One For All URC 7990 Manual de utilizare

Categorie
Telecomenzi
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

1
2
709084
RDN-1110113
www.ofa.com/urc7990
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
URC-7990
URC-7991
2 & 22
7 & 22
12 & 22
17 & 22
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
INFINITI-105x230 manual_Scandinavia_RDN-1110113:Infinity Manual_gedrukt 11-01-13 10:24 Pagina 1
52 WWW.ONEFORALL.COM
1
Este marca dispozitivului dumneavo-
astră menţionată în listă?
JA : Asiguraţi- dispozitivul este pornit (nu pe standby).
V
ino ig ateie "siffran acordat varumärke ta". De exemplu, 6
pentru dvs. Samsung TV.
NEJ : Urmaţi procedura de Setare directă a codului (p. 54).
Exemplu: Samsung tv = 6
SimpleSet
Român
ă
Samsung
Grundig
Hitachi
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
CanalSat
Foxtel
Freebox
Humax
Multichoice
Pace
Philips
Samsung
Sky
Virgin Media
Denon
JVC
LG
Panasonic / Technics
Philips
Pioneer
Samsung
Sony
Toshiba
Yamaha
Denon
Harman/Kardon
JVC
Kenwood
Onkyo
Panasonic / Technics
Philips / Marantz
Pioneer
Sony
Yamaha
A.C. Ryan
Apple
Emtec
Lomega
Microsoft
Popcorn Hour
Seagate
Sumvision
Western Digital
Xtreamer
Altec Lansing
Apple
Bose /Creative
Denon
JBL
Logitech
Onkyo
Philips
Sony
Teufel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TV
STB Audio
DVD
Media MP3
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 52
WWW.ONEFORALL.COM 53
A
păsaţi şi ţineţi apăsată
t
asta „configurare” timp
d
e 3 secunde. Ecranul de
setări va apărea.
Apăsaţi pe tasta
"SimpleSet". Ecranul
afișează numai tastele
a
paratului.
S
electaţi tasta dispoziti-
v
ului (de exemplu, TV-
c
heie) pentru tipul de
dispozitivul pe care
d
oriţi să opereze.
2
4
5
3
Apăsaţi şi ţineţi apăsată „TASTA cu CIFRĂ alocată mărcii dumneavoast-
ră” (de exemplu, „CIFRA 6” pentru un televizor Samsung) până când dis-
pozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT. Eliberaţi „tasta cu
CIFRĂ” în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră în modul
OPRIT. GATA!
Dispozitivul dumneavoastră NU intră în modul OPRIT? Urmaţi instrucţi-
unile din secţiunea „Setare directă a codului” sau încercaţi opţiunea
Căutare automată.
Dispozitivul dumneavoastră a intrat în modul OPRIT, dar tot nu
puteţi controla dispozitivul? Puneţi dispozitivul din nou în modul POR-
NIT manual (sau cu ajutorul telecomenzii originale) şi repetaţi Setarea
simplă, asigurându-vă totodată că eliberaţi tasta „cifră alocată mărcii dum-
neavoastră” în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră în
modul OPRIT.
Telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCŢIONALĂ controlează dis-
pozitivul, dar unele taste nu funcţionează corespunzător? Este posibil
să existe o configurare mai bună pentru marca dumneavoastră. Repetaţi
Setarea simplă, asigurându-vă totodată că eliberaţi tasta „cifră alocată măr-
cii dumneavoastră” în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră
în modul OPRIT sau accesaţi www.simpleset.com.
SimpleSet
3
s
e
c.
E.g.
6
=
Sam
su
ng
t
v
m
a
x
.
6
0
s
e
c.
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 53
54 WWW.ONEFORALL.COM
C
onfiguraţi telecomanda pentru a vă controla dispozitivele
Setare directă a codului
1) Găsiţi codul pentru dispozitivul dumneavoastră în Lista de coduri (inclus).
Codurile sunt menţionate în listă în funcţie de tipul de dispozitiv şi
n
umele mărcii. Cel mai popular cod este primul în listă. Asiguraţi-vă că
d
ispozitivul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
2) Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „configurare” timp de 3 secunde.
E
cranul de setări va apărea.
3) Apăsaţi pe tasta "Extra". Ecranul afișează numai tastele aparatului.
4
) Selectaţi tasta dispozitivului (de exemplu, TV-cheie) pentru tipul de
dispozitivul pe care doriţi să opereze.
5) Introduceţi primul cod format din 4 cifre din listă aferent mărcii
d
umneavoastră (de exemplu, 0556 pentru un televizor Bennett). Led-ul
v
a lumina intermitent de două ori.
6) Acum, îndreptaţi telecomanda MULTIFUNCŢIONALĂ spre dispozitiv şi
a
păsaţi POWER. Dacă dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT,
telecomanda va fi pregătită să controleze dispozitivul dumneavoastră.
D
ispozitivul dumneavoastră NU intră în modul OPRIT? Vă rugăm să
repetaţi instrucţiunile din secţiunea Setare directă a codului cu urmă
torul cod din listă aferent mărcii dumneavoastră.
• Dispozitivul dumneavoastră s-a OPRIT, dar tot nu vă puteţi controla dispozitivul?
PORNIŢI din nou dispozitivul în mod manual (sau cu ajutorul telecomenzii originale) şi
repetaţi instrucţiunile din secţiunea Setare directă a codului încercând următorul cod
din listă aferent mărcii dumneavoastră.
• Telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCŢIONALĂ controlează dispozitivul, dar
unele taste nu funcţionează corespunzător? Este posibil să existe o configurare mai
bună pentru marca dumneavoastră. Vă rugăm să repetaţi instrucţiunile din secţiunea
Setare directă a codului cu următorul cod din listă aferent mărcii dumneavoastră.
• Operaţiunea încă NU a reuşit? Urmaţi instrucţiunile din secţiunea Căutare automată
sau accesaţi www.simpleset.com.
Configuraţi telecomanda pentru a vă controla dispozitivele
Căutare automată
Metoda de căutare vă permite să găsiţi codul pentru dispozitivul dvs. scanând toate
codurile incluse în memoria telecomenzii universale Infinity. De asemenea, metoda
de căutare poate să funcţioneze chiar dacă marca dvs. nu este specificată deloc.
1) Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „configurare” timp de 3 secunde.
Ecranul de setări va apărea.
2) Apăsaţi pe tasta "Search". Ecranul afișează numai tastele aparatului.
3) Selectaţi tasta dispozitivului (de exemplu, TV-cheie) pentru tipul de
dispozitivul pe care doriţi să opereze.
4) Îndreptaţi telecomanda spre dispozitivul dumneavoastră. Acum
telecomanda va trimite un semnal diferit de ALIMENTARE OPRITĂ
(automat, la fiecare 3 secunde) care va trece prin toate mărcile stocate în
memorie. Apăsaţi, apoi eliberaţi “bifaţi simbol” în momentul în care
dispoziti vul dumneavoastră intră în modul OPRIT. Gata!
• Telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCŢIONALĂ controlează dispozitivul, dar
unele taste nu funcţionează corespunzător? Este posibil să existe o configurare mai
bună pentru marca dumneavoastră. Vă rugăm să repetaţi instrucţiunile din secţiunea
Setare directă a codului cu următorul cod din listă aferent mărcii dumneavoastră.
• Operaţiunea încă NU a reuşit? Urmaţi instrucţiunile din secţiunea Căutare automată
sau accesaţi www.simpleset.com.
----
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 54
WWW.ONEFORALL.COM 55
C
onfiguraţi telecomanda pentru a vă controla dispozitivele
Copy (Copiere)
Această caracteristică permite Copierea uneia sau a mai multor funcţii de pe teleco-
manda dumneavoastră originală (operaţională) pe telecomanda Infinity.
E
xemplu: Cum se învaţă (se copiază) funcţia „TOP MENU“ (Meniu superior) de pe teleco-
manda originală pe tasta „A” a telecomenzii Infinity.
1
) Aşezaţi ambele telecomenzi (telecomanda Infinity şi telecomanda
originală) pe o suprafaţă plană. Asiguraţi-vă că părţile pe care le
îndreptaţi de obicei spre dispozitivul dumneavoastră sunt orientate una
s
pre cealaltă. Ţineţi telecomenzile la o distanţă între 2 şi 5 cm. Aliniaţi
ambele telecomenzi la aceeaşi înălţime.
2) Apăsaţi şi ţineţi apăsat „Settings Icon” (Pictograma setări) timp de 3
s
ecunde. Va apărea ecranul Setup (Configurare).
3) Apăsaţi tasta „Copy” (Copiere). Ecranul va afişa doar tastele dispozitivului.
4
) Selectaţi tasta corespunzătoare DISPOZITIVULUI (de ex. DVD).
5
) * Apăsaţi din nou tasta DVD pentru a accesa cel de-al doilea ecran unde se
află tasta „A”.
(*) Săriţi peste acest pas dacă funcţiile corespunzătoare pot fi găsite pe primul ecran.
6) La început; Apăsaţi tasta „A”. Led-ul „Power Ring” va clipi de
trei ori și apoi ecranul se stinge.
Apoi; Apăsaţi tasta „TOP MENU” (Meniul superior) de
pe telecomanda originală. Led-ul „Power Ring”
se va aprinde de două ori pentru a confirma
învăţarea reuşită.
7) Felicitări! Aţi copiat cu succes funcţia „TOP MENU” (Meniu superior) de
pe telecomanda dumneavoastră originală pe telecomanda Infinity.
ACUM de fiecare dată când apăsaţi tasta „A” (în modul DVD), veţi obţine
funcţia „TOP MENU” (Meniu superior).
8) Pentru a copia mai multe taste, repetaţi de la pasul 4. Când aţi terminat,
apăsaţi tastele Settings (Setări) pentru a reveni la modul de utilizator.
Cum se şterge o funcţie învăţată pentru a obţine funcţia
originală?
de ex. cum se şterge o funcţie copiată de la tasta „A”;
1) Apăsaţi şi ţineţi apăsat „Settings Icon” (Pictograma setări) timp de 3 secunde.
Va apărea ecranul Setup (Configurare).
2) Apăsaţi tasta „Copy” (Copiere). Vor apărea tastele dispozitivului.
3) Apăsaţi tasta corespunzătoare DISPOZITIVULUI (de ex. DVD).
4) * Apăsaţi din nou tasta DVD pentru a accesa cel de-al doilea ecran.
5) Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „A” timp de 3 secunde. Led-ul „Power Ring”
va lumina intermitent de două ori.
(*) Săriţi peste acest pas dacă funcţiile corespunzătoare pot fi găsite pe primul ecran.
Top
Menu
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 55
56 WWW.ONEFORALL.COM
U
tilizarea telecomenzii
Smart Control
Modul Smart Control vă permite să controlaţi până la 3 dispozitive (de ex.: TV,
decodor şi audio) fără a fi nevoie să selectaţi tasta corespunzătoare dispozitivului.
P
uteţi accesa modul Smart Control apăsând „watch TV” (vizionare televizor), „watch
m
ovie” (vizionare film) sau „listen to music” (ascultare muzică). Modul Smart
Control nu necesită o configurare suplimentară şi se va activa în momentul în care
configuraţi cel puţin 2 dispozitive (de exemplu, un televizor şi un decodor). Cu
m
odul Smart Control puteţi comuta între 3 ecrane diferite (a se vedea ecranele
S
mart Control)
Exemplu:
D
upă ce aţi reuşit să configuraţi televizorul şi decodorul dumneavoastră, trebuie să selec-
taţi tasta TV pentru a controla televizorul şi tasta STB pentru a controla decodorul /recep-
torul TV digital. Când apăsaţi „watch tv” (vizionare televizor), telecomanda INFINITY va
configura tastatura astfel încât tastele VOL+/-, MUTE şi AV vor controla televizorul, iar alte
t
aste vor controla decodorul /receptorul TV digital. Deoarece primul ecran disponibil este
î
ntotdeauna ecranul de ZAPPER (a se vedea pagina 73), trebuie să comutaţi la următorul
ecran pentru a obţine funcţionalitatea corespunzătoare.
Cum se accesează modul Smart Control
(Aceste taste nu sunt aprinse atunci când nu sunt folosite)
Apăsaţi „watch tv” (vizionare televizor).
Rezultat; configurare tastatură 1 (din watch tv) este activată, iar tastatura va fi
configurată pentru a controla TV+STB (se va activa în moment în care confi
guraţi un televizor şi un decodor). Deoarece primul ecran disponibil este
întotdeauna ecranul de ZAPPER (a se vedea pagina 73), trebuie să comutaţi
la următorul ecran pentru a obţine funcţionalitatea corespunzătoare.
configurare tastatură:
• Tastele AV, MUTE şi VOLUME +/- : permite controlul televizorului.
• TOATE CELELALTE taste disponibile : permit controlul decodorului.
• POWER (apăsaţi timp de 3 secunde sau
întoarceţi telecomanda) : va trimite semnalul POWER la televizor
şi decodor.
Apăsaţi „watch tv” (vizionare film)
Rezultat; configurare tastatură 1 (din watch movie) este activată, iar tastatura
va fi configurată pentru a controla TV+DVD (se va activa în moment în care
configuraţi un televizor şi un DVD). Deoarece primul ecran disponibil este
întotdeauna ecranul de ZAPPER (a se vedea pagina 73), trebuie să comutaţi
la următorul ecran pentru a obţine funcţionalitatea corespunzătoare.
configurare tastatură:
• Tastele AV, MUTE şi VOLUME +/- : permi controlul televizorului.
• TOATE CELELALTE taste disponibile : permit controlul DVD-ului.
• POWER (apăsaţi timp de 3 secunde sau
întoarceţi telecomanda) : va trimite semnalul POWER la televizor
şi DVD.
Apăsaţi „listen to music” (ascultare muzică)
Rezultat; configurare tastatură 1 (din listen to music) este activată, iar tastatu
ra va fi configurată pentru a controla TV+MP3 (se va activa în moment în care
configuraţi un televizor şi un MP3). Deoarece primul ecran disponibil este
întotdeauna ecranul de ZAPPER (a se vedea pagina 73), trebuie să comutaţi
la următorul ecran pentru a obţine funcţionalitatea corespunzătoare.
configurare tastatură:
• Tastele Audio IN, MUTE şi VOLUME +/- : permit controlul audio.
• AV : permite controlul televizorului.
• TOATE CELELALTE taste disponibile : permit controlul MP3.
