Garmin Montana® 750i Manualul proprietarului

Marca
Garmin
Model
Montana® 750i
Tip
Manualul proprietarului
MONTANA
®
SERIA 700
Manual de utilizare
© 2020 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin
®
, sigla Garmin, ANT+
®
, Auto Lap
®
, AutoLocate
®
, City Navigator
®
, inReach
®
, Montana
®
, TracBack
®
, VIRB
®
şi Xero
®
sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în
S.U.A. şi în alte ţări. BaseCamp
, chirp
, Connect IQ
, Garmin Connect
, Garmin Explore
, Garmin Express
, Garmin HuntView
, MapShare
şi tempe
sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd.
sau ale filialelor sale. Dezvoltat de Garmin IERCC. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
Android
este o marcă comercială a Google Inc. Apple
®
, iPhone
®
şi Mac
®
sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Marca grafică şi logourile BLUETOOTH
®
sunt
proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. iOS
®
este o marcă înregistrată a Cisco Systems, Inc. utilizată sub licenţa Apple Inc. Iridium
®
este o marcă înregistrată a Iridium Satellite LLC. microSD
®
şi sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. NMEA
®
este o marcă înregistrată a National Marine Electronics
Association. WiFi
®
este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. Windows
®
este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. Alte mărci şi
nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
Acest produs este certificat ANT+
®
. Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
Cuprins
Introducere......................................................................1
Prezentări generale ale dispozitivelor......................................... 1
Montana 700i/750i Prezentare generală a dispozitivului....... 1
Montana 700 Prezentare generală a dispozitivului................ 1
LED de stare.......................................................................... 1
Instalarea bateriei cu ioni de litiu................................................ 1
Încărcarea acumulatorului......................................................1
Încărcarea mai rapidă a dispozitivului.................................... 2
Depozitarea pe termen lung...................................................2
Utilizarea butonului de pornire.................................................... 2
Vizualizarea paginii de stare.................................................. 2
Reglarea iluminării de fundal................................................. 2
Utilizarea ecranului tactil............................................................. 2
Blocarea ecranului tactil......................................................... 2
Deblocarea ecranului tactil.....................................................2
Activarea dispozitivului............................................................... 2
Reţeaua de sateliţi Iridium..................................................... 2
Obţinerea semnalelor de la sateliţi............................................. 3
Pictograme stare.................................................................... 3
inReachCaracteristici.....................................................3
Mesaje........................................................................................ 3
Trimiterea unui mesaj prestabilit............................................ 3
Trimiterea unui mesaj text......................................................3
Răspunsul la un mesaj...........................................................3
Verificarea mesajelor............................................................. 3
Vizualizarea detaliilor mesajelor............................................ 3
Navigarea la o locaţie de mesaje........................................... 3
Includerea coordonatelor locaţiei într-un mesaj..................... 3
Ştergerea mesajelor...............................................................4
Setări pentru mesaje.............................................................. 4
Monitorizare................................................................................ 4
Start monitorizare...................................................................4
Oprirea monitorizării...............................................................4
Partajarea paginii dvs. web MapShare.................................. 4
Setările de monitorizare inReach........................................... 4
SOS............................................................................................ 4
Iniţierea unei acţiuni de salvare SOS..................................... 4
Trimiterea unui mesaj SOS personalizat............................... 4
Anularea unei cereri de salvare SOS.................................... 4
Testarea dispozitivului................................................................ 4
Sincronizarea datelor inReach................................................... 5
Contacte..................................................................................... 5
Adăugarea unui contact......................................................... 5
Editarea unui contact............................................................. 5
Ştergerea unui contact........................................................... 5
Utilizarea şi istoricul datelor........................................................ 5
Vizualizarea detaliilor planului................................................5
Vizualizarea utilizării de date................................................. 5
Vizualizarea paginilor principale...................................5
Hartă........................................................................................... 5
Navigarea cu ajutorul hărţii.................................................... 5
Setări pagină hartă.................................................................5
Busolă......................................................................................... 6
Navigarea cu ajutorul busolei.................................................6
Setări busolă.......................................................................... 6
Computer de călătorie................................................................ 7
Setări computer de călătorie.................................................. 7
Altimetru......................................................................................7
Setări diagramă altimetru....................................................... 7
Caracteristici conectate................................................. 7
Cerinţe funcţii conectate............................................................. 8
Asocierea unui smartphone cu dispozitivul................................ 8
Notificările de pe telefon........................................................ 8
Conectarea la o reţea wireless
................................................... 8
Configurarea conectivităţii WiFi............................................ 8
Connect IQCaracteristici............................................................. 8
Descărcarea funcţiilor Connect IQ......................................... 8
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului.......................................................................... 9
Garmin Explore........................................................................... 9
Căşti wireless..............................................................................9
Asocierea unei căşti wireless cu dispozitivul......................... 9
Deconectarea sau eliminarea unei căşti wireless.................. 9
Navigare.......................................................................... 9
Pagina Încotro?...........................................................................9
Navigarea către o destinaţie.................................................. 9
Găsirea unei adrese...............................................................9
Găsirea unei locaţii în apropierea unei alte locaţii................. 9
Puncte de trecere....................................................................... 9
Se salvează locaţia dvs. curentă ca punct de trecere........... 9
Salvarea unei locaţii pe hartă ca punct de trecere............... 10
Navigarea către un punct de trecere................................... 10
Găsirea unui punct de trecere............................................. 10
Editarea unui punct de trecere............................................. 10
Ştergerea unui punct de trecere.......................................... 10
Modificarea unei fotografii pentru un punct de trecere........ 10
Îmbunătăţirea preciziei locației unui punct de trecere.......... 10
Proiectarea unui punct de trecere dintr-un punct de trecere
salvat....................................................................................10
Mutarea unui punct de trecere pe hartă............................... 10
Găsirea unei locaţii în apropierea unui punct de trecere..... 10
Setarea unei alarme de proximitate punct de trecere.......... 10
Adăugarea unui punct la o rută............................................ 10
Repoziţionarea unui punct de trecere în locaţia curentă..... 10
Rute.......................................................................................... 11
Crearea unei rute................................................................. 11
Crearea unei rute cu ajutorul hărţii...................................... 11
Crearea unei rute dus-întors................................................ 11
Navigarea pe o rută salvată................................................. 11
Editarea numelui unei rute................................................... 11
Editarea unei rute.................................................................11
Vizualizarea unei rute pe hartă............................................ 11
Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru un traseu........... 11
Inversarea unei rute............................................................. 11
Ştergerea unei rute.............................................................. 11
Înregistrări................................................................................. 11
Setări înregistrare................................................................ 11
Vizualizarea activităţii curente..............................................12
Navigarea cu ajutorul TracBack®........................................ 12
Salvarea activităţii curente................................................... 12
Istoric................................................................................... 13
Meteo............................................................................. 13
Solicitarea unei prognoze meteo inReach................................ 13
Actualizarea unei prognoze meteo inReach........................ 13
Ştergerea unei prognoze meteo inReach............................ 13
Vizualizarea unei prognoze Active Weather............................. 14
Vizualizarea unei hărţi Active Weather................................ 14
Adăugarea unei locaţii Active Weather................................ 14
Aplicaţii din meniul principal...................................... 14
Personalizarea meniului principal............................................. 15
Aventuri Garmin........................................................................ 15
Trimitere fişiere la şi de laBaseCamp.................................. 15
Crearea unei aventuri.......................................................... 15
Începerea unei aventuri....................................................... 15
Setarea unei alarme................................................................. 16
Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă........... 16
Calcularea unei suprafeţe......................................................... 16
ImaginiBirdsEye........................................................................ 16
Cuprins i
Descărcare imagini BirdsEye............................................... 16
Cameră şi fotografii...................................................................16
Fotografiere..........................................................................16
Vizualizarea fotografiilor.......................................................16
Monitorizarea câinilor................................................................16
Primirea datelor de la dispozitivul de mână pentru câine.... 17
Monitorizarea câinilor dvs.................................................... 17
Utilizarea lanternei.................................................................... 17
Geocache-uri............................................................................ 17
Înregistrarea dispozitivului la Geocaching.com................... 17
Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului....... 17
Căutări de geocache-uri.......................................................17
Filtrarea listei de geocache-uri............................................. 18
Vizualizarea detaliilor geocache.......................................... 18
Navigarea către un geocache.............................................. 18
Înregistrarea încercărilor în jurnal........................................ 18
chirp..................................................................................... 18
Eliminarea datelor geocache live din dispozitiv................... 19
Eliminarea înregistrării dispozitivului dvs. de pe
Geocaching.com.................................................................. 19
Utilizarea telecomenzii inReach................................................19
Marcarea şi începerea navigaţiei către o locaţie Om la apă..... 19
Selectarea unui profil................................................................ 19
Setarea unei alarme de proximitate.......................................... 19
Editarea sau ştergerea unei alarme de proximitate............. 19
Setarea tonurilor alarmelor de proximitate........................... 19
Dezactivarea tuturor alarmelor de proximitate..................... 19
Pagina sateliţilor....................................................................... 19
Setări modul GPS................................................................ 19
Trimiterea şi primirea de date wireless..................................... 19
Utilizarea telecomenzii VIRB.................................................... 20
Personalizarea dispozitivului...................................... 20
Câmpurile de date şi planşele de bord uzuale......................... 20
Activarea câmpurilor de date ale hărţii................................ 20
Particularizarea câmpurilor de date..................................... 20
Particularizarea planşelor de bord....................................... 20
Rotirea ecranului.......................................................................20
Meniu configurare..................................................................... 20
Setări de sistem................................................................... 21
Setările afişajului.................................................................. 21
Setări Bluetooth................................................................... 21
WiFi Setări.......................................................................... 22
Setările pentru stabilirea rutei.............................................. 22
Activarea modului de expediţie............................................ 22
Setarea tonurilor dispozitivului............................................. 22
Setări de cameră..................................................................22
Setările pentru geocaching.................................................. 22
Senzori wireless................................................................... 22
Setările pentru fitness.......................................................... 23
Setări pentru aplicaţii maritime.............................................23
Setări meniuri....................................................................... 23
Setările pentru formatul poziţiei........................................... 23
Schimbarea unităţilor de măsură......................................... 23
Setări pentru oră.................................................................. 23
Setări de accesibilitate......................................................... 23
Profiluri................................................................................. 24
Resetarea datelor şi setărilor............................................... 24
Informaţii dispozitiv..................................................... 24
Actualizări ale produsului.......................................................... 24
Configurarea Garmin Express............................................. 24
Cum obţineţi mai multe informaţii.........................................24
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi conformitate
aferente etichetei electronice.................................................... 24
Instalarea bateriilor AA............................................................. 24
Întreţinerea dispozitivului.......................................................... 25
Curăţarea dispozitivului........................................................25
Curăţarea ecranului tactil
..................................................... 25
Gestionarea datelor.................................................................. 25
Tipuri de fişiere.................................................................... 25
Instalarea unui card de memorie......................................... 25
Conectarea dispozitivului la computer................................. 25
Transferarea fişierelor pe dispozitiv..................................... 26
Ştergerea fişierelor...............................................................26
Utilizarea Garmin Connect................................................... 26
Deconectarea cablului USB................................................. 26
Specificaţii.................................................................................26
Anexă.............................................................................26
Câmpuri de date....................................................................... 26
Accesorii opţionale....................................................................28
tempe................................................................................... 28
Sfaturi pentru asocierea accesoriilor ANT+ cu dispozitivul
Garmin................................................................................. 28
Depanare.................................................................................. 28
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei............................... 28
Repornirea dispozitivului...................................................... 28
Dispozitiv în limba greşită.................................................... 28
Despre zonele de puls.............................................................. 28
Obiective fitness...................................................................28
Calculul zonelor de puls....................................................... 29
Index.............................................................................. 30
ii Cuprins
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Prezentări generale ale dispozitivelor
Montana 700i/750i Prezentare generală a
dispozitivului
Iridium
®
şi antenă GNSS
Butonul SOS
Obiectiv (numaiMontana 750i)
Lanternă
Bliţ cameră (numaiMontana 750i)
tastă de pornire
Slotul pentru carduri microSD
®
(sub acumulator)
Inelul în formă de D al acumulatorului
Port Micro-USB (sub capacul de protecţie împotriva intemperiilor)
Port antenă externă Iridium şi GNSS (sub capacul de protecţie
împotriva intemperiilor)
Montana 700 Prezentare generală a dispozitivului
Antenă GNSS
Lanternă
tastă de pornire
Slotul pentru carduri microSD (sub acumulator)
Inelul în formă de D al acumulatorului
Port Micro-USB (sub capacul de protecţie împotriva intemperiilor)
LED de stare
LED-ul de stare indică starea dispozitivului.
Activitate LED Stare
Verde intermitent dublu Aveţi un mesaj inReach
®
necitit.
Verde intermitent Dispozitivul este în modul expediţie.
Roşu intermitent Trimiterea unui mesaj inReach a eşuat.
Energia bateriei dispozitivului este sub
10 procente.
Roşu şi verde intermitent
alternativ
Dispozitivul este în modul SOS.
Instalarea bateriei cu ioni de litiu
1
Localizaţi bateria cu ioni de litiu, inclusă în cutia produsului.
2
Verificaţi dacă garnitura şi compartimentul bateriilor nu
prezintă reziduuri.
3
Introduceţi bateria în partea din spate a dispozitivului.
4
Rotiţi inelul în formă de D în sensul acelor de ceas pentru a
fixa bateria pe dispozitiv.
5
Apăsaţi inelul în formă de D înapoi în dispozitiv.
Ar trebui să lăsaţi bateria montată în dispozitiv pentru a proteja
contactele şi slotul cardului microSD de umezeală şi reziduuri.
Încărcarea acumulatorului
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
Nu încercaţi să utilizaţi dispozitivul pentru a încărca o baterie
care nu a fost furnizată de Garmin
®
. Dacă încercaţi să încărcaţi o
baterie care nu a fost furnizată de Garmin poate duce la
deteriorarea dispozitivului şi la anularea garanţiei.
Înainte de a cupla cablul USB la dispozitiv, se recomandă
îndepărtarea accesoriilor opţionale de montaj.
NOTĂ: dispozitivul nu se încarcă dacă este în afara intervalului
de temperatură aprobat (Specificaţii, pagina 26).
Puteţi încărca acumulatorul folosind o priză de perete standard
sau un port USB de pe calculator.
1
Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor de pe
portul USB .
Introducere 1
2
Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul USB al
dispozitivului.
3
Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un adaptor
de c.a. sau într-un port USB al computerului.
4
Dacă este necesar, conectaţi adaptorul de c.a. la o priză de
perete standard.
Când conectaţi dispozitivul la o sursă de energie, dispozitivul
porneşte.
5
Încărcaţi complet bateria.
SUGESTIE: indicatorul bateriei apare în bara de stare.
Încărcarea mai rapidă a dispozitivului
1
Conectaţi dispozitivul la un adaptor c.a.
2
Conectaţi adaptorul de c.a. la o priză de perete standard.
3
Menţineţi apăsat butonul de alimentare până când apare
indicatorul bateriei.
4
Menţineţi apăsat butonul de alimentare până când ecranul se
stinge.
Dispozitivul intră într-un mod de încărcare a bateriei, cu
economisire a energiei.
5
Încărcaţi complet dispozitivul.
NOTĂ: puteţi vizualiza indicatorul bateriei prin apăsarea
butonului de alimentare pentru a porni ecranul.
Depozitarea pe termen lung
Atunci când nu intenţionaţi să utilizaţi dispozitivul timp de câteva
luni, trebuie să încărcaţi bateria la cel puţin 50% înainte de
depozitarea dispozitivului. Trebuie să depozitaţi dispozitivul într-
o locaţie răcoroasă şi uscată, cu temperaturi apropiate de nivelul
normal al temperaturilor din interior. După depozitare, trebuie să
reîncărcaţi dispozitivul complet înainte de utilizare.
Utilizarea butonului de pornire
În mod implicit, puteţi să utilizaţi butonul de pornire pentru a
porni şi opri dispozitivul, pentru a opri ecranul şi deschide
pagina de stare. Puteţi să personalizaţi funcţiile butonului de
pornire (Personalizarea butonului de pornire, pagina 21).
Apăsaţi pentru a porni dispozitivul.
Apăsaţi pentru a deschide pagina de stare.
Apăsaţi de două ori, pentru a opri ecranul.
SUGESTIE: puteţi să apăsaţi pentru a reporni ecranul.
Țineţi apăsat pentru a opri dispozitivul.
Vizualizarea paginii de stare
Pagina de stare afişează înregistrarea activităţii curente
Bluetooth
®
şi WiFi
®
starea conexiunii şi oferă acces rapid la
funcţiile utilizate frecvent, precum marcarea punctelor de
referinţă, blocarea ecranului tactil şi ajustarea luminozităţii
iluminării de fundal.
Apăsaţi sau glisaţi în jos din partea de sus a ecranului
pentru a deschide pagina de stare.
Reglarea iluminării de fundal
Utilizarea îndelungată a iluminării de fundal a ecranului poate
reduce semnificativ durata de viaţă a bateriilor. Puteţi ajusta
luminozitatea iluminării de fundal pentru a mări la maxim durata
de viaţă a bateriilor.
NOTĂ: este posibil ca luminozitatea iluminării de fundal să fie
limitată când energia rămasă a bateriei este redusă.
1
Apăsaţi pentru a deschide pagina de stare.
2
Utilizaţi glisorul pentru a regla luminozitatea iluminării de
fundal.
Utilizarea ecranului tactil
Atingeţi ecranul pentru a selecta un element.
Transformaţi fiecare selecţie de pe ecranul tactil într-o
acţiune distinctă.
Selectaţi pentru a salva modificările şi a închide pagina.
Selectaţi pentru a închide pagina.
Selectaţi pentru a reveni la pagina anterioară.
Selectaţi pentru a reveni la meniul principal.
Selectaţi pentru a vizualiza elemente de meniu specifice
ale paginii pe care o vizualizaţi.
Blocarea ecranului tactil
Puteţi bloca ecranul pentru a preveni atingerile accidentale ale
ecranului.
1
Apăsaţi pentru a deschide pagina de stare.
2
Selectaţi .
Deblocarea ecranului tactil
Apăsaţi pe .
Activarea dispozitivului
AVERTISMENT
Înainte de a putea utiliza funcţiile inReach ale dispozitivului dvs.
Montana 700i/750i, trebuie să îl activaţi (inReachCaracteristici,
pagina 3).
1
Creaţi un cont şi selectaţi un abonament la satelit la
explore.garmin.com.
2
Porniţi dispozitivul.
3
Selectaţi Următor.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
NOTĂ: trebuie să introduceţi numărul IMEI al dispozitivului şi
codul de autorizare pentru a finaliza etapa online a activării
înainte de a ieşi în aer liber.
5
Ieşiţi în aer liber într-un spaţiu deschis şi orientaţi antena de
pe dispozitiv către cer, pentru performanţe optime.
6
Aşteptaţi până când dispozitivul comunică cu reţeaua de
sateliţi Iridium.
NOTĂ: activarea dispozitivului poate dura până la 20 minute.
Dispozitivul trebuie să trimită şi să recepţioneze mai multe
mesaje, proces care durează mai mult decât trimiterea unui
singur mesaj în timpul utilizării regulate. Trebuie să rămâneţi
afară până când se finalizează activarea.
Reţeaua de sateliţi Iridium
Dispozitivul dvs. Iridiumnecesită o vedere liberă asupra cerului
pentru a transmite semnale şi puncte de monitorizare prin
reţeaua de sateliţi . Fără o vedere liberă asupra cerului,
dispozitivul dvs. încearcă să trimită informaţii până când
recepţionează semnale de la sateliţi.
SUGESTIE: pentru cea mai bună conexiune la sateliţi, menţineţi
dispozitivul cu antena orientată către cer.
2 Introducere
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
Pot fi necesare între 30 şi 60 de secunde pentru recepţionarea
semnalelor de satelit.
1
Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
2
Dacă este necesar, porniţi dispozitivul.
3
Aşteptaţi ca dispozitivul să caute sateliţii.
În timp ce dispozitivul vă identifică locaţia GNSS, un se
aprinde intermitent.
din bara de stare arată intensitatea semnalului de la
sateliţi.
Când dispozitivul primeşte semnale de la sateliţi, începe să vă
înregistreze automat traseul ca activitate.
Pictograme stare
Starea senzorului ANT+
®
Putere semnal GPS
Se încarcă bateria
Încărcare finalizată
Starea tehnologiei Bluetooth
WiFiStare
Trimiterea, primirea sau căutarea mesajelor inReach şi a
punctelor de monitorizare
Mesaje inReach necitite
Stare monitorizare inReach
Ecran tactil blocat
inReachCaracteristici
AVERTISMENT
Funcţiile de mesagerie, monitorizare şi SOS necesită un
abonament activ la satelit. Testaţi întotdeauna dispozitivul
înainte de a-l utiliza în interior.
Asiguraţi-vă că aveţi deschidere liberă către cer atunci când
utilizaţi funcţiile de mesagerie, monitorizare şi SOS, întrucât
aceste funcţii necesită acces la satelit pentru a funcţiona
corespunzător.
Pentru valorificarea la maximum a dispozitivului dvs. Montana
700i/750i, trebuie să îl activaţi. Activarea dispozitivului vă
permite să utilizaţi funcţiile inReach, inclusiv mesagerie, SOS,
monitorizare şiMeteo inReach.
Mesaje
Dispozitivul dvs. Montana 700i/750i trimite şi recepţionează
mesaje text cu ajutorul reţelei de sateliţi Iridium. Puteţi trimite
mesaje către un număr de telefon pentru SMS-uri, o adresă de
e-mail, un alt dispozitiv dotat cu tehnologie inReach. Fiecare
mesaj pe care îl trimiteţi include detaliile privind locaţia dvs.,
acolo unde este permis.
Trimiterea unui mesaj prestabilit
Mesajele prestabilite au texte şi destinatari predefiniţi. Mesajele
prestabilite trebuie configurate pe Garmin Explore
site-ul web
la explore.garmin.com.
1
Selectaţi inReach > Mesaje > Trimitere presetat.
2
Alegeţi un mesaj presetat şi selectaţi Trimitere mesaj.
Trimiterea unui mesaj text
1
Selectaţi inReach > Mesaje > Mesaj nou.
2
Selectaţi o opţiune:
Pentru a începe cu un mesaj scris în prealabil, selectaţi
Trimitere text rapid.
NOTĂ: puteţi să adăugaţi şi să editaţi mesajele text rapide
pe site-ul web Garmin Explore.
Pentru a scrie un mesaj personalizat, selectaţi Introduceţi
mesajul.
3
Selectaţi Către pentru a alege destinatarii din lista dvs. de
contacte sau introduceţi informaţiile de contact ale unui
destinatar.
4
După ce aţi finalizat mesajul, selectaţi Trimitere mesaj.
Răspunsul la un mesaj
1
Selectaţi inReach > Mesaje.
2
Selectaţi o conversaţie.
3
Selectaţi Răspuns.
4
Selectaţi o opţiune:
Pentru a scrie un mesaj personalizat, selectaţi Introduceţi
mesajul.
Pentru a începe cu un mesaj scris în prealabil, selectaţi
Trimitere text rapid şi selectaţi un mesaj.
5
Când aţi finalizat mesajul, selectaţi Trimitere mesaj.
Verificarea mesajelor
Atunci când trimiteţi un mesaj, dispozitivul dvs. ascultă
răspunsuri timp de 10 minute. De asemenea, dispozitivul verifică
în fiecare oră dacă există mesaje noi. Atunci când utilizaţi
funcţia de monitorizare inReach, dispozitivul dvs. verifică
automat mesajele la intervalul dvs. de monitorizare.
NOTĂ: dispozitivul dvs. trebuie să aibă vedere liberă spre cer şi
să fie în câmpul vizual al unui satelit în momentul ascultării
pentru recepţionarea mesajelor.
Puteţi efectua o verificare forţată a mesajelor, verificând manual
dacă există mesaje, trimiţând un mesaj sau trimiţând un punct
de urmărire. În timpul unei verificări, dispozitivul dvs. se
conectează la sateliţi şi recepţionează mesaje care aşteaptă să
fie trimise către dispozitivul dvs.
Selectaţi inReach > Utilitare inReach > > Verificare
cutie poştală.
Vizualizarea detaliilor mesajelor
1
Selectaţi inReach > Mesaje.
2
Selectaţi o conversaţie.
3
Selectaţi un mesaj.
4
Selectaţi fila Informaţii.
Navigarea la o locaţie de mesaje.
Atunci când primiţi un mesaj de la alt dispozitiv cu tehnologie
inReach, mesajul poate include informaţii despre locaţie. Pentru
aceste mesaje, puteţi naviga spre locaţia din care a fost trimis
mesajul.
1
Selectaţi inReach > Mesaje.
2
Selectaţi o conversaţie.
3
Selectaţi un mesaj cu informaţii despre locaţie.
4
Selectaţi fila hărţii.
5
Selectaţi Deplasare.
Includerea coordonatelor locaţiei într-un mesaj
Dacă trimiteţi un mesaj către un destinatar care s-ar putea să nu
aibă acces la internet, puteţi include coordonatele locaţiei dvs. în
mesaj. De exemplu, dacă destinatarul dvs. are un model mai
vechi de telefon celular care nu este compatibil cu vizualizarea
hărţilor sau este în afara unei zone de acoperire a datelor
mobile şi nu poate vizualiza o pagină web.
1
Selectaţi inReach > Mesaje > Mesaj nou > Trimitere
locaţie.
2
Introduceţi unul sau mai mulţi destinatari.
3
Dacă este necesar, introduceţi un mesaj.
4
Selectaţi Trimitere mesaj.
inReachCaracteristici 3
Ştergerea mesajelor
1
Selectaţi inReach > Mesaje.
2
Selectaţi o conversaţie.
3
Selectaţi > Ştergere şir.
