STIHL ADG 2 Manual de utilizare

Marca
STIHL
Model
ADG 2
Tip
Manual de utilizare
STIHL ADG 2
Uputa za uporabu
Návod k použití
Návod na obsluhu
Инструкция по эксплуатации
Lietošanas instrukcija
Інструкція з експлуатації
Kasutusjuhend
Eksploatavimo instrukcija
Ръководство за употреба
Instrucţiuni de utilizare
Uputstvo za upotrebu
Navodilo za uporabo
Упатство за употреба
h Uputa za uporabu
1 - 10
c Návod k použití
11 - 20
s Návod na obsluhu
21 - 29
R Инструкция по эксплуатации
30 - 41
L Lietošanas instrukcija
42 - 50
u Інструкція з експлуатації
51 - 61
e Kasutusjuhend
62 - 70
l Eksploatavimo instrukcija
71 - 79
B Ръководство за употреба
80 - 90
W Instrucţiuni de utilizare
91 - 99
Y Uputstvo za upotrebu
100 - 108
y Navodilo za uporabo
109 - 117
m Упатство за употреба
118 - 126
Prijevod originalne upute za
uporabu
Tiskano na papiru koji je izbijeljen bez sadržaja klora.
Boje u tisku sadrže biljna ulja, papir se može reciklirati.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2019
0458-757-9821-C. VA5.A19.
0000007429_009_HR
0458-757-9821-C
hrvatski
1
Ova uputa za uporabu je zaštićena po zakonu o autorskom pravu. Sva prava ostaju pridržana, osobito pravo umnožavanja, pri-
jevod i preradba s elektroničkim sistemima.
Popis sadržaja
1 Predgovor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2 Informacije uz ovu uputu za uporabu
. . . . . . . . . . . . . . . .
2
2.1 Označavanje upozornih uputa u tekstu
. . . . . . . . . . . . . .
2
2.2 Simboli u tekstu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3 Pregled
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3.1 Dijagnostički uređaj
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
4 Upute o sigurnosti u radu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4.1 Upozorni simboli
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4.2 Namjenska uporaba
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4.3 Zahtjevi za korisnika
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4.4 Područje rada i okolina
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4.5 Sigurnosno ispravno stanje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4.6 Dijagnostika
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4.7 Pohranjivanje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5 Pripremiti dijagnostički uređaj
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
5.1 Priključivanje dijagnostičkog uređaja na utičnicu
. . . . .
6
5.2 Dijagnostički uređaj priključiti na računalo
. . . . . . . . . . .
6
5.3 Podesiti izvještajni jezik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
5.4 Aktualizirati dijagnostički uređaj
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 LED
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1 LED dioda na dijagnostičkom uređaju
. . . . . . . . . . . . . . .
7
7 Dijagnoza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7.1 Proizvod s akumulatorom provjeriti/ispitati s
dijagnostičkim uređajem
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8 Pohraniti dijagnostički uređaj
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8.1 Pohraniti/skladištiti dijagnostički uređaj
. . . . . . . . . . . . . .
8
9 Čišćenje dijagnostičkog uređaja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9.1 Čistiti dijagnostički uređaj
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
10 Održavanje i poprak dijagnostičkog uređaja
. . . . . . . . .
8
10.1 Održavati i popravljati dijagnostički uređaj
. . . . . . . . . . .
8
11 Odkloniti smetnje/kvarove
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
11.1 Odkloniti kvarove/smetnje na dijagnostičkom
uređaju
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
12 Tehnički podaci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
12.1 Dijagnostički uređaj ADG 2 tvrtke STIHL
. . . . . . . . . . . .
8
12.2 REACH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
13 Pričuvni dijelovi i pribor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
13.1 Pričuvni dijelovi i pribor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
14 Zbrinjavanje dijagnostičkog uređaja
. . . . . . . . . . . . . . . . .
9
14.1 Zbrinjavanje dijagnostičkog uređaja
. . . . . . . . . . . . . . . . .
9
15 EU-izjava o sukladnosti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
15.1 Dijagnostički uređaj ADG 2 tvrtke STIHL
. . . . . . . . . . . .
9
16 Adrese
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
16.1 STIHL – Glavna uprava
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
16.2 STIHL – Prodajna društva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
16.3 STIHL – Uvoznici
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
0458-757-9821-C
2
hrvatski
1 Predgovor
Dragi kupci, drage mušterije,
raduje nas, da ste se odlučili za tvrtku STIHL. Mi razvijamo i
izrađujemo naše proizvode vrhunske kvalitete sukladno
potrebama naših kupaca. Tako i pri ekstremnim zahtjevima
nastaju proizvodi velike pouzdanosti.
STIHL pruža vrhunsku kakvoću također i pri servisiranju.
Naš stručni trgovac jamči kompetentno savjetovanje i
upućivanje, kao i sveobuhvatnu tehničku skrb.
Mi Vam zahvaljujemo na povjerenju i želimo Vam mnogo
radosti s Vašim proizvodom tvrtke STIHL.
Dr. Nikolas Stihl
VAŽNO! PRIJE KORIŠĆENJA PROČITATI I POHRANITI
NA SIGURNO MJESTO.
2.1 Označavanje upozornih uputa u tekstu
UPOZORENJE
Uputa upućuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati teške
ozljede ili smrt.
Navedene mjere mogu spriječiti teške ozljede ili smrt.
UPUTA
Uputa ukazuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati štete na
stvarima.
Navedene mjere mogu spriječiti štete na stvarima.
2.2 Simboli u tekstu
3.1 Dijagnostički uređaj
1 Predgovor
2 Informacije uz ovu uputu za uporabu
Ovaj simbol upućuje na poglavlje u ovoj uputi za
uporabu.
3Pregled
9
7
10 11
1
3
5
2
6
8
4
#
0000-GXX-1633-A0
0458-757-9821-C
3
hrvatski
4 Upute o sigurnosti u radu
1 Dijagnostički uređaj
Dijagnostički uređaj provjerava/ispituje proizvod
tvrtki STIHL i VIKING.
2Zaslon
Zaslon prikazuje informacije za vrijeme dijagnostike.
3 Gornje tipkalo
Gornje tipkalo služi za posluživanje dijagnostičkog
uređaja.
4LED
LED dioda pokazuju status dijagnostičkog uređaja.
5 Donje tipkalo
Donje tipkalo služi za posluživanje dijagnostičkog
uređaja.
6 Mrežni utikač
Mrežni utikač spaja priključni vod s utičnicom
7 Dijagnostički utikač
Dijagnostički utikač spaja dijagnostički uređaj s
proizvodom s akumulatorom tvrtke STIHL,
adapterom AP ili s adapterom AK.
8 Priključni vod
Priključni vod spaja dijagnostički uređaj s mrežnim
utikačem.
9 USB spojni kabel
USB spojni kabel spaja dijagnostički uređaj s računalom.
10 Adapter AP
Adapter AP spaja dijagnostički uređaj sa STIHL-ovim
proizvodom s akumulatorom s akumulatorskom
komoricom za akumulatore AP tvrtke STIHL.
11 Adapter AK
Adapter AK spaja dijagnostički uređaj sa STIHL-ovim
proizvodom s akumulatorom s akumulatorskom
komoricom za akumulatore AK tvrtke STIHL.
# Pločica s oznakom snage s brojem stroja
4.1 Upozorni simboli
Upozorni simboli na dijagnostičkom uređaju, adapteru AP i
adapteru AK imaju sljedeće značenje:
4.2 Namjenska uporaba
Dijagnostički uređaj STIHL ADG 2 služi za dijagnosticiranje
proizvoda s akumulatorom tvrtki STIHL i VIKING.
Dijagnostički uređaj može se upotrebljavati povezan s
dijagnostičkim softwareom tvrtke STIHL.
Adapter AP i adapter AK spajaju dijagnostički uređaj s
odgovarajućim proizvodom s akumulatorom tvrtke STIHL ili
VIKING.
Adapter AK s crvenim poklopcem ne smije se upotrebljavati
za pogon proizvoda s akumulatorom tvrtke STIHL ili VIKING.
4 Upute o sigurnosti u radu
Uvažavati upute za sigurnost u radu i njihove
mjere.
Pročitati s razumijevanjem ovu uputu za
uporabu i pohraniti ju radi kasnijeg korišćenja.
Dijagnostički uređaj čuvati od kiše i vlage.
Adapter upotrebljavati samo s dijagnostičkim
uređajem.
0458-757-9821-C
4
hrvatski
4 Upute o sigurnosti u radu
UPOZORENJE
Adapteri, čiju primjenu tvrtka STIHL nije dopustila za ovaj
dijagnostički uređaj, mogu izazvati požare i eksplozije.
Osobe mogu biti teško ozlijeđene ili smrtno stradati i može
nastati materijalna šteta.
Ako se dijagnostički uređaj, adapter AP i adapter AK ne
upotrebljavaju u skladu s odredbama, osobe se mogu
teško ozlijediti ili smrtno stradati, a može nastati i šteta na
stvarima.
Dijagnostički uređaj, adapter AP i adapter AK
upotrebljavati na način kako je opisano u ovoj uputi za
uporabu.
Adapter AK s crvenim poklopcem ne upotrebljavajte za
pogon proizvoda s akumulatorom tvrtke STIHL ili
VIKING.
4.3 Zahtjevi za korisnika
UPOZORENJE
Poslužitelji bez poduke ne mogu prepoznati i procijeniti
opasnosti dijagnostičkog uređaja. Korisnik ili druge osobe
mogu se teško ozlijediti ili smrtno stradati.
Ako se dijagnostički uređaj predaje drugoj osobi: uvijek
istovremeno predati i uputu za uporabu.
Osigurati da korisnik ispunjava sljedeće zahtjeve:
Korisnik je odmoren.
Korisnik može prepoznati i ocijeniti opasnosti
dijagnostičkog uređaja.
Korisnik je punoljetan ili je korisnik pod nadzorom
obučen za određenu profesiju u skladu s nacionalnim
propisima.
Korisnik nije pod utjecajem alkohola, lijekova ili
droga.
4.4 Područje rada i okolina
UPOZORENJE
Osobe koje ne sudjeluju u radu, djeca i životinje ne mogu
prepoznati i procijeniti opasnosti dijagnostičkog uređaja i
električne struje. Osobe koje ne sudjeluju u radu, djeca i
životinje mogu se teško ozlijediti ili smrtno stradati.
Osobe koje ne sudjeluju u radu, djecu i životinje držati
podalje.
Dijagnostički uređaj ne ostavljati bez nadzora.
Osigurati da se djeca ne mogu igrati dijagnostičkim
uređajem.
Dijagnostički uređaj nije vodootporan. Ako se radi na kiši
ili u vlažnom okolišu, dijagnostički uređaj može se oštetiti.
Dijagnostički uređaj nije zaštićen od svih okolnih utjecaja.
Ako se dijagnostički uređaj izloži određenim okolnim
utjecajima, može se zapaliti ili eksplodirati. Osobe se
mogu teško ozlijediti i može nastati materijalna šteta.
Dijagnostički uređaj treba raditi u zatvorenoj i suhoj
prostoriji.
S dijagnostičkim uređajem ne raditi u lako zapaljivom i
eksplozivnom okolišu.
S dijagnostičkim uređajem ne raditi na lako zapaljivoj
podlozi.
Dijagnostički uređaj upotrebljavati samo
bez adaptera ili s adapterom AP ili
adapterom AK tvrtke STIHL.
Pročitajte s razumijevanjem ovu uputu za
uporabu i pohranite je radi kasnijeg
korištenja.
Ne raditi njime na kiši i u vlažnom okolišu.
0458-757-9821-C
5
hrvatski
4 Upute o sigurnosti u radu
Dijagnostički uređaj koristiti i čuvati u temperaturnom
području između + 5 °C i + 40 °C.
Osobe se mogu spotaknuti preko priključnog voda. Osobe
se mogu ozlijediti i dijagnostički uređaj se može oštetiti.
Priključni vod položiti ravno na tlo.
4.5 Sigurnosno ispravno stanje
Dijagnostički uređaj je u sigurnosno ispravnom stanju, ako
su ispunjeni sljedeći uvjeti:
Dijagnostički uređaj je neoštećen.
Dijagnostički uređaj je čist i suh.
UPOZORENJE
U sigurnosno neispravnom stanju ugradbeni dijelovi više
ne mogu ispravno funkcionirati i sigurnosne naprave
mogu biti stavljene izvan snage. Osobe se mogu teško
ozlijediti ili smrtno stradati.
Upotrebljavati neoštećeni dijagnostički uređaj.
Ako je dijagnostički uređaj zaprljan ili mokar: očistiti
dijagnostički uređaj i ostaviti ga da se osuši.
Ne vršiti izmjene na dijagnostičkom uređaju.
Ne gurati predmete u otvore dijagnostičkog uređaja.
Električne kontakte dijagnostičkog uređaja ne spajati s
metalnim predmetima i ne kratko spajati.
Ne otvarati dijagnostički uređaj.
Ako postoje nejasnoće: potražiti pomoć stručnog
trgovca tvrtke STIHL.
4.6 Dijagnostika
Kontakt s ugradbenim dijelovima koji provode struju može
nastati uslijed sljedećih uzroka:
Priključni vod je oštećen.
Mrežni utikač je oštećen.
Utičnica nije ispravno instalirana.
UPOZORENJE
Kontakt s ugradbenim dijelovima koji provode struju može
uzrokovati strujni udar. Poslužitelj se može teško ozlijediti
ili smrtno stradati.
Osigurati neoštećeno stanje priključnog voda i mrežnog
utikača.
Mrežni utikač gurnuti u ispravno instaliranu utičnicu.
Za vrijeme dijagnosticiranja pogrešan mrežni napon ili
pogrešna mrežna frekvencija mogu uzrokovati prevelik
napon u dijagnostičkom uređaju. Dijagnostički uređaj
može se oštetiti.
Osigurati da mrežni napon i mrežna frekvencija strujne
mreže budu sukladni s podacima na pločici s podacima
o snazi dijagnostičkog uređaja.
Za vrijeme dijagnosticiranja oštećen ili neispravan
dijagnostički uređaj može imati neobičan miris ili se dimiti.
Osobe se mogu ozlijediti i može nastati šteta na stvarima.
Mrežni utikač izvući iz utičnice.
Dijagnostički se uređaj pri nedostatnom odvođenju topline
može pregrijati i izazvati požar. Osobe se mogu teško
ozlijediti ili smrtno stradati i može nastati šteta na
stvarima.
Ne pokrivati dijagnostički uređaj.
4.7 Pohranjivanje
UPOZORENJE
Djeca ne mogu prepoznati i procijeniti opasnosti od
dijagnostičkog uređaja. Djeca se mogu teško ozlijediti ili
smrtno stradati.
Djeca se mogu teško ozlijediti ili biti usmrćena.
Dijagnostički uređaj nije zaštićen od svih okolnih utjecaja.
Ako se dijagnostički uređaj izloži određenim okolnim
utjecajima, može se oštetiti.
Ako je dijagnostički uređaj zagrijan: ostaviti ga da se
ohladi.
Dijagnostički uređaj pohraniti čist i suh.
0458-757-9821-C
6
hrvatski
5 Pripremiti dijagnostički uređaj
Dijagnostički uređaj pohraniti/skladištiti u zatvorenoj
prostoriji.
Priključni vod nije namijenjen za to da ga se koristi za
nošenje ili vješanje dijagnostičkog uređaja. Priključni vod
i dijagnostički uređaj mogu se oštetiti.
Dijagnostički uređaj zahvatiti na kućištu i čvrsto držati.
5.1 Priključivanje dijagnostičkog uređaja na utičnicu
Mrežni utikač (4) gurnuti u lako dostupnu utičnicu (5).
Dijagnostički uređaj (1) provodi samotestiranje. LED
dioda (2) svijetli oko1 Sekunde zeleno, oko 1 sekundu
žuto i nakon toga 1 sekundu crveno.
Položiti priključni vod (3).
5.2 Dijagnostički uređaj priključiti na računalo
Dijagnostički uređaj može se upotrebljavati u svezi s
dijagnostičkim software-om tvrtke STIHL. Zbog toga se
dijagnostički uređaj mora priključiti na računalo.
U računalo instalirati dijagnostički software tvrtke STIHL.
Dijagnostički uređaj priključiti na utičnicu, @ 5.1.
USB-spojni kabel priključiti na dijagnostički uređaj.
USB-spojni kabel priključiti na računalo.
Računalo automatski prepoznaje dijagnostički uređaj.
Izabrati STIHL ADG 2 u dijagnostičkom software-u i
sljediti naputke dijagnostičkog software-a.
5.3 Podesiti izvještajni jezik
U isporučenom stanju na dijagnostičkom uređaju je kao
izvještajni jezik, raspoloživ engleski jezik. Željeni izvještajni
jezik se može podesiti u svezi zajedno s dijagnostičkim
software-om tvrtke STIHL.
Dijagnostički uređaj priključiti na utičnicu, @ 5.1.
Dijagnostički uređaj priključiti na računalo, @ 5.2.
Na glavnom sučelju dijagnostičkog software-a
tvrtke STIHL odabrati gore lijevo «Firmware», «ADG 2» i
«Aktualizacija».
Odabrati oznaku zemlje željenog izvještajnog jezika.
Firmware i izvještajni jezik dijagnostičkog uređaja se
aktualiziraju automatski.
Aktualizacija može trajati do 20 minuta.
Kada je aktualizacija uspješno završena, na
dijagnostičkom uređaju je raspoloživ izvještajni jezik.
5.4 Aktualizirati dijagnostički uređaj
Novi proizvodi s akumulatorom tvrtki STIHL i VIKING i nove
dijagnostičke funkcije zahtjevaju, da se dijagnostički uređaj
aktualizira-osuvremeni. Dijagnostički uređaj se može
aktualizirati s dijagnostičkim software-om tvrtke STIHL.
Dijagnostički uređaj priključiti na utičnicu, @ 5.1.
Dijagnostički uređaj priključiti na računalo, @ 5.2.
Računalo spojiti s internetom.
Izabrati STIHL ADG 2 u dijagnostičkom software-u tvrtke
STIHL i «Provjeriti aktualizaciju-osuvremenjenost».
Dijagnostički uređaj se aktualizira automatski.
Ukoliko dijagnostički uređaj nije priključen na računalo ili
računalo nije spojeno s internetom, dijagnostički uređaj se
ne može automatski aktualizirati.
Potražiti pomoć prodajnog društva ili uvoznika.
5 Pripremiti dijagnostički uređaj
2
1
5
4
3
0000-GXX-1635-A0
0458-757-9821-C
7
hrvatski
6 LED
6.1 LED dioda na dijagnostičkom uređaju
LED dioda pokazuju status dijagnostičkog uređaja.
LED dioda može svijetliti zeleno, žuto ili crveno.
LEDF dioda može svjetlucati/žmirkati žuto ili crveno.
Ukoliko LED dioda svijetli zeleno, provjerena funkcija
proizvoda s akumulatorom je u redu.
Ukoliko LED dioda svijetli žuto, provjerena funkcija
proizvoda s akumulatorom je u redu. U memoriji grešaka
dijagnostičkog uređaja pohranjen je kratkoročni
kvar/smetnja funkcije.
Ukoliko LED dioda svijetli crveno, provjerena funkcija
proizvoda s akumulatorom je defektna. Prikazuje se kod za
kvar/smetnju.
Ukoliko LED dioda svjetluca/žmirka žuto, poslužitelj treba
izvršiti akciju na proizvodu.
Ukoliko LED dioda svjetluca/žmirka crveno, to može imati
sljedeća značenja:
Na zaslonu se pokazuje sigurnosna uputa.
Dijagnostički uređaj se mora aktualizirati, @ 5.4.
Dijagnostički uređaj je defektan.
7.1 Proizvod s akumulatorom provjeriti/ispitati s
dijagnostičkim uređajem
Dijagnostički uređaj priključiti na utičnicu, @ 5.1.
Ukoliko se dijagnostički uređaj upotrebljava u svezi s
dijagnostičkim software-om tvrtke STIHL: dijagnostički
uređaj priključiti na računalo, @ 5.4.
U dijagnostički uređaj umetnuti akumulator STIHL AP ili
akumulator STIHL AK.
Dijagnostički utikač (2) gurnuti u čahuru (1) u proizvodu s
akumulatorom tako, da se strjelica na dijagnostičkom
utikaču i strjelica na proizvodu s akumulatorom preklapa
(bude u nizu).
Ukoliko se adapter AP (2) ili adapter AK (3) moraju
upotrijebiti: dijagnostički utikač (1) gurnuti u adapter
AP (2) ili adapter AK (3).
Vodilo (strjelica) dijagnostičkog utikača (1) mora
zahvaćati u vodilo (strjelica) u adapteru AP (2) ili u
adapteru AK (3).
Provjera/ispitivanje može startati.
6LED
7 Dijagnoza
1 2
0000-GXX-1638-A0
2 3
1 1
0000-GXX-1639-A0
0458-757-9821-C
8
hrvatski
8 Pohraniti dijagnostički uređaj
UPOZORENJE
Za vrijeme provjere/ispitivanja alat proizvoda s
akumulatorom se može početi pokretati. Osobe mogu biti
teško povrijeđene.
Ne trpiti prisutnost drugih osoba u području rada.
Ne dodirivati alat.
Sljediti naputke na zaslonu ili u dijagnostičkom software-u
tvrtke STIHL.
8.1 Pohraniti/skladištiti dijagnostički uređaj
Mrežni utikač izvući iz utičnice.
Akumulator izvaditi van.
Dijagnostički uređaj pohraniti tako, da budu ispunjeni
sljedeći uvjeti:
Dijagnostički uređaj je izvan dosega djece.
Dijagnostički uređaj je čist i suh.
Dijagnostički uređaj je u zatvorenoj prostoriji.
Dijagnostički uređaj nije ovješen na priključni vod.
9.1 Čistiti dijagnostički uređaj
Mrežni utikač izvući iz utičnice.
Akumulator izvaditi van.
Dijagnostički uređaj, adapter AP, adapter AK čistiti s
vlažnom krpom.
Električne kontakte dijagnostičkog uređaja, adaptera AP i
adaptera AK čistiti s kistom ili mekom četkom.
10.1 Održavati i popravljati dijagnostički uređaj
Ukoliko je dijagnostički uređaj defektan ili je oštećen:
dijagnostički uređaj popravljati uz pomoć upute za vršenje
popravaka.
Adapter AP i adapter AK ne moraju se održavati i ne mogu
se popravljati.
Ukoliko su adapter AP ili adapter AK defektni ili oštećeni:
adapter AP ili adapter AK zamijeniti.
11.1 Odkloniti kvarove/smetnje na dijagnostičkom
uređaju
Kvarovi/smetnje mogu biti prikazani na sljedeći način:
na zaslonu
ukoliko se primijenjuje dijagnostički software
tvrtke STIHL, u dijagnostičkom software-u tvrtke STIHL
Čitati tehničke informacije o dijagnostičkom uređaju i
odkloniti kvarove/smetnje.
12.1 Dijagnostički uređaj ADG 2 tvrtke STIHL
Nazivni napon: vidi pločicu s oznakom snage
Primljena snaga: 5 W
Dopušteno temperaturno područje: +5°C do +40°C
Prenaponska kategorija: II
8 Pohraniti dijagnostički uređaj
9 Čišćenje dijagnostičkog uređaja
10 Održavanje i poprak dijagnostičkog
uređaja
11 Odkloniti smetnje/kvarove
12 Tehnički podaci
0458-757-9821-C
9
hrvatski
13 Pričuvni dijelovi i pribor
12.2 REACH
REACH označava EG-odredbu/propis za registriranje,
procjenjivanje i dozvolu/dopuštenje primjene kemikalija.
Informacije za ispunjenje REACH odredbe su pod
www.stihl.com/reach navedene.
13.1 Pričuvni dijelovi i pribor
STIHL preporučuje uporabu originalnih pričuvnih dijelova
tvrtke STIHL i originalnog pribora tvrtke STIHL.
Originalni pričuvni dijelovi tvrtke STIHL i originalan pribor
tvrtke STIHL dobivaju se kod stručnog trgovca tvrtke STIHL.
14.1 Zbrinjavanje dijagnostičkog uređaja
Dijagnostički uređaj, adapter AP, adapter AK, pribor i
pakovanje zbrinuti u skladu s propisima i na ekološki
način.
15.1 Dijagnostički uređaj ADG 2 tvrtke STIHL
Ovaj dijagnostički uređaj izrađen je i stavljen u promet u
skladu sa sljedećim direktivama: 2014/35/EU, 2014/30/EU i
2011/65/EU.
Godina gradnje, zemlja proizvodnje i broj stroja navedeni su
na dijagnostičkom uređaju.
Cjelovita EZ izjava o sukladnosti može se dobiti od
poduzeća ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Badstraße 115,
71336 Waiblingen, Njemačka.
16.1 STIHL – Glavna uprava
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen
16.2 STIHL – Prodajna društva
NJEMAČKA
STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358
AUSTRIJA
STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370
ŠVICARSKA
STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030
ČEŠKA REPUBLIKA
Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice
13 Pričuvni dijelovi i pribor
Ovi simboli označavaju originalne pričuvne
dijelove tvrtke STIHL i originalni pribor tvrtke
STIHL.
14 Zbrinjavanje dijagnostičkog uređaja
15 EU-izjava o sukladnosti
16 Adrese
0458-757-9821-C
10
hrvatski
16 Adrese
16.3 STIHL – Uvoznici
BOSNA I HERCEGOVINA
UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Telefaks: +387 36 350536
HRVATSKA
UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Telefaks: +385 1 6221569
TURSKA
SADAL TARIM MAKİNALARI DIŞ TİCARET A.Ş.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, İstanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Telefaks: +90 216 394 00 44
Překlad originálního návodu k
použití
Vytištěno na bezchlórově běleném papíru.
Tiskové barvy obsahují rostlinné oleje, papír je recyklovatelný.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2019
0458-757-9821-C. VA5.A19.
0000007429_009_CZ
0458-757-9821-C
česky
11
Tento návod k použití je chráněn autorským zákonem. Veškerá práva zůstávají vyhražena, zejména právo reprodukce, překladu
a zpracování elektronickými systémy.
Obsah
1 Úvod
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
2 Informace k tomuto návodu k použití
. . . . . . . . . . . . . . .
12
2.1 Označení varovných odkazů v textu
. . . . . . . . . . . . . . . .
12
2.2 Symboly v textu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3 Přehled
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.1 Diagnostický přístroj
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
4 Bezpečnostní pokyny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
4.1 Varovné symboly
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
4.2 Řádné používání
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
4.3 Požadavky na uživatele
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
4.4 Pracovní pásmo a okolí
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
4.5 Stav odpovídající bezpečnostním požadavkům
. . . . .
15
4.6 Provádění diagnózy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
4.7 Skladování
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
5 Příprava diagnostického přístroje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.1 Připojení diagnostického přístroje na zásuvku
. . . . . .
16
5.2 Připojení diagnostického přístroje na počítač
. . . . . . .
16
5.3 Nastavení řeči na displeji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.4 Aktualizace diagnostického přístroje
. . . . . . . . . . . . . . . .
16
6 LED
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
6.1 LED na diagnostickém přístroji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7 Diagnóza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7.1 Přezkoušení akumulátorového výrobku
diagnostickým přístrojem
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
8 Skladování diagnostického přístroje
. . . . . . . . . . . . . . . .
18
8.1 Skladování diagnostického přístroje
. . . . . . . . . . . . . . . .
18
9 Čištění diagnostického přístroje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
9.1 Čištění diagnostického přístroje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
10 Údržba a opravy diagnostického přístroje
. . . . . . . . . . .
18
10.1 Údržba a opravy diagnostického přístroje
. . . . . . . . . .
18
11 Odstranění poruch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
11.1 Odstraňování poruch v diagnostickém přístroji
. . . . .
18
12 Technická data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
12.1 Diagnostický přístroj STIHL ADG 2
. . . . . . . . . . . . . . . . .
18
12.2 REACH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
13 Náhradní díly a příslušenství
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
13.1 Náhradní díly a příslušenství
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
14 Likvidace diagnostického přístroje
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
14.1 Likvidace diagnostického přístroje
. . . . . . . . . . . . . . . . .
19
15 Prohlášení o konformitě EU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
15.1 Diagnostický přístroj STIHL ADG 2
. . . . . . . . . . . . . . . . .
19
16 Adresy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
16.1 Hlavní sídlo firmy STIHL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
16.2 Distribuční společnosti STIHL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
16.3 Dovozci firmy STIHL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
0458-757-9821-C
12
česky
1 Úvod
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
těší nás, že jste se rozhodli pro firmu STIHL. Vyvíjíme a
vyrábíme naše výrobky ve špičkové kvalitě odpovídajícně
potřebám našich zákazníků. Tím vznikají výrobky s vysokým
stupněm spolehlivosti i při extrémním namáhání.
STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních
službách. Náš odborný prodej zajišťuje kompetentní
poradenství a instruktáž jakož i obsáhlý technický suport.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho
spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.
Dr. Nikolas Stihl
DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČÍST A
ULOŽIT PRO DALŠÍ POTŘEBU.
2.1 Označení varovných odkazů v textu
VAROVÁNÍ
Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k těžkým
úrazům či usmrcení.
Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či
usmrcení.
UPOZORNĚNÍ
Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k
věcným škodám.
Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.
2.2 Symboly v textu
3.1 Diagnostický přístroj
vod
2 Informace k tomuto návodu k použití
Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k
použití.
3Přehled
9
7
10 11
1
3
5
2
6
8
4
#
0000-GXX-1633-A0
0458-757-9821-C
13
česky
4 Bezpečnostní pokyny
1 Diagnostický přístroj
Diagnostický přístroj přezkušuje akumulátorový
výrobek STIHL nebo VIKING.
2 Displej
Displej během diagnózy zobrazuje informace.
3 Horní tlačítko
Horní tlačítko slouží k obsluze diagnostického přístroje.
4LED
LED signalizuje stav diagnostického přístroje.
5 Spodní tlačítko
Spodní tlačítko slouží k obsluze diagnostického přístroje.
6 Elektrická vidlice
Elektrická vidlice spojuje připojovací kabel se zásuvkou.
7 Diagnostická zástrčka
Diagnostická zástrčka spojuje diagnostický přístroj s
akumulátorovým strojem STIHL, s adaptérem AP nebo s
adaptérem AK.
8 Připojovací kabel
Připojovací kabel spojuje diagnostický přístroj se síťovou
elektrickou vidlicí.
9 Spojovací kabel USB
Spojovací kabel USB spojuje diagnostický přístroj s
počítačem.
10 Adaptér AP
Adaptér AP spojuje diagnostický přístroj s
akumulátorovým výrobkem STIHL s akumulátorovou
šachtou pro akumulátory STIHL AP.
11 Adaptér AK
Adaptér AK spojuje diagnostický přístroj s
akumulátorovým výrobkem STIHL s akumulátorovou
šachtou pro akumulátory STIHL AK.
# Výkonový štítek s výrobním číslem
4.1 Varovné symboly
Varovné symboly na diagnostickém přístroji, na adptéru AP
a na adfaptéru AK mají následující význam:
4.2 Řádné používání
Diagnostický přístroj STIHL ADG°2 slouží k diagnóze
akumulátorových výrobků STIHL a VIKING.
Diagnostický přístroj seže používat ve spojení s
diagnostickým softwarem STIHL.
Adaptér AP a adaptér AK spojují diagnostický přístroj s
vhodným akumulátorovým výrobkem STIHL nebo VIKING.
Adaptér°AK s červeným víkem nesmí být používán k
provozování akumulátorových výrobků STIHL nebo VIKING.
VAROVÁNÍ
Adaptéry, které nejsou pro tento diagnostický přístroj
firmou STIHL povoleny, mohou způsobit požáry a
exploze. Může tím dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a
ke vzniku věcných škod.
4 Bezpečnostní pokyny
Dbát na bezpečnostní odkazy a na jejich
opatření.
Tento návod k použití je třeba si přečíst,
porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.
Diagnostický přístroj chránit před deštěm a
vlhkem.
Adaptér používat pouze s diagnostickým
přístrojem.
0458-757-9821-C
14
česky
4 Bezpečnostní pokyny
Pokud by diagnostický přístroj, adaptér AP a adaptér AK
nebyly použity dle svého účelu, mohlo by dojít k těžkým
úrazům či usmrcení osob a k věcným škodám.
Diagnostický přístroj, adaptér AP a adaptér AK
používejte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k
použití.
Adaptér°AK s červeným víkem nepoužívejte k
provozování akumulátorových výrobků STIHL nebo
VIKING.
4.3 Požadavky na uživatele
VAROVÁNÍ
Uživatelé bez instruktáže nemohou rozpoznat nebo dobře
odhadnout nebezpečí hrozící diagnostickým přístrojem.
Uživatel nebo jiné osoby mohou utrpět těžká nebo
smrtelná zranění.
Pokud bude diagnostický přístroj předáván další osobě,
předejte zároveň s ním i návod k použití.
Zajistěte, aby uživatel splňoval níže uvedené
požadavky:
Uživatel je odpočatý.
Uživatel nemůže rozpoznat a dobře odhadnout
nebezpečí hrozící diagnostickým přístrojem.
Uživatel je plnoletý nebo bude podle národních
předpisů pod dohledem zaškolován pro výkon
povolání.
Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
4.4 Pracovní pásmo a okolí
VAROVÁNÍ
Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat
ani odhadnout nebezpečí hrozící diagnostickým
přístrojem a elektrickým proudem. Nezúčastněné osoby,
děti a zvířata mohou být těžce zraněny nebo usmrceny.
Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nepouštějte do
blízkosti stroje.
Diagnostický přístroj nenechávejte bez dohledu.
Zajistěte, aby si děti s diagnostickým přístrojem
nemohly hrát.
Diagnostický přístroj není chráněn proti vodě. Pokud by se
pracovalo v dešti nebo ve vlhkém prostředí, může být
diagnostický přístroj poškozen.
Diagnostický přístroj není chráněn před všemi okolními
vlivy. Pokud je diagnostický přístroj vystaven určitým
okolním vlivům, může začít hořet nebo explodovat. Může
dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
Diagnostický přístroj skladujte v uzavřeném a suchém
prostoru.
Diagnostický přístroj nikdy neprovozujte ve snadno
hořlavém a explozivním prostředí.
Diagnostický přístroj nikdy neprovozujte na snadno
hořlavém podkladu.
Diagnostický přístroj používejte a skladujte v tepelném
pásmu mezi +5 °C a +40 °C.
Osoby mohou zakopnout o připojovací kabel. Mohlo by
dojít k poranění osob a poškození diagnostického
přístroje.
Připojovací kabel uložte ploše na zem.
Diagnostický přístroj používejte pouze bez
adaptéru nebo s adaptérem STIHL AP nebo
s adaptérem STIHL AK.
Tento návod k použití je třeba si přečíst,
porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.
Nikdy nepracujte v dešti ani ve vlhkém
prostředí.
0458-757-9821-C
15
česky
4 Bezpečnostní pokyny
4.5 Stav odpovídající bezpečnostním požadavkům
Diagnostický přístroj je ve stavu odpovídajícím
bezpečnostním požadavkům, pokud jsou splněny níže
uvedené podmínky:
Diagnostický přístroj není poškozen.
Diagnostický přístroj je čistý a suchý.
VAROVÁNÍ
Ve stavu neodpovídajícím bezpečnostním požadavkům
nemohou konstrukční díly již bezpečně fungovat a
bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu.
Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
Používejte nepoškozený diagnostický přístroj.
Pokud je diagnostický přístroj znečištěný nebo mokrý,
diagnostický přístroj vyčistěte a nechejte uschnout.
Diagnostický přístroj nepozměňujte.
Do otvorů diagnostického přístroje nestrkejte žádné
předměty.
Elektrické kontakty diagnostického přístroje nespojujte
a nezkratujte kovovými předměty.
Diagnostický přístroj nikdy neotvírejte.
V případě nejasností vyhledejte odborného prodejce
výrobků STIHL.
4.6 Provádění diagnózy
Kontakt s konstrukčními díly vedoucími elektrický proud
může být způsoben níže uvedenými příčinami:
Připojovací kabel je poškozený.
Elektrická vidlice je poškozená.
Zásuvka není správně nainstalovaná.
VAROVÁNÍ
Kontakt s konstrukčními díly vedoucími elektrický proud
může způsobit úraz elektrickým proudem. Uživatel může
utrpět těžké zranění nebo být usmrcen.
Zajistěte, aby připojovací kabel a elektrická vidlice
nebyly poškozeny.
Elektrickou vidlici zasuňte do správně nainstalované
zásuvky.
Během provádění diagnózy může nesprávné síťové
napětí nebo nesprávná síťová frekvence vést k přepětí v
diagnostickém přístroji. Diagnostický přístroj může být
poškozen.
Zajistěte, aby síťové napětí a síťová frekvence
elektrické sítě souhlasily s údaji na výkonovém štítku
diagnostického přístroje.
Během provádění diagnózy může být poškozený nebo
defektní diagnostický přístroj nezvykle cítit nebo kouřit.
Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
Elektrickou vidlici vytáhněte ze zásuvky.
Diagnostický přístroj se může při nedostatečném odvodu
teploty přehřát a způsobit požár. Může tím dojít k těžkým
úrazům či úmrtí a ke vzniku věcných škod.
Diagnostický přístroj nezakrývejte.
4.7 Skladování
VAROVÁNÍ
Děti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí hrozící
diagnostickým přístrojem. Může dojít k těžkým úrazům
nebo usmrcení dětí.
Diagnostický přístroj skladujte mimo dosah dětí.
Diagnostický přístroj není chráněn před všemi okolními
vlivy. Pokud je diagnostický přístroj vystaven určitým
okolním vlivům, může dojít k jeho poškození.
Pokud je diagnostický přístroj příliš teplý, nechte ho
vychladnout.
Diagnostický přístroj skladujte v čistém a suchém stavu.
Diagnostický přístroj skladujte v uzavřeném prostoru.
0458-757-9821-C
16
česky
5 Příprava diagnostického přístroje
Připojovací kabel není určen k tomu, aby se za něj
diagnostický přístroj nosil či zavěšoval. Připojovací kabel
a diagnostický přístroj se tím mohou poškodit.
Diagnostický přístroj chytejte a držte za těleso.
5.1 Připojení diagnostického přístroje na zásuvku
Elektrickou vidlici (4) zasuňte do dobře přístupné
zásuvky (5).
Diagnostický přístroj (1) provede detekční test. LED (2)
svítí asi 1 sekundu zeleně, asi 1 sekundu žlutě a pak 1
sekundu červeně.
Připojovací kabel (3) uložte.
5.2 Připojení diagnostického přístroje na počítač
Diagnostický přístroj může být používán ve spojení s
diagnostickým softwarem STIHL. K tomu musí být
diagnostický přístroj připojen na počítač.
Diagnostický software STIHL nainstalovat na počítač.
Diagnostický přístroj připojit na zásuvku, @ 5.1.
Spojovací kabel USB připojit na diagnostický přístroj.
Spojovací kabel USB připojit na počítač.
Počítač pozná automaticky diagnostický přístroj.
STIHL ADG 2 zvolit v diagnostickém softwaru a
postupovat podle pokynů diagnostického softwaru.
5.3 Nastavení řeči na displeji
Na diagnostickém přístroji je v expedičním stavu na displeji
nastavena angličtina. Požadovaná řeč může být nastavena
ve spojení s diagnostickým softwarem STIHL.
Diagnostický přístroj připojit na zásuvku, @ 5.1.
Diagnostický přístroj připojit na počítač, @ 5.2.
Na hlavní obrazovce diagnostického softwaru STIHL
vlevo nahoře zvolit "Firemní zboží", "ADG 2" a
"Aktualizace".
Zvolit značku země požadované řeči na displeji.
Firemní zboží a řeč na displeji diagnostického přístroje se
automaticky aktualizují.
Aktualizace může trvat až 20 minut.
Když je aktualizace úspěšně ukončena, je na displeji k
dispozici zvolená řeč.
5.4 Aktualizace diagnostického přístroje
Nové akumulátorové výrobky STIHL nebo VIKING a nové
diagnostické funkce vyžadují, aby byl diagnostický přístroj
aktualizován. Diagnostický přístroj může být aktualizován
diagnostickým softwarem STIHL.
Diagnostický přístroj připojit na zásuvku, @ 5.1.
Diagnostický přístroj připojit na počítač, @ 5.2.
Počítač spojit s internetem.
Zvolit STIHL ADG 2 v diagnostickém softwaru STIHL a
zvolit "Překontrolovat aktualizaci".
Diagnostický přístroj se automaticky zaktualizuje.
Pokud není diagnostický přístroj napojen na počítač nebo
počítač není spojen s internetem, nemůže být diagnostický
přístroj automaticky aktualizován.
Vyhledat distribuční společnost nebo dovozce.
5 Příprava diagnostického přístroje
2
1
5
4
3
0000-GXX-1635-A0
0458-757-9821-C
17
česky
6 LED
6.1 LED na diagnostickém přístroji
LED signalizuje stav diagnostického přístroje.
LED může svítit zeleně, žlutě nebo červeně.
LED může blikat žlutě nebo červeně.
Svítí-li LED zeleně, je zkoušená funkce akumulátorového
výrobku vpořádku.
Svítí-li LED žlutě, je zkoušená funkce akumulátorového
výrobku vpořádku. V chybové paměti diagnostického
přístroje je uložena krátkodobá porucha funkce.
Svítí-li LED červeně, je zkoušená funkce akumulátorového
výrobku defektní. Na displeji se objeví kód poruchy.
Bliká-li LED žlutě, musí uživatel na výrobku provést určitou
akci.
Bliká-li LED červeně, může to mít následující význam:
Na displeji se objeví bezpečnostní odkaz.
Diagnostický přístroj musí být aktualizován, @ 5.4.
Diagnostický přístroj je defektní.
7.1 Přezkoušení akumulátorového výrobku
diagnostickým přístrojem
Diagnostický přístroj připojit na zásuvku, @ 5.1.
Je-li diagnostický přístroj používán ve spojení s
diagnostickým softwarem STIHL: diagnostický přístroj
napojit na počítač, @ 5.4.
Akumulátor STIHL AP nebo akumulátor STIHL AK vsadit
do diagnostického přístroje.
Diagnostickou zástrčku (2) zastrčit do zdířky (1) v
akumulátorovém výrobku tak, aby šipka na diagnostické
zástrčce a šipka na akumulátorovém stroji spolu lícovaly.
Pokud musejí být použity adaptér AP (2) nebo
adaptér AK (3): diagnostickou zástrčku (1) zasunout do
adaptéru AP (2) nebo adaptéru AK (3).
Vodítko (šipka) diagnostické zástrčky (1) musí zapadnout
do vodítka (šipka) adaptéru AP 2) nebo adaptéru AK (3).
Zkouška může být spuštěna.
VAROVÁNÍ
Nástroj akumulátorového výrobku se může během zkoušky
začít pohybovat. Osoby mohou utrpět těžká zranění.
V pracovním okruhu netrpět žádné další osoby.
Nástroje se nedotýkat.
Postupovat podle pokynů na displeji nebo v
diagnostickém softwaru STIHL.
6LED
7 Diagnóza
1 2
0000-GXX-1638-A0
2 3
1 1
0000-GXX-1639-A0
0458-757-9821-C
18
česky
8 Skladování diagnostického přístroje
8.1 Skladování diagnostického přístroje
Elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.
Akumulátor vyjmout.
Diagnostický přístroj skladovat tak, aby byly splněny níže
uvedené podmínky:
Diagnostický přístroj je mimo dosah dětí.
Diagnostický přístroj je čistý a suchý.
Diagnostický přístroj je v uzavřeném prostoru.
Diagnostický přístroj není zavěšený za připojovací
kabel.
9.1 Čištění diagnostického přístroje
Elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.
Akumulátor vyjmout.
Diagnostický přístroj, adaptér AP a adaptér AK vyčistit
vlhkým hadrem.
Elektrické kontakty diagnostického přístroje, adaptéru AP
a adaptéru AK vyčistit štětcem nebo měkkým kartáčem.
10.1 Údržba a opravy diagnostického přístroje
Je-li diagnostický přístroj defektní nebo poškozený:
diagnostický přístroj opravit pomocí návodu pro opravy.
Adaptér AP a adaptér AK nepotřebují žádnou údržbu a
nemohou být opravovány.
Je-li adaptér AP nebo adaptér AK defektní či poškozený:
adaptér AP nebo adaptér AK vyměnit.
11.1 Odstraňování poruch v diagnostickém přístroji
Poruchy mohou být signalizovány následovně:
na displeji
je-li používán diagnostický software STIHL, v
diagnostickém softwaru STIHL
Pročíst si Technické informace k diagnosticmu přístroji
a poruchy odstranit.
12.1 Diagnostický přístroj STIHL ADG 2
Jmenovité napětí: viz výkonový štítek
Příkon: 5 W
Přípustné tepelné pásmo: + 5 °C až + 40 °C
Kategorie přepětí: II
12.2 REACH
REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a
povolení chemikálií.
Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí
pod www.stihl.com/reach .
13.1 Náhradní díly a příslušenství
8 Skladování diagnostického přístroje
9 Čištění diagnostického přístroje
10 Údržba a opravy diagnostického
přístroje
11 Odstranění poruch
12 Technická data
13 Náhradní díly a příslušenství
Tyto symboly označují originální náhradní díly
STIHL a originální příslušenství STIHL.
/