GoodHome Saranda L. 40 x H. 100 x P. 36 cm métal blanc Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului

Acest manual este potrivit și pentru

EN Contents
DE Inhalt
ES Contenido
FR Contenu
RUS держание
PT Conteúdo
PL Zawartość
RO Cuprins
TR Içindekiler
Safety 4
FR Sécurité 4
PL Bezpieczeństwo 5
DE Sicherheit 6
RUS Безопасность 6
RO Siguranță 7
ES Seguridad 8
PT Segurança 8
TR Emniyet 9
Guarantee 4
FR Garantie 4
PL Gwarancja 5
DE Garantie 6
RUS Гарантия 7
RO Garanție 7
ES Garantía 8
PT Garantia 8
TR Garanti 9
Assembly 10
FR Assemblage 10
PL Montaż 10
DE Versammlung 10
RUS Cбopкa 10
RO Asamblare 10
ES Montaje 10
PT Montagem 10
TR Montaj 10
Care 20
FR Entretien 20
PL Czyszczenie 20
DE Pflege 20
RUS Уход 20
RO Îngrijire 20
ES Cuidados 20
PT Cuidados 20
TR Bakım 20
ORGKF127673 MNL_3663602527114;3663602527121_1-2column closed_Cooke Lewis-A4-IM-V04.indd 2 11/01/2019 11:14
x ?
1
2
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécuri.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa oraz
upewnić się, że zostały
w pełni zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они вам
понятны.
RO AVERTISMENT! Citiţi
cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
Ø 8mm
[A] x 2 [B] x 1 [C] x 1
[D] x 4
[01] x 1
[06] x 1
[07] x 2
[08] x 2
[02] x 1 [03] x 1 [04] x 1 [05] x 1
ORGKF127673 MNL_3663602527114;3663602527121_1-2column closed_Cooke Lewis-A4-IM-V04.indd 3 11/01/2019 11:15
7
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
Никогда не используйте растворители, жесткие мочалки,
абразивные материалы, отбеливатели, кислоту, сильные моющие
средства, агрессивные химические очистители или чистящие
растворы на основе растворителей при чистке продукции.
Проверьте надежность всех компонентов и креплений продукции,
не используйте продукцию, если у вас есть сомнения в
пригодности к использованию.
Гарантия
Поэтому мы предлагаем вам 2-летнюю гарантию на любые
производственные дефекты данного товара.
2-летняя гарантия начинается с момента покупки при условии
бытового, а не коммерческого использования поддона. Гарантия
предоставляется исключительно при предъявлении кассового
чека или счета-фактуры.Сохраните документы, подтверждающие
факт покупки.
Гарантия предоставляется исключительно при условии домашнего
использования. Гарантия распространяется на ремонт или замену
изделия при выявлении производственных дефектов следующих,
начиная с даты покупки.
Гарантия распространяется на те случаи неисправности изделия,
когда оно использовалось в соответствии со своим назначением
и устанавливалось в соответствии с действующими нормативами и
инструкцией по эксплуатации.
Изделие должно устанавливаться таким образом, чтобы впоследствии
его можно было демонтировать без повреждений.
Настоящая гарантия не распространяется на повреждения и дефекты,
вызванные естественным износом изделия, неблагоприятными
погодными условиями, затоплением, воздействием тепла или
холода, потускнением осветительных приборов, качеством воды
(уровень содержания извести, корродирующих веществ и т. д.),
наличием посторонних частиц, использованием иных веществ (песок,
металлическая стружка и т. д.) или недостаточным уровнем вентиляции,
а также на повреждения, возникшие по причине неправильного или
неправомерного применения, несоблюдения инструкций, несчастного
случая или несоответствующего технического обслуживания.
Гарантия также не распространяется на неисправности,
вызванные применением неоригинальных или несоответствующих
принадлежностей и/или запасных частей, демонтажом или внесением
изменений в изделие.
Гарантия распространяется исключительно на детали, признанные
неисправными. Ни при каких обстоятельствах гарантия не покрывает
дополнительные расходы (транспорт, оплата труда сотрудников) и
прямые или косвенные убытки.
Гарантийный срок 24 месяца
ВАЖНО - СОХРАНИТЕ
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРОЧТИТЕ
ВНИМАТЕЛЬНО
RO
Înainte de utilizare
Verificaţi pachetul şi asiguraţi-vă că aveţi toate piesele listate mai
sus. Dacă nu, luaţi legătura cu magazinul local care vă va putea ajuta.
Când sunteţi gata de a începe, asiguraţi-vă că aveţi sculele potrivite
la îndemână, spaţiu suficient şi o zonă curată şi uscată pentru
asamblarea mobilierului.
Asiguraţi-vă că nu există ţevi şi cabluri ascunse acolo unde
intenţionaţi să găuriţi.
Nu recomandăm să folosiți o șurubelniță electrică pentru
asamblarea produsului.
Asigurați-vă că șuruburile sunt așezate exact în orificiile
pilot pre-găurite.
Aveți grijă să nu strângeți excesiv niciun șurub.
Șuruburile și diblurile nu sunt incluse.
Siguranță
Doar pentru folosire acasă.
Folosiţi produsul întotdeauna numai pe teren ferm şi drept,
asigurându-vă că toate picioarele rămân în contact cu solul.
AVERTISMENT : pentru a preveni răsturnarea, acest produs trebuie
utilizat cu dispozitivele de fixare adaptate.
Periodic, trebuie făcute verificări ale structurii acestui produs, nu îl
folosiţi dacă aveţi îndoieli asupra capacităţii lui, de exemplu.
Nu lăsați copiii să se joace cu acest produs.
Îngrijirea şi întreţinerea
Folosiți o cârpă moale și uscată pentru a curăța dulapul și suportul.
Nu lăsați apa să stea pe dulapul de oglindă. Îndepărtați imediat
orice apă.
Nu folosiţi niciodată solvenţi, bureţi de sârmă, substanţe abrazive,
înălbitori, detergenţi puternici, substanţe de curăţare chimice
agresive sau soluţii de curăţare tip solvent pe produs.
Verificaţi pentru a vă asigura că toate componentele şi dispozitivele
de prindere ale acestui produs sunt sigure şi nu îl folosiţi dacă aveţi
îndoieli asupra capacităţii lui, de exemplu.
Garanție
Acest produs este garantat 2 ani de la data achiziției, în condiții de utilizare
casnică normală, nu profesională. Garanția poate fi aplicată numai pe baza
prezentării bonului fiscal de casă sau a facturii. Păstrați dovada achiziției
într-un loc sigur.
Garanția se aplică numai în cadrul utilizării casnice.
Garanția acoperă repararea sau înlocuirea produsului în cazul în care apare
un defect de fabricație al materialelor în timpul perioadei de garanție
oferită de la data achiziției.
Garanția acoperă defectele și disfuncționalitățile produsului sub rezerva
unei utilizări în conformitate cu scopul propus al produsului și sub rezerva
unei instalări și a unei întrețineri în conformitate cu cele mai bune practici
și cu informațiile din manualul de utilizare.
Acest produs trebuie să fie instalat astfel încât acesta să poată fi demontat
ulterior fără deteriorare.
Această garanție contractuală nu acoperă defectele și deteriorările
provocate de uzura naturală a pieselor, de decolorarea la lumină, de
intemperii, de inundații, de degajările de căldură, de îngheț, de deteriorările
provocate de calitatea apei (calcar, agresivitate, coroziune, ...), de prezența
unor corpuri străine vehiculate sau nu de apă (nisip, particule, ...) sau de
lipsa ventilației camerei și de daunele care ar putea să fie rezultatul unei
utilizări necorespunzătoare, al unei utilizări abuzive, al neglijenței, al unui
accident sau al unei întrețineri defectuoase sau neconforme cu cele mai
bune practici și cu informațiile din manualul de utilizare.
De asemenea, sunt excluse din garanție consecințele negative datorate
utilizării de accesorii și/sau piese de schimb neoriginale sau neadaptate,
demontării sau modificării produsului.
Garanția este limitată la piesele recunoscute ca fiind defecte. Garanția nu
acoperă, în niciun caz, costurile auxiliare (de deplasare, de manoperă) și
daunele directe și indirecte.
Vă rugăm să rețineți că un certificat de garanție suplimentar va fi dat în
magazinul din care veți achiziționa produsul.
IMPORTANT - PĂSTRAȚI
ACESTE INFORMAȚII
PENTRU CONSULTĂRI
VIITOARE: CITIȚI
CU ATENȚIE
ORGKF127673 MNL_3663602527114;3663602527121_1-2column closed_Cooke Lewis-A4-IM-V04.indd 7 11/01/2019 11:15
EN Assembly
DE Versammlung
ES Montaje
FR Assemblage
RUS Сборка
PT TR Montagem Montaj
PL Montaż
RO Asamblare
18
16
[C] x 1
[C]
Screws and wall plugs not included.
Uwaga: Śruby i kołki do przytwierdzenia do ściany nie są dołączone, ponieważ ich rodzaj
zależy od typu ściany, przy której mebel będzie montowany. W tym zakresie należy poradzić
się sprzedawcy w sklepie.
Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Внимание: шурупы и дюбели не в комплекте, их выбор зависит от типа стены.
Обратитесь к продавцу-консультанту.
Șuruburile și diblurile nu sunt incluse.
del tipo de pared al que se sujeta el mueble. Pida consejo a un encargado de la tienda.
Parafusos e buchas não incluídos.
Dikkat: Dübeller ve vidalar mobilyanın sabitleneceği duvar tipine göre değişebileceği için
ürüne dahil değildir. Bu konuda mağazadaki satıcıdan yardım isteyin.
WARNING: to prevent the risk of tipping, this product must be used with suitable fasteners.
OSTRZEŻENIE: aby uniknąć przechylenia produktu, musi on być używany z odpowiednim
systemem mocującym.
WARNUNG: Damit das Produkt nicht umkippt, muss es mit geeigneten Befestigungssystemen
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание опрокидывания данное изделие следует
использовать вместе с подходящими крепежными устройствами.
AVERTISMENT : pentru a preveni răsturnarea, acest produs trebuie utilizat cu dispozitivele de
AVISO: De modo a impedir a oscilação, este produto deve ser utilizado com os dispositivos
UYARI: Ürün, devrilmemesi için uygun bağlantı elemanları ile birlikte kullanılmalıdır.
ORGKF127673 MNL_3663602527114;3663602527121_1-2column closed_Cooke Lewis-A4-IM-V04.indd 18 11/01/2019 11:15
Manufacturer • Fabricant • Producent • Hersteller
Producător • Fabricante:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom
www.kingfisher.com/products
EN Distributor:
B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE
United Kingdom
www.diy.com
Screwfix Direct Limited, Trade House,
Mead Avenue, Yeovil, BA22 8RT,
United Kingdom
www.screwfix.com
To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products
Customer Helpline (Freephone)
UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com
Eire 1800 932 230 eire@kingfisherservice.com
FR Distributeur:
Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637
Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com
Pour consulter les manuels d’instructions en ligne,
rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products
PL Dystrybutor:
Castorama Polska Sp. z o.o. ul.
Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl
Aby zapoznać się z instrukcją obugi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products
DE Verteilen:
Screwfix Direct Limited
Mühlheimer Straße 153
63075 Offenbach/Main
www.screwfix.de
Besuchen Sie www.kingfisher.com/products
um die Bedienungsanleitungen online anzusehen
RUS Импортер:
CASTORAMA RUSSIA
ООО “Касторама РУС”
Дербеневская наб., дом 7, стр 8
Россия, Москва,115114
www.castorama.ru
ООО «Кингфишер Интернейшнл Продактс РУС»
Дербеневская наб., дом 7, стр.8
Россия, Москва, 115114
Изготовитель для России:Гуандун Хайсенс Хоум
Эпплайансес Ко., Лтд,
Адрес:№1 Ист Жунци Авеню, Дэшэн Резидентс
Коммити, Жунгуй, Саб-дистрикт Офис, Шуньдэ
Дистрикт, Фошань, Гуандун, Китай
Дата изготовления (месяц.год) см. на упаковке
Онлайн-версии руководств
по эксплуатации доступны на странице
www.kingfisher.com/products
RO Distribuitor:
SC Bricostore România SA
Calea Giulești 1-3, Sector 6,
București , România
www.bricodepot.ro
Praktiker Romania S.A.
Splaiul Independenței, nr 319 L și M, Clădirea Bruxelles,
etaj 1, Sector 6, RO-060044,
București, România
Tel: +40 021 2047100
www.praktiker.ro
Pentru a consulta manualele de instrucţiuni online,
vizitaţi www.kingfisher.com/products
ES Distribuidor.
Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva,
10 - Edificio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es
Para consultar los manuales de instrucciones
en línea, visite www.kingfisher.com/products
PT Distribuidor.
Brico Depot Portugal SA Rua Castilho, 5 - 1 esquerdo,
sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt
Para consultar manuais de instruções online, visite
www.kingfisher.com/products
TR İthalatçı Firma:
KTAȘ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ș.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr
Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak için
www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin
Addresses
ORGKF127673 MNL_3663602527114;3663602527121_1-2column closed_Cooke Lewis-A4-IM-V04.indd 21 11/01/2019 11:15
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

GoodHome Saranda L. 40 x H. 100 x P. 36 cm métal blanc Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului
Acest manual este potrivit și pentru