• POWER (apăsaţi timp de 3 secunde sau
întoarceţi telecomanda) : va trimite semnalul POWER la Audio şi
MP3 player.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 56
72 WWW.ONEFORALL.COM
E
s
p
a
ñ
o
l
-
c
og
e
r
p
a
r
a
a
c
t
i
v
a
r
p
a
n
t
a
lla
I
t
a
l
i
a
n
o
-
at
t
i
vazi
o
n
e
d
e
l
l
o
s
c
h
e
rmo
i
mp
u
g
n
an
d
o
i
l
t
e
l
e
c
o
man
d
o
N
ed
e
r
l
a
n
d
s
-
O
p
p
a
k
k
e
n
o
m
h
e
t
s
c
he
r
m
t
e
a
c
t
i
v
e
r
e
n
P
o
r
t
u
g
u
ê
s
-
A
p
a
n
h
a
r
p
a
r
a
a
c
t
i
v
a
r
e
cr
ã
P
o
l
s
k
i
-
P
od
n
osz
e
n
i
e
a
k
t
y
w
u
je
e
k
r
a
n
Č
e
s
k
y
-
A
k
t
i
v
a
c
e
ob
r
a
z
ov
k
y
p
ř
i
z
v
e
d
n
u
t
í
M
a
g
y
a
r
-
A
t
á
v
i
r
á
n
yí
t
ó
f
e
l
v
e
v
é
s
é
r
e
be
ka
pc
s
o
l
a
ké
pe
r
n
yő
T
ü
r
e
-
Ek
r
a
n
a
k
t
i
e
şt
i
r
m
e
k
i
çi
n
se
çi
n
Ε
λ
λ
η
ν
ι
κ
ή
-
Αν
α
σ
η
κ
ώ
σ
τ
ε
γ
ι
α
ε
ν
ε
ργ
ο
π
ο
ί
η
σ
η
τ
η
ς
ο
θ
ό
ν
η
ς
Р
у
с
с
к
и
й
-
п
о
д
н
я
ть
д
ля
а
к
ти
в
а
ц
и
и
э
к
р
а
н
а
R
om
â
-
At
i
nge
ţ
i
t
e
l
e
c
o
m
a
nda
p
e
nt
r
u
a
a
c
t
i
v
a
e
c
r
a
nu
l
H
r
v
a
t
s
k
i
-
Uz
m
i
t
e
d
a
a
k
t
i
v
i
r
a
t
e
e
k
r
a
n
Sl
o
v
e
n
s
k
ý
-
Z
d
v
i
h
n
i
t
e
p
r
e
a
k
t
i
v
á
ci
u
ob
r
a
z
ov
k
y
Б
ъ
л
г
а
р
с
к
и
-
в
з
е
м
е
те
д
и
с
та
н
ц
и
о
н
н
о
то
,
з
а
д
а
а
к
ти
в
и
р
а
те
е
к
р
а
н
а
Español
- Agitar para cambiar de pantalla
Italiano
- Cambio di schermata mediante il movimen-
t
o (agitare) del telecomando
Nederlands
-Scherm wisselen middels “korte shake”
Portugu
ê
s
- Agitar para alternar de ecrãs
Polski
- Potrsanie przełącza ekran
Česky
- Přepnutí obrazovky zatřesením
Magyar
- Képernváltás a távinyító megrázával
Türkçe
- Ekran değiştirme in salla
Ελληνική
- Ανακινήστε για αλλαγή οθόνης
Русский
- встряхнуть для переключения экрана
Română
- Mişcaţi telecomanda pentru a comuta între ecrane
Hrvatski
- Protresti da prebacite zaslon
Slovensk
ý
- Potrasenie pre prepnutie obrazovky
Български
- разклатете, за да превключвате екрани
m
ain/principal screen
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 72
WWW.ONEFORALL.COM 73
Espol
- Dar la vuelta para encender o apagar
Italiano
- Plukk opp for å aktivere skjermen
Nederlands
- Omdraaien om AAN of UIT te schakelen
Portugu
ê
s
- Virar para ligar ou desligar (ON ou OFF)
Polski
-
włączanie i wyłączanie poprzez odwcenie pilota
Česky
- Zapnutí či vypnutí obrácením
Magyar
- A vinyító felvevésére bekapcsol a képern
E
spañol
-
coger para activar pantalla
Italiano
- attivazione dello schermo impugnando il
telecomando
N
ederlands
-
Oppakken om het scherm te activeren
Portugu
ê
s
- Apanhar para activar ecrã
Polski
- Podnoszenie aktywuje ekran
Č
esky
-
Aktivace obrazovky při zvednu
Magyar
- A távirántó felvere bekapcsol a képernyő
Türkçe
- Ekran aktifleştirmek için sin
Ε
λληνική
-
Ανασηκώστε για ενεργοποίηση της οθόνης
Русский
- поднять для активации экрана
Ronă
- Atingeţi telecomanda pentru a activa ecranul
H
rvatski
-
Uzmite da aktivirate ekran
Slovensk
ý
- Zdvihnite pre aktiváciu obrazovky
Български
-вземете дистанционното, за да активирате екрана
Türkçe
- AÇMAK veya KAPATMAK için kapağı kapat
Ελληνική- Αναποδογύρισμα για ενεργοποίηση ή πενεργοποίηση
Русский- повернуть на 180° для включения или выключения
Română
-Întoarceţi telecomanda pentru PORNIRE sau OPRIRE
Hrvatski
- Okrenite za uključivanje ili isključivanje
Slovensk
ý
- Otočenie pre vypnutie alebo zapnutie
Български- обърнете дистанционното, за да ВКЛЮЧИТЕ или
ИЗКЛЮЧИТЕ
Español
- Agitar para cambiar de pantalla
Italiano
- Cambio di schermata mediante il movimento
(
agitare) del telecomando
Nederlands
-Scherm wisselen middels “korte shake”
Portugu
ê
s
- Agitar para alternar de ecrãs
Polski
- Potrsanie przełącza ekran
Česky
- Přepnutí obrazovky zatřesením
Magyar
- Képernváltás a távirán megrázával
Türkçe
- Ekran değiştirme in salla
Ελληνική
- Ανακινήστε για αλλαγή οθόνης
Русский
- встряхнуть для переключения экрана
Română
- Mişcaţi telecomanda pentru a comuta între ecrane
Hrvatski
- Protresti da prebacite zaslon
Slovensk
ý
- Potrasenie pre prepnutie obrazovky
Български
- разклатете, за да превключвате екрани
ZAPPER screen
ZAPPER screen
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 73
WWW.ONEFORALL.COM 79
Hrvatski
Uzmite da aktivirate ekran
Infinity tipke će zasvijetliti čim uzmete daljinski
u
pravlj.
Kad je u režimu uređaja (npr. TV), prvi zaslon koji će
se pojaviti je glavni zaslon TV-a.
Kad je u rimu Pametnog upravljanja (npr. "gledaj
tv"), prvi zaslon koji će se pojaviti je glavni zaslon TV-a.
K
ako onemogućiti funkciju uzimanja:
1) Pritisnite i držite “Setting Icon [Postavljanje ikone]
na 3 sekunde. Pojavit će se zaslon postavki.
2
) Pritisnite “Extra [Dodatno].
3) Pritisnite “9 8 8. “Prsten napajanja će zabljeskati 4
puta.
K
ad je iskljeno; pritisnite odgovaraju tipku
uređaja ili Pametnog upravljanja da prebacite zas-
lon.
Kako ponovno omogućiti funkciju uzimanja:
1) Pritisnite i držite “Setting Icon [Postavljanje ikone]
n
a 3 sekunde. Pojavit će se zaslon postavki.
2) Pritisnite “Extra [Dodatno].
3) Pritisnite “9 8 8. “Prsten napajanja će zabljeskati
d
vaput.
Protresti da prebacite zaslon
Kad upravljate svojim uređajem, možete prebaci-
vati između dostupnih zaslona tako da jednostav-
no brzo protresete daljinski upravljač s lijeve stra-
n
e na desnu (ili obrnuto) i ponovno nazad.
K
ad ste u režimu uređaja (npr. TV), možete preba-
civati između 2 zaslona tako da protresete daljinski
upravljač ili jednostavno pritisnete odgovarajuću
tipku uređaja (npr. TV).
Kad ste u režimu Pametnog upravljanja (npr. "gled-
a
j tv"), možete prebacivati između 3 zaslona tako
da protresete daljinski upravljač ili jednostavno
pritisnete odgovarajuću tipku Pametnog upra-
vljanja (npr. gledaj tv).
Kako onemogućiti funkciju "protresti da preba-
cite zaslon" & “Okrenite za uključivanje ili iskl-
jučivanje”:
1) Pritisnite i držite "ikonu postavki" na 3 sekunde.
Pojavit će se zaslon postavki.
2) Pritisnuti “Extra” [dodatno].
3) Pritisnite “9 8 7”. “Prsten napajanja” će zabljeskati
4 puta.
Kako onemogućiti funkciju "protresti da preba-
cite zaslon" & “Okrenite za uključivanje ili iskl-
jučivanje”:
1) Pritisnite i držite "ikonu postavki" na 3 sekunde.
Pojavit će se zaslon postavki.
2) Pritisnuti “Extra” [dodatno].
3) Pritisnite “9 8 7”. “Prsten napajanja” će zabljeskati
dvaput.
Okrenite za uključivanje ili isklji-
vanje
Kad ste u Pametnom upravljanju, okrenite daljinski
upravljač (kada se nalazi na stoliću) da pošaljete
signal NAPAJANJA na uređaje unutar odabranog
režima Pametno upravljanje.
Npr. nakon pritiska na tipku "gledaj tv" i pristupan-
ja režimu gledanja tv-a, tipke će biti podešene
tako da upravljaju Vašim TV-om+prijamnikom a
ako dodatno okrenete daljinski upravljač, poslat će
SIGNAL NAPAJANJA na TV i prijamnik. Pazite da
stavite daljinski upravljač na ravnu površinu (npr
stolić u dnevnoj sobi) i jednostavno okrenite dal-
jinski upravljač. Rezultat; kad su oba uređaja (TV i
prijamnik) uključena, okretanjem daljinskog upra-
vljača ćete ih oba isključiti.
Română
Atingeţi telecomanda pentru a activa
ecranul
Tastatura Infinity se va aprinde de îndace atingeţi
t
elecomanda.
nd este în modul Device (de ex. TV), primul ecran
care va area este ecranul principal al televizorului.
Când este în modul SmartControl (de ex. „watch tv”),
primul ecran care va apărea este ecranul de comutare.
C
um se dezactivea caracteristica de atingere:
1) Asaţi şi ţineţi apăsat „Settings Icon” (Pictograma
seri) timp de 3 secunde. Va apărea ecranul Setup
(
Configurare).
2) Asaţi tasta „Extra.
3) Asaţi tasta „9 8 8”. Led-ul „Power Ring” va lumina
i
ntermitent de 4 ori.
Când este dezactivat; apăsi tasta corespuntoare
Device sau SmartControl pentru a comuta între
e
crane.
Cum se reactivea caracteristica de atingere:
1
) Apăsaţi şi ţini asat „Settings Icon (Pictograma
seri) timp de 3 secunde. Va apărea ecranul Setup
(Configurare).
2
) Apăsaţi tasta „Extra.
3) Asaţi tasta „9 8 8”. Led-ul „Power Ring” va lumina
intermitent de do ori.
Mişcaţi telecomanda pentru a comu-
ta între ecrane
Î
n momentul în care controlaţi dispozitivul/dispo-
zitivele dumneavoastră, puteţi să alternaţi între
ecranele disponibile mişcând telecomanda repede
d
e la stânga spre dreapta (sau invers) şi înapoi.
Când este în modul Device (de ex. TV), puteţi să
alternaţi între 2 ecrane mişcând telecomanda sau
a
păsând pur şi simplu tasta corespunzătoare dis-
pozitivului (de ex. TV).
Când este în modul SmartControl (de ex. „watch
TV”), puteţi să alternaţi între 3 ecrane mişcând
telecomanda sau apăsând pur şi simplu tasta
corespunzătoare SmartControl (de ex. watch TV).
Cum se dezactivează caracteristica „mişcaţi
telecomanda pentru a comuta între ecrane &
“Întoarceţi telecomanda pentru PORNIRE sau
OPRIRE”:
1) Apăsaţi şi ţineţi apăsat „Settings Icon”
(Pictograma setări) timp de 3 secunde.
Va apărea ecranul Setup (Configurare).
2) Apăsaţi tasta „Extra”.
3) Apăsaţi tasta „9 8 7”. Led-ul „Power Ring” va
lumina intermitent de 4 ori.
Cum se reactivează caracteristica „mişcaţi tele-
comanda pentru a comuta între ecrane” & “Înto-
arceţi telecomanda pentru PORNIRE sau OPRIRE”:
1) Apăsaţi şi ţineţi apăsat „Settings Icon”
(Pictograma setări) timp de 3 secunde.
Va apărea ecranul Setup (Configurare).
2) Apăsaţi tasta „Extra”.
3) Apăsaţi tasta „9 8 7”. Led-ul „Power Ring” va
lumina intermitent de două ori.
Întoarceţi telecomanda pentru POR-
NIRE sau OPRIRE
Când este în modul SmartControl, dacă veţi întoar-
ce telecomanda (când se află pe măsuţă) veţi trimi-
te un semnal POWER către dispozitive în modul
selectat SmartControl.
De ex. după ce apăsaţi tasta „watch tv şi accesaţi
modul watch tv (vizionare televizor), tastatura va fi
configurată pentru a controla TV+STB şi în plus
când întoarceţi telecomanda, aceasta va trimite un
SEMNAL POWER către televizor şi decodor. Aşezaţi
telecomanda pe o suprafaţă plană (de ex. măsuţă
de cafea) şi întoarceţi pur şi simplu telecomanda.
Rezultat; când ambele dispozitive (televizor şi
decodor) sunt PORNITE, acestea vor fi OPRITE dacă
întoarceţi telecomanda.
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 79
Español : El acceso y la salida de la pantalla de configuración
I
taliano : Accesso e l'uscita dalla schermata delle impostazioni
Nederlands : Toegang tot en uitgang (exit/back) vanuit het instellingenscherm
Português : Acesso e sair da tela de configurações
P
olski : Dostęp do i wyjść z ekranu ustawień
Česky : Přístup k opuštění obrazovky nastavení
Magyar : Való hozzáférés és kilép a beállítások képernyő
T
ürkçe : Erişim ve ayarları ekranından çıkmak
Ελληνική : Η πρόσβαση και την έξοδο από την οθόνη ρυθμίσεων
Русский : Доступ и выхода из экрана настройки
R
omână : Accesul la și ieși din ecranul de setări
Hrvatski : Pristup i izlaz iz postavki zaslona
Slovenský: Prístup na opustenie obrazovky nastavenia
Б
ългарски : Достъп до и изход от екрана настройки
-/-- (10)
Back / Return
Previous Channel
Picture In Picture (PIP)
AV / VIDEO IN
AUDIO IN
Exit
www (internet)
FF / REW (=)
SKIP + / SKIP - (=)
WWW.ONEFORALL.COM
81
1
s
ec
.
1 s
ec.
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 81
82 WWW.ONEFORALL.COM
Espol : A como arriba, abajo, izquierda y derecha, las esquinas del "anillo de me"
actuar como rojo, llaves verde, amarillo y azul.
I
taliano : Così come su, giù, sinistra, destra gli angoli dellanello menu" agiscono come
rosso, verde, giallo e blu.
Nederlands : Naast de funkties; omhoog, omlaag, links en rechts fungeren de hoeken van
d
e "menu ring" als rood, groen, geel en blauw toetsen.
Portugs : Bem como cima, baixo, esquerda e direita os cantos do "anel de menu" atuar
como vermelho, verde, amarelo e azul.
P
olski: Podobnie jak w , dół, lewo i prawo, narniki "pieci Menu "działają jak
czerwony, zielony, żółty i niebieski.
Česky: Stejně jako nahoru, dolů, doleva a doprava, rohy "kruhu Menu "působí jako
č
ervené, zelené, žluté a modré.
Magyar: Ahogy felfelé, lefelé, balra és jobbra, a sarkokban a "gyűrű Menu "jogs zabály
piros, zöld, sárga és kék.
T
ürkçe : Tıp yukarı, aşı, sola ve sağa, "halka köşeleri rmızı, yil, sarı ve mavi gibi
Menü "hareket.
Ελληνική: Ακριβώς όπως πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά, οι γωνίες του "δακτυλίου
Μ
ενού "λειτουργούν ως κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε.
Русский : Так же, как вверх, вниз, влево и вправо, по углам "кольцо Меню
"действуют как красный, зеленый, желтый и синий.
R
onă: Precum și sus, jos, snga, dreapta colturile "inel meniul" aionează în calitate
de ru, verde chei, galben și albastru.
Hrvatski: Baš kao što je gore, dolje, lijevo i desno, i kutovi "prsten Izbornik "djeluju kao
c
rvene, zelene, žute i plave.
Slovenský: Rovnako ako hore, dole, dava a doprava, rohy "kruhu Menu "pôso ako
červe, zelené, žl a modré.
Б
ългарски: Точно както нагоре, надолу, наляво и надясно, ъглите на "пръстен
Меню "действат като червено, зелено, жълто и синьо.
Espol : Teclas adicionales que pueden ser utilizados para las funciones adicionales que
p
uede estar presente en el control remoto original. Puede adir estas funciones
utilizando la función de copia.
Italiano : Tasti addizionali che possono essere utilizzati per funzioni aggiuntive che
possono essere presenti sul telecomando originale. È possibile aggiungere questi
funzioni utilizzando la funzione Copia.
Nederlands: Extra toetsen die kunnen worden gebruikt voor aanvullende functies die
aanwezig kunnen zijn in de oorspronkelijke afstandsbediening. U kunt deze
functies toevoegen indien U gebruik maakt van de kopieerfunctie.
Português: Teclas adicionais que podem ser utilizados para funções adicionais que pode
estar presente no controlo remoto original. Você pode adicionar estas funções
utilizando a fuão de cópia.
Polski : Dodatkowe przyciski, które mo b wykorzystywane do innych funkcji, kre
można b obecne na oryginalnym pilocie. Możesz dod te funkcje korzystania
z funkcji kopiowania.
Česky : Další klíče, které mohou t poity pro další funkce, které mohou být ítomny
v původním dálkového ovlání. Můžete přidat tyto funkce pomocí funkce kopírování.
Magyar : További gombokat, amelyeket fel lehet haszlni a tobbi funkckat, amelyek
jelen lehetnek az eredeti távirán. Felveheti ezeket a funkckat haszlja a
solási funkció.
Türkçe : Orijinal uzaktan kumanda içinde mevcut olabilecek başka işlevler in kullanılabile
cek ek tuşları. Sen kopyalama levini kullanarak bu levler ekleyebilirsiniz.
Ελληνική : TΕπιπλέον πλήκτρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον λειτουργίες που
μπορούν να υπάρχουν στο αρχικό τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να προσθέσετε
αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αντιγραφής.
Русский : Дополнительные клавиши, которые можно использовать для
дополнительных функций, которые могут присутствовать в оригинальном
пульте дистанционного управления. Вы можете добавить эти функции с
помощью функции копирования.
Română : Taste suplimentare care pot fi utilizate pentru funcţii adiţionale care pot fi
prezente în telecoman origina. Puti adăuga aceste funii folosind funcţia
de copiere.
Hrvatski : Dodatne tipke koje se mogu koristiti za dodatne funkcije koje mogu biti prisutne
u izvornom daljinskom upravljaču. Možete dodati ove funkcije pomoću
kopiranja funkciju.
Slovenský : Ďalšieúče, ktoré žu b použi pre ďalšie funkcie, ktoré žu b ptomné
v vodnom dikového ovládania. žete pridať tieto funkcie pomocou
funkcie kopírovania.
Български : Допълнителни клавиши, които могат да бъдат използвани за допълнителни
функции, които могат да присъстват в оригиналното дистанционно
управление. Можете да добавите тези функции, с помощта на функцията
за копиране.
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 82
Español : Le permite enviar varios comandos pulsando una sola tecla. Puede encontrar
más información en nuestro sitio web o póngase en contacto ofahelp@uebv.com.
I
taliano : Consente di inviare diversi comandi premendo un singolo tasto. Potete trovare
maggiori informazioni sul nostro sito web o semplicemente contattare
ofahelp@uebv.com.
N
ederlands : Geeft U de mogelijkheid verschillende commando's te sturen met een enkele
druk op een toets. U vindt meer informatie op onze website of neem contact
met ofahelp@uebv.com.
P
ortuguês : Permite enviarrios comandos com o toque de uma única tecla. Por favor,
encontrar mais informões no nosso site ou simplesmente entre em contato
ofahelp@uebv.com.
P
olski: Umliwia wysanie kilku polecpo naciśnciu jednego klawisza. Proszę
znalć wcej informacji na naszej stronie internetowej lub po prostu
skontaktow ofahelp@uebv.com.
Č
esky : Umožňuje poslat kolik příkazů po stisknu jediho tlítka. Naleznete více
informací na našich weboch stnkách, nebo jednode kontaktovat
ofahelp@uebv.com.
M
agyar : Lehetővé teszi, hogy küldjön több parancsokat a saj egy kulcs. rjük,vebb
informáck a honlapunkon, vagy egyszerűen lépjen ofahelp@uebv.com.
Türkçe : Tek bir tuşa basarak birkaç komutları göndermekin izin verir. Daha sitemizden
b
ilgi veya basitçe ofahelp@uebv.com irtibata bulabilirsiniz.
Ελληνική : Σας επιτρέπει να στέλνετε αρκετές εντολές με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου.
Παρακαλώ βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ή απλά να
ε
πικοινωνήσετε ofahelp@uebv.com.
Русский : Позволяет отправлять несколько команд нажатием одной клавиши.
Подробнее читайте на нашем сайте или просто свяжитесь с ofahelp@uebv.com.
R
omână : Vă permite trimiti comenzi mai multe, cu presa a unei singure taste. Vă
rum siţi mai multe informii pe site-ul nostru sau contactati pur și
simplu ofahelp@uebv.com.
H
rvatski : Omoguje vam poslati ve naredbi s pritiskom na jednu tipku. Molimo naći
više informacija na našoj web stranici ili jednostavno kontaktirati
ofahelp@uebv.com.
Slovenský : Umožňuje poslať niekoľko pkazov po stlení jediného tlačidla.jdete viac
informác na nich webových stránkach, alebo jednoducho kontaktovať
ofahelp@uebv.com.
Български : Позволява ви да изпратите няколко команди, с натискане на един клавиш.
Моля намерите повече информация на нашия уебсайт или просто се
свържете с ofahelp@uebv.com.
Español : Le permite programar funciones que faltan de su mando a distancia original
(perdido o roto). Puede encontrar más informacn en nuestro sitio web o
ofahelp@uebv.com.
Italiano : Consente di programmare le funzioni mancanti del vostro telecomando
originale (perso o rotto). Maggiori informazioni sul nostro sito web o
ofahelp@uebv.com.
Nederlands : Hiermee kunt u het eventuele additionele functies verkrijgen van uw originele
(verloren of kapotte) afstandsbediening. Meer informatie op onze website of
ofahelp@uebv.com.
Português : Permite obter quaisquer fuões adicionais de seu remoto original (perdido ou
quebrado). Mais informões no nosso site ou ofahelp@uebv.com.
Polski : Pozwala na uzyskanie dodatkowych funkcji oryginału (zaginiony lub uszkodzony)
pilota. Wcej informacji na naszej stronie internetowej lub ofahelp@uebv.com.
Česky : Umožňuje m programu chybějí funkce veho origilního ovlade
(ztracené nebo poškozené). ce informanaleznete na nich webových
stnkách, nebo ofahelp@uebv.com.
Magyar: Lehető teszi a programot hiány funkcit az eredeti virányító (elveszett
vagy eltörött.) További inforck a honlapunkon, vagy ofahelp@uebv.com.
Türkçe: Eğer (kap ya da k) orijinal uzaktan program eksik levleri slar. Web
sitemize veya ofahelp@uebv.com haknda daha fazla bilgi.
Ελληνική: Σας επιτρέπει να λείπει πρόγραμμα λειτουργίες του πρωτότυπου
τηλεχειριστηρίου σας (χαθεί ή σπάσει). Περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα μας ή ofahelp@uebv.com.
Русский : Позволяет программе отсутствуют функции оригинального пульта
управления (потери или поломки). Более подробная информация на
нашем сайте или ofahelp@uebv.com.
Ronă : Vă permite funcţiile programului lipsă de la distaă original (pierdere sau
rupte). Mai multe informii pe site-ul nostru sau ofahelp@uebv.com.
Hrvatski: Omogućuje programa nedostaju funkcije v izvorni daljinski (izgubljen ili
razbijen). Ve informacija na našim web stranicama ili ofahelp@uebv.com.
Slovenský : Umožňuje vám programu chýbace funkcie vášho originálneho ovládača
(stratené alebo poškodené). Viac informácií jdete na našich webových
stránkach, alebo ofahelp@uebv.com.
Български: Позволява ви да липсващите функции на програмата на вашето оригинално
дистанционно управление (изгубени или счупени). Повече информация на
нашия уебсайт или ofahelp@uebv.com.
WWW.ONEFORALL.COM
83
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 83
U
RC-7990
U
RC-7991
Code List
p. 20
Direct Code Set
Direkte Codeeinrichtung
Configuration directe du code
Direkte kodeoptning
Direkte kodekonfigurasjon
Direkt koduppsättning
äritys koodeilla
Ajuste directo del código
Impostazione con codice diretto
Directe code-instelling
Ajuste directo del código
Bezprednie ustawianie kodu
Přímé nastavekódu
Közvetlen kódbeállítás
Doğrudan Kod Ayarlama
Απευθείακαταχώρηση κωδικού
Настройка прямого кода
Setare directă a codului
Izravno postavljanje šifre
Priame nastavenie kódu
Следвайте директно набор код
English
Deutsch
Français
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Español
Italiano
Nederlands
Português
Polski
Česky
Magyar
Türkçe
Ελληνική
Русский
Româ
Hrvatski
Slovenský
Български
709149_URC-7990-7991_CODELIST_RDN-1101212:Infinity 10-12-12 09:53 Pagina 1
1 / 1

One For All URC 7990 Manual de utilizare

Categorie
Telecomenzi
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru