Gorenje OGB 120 E3 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

3
Navodila za uporabo 4
Instructions for Use 10
Instrucţiuni de utilizare 72
Návod na obsluhu 78
Bruksanvisning 84
Manual del Usuario y del Instalador 90
Manual do instalador 96
Notice d’utilisation 102
Gebruiksaanwijzing 108
Upute za upotrebu 35
Gebrauchsanweisung 16
Návod k obsluze 48
Упaтства за употребa 41
Інструкція з експлуатації 29
Руководство по зксплуатации 23
Upute za upotrebu 60
Упaтства за употребу 54
Udhëzime për përdorim 66
72
Stimate cumpărător, vă mulţumin pentru achiziţionarea produsului nostru.
RUGĂM CA, ÎNAINTE DE INSTALAREA Şl DE PRIMA UTILIZARE A BOILERULUI,
SĂ CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE
PREZENTUL APARATUL NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII DE CĂTRE PERSOANE
(INCLUSIV COPIII) CU REDUCEREA FIZICE, SENZORIALE SAU MENTALE
APTITUDINILOR, SAU A LIPSEI DE EXPERIANCE ŞI CUNOŞTINŢE, CU EXCEPŢIA
CAZULUI ÎN CARE LI S-AU OFERIT SUPRAVEGHERII SAU REFERITOARE LA
UTILIZAREA DE PREGĂTIRE A APARATULUI CU PERSOANĂ RĂSPUNZĂTOARE DE
SIGURANŢA ACESTORA.
COPIII TREBUIE FIE SUPRAVEGHEAT PENTRU A SE ASIGURA CA ACESTEA
NU SE JOACE CU APARATUL.
Boilerul a fost fabricat în conformitate cu standardele în vigoare şi testat ocial, ind însoţit
de un certicat de siguranţă şi compatibilitatea electromagnetică. Caracteristicile sale
tehnice sunt înscrise pe tăbliţa care este lipită între ţevile de racord. Boilerul nu poate
branşat la reţeaua de apă sau la cea electrică decât de persoane calicate. Intervenţiile
tehnice în interiorul boilerului, datorate reparaţiilor, eliminării pietrei de cazan şi vericării
sau înlocuirii anodului de protecţie contra coroziunii pot efectuate numai de atelierele de
reparaţii autorizate.
INSTALAREA
Se recomandă instalarea boilerului în proximitatea locului de receptare a apei. Dacă veţi
instala boilerul în spaţiul în care se aă cada de baie sau cabina de duş. este obligatoriu să
respectaţi cerinţele prevăzute în standardul IEC 60364-7-701 (VDE 0100 Teil 701).
La montarea boilerului pe perete, folosiţi buloane cu diamterul nominal de minim 8 mm.
Peretele cu rezistenţă, respectiv portanţă redusă va trebui în prealabil consolidat în mod
corespunzător în locul unde intenţionaţi atârnaţi, respectiv instalaţi boilerul. Boilerele de
tip nu vor montate pe perete decât în poziţie verticală.
CARACTERISTICILE TEHNICE ALE BOILERULUI
Tipi OGB 30 E3 OGB 50 E3 OGB 80 E3 OGB 100 E3 OGB 120 E3 OGB 150 E3 OGB 200 E3
Model
OGB 30
EDD/UNI
OGB 50
EDD/UNI
OGB 80
EDD/UNI
OGB 100
EDD/UNI
OGB 120
EDD/UNI
OGB 150
EDD/UNI
OGB 200
EDD/UNI
Volum [l] 30 50 80 100 120 150 200
Presiune nominală [MPa] 0,6
Greutate / umplut cu apă [kg] 23/53 30/80 36/116 41/141 46/166 52/202 72/272
Protecţia anticorozivă a cazanului emailat / Mg anod
Puterea încălzitorului electric [W] 2100 2000
Numărul şi puterea încălzitor [W] 3 x 700 2 x 1000
Tensiunea din reţea [V~] 230
Categoria de protecţie I
Gradul de protecţie IP24
Timp de încălzire până la 75°C
1)
[h] 1
05
1
55
3
05
3
55
4
35
5
45
7
40
Cantitatea de apă amestecată
la 40°C
[l] 58 94 148 194 226 282 360
Consumul de energie [kWh/24h] 0,50 0,71 0,90 1,11 1,31 1,60 2,10
1) Timpul de încălzire al întregului volum de apă încălzitorul (spirala) electric(ă) la o temperatură de
intrare a apei reci, provenite din conductă, de 15°C.
2) Consumul de energie electrică în cazul menţinerii temperaturii constante a apei din boiler la 65°C, la
RO
73
o temperatură ambiantă de 20°C, măsurat conform EN 60379.
A B C D
OGB 30 EDD 510 310 235 -
OGB 50 EDD 610 400 240 -
OGB 80 EDD 830 600 260 -
OGB 100 EDD 975 750 255 -
OGB 120 EDD 1130 900 260 -
OGB 150 EDD 1345 1100 275 -
OGB 200 EDD 1563 1100 493 840
Măsurători de racordare şi montare a boilerului [mm]
BRANŞAREA LA REŢEAUA DE DISTRIBUIRE A APEI
Ţevile de alimentare cu apă şi de evacuare a apei din boiler sunt marcate cu culori diferite.
Ţeava de aducţiune a apei reci este marcată cu albastru, iar cea de evacuare a apei
calde cu roşu. Boilerul poate racordat la reţeaua de alimentare cu apă în două moduri.
Sistemul închis de branşare sub presiune, permite distribuirea apei calde în mai multe locuri
de utilizare a aces-teia deodată. În funcţie de sistemul de conectare ales se vor cumpăra
bateriile corespunzătoare. În cazul recurgerii la sistemul deschis, fără compresie, va trebui
montat un ventil de reţinere, care împiedică scurgerea apei din boiler în situaţiile de lipsă de
apă sau de întrerupere temporară a alimentării cu apă de la reţea. în cazul aplicării acestui
sistem de branşare, se impune utilizarea unei baterii de transvazare. Datorită încălzirii,
volumul apei din boiler se măreşte, ceea ce provoacă picurarea apei din ţeava bateriei.
Strângerea până la refuz a robinetului nu opreşte picurarea, ci dimpotrivă, duce la deteriorarea
bateriei. În cazul sistemului închis de branşare sub presiune (racord de presiune), va trebui
folosiţi baterii sub presiune. Pentru a se asigura o funcţionare lipsită de orice fel de riscuri,
pe ţeava de intrare a apei în boiler va trebui obligatoriu să e montat un ventil sau un grup
de siguranţă, prin care se va evita creşterea presiunii din cazan cu mai mult de 0,1 MPa
peste valoarea nominală. Oriciul de scurgere a ventilului de siguranţă trebuie aibă în
mod obligatoriu ieşire la presiunea atmosferică. Încălzirea apei din boiler duce la creşterea
presiunii până la limita xată prin ventilul de siguranţă. Întrucât întoarcerea apei în reţea
este împiedicată, se poate întâmpla înceapă picure apă din oriciul de scurgere al
ventilului de siguranţă. Apa rezultată din picurare poate deviată în canalul de scurgere, prin
intermediul unui manşon de captare, care va plasat sub ventilul de siguranţă.
Ţeava de evacuare a apei conectată la ventilul de siguranţă va trebui montată sub acesta,
în poziţie descendentă, avându-se grijă ca ea se ae într-un loc ferit de îngheţ. În cazul
în care, din cauza instalării necorespunzătoare, nu aveţi posibilitatea orientaţi apa care
picură din ventilul de siguranţă reversibil spre canalul de scurgere a apei, acumularea apei
picurate poate evitată prin montarea unui sertar de expansiune având capacitatea de 3 I,
pe ţeava de alimentare cu apă a boilerului. Pentru ca ventilul de siguranţă funcţioneze
corespunzător, trebuie ca, periodic, îl vericaţi singuri. La ecare vericare, va trebui
deschis oriciul de scurgere al ventilului de siguranţă reversibil; în funcţie de tipul de ventil,
acest lucru poate realizat e cu ajutorul robinetului acestuia, e prin deşurubarea piuliţei
ventilului.
Dacă în momentul respectiv prin oriciul de scurgere al ventilului va începe să curgă
apă, înseamnă că ventilul funcţionează impecabil.
RO
74
Sistemul închis (sub presiune) Sistemul deschis (fără presiune)
Legenda:
1 - Ventil de siguranţă 6 - Accesoriu de încercare
2 - Ventil de testare 7 - Scurgere racordată la canalizare
3 - Ventil de reţinere (la canalul colector)
4 - Ventil de reducere a presiunii H - Apă rece
5 - Robinet de închidere T - Apă caldă
Nu este permisă montarea unui robinet de închidere între boiler şi ventilul de siguranţă
reductor de presiune, întrucât aceasta ar împiedica funcţionarea acestuia din urmă.
Boilerul poate branşat la instalaţia domestică de alimentare cu apă fără ventilul de reducere,
dacă presiunea din reţea este mai mică de 0,5 MPa (5 bar). Dacă presiunea din reţea
depăşeşte 0,5 MPa (5 bar), vor trebui montate ventile de reducere. înainte de a branşat
la reţeaua electrică, boilerul va trebui obligatoriu umplut cu apă. La prima umplere se va
deschide robinetul de apă caldă al bateriei. Boilerul este umplut atunci când apa începe să
curgă prin ţeava bateriei.
BRANŞAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ
Înainte de conectarea la instalaţia electrică, este necesar montaţi un cablu de legătură
cu secţiunea minimă de 1,5 mm² (H05VV-F 3G 1,5 mm²). De aceea va trebui scos capacul
de protecţie din plastic.
Branşarea boilerului la reţeaua electrică trebuie efectuată în conformitate cu normele valabile
pentru instalaţiile electrice. Între boilerul pentru apă şi locul în care acesta se instalează
denitiv, trebuie se monteze un dispozitiv de separare a tuturor polilor de reţeaua de
alimentare, conform reglementărilor naţionale în vigoare.
SL
RO
75
Legenda:
1 – Termostat
2 - Siguranţă bimetalică
3 - Element încălzitor (2x100 W sau 3x700 W)
4 - Manşon de racord
L - Cablu de fază
N - Cablu neutru
- Cablu de protecţie
Schema legăturii electrice
UTILIZARE Şl ÎNTREŢINERE
După conectarea la conducta de apă şi la reţeaua electrică încălzitorul este pregătit pentru
folosire.
Încălzitorul este echipat cu un regulator electric, care permite programarea temperaturii apei
în cazanul încălzitorului apei. Este posibilă programarea manuală a temperaturii dorite între
35ºC pînă la 75ºC, programarea la o temperatură economică şi programarea la temperatura
de protecţie împotriva îngheţării apei în încălzitor.
Regulatorul electric de pe display întotdeauna arată temperatura apei din încălzitor la
momentul dat.
Mînuirea:
Conectăm şi deconectăm încălzitorul prin apăsarea butonului mai mult de 2s.
Prin apăsarea butonului de programare alegem una din trei funcţii:
- protecţie împotriva îngheţării apei (temperatura apei este deja programată la 7ºC)
- temperatura economică (temperatura este deja programată la 55ºC)
- programarea manuală a temperaturii la alegere, între 35ºC şi 75ºC, începînd cu 1ºC
Programarea protecţiei împotriva îngheţării:
- Cu ajutorul butonului alegeţi funcţia (lampa de control galbenă sub arde )
- În acest mod aţi programat regulatorul la temperatura de 7ºC, ceea ce ne arată şi
RO
76
display-ul.
Programarea la o temperatură economică:
- Prin apăsarea butonului aţi ales funcţia (arde lampa de control galbenă sub )
- În acest mod aţi programat regulatorul la temperatura de 55ºC, ceea ce ne arată şi
display-ul.
Programarea manuală a temperaturii:
- Prin apăsarea butonului aţi ales funcţia (arde lampa de control galbenă sub )
- Pe display întotdeauna putem vedea ultima programare a temperaturii, cu excepţia
primei conectări, cînd ne arată temperatura deja programată de 35ºC
- Prin apăsarea butonului sau butonului alegem o altă temperatură dorită. Prin
apăsarea butonului temperatura se măreşte/micşorează cu 1ºC. Însă prin apăsarea
continuă a butonului grăbim programarea.
- După ce aţi programat temperatura dorită, display-ul luminează intermitent trei secunde,
apoi arată temperatura din momentul dat.
- În cazul întreruperii curentului electric, aparatul începe lucreze pe baza programării
efectuate înainte de întreruperea curentului electric.
Conectarea/deconectarea încălzitorului:
- Dacă veţi deconecta încălzitorul de la reţeaua electrică, trebuie să scoateţi apa din el din
cauza pericolului de îngheţ.
Semnalizarea:
• Prin lămpile de control:
- Elementul de încălzire : cu lampă de control verde, şi anume:
- Încălzirea are loc – lampa de control este aprinsă
- Încălzirea nu are loc – lampa de control este stinsă
- Mg anoda : cu lampă de control roşie, şi anume:
- lampa de control nu este aprinsă – anoda funcţionează
- lampa de control este aprinsă - anoda posibil că este uzată
Atenţie! Cînd încălzitorul de apă nu funcţionează pentru o perioadă
îndelungată de timp, lampa de semnalizare poate indica că anoda Mg
este uzată, chiar dacă anoda Mg nu este defectată. În acest caz
deschideţirobinetulcuapăcaldă(apaproaspătăcurgeînîncălzitorulde
apă).Dacălampadesignalizaresestinge,funcţionareaîncălzitoruluide
apă nu este slăbită. Încaz contrar, chemaţi cea mai apropiată unitate
service.
- Funcţionarea încălzitorului: cu lampă de control galbenă, şi anume:
- protecţie împotriva îngheţării – lampa de control este aprinsă sau
- Temperatură economică – lampa de control este aprinsă sau
- Programare manuală – lampa de control este aprinsă
• cu display-ul LED :
- temperatura apei în încălzitor: de la 0ºC la 75ºC
RO
77
- la programare arată temperatura programată: intermitentă de la 0ºC la 75ºC
- indicarea greşelilor :
- arată E1 – renunţarea senzorului regulatorului electric (elementul de încălzire nu
funcţionează)
- arată E2 – renunţarea senzorului termometrului (încălzitorul de apă
funcţionează)
- arată E3 – renunţarea ambelor senzore (încălzitorul de apă nu funcţionează)
- arată E4 – temperatură joasă, îngheţarea (încălzitorul de apă nu funcţionează)
- arată E5 – supraîncălzire (temperatura > 100ºC) – (renunţarea regulatorului
electric)
În cazul în care nu intenţionaţi să-l folosiţi un timp mai îndelungat, puteţi preveni îngheţarea
conţinutului său lăsând boilerul aprins şi xând butonul termostatului în poziţia “*”. În această
poziţie, temperatura apei se va menţine la o valoare de circa 10°C.
Dacă veţi opri boilerul, pentru a evita riscul îngheţării apei, acesta va trebui golit. Boilerul
se goleşte de apă printr-o ţeavă de scurgere. În acest scop, este indicat ca, la montare,
între ventilul de siguranţă şi ţeava de scurgere să se plaseze un ting special (piesă T) sau
un ventil de scurgere. Boilerul poate golit şi în mod direct, prin ventilul de siguranţă, prin
acţionarea manetei, respectiv a căpăcelului rotativ al ventilului în acelaşi fel, ca atunci când
se verică modul de funcţionare. Înainte de golire, este necesar ca boilerul sa e deconectat
de la instalaţia electrică şi apoi se deschidă maneta pentru apa caldă a bateriei. După
evacuarea apei prin ţeava de scurgere, mai rămâne o mică cantitate de apă, care, atunci
când se înlătură anşa, se scurge prin oriciul acesteia.
Exteriorul boilerului va curăţat pri spălarea cu un detergent delicat, dizolvat în apă. Nu
folosiţi dizolvanţi şi mijloace detersive dure, respectiv corozive. Prin efectuarea de controale
tehnice regulate veţi asigura atât funcţionarea impecabilă a boilerului, cât şi durabilitatea sa.
Se recomandă ca primul control, efectuat de personalul calicat al unui service autorizat,
e făcut după 2 ani de la punerea în funcţiune a boilerului.
Cu această ocazie, va trebui vericată uzura anodului de protecţie contra coroziunii şi,
dacă va cazul, boilerul va curăţat de crusta de piatră depusă, ştiut ind depunerile
calcaroase depind de calitatea, cantitatea şi temperatura apei folosite. Data următorului
control va propusă de personalul calicat al atelierului de reparaţii, ea ind stabilită în
funcţie de starea în care se aa boilerul în momentul efectuării primului control.
rugăm nu efectuaţi singuri repararea eventualelor defecţiuni apărute, ci faceţi
apel la cel mai apropiat atelier autorizat de reparaţii.
RO
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Gorenje OGB 120 E3 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru