One For All SV 1620 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

40
ONE FOR ALL Smart HDMI Switch utilizează tehnologia inteligentă de comutare care selectează automat
sursa corectă şi funcţionează cu orice dispozitiv certificat HDMI.
(de exemplu, selectarea receptorului TV digital care este conectat la )
1. Asiguraţi-vă că dispozitivul conectat la ieşire (de exemplu, televizorul HD) este pornit.
2. Asiguraţi-vă că dispozitivele conectate la intrări (de exemplu, STB HD, player DVD, etc.)
sunt oprite (în standby).
3. Porniţi dispozitivul pe care doriţi să îl selectaţi (de exemplu, receptorul TV digital care este
conectat la ) şi ONE FOR ALL Smart HDMI Switch va selecta automat portul de intrare
corect de exemplu, .
• Dacă doriţi să utilizaţi o sursă diferită (de exemplu, playerul DVD care este conectat la ), întrerupeţi
alimentarea dispozitivului anterior (de exemplu, receptorul TV digital) şi porniţi alimentarea dispozitivului
corespunzător pe care doriţi să-l utilizaţi (de exemplu, playerul DVD).
* De asemenea, orice dispozitiv compatibil CEC (de exemplu, STB HD, player DVD, etc.) poate activa
automat ONE FOR ALL Smart HDMI Switch.
1
. Conectaţi cablurile HDMI ale dispozitivelor sursă (de exemplu, STB HD, player DVD, etc.) la
porturile de intrare corespunzătoare ale ONE FOR ALL Smart HDMI Switch.
2. Conectaţi cablul HDMI al televizorului (de exemplu, un televizor HD) la portul de ieşire al ONE
F
OR ALL Smart HDMI Switch.
3
. Conectaţi adaptorul electric şi cuplaţi-l la reţeaua de alimentare cu energie electrică.
Acum, ONE FOR ALL Smart HDMI Switch este PREGĂTIT pentru utilizare.
Modul de utilizare
Instalarea
R
o
m
â
n
ă
Comutarea automată între intrări
Comutarea manuală între intrări
*
(de exemplu, selectarea receptorului TV digital care este conectat la )
1. Asiguraţi-vă că dispozitivul conectat la ieşire (de exemplu, televizorul HD) este pornit.
2. Apăsaţi în mod repetat tasta „(ON/OFF)/INPUT Select” ((PORNIT/OPRIT)/Selectare intrare) până
la selectarea portului de intrare dorit.
• Dacă prin portul selectat nu se recepţionează semnal video, ONE FOR ALL Smart HDMI Switch va reveni
la modul de funcţionare automată.
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:22 Pagina 40
41
Informaţii generale
• Utilizaţi numai dispozitive certificate HDMI care au fost testate de Centre de testare autorizate.
Utilizaţi numai cabluri HDMI certificate care acceptă viteza de transmisie solicitată. Sunt recomandate cablurile HDMI de mare viteză.
Imagine/sunet de slabă calitate sau lipsă
• Asiguraţi-vă că adaptorul electric al ONE FOR ALL Smart HDMI Switch este conectat în mod corect şi că LED-ul indicator pentru
alimentare este aprins.
Asiguraţi-vă de conectarea corectă a cablurilor HDMI.
• Asiguraţi-vă că sursele şi afişajul acceptă rezoluţiile corespunzătoare.
Asiguraţi-vă că afişajul şi sursele HDMI sunt compatibile cu HDCP (Protecţia conţinutului digital de bandă largă).
În cazul în care conţinutul 3D nu este afişat, asiguraţi-vă că afişajul şi sursa 3D sunt perfect compatibile cu acelaşi format 3D.
• Conectaţi dispozitivele sursă direct la dispozitivele de afişare (de exemplu, un televizor HD), fără ONE FOR ALL Smart HDMI Switch.
A
cest lucru vă permite să determinaţi care dintre dispozitive provoacă problema.
C
omutarea automată nu funcţionează
ONE FOR ALL Smart HDMI Switch utilizează metode diferite pentru a detecta necesitatea de comutare automată. Metoda utilizată
depinde de dispozitivul sursă. Cea mai sigură metodă de a determina efectuarea automată a comutării de către ONE FOR ALL Smart
H
DMI Switch este să vă asiguraţi că toate dispozitivele sursă sunt oprite. Apoi, porniţi dispozitivul sursă dorit şi asiguraţi-vă că acesta
afişează imagini. ONE FOR ALL Smart HDMI Switch va selecta automat acest dispozitiv sursă.
Dacă dispozitivul dvs. este compatibil HDMI-CEC, asiguraţi-vă că este pornit. Vă rugăm să consultaţi manualele de utilizare ale
dispozitivelor pentru instrucţiuni în acest sens.
NOTĂ: funcţia HDMI-CEC este cunoscută mai bine sub alte denumiri în funcţie de marcă, de exemplu, Anynet (Samsung), SimpLink (LG),
Easylink (Philips), BRAVIA Theatre Sync (Sony), VIERA Link (Panasonic) etc.
• Încercaţi să selectaţi manual dispozitivul sursă dorit, utilizând butonul Input (Intrare). Dacă acesta funcţionează corect, opriţi
dispozitivul sursă, aşteptaţi câteva secunde şi porniţi-l din nou pentru a afla dacă dispozitivul sursă a fost selectat automat de această
dată.
Remedierea problemelor
Noi, Universal Electronics Inc, 6101 unitate Gateway, Cypress, CA 90630, Statele Unite ale Americii, şi filialele sale
Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraβe 3, 48599 Gronau,
Germany, ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL IBERIA S.L., Gran Via, Carlos III, no 84, 3a
planta, Barcelona, Spain, ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite “C”) ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires,
Argentina, Universal Electronics Italia S.r.l., Via Cerva, 18, 20122 Milano, Italia
Declarăm pe proprie răspundere exclusivă că ONE FOR ALL Smart HDMI Switch (SV 1620) la care se referă această declaraţie este în
conformitate cu:
Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive)
EN 55022:2006+A1:2007: Class B
IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009
IEC61000-3-3:2008
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC61000-4-2:2008
IEC61000-4-3:2006+A1:2007
IEC61000-4-4:2004
IEC61000-4-5:2005
IEC61000-4-6:2008
IEC61000-4-8:1993+A1:2000
IEC61000-4-11:2004
Council Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
EN 60950-1:2006+A11:2009 + A1:2010
Enschede, 6th of January 2012
Paul J. Bennett
As Managing Director Europe, Executive Vice President International
CE DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:22 Pagina 41
Suomi
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL myöntää tuotteen alkuperäiselle ostajalle materiaali- ja valmistusvikoja kos-
kevan takuun yhdeksi (1) vuodeksi alkuperäisestä ostopäivästä, edellyttäen että tuotetta käytetään oikein ja normaalilla
t
avalla. Tuote korjataan tai vaihdetaan tarvittaessa toiseen maksutta, jos siinä ilmenee vika yhden (1) vuoden takuuajan
k
uluessa. Omistaja maksaa tuotteen lähettämisen takuuhuoltoon. UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL vastaa tu-
o
tteen palautuskuluista. Takuu ei kata vahinkoja tai vikoja, jos niitä aiheuttaneet tuotteet tai palvelut on toimittanut
j
oku muu kuin UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tai jos vahingot tai viat johtuvat siitä, että tuotetta ei ole asen-
n
ettu ohjeiden mukaisesti. Takuu ei myöskään päde, jos joku muu kuin UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL on
m
uuttanut tai korjannut tuotetta tai jos vika on seurausta onnettomuudesta, väärinkäytöstä, epäasianmukaisesta käy-
t
östä, laiminlyönnistä, kovakouraisesta käsittelystä, käytöstä väärään tarkoitukseen, virheellisestä asennuksesta, virheel-
l
isestä kunnossapidosta, muutosten tekemisestä tuotteeseen, tulesta, vedestä, salamasta, luonnonmullistuksista,
k
äyttövirheestä tai huolimattomuudesta. Takuupalveluiden saaminen takuuaikana edellyttää alkuperäisen ostokuitin
e
sittämistä, jotta oikeus palveluun voidaan todeta. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kaup-
p
aan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttaja-
t
uotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.
Ε
λληνική
U
NIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ÂÁÁ˘¿Ù·È ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘ÏÈο Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ οو ·fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÓfi˜ (1)
¤
ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜. Ô ÚÔ˚fiÓ ı· ÂÈÛ΢·ÛÙ› Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË ·Ó ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ
Â
›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ̤۷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜. · ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ¤ÍÔ‰· ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô. · ¤ÍÔ‰· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜
·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL.  ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ˙ËÌÈ¿ ‹ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ‹
˘
ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ‹ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÌË Î·Ï‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÔÈËı›/ ÂÈÛ΢·ÛÙ›
·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ·fi ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ‹ ·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ù‡¯ËÌ·, η΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, ·Ì¤ÏÂÈ·,
η΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, η΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, η΋ ‰È·Ù‹ÚËÛË, ÌÂÙ·ÙÚÔ‹, ÙÚÔÔÔ›ËÛË, ʈÙÈ¿, ÓÂÚfi, Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, η΋ ¯Ú‹ÛË ‹
·ÚÔÛÂÍ›·.. °È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÂÁÁ‡ËÛË service ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘, ·Ú·Î·ÏÒ ¤¯ÂÙ ˘’ fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·
¤¯ÂÙ ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ‰Èη›ˆÌ· service. ∞Ó ¤¯ÂÙ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙËÓ
ÂÌÔÚÈ΋ Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ · ‹ ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ÓÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘
ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ÂÁÁ‡ËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.
Русский
"UNIVERSAL ELECTRONICS INC." /ONE FOR ALL на изделие "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" гарантирует первому покупателю,
что этот продукт не будет содержать дефектов в материалах и отделке при обычном и правильном использова-
нии в течение 1 (одного) года с даты начальной покупки. Этот продукт будет бесплатно заменен, если он ока-
жется неисправным в течение 1 (одного) года гарантийного срока. Эта гарантия не распространяется на
картонные коробки, футляры для переноски, элементы питания, сломанные или поврежденные корпуса или
любое другое изделие, используемое в связи изделием. Любое дополнительное обязательство, отличное от ука-
занного выше, исключается. Обратите внимание на то, что нам необходима квитанция о покупке с тем, чтобы мы
могли решать вопрос о возможности обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намере-
ниями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, при-
мите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу
конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.
Română
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului iniţial că acest produs nu va prezenta defecte de
fabricare şi ale materialelor în condiţiile unei utilizări normale şi corecte pe o perioadă de un (1) an de la data
achiziţionării iniţiale. Acest produs va fi reparat sau, dacă este necesar, înlocuit gratuit dacă se dovedeşte a fi defect în
perioada de garanţie de un (1) an. Costurile de expediere vor fi suportate de proprietar; costurile returnării produsului
vor fi suportate de UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Această garanţie nu acoperă deteriorările sau defectările
cauzate de produse sau servicii care nu sunt furnizate de UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, sau care rezultă în
urma montării produsului fără a respecta instrucţiunile din manual. Această prevedere se aplică şi atunci când
produsul a fost modificat / reparat de către alte entităţi în afară de UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL sau dacă
defecţiunea este rezultatul accidentelor, utilizării incorecte, abuzului, neglijenţei, manipulării incorecte, instalării
defectuoase, întreţinerii neadecvate, modificării, incendiilor, contactului cu apa, descărcărilor electrice, dezastrelor
naturale, utilizării greşite sau a neatenţiei. Pentru a beneficia de service pe durata garanţiei, vă rugăm să reţineţi că
avem nevoie de chitanţa primită în momentul
achiziţiei iniţiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă aţi cumpărat acest produs într-un scop ce
nu are legătură cu ocupaţia, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să reţineţi că este posibil să aveţi drepturi legale în
baza legislaţiei dvs. naţionale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanţie nu afectează
respectivele drepturi.
Hrvatski
Jamstvo UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi
tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od (1) godine od datuma kupnje. Proizvod će se popraviti ili ako je
nužno besplatno zamijeniti ako se dokaže da je neispravan unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Troškove
otpreme snosi vlasnik; troškove povrata proizvoda snosi UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Ovo jamstvo ne
pokriva štetu ili neispravnosti uzrokovane proizvodima ili uslugama koje nije isporučio UNIVERSAL ELECTRONICS /
ONE FOR ALL, ili koji proizilaze uslijed ne pridržavanja korisničkih uputa za ugradnju proizvoda. Ovo se također
primijenjuje u slučaju kada je proizvod izmijenio / popravio netko drugi a ne UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL
ili ako je neispravnost posljedica nesreće, nepravilne uporabe, zlouporabe, nemara, pogrešne primjene, greške u
instalaciji, nepravilnog održavanja, rekonstruiranja, preinaka, požara, vode, groma, prirodnih nepogoda, pogrešne
uporabe ili nepažnje. Da biste ostvarili pravo na servis za vrijeme jamstvenog razdoblja, molimo imajte na umu da
trebamo originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili ovaj proizvod u svrhu
koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo sjetite se da imate zakonska prava pod vašom
nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:22 Pagina 51
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

One For All SV 1620 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru