Basic XL BXL-SFN16 Manual de utilizare

Categorie
Fanii gospodăriei
Tip
Manual de utilizare
19
ROMÂNĂ
Ventilator cu picior
Asamblarea soclului şi piciorului:
1. Scoateţi soclul şi piesele piciorului din cutie.
2. Răsuciţi piesa pentru reglarea înălţimii în sens contrar acelor de ceas şi trageţi tubul de oţel afară din picior.
Apoi răsuciţi piesa pentru reglarea înălţimii în sensul acelor de ceas pentru a o securiza.
3. Introduceţi piciorul în soclu, apoi înşurubaţi piuliţa pe picior la baza soclului şi strângeţi-o.
4. Reglaţi înălţimea ventilatorului aşa cum doriţi.
Asamblarea capul ventilatorului şi a coloanei:
Deşurubaţi butonul situat la capătul corpului ventilatorului.
Introduceţi coloana de extindere în orificiul din corpul ventilatorului, apoi strângeţi butonul pentru a o securiza.
1. Înlăturaţi caserola de elice şi piuliţa din plastic de pe partea frontală a axului motorului şi apoi strângeţi
piuliţa de plastic. (Figura 1)
1. Încuietoare
2. Caserolă de elice
3. Încuietoarea grilajului
4. Piuliţă
5. Plastic
2. Inseraţi paleta pe ax, asigurându-vă că bolţul de siguranţă este prins în canelura paletei. Răsuciţi caserola
de elice în sensul acelor de ceas pentru a strânge paleta. (Figura 2)
1. Caserolă de elice
2. Încuietoare
3. Palete
4. Canelură
5. Bolţ de siguranţă
3. Puneţi grilajul frontal pe grilajul posterior şi închideţi clemele pentru a prinde împreună grilajul frontal şi
grilajul posterior.
Instrucţiuni de utilizare
Viteza de funcţionare:
Vă rugăm să utilizaţi întrerupătorul „viteză” pentru a porni/opri ventilatorul şi pentru a regla viteza prin apăsarea
întrerupătorului pe următoarele numere:
0-Oprit 2-Viteză medie
1-Viteză mică 3-Viteză mare
Funcţia rotire:
Pentru a porni rotirea ventilatorului, apăsaţi butonul rotativ situat pe partea superioară a carcasei motorului.
Pentru a direcţiona fluxul de aer, trageţi de butonul rotativ.
Funcţia de reglare a unghiului:
Deşurubaţi butonul pentru reglarea unghiului, reglaţi capul ventilatorului în unghiul dorit prin menţinerea cu
mâna a capului ventilatorului, apoi strângeţi butonul.
Funcţia de temporizare:
Apăsaţi temporizatorul şi alegeţi un interval între 0 şi 60 de minute.
Întreţinere:
Pentru a păstra ventilatorul curat, ştergeţi-l cu o cârpă curată înmuiată într-un detergent neagresiv.
Asiguraţi-vă că nu folosiţi substanţe abrazive pentru a curăţa părţile de plastic ale ventilatorului.
Pentru a vă asigura că ventilatorul funcţionează în mod adecvat, aplicaţi câteva picături de ulei de motor
curat pe rulmenţii frontali şi posteriori ai motorului la fiecare 12 luni.
FIGURA 2
FIGURA 1
20
Înainte de depozitare, ştergeţi ventilatorul în întregime, apoi puneţi-l în punga de plastic şi depozitaţi-l
într-un loc răcoros şi uscat.
Măsuri de precauţie:
Pentru a înţelege funcţionarea ventilatorului, vă rugăm să citiţi toate aceste instrucţiuni cu atenţie înainte
de utilizare.
• Vă rugăm ca energia electrică utilizată să se potrivească cu tensiunea şi frecvenţa ventilatorului.
• Vă rugăm să nu introduceţi degetele sau alte obiecte prin grilaj atunci când ventilatorul funcţionează.
• Deconectaţi cablul de alimentare atunci când deplasaţi ventilatorul.
• Scoateţi ventilatorul din priză atunci când îl curăţaţi.
Măsuri de siguranţă:
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi
desfăcut NUMAI de către un tehnician avizat, când este necesară
depanarea. Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte
echipamente în cazul apari
ţ
iei unei probleme. Nu expune
ţ
i produsul
apei sau umezelii.
Întreţinere:
Curăţarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Garanţie:
Nu oferim nicio garanţie şi nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau modificărilor
aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a produsului.
Generalităţi:
- Designul şi specificaţiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Toate siglele mărcilor şi denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
proprietarilor de drept şi prin prezenta sunt recunoscute ca atare.
- Acest manual a fost conceput cu atenţie. Cu toate acestea, nu se pot oferi drepturi pe baza sa. König
Electronic nu acceptă răspunderea pentru nicio eroare din acest manual sau consecinţele ce decurg din
acestea.
- Păstraţi acest manual şi ambalajul pentru consultări ulterioare.
Atenţie:
Pe acest produs se află acest marcaj. Acesta semnifică faptul că produsele electrice şi electronice nu
trebuie eliminate odată cu gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem separat de colectare.
ΕΛΛΗΝΙΚA
Ανεμιστήρας δαπέδου
Συναρμολόγηση βάσης και στηρίγματος:
1. Αφαιρέστε τη βάση και τα μέρη του στηρίγματος από το κουτί.
2. Περιστρέψτε τον προσαρμογέα ύψους αριστερόστροφα και βγάλτε το μεταλλικό σωλήνα από το στήριγμα.
Στη συνέχεια, περιστρέψτε τον προσαρμογέα ύψους δεξιόστροφα και ασφαλίστε τον.
3. Τοποθετήστε το στήριγμα στη βάση, στερεώστε το περικόχλιο στο στήριγμα από το κάτω μέρος της βάσης
κα
ι σφίξτε το.
4. Προσαρμόστε το επιθυμητό ύψος ανεμιστήρα.
Συναρμολόγηση κεφαλής και στήλης ανεμιστήρα:
Ξεβιδώστε το κουμπί που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος του ανεμιστήρα.
Τοποθετήστε τη στήλη προέκτασης στην οπή του σώματος του ανεμιστήρα και, στη συνέχεια, σφίξτε το
κουμπί μέχρι να ασφαλίσει.
1. Αφαιρέστε το ρότορα και το πλαστικό περικόχλιο από τη μπροστινή πλευρά του άξονα του μοτέρ και, στη
συνέχεια, σφίξτε το πλ
αστικό περικόχλιο. (Εικόνα 1)
1 / 1

Basic XL BXL-SFN16 Manual de utilizare

Categorie
Fanii gospodăriei
Tip
Manual de utilizare