Setări pentru mesaje
Selectaţi Configurare > Mesaje.
Avertizare sonoră până la citire: setează dispozitivul să
menţină soneria activă până când citiţi un mesaj nou.
Această funcţie este utilă dacă vă aflaţi într-un mediu
zgomotos.
Notificări: vă alertează cu privire la apelurile inReach de intrare.
Afişare pe hartă: afişează mesaje inReach pe hartă.
Monitorizare
Puteţi utiliza funcţia de monitorizare de pe dispozitivul dvs.
Montana 700i/750i pentru a înregistra punctele de pe traseu şi
pentru a le transmite prin reţeaua de sateliţi Iridium la intervalul
de trimitere specificat. Punctele de monitorizare apar pe site-ul
web Garmin Explore şi pe pagina de monitorizare MapShare
.
Start monitorizare
Selectaţi inReach > Monitorizare > Start monitorizare.
NOTĂ: pornirea funcţiei de Monitorizare porneşte
înregistrarea traseului ca activitate.
Oprirea monitorizării
Selectaţi inReach > Monitorizare > Oprire monitorizare.
NOTĂ: oprirea monitorizării vă întrerupe şi înregistrarea
activităţii.
Partajarea paginii dvs. web MapShare
Puteţi să actualizaţi MapShare la adresa explore.garmin.com.
Puteţi comunica altor persoane un link către pagina dvs. web
MapShare. Sistemul adaugă text în mod automat la finalul
mesajului dvs., incluzând informaţia privind linkul.
1
Selectaţi inReach > Monitorizare > Trimitere MapShare >
OK.
2
Selectaţi Către pentru a alege destinatarii din lista dvs. de
contacte sau introduceţi informaţiile de contact ale unui
destinatar.
3
Selectaţi Trimitere mesaj.
Setările de monitorizare inReach
Selectaţi Configurare > Monitorizare.
Traseu automat: setează dispozitivul să înceapă monitorizarea
atunci când porniţi dispozitivul.
Interval mişcare: setează frecvenţa cu care dispozitivul
înregistrează un punct de monitorizare şi îl transmite prin
reţeaua de sateliţi, atunci când vă mişcaţi. Dacă aveţi un
abonament profesionist, puteţi specifica intervalul în care
staţionaţi.
SOS
În timpul unei urgenţe, puteţi utiliza dispozitivul dvs. Montana
700i/750i pentru a contacta Garmin International Emergency
Response Coordination Center (IERCC) pentru a solicita ajutor.
Apăsarea pe butonul SOS trimite un mesaj către Garmin IERCC
şi aceştia notifică serviciile de urgenţă potrivite pentru situaţia
dvs. Puteţi comunica cu Garmin IERCC în timpul situaţiei de
urgenţă, când aşteptaţi sosirea ajutoarelor. Funcţia SOS trebuie
utilizată doar într-o situaţie de urgenţă reală.
Iniţierea unei acţiuni de salvare SOS
NOTĂ: puteţi iniţia o acţiune de salvare SOS cu dispozitivul
pornit sau oprit dacă bateria dispozitivului mai are energie.
1
Ridicaţi capacul de protecţie de pe butonul SOS .
2
Ţineţi apăsat butonul SOS.
3
Aşteptaţi numărătoarea inversă pentru SOS.
Dispozitivul trimite un mesaj implicit serviciului de asistenţă în
caz de urgenţă, cu detalii despre locaţia în care vă aflaţi.
4
Răspundeţi la mesajul serviciului de asistenţă în caz de
urgenţă pentru a confirma locaţia.
Răspunsul dvs. îi permite echipei serviciului de asistenţă în
caz de urgenţă să ştie că puteţi interacţiona cu aceasta pe
durata acţiunii de salvare. Chiar dacă nu răspundeţi, totuşi
serviciul de răspuns în caz de urgenţă va iniţia o acţiune de
salvare.
În primele 10 minute ale acţiunii de salvare, serviciului de
asistenţă în caz de urgenţă îi este trimis în fiecare minut un
mesaj cu locaţia dvs. actualizată. Pentru a economisi puterea
bateriei după primele 10 minute, mesajul cu locaţia dvs.
actualizată este trimis la fiecare 10 minute atunci când sunteţi în
mişcare şi la fiecare 30 de minute atunci când staţionaţi.
NOTĂ: când se află în modul SOS, dispozitivul nu poate fi oprit.
Trimiterea unui mesaj SOS personalizat
După apăsarea butonului SOS pentru iniţierea unei alerte de
salvare SOS, puteţi răspunde cu un mesaj personalizat utilizând
pagina SOS.
1
Selectaţi inReach > SOS > Răspuns.
2
Selectaţi Introduceţi mesajul pentru a compune un mesaj
SOS personalizat.
3
Selectaţi Trimitere mesaj.
Răspunsul dvs. îi permite echipei serviciului de asistenţă în caz
de urgenţă să ştie că puteţi interacţiona cu aceasta pe durata
acţiunii de salvare.
Anularea unei cereri de salvare SOS
Dacă nu mai aveţi nevoie de asistenţă, puteţi anula o cerere de
salvare SOS după ce aţi trimis-o la serviciul de intervenţie în
situaţii de urgenţă.
1
Ridicaţi capacul de protecţie şi ţineţi apăsat butonul SOS.
2
Selectaţi Anulare SOS.
3
Când vi se solicită să confirmaţi cererea de anulare, selectaţi
Anulare SOS.
Dispozitivul dvs. transmite cererea de anulare. Atunci când
primiţi un mesaj de confirmare de la serviciul de intervenţie în
situaţii de urgenţă, dispozitivul revine la funcţionarea
normală.
Testarea dispozitivului
ATENŢIE
Trebuie să testaţi dispozitivul în aer liber înainte de a-l utiliza
într-o călătorie pentru a vă asigura că abonamentul la satelit
este activ.
Selectaţi inReach > Utilitare inReach > > Test.
4 inReachCaracteristici
Aşteptaţi ca dispozitivul să trimită un mesaj test. Când primiţi
un mesaj de confirmare, dispozitivul dvs. este gata de
utilizare.
Sincronizarea datelor inReach
Puteţi să sincronizaţi datele din contul dvs. Garmin Explore pe
dispozitivul dvs. cu ajutorul aplicaţiei Garmin Explore. După ce
efectuaţi editări ale datelor dvs., precum modificările de
abonament, contactele, mesajele prestabilite sau mesajele text
rapide, trebuie să le sincronizaţi cu dispozitivul utilizând aplicaţia
mobilă.
Deschideţi aplicaţia Garmin Explore.
Modificările aduse datelor precum colecţiile, punctele de
trecere, rutele şi traseele se actualizează automat.
Acum puteţi să sincronizaţi datele cu dispozitivul dvs. Montana
700i/750i.
Contacte
Puteţi adăuga, şterge şi edita contacte pe dispozitivul Montana
700i/750i.
Adăugarea unui contact
1
Selectaţi inReach > Contacte > Contact nou.
2
Selectaţi un element de editat.
3
Introduceţi informaţiile noi.
Editarea unui contact
1
Selectaţi inReach > Contacte.
2
Selectaţi un contact.
3
Selectaţi un element de editat.
4
Introduceţi informaţiile noi.
Ştergerea unui contact
1
Selectaţi inReach > Contacte.
2
Selectaţi un contact.
3
Selectaţi > Ştergere contact.
Utilizarea şi istoricul datelor
Puteţi vizualiza detaliile planului şi utilizarea datelor pe
dispozitivul Montana 700i/750i.
Vizualizarea detaliilor planului
1
Selectaţi inReach > Utilitare inReach.
2
Selectaţi .
Vizualizarea utilizării de date
Puteţi să vizualizaţi numărul de mesaje, mesajele presetate şi
punctele de urmărire trimise în timpul ciclului de facturare
curent. Contorul de utilizări de date se resetează automat la
începutul fiecărui ciclu de facturare.
1
Selectaţi inReach > Utilitare inReach.
2
Selectaţi .
Vizualizarea paginilor principale
Informaţiile necesare pentru operarea acestui dispozitiv sunt
disponibile pe paginile principale. Paginile implicite includ meniul
principal, harta, busola, computerul de călătorie şi
paginileÎncotro?.
Selectaţi pictogramele din bara Favorite pentru a derula
paginile principale.
Menţineţi degetul pe o pictogramă din bara Favorite şi
trageţi-o către o locaţie nouă pentru a schimba ordinea
pictogramelor sau a elimina o pictogramă.
SUGESTIE: de asemenea, puteţi selecta Configurare >
Meniuri > Favorite pentru a personaliza bara Favorite.
Pictogramele şi nu pot fi eliminate sau modificate.
Hartă
reprezintă locaţia dvs. pe hartă. Pe măsură ce vă deplasaţi,
se mişcă şi vă afişează traseul. În funcţie de nivelul de zoom,
numele şi simbolurile punctelor de trecere pot apărea pe hartă.
Puteţi să măriţi harta pentru a vedea mai multe detalii. Când
navigaţi către o destinaţie, ruta este marcată cu o linie colorată
pe hartă.
Navigarea cu ajutorul hărţii
1
Începeţi să navigaţi către o destinaţie (Navigarea către o
destinaţie, pagina 9).
2
De pe hartă, finalizaţi una sau mai multe acţiuni:
Trageţi harta pentru a vizualiza diferite zone.
Apropiaţi sau depărtaţi două degete pe ecranul tactil
pentru a mări sau micşora imaginea hărţii.
Selectaţi şi pentru a mări şi micşora imaginea pe
hartă.
Atingeţi de două ori harta pentru a o mări rapid.
Selectaţi o locaţie de pe hartă (reprezentată printr-o
pioneză) şi selectaţi bara de informaţii din partea de sus a
ecranului, pentru a vizualiza informaţii despre locaţia
selectată.
Selectaţi pentru a alege ce straturi ale hărţii să fie
afişate pe hartă.
Setări pagină hartă
De pe hartă, selectaţi .
Oprire navigare: opreşte navigarea pe ruta curentă.
Configurarea hărţii: vă permite să deschideţi setări
suplimentare ale hărţii (Setările hărţii, pagina 5).
Măsurarea distanţelor: vă permite să măsuraţi distanţa dintre
mai multe locaţii (Măsurarea distanţei pe hartă, pagina 6).
Rest.setări implicite: readuce harta la setările implicite din
fabrică.
Setările hărţii
De pe hartă, selectaţi şi selectaţi Configurarea hărţii.
Configurare hărţi: activează sau dezactivează hărţile încărcate
în momentul respectiv pe dispozitiv (Activarea hărţilor,
pagina 9).
Orientare: ajustează modul în care harta este afişată pe pagină
(Schimbarea orientării hărţii, pagina 6).
Bord: stabileşte o planşă de bord de afişat pe hartă. Fiecare
planşă de bord afişează diverse informaţii despre ruta sau
locaţia dvs.
Text de ghidare: stabileşte când anume este afişat textul de
ghidare pe hartă.
Configurare avansată: vă permite să deschideţi setări
avansate ale hărţii (Setările avansate ale hărţii, pagina 5).
Setările avansate ale hărţii
De pe hartă, selectaţi şi alegeţi Configurarea hărţii >
Configurare avansată
Zoom automat: selectează automat nivelul potrivit de zoom
pentru cea mai bună utilizare pe hartă. Când este selectat
Dezactivat, trebuie să măriţi sau să micşoraţi manual.
Nivel de detaliu: selectează nivelul de detalii al hărţii. Afişarea
unui număr mai mare de detalii poate determina funcţionarea
mai lentă a hărţii.
Relief umbrit: afişează pe hartă un relief detaliat (dacă este
disponibil) sau dezactivează umbrirea.
Vizualizarea paginilor principale 5
Vehicul: setează pictograma poziţiei, care reprezintă poziţia
dvs. pe hartă. Pictograma implicită este un mic triunghi
albastru.
Niveluri zoom: ajustează nivelul de zoom la care apar
elementele hărţii. Elementele hărţii nu apar când nivelul de
zoom al hărţii este mai mare decât nivelul selectat.
Dimensiune text: setează dimensiunea textului pentru
elementele hărţii.
Viteză hartă: ajustează viteza cu care este trasată harta. O
viteză de trasare a hărţii mai mare reduce durata de viaţă a
bateriei.
Schimbarea orientării hărţii
1
De pe hartă, selectaţi .
2
Selectaţi Configurarea hărţii > Orientare.
3
Selectaţi o opţiune:
Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa nordul în partea de sus
a paginii.
Selectaţi Direcţie în sus pentru a afişa direcţia dvs.
curentă de deplasare în partea de sus a paginii.
Selectați Mod Automobile pentru a afișa perspectiva
automobilului cu direcția de deplasare în partea de sus.
Măsurarea distanţei pe hartă
Puteţi măsura distanţa dintre două locaţii.
1
De pe hartă, selectaţi o locaţie.
2
Selectaţi > Măsurarea distanţelor > Pornire > Utilizare.
3
Mutaţi acul în altă locaţie de pe hartă.
Busolă
Când navigaţi, indică destinaţia, indiferent de direcţia de
deplasare. Când indică partea de sus a busolei electronice,
înseamnă că vă deplasaţi direct către destinaţia dorită. Dacă
indică orice altă direcţie, întoarceţi-vă până când indică partea
de sus a busolei.
Navigarea cu ajutorul busolei
Când navigaţi la o destinaţie, indică destinaţia, indiferent de
direcţia de deplasare.
1
Începeţi să navigaţi către o destinaţie (Navigarea către o
destinaţie, pagina 9).
2
Rotiţi până când indică partea de sus a busolei şi continuaţi
să vă deplasaţi în direcţia respectivă către destinaţie.
Setări busolă
Din busolă, selectaţi .
Sight 'N Go: vă permite să orientaţi dispozitivul spre un obiect
aflat la distanţă şi să navigaţi folosind obiectul ca punct de
referinţă (Navigarea cu Sight 'N Go, pagina 6).
Oprire navigare: opreşte navigarea pe ruta curentă.
Schimbare bord: schimbă tema şi informaţiile afişate pe planşa
de bord.
Setare scală: setează scala pentru distanţa dintre punctele de
pe indicatorul de abatere de la curs atunci când navigaţi cu
Sight 'N Go.
Calibrare busolă: vă permite să calibraţi busola dacă aceasta
are un comportament inconsecvent, de exemplu după
parcurgerea unor distanţe mari sau după modificări extreme
de temperatură (Calibrarea busolei, pagina 6).
Configurare direcţie: vă permite să personalizaţi setările pentru
indicarea direcţiei ale busolei (Setările pentru indicarea
direcţiei, pagina 6).
Blocare câmpuri de date: blochează câmpurile de date. Puteţi
să deblocaţi câmpurile de date pentru a le personaliza.
Rest.setări implicite: readuce busola la setările implicite din
fabrică.
Navigarea cu Sight 'N Go
Puteţi orienta dispozitivul către un obiect la distanţă, cu direcţia
busolei blocată, proiectaţi obiectul ca punct de trecere şi navigaţi
cu ajutorul obiectului ca punct de referinţă.
1
Din busolă, selectaţi > Sight 'N Go.
2
Orientaţi dispozitivul spre un obiect.
3
Selectaţi Blocare direcție > Setare curs.
4
Navigaţi utilizând busola.
Proiectarea unui punct de trecere din locaţia curentă
Puteţi salva un nou punct de trecere prin proiectarea distanţei
de la locaţia curentă.
De exemplu, dacă doriţi să navigaţi către o locaţie pe care o
vedeţi pe partea cealaltă a râului sau cursului de apă, puteţi
proiecta un punct de trecere din locaţia curentă până în locaţia
observată, apoi puteți să navigaţi către noua locaţie după
traversarea râului sau cursului de apă.
1
Din busolă, selectaţi > Sight 'N Go.
2
Orientaţi dispozitivul către locaţia nouă.
3
Selectaţi Blocare direcție > Proiecţie punct de referinţă.
4
Selectaţi o unitate de măsură.
5
Introduceţi distanţa şi selectaţi .
6
Selectaţi Salvare.
Calibrarea busolei
Pentru a putea calibra busola electronică, trebuie să fiţi afară,
departe de obiecte care influenţează câmpurile magnetice, cum
ar fi maşini, clădiri sau cabluri de curent suspendate.
Dispozitivul este dotat cu o busolă electronică cu 3 axe. Trebuie
să calibraţi busola după ce vă deplasaţi pe distanţe lungi sau
după schimbări de temperatură.
1
Din busolă, selectaţi .
2
Selectaţi Calibrare busolă > Pornire.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Setările pentru indicarea direcţiei
Din busolă, selectaţi şi selectaţi Configurare direcţie.
Afișare: setează tipul de indicare a direcţiei afişat pe busolă.
Referinţă nordică: setează referinţa nordică utilizată pe busolă.
Deplasare la linie/indicat.: setează comportamentul
indicatorului care apare pe hartă. Azimut indică direcţia
destinaţiei. Curs (CDI) indică unde vă aflaţi în raport cu linia
cursului care duce la destinaţie.
Busolă: comută automat de la o busolă electronică la o busolă
GPS când vă deplasaţi cu viteză mai mare o perioadă de
timp.
Calibrare busolă: vă permite să calibraţi busola dacă aceasta
are un comportament inconsecvent, de exemplu după
parcurgerea unor distanţe mari sau după modificări extreme
de temperatură (Calibrarea busolei, pagina 6).
Indicator de curs
Indicatorul de curs este cel mai util atunci când navigaţi spre
destinaţie în linie dreaptă, precum atunci când navigaţi pe apă.
Vă poate ajuta să navigaţi înapoi pe linia cursului, atunci când
ieşiţi de pe traseu pentru a evita obstacole sau pericole.
Pentru a activa indicatorul de curs, de pe busolă selectaţi >
Configurare direcţie > Deplasare la linie/indicat. > Curs
(CDI).
6 Vizualizarea paginilor principale
Indicator linia cursului. Indică direcţia liniei dorite a cursului de la
punctul de pornire până la următorul punct de trecere.
Indicator de abatere de la curs (IAC). Indică locaţia liniei cursului
dorit faţă de relaţia dvs. Dacă IAC este aliniat cu indicatorul liniei
cursului, vă aflaţi pe curs.
Distanţa de abatere de la curs. Punctele indică distanţa faţă de
curs. Distanţa reprezentată de fiecare punct este indicată de scala
din colţul din dreapta sus.
Indicatorul "La şi de la". Indică dacă sunteţi orientat spre următorul
punct de trecere sau de la acesta.
Computer de călătorie
Computerul de călătorie afişează viteza curentă, viteza medie,
contorul de parcurs şi alte statistici utile. Puteţi particulariza
configuraţia computerului de călătorie, planşa de bord şi
câmpurile de date.
Setări computer de călătorie
Din computerul de călătorie, selectaţi .
Resetare: readuce toate valorile computerului de călătorie la
zero. Pentru informaţii exacte, resetaţi informaţiile despre
călătorie înainte de a începe o călătorie.
Schimbare bord: schimbă tema şi informaţiile afişate pe planşa
de bord.
NOTĂ: setările dvs. personalizate sunt memorate de planşa
de bord. Setările dvs. nu se pierd atunci când schimbaţi
profilurile (Profiluri, pagina 24).
Blocare câmpuri de date: blochează câmpurile de date. Puteţi
să deblocaţi câmpurile de date pentru a le personaliza.
Introducere pagină: introduce o pagină suplimentară de
câmpuri de date personalizabile.
Eliminare pagină: elimină o pagină suplimentară de câmpuri de
date personalizabile.
Mai multe date: adaugă câmpuri de date suplimentare pe
computerul de călătorie.
Mai puţine date: elimină câmpuri de date de pe computerul de
călătorie.
Rest.setări implicite: readuce computerul de călătorie la
valorile implicite din fabrică.
Altimetru
În mod prestabilit, diagrama altimetrului afişează altitudinile de
pe distanţa parcursă. Puteţi să personalizaţi setările altimetrului
(Setări altimetru, pagina 7). Puteţi selecta orice punct de pe
diagramă pentru a vizualiza detalii despre punctul respectiv.
Puteţi să personalizaţi bara Favorite pentru a adăuga pagina
altimetrului (Personalizarea barei Favorite, pagina 23).
Setări diagramă altimetru
De pe altimetru, selectaţi .
Altimetru: dezactivaţi barometrul, astfel că dispozitivul
utilizează numai date GPS pentru măsurarea altitudinii.
Resetare: resetează datele altimetrului, incluzând datele privind
puncte de trecere, traseu şi călătorie.
Configurare altimetru: vă permite să deschideţi setările
suplimentare ale altimetrului (Setări altimetru, pagina 7).
Rest.setări implicite: readuce altimetrul la setările implicite din
fabrică.
Setări altimetru
De pe altimetru, selectaţi > Configurare altimetru.
Calibrare automată: O dată permite altimetrului să se calibreze
automat o dată, atunci când porniţi o activitate. Continuu
permite altimetrului să se calibreze pe durata unei activităţi.
Modul Barometru: opţiunea Altitudine variabilă permite
barometrului să măsoare schimbările de altitudine în timp ce
vă deplasaţi. Opţiunea Altitudine fixă presupune că
dispozitivul este staţionar, la o altitudine fixă, şi că presiunea
barometrică se schimbă aşadar numai odată cu schimbările
meteorologice.
Tendință presiune: setează modul în care dispozitivul
înregistrează datele de presiune. Salvare întotdeauna
înregistrează toate datele despre presiune, care pot fi utile
când urmăriţi fronturile de presiune.
Tip grafic: înregistrează schimbările de altitudine pe o anumită
perioadă de timp sau distanţă, presiunea barometrică pe o
anumită perioadă de timp sau modificările de presiune
ambiantă pe o anumită perioadă de timp.
Calibrare altimetru: vă permite să calibraţi manual altimetrul
barometric (Calibrarea altimetrului barometric, pagina 7).
Calibrarea altimetrului barometric
Puteţi calibra manual altimetrul barometric dacă ştiţi altitudinea
corectă sau presiunea barometrică corectă.
1
Mergeţi la o locaţie a cărei altitudine sau presiune
barometrică este cunoscută.
2
Din pagina altimetrului, selectaţi > Configurare altimetru
> Calibrare altimetru.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Caracteristici conectate
Funcţiile conectate sunt disponibile pentru dispozitivul
dvs.Montana atunci când conectaţi dispozitivul la o reţea
wireless sau un smartphone compatibil cu ajutorul tehnologiei
Bluetooth. Unele funcţii necesită instalarea aplicaţiei Garmin
Connect
sau Garmin Explore pe smartphone-ul dvs. Pentru
mai multe informaţii, accesaţi garmin.com/apps.
Senzori Bluetooth: permite conectarea senzorilor compatibili
Bluetooth, precum un monitor cardiac.
Connect IQ
: vă permite să extindeţi funcţiile dispozitivului cu
widgeturi, câmpuri de date şi aplicaţii, utilizând aplicaţia
Connect IQ.
Descărcări EPO: vă permite să descărcaţi un fişier pentru
estimarea extinsă a orbitei pentru a localiza rapid sateliţii
GPS şi pentru a reduce timpul necesar pentru obţinerea
locaţiei GPS iniţiale, utilizând aplicaţia Garmin Connect sau
când v-aţi conectat la o WiFi reţea.
Imagini BirdsEye: vă permite să descărcaţi BirdsEye Satellite
Imagery direct pe dispozitivul dvs. atunci când este conectat
la o reţea WiFi.
Garmin Explore: aplicaţia Garmin Explore sincronizează şi
partajează punctele de trecere, rutele şi traseele cu
dispozitivul. Puteţi, de asemenea, să descărcaţi hărţi pe
smartphone pentru acces offline.
Date geocache live: asigură servicii cu plată sau fără
abonament pentru a vizualiza date geocache live de pe
www.geocaching.com, utilizând aplicaţia Garmin Connect
sau când v-aţi conectat la reţeaua WiFi.
Monitorizare: vă permite să înregistraţi punctele de
monitorizare şi să le transmită prin reţeaua de sateliţi Iridium.
Puteţi să invitaţi contacte trimiţându-le un mesaj inReach de
pe teren. Această funcţie le permite contactelor să
Caracteristici conectate 7
vizualizeze datele dvs. în timp real pe o pagină de
monitorizare MapShare utilizând contul dvs. Garmin Explore.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele care vă
urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau reţelele
sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în timp real
pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
Notificări prin telefon: afişează notificările şi mesajele de pe
telefon pe dispozitivul dvs. Montana utilizând aplicaţia
Garmin Connect.
Actualizări software: vă permite să primiţi actualizări pentru
software-ul dispozitivului dvs. utilizând aplicaţia Garmin
Connect sau când v-aţi conectat la o reţea WiFi.
Meteo activ: vă permite să vizualizaţi condiţiile meteo actuale şi
prognoze meteo, utilizând aplicaţia Garmin Connect sau
când v-aţi conectat la o reţea WiFi.
inReach Vreme: vă permite să primiţi informaţii meteo prin
inReach abonamentul dvs. Puteţi solicita prognoze meteo de
bază, premium sau maritime.
Cerinţe funcţii conectate
Unele funcţii necesită un smartphone sau o anumită aplicaţie
instalată pe smartphone.
Caracteristică Conectat la un
smartphone asociat
cu aplicaţia Garmin
Connect
Se conectează la o
reţea WiFi
Încărcări de activităţi pe
Garmin Connect
Da Da
Actualizări software Da Da
Descărcări EPO Da Da
Date live geocache Da Da
Meteo Da Da
Notificări prin telefon Da
1
Nu
Connect IQ Da Nu
Imagini directe BirdsEye Nu Da
Asocierea unui smartphone cu dispozitivul
1
Aduceţi smartphone-ul compatibil la o distanţă de maxim
10 m (33 ft.) de dispozitiv.
2
Selectaţi Configurare > Bluetooth > Configurare telefon.
3
Pe smartphone-ul compatibil, activaţi tehnologia Bluetooth şi
deschideţi aplicaţia Garmin Connect.
4
Din sau din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi
Dispozitive Garmin > Adăugare dispozitiv şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a asocia dispozitivul.
5
Descărcaţi şi deschideţi aplicaţia Garmin Explore.
6
Conectaţi-vă la aplicaţia Garmin Explore utilizând numele de
utilizator şi parola Garmin Connect.
7
Selectaţi opţiunea de pe dispozitiv pentru a-l asocia cu
aplicaţia Garmin Explore.
Notificările de pe telefon
Pentru a primi notificările de pe telefon, un smartphone
compatibil trebuie să fie în raza de acoperire şi să fie asociat cu
dispozitivul. Când telefonul primeşte mesaje, acesta trimite
notificări la dispozitiv.
Vizualizarea notificărilor de pe telefon
Înainte de a putea vizualiza notificările, trebuie să asociaţi
dispozitivul cu smartphone-ul compatibil.
1
Selectaţi > Notificări.
2
Selectaţi o notificare.
1
*Dispozitivul primeşte notificări telefonice direct de la telefoanele iOS
®
asociate şi
prin aplicaţia Garmin Connect de pe telefoanele Android
.
Ascunderea notificărilor
Notificările sunt activate în mod implicit când asociaţi dispozitivul
cu un smartphone compatibil. Puteţi ascunde notificările, astfel
încât acestea să nu apară pe ecranul dispozitivului.
1
Selectaţi Configurare > Bluetooth > Configurare telefon.
2
Selectaţi Notificări pentru a dezactiva notificările pe
dispozitiv.
Administrarea notificărilor
Puteţi utiliza smartphone-ul compatibil pentru a gestiona
notificările care apar pe dispozitivul Montana.
Selectaţi o opţiune:
Dacă utilizaţi un dispozitiv iPhone
®
, utilizaţi setările privind
notificările iOS pentru a selecta elementele care se vor
afişa pe dispozitiv.
Dacă utilizaţi un smartphone Android, din aplicaţia Garmin
Connect, selectaţi Setări > Notificări inteligente.
Conectarea la o reţea wireless
1
Selectaţi Configurare > Wi-Fi.
2
Dacă este necesar, selectaţi comutatorul basculant pentru a
activa tehnologia WiFi.
3
Selectaţi Adăugare reţea.
4
Selectaţi o opţiune:
Pentru a selecta o reţea wireless broadband, selectaţi o
reţea wireless din listă şi introduceţi parola, dacă este
cazul.
Pentru a selecta o reţea wireless care nu este pentru
transmitere, selectaţi > Adăugare reţea şi introduceţi
SSID-ul reţelei şi parola.
Dispozitivul stochează informaţiile despre reţea şi se
conectează automat atunci când reveniţi în această locaţie.
Configurarea conectivităţii WiFi
Pentru a putea folosi funcţiile WiFi, trebuie să configuraţi
conexiunea WiFi folosind aplicaţia Garmin Express
.
1
Accesaţi garmin.com/express şi descărcaţi aplicaţia Garmin
Express.
2
Selectaţi dispozitivul.
3
Selectaţi Instrumente > Utilităţi.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura
conectivitatea WiFi cu ajutorul aplicaţiei Garmin Express.
Connect IQCaracteristici
Puteţi adăuga funcţii Connect IQ pe dispozitivul dvs. de la
Garmin şi de la alţi furnizori utilizând aplicaţia Connect IQ. Vă
puteţi personaliza dispozitivul folosind câmpuri de date,
widgeturi şi aplicaţii.
Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date,
care prezintă datele senzorului, de activitate şi de istoric în
moduri noi. Puteţi adăuga câmpuri de date Connect IQ la
caracteristicile şi paginile integrate.
Widgeturi: furnizează informaţii imediate, inclusiv date de
senzor şi notificări.
Aplicaţii: adăugaţi caracteristici interactive la dispozitivul dvs.,
precum noi activităţi în mediul exterior şi de tip fitness.
Descărcarea funcţiilor Connect IQ
Înainte de a putea descărca funcţii din aplicaţia Connect IQ,
trebuie să asociaţi dispozitivul dvs. cu Montana smartphone-ul
(Asocierea unui smartphone cu dispozitivul, pagina 8).
1
Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Connect IQ.
2
Dacă este necesar, selectaţi dispozitivul.
3
Selectaţi o caracteristică Connect IQ.
8 Caracteristici conectate
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului
1
Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2
Accesaţi apps.garmin.com şi conectaţi-vă.
3
Selectaţi o caracteristică Connect IQ şi descărcaţi-o.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Garmin Explore
Site-ul web Garmin Explore şi aplicaţia mobilă vă permit să
planificaţi călătorii şi să folosiţi stocarea în cloud pentru puncte
de trecere, rute şi trasee. Acestea oferă planificare avansată
atât online cât şi offline, permiţându-vă să partajaţi şi să
sincronizaţi date cu dispozitivul dvs. compatibil Garmin. Puteţi
utiliza aplicaţia mobilă pentru a descărca hărţi pentru acces
offline şi a naviga apoi oriunde, fără a utiliza serviciul mobil.
Puteţi descărca aplicaţia Garmin Explore din magazinul de
aplicaţii pe smartphone sau puteţi accesa explore.garmin.com.
Căşti wireless
Dispozitivul dvs. poate trimite comenzi de navigare vocale către
o Bluetooth cască wireless activată.
Asocierea unei căşti wireless cu dispozitivul
Înainte de a primi instrucţiunile de navigare prin căşti trebuie să
asociaţi dispozitivul dumneavoastră cu o cască compatibilă cu
tehnologia Bluetooth.
NOTĂ: numai o cască poate fi activă la un moment dat.
1
Aşezaţi casca şi dispozitivul Montana la o distanţă maximă
de 10 m (33 ft.) unul faţă de celălalt.
2
Porniţi tehnologia Bluetooth pe cască şi activaţi-i vizibilitatea
pentru alte dispozitive Bluetooth.
3
Pe dispozitivul Montana, selectaţi Configurare > Bluetooth
> Dispozitiv audio > Adăugare dispozitiv.
Este afişată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
4
Selectaţi-vă casca din listă.
Dispozitivul dvs. va transmite instrucţiuni de navigare căştii dvs.
în timp ce navigaţi pe o rută.
Deconectarea sau eliminarea unei căşti wireless
1
Selectaţi Configurare > Bluetooth > Dispozitiv audio.
2
Selectaţi-vă casca.
3
Selectaţi o opţiune:
Pentru a deconecta temporar o cască fără a o şterge din
lista dispozitivelor asociate, selectaţi Deconectare
dispozitiv.
Pentru a şterge o cască din lista de dispozitive asociate,
selectaţi Eliminare.
Navigare
Pagina Încotro?
Puteţi utiliza pagina pentru a găsi o destinaţie către care să
navigaţi. Nu toate categoriile Încotro? sunt disponibile în toate
zonele şi pentru toate hărţile.
Navigarea către o destinaţie
1
Selectaţi .
2
Selectaţi o categorie.
3
Dacă este necesar, selectaţi > Căutare pe litere şi
introduceţi numele destinaţiei sau o parte din nume.
4
Selectaţi o destinaţie.
5
Selectaţi Deplasare.
6
Dacă este necesar, selectaţi tipul de activitate.
7
Dacă este necesar, selectaţi metoda de calculare a rutei.
Traseul apare ca o linie colorată pe hartă.
8
Navigaţi utilizând harta (Navigarea cu ajutorul hărţii,
pagina 5) sau busola (Navigarea cu ajutorul busolei,
pagina 6).
Oprirea navigării
De pe hartă sau din busolă, selectaţi > Oprire navigare.
Găsirea unei adrese
Puteţi să utilizaţi hărţile City Navigator
®
preîncărcate pe
dispozitivul Montana 700i/750i pentru a căuta adrese.
Puteţi să cumpăraţi hărţi City Navigator pentru dispozitivul
Montana 700. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Hărţi
opţionale, pagina 9.
1
Selectaţi > Adrese.
2
Selectaţi Zonă de căutare şi selectaţi o opţiune:
Selectaţi Introduceţi oraşul/codul poştal şi introduceţi
oraşul sau codul poştal.
Selectaţi Introduceţi judeţul şi introduceţi judeţul sau
provincia.
3
Selectaţi Număr şi introduceţi numărul imobilului.
4
Selectaţi Nume stradă şi introduceţi strada.
Navigarea pe o rută automobilistică
Înainte de a putea naviga pe rute stradale, trebuie să instalaţi
City Navigator hărţi sau alte hărţi cu rute stradale.
1
Selectaţi Modificare profil > Conducere.
2
Selectaţi o destinaţie.
3
Navigaţi utilizând harta.
Virajele apar în bara de text din partea de sus a hărţii.
Virajele de pe rută sunt semnalate prin tonuri audio.
Hărţi opţionale
Puteţi utiliza hărţi suplimentare cu dispozitivul, de exemplu
imagini de la satelit BirdsEye, City Navigator şi hărţi detaliate
Plus Garmin HuntView
. Hărţile detaliate pot conţine puncte de
interes suplimentare, de exemplu restaurante sau servicii
maritime. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi
buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin.
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
1
Din hartă, selectaţi > Configurarea hărţii > Configurare
hărţi.
2
Selectaţi comutatorul pentru a activa fiecare hartă instalată.
Găsirea unei locaţii în apropierea unei alte locaţii
1
Selectaţi > > Căutare în apropiere de.
2
Selectaţi o opţiune.
3
Selectaţi o locaţie.
Puncte de trecere
Punctele de trecere sunt locaţii pe care le înregistraţi şi le
memoraţi pe dispozitiv. Punctele de trecere pot marca locaţia în
care vă aflaţi, locaţia spre care vă îndreptaţi sau locaţii în care
aţi fost.
Se salvează locaţia dvs. curentă ca punct de trecere
1
Selectaţi Marcare punct referinţă.
2
Dacă este necesar, selectaţi un câmp pentru a edita punctul
de trecere.
3
Selectaţi Salvare.
Navigare 9
Salvarea unei locaţii pe hartă ca punct de trecere
Puteţi salva o locaţie pe hartă ca punct de trecere.
1
De pe hartă, selectaţi o locaţie.
2
Selectaţi bara de informaţii din partea de sus a ecranului.
3
Selectaţi > Salvare ca punct de referinţă.
Navigarea către un punct de trecere
1
Selectaţi > Puncte de referinţă.
2
Selectaţi un punct de trecere.
3
Selectaţi Deplasare.
În mod implicit, traseul către punctul de trecere apare ca o
linie dreaptă, colorată pe hartă.
Găsirea unui punct de trecere
1
Selectaţi Manager puncte ref..
2
Selectaţi un punct de trecere din listă.
3
Dacă este necesar, selectaţi pentru a restrânge căutarea.
4
Selectaţi o opţiune:
Selectaţi Căutare pe litere pentru a căuta utilizând
denumirea punctului de trecere.
Selectaţi Selectare simbol pentru a căuta utilizând
simbolul punctului de trecere.
Selectaţi Căutare în apropiere de pentru a căuta lângă o
locaţie găsită recent, un alt punct de trecere, locaţia
curentă sau un punct de pe hartă.
Selectaţi Sortare pentru a vizualiza lista cu punctele de
trecere în ordinea crescătoare a distanţelor sau în ordine
alfabetică.
Editarea unui punct de trecere
1
Selectaţi Manager puncte ref..
2
Selectaţi un punct de trecere.
3
Selectaţi un element de editat, de exemplu numele.
4
Introduceţi informaţiile noi şi selectaţi .
Ştergerea unui punct de trecere
1
Selectaţi Manager puncte ref. > > Ștergere.
2
Selectaţi o opţiune:
Pentru a şterge un punct de trecere, selectaţi unul dintre
ele.
Pentru a şterge mai multe puncte de trecere, selectaţi mai
multe dintre ele.
Pentru a şterge toate punctele de trecere, alegeţi
Selectare toate.
3
Selectaţi Ștergere.
Modificarea unei fotografii pentru un punct de trecere
1
Selectaţi Manager puncte ref..
2
Selectaţi un punct de trecere.
3
Selectaţi > Schimbare fotografie.
4
Selectaţi o fotografie.
5
Selectaţi Utilizare.
Îmbunătăţirea preciziei locației unui punct de trecere
Puteți rafina precizia locației unui punct de trecere prin stabilirea
mediei datelor locației. Când stabileşte valori medii, dispozitivul
efectuează mai multe citiri GPS în aceeaşi locaţie şi utilizează
valoarea medie, pentru a oferi o precizie mai mare.
1
Selectaţi Manager puncte ref..
2
Selectaţi un punct de trecere.
3
Selectaţi > Locație medie.
4
Deplasaţi-vă la locaţia punctului de trecere.
5
Selectaţi Pornire.
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
7
Când bara de stare pentru nivelul de încredere ajunge la
100%, selectaţi Salvare.
Pentru rezultate optime, colectaţi între patru şi opt mostre pentru
punctul de trecere, aşteptând cel puţin 90 de minute între
mostre.
Proiectarea unui punct de trecere dintr-un punct de
trecere salvat
Puteţi salva un nou punct de trecere prin proiectarea distanţei şi
a direcţiei de la un punct de trecere salvat până la o locaţie
nouă.
1
Selectaţi Manager puncte ref..
2
Selectaţi un punct de trecere.
3
Selectaţi > Proiecţie punct de referinţă.
4
Introduceţi direcţia de deplasare şi selectaţi .
5
Selectaţi o unitate de măsură.
6
Introduceţi distanţa şi selectaţi .
7
Selectaţi Salvare.
Mutarea unui punct de trecere pe hartă
1
Selectaţi Manager puncte ref..
2
Selectaţi un punct de trecere.
3
Selectaţi > Mutare punct de referinţă.
4
Selectaţi o locaţie de pe hartă.
5
Selectaţi Mutare.
Găsirea unei locaţii în apropierea unui punct de
trecere
1
Selectaţi Manager puncte ref..
2
Selectaţi un punct de trecere.
3
Selectaţi > Găsire în apropiere.
4
Selectaţi o categorie.
Lista afişează locaţiile situate în apropierea punctului de trecere
selectat.
Setarea unei alarme de proximitate punct de trecere
Puteţi adăuga o alarmă de proximitate pentru un punct de
trecere. Alarmele de proximitate vă alertează când sunteţi în
limitele unui interval specificat faţă de o anumită locaţie.
1
Selectaţi Manager puncte ref..
2
Selectaţi un punct de trecere.
3
Selectaţi > Setare proximitate.
4
Introduceţi raza.
Când intraţi într-o zonă cu alarmă de proximitate, dispozitivul
emite un ton.
Adăugarea unui punct la o rută
1
Selectaţi Manager puncte ref..
2
Selectaţi un punct de trecere.
3
Selectaţi > Adăugare la rută.
4
Selectaţi o rută.
Repoziţionarea unui punct de trecere în locaţia
curentă
Puteţi schimba poziţia unui punct de trecere. De exemplu, dacă
schimbaţi poziţia vehiculului dvs., puteţi schimba locaţia ca fiind
poziţia dvs. curentă.
1
Selectaţi Manager puncte ref..
2
Selectaţi un punct de trecere.
3
Selectaţi > Repoziţionare aici.
Locaţia punctului de trecere se schimbă devenind locaţia dvs.
curentă.
10 Navigare
Rute
O rută este o secvenţă de puncte de trecere sau de locaţii care
vă conduc la destinaţia finală.
Crearea unei rute
1
Selectaţi Planificator rută > Creare rută > Selectaţi primul
punct.
2
Selectaţi o categorie.
3
Selectaţi primul punct al rutei.
4
Selectaţi Utilizare.
5
Selectaţi Selectaţi punctul următor pentru a adăuga puncte
suplimentare pe rută.
6
Selectaţi pentru a salva ruta.
Crearea unei rute cu ajutorul hărţii
1
Selectaţi Planificator rută > Creare rută > Selectaţi primul
punct > Utilizare hartă.
2
Selectaţi un punct de pe hartă.
3
Selectaţi Utilizare.
4
Mișcați harta și selectați puncte suplimentare de pe hartă,
pentru a le adăuga la rută.
5
Selectaţi .
Crearea unei rute dus-întors
Dispozitivul poate crea o rută dus-întors pe baza unei distanţe
specificate şi a unei locaţii de pornire.
1
Selectaţi > Stabilire traseu dus-întors.
2
Selectaţi Distanţă şi introduceţi distanţa totală pentru rută.
3
Selectaţi Locaţie de pornire.
4
Selectaţi o opţiune:
Selectaţi Locaţie curentă.
NOTĂ: dacă dispozitivul nu poate recepţiona semnale de
la sateliţi pentru a vă stabili locaţia actuală, acesta vă
sugerează să utilizaţi ultima locaţie cunoscută sau să
selectaţi locaţia pe hartă.
Selectaţi Utilizare hartă pentru a selecta o locaţie de pe
hartă.
5
Dacă este necesar, selectaţi Activitate pentru a schimba
tipul activităţii pentru calcularea rutei.
6
Selectaţi Căutare.
Dispozitivul va crea până la trei trasee.
SUGESTIE: puteţi selecta din nou Căutare pentru a genera
diferite rute.
7
Selectaţi o rută pentru a o vizualiza pe hartă.
8
Selectaţi Deplasare.
Navigarea pe o rută salvată
1
Selectaţi > Rute.
2
Selectaţi o rută.
3
Selectaţi Deplasare.
În mod implicit, traseul apare ca o linie dreaptă, colorată pe
hartă.
Adăugarea punctelor pe o rută
1
În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi o locaţie de pe hartă.
2
Selectaţi bara de informaţii din partea de sus a ecranului.
3
Selectaţi Deplasare.
4
Selectaţi o opţiune:
Pentru a adăuga punctul ca destinaţie intermediară pe
ruta curentă, selectaţi Adăugare ca punct intermediar.
Pentru a schimba destinaţia rutei curente într-un punct
nou, selectaţi Setare ca destinaţie nouă.
Vizualizarea rutei active
1
În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi Rută activă.
2
Selectaţi un punct de pe rută pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Editarea numelui unei rute
Puteţi personaliza denumirea unei rute pentru a o face distinctă.
1
Selectaţi Planificator rută.
2
Selectaţi o rută.
3
Selectaţi Schimbare nume.
4
Introduceţi numele nou.
Editarea unei rute
1
Selectaţi Planificator rută.
2
Selectaţi o rută.
3
Selectaţi Editare rută.
4
Selectaţi un punct.
5
Selectaţi o opţiune:
Pentru a vizualiza punctul pe hartă, selectaţi Revedere.
Pentru a schimba ordinea punctelor de pe rută, selectaţi
Mutare în sus sau Mutare în jos.
Pentru a introduce un punct suplimentar pe rută, selectaţi
Inserare.
Punctul suplimentar este inserat înaintea punctului pe
care îl care editaţi.
Pentru a şterge punctul de pe rută, selectaţi Eliminare.
6
Selectaţi pentru a salva ruta.
Vizualizarea unei rute pe hartă
1
Selectaţi Planificator rută.
2
Selectaţi o rută.
3
Selectaţi Vizualizare hartă.
Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru un traseu
Diagrama altitudinilor afişează altitudinile pentru un traseu pe
baza setării traseului. Dacă dispozitivul este configurat pentru
rute directe, diagrama altitudinilor afişează altitudini în linie
dreaptă între punctele traseului. Dacă dispozitivul este
configurat pentru traseu, diagrama altitudinilor afișează
altitudinile de-a lungul drumurilor incluse în ruta dvs.
1
Selectaţi Planificator rută.
2
Selectaţi o rută.
3
Selectaţi Diagrama altitudinilor.
Inversarea unei rute
Puteţi inversa punctele de început şi de sfârşit ale rutei dvs.,
pentru a naviga pe rută în sens invers.
1
Selectaţi Planificator rută.
2
Selectaţi o rută.
3
Selectaţi Rută inversă.
Ştergerea unei rute
1
Selectaţi Planificator rută.
2
Selectaţi o rută.
3
Selectaţi Ștergere rută.
Înregistrări
Dispozitivul vă înregistrează parcursul ca activitate. Activităţile
conţin informaţii despre punctele situate de-a lungul parcursului
înregistrat, inclusiv ora, locaţia şi altitudinea pentru fiecare
punct.
Setări înregistrare
Selectaţi Configurare > Înregistrare.
Navigare 11
Metodă de înregistrare: setează metoda de înregistrare.
Opţiunea Automat înregistrează punctele într-un ritm variabil,
pentru a crea o reprezentare optimă a traseului dvs. Puteţi,
de asemenea, înregistra puncte la anumite durate de timp
sau distanţe.
Interval: setează intervalul de înregistrare. Înregistrarea mai
frecventă a punctelor creează un traseu mai detaliat, dar
umple mai repede jurnalul de înregistrare.
Auto Pause: setează dispozitivul să oprească înregistrarea
traseului atunci când nu vă deplasaţi.
Pornire automată: setează dispozitivul să înceapă automat o
nouă înregistrare atunci când înregistrarea anterioară se
încheie.
Tip activitate: setează tipul de activitate implicită pentru
dispozitiv.
Configurare avansată: vă permite să deschideţi setări
suplimentare pentru înregistrare (Setările avansate de
înregistrare, pagina 12).
Setările avansate de înregistrare
Selectaţi Configurare > Înregistrare > Configurare avansată.
Format ieşire: setează dispozitivul să salveze înregistrarea ca
fişier FIT sau GPX şi FIT (Tipuri de fişiere, pagina 25).
Opţiunea FIT înregistrează activitatea cu informaţii despre
fitness care sunt particularizate pentru aplicaţia Garmin
Connect şi pot fi utilizate pentru navigaţie. Opţiunea FIT şi
GPX înregistrează activitatea atât ca traseu tradiţional, care
să poată fi vizualizat pe hartă şi utilizat pentru navigaţie, cât
şi ca activitate cu informaţii specifice activităţilor de fitness.
Salvare automată: setează un orar automat pentru a salva
înregistrările. Va ajută să vă organizaţi călătoriile şi să
economisiţi spaţiul de memorie (Setări de salvare automată,
pagina 12).
Înregistrare călătorie: stabileşte o opţiune de înregistrare a
călătoriei.
Resetare date înregistrate: stabileşte o opţiune de resetare.
Opţiunea Activitate şi călătorie resetează datele despre
călătorie şi înregistrare când finalizaţi înregistrarea activă.
Opţiunea Cu solicitare vă cere să selectaţi datele de resetat.
Setări de salvare automată
Selectaţi Configurare > Înregistrare > Configurare avansată
> Salvare automată.
Când este plin: salvează automat înregistrarea curentă şi
începe alta nouă când cea curentă se apropie de 20.000 de
puncte de traseu.
Zilnic: salvează automat înregistrarea din ziua precedentă şi
începe alta nouă când porniţi dispozitivul într-o nouă zi.
Săptămânal: salvează automat înregistrarea din săptămâna
precedentă şi începe alta nouă când porniţi dispozitivul într-o
nouă săptămână.
Automat: salvează automat înregistrarea curentă pe baza
lungimii sale şi a numărului de puncte de traseu stocate.
Niciodată: nu salvează niciodată înregistrarea curentă în mod
automat. Când înregistrarea curentă se apropie de 20.000 de
puncte de traseu, dispozitivul filtrează traseul activ pentru a
elimina punctele redundante, dar păstrează forma şi istoricul
înregistrării. Punctele nefiltrate sunt salvate în fişiere GPX şi
FIT temporare, care sunt salvate sau abandonate când
înregistrarea se opreşte.
NOTĂ: la importul activităţilor FIT sau al traseelor GPX cu
peste 20.000 de puncte de traseu, dispozitivul filtrează linia
pentru a avea loc în memoria dispozitivului şi pentru a
îmbunătăţi performanţa de trasare a hărţii, dar păstrează
forma şi istoricul înregistrării. Fişierele FIT şi GPX păstrează
toate punctele de traseu originale.
Vizualizarea activităţii curente
În mod implicit, dispozitivul începe automat să înregistreze
traiectoria ca pe o activitate când a fost pornit şi a achiziţionat
semnale. Puteţi întrerupe temporar şi relua manual
înregistrarea.
1
Selectaţi pentru a deschide pagina de stare.
2
Selectaţi Înregistrare activitate.
3
Selectaţi o opţiune:
Pentru a controla înregistrarea activităţii curente, selectaţi
.
Pentru a vizualiza câmpurile de date pentru activitate,
selectaţi .
Pentru a vizualiza activitatea curentă pe hartă, selectaţi
.
Pentru a vizualiza diagrama altitudinilor pentru activitatea
curentă, selectaţi .
Particularizarea jurnalului de activităţi
Puteţi particulariza modul în care dispozitivul afişează şi
înregistrează activităţi.
1
Selectaţi pentru a deschide pagina de stare.
2
Selectaţi Înregistrare activitate > .
3
Selectaţi o opţiune:
Pentru a schimba culoarea liniei activităţii pe hartă,
selectaţi Culoare.
Pentru a afişa pe hartă o linie care să indice activitatea
dvs., selectaţi Afişare pe hartă.
4
Selectaţi > Configurare activităţi > Metodă de
înregistrare.
5
Selectaţi o opţiune:
Pentru a înregistra activităţi într-un ritm variabil, care să
creeze o reprezentare optimă a activităţilor dvs., selectaţi
Automat.
Pentru a înregistra activităţi la o distanţă specificată,
selectaţi Distanţă.
Pentru a înregistra activităţi la o oră specificată, selectaţi
Oră.
6
Selectaţi Interval.
7
Realizaţi o acţiune:
Dacă aţi selectat Automat pentru Metodă de
înregistrare, selectaţi o opţiune pentru a înregistra
activităţi cu o frecvenţă mai mare sau mai mică.
NOTĂ: utilizarea intervalului Cel mai des furnizează cele
mai multe detalii ale activităţii, dar umple mai rapid
memoria dispozitivului.
Dacă aţi selectat Distanţă sau Oră pentru Metodă de
înregistrare, introduceţi o valoare şi selectaţi .
Navigarea cu ajutorul TracBack
®
În timp ce navigaţi, puteţi naviga înapoi la începutul activităţii.
Acest lucru poate fi util când căutaţi drumul înapoi către tabără
sau începutul drumului.
1
Selectaţi pentru a deschide pagina de stare.
2
Selectaţi Înregistrare activitate > .
3
Navigaţi utilizând harta sau busola.
Salvarea activităţii curente
1
Selectaţi pentru a deschide pagina de stare.
2
Selectaţi Înregistrare activitate > .
3
Selectaţi o opţiune:
Selectaţi pentru a salva întreaga activitate.
Selectaţi > Salvare porțiune şi selectaţi o porţiune.
12 Navigare
Ştergerea activităţii curente
1
Selectaţi pentru a deschide pagina de stare.
2
Selectaţi Înregistrare activitate.
3
Selectaţi > > Golire.
Istoric
Istoricul include data, ora, distanţa, caloriile, viteza medie sau
ritmul mediu, urcarea, coborârea şi informaţiile opţionale ale
senzorului wireless.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
Când memoria dispozitivului este plină, este afişat un mesaj.
Dispozitivul nu şterge şi nu suprascrie automat istoricul. Puteţi
încărca periodic istoricul în Garmin Connect (pentru a ţine o
evidenţă cu datele tuturor activităţilor dvs. (Utilizarea Garmin
Connect, pagina 26).
Vizualizarea informaţiilor despre activitate
1
Selectaţi Activităţi înregistrate.
2
Selectaţi o activitate.
3
Selectaţi .
Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru o activitate
1
Selectaţi Activităţi înregistrate.
2
Selectaţi o activitate.
3
Selectaţi .
Salvarea unei locaţii dintr-o activitate
1
Selectaţi Activităţi înregistrate.
2
Selectaţi o activitate.
3
Selectaţi .
4
Selectaţi o locaţie în care are loc o activitate.
5
Selectaţi informațiile despre locație din partea superioară a
hărţii.
Sunt afişate informaţiile despre locaţie.
6
Selectaţi > Salvare ca punct de referinţă.
Crearea unui traseu pornind de la o activitate salvată
Puteţi crea un traseu pornind de la o activitate salvată. Acest
lucru vă permite să partajaţi wireless traseul dvs. cu alte
dispozitive Garmin compatibile.
1
Selectaţi Activităţi înregistrate.
2
Selectaţi o activitate.
3
Selectaţi > Salvare ca traseu.
Inversarea unei activităţi
Puteţi inversa punctele de început şi de sfârşit ale activităţii dvs.,
pentru a naviga în cadrul activităţii în sens invers.
1
Selectaţi Activităţi înregistrate.
2
Selectaţi o activitate.
3
Selectaţi > Copie inversată.
Navigarea unei activităţi salvate
1
Selectaţi > Activităţi înregistrate.
2
Selectaţi o activitate.
3
Selectaţi Deplasare.
Ştergerea unei activităţi salvate
1
Selectaţi Activităţi înregistrate.
2
Selectaţi o activitate.
3
Selectaţi > Ștergere.
Meteo
Active Weather: când dispozitivul dvs. Montana este conectat
la smartphone sau la o rețea WiFi şi are o conexiune la
internet activă, poate primi informaţii meteo detaliate de pe
internet. Această funcţie oferă prognoze pe ore şi zile şi hărţi
meteo grafice live.
Meteo inReach: dispozitivul dvs. Montana 700i/750i poate primi
informaţii meteo prin abonamentul dvs. inReach. Dispozitivul
dvs. inReach poate trimite un mesaj pentru a solicita
prognoze meteo de bază, premium sau maritime. Puteţi primi
prognoze meteo pentru locaţia curentă, un punct de trecere,
coordonate GPS sau o locaţie pe care o alegeţi pe hartă.
Solicitarea unei prognoze meteo inReach
Pentru rezultate optime, trebuie să vă asiguraţi că dispozitivul se
află într-un loc din care se vede cerul atunci când solicitaţi o
prognoză meteo inReach.
Dispozitivul dvs. poate trimite un mesaj pentru a solicita
prognoze meteo de bază, premium sau maritime cu ajutorul
abonamentului inReach. Puteţi primi prognoze meteo pentru
locaţia curentă, un punct de trecere, coordonate GPS sau o
locaţie pe care o alegeţi pe hartă. Prognozele meteo implică
taxe pentru date sau taxe suplimentare pentru abonamentul
inReach.
1
Selectaţi inReach > Meteo inReach > Prognoză nouă.
2
Dacă este necesar, selectaţi Tip prognoză şi selectaţi o
prognoză meteo De bază sau Premium.
3
Dacă este necesar, selectaţi Locaţie şi selectaţi o locaţie.
În mod prestabilit, dispozitivul solicită vremea pentru locaţia
dvs. curentă.
4
Dacă este necesar, selectaţi Maritim pentru a solicită o
prognoză meteo maritimă.
NOTĂ: pentru rezultate optime, trebuie să selectaţi doar o
prognoză maritimă pentru o locaţie aflată la depărtare de
ţărm sau peste o întindere mare de apă. Prognozele maritime
nu sunt disponibile pentru locaţiile pe uscat sau lacurile de pe
continent.
5
Selectaţi Obţineţi prognoza.
Dispozitivul trimite o solicitare pentru prognoză. Poate să dureze
câteva minute până primiţi datele privind prognoza meteo.
După ce dispozitivul termină de descărcat datele, puteţi să
vizualizaţi prognoza oricând până când expiră informaţiile
acesteia. De asemenea, puteţi actualiza prognoza în orice
moment.
Actualizarea unei prognoze meteo inReach
Puteţi să actualizaţi o prognoză meteo inReach care a expirat
sau care conţine informaţii expirate. Actualizarea unei prognoze
implică aceleaşi taxe pentru date sau taxe suplimentare ca şi
solicitarea unei prognoze.
1
Selectaţi inReach > Meteo inReach.
2
Selectaţi o locaţie cu o prognoză meteo care nu mai este de
actualitate.
3
Selectaţi Actualizare prognoză.
Dispozitivul solicită o prognoză actualizată. Dacă actualizaţi
prognoza Locaţia mea, dispozitivul solicită o prognoză
actualizată pentru locaţia dvs. curentă. Poate să dureze câteva
minute până primiţi datele actualizate privind prognoza meteo.
Ştergerea unei prognoze meteo inReach
Puteţi să ştergeţi o prognoză expirată sau o prognoză pentru
locaţie de care nu mai aveţi nevoie.
1
Selectaţi inReach > Meteo inReach.
2
Selectaţi o locaţie meteo.
NOTĂ: nu puteţi să ştergeţi prognoza Locaţia mea.
3
Selectaţi > Ștergere.
Meteo 13
Vizualizarea unei prognoze Active Weather
Când dispozitivul Montana este conectat la smartphone sau la o
reţea WiFi şi când are o conexiune activă la internet, acesta
poate primi informaţii meteo detaliate de pe internet.
1
Selectaţi Active Weather.
Dispozitivul descarcă automat o prognoză meteo pentru
locaţia dvs. curentă.
2
Selectaţi o zi pentru a vizualiza o prognoză orară, dacă este
disponibilă.
3
Selectaţi un interval orar pentru a vizualiza informaţii meteo
detaliate.
Vizualizarea unei hărţi Active Weather
În timp ce dispozitivul este conectat la un smartphone sau la
reţeaua WiFi cu acces la internet, puteţi să vizualizaţi o hartă
meteo în timp real care prezintă radarul meteo, stratul de nori,
temperatura sau condiţiile de vânt.
1
Selectaţi Active Weather.
2
Selectaţi o opţiune:
NOTĂ: este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile în
toate zonele.
Pentru a vedea un radar meteo, selectaţi .
Pentru a vedea stratul de nori, selectaţi .
Pentru a vizualiza temperaturile, selectaţi .
Pentru a vizualiza vitezele şi direcţiile vântului, selectaţi
.
Datele selectate apar pe hartă. Dispozitivul poate să necesite
câteva momente până încarcă datele hărţii meteo.
3
Selectaţi o opţiune:
Pentru a mări sau micşora harta, selectaţi sau .
Pentru a vizualiza diferite zone, trageţi harta.
Adăugarea unei locaţii Active Weather
Puteţi să adăugaţi o locaţie meteo pentru a vizualiza Active
Weather pentru puncte de trecere, coordonate GPS sau alte
locaţii.
1
În timp ce vizualizaţi o prognoză Active Weather, selectaţi
> Gestionare locaţii > Locaţie nouă.
2
Selectaţi o locaţie.
3
Selectaţi Utilizare.
Dispozitivul descarcă o prognoză pentru locaţia selectată.
Comutarea locaţiei Active Weather
Puteţi să comutaţi rapid între prognoze pentru locaţii Active
Weather pe care le-aţi adăugat anterior.
1
În timp ce vizualizaţi o prognoză Active Weather, selectaţi
> Gestionare locaţii.
2
Selectaţi o locaţie din listă.
SUGESTIE: opţiunea Locaţia mea descarcă întotdeauna o
prognoză pentru locaţia curentă.
3
Selectaţi Utilizare.
Dispozitivul descarcă cea mai recentă prognoză pentru
locaţia selectată.
Ştergerea unei locaţii Active Weather
1
În timp ce vizualizaţi o prognoză Active Weather, selectaţi
> Gestionare locaţii.
2
Selectaţi o locaţie din listă.
NOTĂ: nu puteți să ștergeți prognoza Locaţia mea.
3
Selectaţi Ștergere.
Aplicaţii din meniul principal
Selectaţi .
NOTĂ: unele aplicaţii nu apar în meniul principal în mod implicit.
Poate fi necesar să adăugaţi aplicaţii la meniul principal înainte
de a putea să le selectaţi (Personalizarea meniului principal,
pagina 15).
Rută activă: afişează ruta dvs. activă şi orice puncte de trecere
viitoare (Rute, pagina 11).
Active Weather: afişează temperatura actuală, prognoza
temperaturilor, prognoza meteo, radarul meteo, stratul de
nori şi condiţiile de vânt (Vizualizarea unei prognoze Active
Weather, pagina 14).
Aventuri: afişează o listă de aventuri din BaseCamp
aplicaţie
(Aventuri Garmin, pagina 15).
Ceas deşteptător: setează o alarmă sonoră. Dacă în momentul
respectiv nu utilizaţi dispozitivul, puteţi seta dispozitivul
pentru a se activa la o anumită oră (Setarea unei alarme,
pagina 16).
Altimetru: afişează altitudinile de pe distanţa parcursă
(Altimetru, pagina 7).
Calculare suprafaţă: vă permite să calculaţi o suprafaţă
(Calcularea unei suprafeţe, pagina 16).
BirdsEye Direct: vă permite să descărcaţi BirdsEye Satellite
Imagery pe dispozitivul dvs. (ImaginiBirdsEye, pagina 16).
Calculator: afişează un calculator.
Calendar: afişează un calendar.
Cameră: vă permite să realizaţi fotografii cu camera
(Fotografiere, pagina 16).
NOTĂ: camera este disponibilă numai pe dispozitivul
Montana 750i.
Busolă: afişează busola (Busolă, pagina 6).
Connect IQ: afişează o listă a aplicaţiilor Connect IQ instalate
(Connect IQCaracteristici, pagina 8).
Contacte: vă permite să adăugaţi, să editaţi şi să ştergeţi
contacte pentru inReach mesaje (inReachCaracteristici,
pagina 3).
NOTĂ: funcţiile inReach sunt disponibile numai pe
dispozitivul Montana 700i/750i.
DogTrack: vă permite să vedeţi informaţii transmise de la un
dispozitiv de mână de monitorizare a câinelui pe Montana
dispozitivul (Monitorizarea câinilor, pagina 16).
Lumină intermitentă: porneşte lanterna (Utilizarea lanternei,
pagina 17).
Geocaching: afişează o listă a geocache-urilor descărcate
(Geocache-uri, pagina 17).
Vânătoare şi pescuit: afişează o estimare a celor mai bune
date şi ore pentru vânătoare şi pescuit în locul în care vă
aflaţi.
inReach: oferă acces la inReach funcţii, inclusiv mesagerie,
SOS, monitorizare şi Meteo inReach (inReachCaracteristici,
pagina 3).
NOTĂ: funcţiile inReach sunt disponibile numai pe
dispozitivul Montana 700i/750i.
inReach la distanţă: vă permite să trimiteţi mesaje pe
dispozitivul dvs. inReach asociat (Utilizarea telecomenzii
inReach, pagina 19).
NOTĂ: funcţia inReach la distanţă este disponibilă numai pe
dispozitivul Montana 700.
Utilitare inReach: vă permite să vedeţi detalii despre
abonamentul inReach, să verificaţi e-mailul şi să testaţi
dispozitivul (inReachCaracteristici, pagina 3).
NOTĂ: funcţiile inReach sunt disponibile numai pe
dispozitivul Montana 700i/750i.
Meteo inReach: vă permite să solicitaţi prognoze meteo de
bază, premium sau maritime utilizând inReach dispozitivul
dvs. cu abonament (inReachCaracteristici, pagina 3).
14 Aplicaţii din meniul principal
NOTĂ: funcţiile inReach sunt disponibile numai pe
dispozitivul Montana 700i/750i.
Om la apă: vă permite să salvaţi o locaţie Om la apă (MOB) şi
să navigaţi înapoi la aceasta (Marcarea şi începerea
navigaţiei către o locaţie Om la apă, pagina 19).
Hartă: afişează harta (Hartă, pagina 5).
Marcare punct referinţă: salvează locaţia dvs. curentă ca punct
de trecere.
Mesaje: vă permite să trimiteţi o presetare sau mesaj text cu
ajutorul Iridium reţelei de sateliţi (inReachCaracteristici,
pagina 3).
NOTĂ: funcţiile inReach sunt disponibile numai pe
dispozitivul Montana 700i/750i.
Notificări: vă alertează cu privire la apelurile primite, mesaje
text, actualizări de pe reţelele de socializare şi alte notificări,
în funcţie de setările de notificare ale smartphone-ului dvs.
(Notificările de pe telefon, pagina 8).
Vizualizator foto: afişează fotografii salvate (Vizualizarea
fotografiilor, pagina 16).
Modificare profil: vă permite să modificaţi profilul dispozitivului
pentru a vă personaliza setările şi câmpurile de date pentru o
anumită activitate sau călătorie (Selectarea unui profil,
pagina 19).
Puncte de proximitate: vă permite să setaţi alerte care să se
declanşeze în apropierea unor anumite locaţii (Setarea unei
alarme de proximitate, pagina 19).
Activităţi înregistrate: afişează activitatea dvs. curentă şi o
listă a activităţilor înregistrate (Înregistrări, pagina 11).
Înregistrare comenzi: vă permite să vizualizaţi detalii despre
activitatea curentă şi să controlaţi înregistrarea activităţii
curente (Vizualizarea activităţii curente, pagina 12).
Planificator rută: afişează o listă de rute salvate şi vă permite
să creaţi rute noi (Crearea unei rute, pagina 11).
Satelit: afişează informaţiile dvs. satelit curente prin GPS
(Pagina sateliţilor, pagina 19).
Trasee salvate: afişează o listă de trasee salvate (Crearea unui
traseu pornind de la o activitate salvată, pagina 13).
Configurare: vă permite să personalizaţi dispozitivul folosind
instrumentele din meniul de configurare (Meniu configurare,
pagina 20).
Partajare wireless: vă permite să transferaţi wireless fişiere la
un alt Garmindispozitiv (Trimiterea şi primirea de date
wireless, pagina 19)).Trimiterea şi primirea de date wireless,
pagina 19
Sight 'N Go: vă permite să orientaţi dispozitivul spre un obiect
aflat la distanţă şi să navigaţi folosind obiectul ca punct de
referinţă (Navigarea cu Sight 'N Go, pagina 6).
SOS: vă permite să iniţiaţi o acţiune de salvare SOS
(inReachCaracteristici, pagina 3).
NOTĂ: funcţiile inReach sunt disponibile numai pe
dispozitivul Montana 700i/750i.
Temporizator: vă permite să folosiţi un cronometru, să marcaţi
o tură şi să cronometraţi turele.
Soare și lună: afişează ora răsăritului, ora apusului şi faza lunii
pe baza poziţiei GPS.
Computer de călătorie: afişează computerul de călătorie
(Computer de călătorie, pagina 7).
Monitorizare: vă permite să înregistraţi punctele de
monitorizare şi să le transmiteţi prin Iridium reţeaua de sateliţi
(inReachCaracteristici, pagina 3).
NOTĂ: funcţiile inReach sunt disponibile numai pe
dispozitivul Montana 700i/750i.
Telecomandă VIRB: furnizează comenzi pentru cameră când
aveţi o VIRB
®
cameră asociată cu Montana dispozitivul
(Utilizarea telecomenzii VIRB, pagina 20).
Stab. med. pct. trecere: vă permite să rafinaţi locaţia unui
punct de trecere pentru mai multă precizie (Îmbunătăţirea
preciziei locației unui punct de trecere, pagina 10).
Manager puncte ref.: afişează toate punctele de trecere salvate
pe dispozitiv (Puncte de trecere, pagina 9).
Încotro?: vă permite să găsiţi o destinaţie către care să navigaţi
(Pagina Încotro?, pagina 9).
Locaţii XERO: afişează informaţiile despre locaţie prin laser
când aţi asociat un dispozitiv Xero
®
compatibil cu dispozitivul
dvs. Montana.
Personalizarea meniului principal
Puteţi adăuga, elimina şi schimba ordinea elementelor din
meniul principal.
Menţineţi degetul pe o pictogramă din meniul principal şi
trageţi-o într-o locaţie nouă.
Menţineţi degetul pe o pictogramă din meniul principal şi
trageţi-o pe pentru a o elimina din meniul principal.
Selectaţi Adăugare pagină, selectaţi o filă şi un element de
adăugat în meniul principal.
Selectaţi > Modificare ordine elem., selectaţi un element
şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a schimba ordinea,
a adăuga sau elimina elementul din meniul principal.
Aventuri Garmin
Puteţi grupa la un loc elemente asemănătoare, sub forma unei
aventuri. De exemplu, puteţi crea o aventură pentru cea mai
recentă excursie montană. Aventura poate conţine jurnalul de
traseu al călătoriei, fotografii din călătorie şi geocache-uri găsite.
Puteţi utiliza BaseCamp pentru a crea şi gestiona aventuri.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi garmin.com/basecamp.
Trimitere fişiere la şi de laBaseCamp
1
Deschideţi BaseCamp.
2
Conectaţi dispozitivul la computer.
3
Selectaţi o opţiune:
Selectaţi un element de pe un dispozitiv conectat şi
trageţi-l în Colecţia mea sau într-o listă.
Selectaţi un articol din Colecţia mea sau o listă şi trageţi-o
pe un dispozitiv conectat.
Crearea unei aventuri
Înainte de a putea crea o aventură şi de a o trimite dispozitivului,
trebuie să descărcaţi BaseCamp pe computer şi să transferaţi
un traseu de pe dispozitiv pe computer (Trimitere fişiere la şi de
laBaseCamp, pagina 15).
1
Deschideţi BaseCamp.
2
Selectaţi Fişier > Creare > Garmin Adventure.
3
Selectaţi un traseu şi selectaţi Următor.
4
Dacă este necesar, adăugaţi elemente din BaseCamp.
5
Completaţi câmpurile necesare pentru a denumi şi a descrie
aventura.
6
Dacă doriţi să schimbaţi fotografia de copertă pentru
aventură, selectaţi Modificare şi selectaţi o fotografie diferită.
7
Selectaţi Încheiere.
Începerea unei aventuri
Înainte de a putea începe o aventură, trebuie să trimiteţi o
aventură din BaseCamp pe dispozitiv (Trimitere fişiere la şi de
laBaseCamp, pagina 15).
Atunci când începeţi o aventură salvată, dispozitivul urmează
traseul salvat şi afişează scurtături pentru informaţiile
Aplicaţii din meniul principal 15
corespunzătoare de-a lungul traseului, precum fotografii şi
puncte de trecere.
1
Selectaţi Aventuri .
NOTĂ: poate fi necesar să adăugaţi această aplicaţie la
meniul principal înainte de a putea s-o selectaţi
(Personalizarea meniului principal, pagina 15).
2
Selectaţi o aventură.
3
Selectaţi Pornire.
Setarea unei alarme
1
Selectaţi Ceas deşteptător.
NOTĂ: poate fi necesar să adăugaţi această aplicaţie la
meniul principal înainte de a putea s-o selectaţi
(Personalizarea meniului principal, pagina 15).
2
Selectaţi şi pentru a seta ora.
3
Selectaţi Activare alarmă > OK.
Alarma sună la ora selectată. Dacă dispozitivul este oprit la
ora alarmei, acesta se activează şi declanşează alarma.
Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă
1
Selectaţi Ceas deşteptător > > Cronometru.
NOTĂ: poate fi necesar să adăugaţi această aplicaţie la
meniul principal înainte de a putea s-o selectaţi
(Personalizarea meniului principal, pagina 15).
2
Selectaţi şi pentru a seta ora.
3
Selectaţi Pornire cronometru.
Calcularea unei suprafeţe
1
Selectaţi Calculare suprafaţă > Pornire.
NOTĂ: poate fi necesar să adăugaţi această aplicaţie la
meniul principal înainte de a putea s-o selectaţi
(Personalizarea meniului principal, pagina 15).
2
Parcurgeţi perimetrul suprafeţei pe care doriţi să o calculaţi.
3
Când terminaţi, selectaţi Calculare.
ImaginiBirdsEye
ImaginileBirdsEye furnizează imagini ale hărţilor de rezoluţie
superioară, care pot fi descărcate, incluzând imagini detaliate
din satelit şi hărţi topografice rasterizate. Puteţi descărca
imaginile BirdsEye Satellite Imagery direct pe dispozitivul dvs.
atunci când este conectat la o reţea WiFi.
Descărcare imagini BirdsEye
Înainte de a putea descărca imagini BirdsEye direct pe
dispozitivul dvs., trebuie să vă conectaţi la o reţea wireless
(Conectarea la o reţea wireless, pagina 8).
1
Selectaţi BirdsEye Direct > Descărcare imagini.
2
Selectaţi o opţiune:
Pentru a descărca fişiere cu imagini BirdsEye pentru o
anumită locaţie sau zonă, selectaţi Locaţie şi selectaţi o
categorie.
NOTĂ: locaţia se schimbă implicit la locaţia dvs. curentă.
Pentru a edita denumirea fişierelor cu imagini descărcate,
selectaţi Nume.
Pentru a selecta o opţiune de calitate a imagini, selectaţi
Nivel de detaliu.
Pentru a defini dimensiunea suprafeţei care va fi afişată în
fişierele cu imagini descărcate, selectaţi Rază şi
introduceţi o distanţă de la locaţia selectată.
Apare o dimensiune estimată a fişierului pentru calitatea
imaginii şi raza selectate. Verificaţi dacă dispozitivul dvs. are
suficient spaţiu de stocare disponibil pentru fişier.
3
Selectaţi Descărcare.
Cameră şi fotografii
Puteţi realiza fotografii cu dispozitivul Montana 750i. Dacă este
activată, locaţia geografică este salvată automat în informaţiile
despre fotografii. Puteţi naviga spre acea locaţie.
Fotografiere
1
Selectaţi Cameră.
2
Rotiţi dispozitivul orizontal sau vertical pentru a schimba
orientarea fotografiei.
3
Dacă este cazul, selectaţi pentru a porni bliţul.
SUGESTIE: puteţi selecta Automat pentru a utiliza bliţul
numai când camera detectează o scenă cu luminozitate
redusă.
4
Dacă este necesar, apropiaţi sau depărtaţi două degete pe
ecranul tactil pentru a mări sau a micşora (Utilizarea
ecranului tactil, pagina 2).
5
Menţineţi apăsat pe pentru focalizare şi ţineţi dispozitivul
nemişcat.
Pe ecran va apărea un cadru alb. Dispozitivul va focaliza pe
obiectul din cadru. Când fotografia este focalizată, cadrul se
colorează în verde.
6
Eliberaţi pentru a realiza fotografia.
Vizualizarea fotografiilor
Puteţi vizualiza fotografiile realizate cu camera şi fotografiile
transferate pe dispozitiv.
1
Selectaţi Vizualizator foto.
2
Selectaţi o fotografie.
3
Dacă este cazul, utilizaţi două degete pe ecranul tactil pentru
a mări sau a micşora (Utilizarea ecranului tactil, pagina 2).
Sortarea fotografiilor
1
Selectaţi Vizualizator foto > > Sortare fotografii.
2
Selectaţi o opţiune:
Selectaţi Cele mai recente.
Selectaţi Aproape de o locaţie şi selectaţi o locaţie.
Selectaţi De la o anumită dată şi introduceţi o dată.
Vizualizarea locaţiei unei fotografii
1
Selectaţi Vizualizator foto.
2
Selectaţi o fotografie.
3
Selectaţi > Vizualizare hartă.
Vizualizarea informaţiilor despre fotografii
1
Selectaţi Vizualizator foto.
2
Selectaţi o fotografie.
3
Selectaţi > Vizualizare informații.
Navigarea la o fotografie
1
Selectaţi Vizualizator foto.
2
Selectaţi o fotografie.
3
Selectaţi > Vizualizare informații > Deplasare.
Ştergerea unei fotografii
1
Selectaţi Vizualizator foto.
2
Selectaţi o fotografie.
3
Selectaţi > Ştergere fotografie > Ștergere.
Vizualizarea unui slideshow
1
Selectaţi Vizualizator foto.
2
Selectaţi o fotografie.
3
Selectaţi > Vizualizare diaporamă.
Monitorizarea câinilor
Funcţiile de monitorizare a câinilor vă permit să vizualizaţi
informaţiile transmise de pe dispozitivul de mână pentru
16 Aplicaţii din meniul principal
/