basicXL BXL-FN12 Manual de utilizare

Categorie
Fanii gospodăriei
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

25
3. Piuliţă
4. Manşon (a se arunca)
5. Buton oscilant (pe partea superioară a carcasei motorului)
6. Clichet
7. Capacul paletei
8. Grilaj posterior
9. Comutatoare cu 3 viteze
10. Soclu
11. Extractor
ASAMBLARE
1. Ataşaţi soclul ventilatorului la corpul ventilatorului folosind cele patru şuruburi incluse.
2. Plasaţi soclul ventilatorului pe o suprafaţă solidă şi stabilă precum o masă sau o tejghea.
3. Îndepărtaţi manşonul de plastic de pe ax.
4. Securizaţi grilajul posterior la carcasa motorului cu piuliţa de plastic. Mânerul ar trebui să fie în sus.
Răsuciţi-l în sensul acelor de ceas pentru a-l strânge.
5. Glisaţi paleta pe ax şi împingeţi până când este ataşată bine în loc.
6. Testaţi funcţionarea paletei rotind cu mâna. Nu ar trebui să existe fricţiune cu celelalte piese componente.
Dacă paleta nu se roteşte liber, repetaţi paşii 4-5.
7. Plasaţi capacul paletei pe ax şi răsuciţi-l în sens contrar acelor de ceas până se strânge.
8. Asiguraţi-vă că pe ambele părţi ale grilajului posterior sunt deschise clichetele. Plasaţi împreună grilajul
frontal şi cel posterior şi închideţi clichetele laterale. Dacă nu se potrivesc cum trebuie, repet
aţi procedura.
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Plasaţi ventilatorul pe o suprafaţă plană unde nu se poate agăţa cablul sau de unde nu poate cădea.
Introduceţi ventilatorul într-o priză de 220V/50Hz şi respectaţi următoarele instrucţiuni de utilizare:
Ventilatorul este dotat cu trei viteze pentru a permite o ventilare optimă.
0- Apăsând acest buton, veţi opri ventilatorul.
1- Apăsând acest buton, veţi porni ventilatorul în modul viteză mică.
2- Apăsând acest buton, veţi porni ventilatorul în modul viteză moderată.
3- Apăsând acest buton, veţi porni ventilatorul în modul viteză mare.
ROTIRE: Pentru a activa funcţia de distribuire a fluxului de aer, apăsaţi butonul oscilant în jos (pe partea
superioară a carcasei motorului) Pentru a opri funcţia de rotire şi pentru a obţine un flux de aer concentrat,
ridicaţi în sus ştiftul rotativ. Controlarea funcţiei de rotire se poate face în timp ce ventilatorul funcţionează.
ÎNCLINARE: Pentru a înclina capului ventilatorului astfel încât fluxul de aer să fie într-un unghi specific,
consolidaţi soclul ventilatorului cu o mână şi ţineţi strâns carcasa motorului cu cealaltă, apoi înclinaţi cu grijă
ventilatorul până când atingeţi unghiul dorit.
Aveţi grijă să nu înclinaţi capul ventilatorului mai mult decât este
conceput să o facă deoarece acest lucru va deteriora aparatul.
SPECIFICAŢII
NUMĂRUL MODELULUI BXL-FN12 BXL-FN16
PUTERE 35 46.8
TENSIUNE 220V AC, 50Hz 220V AC, 50Hz
GREUTATE (KG) 2.1 2.5
DIMENSIUNI (cm) 39.5x17.5x34 43.5x21x44
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
• Scoateţi întotdeauna cablul din priză atunci când curăţaţi ventilatorul.
• Straturile subţiri de praf pot fi şterse folosind o cârpă moale pe grilajul posterior al ventilatorului.
• Ocazional, ştergeţi suprafeţele exterioare ale ventilatorului cu o cârpă umedă (din care să nu picure apă) şi
ştergeţi bine cu o cârpă uscată înainte de punerea în funcţiune a ventilatorului.
• Nu folosiţi agenţi de curăţare sau alte substanţe invazive pentru a curăţa această unitate, deoarece vor
deteriora aparatul.
MĂSURI DE PRECAUŢIE: NU LĂSAŢI SĂ PĂTRUNDĂ APĂ ÎN INTERIORUL VENTILATORULUI
DEOARECE AR PUTEA PROVOCA UN INCENDIU SAU UN PERICOL DE ELECTROCUTARE. MOTORUL
VENTILATORULUI ESTE LUBRIFIAT PENTRU TOATĂ DURATA DE VIAŢĂ ŞI NU MAI TREBUIE LUBRIFIAT.
NU SUNT NECESARE SAU RECOMANDATE ALTE MĂSURI DE ÎNTREŢINERE DIN PARTEA
UTILIZATORULUI.
26
DEPOZITAREA VENTILATORULUI
• Respectaţi instrucţiunile de curăţare 1-4 de mai sus. Dezasamblaţi şi curăţaţi ventilatorul înainte de
depozitare.
• Păstraţi ambalajul original pentru a depozita ventilatorul dumneavoastră.
• Depozitaţi-l întotdeauna într-un loc uscat.
• Nu-l ţineţi băgat în priză în timpul depozitării.
• Nu înfăşuraţi niciodată cablul strâns în jurul ventilatorului şi nici nu puneţi nicio greutate pe cablu în locul în
care intră în ventilator deoarece ar putea roade sau rupe cablul.
Măsuri de siguranţă:
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi
desfăcut NUMAI de către un tehnician avizat, când este necesară
depanarea. Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte
echipamente în cazul apari
ţ
iei unei probleme. Nu expune
ţ
i produsul
apei sau umezelii.
Întreţinere:
Curăţarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Garanţie:
Nu oferim nicio garanţie şi nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau modificărilor
aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a produsului.
Generalităţi:
- Designul şi specificaţiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Toate siglele mărcilor şi denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
proprietarilor de drept şi prin prezenta sunt recunoscute ca atare.
- Acest manual a fost conceput cu atenţie. Cu toate acestea, nu se pot oferi drepturi pe baza sa. König
Electronic nu acceptă răspunderea pentru nicio eroare din acest manual sau consecinţele ce decurg din
acestea.
- Păstraţi acest manual şi ambalajul pentru consultări ulterioare.
Atenţie:
Pe acest produs se află acest marcaj. Acesta semnifică faptul că produsele electrice şi electronice nu
trebuie eliminate odată cu gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem separat de colectare.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34

basicXL BXL-FN12 Manual de utilizare

Categorie
Fanii gospodăriei
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru