţiei către:
Stanley UK Sales Limited
Gowerton Road
Brackmills, Northampton NN4 7BW
Această Garanţie nu acoperă defectele provocate
de deteriorarea accidentală, de uzură sau rupere,
utilizarea în dezacord cu instrucţiunile producătorului
sau reparaţiile şi modicările neautorizate de Stanley.
Repararea sau înlocuirea în cadrul acestei garanţii nu
modică perioada de valabilitate a garanţiei.
În limita permisă de lege, Stanley nu va  responsabil
conform acestei garanţii pentru pierderi indirecte sau
consecvenţiale rezultate din defectele acestui produs.
Este posibil ca această garanţie să nu poată 
vericată fără permisiunea companiei Stanley.
Această garanţie nu afectează drepturile statutare ale
cumpărătorilor acestui produs.
Această garanţie va  guvernată de şi aplicată în
conformitate cu legislaţia din ţara în care produsul
a fost vândut, iar Stanley şi cumpărătorul, ambii în
mod irevocabil, sunt de acord să înainteze jurisdicţiei
exclusive a instanţelor competente din acea ţară orice
plângere sau situaţie care apare în cadrul sau în
legătură cu această garanţie.
Calibrarea şi îngrijirea nu sunt acoperite de garanţie.
NOTĂ:
Clientul este responsabil de utilizarea corectă şi
îngrijirea instrumentului. În plus, clientul este pe deplin
răspunzător pentru vericarea periodică a preciziei
unităţii laser, şi, prin urmare, pentru calibrarea
instrumentului.
Specicaţii
STHT77504-1 STHT77594-1
Sursa de lumină Diode laser
Lungime de undă laser 630 – 680 nm vizibil 510 – 530 nm vizibil
Putere laser PRODUS LASER CLASA 2 ≤ 3,2 mW
Domeniu de lucru 20 m (65′) 25 m (80′)
Precizie ±4 mm @ 10m (±5/32” @ 33′)
Sursa de alimentare 4 baterii (1,5 V) AA (3V c.c.)
Temperatura de funcţionare De la -10°C la 40°C (de la 14°F la 104°F)
Temperatura de depozitare De la -20°C la 60°C (de la -5°F la 140°F)
1 / 1

Stanley STHT77504-1 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru