Chamberlain ML1000EV, ML700EV Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

Montage- und Bedienungsanleitung für Garagentorantriebe COMFORT, PREMIUM
Assembly- and operating instructions for Garage Door Opener COMFORT, PREMIUM
Notice de montage et de commande pour entraînements de portes de garage COMFORT, PREMIUM
Montage- en bedieningshandleiding voor garagepoortaandrijvingen COMFORT, PREMIUM
Monterings- og betjeningsvejledning for garageportautomatik COMFORT, PREMIUM
Monterings- og bruksanvisning for garasjeportmotorer COMFORT, PREMIUM
Monterings- och driftinstruktioner för garageportsöppnare COMFORT, PREMIUM
Instrukcja montażu i obsługi napędów bram garażowych COMFORT, PREMIUM
Návod na montáž a obsluhu pro pohony garážových vrat COMFORT, PREMIUM
Navodila za montažo in upravljanje pogona garažnih vrat COMFORT, PREMIUM
Istruzioni d'uso e di montaggio per gli automatismi delle porte garage modello COMFORT, PREMIUM
Manual de montagem e de instruções para acionamentos de portões COMFORT, PREMIUM
Instrucciones de montaje y manejo para accionamientos de puertas de garaje COMFORT, PREMIUM
Szerelési és használati útmutató COMFORT, PREMIUM garázsajtó-hajtószerkezetekhez
Asennus- ja käyttöohje autotallinoven käyttölaitteille COMFORT, PREMIUM
Návod na montáž a obsluhu pre pohony garážovej brány COMFORT, PREMIUM
Руководство по монтажу и эксплуатации на приводы гаражных ворот COMFORT, PREMIUM
Upute za montažu i uporabu pogona za garažna vrata COMFORT, PREMIUM
Instrucţiuni de montaj þi utilizare pentru sistem de acţionare pentru porţi de garaj COMFORT, PREMIUM
Uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar fyrir COMFORT, PREMIUM bílskúrshurðaopnara
de
en
fr
nl
no
sv
pl
cs
sl
it
pt
es
hu
fi
sk
rus
hr
ro
is
®
da
1 Instrucţiuni generale de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2 Utilizare conform destinaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3 Sferă de livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
4 Prezentarea generală a produsului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
5 Înainte de a începe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6 Tipuri de porţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6.1 Pregătire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
7 Unelte necesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
8 Montajul sistemul de acţionare a porţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
9 Asamblarea þinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
10 Tensionarea curelei dinţate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
11 Montajul þinei la sistemul de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12 Instalarea sistemul de acţionare a porţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12.1 Determinarea centrului porţii de garaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
13 Montajul elementului de fixare a buiandrugului . . . . . . . . . . . . . .3
14 Fixarea sistemului de acţionare la buiandrug . . . . . . . . . . . . . . .4
15 Suspendarea sistemul de acţionare a porţii . . . . . . . . . . . . . . . .4
16 Montajul dispozitivului de fixare a porţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
17 Fixarea braţului porţii la cărucior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
18 Conectare electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
19 Conectarea comutatorului iluminat de perete sau consolei . . . .5
20 Instalarea unei bariere luminoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
21 Conectarea unităţii de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
22 Reglarea þi testarea porţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
23 Reglarea întrerupătorului de sfârþit de cursă . . . . . . . . . . . . . . .5
24 Testarea cursei automate de retur de siguranţă . . . . . . . . . . . . .6
25 Programarea a telecomenzii/
comutatorului radio de perete (opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
26 Dotare specială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
27 Utilizarea sistemului de acţionare a porţii . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
28 Fixarea plăcuţelor indicatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
29 Curăţare þi întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30 Curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.1 Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.2 Înlocuirea bateriilor telecomenzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
31 Lampa sistemului de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
32 Evacuarea deţeurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
33 Întrebări frecvente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Tabel de diagnoză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
34 Accesorii opţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
35 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
36 Piese de schimb/Garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
37 Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ro 01/13
Instrucţiuni generale de siguranţă
Înainte de a începe montajul : Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare şi, în special, următoarele instrucţiuni de siguranţă. Păstraţi instrucţiunile pentru
consultarea ulterioară şi înmânaţi-le unui eventual proprietar ulterior.
Simbolurile următoare precedă observaţiile pentru prevenirea vătămării persoanelor sau a prejudiciilor materiale.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste observaţii.
Instrucţiuni de siguranţă importante Fără îndoială că mecanismul de antrenare a porţii este conceput pentru a garanta o utilizare în condiţii de sigu-
ranţă, fiind astfel testat; acest aspect poate fi garantat numai dacă, la efectuarea lucrărilor de instalare ţi la operare, sunt respectate cu stricteţe instrucţiu-
nile de siguranţă menţionate în cele ce urmează.
ATENŢIE
Vătămări cauzate persoanelor sau prejudicii materiale
ATENŢIE
Pericol datorat curentului electric sau tensiunii
1
Începefli prin a citi aceste instrucfliuni importante de siguranflæ
AVERTIZARE
- Poarta trebuie să fie echilibrată. Este necesară repararea porţilor imobile sau
blocate. În acest caz, porţile de garaj, resorturile pentru porţi, cablurile, şaibele,
suporturile şi şinele sunt sub tensiune extremă, ceea ce poate provoca răniri
grave. Nu încercaţi să deblocaţi, să deplasaţi sau să reglaţi poarta, ci adresaţi-
vă unui serviciu de întreţinere sau specialistului în domeniul porţilor.
- La efectuarea lucrărilor de instalare, respectiv întreţinere a unui mecanism de
antrenare a porţii nu este admisă purtarea de bijuterii, ceasuri sau îmbrăcă-
minte largă.
- Pentru prevenirea rănirilor grave ca urmare a înfăţurărilor este necesară
demontarea tuturor cablurilor şi lanţurilor conectate la poartă înainte de
instalarea mecanismului de antrenare a porţii.
- La efectuarea lucrărilor de instalare ţi conectare la alimentarea cu energie
electrică este necesară respectarea normelor de efectuare a lucrărilor de
montaj şi cele cu privire la echipamentele electrice, aplicabile la nivel local.
Acest echipament îndeplineţte cerinţele clasei de protecţie 2 şi nu nece
sită pământare.
- Pentru prevenirea defecţiunilor la nivelul porţilor foarte uşoare (de exemplu
porţi din fibre de sticlă, aluminiu sau oţel) este necesară montarea unei
rigidizări corespunzătoare. În acest scop, vă rugăm să luaţi legătura cu
producătorul porţii.
- Este necesară testarea cursei automate de retur de siguranţă. În contact cu un
obstacol cu înălţimea de 50 mm aflat la nivelul solului, poarta de garaj
TREBUIE să se ridice. O reglare necorespunzătoare a mecanismului de
antrenare a porţii poate conduce la vătămări corporale grave ca urmare a
închiderii porţii. Testul trebuie repetat lunar, dacă este cazul cu efectuarea
modificărilor necesare.
- Nu este admisă instalarea acestui echipament în spaţii cu umezeală sau ude.
- În timpul funcţionării, poarta nu trebuie să constituie în nicio situaţie un obsta-
col la nivelul zonelor publice de trecere.
- Pentru a le reaminti tuturor utilizatorilor cerinţa de utilizare în condiţii de sigu-
ranţă, lângă butonul de perete cu sistem de iluminat se va monta panoul de
avertizare pentru protecţia copiilor. Panourile de avertizare împotriva riscului
de blocare trebuie montate la vedere.
- Este necesară supravegherea copiilor pentru a evita utilizarea echipamentului
de către aceştia.
- Acest echipament nu este conceput pentru utilizarea de către persoane (inclu-
siv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice restrânse sau care nu dis-
pun de experienţă şi/sau cunoştinţe, exceptând situaţia în care acestea sunt
supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranţa acestora
sau dacă au primit din partea acesteia instrucţiuni cu privire la condiţiile de
utilizare a echipamentului.
- Pentru prevenirea unei defectări a porţii trebuie activate toate sistemele de
închidere / lacătele existente.
- Eventualele sisteme de utilizare instalate TREBUIE amplasate astfel încât
poarta să fie în raza vizuală de la nivelul acestora, precum şi în afara razei de
acţiune a copiilor. Nu este admisă acţionarea butoanelor sau a telecomenzilor
de către copii. O utilizare abuzivă a mecanismului de antrenare a porţii poate
provoca răniri grave.
- Este admisă utilizarea mecanismului de antrenare a porţii numai dacă opera-
torul vizualizează întreaga zonă a porţii, dacă aceasta nu prezintă obstacole şi
dacă mecanismul de antrenare a porţii este reglat corespunzător. Nicio
persoană nu este autorizată să treacă prin poartă cât timp aceasta se află în
mişcare. Nu este permis copiilor să se joace în apropierea porţii.
- Deblocarea manuală poate fi utilizată numai pentru decuplarea căruciorului de
la nivelul mecanismului de antrenare şi – dacă este posibil – numai cu poarta
închisă. Nu utilizaţi mânerul de culoare roşie pentru ridicarea, respectiv
coborârea porţii.
- Înainte de efectuarea de lucrări de reparaţii sau demontarea capacelor este
necesară decuplarea alimentării cu energie electrică a mecanismului de
antrenare a porţii.
- Acest produs dispune de un transformator cu cablu special. La apariţia unei
defecţiuni, acesta TREBUIE înlocuit cu un transformator original de către
personal de specialitate care dispune de calificarea corespunzătoare.
- La acţionarea sistemului de deblocare de urgenţă pot apărea mişcări necontro-
late ale porţii în situaţia în care arcurile sunt slăbite sau rupte sau dacă poarta
nu este în echilibru.
- Montaţi mânerul de deblocare pentru sistemul de deblocare de urgenţă la o
înălţime de minim 1,8 m.
Este obligatorie păstrarea prezentelor instrucţiuni.
Utilizare conform destinaţiei
Aparatul este conceput pentru deschiderea þi închiderea porţilor de garaj
batante þi secţionale destinate utilizării private. Aparatul nu este conceput
pentru utilizarea în regim industrial, fiind prevăzut þi compatibil exclusiv
pentru utilizarea la porţi de garaj private, destinate locuinţelor individuale.
Orice utilizare a sistemului de acţionare care nu corespunde destinaţiei
implică pericole de accident semnificative. Producătorul nu îţi asumă nicio
răspundere pentru utilizarea contrară destinaţiei.
Pachet de livrare
Vă rugăm să verificaţi înainte de montare caracterul complet al componen-
telor livrate. Observaţie: Numerotarea este aplicabilă numai pentru capitolul
respectiv.
Prezentare de ansamblu a produsului
Această imagine vă oferă, în raport cu etapele pentru montarea echipa-
mentelor, o imagine de ansamblu completă asupra echipamentului în stare
montată.
Prezentarea generală a componen-
telor (Cap de sistem de acţionare):
1. Cap de sistem de acţionare 1x
2. Telecomandă 2x
3. Suport de þină 2x
4. Pungă cu accesorii 1x
Prezentarea generală a componen-
telor (ţina):
5. Element de fixare a buiandrugului 1x
6. Element de fixare a porţii 1x
7. Adaptor pentru pinionul sistemului de
acţionare 1x
8. Braţ de poartă curbat 1x
9. Etrier de fixare 2x
10. Element metalic de suspendare 2x
11. Þină 1x
2
3
Înainte de a începe
OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ
Dacă garajul dumneavoastră nu dispune de o intrare laterală, trebuie insta-
lată o deblocare externă pentru situaţii de urgenţă. La întreruperea alimen-
tării cu energie electrică, aceasta permite acţionarea manuală a porţii gara-
jului din exterior.
Tipuri de porţi
A. Poartă cu un singur canat numai cu þină de rulare orizontală.
B. Poartă cu un singur canat cu þină de rulare verticală þi orizontală – se
utilizează braţ special de poartă (E, The Chamberlain Arm™) þi barieră
luminoasă, The Protector System™. Distribuitorul dvs. vă va ajuta cu
plăcere mai departe.
C. Poartă secţională cu þină de rulare curbată – se utilizează braţ de
poartă.
D. Poartă basculantă "Canopy" – se utilizează braţ special de poartă (E,
The Chamberlain Arm) þi bariera luminoasă, The Protector System™.
Distribuitorul dvs. vă va ajuta cu plăcere mai departe.
E. Braţ special de poartă – The Chamberlain Arm™ pentru porţi de tipul
B þi D.
4
5
6
ro 02/13
Pregătire
Verificaţi pentru început dacă poarta dumneavoastră este reglată şi în
echilibru. Deschideţi poarta dumneavoastră aproximativ până la jumătate şi
eliberaţi-o. Poarta nu trebuie să îşi modifice independent poziţia, fiind
susţinută în această poziţie exclusiv prin forţa resortului.
1. Şina porţii garajului TREBUIE fixată la nivelul peretelui portant,
respectiv al plafonului peste poarta garajului, în condiţii de siguranţă
şi stabil.
2. Dacă plafonul garajului dumneavoastră este capitonat, placat sau
dacă sunt realizate alte lucrări similare la nivelul acestuia, pot fi nece
sare suporturi şi şine de fixare suplimentare (nu sunt incluse în
pachetul de livrare).
3. Dacă garajul dumneavoastră nu dispune de o intrare laterală sepa-
rată, trebuie instalată o deblocare externă pentru situaţii de urgenþã.
Scule necesare
6.1
7
Pungã cu materiale de fixare
1. Şurub cu cap rotund plat
6 x 80mm 1x
2. Piuliţă de siguranţă M6 1x
3. Şurub hexagonal 4x
4. Piuliţă M6 4x
5. Bolţ 1x
6. Pană de siguranţă 1x
7. Şurub ST6 x 50mm 4x
8. Şurub ST6,3 x 18mm 2x (4x)
9. Diblu 4x
1. Element de fixare a
buiandrugului
2. Curelei dinţate
3. Şină
4. Cărucior
5. Element de îmbinare
6. Etrier de fixare
7. Element metalic de suspendare
8. Cablu de alimentare cu
energie electrică
9. Cap de antrenare
10. Deblocare
11. Bielă dreaptă
12. Bielă curbată
13. Element de fixare a porţii
Lista de scule
Scară
Creion de marcare
Cleşte
Bormaşină
Ciocan
Clichet
Ferăstrău pentru metal
diferite burghie (8, 6, 5, 4,5 mm)
Cheie inelară
Nivelă cu bulă de aer
Şurubelniţă
Ruletă
ro 03/13
Montarea mecanismului de antrenare a porţii
Instrucţiuni importante pentru montarea în condiţii de
siguranţă. Respectaţi toate instrucţiunile de montaj.
Montarea incorectă poate provoca răni grave.
Montarea Şinei
Şina este montată în prealabil într-o mare măsură şi este alcătuită din 3
părţi. În secţiunea frontală (A) se află căruciorul, biela, mânerul de deblo-
care, rola de ghidare, precum şi elementul de fixare a buiandrugului cu
întinzătorul de lanţ. În secţiunea posterioară (B) se află prinderea pentru
arborele cotit de antrenare şi roata dinţată pentru curelei dinţate. Amplasaţi
succesiv secţiunea frontală şi cea posterioară a Şinei.
1. Demontaţi conectorii de cablu care asigură curelei dinţate.
2. Demontaţi complet cele două elemente ale şinei pentru a realiza un
spaţiu pentru cele două secţiuni centrale (C). Această şină este
concepută astfel încât secţiunile centrale se pot monta între ele fără
probleme. Împingeţi cele 2 elemente de îmbinare (D) la nivelul
punctelor de îmbinare ale componentelor şinei până la marcaje.
Pentru asigurarea elementelor de îmbinare, îndoiţi către exterior
camele de tablă utilizând o sculă corespunzătoare.
Montarea şinei este finalizată
Tensionarea curelei dinţate
Tensionaţi cureaua dinţată a şinei astfel încât arcul (1) să fie apăsat numai
aproximativ pe jumătate. Acesta trebuie să se poată arcui în timpul
funcţionării.
8
9
10
Montarea Şinei la nivelul mecanismului de
antrenare
1. Verificaţi dacă cureaua dinţată este aţezată pe roata dinţată. Dacă
cureaua dinţată a alunecat la montaj, detensionaţi cureaua dinţată,
ezaţil/aþezaţi-o la loc þi tensionaţi-l/tensionaţi-o din nou.
2. Rotiţi şina (1) şi conectaţi-o cu partea cu roata dinţată (2) direct pe
mecanismul de antrenare (3).
3. Asiguraţi şina cu ambele etriere de fixare (4) şi şuruburile (5) la
nivelul mecanismului de antrenare.
Opţional:
Pentru a prescurta lungimea totală cu 140 mm, sistemul de acţionare
poate fi montat cu o înclinare de 90° ca în Fig. 11. Acest lucru permite
accesul þi programarea dintr-o parte laterală. Pentru aceasta demontaţi
comutatorul þi montaţi-l pe cel de-al doilea suport prevăzut. Îndepărtaţi
dopurile de cauciuc pentru a etanţa ieţirea de cablu. Apoi continuaţi cu
Etapa 3.
Astfel este finalizată montarea mecanismului de antrenare a porţii
11
Instalarea mecanismului de antrenare a
porţii
Determinarea mijlocului porţii de garaj
La lucrările efectuate deasupra nivelului capului este necesară purtarea de
ochelari de protecţie pentru a proteja ochii. Pentru prevenirea unei defectări
a porţii este necesară dezactivarea tuturor sistemelor de închidere /
lacătelor disponibile. Pentru prevenirea rănirilor grave este necesară
demontarea tuturor cablurilor şi lanţurilor conectate la poartă înainte de
instalarea mecanismului de antrenare a porţii. Mecanismul de antrenare a
porţii va fi instalat la o înălţime de minim 2,1 m peste nivelul solului.
Marcaţi pentru început linia mediană a porţii (1). Pornind din acest punct,
trageţi o linie până la plafon. Pentru montarea la nivelul plafonului, pornind
de la această linie desenaţi o linie suplimentară pe mijlocul plafonului (2),
în unghi drept faţă de poartă. Lungime aproximativ 2,80 m.
Montarea elementului de fixare a
buiandrugului
NDICAŢIE: Montaţi ţina cât mai aproape deasupra porţii. Maxim 50 mm
deasupra punctului cel mai înalt. În funcţie de tipul de poartă, marginea
superioară a porţii se poate ridica câţiva cm la deschidere.
A. Montare la nivelul peretelui:
Poziţionaţi elementul de fixare a buiandrugului (1) în centrul liniei mediane
perpendiculare (2); în acest sens, marginea inferioară a acestuia se află pe
linia orizontală. Marcaţi toate orificiile pentru elementul de fixare a buian-
drugului. Perforaţi în prealabil orificii cu un diametru de 4,5 mm şi prindeţi
elementul de fixare a buiandrugului cu şuruburi pentru lemn (3).
OBSERVAŢIE: În cazul montării la nivelul unui planşeu de beton/unui
buiandrug de beton, este necesară utilizarea diblurilor pentru beton (4) şi a
şuruburilor (3) incluse în pachetul de livrare. Diametrul orificiilor perforate la
beton: 8 mm.
B. Montare la nivelul plafonului:
Continuaţi linia mediană perpendiculară (2) până la plafon şi aproximativ
200 mm pe plafon. Poziţionaţi elementul de fixare a buiandrugului (1) pe
marcajul perpendicular până la 150 mm distanţă faţă de perete, central.
Marcaţi toate orificiile pentru elementul de fixare a buiandrugului. Perforaţi
orificiile cu un diametru de 4,5 mm şi prindeţi elementul de fixare a buian-
drugului cu şuruburi pentru lemn (3).
Montarea mecanismului de antrenare la
nivelul buiandrugului
Poate fi necesară amplasarea temporară a mecanismului de
antrenare într-o poziţie mai înaltă pentru ca, în cazul porţilor din
mai multe elemente, să nu atingă arcurile. În acest scop, mecan-
ismul de antrenare trebuie sprijinit corespunzător (scară) sau fixat de o a
doua persoană. Poziţionaţi capul de antrenare pe podeaua garajului sub
elementul de fixare a buiandrugului. Ridicaţi şina până când se suprapun
orificiile elementului de fixare şi orificiile elementului de fixare a buiandrugu-
lui. Introduceţi şurubul (1) prin orificii şi asiguraţi-l cu piuliţă (2).
12
12.1
13
14
ro 04/13
Suspendarea mecanismului de antrenare
a porţii
Deschideţi poarta complet, poziţionaţi mecanismul de antrenare a porţii pe
poartă (imaginea A). Amplasaţi o bucată de lemn / carton în locul marcat
(X). Sistemul de acţionare trebuie fixat bine de un element de construcţie
autoportant al garajului. Sunt prezentate trei exemple de montaj, dar este
totuþi posibil ca niciunul din acestea să nu corespundă exact cu sistemul
dvs. propriu. Elementele de suspendare (1) trebuie îndoite (Fig. A) pentru a
se asigura o susţinere rigidă. În cazul plafoanelor tencuite, căptuþite sau
placate (Fig. B), trebuie să se monteze o consolă metalică stabilă (nu este
inclusă în sfera de livrare) (4) înainte de montarea sistemului de acţionare
pe un element de construcţie autoportant. Pentru montarea pe un plafon
de beton (Fig. C) utilizaţi diblurile de beton livrate (5). Măsuraţi de ambele
părţi ale sistemului de acţionare distanţa dintre sistemul de acţionare þi ele-
mentul de construcţie autoportant (sau plafon). Tăiaţi ambele piese ale ele-
mentului de suspendare la lungimea dorită. Apoi neteziţi un capăt al
fiecărei console de fixare þi îndoiţi-le, respectiv rotiţi-le până ce acestea
corespund cu colţarele de fixare. Evitaţi să îndoiţi consola de fixare într-un
loc unde se află orificii de fixare. Realizaţi orificii de ghidare de 4,5 mm în
elementele de construcţie autoportante (sau plafon). Fixaţi elementele de
fixare cu ţuruburi pentru lemn (2) pe elementul de construcţie corespunză-
tor. Ridicaţi sistemul de acţionare; fixaţi-l pe consolele de suspendare cu
ajutorul unui þurub þi al unei piuliţe (3). Verificaţi dacă þina este aţezată la
centru deasupra porţii. ÎNDEPĂRTAŢI bucata de lemn. Ridicaţi poarta cu
mâna. Dacă aceasta se loveþte de þină, aþezaţi mai sus elementul de
fixare al þinei de rulare.
Asiguraţi o dispunere orizontală a şinei de-a lungul plafonului
Distanţa poate fi adaptată în funcţie de distanţele prevăzute
între orificii. În caz de necesitate, capetele care ies în afară
ale sistemului de prindere la nivelul plafonului pot fi scurtate.
Montarea mecanismului de antrenare a
porţii
Montarea la porţi secţionale sau la porţi cu o secţiune:
Elementul de fixare a porţii (1) dispune de mai multe orificii de prindere.
Poziţionaţi elementul de fixare a porţii la mijloc, sus, pe latura interioară a
porţii, conform imaginii. Marcaţi orificiile şi înşurubaţi elementul de fixare a
porţii.
Înălţimi de montaj:
1. Poartă cu o secţiune sau poartă secţională cu o şină de ghidare:
distanţă faţă de cantul superior al porţii 0 - 100 mm.
2. Poartă secţională cu două şine de ghidare:
Montarea l distanţă faţă de cantul superior al porţii de 100-130 mm.
Observaţie: Punctul de fixare la nivelul porţii trebuie să fie reprezentată de
ramă sau de un punct stabil la nivelul panoului porţii. Acesta trebuie perfo-
rat şi înşurubat (nu este inclus în pachetul de livrare) conform imaginii B.
15
16
Fixarea braţului porţii la cărucior
Braţul drept de poartă este deja montat. Dacă trageţi mânerul roţu se
deblochează căruciorul de pe cureaua dinţată ţi acesta poate fi deplasat cu
mâna.
DEBLOCARE:
1. Poarta ar trebui să fie complet închisă dacă se poate.
2. Apăsaţi în jos mânerul de deblocare în caz de urgenţă.
BLOCARE:
Mecanismul de deblocare împiedică reblocarea automată a căruciorului.
Apăsaţi butonul verde de pe cărucior ţi sistemul se va bloca din nou la
următoarea deplasare a porţii.
Montaţi mânerul de deblocare pentru sistemul de deblocare
de urgenţă la o înălţime de minim 1,8 m.
Fixaţi panoul indicator de culoare galbenă a sistemului de
deblocare (etichetă adezivă) pe cablul mânerului porţii.
17
Conectarea alimentării cu energie electrică
Pentru a evita periclitarea persoanelor şi producerea de defecţiuni la
nivelul echipamentului, este admisă acţionarea mecanismului de
antrenare a porţii numai după ce prezentele instrucţiuni menţionează
expres această posibilitate. Pentru a asigura întreruperea alimentării cu energie
electrică, ştecărul trebuie să fie accesibil în orice moment.
Conectarea comutatorului iluminat de
perete
Toate întrerupătoarele sau butoanele montate la nivelul peretelui trebuie
instalate la vedere de la nivelul porţii, în afara razei de acţiune a porţii sau a
şinei porţii, la o înălţime de 1,5 m. Lângă aceste întrerupătoare este nece-
sară montarea panoului de avertizare pentru protecţia împotriva copiilor.
În secţiunea posterioară a întrerupătorului sunt prevăzute două cleme cu
şuruburi (1,2). De pe sârma de sonerie (4) se îndepărtează izolaţia până la
aproximativ 6 mm. Depărtaţi sârmele suficient între ele astfel încât să fie
posibilă conectarea celei alb-roşii la clema cu şuruburi (1) (RED), iar a celei
de culoare albă la cealaltă clemă cu şuruburi (2) (WHT). Se montează cu
şuruburi de prindere a tablei (3) incluse în pachetul de livrare la nivelul unui
perete interior al garajului. La pereşii din zidărie uscată sau beton, realizaţi în
prealabil orificii cu un diametru de 5 mm şi utilizaţi dibluri. Se recomandă
montarea lângă intrarea laterală în garaj în afara razei de acţiune a copiilor.
ezaţi cablul soneriei pe perete, de-a lungul plafonului, până la sistemul de
acţionare a porţii. Pentru fixarea cablului utilizaţi coliere de cablu (5). ezaţi
cablul soneriei de sus în jos, prin canalul de cablu, către clemă.
Activarea comutatorului: Pentru deschiderea, respectiv închiderea porţii
apăsaţi o dată. Pentru oprirea porţii care se miþcă apăsaţi din nou.
19
18
ro 05/13
Instalarea unei bariere fotoelectrice opţional
După instalarea şi reglarea mecanismului de antrenare a porţii poate fi
instalată o barieră fotoelectrică. Instrucţiunile pentru lucrările de instalare
sunt incluse în pachetul de livrare al barierei fotoelectrice.
Prin intermediul barierei fotoelectrice opţionale se garantează că poar-
ta este, respectiv rămâne deschisă dacă în raza de acţiune a porţii
sunt prezente persoane, în special copii mici. Prin intermediul unei
bariere fotoelectrice este ridicată o poartă în curs de închidere, respectiv
este prevenită închiderea unei porţi deschise în cazul în care persoanele
aflate în raza de acţiune a porţii întrerupe raza senzorului.
O barieră fotoel. se recomandă în special pentru familiile cu copii mici.
20
Conectarea unităţii de antrenare
Conectaţi mecanismul de antrenare a porţii conform directivelor şi preved-
erilor aplicabile la nivel local la o priză cu contact de protecţie instalată con-
form normelor în vigoare.
OBSERVAŢIE: Prin pornirea mecanismului de antrenare este activat pentru
scurt timp şi sistemul de iluminat al mecanismului de antrenare.
Reglarea şi testarea porţii
Este admisă acţionarea mecanismului de antrenare a porţii
numai dacă operatorul poate vizualiza întreaga rază de acţi-
une a porţii, dacă aceasta nu prezintă obstacole şi dacă meca-nis-
mul de antrenare a porţii este reglat în mod corespunzător. Nicio persoană
nu este autorizată să treacă prin poartă cât timp aceasta se află în mişcare.
Verificaţi înainte de prima punere în funcţiune că toate echi-pamentele care
nu sunt necesare sunt scoase din uz. Îndepărtaţi toate elementele auxiliare
de montaj şi sculele din raza de rabatare a porţii.
22
21
Reglarea poziţiilor finale
Poziţiile finale sunt poziţiile în care poarta se opreţte după ce s-a deplasat în
sus sau în jos. Pentru reglarea poziţiilor finale realizaţi următoarele etape de
programare. Sistemul de acţionare este prevăzut cu două viteze. La setare
software-ul sistemului de acţionare selectează automat viteza adecvată.
Porţile basculante þi porţile cu un singur canat se deplasează automat cu
viteza mică. Porţile a căror cursă este mai mică de 190 cm se deplasează tot
încet.
INTRODUCERE:
Dispozitivul dvs. de deschidere a porţii este conceput electronic astfel încât
să se poată realiza uþor toate reglajele cum ar fi, de ex., reglarea poziţiilor
finale AUF (DESCHIS) þi ZU (ÎNCHIS). Pentru aceasta aparatul de comandă
stabileþte automat puterea necesară de care are nevoie sistemul de
acţionare pentru a ajunge în aceste poziţii finale.
INDICAŢIE:
Dacă poarta întâlneþte un obstacol în timpul deplasării în sus, aceasta se
opreþte. Dacă poarta întâlneþte un obstacol în timpul deplasării în jos, aceas-
ta se întoarce înapoi. Pentru a viziona o înregistrare video scurtă cu instrucţi-
unile pentru dispozitivul dvs. nou de deschide a porţii, vizitaţi pagina noastră
de Internet www.chamberlain.eu sau scanaţi cu smartphone-ul dvs. codul
care se află pe verso-ul instrucţiunilor.
23
TASTE DE PROGRAMARE:
Tastele de programare se află dedesubtul capacului detaþabil de pe partea
din spate a sistemului de acţionare (vezi Fig. 24).
1. Apăsaţi þi þineţi apăsată tasta de programare din colţul din dreapta (între
tasta AUF - DESCHIS þi AB - ÎNCHIS) până când tasta DESCHIS începe să
se aprindă intermitent.
2. Apăsaţi þi þineţi apăsată tasta DESCHIS până când se ajunge în poziţia
finală dorită DESCHIS. INDICAŢIE: Cu ajutorul tastei DESCHIS þi ÎNCHIS se
poate regla sau corecta foarte exact poziţia finală.
3. Imediat ce poarta se află în poziţia finală dorită DESCHIS, apăsaţi din nou
tasta de programare din colţul din dreapta. Lampa sistemului de acţionare se
aprinde intermitent pentru scurt timp, iar tasta ÎNCHIS începe acum să se
aprindă intermitent.
4. Apăsaţi þi þineţi apăsată tasta ÎNCHIS până când se ajunge în poziţia
finală dorită ÎNCHIS. Aveþi grijă să nu mergeţi prea departe sau să nu se
îndoaie în sus þina.
INDICAŢIE: Cu ajutorul tastei DESCHIS þi ÎNCHIS se poate regla sau corec-
ta foarte exact poziţia finală.
5. Imediat ce poarta se află în poziţia finală dorită ÎNCHIS, apăsaţi din nou
tasta de programare din colţul din dreapta. Lampa sistemului de acţionare se
aprinde intermitent pentru scurt timp, iar tasta DESCHIS reîncepe acum să
se aprindă intermitent.
6. Apăsaţi tasta DESCHIS. Când poarta ajunge în poziţia finală reglată
DESCHIS, tasta ÎNCHIS începe să se aprindă intermitent.
INDICAŢIE: Dacă poarta nu ajunge în poziţia finală DESCHIS, înseamnă că
programarea nu a reuþit. Repetaţi-o începând cu Etapa 1.
Dacă poarta nu se deplasează suficient de departe, citiþi Secţiunea 33 „Între-
bări frecvente”.
7. Apăsaţi tasta ÎNCHIS. Poarta de deplasează acum în poziţia reglată
ÎNCHIS. Programarea s-a încheiat.
Dotare specială (opţională)
A. Conectarea pentru uţă în poartă
Deschideţi capacul. Dedesubt se află bornele de conectare rapidă.
Conectaţi cablul soneriei la bornele de conectare rapidă 4 þi 5.
B. Conectarea pentru lampa intermitentă
Lampa intermitentă poate fi montată în orice loc doriţi. Conectaţi
cablurile corespunzătoare la bornele de conectare rapidă 6 ţi 7.
C. A doua oprire
Descrierea funcţiei:
În funcţie de tipul porţii, poziţia „A doua oprire” serveţte la
deschiderea parţială a porţii pentru accesul persoanelor, pentru
aerisire sau pentru accesul animalelor de companie. „A doua oprire”
poate fi reglată pentru orice poziţie dorită a porţii între cele două
poziţii finale ale porţii de garaj.
Activare:
INDICAŢIE: La toate etapele de programare în care trebuie să se
apese tastele simultan, este neapărat necesar să aveţi grijă să faceţi
acest lucru în mod corespunzător. Dacă după apăsarea simultană se
aprind intermitent alte taste decât cele descrise, decuplaţi sistemul de
acţionare de la reţea timp de câteva secunde. Apoi efectuaţi progra
marea de la început.
1. Cu ajutorul telecomenzii sau consolei de perete deplasaţi poarta
până în poziţia dorită pentru „A doua oprire”.
2. Alegeţi o tastă de pe telecomanda dvs. care nu a fost încă alocată.
3. Apăsaţi simultan tasta de programare din colţul drept þi tasta
DESCHIS timp de 3 secunde ţi aþteptaţi să se aprindă intermitent
lampa sistemului de acţionare. Apoi apăsaţi tasta selectată anteri
or pe telecomandă. Pentru a seta telecomenzi suplimentare
începeţi din nou cu Etapa 1.
Dezactivare:
1. Deplasaţi poarta în poziţia ÎNCHIS.
2. Apăsaţi simultan tasta de programare din colţul drept þi tasta
ÎNCHIS timp de 3 secunde þi aţteptaţi să se aprindă intermitent
lampa sistemului de acţionare.
D. Închidere automată
Descrierea funcţiei:
Bariera luminoasă de siguranţă Chamberlain trebuie montată
conform EN60335-1-95.
Activare:
Apăsaţi simultan tasta de programare din colţul drept þi tasta ÎNCHIS
până când lampa sistemului de acţionare începe să se aprindă inter-
mitent. 1x apăsare pe tasta DESCHIS = 10 secunde timp de
numărare. Posibil până la 180 secunde (18x apăsare). Pentru
încheierea programării apăsaţi tasta de programare din colţul drept.
În perioada de timp până la procedura de închidere tasta ÎNCHIS con-
tinuă să se aprindă intermitent.
Dezactivare:
Apăsaţi simultan tasta de programare din colţul drept þi tasta ÎNCHIS
până când lampa sistemului de acţionare începe să se aprindă inter-
mitent. Pentru încheierea programării apăsaţi tasta de programare din
colţul drept.
ro 06/13
Testarea cursei automate de retur de
siguranţă
Este necesară testarea cursei automate de retur de sigu-
ranţă. În contact cu un obstacol cu înălţimea de 50 mm
aflat la nivelul solului, poarta de garaj trebuie să se ridice. O
reglare necorespunzătoare a mecanismului de antrenare a porţii poate
conduce la vătămări corporale grave ca urmare a închiderii porţii.
Testul trebuie repetat lunar, dacă este cazul cu efectuarea modi-
ficărilor necesare.
Test de obstacol:
Poziţionaţi un obstacol cu înălţimea de 50 mm (1) sub poarta garajului pe
sol. Coborâţi poarta. Poarta trebuie să se ridice în contact cu obstacolul.
Dacă poarta se opreşte în urma contactului, înseamnă că nu coboară sufi-
cient. În acest caz, este necesară o nouă programare a ambelor poziţii
finale. Dacă poarta se închide în urma contactului cu obstacolul cu
înălţimea de 50 mm, îndepărtaţi obstacolul şi închideţi şi deschideţi com-
plet poarta. Poarta nu trebuie să se ridice după ajungerea în poziţia
‚închisă’. Dacă aceasta se ridică însă, este necesară o nouă programare a
ambelor poziţii finale.
Test de deschidere: Aplicaţi o greutate de 20 kg pe mijlocul porţii.
Poarta nu trebuie să se ridice.
Programarea a telecomenzii /comutatoru-
lui radio de perete (opţional)
Activaţi sistemul de acţionare a porţii de garaj numai dacă poarta de garaj se
află complet în raza dvs. vizuală, în dreptul acesteia nu se află niciun obsta-
col þi sistemul de acţionare este reglat corect. Este interzis ca o persoană să
intre sau să iasă din garaj în timpul deschiderii sau închiderii porţii de garaj.
Nu lăsaţi copii să utilizeze butoanele de apăsare (dacă sunt disponibile) sau
telecomanda þi nici să se joace în aproprierea porţii de garaj.
Receptorul þi telecomanda sistemului dvs. de acţionare a porţii de garaj sunt
programate pe acelaţi cod. Dacă achiziţionaţi telecomenzi suplimentare, sis-
temul de acţionare a porţii de garaj trebuie programat în mod corespunzător
pentru a corespunde cu noul cod al dispozitivului de telecomandă.
Programarea receptorului pentru coduri de telecomandă suplimentare cu
ajutorul tastei de setare rotundă þi galbenă.
1. Apăsaţi tasta de setare galbenă de la sistemul de acţionare þi eliberaţi-o.
Afiţajul de setare se aprinde timp de 30 de secunde fără întrerupere (1).
2. Þineţi apăsată o tastă (2) de pe telecomandă cu care doriţi să activaţi
poarta dvs. de garaj pe viitor.
3. Eliberaţi tasta după ce începe să se aprindă intermitent lampa sistemului
de acţionare. Codul este setat. Acum sistemul de acţionare funcţionează
atunci când se apasă tasta de pe telecomandă. Dacă eliberaţi tasta de pe
telecomandă înainte ca lampa sistemului de acţionare să se aprindă intermi-
tent, sistemul de acţionare nu memorează codul.
Þtergerea tuturor codurilor telecomenzii
Pentru a dezactiva codurile nedorite þtergeţi mai întâi toate codurile: Apăsaţi
tasta de setare galbenă de pe sistemul de acţionare până ce se stinge afiţa-
jul de setare iluminat (cca. 10 secunde). Astfel se þterg toate codurile setate
anterior. Toate telecomenzile þi toate sistemele de acces fără cheie trebuie
programate din nou.
26
24
25
Indicaţii:
- Dacă bariera luminoasă a fost întreruptă, timpul scurs se resetează
(începe de la început).
- Închiderea automată nu funcţionează din poziţia „A doua oprire”
- Sistemul de acţionare a porţii de garaj trebuie să fi ajuns în poziţia
finală DESCHIS pentru a se putea activa închiderea automată.
Identificarea þi remedierea defecţiunilor:
Problemă: Sistemul de acţionare nu mai funcţionează fără barieră
luminoasă.
Soluţie: Nu este o defecţiune. Corect. Bariera luminoasă este obliga-
torie după ce a fost conectată o dată.
E. Alocarea tastelor de pe telecomandă pentru DESCHIS, OPRIT
sau ÎNCHIS
Descrierea funcţiei:
Fiecare tastă de pe telecomandă poate fi alocată pentru comanda
DESCHIS, OPRIT sau ÎNCHIS.
DESCHIS:
Apăsaţi simultan tasta de setare galbenă þi tasta DESCHIS până
când se activează LED-ul. Acum apăsaţi tasta de pe telecomandă
căreia trebuie să i se aloce comanda DESCHIS þi aţteptaţi până
când lampa sistemului de acţionare începe să se aprindă intermitent.
OPRIT:
Apăsaţi simultan tasta de setare galbenă ţi tasta de programare din
colţul drept până când se activează LED-ul. Acum apăsaţi tasta de
pe telecomandă căreia trebuie să i se aloce comanda OPRIT þi
aţteptaţi până când lampa sistemului de acţionare începe să se
aprindă intermitent.
ÎNCHIS:
Apăsaţi simultan tasta de setare galbenă þi tasta ÎNCHIS până când
se activează LED-ul. Acum apăsaţi tasta de pe telecomandă căreia
trebuie să i se aloce comanda ÎNCHIS þi aţteptaţi până când lampa
sistemului de acţionare începe să se aprindă intermitent.
F. Sistem de acces fără cheie telecomandat (numai cu închizătoare
radio cu cod 747REV):
Activaţi poarta cu ajutorul unui cod numeric personal cu 4 poziţii.
G. Acces temporar (numai cu închizătoare radio cu cod 747REV):
Se poate programa un cod temporar pentru acces limitat la garaj (cu
limită de timp sau număr limitat de proceduri de deschidere).
H. Funcţia de închidere cu ajutorul tastei individuale (numai cu
închizătoare radio cu cod 747REV):
Fără codul de acces poarta poate fi închisă (nu deschisă) din orice
poziţie.
I. myQ (numai cu interfaţa de Internet 830REV „Gateway“ ):
Facilitează utilizarea porţii de garaj prin Internet sau un telefon mobil
compatibil.
J. Dispozitiv de supraveghere a porţii de garaj (numai cu dispozitiv
de supraveghere a porţii de garaj 829REV):
Asigură supravegherea optică (prin LED-uri) þi acustică a poziţiei
porţii. De asemenea, poarta poate fi deconectată de la acest dispozi-
tiv.
K. Senzor de parcare cu laser pentru garaj
(sunt necesare o barieră luminoasă þi un senzor de parcare cu laser)
Bornele de conexiune rapidă 2 þi 3
(disponibil începând aprox. cu iulie 2013)
ro 07/13
Acţionarea mecanismului de antrenare
a porţii
Deschiderea/închiderea automată a porţii:
Cu ajutorul următoarelor echipamente este posibilă activarea mecanismului
de antrenare a porţii:
• Emiţător manual: acţionaţi tasta până când poarta se pune în mişcare.
• Buton montat la nivelul peretelui (dacă este instalat acest accesoriu):
acţionaţi butonul până când poarta se pune în mişcare.
Deschiderea manuală a porţii (operare manuală):
Dacă este posibil, poarta trebuie să fie închisă complet.
Arcurile slăbite sau defecte pot conduce la o închidere
rapidă a porţii deschise, ceea ce poate provoca prejudicii
materiale sau vătămări grave ale persoanelor.
DEBLOCARE: Trageţi scurt în jos mânerul de culoare roşie. Ulterior,
deschideţi poarta manual. Nu deschideţi/închideţi poarta prin tragerea
de cablu!
BLOCARE: Mecanismul de deblocare împiedică reblocarea automată a
căruciorului. Apăsaţi butonul verde de pe cărucior þi sistemul se va bloca
din nou la următoarea deplasare a porţii.
Descrierea funcţionării
La acţionarea mecanismului de antrenare a porţii prin intermediul tele-
comenzii sau al butonului montat la nivelul peretelui:
- se închide poarta, dacă a fost deschisă complet,
- se deschide poarta, dacă a fost închisă,
- se opreşte poarta, dacă se află în curs de deschidere sau închidere,
- se deplasează poarta în direcţia opusă ultimei mişcări efectuate, dacă
este parţial deschisă,
- revine poarta în poziţia deschisă dacă se loveşte de un obstacol pe par-
cursul operaţiunii de închidere,
- se opreşte poarta dacă întâlneşte un obstacol pe parcursul deschiderii.
- barieră fotoelectrică (opţional): prin intermediul unei bariere fotoelectrice,
o poartă care se închide este ridicată, respectiv este prevenită închiderea
unei porţi deschise în cazul în care o persoană aflată în raza de acţiune a
porţii întrerupe raza senzorului.
DISPOZITIVUL MULTIFUNCfiIONAL DE COMANDĆ A UŘII
Apćsafli bara cu mâner izolant (1) pentru a deschide sau închide uřa.
Apćsafli din nou pentru a opri uřa.
Funcflia de iluminare
Apćsafli butonul Light (Luminć) (2) pentru a aprinde sau stinge lumina
dispozitivului de deschidere. Aceasta nu va comanda lumina
dispozitivului de deschidere atunci când uřa este în miřcare. Dacć îl
aprindefli ři apoi activafli dispozitivul de deschidere, lumina va rćmâne
aprinsć timp de 2-1/2 minute. Apćsafli din nou pentru a o stinge mai
repede.
Sistemul de iluminat al mecanismului de antrenare porneşte în
următoarele situaţii:
1. pornirea iniţială a mecanismului de antrenare a porţii (scurt)
2. întreruperea alimentării cu energie electrică (scurt)
3. la fiecare activare a mecanismului de antrenare a porţii.
Lumina se opreşte din nou automat după 2 1/2 minute.
Fixarea plăcuţelor indicatoare (Fig. 28)
ro 08/13
Curăţare ţi întreţinere
Înainte de orice lucrări de îngrijire, curăţare şi întreţinere
este necesară decuplarea ştecărului din priză.
Pericol de electrocutare!
Îngrijirea mecanismului de antrenare a porţii
O instalare corespunzătoare garantează o funcţionare optimă a mecanis-
mului de antrenare a porţii cu cheltuieli reduse de întreţinere. Nu este
necesară o lubrifiere suplimentară. Impurităţile grosiere de la nivelul şinei
de rulare pot afecta funcţionarea şi trebuie îndepărtate.
Curăţare
Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată capul de antrenare, butonul montat la
nivelul peretelui şi emiţătorul manual.
Nu este admisă utilizarea de substanţe fluide.
Întreţinere
Instalaţia, în special cablurile, arcurile şi elementele de fixare,
trebuie verificată frecvent pentru identificarea de semne de
uzură, defecţiuni sau echilibru necorespunzător. Nu este admisă
utilizarea instalaţiei în cazul în care se impune efectuarea de lucrări de
reparaţii sau reglare, având în vedere că o defecţiune a instalaţiei sau o
poartă echilibrată necorespunzător poate provoca rănirea persoanelor.
O dată pe lună:
• Testarea cursei automate de retur de siguranţă ţi, în caz de
necesitare, o nouă reglare a acesteia.
Acţionarea manuală a porţii. În cazul unei porţi neechilibrate sau
blocate, vă rugăm să luaţi legătura cu serviciul de întreţinere.
• Verificarea deschiderii, respectiv a închiderii complete a porţii. Dacă
este cazul, se realizează o nouă reglare a întrerupătorului de sfârşit
de cursă şi/sau a forţei.
De două ori pe an:
• Verificarea tensiunii cureaua dinţată. În acest scop este necesară pentru
început decuplarea căruciorului de la nivelul mecanismului de antrenare.
Dacă este cazul este necesară modificarea tensiunii.
O dată pe an: (La nivelul porţii)
• Lubrifierea rolelor porţii, a lagărului şi a articulaţiilor. Nu este nece-
sară o lubrifiere suplimentară a mecanismului de antrenare a porţii.
Reglarea întrerupătorului de sfârşit de cursă şi a forţei:
Aceste setări trebuie verificate la instalarea mecanismului de antrenare şi
efectuate în mod corespunzător. Datorită intemperiilor, la operarea mecan-
ismului de antrenare a porţii pot surveni mici modificări care trebuie remedi-
ate prin efectuarea unei noi reglări. Această situaţie poate fi întâlnită în
special în primul an de funcţionare.
Respectaţi cu atenţie instrucţiunile cu privire la reglarea întrerupătorului de
sfârşit de cursă şi a forţei de tracţiune şi, după fiecare nouă reglare, tes-
taţi din nou cursa automată de retur de siguranţă.
30
30.1
28
29
27
Înlocuirea bateriilor emiţătorului manual
Bateria emiţătorului manual:
Bateriile din emiţătorul manual au o durată foarte lungă de viaţă. Dacă
scade distanţa de emisie, este necesară înlocuirea bateriilor. Bateriile nu
sunt incluse în garanţie.
Respectaţi în acest scop următoarele instrucţiuni cu privire la baterii:
Nu este admisă eliminarea bateriilor cu deşeurile menajere. Fiecare con-
sumator are obligaţia legală de a elimina bateriile în mod corespunzător la
centrele de colectare prevăzute.
Nu reîncărcaţi în nicio situaţie bateriile care nu sunt reîncărcabile. Pericol
de explozie! Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor, nu le scurtcircuitaţi şi
nu le demontaţi.
Consultaţi fără întârziere un medic în cazul în care a fost înghiţită o baterie.
În caz de necesitate, curăţaţi contactele bateriei şi ale echipamentului
înainte de montarea bateriilor.
Demontaţi fără întârziere bateriile consumate din aparat! Pericol ridicat de
scurgere!
Nu expuneţi în nicio situaţiile bateriile la căldură exagerată, de exemplu
raze solare, foc sau alte elemente similare! Pericol ridicat de scurgere!
Evitaţi contactul cu pielea, ochii şi mucoasele. Clătiţi fără întârziere cu apă
rece din abundenţă locurile contaminate cu acid de baterie şi consultaţi
imediat un medic.
De fiecare dată este necesară înlocuirea simultană a tuturor bateriilor.
Utilizaţi numai baterii de acelaşi tip, nu utilizaţi simultan tipuri diferite sau
baterii folosite şi noi.
Scoateţi bateriile din echipament dacă acesta nu va fi utilizat pentru o
perioadă mai lungă de timp.
Înlocuirea bateriei:
Pentru a înlocui bateria deschideţi carcasa cu ajutorul unei ţurubelniţe pe
partea din spate. Ridicaţi capacul þi scoateţi dispozitivul de comandă de
dedesubt. Împingeţi bateria într-o parte þi îndepărtaţi-o. Atunci când intro-
duceţi bateria nouă aveţi grijă la polaritate. Asamblaţi la loc telecomanda.
ATENŢIE!
Pericol de explozie în cazul unei înlocuiri necorespunzătoare a bateriei.
Este admisă numai înlocuirea cu acelaşi tip sau cu un tip similar (număr de
comandă 10A20-WH).
Lampa sistemului de acţionare
Lampa LED a sistemului de acţionare are o durată de viaţă foarte lungă þi
nu necesită întreţinere. Capacul lămpii nu poate fi demontat.
31
Eliminarea deşeurilor
Ambalajul este fabricat din materiale ecologice. Acesta poate fi evacuat
în recipientele locale de reciclare. Conform Directivei Europene
2002/96/CE privind deţeurile de echipamente electrice ţi electronice,
acest aparat trebuie evacuat după utilizare conform normelor, astfel
încât să se asigure reciclarea materialelor uzate. Administraţia rurală
sau urbană vă poate informa cu privire la posibilităţile de evacuare.
32
ro 09/13
Întrebări frecvente
1. Mecanismul de antrenare a porţii nu poate fi activat cu telecomanda:
• Mecanismul de antrenare este conectat la sistemul de alimentare cu
energie electrică? Dacă un bec conectat la o priză nu se aprinde, verifi-
caţi siguranţa sau întrerupătorul de suprasarcină. (Anumite prize sunt
activate prin intermediul unui întrerupător montat la nivelul peretelui.)
• Sunt dezactivate toate sistemele de blocare a porţilor?
A se vedea instrucţiunile de siguranţă
• LEDUL de control din emiţătorul manual trebuie să se aprindă dacă
este acţionată tasta? În caz contrar, bateria este goală, emiţătorul
manual este defect sau este prea departe de mecanismul de
antrenare.
• Încercaţi utilizarea cu o baterie nouă.
• Dacă dispuneţi de două, respectiv mai multe emiţătoare manuale,
dintre care funcţionează numai unul, verificaţi programarea receptorului.
• Sub poartă se află zăpadă / gheaţă? În acest caz există posibilitatea
ca poarta să fie îngheţată de sol. Îndepărtaţi eventualele obstacole.
• Este posibil ca arcul porţii să fie defect. Acesta trebuie înlocuit de către
o firmă de specialitate.
2. Distanţa de emisie a emiţătorului manual este prea redusă:
• Este montată o baterie? Montaţi o baterie nouă.
• Testaţi funcţionarea telecomenzii din autovehicul dintr-un alt loc.
• Distanţa de emisie se reduce la porţile de metal, precum şi la
capitonajele din aluminiu sau metal.
3. Poarta se deplasează înapoi fără un motiv evident:
• Poarta este împiedicată de un obstacol? Acţionaţi deblocarea
manuală şi controlaţi poarta manual. În cazul unei porţi neechilibrate
sau blocate, vă rugăm să luaţi legătura cu serviciul de întreţinere.
• Programaţi din nou forţa de lucru şi distanţa mecanismului de antrenare.
• Eliminaţi gheaţa sau zăpada din zona de închidere a porţii.
• Dacă poarta se deplasează înapoi la atingerea poziţiei ‚închise’ a
porţii, este necesară reglarea întrerupătorului de sfârşit de cursă
pentru această poziţie a porţii.După finalizarea oricărei reglări este nece-
sară o nouă testare a cursei automate de retur de siguranţă:
• Nu este neobişnuită o nouă reglare a poziţiilor finale. Cursa porţii se
poate modifica în special ca urmare a condiţiilor atmosferice.
4. Poarta garajului se deschide şi se închide singură:
• ştergeţi şi reprogramaţi toate emiţătoarele manuale. A se vedea
“Programarea de telecomenzi suplimentare”.
• Taste telecomenzii se blochează în poziţia “PORNIT”?
• Utilizaţi numai telecomenzi originale! Utilizarea de produse realizate
de terţi cauzează defecţiuni.
• Tasta telecomenzii a fost acţionată accidental (buzunar).
• Cablul întrerupătorului montat la nivelul peretelui este deteriorat
(decuplare în scop de verificare).
• Un accesoriu conectat la mecanismul de antrenare declanşează
cursa (decuplare în scop de verificare).
5. Poarta nu se închide complet:
• Reprogramaţi cursa mecanismului de antrenare. Verificarea
componentelor mecanice pentru identificarea de modificări.
De exemplu braţele porţii şi feronerii. După fiecare nouă reglare a
poziţiei ‘închise’ a porţii este necesară o nouă verificare a funcţionării
cursei automate de retur de siguranţă.
33
30.2
ro 10/13
6. Poarta se deschide, dar nu se închide:
• În măsura în care este instalată, este necesară verificarea barierei
fotoelectrice. Dacă LEDUL de la nivelul barierei fotoelectrice
luminează intermitent, este necesară corectarea setării.
• Verificaţi funcţionarea emiţătorului manual şi a butonului montat la
nivelul peretelui.
7. Sistemul de iluminat al mecanismului de antrenare nu porneşte:
• Deschideţi sau închideţi poarta. Sistemul de iluminat rămâne pornit
timp de 2.5 minute.
• Decuplaţi alimentarea cu energie electrică a mecanismului de antrenare şi
reconectaţi-o ulterior. Sistemul de iluminat porneşte pentru câteva
secunde.
• Nu este prezentă alimentarea cu energie electrică.
8. Sistemul de iluminat al mecanismului de antrenare nu se opreşte:
• Decuplaţi pentru scurt timp mecanismul de antrenare de la nivelul
sistemului de alimentare cu energie electrică şi încercaţi din nou.
• Nu au trecut încă cele 2.5 minute.
9. Motorul face zgomot sau porneşte pentru o durată foarte
scurtă, iar ulterior nu mai funcţionează:
• Sunt defecte resorturile porţii garajului. Închideţi poarta şi, prin
tragerea de mâner, decuplaţi căruciorul de la nivelul mecanismului de
antrenare (deblocare manuală). Deschideţi şi închideţi poarta manual.
Dacă poarta este echilibrată în mod corespunzător, poarta este fixată
în orice punct al cursei acesteia prin intermediul resorturilor porţii. În
caz contrar, luaşi legătura cu serviciul dumneavoastră de întreţinere.
• Dacă această problemă apare la prima punere în funcţiune, este
posibil ca poarta să fie blocată. Dezactivaţi blocarea porţii.
• Decuplaţi mecanismul de antrenare de la nivelul porţii şi încercaţi fără
poartă. Dacă poarta este în ordine, reprogramaţi forţa de lucru şi
cursa mecanismului de antrenare.
10. Mecanismul de antrenare funcţionează numai într-o direcţie:
• Resorturile pentru porţi pot fi defecte sau există posibilitatea de
deplasare cu dificultate a porţii într-o direcţie.
• Dacă poarta este în ordine, reprogramaţi forţa de lucru şi cursa
mecanismului de antrenare.
11. Cureaua dinţată se loveşte de şină:
• Modificaţi tensiunea cureaua dinţată. De regulă, cauza este reprezentată
de un tensionat prea puternic. Arcul de la nivelul sistemului de tensionare
al şinei nu trebuie să fie presat complet.
• Poarta nu funcţionează uniform şi declanţează vibraţii la nivelul
mecanismului de antrenare. Corectaţi cursa porţii.
12. Mecanismul de antrenare a porţii nu porneşte ca urmare a
întreruperii alimentării cu energie electrică:
• Prin acţionarea mânerului este decuplat căruciorul de la nivelul
mecanismului de antrenare (deblocarea manuală). Astfel poarta poate
fi deschisă ţi închisă manual. Dacă mecanismul de antrenare a porţii
este activat din nou, se conectează la loc şi căruciorul.
• În măsura în care este instalat, căruciorul este decuplat de la nivelul
mecanismului de antrenare la întreruperea alimentării cu energie
electrică cu ajutorul unui sistem extern de deblocare de urgenţă din
afara garajul.
13. Poarta se deplasează înapoi după învăţarea forţei:
• Monitorizaţi şina pentru a vedea dacă aceasta se îndoaie. Mecanismul
de antrenare necesită o putere ridicată pentru a pune în mişcare poarta.
Reparaţi sau montaţi corect poarta.
• Poarta este foarte grea sau în stare necorespunzătoare. Apelaţi la un
specialist.
14. şina de la nivelul mecanismului de antrenare se îndoaie:
• Poarta este grea, foarte grea, se mişcă greu sau este în stare
necorespunzătoare. Apelaţi la un specialist.
• Vibrarea şinei pe parcursul deplasării reprezintă un indiciu pentru o
poartă care funcţionează neuniform, cu modificarea permanentă a
forţei necesare. Apelaţi la un specialist, eventual lubrifiaţi poarta.
O fixare suplimentară a şinei poate fi de ajutor.
15. Mecanismul de antrenare “merge” (se aude cum se învârte
motorul), dar căruciorul nu se mişcă:
• Căruciorul este deblocat de la nivelul elementului de antrenare.
• În cazul unei noi instalări: La montarea motorului şi a şinei, manţonul
adaptor fixat în prealabil nu a fost montat între arborele motorului şi
şină. Acest manţon este plasat în prealabil din fabricaţie, dar poate fi
demontat. Din spatele mecanismului de antrenare se poate verifica
dacă roata dinţată se roteşte în şină sau numai motorul.
• La o nouă instalare: cureaua dinţată a sărit de pe roata dinţată în şină.
Din spatele mecanismului de antrenare poate fi văzută roata dinţată.
• După o utilizare îndelungată: Mecanismul de deblocare este defect
sau s-a desprins definitiv?
• După o utilizare îndelungată: Manţonul dintre şină şi motor sau
transmisia motorului este defectă.
16. Poarta se decuplează singură din cărucior şi se opreşte:
•Dacă este instalat un mecanism extern de deblocare, cu întreruperea
alimentării cu energie electrică, trebuie să se verifice dacă acesta se
tensionează şi se deblochează pe parcursul deschiderii porţii.
Supravegheaţi mecanismul şi, dacă este cazul, modificaţi reglarea
acestuia.
• Mânerul sistemului de deblocare nu trebuie să se blocheze cu alte
obiecte.
17. Reglarea puterii
Butonul de apăsare pentru reglarea puterii se află dedesubtul capacului
pe partea din spate a sistemului de acţionare. Prin setarea puterii se
reglează puterea necesară pentru deschiderea þi închiderea porţii.
1. Deschideţi capacul din partea din spate a sistemului de acţionare.
2. Apăsaţi tasta de setare galbenă de două ori pentru a ajunge în regimul
de setare a puterii. LED-ul þi tasta DESCHIS se aprind intermitent.
Apăsaţi tasta DESCHIS. Poarta se deplasează acum în poziţia finală
DESCHIS þi setează puterea necesară. Imediat ce poarta ajunge în
poziţia finală DESCHIS, LED-ul þi tasta ÎNCHIS încep să se aprindă
intermitent. Apăsaţi tasta ÎNCHIS. Acum poarta se deplasează în poz
ia finală ÎNCHIS þi setează puterea necesară.
ro 11/13
TABEL DE DIAGNOZĂ
Sistemul de acţionare a porţii de garaj este dotat cu o funcţie de diagnoză. Tastele DESCHIS þi ÎNCHIS de pe dispozitivul de comandă se aprind intermi-
tent. Număraţi numărul de „aprinderi intermitente” al tastei respective între două pauze de aprindere intermitentă. Se afiţează întotdeauna ultimul eveni-
ment care a apărut.
AFIŢARE
TASTA TASTA
DESCHIS ÎNCHIS
11
12
13
14
15
16
2 1-5
32
4 1-4
45
46
SIMPTOM
Sistemul de acţionare nu se închide
þi se aprinde intermitent lampa de la
sistemul de acţionare.
Sistemul de acţionare nu se închide
þi se aprinde intermitent lampa de la
sistemul de acţionare.
Comutatorul de perete nu
funcţionează.
Sistemul de acţionare a porţii de
garaj nu se închide þi se aprinde
intermitent lampa de la sistemul de
acţionare.
Poarta se deplasează numai câţiva
cm, se opreþte sau se întoarce
înapoi.
Nicio deplasare, numai „click”.
Sistemul de acţionare zumzăie, dar
nu se realizează nicio miþcare.
Poarta se deplasează încet într-o
altă poziţie după ce s-a dezactivat
sistemul de acţionare.
Nicio deplasare.
Poziţia porţii DESCHIS – ÎNCHIS nu
poate fi setată.
Poarta nu se deplasează complet în
poziţia finală setată.
Sistemul de acţionare se deplasează
numai câţiva cm þi se opreþte sau se
întoarce înapoi.
Poarta nu se închide complet þi se
întoarce înapoi.
SOLUŢIE
Barierele luminoase (accesorii) au fost îndepărtate, sunt întrerupte sau conectate în
mod greþit.
Bariera luminoasă conectată are o defecţiune la cablu sau cablul este conectat invers.
Defecţiune la cablul din comutatorul de perete sau cablul este conectat invers.
Pentru testare, montaţi un cablu nou dacă nu s-a putut identifica defecţiunea.
Un obstacol se află în raza barierei luminoase sau bariera luminoasă nu este orientată
corect. LED-urile roţii de la barierele luminoase se aprind intermitent deoarece nu se
asigură o funcţionare corectă.
Poartă care se deplasează cu greutate/defectă. Deschideţi sau închideţi poarta cu
mâna þi apelaţi la un specialist să repare poarta (reparaţie).
Poarta este blocată mecanic, este închisă sau arcurile de la poartă sunt defecte.
Desfaceţi poarta din sistemul de acţionare þi testaţi funcţionarea sistemului de
acţionare.
La fel ca mai sus.
Poarta este defectă, grea sau neechilibrată þi trebuie reparată.
Dispozitiv de comandă defect. Apelaţi la specialist.
Vezi „Întrebări frecvente”, Punctul 15.
Poarta este defectă sau se deplasează foarte greu. Deblocaţi poarta þi testaţi-o.
Setaţi din nou cursa.
Vezi „Întrebări frecvente”, Punctul 15.
Barierele luminoase nu sunt orientate corect sau au fost întrerupte puţin timp de un
obstacol. Se pare că obstacolul apare numai în timpul deplasării.
ro 12/13
AFIŢARE
TASTA TASTA
DESCHIS ÎNCHIS
51
55
61
SIMPTOM
Conexiunea 1+2 pentru comutatorul
de perete este scurtcircuitată de
peste 4 secunde.
Tensiunea este prea scăzută.
S-a atins numărul posibil maxim al
telecomenzii.
SOLUŢIE
Defecţiune la cablul de alimentare. Nu aþezaţi cablul lângă 230 V sau în aceeaţi
conductă.
Pentru testare montaţi un cablu nou.
Tensiunea este/a fost prea scăzută. Bateria conectată este goală. Nu se alimentează
cu suficient curent electric.
S-au programat prea multe telecomanzi þi dispozitivul de comandă a þters telecoman-
da programată iniţial þi a înlocuit-o cu ultima telecomandă programată.
Accesorii opţionale
1. TX4RUNI - Telecomandă cu 4 canale
2. 128REV - comutator radio de perete cu 2 canale
3. 747REV - închizătoare radio cu cod
4. 830REV - myQ Starter Kit (interfaþă de Internet “Gateway” + barieră luminoasă)
5. 829REV - dispozitiv de supraveghere a porţii de garaj
6. 1REV - dispozitiv de deblocare în caz de urgenţă
7. 1702REV - dispozitiv de deblocare în caz de urgenţă
8. 75REV - comutator de perete iluminat
9. FLA-1LED - lampă intermitentă
10. 771REV - barieră luminoasă
11. 41REV - comutator cu cheie (pe tencuială)
12. 16200LM - Comutator usa pietoni
34
Declaraţie de conformitate
Sistemul automat de deschidere a porţilor de garaj menţionat
corespunde prevederilor aplicabile din normele
EN 55014-1
(2006), EN 55014-2 (2008), EN 61000-4-2 (2009), EN 61000-
4-3 (2008), EN 61000-4-4 (2004), EN 61000-4-5 (2007), EN
61000-4-6 (2009), EN 61000-4-11 (2004), EN 62233 (2008),
EN 300220-1 (V2.3.1), EN 300220-2 (V2.1.2), EN 60335-1
(2010), EN 60335-2-95 (2004)
conform prevederilor şi în
baza tuturor reglementărilor din directivele europene
2004/108/CEE, 2006/95/CEE şi, 2006/42/CEE 1999/5/CE.;
Model:....................................................ML700EV, ML1000EV
S./N.: ............................................xxxxx000001 - xxxxx99999
Producător Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 4
D-66793 Saarwellingen
Toate datele tehnice de arhivă pentru mecanismul de
antrenare şi accesoriile corespunzătoare sunt păstrate de
Chamberlain GmbH şi sunt puse la dispoziţie la cererea
autorităţilor în caz de necesitate.
ro 13/13
Piese de schimb / Garanţie
Vezi la www.chamberlain.eu sau contactaţi-l pe distribuitorul dvs.
Vezi þi în Cartea de garanţie care poate fi obţinută la cerere.
36
Date tehnice
Tensiune de intrare . . . . . . . . . . . . .230-240 VAC, 50 Hz
Forþă max. de tracţiune . . . . . . . . . .700 N (COMFORT),
1000 N (PREMIUM)
Standby (cu poarta închisă) . . . . . . .0.8 W
Motor
Tip motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .motor cu reductor c.c. cu lubrifiere
continuă
Nivel de zgomot . . . . . . . . . . . . . . . .54dB
Tip transmisie . . . . . . . . . . . . . . . . . .curea dinţată
Lungimea cursei porţii . . . . . . . . . . .reglabilă
Viteză de deschidere, până la . . . . .160 mm/s (COMFORT),
200 mm/s (PREMIUM)
Lampă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .On, când porneţte sistemul de
acţionare, Off după 2-1/2 minute
după oprire.
Bare de poartă . . . . . . . . . . . . . . . . .braţ reglabil de poartă, cablu de
tracţiune pentru deblocarea
căruciorului
Siguranţă personală . . . . . . . . . . . . .apăsare de buton þi oprire automată
la deplasarea în jos/apăsare de buton
þi oprire automată la deplasarea în
sus.
Parte electronică . . . . . . . . . . . . . . .setare automată a puterii
Parte electrică . . . . . . . . . . . . . . . . .protecţie la supratensiune a transfor-
matorului ţi cablare de joasă tensiune
pentru consola de perete.
Reglarea întrerupătorului
de sfârþit de cursăre . . . . . . . . . . . .cunoaţterea optică a turaţiei þi poz-
iţiei porţii.
Reglarea întrerupătorului
de sfârþit de cursă . . . . . . . . . . . . . .senzor mecanic de rotaţie/detector al
punctelor de trecere
Reglarea poziţiilor finale . . . . . . . . . .electronică
Soft Start / Soft Stop . . . . . . . . . . . .toate modelele
Dimensiuni
Lungime (totală) . . . . . . . . . . . . . . . .3200 mm
Spaţiu liber de trecere la plafon . . . .30 mm
Greutate suspendată . . . . . . . . . . . .~ 12 kg
Receptor
Registru de memorie . . . . . . . . . . . .180
Frecvenţă de operare . . . . . . . . . . . .6 benzi (433 MHz / 868 MHz)
INDICAŢIE: Chamberlain recomandă în mod expres montarea barierei
luminoase la toate sisteme de acţionare pentru porţi de garaj!
35
B. P. Kelkhoff
Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
Alred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
February 2013
Declaraţie de conformitate
37
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286

Chamberlain ML1000EV, ML700EV Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru