LiftMaster Evolution LM80EV Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
Montage- und Bedienungsanleitung für Garagentorantriebe LM60, LM80, LM100
Assembly- and operating instructions for Garage Door Opener LM60, LM80, LM100
Notice de montage et de commande pour entraînements de portes de garage LM60, LM80, LM100
Montage- en bedieningshandleiding voor garagepoortaandrijvingen LM60, LM80, LM100
Monterings- og betjeningsvejledning for garageportautomatik LM60, LM80, LM100
Monterings- og bruksanvisning for garasjeportmotorer LM60, LM80, LM100
Monterings- och driftinstruktioner för garageportsöppnare LM60, LM80, LM100
Instrukcja montażu i obsługi napędów bram garażowych LM60, LM80, LM100
Návod na montáž a obsluhu pro pohony garážových vrat LM60, LM80, LM100
Navodila za montažo in upravljanje pogona garažnih vrat LM60, LM80, LM100
Istruzioni d'uso e di montaggio per gli automatismi delle porte garage modello LM60, LM80, LM100
Manual de montagem e de instruções para acionamentos de portões LM60, LM80, LM100
Instrucciones de montaje y manejo para accionamientos de puertas de garaje LM60, LM80, LM100
Szerelési és használati útmutató LM60, LM80, LM100 garázsajtó-hajtószerkezetekhez
Asennus- ja käyttöohje autotallinoven käyttölaitteille LM60, LM80, LM100
Návod na montáž a obsluhu pre pohony garážovej brány LM60, LM80, LM100
Руководство по монтажу и эксплуатации на приводы гаражных ворот LM60, LM80, LM100
Upute za montažu i uporabu pogona za garažna vrata LM60, LM80, LM100
Instrucţiuni de montaj þi utilizare pentru sistem de acţionare pentru porţi de garaj LM60, LM80, LM100
Uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar fyrir LM60, LM80 og LM100 bílskúrshurðaopnara
de
en
fr
nl
da
no
sv
pl
cs
sl
it
pt
es
hu
fi
sk
rus
hr
ro
LM60, LM80, LM100
®
is
1 Instrucţiuni generale de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2 Utilizare conform destinaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3 Sferă de livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
4 Prezentarea generală a produsului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
5 Înainte de a începe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6 Tipuri de porţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6.1 Pregătire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
7 Unelte necesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
8 Montajul sistemul de acţionare a porţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
9 Asamblarea þinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
10 Tensionarea curelei dinţate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
11 Montajul þinei la sistemul de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12 Instalarea sistemul de acţionare a porţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12.1 Determinarea centrului porţii de garaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
13 Montajul elementului de fixare a buiandrugului . . . . . . . . . . . . . .3
14 Fixarea sistemului de acţionare la buiandrug . . . . . . . . . . . . . . .4
15 Suspendarea sistemul de acţionare a porţii . . . . . . . . . . . . . . . .4
16 Montajul dispozitivului de fixare a porţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
17 Fixarea braţului porţii la cărucior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
18 Conectare electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
19 Conectarea comutatorului iluminat de perete sau consolei
iluminate de perete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
20 Instalarea unei bariere luminoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
21 Conectarea unităţii de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
22 Reglarea þi testarea porţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
23 Reglarea întrerupătorului de sfârþit de cursă . . . . . . . . . . . . . . .5
24 Testarea cursei automate de retur de siguranţă . . . . . . . . . . . . .6
25 Programarea a telecomenzii/
comutatorului radio de perete (opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
26 Dotare specială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
27 Utilizarea sistemului de acţionare a porţii . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
28 Fixarea plăcuţelor indicatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
29 Curăţare þi întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30 Curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.1 Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.2 Înlocuirea bateriilor telecomenzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
31 Lampa sistemului de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
32 Evacuarea deţeurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
33 Întrebări frecvente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Tabel de diagnoză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
34 Accesorii opţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
35 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
36 Piese de schimb/Garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
37 Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ro 01/13
Instrucţiuni generale de siguranţă
Înainte de a începe montajul : Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare şi, în special, următoarele instrucţiuni de siguranţă. Păstraţi instrucţiunile pentru
consultarea ulterioară şi înmânaţi-le unui eventual proprietar ulterior.
Simbolurile următoare precedă observaţiile pentru prevenirea vătămării persoanelor sau a prejudiciilor materiale.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste observaţii.
Instrucţiuni de siguranţă importante Fără îndoială că mecanismul de antrenare a porţii este conceput pentru a garanta o utilizare în condiţii de sigu-
ranţă, fiind astfel testat; acest aspect poate fi garantat numai dacă, la efectuarea lucrărilor de instalare ţi la operare, sunt respectate cu stricteţe instrucţiu-
nile de siguranţă menţionate în cele ce urmează.
ATENŢIE
Vătămări cauzate persoanelor sau prejudicii materiale
ATENŢIE
Pericol datorat curentului electric sau tensiunii
1
Începefli prin a citi aceste instrucfliuni importante de siguranflæ
AVERTIZARE
- Poarta trebuie să fie echilibrată. Este necesară repararea porţilor imobile sau
blocate. În acest caz, porţile de garaj, resorturile pentru porţi, cablurile, şaibele,
suporturile şi şinele sunt sub tensiune extremă, ceea ce poate provoca răniri
grave. Nu încercaţi să deblocaţi, să deplasaţi sau să reglaţi poarta, ci adresaţi-
vă unui serviciu de întreţinere sau specialistului în domeniul porţilor.
- La efectuarea lucrărilor de instalare, respectiv întreţinere a unui mecanism de
antrenare a porţii nu este admisă purtarea de bijuterii, ceasuri sau îmbrăcă-
minte largă.
- Pentru prevenirea rănirilor grave ca urmare a înfăţurărilor este necesară
demontarea tuturor cablurilor şi lanţurilor conectate la poartă înainte de
instalarea mecanismului de antrenare a porţii.
- La efectuarea lucrărilor de instalare ţi conectare la alimentarea cu energie
electrică este necesară respectarea normelor de efectuare a lucrărilor de
montaj şi cele cu privire la echipamentele electrice, aplicabile la nivel local.
Acest echipament îndeplineţte cerinţele clasei de protecţie 2 şi nu nece
sită pământare.
- Pentru prevenirea defecţiunilor la nivelul porţilor foarte uşoare (de exemplu
porţi din fibre de sticlă, aluminiu sau oţel) este necesară montarea unei
rigidizări corespunzătoare. În acest scop, vă rugăm să luaţi legătura cu
producătorul porţii.
- Este necesară testarea cursei automate de retur de siguranţă. În contact cu un
obstacol cu înălţimea de 50 mm aflat la nivelul solului, poarta de garaj
TREBUIE să se ridice. O reglare necorespunzătoare a mecanismului de
antrenare a porţii poate conduce la vătămări corporale grave ca urmare a
închiderii porţii. Testul trebuie repetat lunar, dacă este cazul cu efectuarea
modificărilor necesare.
- Nu este admisă instalarea acestui echipament în spaţii cu umezeală sau ude.
- În timpul funcţionării, poarta nu trebuie să constituie în nicio situaţie un obsta-
col la nivelul zonelor publice de trecere.
- Pentru a le reaminti tuturor utilizatorilor cerinţa de utilizare în condiţii de sigu-
ranţă, lângă butonul de perete cu sistem de iluminat se va monta panoul de
avertizare pentru protecţia copiilor. Panourile de avertizare împotriva riscului
de blocare trebuie montate la vedere.
- Este necesară supravegherea copiilor pentru a evita utilizarea echipamentului
de către aceştia.
- Acest echipament nu este conceput pentru utilizarea de către persoane (inclu-
siv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice restrânse sau care nu dis-
pun de experienţă şi/sau cunoştinţe, exceptând situaţia în care acestea sunt
supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranţa acestora
sau dacă au primit din partea acesteia instrucţiuni cu privire la condiţiile de
utilizare a echipamentului.
- Pentru prevenirea unei defectări a porţii trebuie activate toate sistemele de
închidere / lacătele existente.
- Eventualele sisteme de utilizare instalate TREBUIE amplasate astfel încât
poarta să fie în raza vizuală de la nivelul acestora, precum şi în afara razei de
acţiune a copiilor. Nu este admisă acţionarea butoanelor sau a telecomenzilor
de către copii. O utilizare abuzivă a mecanismului de antrenare a porţii poate
provoca răniri grave.
- Este admisă utilizarea mecanismului de antrenare a porţii numai dacă opera-
torul vizualizează întreaga zonă a porţii, dacă aceasta nu prezintă obstacole şi
dacă mecanismul de antrenare a porţii este reglat corespunzător. Nicio
persoană nu este autorizată să treacă prin poartă cât timp aceasta se află în
mişcare. Nu este permis copiilor să se joace în apropierea porţii.
- Deblocarea manuală poate fi utilizată numai pentru decuplarea căruciorului de
la nivelul mecanismului de antrenare şi – dacă este posibil – numai cu poarta
închisă. Nu utilizaţi mânerul de culoare roşie pentru ridicarea, respectiv
coborârea porţii.
- Înainte de efectuarea de lucrări de reparaţii sau demontarea capacelor este
necesară decuplarea alimentării cu energie electrică a mecanismului de
antrenare a porţii.
- Acest produs dispune de un transformator cu cablu special. La apariţia unei
defecţiuni, acesta TREBUIE înlocuit cu un transformator original de către
personal de specialitate care dispune de calificarea corespunzătoare.
- La acţionarea sistemului de deblocare de urgenţă pot apărea mişcări necontro-
late ale porţii în situaţia în care arcurile sunt slăbite sau rupte sau dacă poarta
nu este în echilibru.
- Montaţi mânerul de deblocare pentru sistemul de deblocare de urgenţă la o
înălţime de minim 1,8 m.
Este obligatorie păstrarea prezentelor instrucţiuni.
Utilizare conform destinaţiei
Aparatul este conceput pentru deschiderea þi închiderea porţilor de garaj
batante þi secţionale destinate utilizării private. Aparatul nu este conceput
pentru utilizarea în regim industrial, fiind prevăzut þi compatibil exclusiv
pentru utilizarea la porţi de garaj private, destinate locuinţelor individuale.
Orice utilizare a sistemului de acţionare care nu corespunde destinaţiei
implică pericole de accident semnificative. Producătorul nu îţi asumă nicio
răspundere pentru utilizarea contrară destinaţiei.
Pachet de livrare
Vă rugăm să verificaţi înainte de montare caracterul complet al componen-
telor livrate. Observaţie: Numerotarea este aplicabilă numai pentru capitolul
respectiv.
Prezentare de ansamblu a produsului
Această imagine vă oferă, în raport cu etapele pentru montarea echipa-
mentelor, o imagine de ansamblu completă asupra echipamentului în stare
montată.
Prezentarea generală a componen-
telor (Cap de sistem de acţionare):
1. Cap de sistem de acţionare 1x
2. Telecomandă 2x
3. Suport de þină 2x
4. Pungă cu accesorii 1x
Prezentarea generală a componen-
telor (ţina):
5. Element de fixare a buiandrugului 1x
6. Element de fixare a porţii 1x
7. Adaptor pentru pinionul sistemului de
acţionare 1x
8. Braţ de poartă curbat 1x
9. Etrier de fixare 2x
10. Element metalic de suspendare 2x
11. Þină 1x
Indicaţie: Figura prezintă conţinutul modelului
de bază.
Conţinutul cutiei variază în funcţie de modelul
achiziţionat.
2
3
Înainte de a începe
OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ
Dacă garajul dumneavoastră nu dispune de o intrare laterală, trebuie insta-
lată o deblocare externă pentru situaţii de urgenţă. La întreruperea alimen-
tării cu energie electrică, aceasta permite acţionarea manuală a porţii gara-
jului din exterior.
Tipuri de porţi
A. Poartă cu un singur canat numai cu þină de rulare orizontală.
B. Poartă cu un singur canat cu þină de rulare verticală þi orizontală – se
utilizează braţ special de poartă (E, The Chamberlain Arm™) þi barieră
luminoasă, The Protector System™. Distribuitorul dvs. vă va ajuta cu
plăcere mai departe.
C. Poartă secţională cu þină de rulare curbată – se utilizează braţ de
poartă.
D. Poartă basculantă "Canopy" – se utilizează braţ special de poartă (E,
The Chamberlain Arm) þi bariera luminoasă, The Protector System™.
Distribuitorul dvs. vă va ajuta cu plăcere mai departe.
E. Braţ special de poartă – The Chamberlain Arm™ pentru porţi de tipul
B þi D.
4
5
6
ro 02/13
Pregătire
Verificaţi pentru început dacă poarta dumneavoastră este reglată şi în
echilibru. Deschideţi poarta dumneavoastră aproximativ până la jumătate şi
eliberaţi-o. Poarta nu trebuie să îşi modifice independent poziţia, fiind
susţinută în această poziţie exclusiv prin forţa resortului.
1. Şina porţii garajului TREBUIE fixată la nivelul peretelui portant,
respectiv al plafonului peste poarta garajului, în condiţii de siguranţă
şi stabil.
2. Dacă plafonul garajului dumneavoastră este capitonat, placat sau
dacă sunt realizate alte lucrări similare la nivelul acestuia, pot fi nece
sare suporturi şi şine de fixare suplimentare (nu sunt incluse în
pachetul de livrare).
3. Dacă garajul dumneavoastră nu dispune de o intrare laterală sepa-
rată, trebuie instalată o deblocare externă pentru situaţii de urgenþã.
Scule necesare
6.1
7
Pungã cu materiale de fixare
1. Şurub cu cap rotund plat
6 x 80mm 1x
2. Piuliţă de siguranţă M6 1x
3. Şurub hexagonal 4x
4. Piuliţă M6 4x
5. Bolţ 1x
6. Pană de siguranţă 1x
7. Şurub ST6 x 50mm 4x
8. Şurub ST6,3 x 18mm 2x (4x)
9. Diblu 4x
1. Element de fixare a
buiandrugului
2. Curelei dinţate
3. Şină
4. Cărucior
5. Element de îmbinare
6. Etrier de fixare
7. Element metalic de suspendare
8. Cablu de alimentare cu
energie electrică
9. Cap de antrenare
10. Deblocare
11. Bielă dreaptă
12. Bielă curbată
13. Element de fixare a porţii
Lista de scule
Scară
Creion de marcare
Cleşte
Bormaşină
Ciocan
Clichet
Ferăstrău pentru metal
diferite burghie (8, 6, 5, 4,5 mm)
Cheie inelară
Nivelă cu bulă de aer
Şurubelniţă
Ruletă
ro 03/13
Montarea mecanismului de antrenare a porţii
Instrucţiuni importante pentru montarea în condiţii de
siguranţă. Respectaţi toate instrucţiunile de montaj.
Montarea incorectă poate provoca răni grave.
Montarea Şinei
Şina este montată în prealabil într-o mare măsură şi este alcătuită din 1, 2
sau 3 părţi. În secţiunea frontală (A) se află căruciorul, biela, mânerul de
deblocare, rola de ghidare, precum şi elementul de fixare a buiandrugului
cu întinzătorul de lanţ. În secţiunea posterioară (B) se află prinderea pentru
arborele cotit de antrenare şi roata dinţată pentru curelei dinţate. Amplasaţi
succesiv secţiunea frontală şi cea posterioară a Şinei.
1. Demontaţi conectorii de cablu care asigură curelei dinţate.
2. Demontaţi complet cele două elemente ale şinei pentru a realiza un
spaţiu pentru cele două secţiuni centrale (C). Această şină este
concepută astfel încât secţiunile centrale se pot monta între ele fără
probleme. Împingeţi cele 2 elemente de îmbinare (D) la nivelul
punctelor de îmbinare ale componentelor şinei până la marcaje.
Pentru asigurarea elementelor de îmbinare, îndoiţi către exterior
camele de tablă utilizând o sculă corespunzătoare.
Montarea şinei este finalizată
Tensionarea curelei dinţate
Tensionaţi cureaua dinţată a şinei astfel încât arcul (1) să fie apăsat numai
aproximativ pe jumătate. Acesta trebuie să se poată arcui în timpul
funcţionării.
8
9
10
Montarea Şinei la nivelul mecanismului de
antrenare
1. Verificaţi dacă cureaua dinţată este aţezată pe roata dinţată. Dacă
cureaua dinţată a alunecat la montaj, detensionaţi cureaua dinţată,
ezaţil/aþezaţi-o la loc þi tensionaţi-l/tensionaţi-o din nou.
2. Rotiţi şina (1) şi conectaţi-o cu partea cu roata dinţată (2) direct pe
mecanismul de antrenare (3).
3. Asiguraţi şina cu ambele etriere de fixare (4) şi şuruburile (5) la
nivelul mecanismului de antrenare.
Opţional:
Pentru a prescurta lungimea totală cu 140 mm, sistemul de acţionare
poate fi montat cu o înclinare de 90° ca în Fig. 11. Acest lucru permite
accesul þi programarea dintr-o parte laterală. Pentru aceasta demontaţi
comutatorul þi montaţi-l pe cel de-al doilea suport prevăzut. Îndepărtaţi
dopurile de cauciuc pentru a etanţa ieţirea de cablu. Apoi continuaţi cu
Etapa 3.
Astfel este finalizată montarea mecanismului de antrenare a porţii
11
Instalarea mecanismului de antrenare a
porţii
Determinarea mijlocului porţii de garaj
La lucrările efectuate deasupra nivelului capului este necesară purtarea de
ochelari de protecţie pentru a proteja ochii. Pentru prevenirea unei defectări
a porţii este necesară dezactivarea tuturor sistemelor de închidere /
lacătelor disponibile. Pentru prevenirea rănirilor grave este necesară
demontarea tuturor cablurilor şi lanţurilor conectate la poartă înainte de
instalarea mecanismului de antrenare a porţii. Mecanismul de antrenare a
porţii va fi instalat la o înălţime de minim 2,1 m peste nivelul solului.
Marcaţi pentru început linia mediană a porţii (1). Pornind din acest punct,
trageţi o linie până la plafon. Pentru montarea la nivelul plafonului, pornind
de la această linie desenaţi o linie suplimentară pe mijlocul plafonului (2),
în unghi drept faţă de poartă. Lungime aproximativ 2,80 m.
Montarea elementului de fixare a
buiandrugului
NDICAŢIE: Montaţi ţina cât mai aproape deasupra porţii. Maxim 50 mm
deasupra punctului cel mai înalt. În funcţie de tipul de poartă, marginea
superioară a porţii se poate ridica câţiva cm la deschidere.
A. Montare la nivelul peretelui:
Poziţionaţi elementul de fixare a buiandrugului (1) în centrul liniei mediane
perpendiculare (2); în acest sens, marginea inferioară a acestuia se află pe
linia orizontală. Marcaţi toate orificiile pentru elementul de fixare a buian-
drugului. Perforaţi în prealabil orificii cu un diametru de 4,5 mm şi prindeţi
elementul de fixare a buiandrugului cu şuruburi pentru lemn (3).
OBSERVAŢIE: În cazul montării la nivelul unui planşeu de beton/unui
buiandrug de beton, este necesară utilizarea diblurilor pentru beton (4) şi a
şuruburilor (3) incluse în pachetul de livrare. Diametrul orificiilor perforate la
beton: 8 mm.
B. Montare la nivelul plafonului:
Continuaţi linia mediană perpendiculară (2) până la plafon şi aproximativ
200 mm pe plafon. Poziţionaţi elementul de fixare a buiandrugului (1) pe
marcajul perpendicular până la 150 mm distanţă faţă de perete, central.
Marcaţi toate orificiile pentru elementul de fixare a buiandrugului. Perforaţi
orificiile cu un diametru de 4,5 mm şi prindeţi elementul de fixare a buian-
drugului cu şuruburi pentru lemn (3).
Montarea mecanismului de antrenare la
nivelul buiandrugului
Poate fi necesară amplasarea temporară a mecanismului de
antrenare într-o poziţie mai înaltă pentru ca, în cazul porţilor din
mai multe elemente, să nu atingă arcurile. În acest scop, mecan-
ismul de antrenare trebuie sprijinit corespunzător (scară) sau fixat de o a
doua persoană. Poziţionaţi capul de antrenare pe podeaua garajului sub
elementul de fixare a buiandrugului. Ridicaţi şina până când se suprapun
orificiile elementului de fixare şi orificiile elementului de fixare a buiandrugu-
lui. Introduceţi şurubul (1) prin orificii şi asiguraţi-l cu piuliţă (2).
12
12.1
13
14
ro 04/13
Suspendarea mecanismului de antrenare
a porţii
Deschideţi poarta complet, poziţionaţi mecanismul de antrenare a porţii pe
poartă (imaginea A). Amplasaţi o bucată de lemn / carton în locul marcat
(X). Sistemul de acţionare trebuie fixat bine de un element de construcţie
autoportant al garajului. Sunt prezentate trei exemple de montaj, dar este
totuþi posibil ca niciunul din acestea să nu corespundă exact cu sistemul
dvs. propriu. Elementele de suspendare (1) trebuie îndoite (Fig. A) pentru a
se asigura o susţinere rigidă. În cazul plafoanelor tencuite, căptuþite sau
placate (Fig. B), trebuie să se monteze o consolă metalică stabilă (nu este
inclusă în sfera de livrare) (4) înainte de montarea sistemului de acţionare
pe un element de construcţie autoportant. Pentru montarea pe un plafon
de beton (Fig. C) utilizaţi diblurile de beton livrate (5). Măsuraţi de ambele
părţi ale sistemului de acţionare distanţa dintre sistemul de acţionare þi ele-
mentul de construcţie autoportant (sau plafon). Tăiaţi ambele piese ale ele-
mentului de suspendare la lungimea dorită. Apoi neteziţi un capăt al
fiecărei console de fixare þi îndoiţi-le, respectiv rotiţi-le până ce acestea
corespund cu colţarele de fixare. Evitaţi să îndoiţi consola de fixare într-un
loc unde se află orificii de fixare. Realizaţi orificii de ghidare de 4,5 mm în
elementele de construcţie autoportante (sau plafon). Fixaţi elementele de
fixare cu ţuruburi pentru lemn (2) pe elementul de construcţie corespunză-
tor. Ridicaţi sistemul de acţionare; fixaţi-l pe consolele de suspendare cu
ajutorul unui þurub þi al unei piuliţe (3). Verificaţi dacă þina este aţezată la
centru deasupra porţii. ÎNDEPĂRTAŢI bucata de lemn. Ridicaţi poarta cu
mâna. Dacă aceasta se loveþte de þină, aþezaţi mai sus elementul de
fixare al þinei de rulare.
Asiguraţi o dispunere orizontală a şinei de-a lungul plafonului
Distanţa poate fi adaptată în funcţie de distanţele prevăzute
între orificii. În caz de necesitate, capetele care ies în afară
ale sistemului de prindere la nivelul plafonului pot fi scurtate.
Montarea mecanismului de antrenare a
porţii
Montarea la porţi secţionale sau la porţi cu o secţiune:
Elementul de fixare a porţii (1) dispune de mai multe orificii de prindere.
Poziţionaţi elementul de fixare a porţii la mijloc, sus, pe latura interioară a
porţii, conform imaginii. Marcaţi orificiile şi înşurubaţi elementul de fixare a
porţii.
Înălţimi de montaj:
1. Poartă cu o secţiune sau poartă secţională cu o şină de ghidare:
distanţă faţă de cantul superior al porţii 0 - 100 mm.
2. Poartă secţională cu două şine de ghidare:
Montarea l distanţă faţă de cantul superior al porţii de 100-130 mm.
Observaţie: Punctul de fixare la nivelul porţii trebuie să fie reprezentată de
ramă sau de un punct stabil la nivelul panoului porţii. Acesta trebuie perfo-
rat şi înşurubat (nu este inclus în pachetul de livrare) conform imaginii B.
15
16
Fixarea braţului porţii la cărucior
Braţul drept de poartă este deja montat. Dacă trageţi mânerul roţu se
deblochează căruciorul de pe cureaua dinţată ţi acesta poate fi deplasat cu
mâna.
DEBLOCARE:
1. Poarta ar trebui să fie complet închisă dacă se poate.
2. Apăsaţi în jos mânerul de deblocare în caz de urgenţă.
BLOCARE:
Mecanismul de deblocare împiedică reblocarea automată a căruciorului.
Apăsaţi butonul verde de pe cărucior ţi sistemul se va bloca din nou la
următoarea deplasare a porţii.
Montaţi mânerul de deblocare pentru sistemul de deblocare
de urgenţă la o înălţime de minim 1,8 m.
Fixaţi panoul indicator de culoare galbenă a sistemului de
deblocare (etichetă adezivă) pe cablul mânerului porţii.
17
Conectarea alimentării cu energie electrică
Pentru a evita periclitarea persoanelor şi producerea de defecţiuni la
nivelul echipamentului, este admisă acţionarea mecanismului de
antrenare a porţii numai după ce prezentele instrucţiuni menţionează
expres această posibilitate. Pentru a asigura întreruperea alimentării cu energie
electrică, ştecărul trebuie să fie accesibil în orice moment.
Conectarea comutatorului iluminat de
perete sau consolei iluminate de perete
Toate întrerupătoarele sau butoanele montate la nivelul peretelui trebuie
instalate la vedere de la nivelul porţii, în afara razei de acţiune a porţii sau a
şinei porţii, la o înălţime de 1,5 m. Lângă aceste întrerupătoare este nece-
sară montarea panoului de avertizare pentru protecţia împotriva copiilor.
În secţiunea posterioară a întrerupătorului sunt prevăzute două cleme cu
şuruburi (1,2). De pe sârma de sonerie (4) se îndepărtează izolaţia până la
aproximativ 6 mm. Depărtaţi sârmele suficient între ele astfel încât să fie
posibilă conectarea celei alb-roşii la clema cu şuruburi (1) (RED), iar a celei
de culoare albă la cealaltă clemă cu şuruburi (2) (WHT). Se montează cu
şuruburi de prindere a tablei (3) incluse în pachetul de livrare la nivelul unui
perete interior al garajului. La pereşii din zidărie uscată sau beton, realizaţi în
prealabil orificii cu un diametru de 5 mm şi utilizaţi dibluri. Se recomandă
montarea lângă intrarea laterală în garaj în afara razei de acţiune a copiilor.
ezaţi cablul soneriei pe perete, de-a lungul plafonului, până la sistemul de
acţionare a porţii. Pentru fixarea cablului utilizaţi coliere de cablu (5). ezaţi
cablul soneriei de sus în jos, prin canalul de cablu, către clemă.
Activarea comutatorului: Pentru deschiderea, respectiv închiderea porţii
apăsaţi o dată. Pentru oprirea porţii care se miþcă apăsaţi din nou.
Consolă de perete multifuncţională: Apăsaţi pe pătratul alb pentru a
deschide, respectiv pentru a opri poarta. Dacă mai apăsaţi încă o dată,
poarta se opreþte.
Funcţie de iluminat: Apăsaţi butonul LAMPĂ pentru a activa sau dezactiva
lampa sistemului de acţionare. Atunci când activaţi lampa þi puneţi în funcţi-
une sistemul de acţionare, lampa rămâne aprinsă timp de 2,5 minute.
Apăsaţi din nou butonul dacă doriţi ca lampa să se stingă mai repede.
Butonul LAMPĂ nu are nicio influenţă asupra lămpii sistemului de acţionare
atunci când acesta este în funcţiune.
19
18
ro 05/13
Instalarea unei bariere fotoelectrice opţional
După instalarea şi reglarea mecanismului de antrenare a porţii poate fi
instalată o barieră fotoelectrică. Instrucţiunile pentru lucrările de instalare
sunt incluse în pachetul de livrare al barierei fotoelectrice.
Prin intermediul barierei fotoelectrice opţionale se garantează că poar-
ta este, respectiv rămâne deschisă dacă în raza de acţiune a porţii
sunt prezente persoane, în special copii mici. Prin intermediul unei
bariere fotoelectrice este ridicată o poartă în curs de închidere, respectiv
este prevenită închiderea unei porţi deschise în cazul în care persoanele
aflate în raza de acţiune a porţii întrerupe raza senzorului.
O barieră fotoel. se recomandă în special pentru familiile cu copii mici.
20
Conectarea unităţii de antrenare
Conectaţi mecanismul de antrenare a porţii conform directivelor şi preved-
erilor aplicabile la nivel local la o priză cu contact de protecţie instalată con-
form normelor în vigoare.
OBSERVAŢIE: Prin pornirea mecanismului de antrenare este activat pentru
scurt timp şi sistemul de iluminat al mecanismului de antrenare.
Reglarea şi testarea porţii
Este admisă acţionarea mecanismului de antrenare a porţii
numai dacă operatorul poate vizualiza întreaga rază de acţi-
une a porţii, dacă aceasta nu prezintă obstacole şi dacă meca-nis-
mul de antrenare a porţii este reglat în mod corespunzător. Nicio persoană
nu este autorizată să treacă prin poartă cât timp aceasta se află în mişcare.
Verificaţi înainte de prima punere în funcţiune că toate echi-pamentele care
nu sunt necesare sunt scoase din uz. Îndepărtaţi toate elementele auxiliare
de montaj şi sculele din raza de rabatare a porţii.
22
21
Reglarea poziţiilor finale
Poziţiile finale sunt poziţiile în care poarta se opreţte după ce s-a deplasat în
sus sau în jos. Pentru reglarea poziţiilor finale realizaţi următoarele etape de
programare. Sistemul de acţionare este prevăzut cu două viteze. La setare
software-ul sistemului de acţionare selectează automat viteza adecvată.
Porţile basculante þi porţile cu un singur canat se deplasează automat cu
viteza mică. Porţile a căror cursă este mai mică de 190 cm se deplasează tot
încet.
INTRODUCERE:
Dispozitivul dvs. de deschidere a porţii este conceput electronic astfel încât
să se poată realiza uþor toate reglajele cum ar fi, de ex., reglarea poziţiilor
finale AUF (DESCHIS) þi ZU (ÎNCHIS). Pentru aceasta aparatul de comandă
stabileþte automat puterea necesară de care are nevoie sistemul de
acţionare pentru a ajunge în aceste poziţii finale.
INDICAŢIE:
Dacă poarta întâlneþte un obstacol în timpul deplasării în sus, aceasta se
opreþte. Dacă poarta întâlneþte un obstacol în timpul deplasării în jos, aceas-
ta se întoarce înapoi. Pentru a viziona o înregistrare video scurtă cu instrucţi-
unile pentru dispozitivul dvs. nou de deschide a porţii, vizitaţi pagina noastră
de Internet www.liftmaster.eu sau scanaţi cu smartphone-ul dvs. codul care
se află pe verso-ul instrucţiunilor.
23
TASTE DE PROGRAMARE:
Tastele de programare se află dedesubtul capacului detaþabil de pe partea
din spate a sistemului de acţionare (vezi Fig. 24).
1. Apăsaţi þi þineţi apăsată tasta de programare din colţul din dreapta (între
tasta AUF - DESCHIS þi AB - ÎNCHIS) până când tasta DESCHIS începe să
se aprindă intermitent.
2. Apăsaţi þi þineţi apăsată tasta DESCHIS până când se ajunge în poziţia
finală dorită DESCHIS. INDICAŢIE: Cu ajutorul tastei DESCHIS þi ÎNCHIS se
poate regla sau corecta foarte exact poziţia finală.
3. Imediat ce poarta se află în poziţia finală dorită DESCHIS, apăsaţi din nou
tasta de programare din colţul din dreapta. Lampa sistemului de acţionare se
aprinde intermitent pentru scurt timp, iar tasta ÎNCHIS începe acum să se
aprindă intermitent.
4. Apăsaţi þi þineţi apăsată tasta ÎNCHIS până când se ajunge în poziţia
finală dorită ÎNCHIS. Aveþi grijă să nu mergeţi prea departe sau să nu se
îndoaie în sus þina.
INDICAŢIE: Cu ajutorul tastei DESCHIS þi ÎNCHIS se poate regla sau corec-
ta foarte exact poziţia finală.
5. Imediat ce poarta se află în poziţia finală dorită ÎNCHIS, apăsaţi din nou
tasta de programare din colţul din dreapta. Lampa sistemului de acţionare se
aprinde intermitent pentru scurt timp, iar tasta DESCHIS reîncepe acum să
se aprindă intermitent.
6. Apăsaţi tasta DESCHIS. Când poarta ajunge în poziţia finală reglată
DESCHIS, tasta ÎNCHIS începe să se aprindă intermitent.
INDICAŢIE: Dacă poarta nu ajunge în poziţia finală DESCHIS, înseamnă că
programarea nu a reuþit. Repetaţi-o începând cu Etapa 1.
Dacă poarta nu se deplasează suficient de departe, citiþi Secţiunea 33 „Între-
bări frecvente”.
7. Apăsaţi tasta ÎNCHIS. Poarta de deplasează acum în poziţia reglată
ÎNCHIS. Programarea s-a încheiat.
Dotare specială (opţională)
A. Conectarea pentru uţă în poartă
Deschideţi capacul. Dedesubt se află bornele de conectare rapidă.
Conectaţi cablul soneriei la bornele de conectare rapidă 4 þi 5.
B. Conectarea pentru lampa intermitentă
Lampa intermitentă poate fi montată în orice loc doriţi. Conectaţi
cablurile corespunzătoare la bornele de conectare rapidă 6 ţi 7.
C. A doua oprire
Descrierea funcţiei:
În funcţie de tipul porţii, poziţia „A doua oprire” serveţte la
deschiderea parţială a porţii pentru accesul persoanelor, pentru
aerisire sau pentru accesul animalelor de companie. „A doua oprire”
poate fi reglată pentru orice poziţie dorită a porţii între cele două
poziţii finale ale porţii de garaj.
Activare:
INDICAŢIE: La toate etapele de programare în care trebuie să se
apese tastele simultan, este neapărat necesar să aveţi grijă să faceţi
acest lucru în mod corespunzător. Dacă după apăsarea simultană se
aprind intermitent alte taste decât cele descrise, decuplaţi sistemul de
acţionare de la reţea timp de câteva secunde. Apoi efectuaţi progra
marea de la început.
1. Cu ajutorul telecomenzii sau consolei de perete deplasaţi poarta
până în poziţia dorită pentru „A doua oprire”.
2. Alegeţi o tastă de pe telecomanda dvs. care nu a fost încă alocată.
3. Apăsaţi simultan tasta de programare din colţul drept þi tasta
DESCHIS timp de 3 secunde ţi aþteptaţi să se aprindă intermitent
lampa sistemului de acţionare. Apoi apăsaţi tasta selectată anteri
or pe telecomandă. Pentru a seta telecomenzi suplimentare
începeţi din nou cu Etapa 1.
Dezactivare:
1. Deplasaţi poarta în poziţia ÎNCHIS.
2. Apăsaţi simultan tasta de programare din colţul drept þi tasta
ÎNCHIS timp de 3 secunde þi aţteptaţi să se aprindă intermitent
lampa sistemului de acţionare.
D. Închidere automată
Descrierea funcţiei:
Bariera luminoasă de siguranţă Chamberlain trebuie montată
conform EN60335-1-95.
Activare:
Apăsaţi simultan tasta de programare din colţul drept þi tasta ÎNCHIS
până când lampa sistemului de acţionare începe să se aprindă inter-
mitent. 1x apăsare pe tasta DESCHIS = 10 secunde timp de
numărare. Posibil până la 180 secunde (18x apăsare). Pentru
încheierea programării apăsaţi tasta de programare din colţul drept.
În perioada de timp până la procedura de închidere tasta ÎNCHIS con-
tinuă să se aprindă intermitent.
Dezactivare:
Apăsaţi simultan tasta de programare din colţul drept þi tasta ÎNCHIS
până când lampa sistemului de acţionare începe să se aprindă inter-
mitent. Pentru încheierea programării apăsaţi tasta de programare din
colţul drept.
ro 06/13
Testarea cursei automate de retur de
siguranţă
Este necesară testarea cursei automate de retur de sigu-
ranţă. În contact cu un obstacol cu înălţimea de 50 mm
aflat la nivelul solului, poarta de garaj trebuie să se ridice. O
reglare necorespunzătoare a mecanismului de antrenare a porţii poate
conduce la vătămări corporale grave ca urmare a închiderii porţii.
Testul trebuie repetat lunar, dacă este cazul cu efectuarea modi-
ficărilor necesare.
Test de obstacol:
Poziţionaţi un obstacol cu înălţimea de 50 mm (1) sub poarta garajului pe
sol. Coborâţi poarta. Poarta trebuie să se ridice în contact cu obstacolul.
Dacă poarta se opreşte în urma contactului, înseamnă că nu coboară sufi-
cient. În acest caz, este necesară o nouă programare a ambelor poziţii
finale. Dacă poarta se închide în urma contactului cu obstacolul cu
înălţimea de 50 mm, îndepărtaţi obstacolul şi închideţi şi deschideţi com-
plet poarta. Poarta nu trebuie să se ridice după ajungerea în poziţia
‚închisă’. Dacă aceasta se ridică însă, este necesară o nouă programare a
ambelor poziţii finale.
Test de deschidere: Aplicaţi o greutate de 20 kg pe mijlocul porţii.
Poarta nu trebuie să se ridice.
Programarea a telecomenzii /comutatoru-
lui radio de perete (opţional)
Activaţi sistemul de acţionare a porţii de garaj numai dacă poarta de garaj se
află complet în raza dvs. vizuală, în dreptul acesteia nu se află niciun obsta-
col þi sistemul de acţionare este reglat corect. Este interzis ca o persoană să
intre sau să iasă din garaj în timpul deschiderii sau închiderii porţii de garaj.
Nu lăsaţi copii să utilizeze butoanele de apăsare (dacă sunt disponibile) sau
telecomanda þi nici să se joace în aproprierea porţii de garaj.
Receptorul þi telecomanda sistemului dvs. de acţionare a porţii de garaj sunt
programate pe acelaţi cod. Dacă achiziţionaţi telecomenzi suplimentare, sis-
temul de acţionare a porţii de garaj trebuie programat în mod corespunzător
pentru a corespunde cu noul cod al dispozitivului de telecomandă.
Programarea receptorului pentru coduri de telecomandă suplimentare cu
ajutorul tastei de setare rotundă þi galbenă.
1. Apăsaţi tasta de setare galbenă de la sistemul de acţionare þi eliberaţi-o.
Afiţajul de setare se aprinde timp de 30 de secunde fără întrerupere (1).
2. Þineţi apăsată o tastă (2) de pe telecomandă cu care doriţi să activaţi
poarta dvs. de garaj pe viitor.
3. Eliberaţi tasta după ce începe să se aprindă intermitent lampa sistemului
de acţionare. Codul este setat. Acum sistemul de acţionare funcţionează
atunci când se apasă tasta de pe telecomandă. Dacă eliberaţi tasta de pe
telecomandă înainte ca lampa sistemului de acţionare să se aprindă intermi-
tent, sistemul de acţionare nu memorează codul.
Þtergerea tuturor codurilor telecomenzii
Pentru a dezactiva codurile nedorite þtergeţi mai întâi toate codurile: Apăsaţi
tasta de setare galbenă de pe sistemul de acţionare până ce se stinge afiţa-
jul de setare iluminat (cca. 10 secunde). Astfel se þterg toate codurile setate
anterior. Toate telecomenzile þi toate sistemele de acces fără cheie trebuie
programate din nou.
26
24
25
I. Activarea þi dezactivarea lămpii sistemului de acţionare (numai
cu consola de perete 78EV):
Lampa sistemului de acţionare poate fi activată þi dezactivată în orice
moment. Iluminat automat (Numai cu barieră luminoasă þi consolă de
perete) Imediat ce s-a întrerupt bariera luminoasă se activează
lampa la poarta deschisă.
Activare: Apăsaţi þi þineţi apăsată 10 secunde tasta „LIGHT“ de pe
consola de perete.
Dezactivare: vezi activarea
J. Sistem de acces fără cheie telecomandat (numai cu închizătoare
radio cu cod 747EV):
Activaţi poarta cu ajutorul unui cod numeric personal cu 4 poziţii.
K. Acces temporar (numai cu închizătoare radio cu cod 747EV):
Se poate programa un cod temporar pentru acces limitat la garaj (cu
limită de timp sau număr limitat de proceduri de deschidere).
L. Funcţia de închidere cu ajutorul tastei individuale (numai cu
închizătoare radio cu cod 747EV):
Fără codul de acces poarta poate fi închisă (nu deschisă) din orice
poziţie.
M. Baterii CM475EV ţi CM475SOL(conexiune 24V):
În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, bateria
furnizează energie timp de până la 24 de ore. Bateria solară
furnizează energie până la 24 de ore (planificată începând cu 2014)
în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică.
N. myQ (numai cu interfaţa de Internet 828EV „Gateway“ ):
Facilitează utilizarea porţii de garaj prin Internet sau un telefon mobil
compatibil.
O. Dispozitiv de supraveghere a porţii de garaj (numai cu dispozitiv
de supraveghere a porţii de garaj 829EV):
Asigură supravegherea optică (prin LED-uri) þi acustică a poziţiei
porţii. De asemenea, poarta poate fi deconectată de la acest dispozi-
tiv.
P. Senzor de parcare cu laser pentru garaj
(sunt necesare o barieră luminoasă þi un senzor de parcare cu laser)
Bornele de conexiune rapidă 2 þi 3
(disponibil începând aprox. cu iulie 2013)
Q. Alimentare electrică pentru aparate externe (conexiune 24V)
24VDC/max. 50mA
Indicaţie: În cazul receptoarelor (universale) externe, regimul standby
sub 1 Watt trebuie să fie dezactivat.
R. Dezactivarea/Activarea regimului standby sub 1 Watt
Regimul standby sub 1 Watt este întotdeauna activat din fabrică.
(După stingerea lămpii þi cu poarta de garaj închisă.)
Dezactivarea regimului standby sub 1 Watt:
1. Decuplaţi aparatul de la reţea.
2. Apăsaţi simultan þi þineţi apăsate tastele DESCHIS þi ÎNCHIS de
pepartea dorsală a panoului de reglare.
3. Închideţi din nou aparatul în timp ce tastele sunt încă apăsate.
4. După cca. 5 secunde, lampa sistemului de acţionare se aprinde
intermitent 10x pentru confirmare. Indicaţie: De fiecare dată după
ce se decuplează aparatul de la reţea, la recuplare lampa sistemu
lui de acţionare se aprinde intermitent 10 x pentru a semnaliza că
regimul standby sub 1 Watt este dezactivat.
Activarea regimului standby sub 1 Watt:
Vezi activarea
Indicaţii:
- Dacă bariera luminoasă a fost întreruptă, timpul scurs se resetează
(începe de la început).
- Închiderea automată nu funcţionează din poziţia „A doua oprire”
- Sistemul de acţionare a porţii de garaj trebuie să fi ajuns în poziţia
finală DESCHIS pentru a se putea activa închiderea automată.
Identificarea þi remedierea defecţiunilor:
Problemă: Sistemul de acţionare nu mai funcţionează fără barieră
luminoasă.
Soluţie: Nu este o defecţiune. Corect. Bariera luminoasă este obliga-
torie după ce a fost conectată o dată.
E. Trecerea de la viteza mare la viteza mică
Descrierea funcţiei:
Sistemul de acţionare selectează automat viteza necesară.
Schimbarea vitezei:
1. Deplasaţi poarta în poziţia finală ÎNCHIS.
2. Apăsaţi simultan tasta DESCHIS þi ÎNCHIS până când lampa
sistemului de acţionare începe să se aprindă intermitent.
Atenţie: Din motive de siguranţe, în cazul porţilor cu o cursă sub
190 cm viteza trebuie să fie mică. Porţile cu un singur canat, porţile
basculante, precum þi toate tipurile de porţi batante trebuie utilizate
numai la viteza mică.
F. Alocarea tastelor de pe telecomandă pentru DESCHIS, OPRIT
sau ÎNCHIS
Descrierea funcţiei:
Fiecare tastă de pe telecomandă poate fi alocată pentru comanda
DESCHIS, OPRIT sau ÎNCHIS.
DESCHIS:
Apăsaţi simultan tasta de setare galbenă þi tasta DESCHIS până
când se activează LED-ul. Acum apăsaţi tasta de pe telecomandă
căreia trebuie să i se aloce comanda DESCHIS þi aţteptaţi până
când lampa sistemului de acţionare începe să se aprindă intermitent.
OPRIT:
Apăsaţi simultan tasta de setare galbenă ţi tasta de programare din
colţul drept până când se activează LED-ul. Acum apăsaţi tasta de
pe telecomandă căreia trebuie să i se aloce comanda OPRIT þi
aţteptaţi până când lampa sistemului de acţionare începe să se
aprindă intermitent.
ÎNCHIS:
Apăsaţi simultan tasta de setare galbenă þi tasta ÎNCHIS până când
se activează LED-ul. Acum apăsaţi tasta de pe telecomandă căreia
trebuie să i se aloce comanda ÎNCHIS þi aţteptaţi până când lampa
sistemului de acţionare începe să se aprindă intermitent.
G. Regim de vacanţă (numai cu consola de perete 78EV):
Dacă acest regim este activ, poarta nu poate fi acţionată cu ajutorul
telecomenzii.
H. Programarea telecomenzii cu ajutorul consolei de perete (numai
cu consola de perete 78EV).
ro 07/13
Acţionarea mecanismului de antrenare
a porţii
Deschiderea/închiderea automată a porţii:
Cu ajutorul următoarelor echipamente este posibilă activarea mecanismului
de antrenare a porţii:
• Emiţător manual: acţionaţi tasta până când poarta se pune în mişcare.
• Buton montat la nivelul peretelui (dacă este instalat acest accesoriu):
acţionaţi butonul până când poarta se pune în mişcare.
Deschiderea manuală a porţii (operare manuală):
Dacă este posibil, poarta trebuie să fie închisă complet.
Arcurile slăbite sau defecte pot conduce la o închidere
rapidă a porţii deschise, ceea ce poate provoca prejudicii
materiale sau vătămări grave ale persoanelor.
DEBLOCARE: Trageţi scurt în jos mânerul de culoare roşie. Ulterior,
deschideţi poarta manual. Nu deschideţi/închideţi poarta prin tragerea
de cablu!
BLOCARE: Mecanismul de deblocare împiedică reblocarea automată a
căruciorului. Apăsaţi butonul verde de pe cărucior þi sistemul se va bloca
din nou la următoarea deplasare a porţii.
Descrierea funcţionării
La acţionarea mecanismului de antrenare a porţii prin intermediul tele-
comenzii sau al butonului montat la nivelul peretelui:
- se închide poarta, dacă a fost deschisă complet,
- se deschide poarta, dacă a fost închisă,
- se opreşte poarta, dacă se află în curs de deschidere sau închidere,
- se deplasează poarta în direcţia opusă ultimei mişcări efectuate, dacă
este parţial deschisă,
- revine poarta în poziţia deschisă dacă se loveşte de un obstacol pe par-
cursul operaţiunii de închidere,
- se opreşte poarta dacă întâlneşte un obstacol pe parcursul deschiderii.
- barieră fotoelectrică (opţional): prin intermediul unei bariere fotoelectrice,
o poartă care se închide este ridicată, respectiv este prevenită închiderea
unei porţi deschise în cazul în care o persoană aflată în raza de acţiune a
porţii întrerupe raza senzorului.
DISPOZITIVUL MULTIFUNCfiIONAL DE COMANDĆ A UŘII
Apćsafli bara cu mâner izolant (1) pentru a deschide sau închide uřa.
Apćsafli din nou pentru a opri uřa.
Funcflia de iluminare
Apćsafli butonul Light (Luminć) (2) pentru a aprinde sau stinge lumina
dispozitivului de deschidere. Aceasta nu va comanda lumina
dispozitivului de deschidere atunci când uřa este în miřcare. Dacć îl
aprindefli ři apoi activafli dispozitivul de deschidere, lumina va rćmâne
aprinsć timp de 2-1/2 minute. Apćsafli din nou pentru a o stinge mai
repede.
Sistemul de iluminat al mecanismului de antrenare porneşte în
următoarele situaţii:
1. pornirea iniţială a mecanismului de antrenare a porţii (scurt)
2. întreruperea alimentării cu energie electrică (scurt)
3. la fiecare activare a mecanismului de antrenare a porţii.
Lumina se opreşte din nou automat după 2 1/2 minute.
Fixarea plăcuţelor indicatoare (Fig. 28)
ro 08/13
Curăţare ţi întreţinere
Înainte de orice lucrări de îngrijire, curăţare şi întreţinere
este necesară decuplarea ştecărului din priză.
Pericol de electrocutare!
Îngrijirea mecanismului de antrenare a porţii
O instalare corespunzătoare garantează o funcţionare optimă a mecanis-
mului de antrenare a porţii cu cheltuieli reduse de întreţinere. Nu este
necesară o lubrifiere suplimentară. Impurităţile grosiere de la nivelul şinei
de rulare pot afecta funcţionarea şi trebuie îndepărtate.
Curăţare
Curăţaţi cu o cârpă moale, uscată capul de antrenare, butonul montat la
nivelul peretelui şi emiţătorul manual.
Nu este admisă utilizarea de substanţe fluide.
Întreţinere
Instalaţia, în special cablurile, arcurile şi elementele de fixare,
trebuie verificată frecvent pentru identificarea de semne de
uzură, defecţiuni sau echilibru necorespunzător. Nu este admisă
utilizarea instalaţiei în cazul în care se impune efectuarea de lucrări de
reparaţii sau reglare, având în vedere că o defecţiune a instalaţiei sau o
poartă echilibrată necorespunzător poate provoca rănirea persoanelor.
O dată pe lună:
• Testarea cursei automate de retur de siguranţă ţi, în caz de
necesitare, o nouă reglare a acesteia.
Acţionarea manuală a porţii. În cazul unei porţi neechilibrate sau
blocate, vă rugăm să luaţi legătura cu serviciul de întreţinere.
• Verificarea deschiderii, respectiv a închiderii complete a porţii. Dacă
este cazul, se realizează o nouă reglare a întrerupătorului de sfârşit
de cursă şi/sau a forţei.
De două ori pe an:
• Verificarea tensiunii cureaua dinţată. În acest scop este necesară pentru
început decuplarea căruciorului de la nivelul mecanismului de antrenare.
Dacă este cazul este necesară modificarea tensiunii.
O dată pe an: (La nivelul porţii)
• Lubrifierea rolelor porţii, a lagărului şi a articulaţiilor. Nu este nece-
sară o lubrifiere suplimentară a mecanismului de antrenare a porţii.
Reglarea întrerupătorului de sfârşit de cursă şi a forţei:
Aceste setări trebuie verificate la instalarea mecanismului de antrenare şi
efectuate în mod corespunzător. Datorită intemperiilor, la operarea mecan-
ismului de antrenare a porţii pot surveni mici modificări care trebuie remedi-
ate prin efectuarea unei noi reglări. Această situaţie poate fi întâlnită în
special în primul an de funcţionare.
Respectaţi cu atenţie instrucţiunile cu privire la reglarea întrerupătorului de
sfârşit de cursă şi a forţei de tracţiune şi, după fiecare nouă reglare, tes-
taţi din nou cursa automată de retur de siguranţă.
30
30.1
28
29
27
Înlocuirea bateriilor emiţătorului manual
Bateria emiţătorului manual:
Bateriile din emiţătorul manual au o durată foarte lungă de viaţă. Dacă
scade distanţa de emisie, este necesară înlocuirea bateriilor. Bateriile nu
sunt incluse în garanţie.
Respectaţi în acest scop următoarele instrucţiuni cu privire la baterii:
Nu este admisă eliminarea bateriilor cu deşeurile menajere. Fiecare con-
sumator are obligaţia legală de a elimina bateriile în mod corespunzător la
centrele de colectare prevăzute.
Nu reîncărcaţi în nicio situaţie bateriile care nu sunt reîncărcabile. Pericol
de explozie! Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor, nu le scurtcircuitaţi şi
nu le demontaţi.
Consultaţi fără întârziere un medic în cazul în care a fost înghiţită o baterie.
În caz de necesitate, curăţaţi contactele bateriei şi ale echipamentului
înainte de montarea bateriilor.
Demontaţi fără întârziere bateriile consumate din aparat! Pericol ridicat de
scurgere!
Nu expuneţi în nicio situaţiile bateriile la căldură exagerată, de exemplu
raze solare, foc sau alte elemente similare! Pericol ridicat de scurgere!
Evitaţi contactul cu pielea, ochii şi mucoasele. Clătiţi fără întârziere cu apă
rece din abundenţă locurile contaminate cu acid de baterie şi consultaţi
imediat un medic.
De fiecare dată este necesară înlocuirea simultană a tuturor bateriilor.
Utilizaţi numai baterii de acelaşi tip, nu utilizaţi simultan tipuri diferite sau
baterii folosite şi noi.
Scoateţi bateriile din echipament dacă acesta nu va fi utilizat pentru o
perioadă mai lungă de timp.
Înlocuirea bateriei:
Pentru a înlocui bateria deschideţi carcasa cu ajutorul unei ţurubelniţe pe
partea din spate. Ridicaţi capacul þi scoateţi dispozitivul de comandă de
dedesubt. Împingeţi bateria într-o parte þi îndepărtaţi-o. Atunci când intro-
duceţi bateria nouă aveţi grijă la polaritate. Asamblaţi la loc telecomanda.
ATENŢIE!
Pericol de explozie în cazul unei înlocuiri necorespunzătoare a bateriei.
Este admisă numai înlocuirea cu acelaşi tip sau cu un tip similar (număr de
comandă 10A20-WH).
Lampa sistemului de acţionare
Lampa LED a sistemului de acţionare are o durată de viaţă foarte lungă þi
nu necesită întreţinere. Capacul lămpii nu poate fi demontat.
31
Eliminarea deşeurilor
Ambalajul este fabricat din materiale ecologice. Acesta poate fi evacuat
în recipientele locale de reciclare. Conform Directivei Europene
2002/96/CE privind deţeurile de echipamente electrice ţi electronice,
acest aparat trebuie evacuat după utilizare conform normelor, astfel
încât să se asigure reciclarea materialelor uzate. Administraţia rurală
sau urbană vă poate informa cu privire la posibilităţile de evacuare.
32
ro 09/13
Întrebări frecvente
1. Mecanismul de antrenare a porţii nu poate fi activat cu telecomanda:
• Mecanismul de antrenare este conectat la sistemul de alimentare cu
energie electrică? Dacă un bec conectat la o priză nu se aprinde, verifi-
caţi siguranţa sau întrerupătorul de suprasarcină. (Anumite prize sunt
activate prin intermediul unui întrerupător montat la nivelul peretelui.)
• Sunt dezactivate toate sistemele de blocare a porţilor?
A se vedea instrucţiunile de siguranţă
• LEDUL de control din emiţătorul manual trebuie să se aprindă dacă
este acţionată tasta? În caz contrar, bateria este goală, emiţătorul
manual este defect sau este prea departe de mecanismul de
antrenare.
• Încercaţi utilizarea cu o baterie nouă.
• Dacă dispuneţi de două, respectiv mai multe emiţătoare manuale,
dintre care funcţionează numai unul, verificaţi programarea receptorului.
• Sub poartă se află zăpadă / gheaţă? În acest caz există posibilitatea
ca poarta să fie îngheţată de sol. Îndepărtaţi eventualele obstacole.
• Este posibil ca arcul porţii să fie defect. Acesta trebuie înlocuit de către
o firmă de specialitate.
2. Distanţa de emisie a emiţătorului manual este prea redusă:
• Este montată o baterie? Montaţi o baterie nouă.
• Testaţi funcţionarea telecomenzii din autovehicul dintr-un alt loc.
• Distanţa de emisie se reduce la porţile de metal, precum şi la
capitonajele din aluminiu sau metal.
3. Poarta se deplasează înapoi fără un motiv evident:
• Poarta este împiedicată de un obstacol? Acţionaţi deblocarea
manuală şi controlaţi poarta manual. În cazul unei porţi neechilibrate
sau blocate, vă rugăm să luaţi legătura cu serviciul de întreţinere.
• Programaţi din nou forţa de lucru şi distanţa mecanismului de antrenare.
• Eliminaţi gheaţa sau zăpada din zona de închidere a porţii.
• Dacă poarta se deplasează înapoi la atingerea poziţiei ‚închise’ a
porţii, este necesară reglarea întrerupătorului de sfârşit de cursă
pentru această poziţie a porţii.După finalizarea oricărei reglări este nece-
sară o nouă testare a cursei automate de retur de siguranţă:
• Nu este neobişnuită o nouă reglare a poziţiilor finale. Cursa porţii se
poate modifica în special ca urmare a condiţiilor atmosferice.
4. Poarta garajului se deschide şi se închide singură:
• ştergeţi şi reprogramaţi toate emiţătoarele manuale. A se vedea
“Programarea de telecomenzi suplimentare”.
• Taste telecomenzii se blochează în poziţia “PORNIT”?
• Utilizaţi numai telecomenzi originale! Utilizarea de produse realizate
de terţi cauzează defecţiuni.
• Tasta telecomenzii a fost acţionată accidental (buzunar).
• Cablul întrerupătorului montat la nivelul peretelui este deteriorat
(decuplare în scop de verificare).
• Un accesoriu conectat la mecanismul de antrenare declanşează
cursa (decuplare în scop de verificare).
5. Poarta nu se închide complet:
• Reprogramaţi cursa mecanismului de antrenare. Verificarea
componentelor mecanice pentru identificarea de modificări.
De exemplu braţele porţii şi feronerii. După fiecare nouă reglare a
poziţiei ‘închise’ a porţii este necesară o nouă verificare a funcţionării
cursei automate de retur de siguranţă.
33
30.2
ro 10/13
6. Poarta se deschide, dar nu se închide:
• În măsura în care este instalată, este necesară verificarea barierei
fotoelectrice. Dacă LEDUL de la nivelul barierei fotoelectrice
luminează intermitent, este necesară corectarea setării.
• Verificaţi funcţionarea emiţătorului manual şi a butonului montat la
nivelul peretelui.
7. Sistemul de iluminat al mecanismului de antrenare nu porneşte:
• Deschideţi sau închideţi poarta. Sistemul de iluminat rămâne pornit
timp de 2.5 minute.
• Decuplaţi alimentarea cu energie electrică a mecanismului de antrenare şi
reconectaţi-o ulterior. Sistemul de iluminat porneşte pentru câteva
secunde.
• Nu este prezentă alimentarea cu energie electrică.
8. Sistemul de iluminat al mecanismului de antrenare nu se opreşte:
• Decuplaţi pentru scurt timp mecanismul de antrenare de la nivelul
sistemului de alimentare cu energie electrică şi încercaţi din nou.
• Nu au trecut încă cele 2.5 minute.
9. Motorul face zgomot sau porneşte pentru o durată foarte
scurtă, iar ulterior nu mai funcţionează:
• Sunt defecte resorturile porţii garajului. Închideţi poarta şi, prin
tragerea de mâner, decuplaţi căruciorul de la nivelul mecanismului de
antrenare (deblocare manuală). Deschideţi şi închideţi poarta manual.
Dacă poarta este echilibrată în mod corespunzător, poarta este fixată
în orice punct al cursei acesteia prin intermediul resorturilor porţii. În
caz contrar, luaşi legătura cu serviciul dumneavoastră de întreţinere.
• Dacă această problemă apare la prima punere în funcţiune, este
posibil ca poarta să fie blocată. Dezactivaţi blocarea porţii.
• Decuplaţi mecanismul de antrenare de la nivelul porţii şi încercaţi fără
poartă. Dacă poarta este în ordine, reprogramaţi forţa de lucru şi
cursa mecanismului de antrenare.
10. Mecanismul de antrenare funcţionează numai într-o direcţie:
• Resorturile pentru porţi pot fi defecte sau există posibilitatea de
deplasare cu dificultate a porţii într-o direcţie.
• Dacă poarta este în ordine, reprogramaţi forţa de lucru şi cursa
mecanismului de antrenare.
11. Cureaua dinţată se loveşte de şină:
• Modificaţi tensiunea cureaua dinţată. De regulă, cauza este reprezentată
de un tensionat prea puternic. Arcul de la nivelul sistemului de tensionare
al şinei nu trebuie să fie presat complet.
• Poarta nu funcţionează uniform şi declanţează vibraţii la nivelul
mecanismului de antrenare. Corectaţi cursa porţii.
12. Mecanismul de antrenare a porţii nu porneşte ca urmare a
întreruperii alimentării cu energie electrică:
• Prin acţionarea mânerului este decuplat căruciorul de la nivelul
mecanismului de antrenare (deblocarea manuală). Astfel poarta poate
fi deschisă ţi închisă manual. Dacă mecanismul de antrenare a porţii
este activat din nou, se conectează la loc şi căruciorul.
• În măsura în care este instalat, căruciorul este decuplat de la nivelul
mecanismului de antrenare la întreruperea alimentării cu energie
electrică cu ajutorul unui sistem extern de deblocare de urgenţă din
afara garajul.
13. Poarta se deplasează înapoi după învăţarea forţei:
• Monitorizaţi şina pentru a vedea dacă aceasta se îndoaie. Mecanismul
de antrenare necesită o putere ridicată pentru a pune în mişcare poarta.
Reparaţi sau montaţi corect poarta.
• Poarta este foarte grea sau în stare necorespunzătoare. Apelaţi la un
specialist.
14. şina de la nivelul mecanismului de antrenare se îndoaie:
• Poarta este grea, foarte grea, se mişcă greu sau este în stare
necorespunzătoare. Apelaţi la un specialist.
• Vibrarea şinei pe parcursul deplasării reprezintă un indiciu pentru o
poartă care funcţionează neuniform, cu modificarea permanentă a
forţei necesare. Apelaţi la un specialist, eventual lubrifiaţi poarta.
O fixare suplimentară a şinei poate fi de ajutor.
15. Mecanismul de antrenare “merge” (se aude cum se învârte
motorul), dar căruciorul nu se mişcă:
• Căruciorul este deblocat de la nivelul elementului de antrenare.
• În cazul unei noi instalări: La montarea motorului şi a şinei, manţonul
adaptor fixat în prealabil nu a fost montat între arborele motorului şi
şină. Acest manţon este plasat în prealabil din fabricaţie, dar poate fi
demontat. Din spatele mecanismului de antrenare se poate verifica
dacă roata dinţată se roteşte în şină sau numai motorul.
• La o nouă instalare: cureaua dinţată a sărit de pe roata dinţată în şină.
Din spatele mecanismului de antrenare poate fi văzută roata dinţată.
• După o utilizare îndelungată: Mecanismul de deblocare este defect
sau s-a desprins definitiv?
• După o utilizare îndelungată: Manţonul dintre şină şi motor sau
transmisia motorului este defectă.
16. Poarta se decuplează singură din cărucior şi se opreşte:
•Dacă este instalat un mecanism extern de deblocare, cu întreruperea
alimentării cu energie electrică, trebuie să se verifice dacă acesta se
tensionează şi se deblochează pe parcursul deschiderii porţii.
Supravegheaţi mecanismul şi, dacă este cazul, modificaţi reglarea
acestuia.
• Mânerul sistemului de deblocare nu trebuie să se blocheze cu alte
obiecte.
17. Reglarea puterii
Butonul de apăsare pentru reglarea puterii se află dedesubtul capacului
pe partea din spate a sistemului de acţionare. Prin setarea puterii se
reglează puterea necesară pentru deschiderea þi închiderea porţii.
1. Deschideţi capacul din partea din spate a sistemului de acţionare.
2. Apăsaţi tasta de setare galbenă de două ori pentru a ajunge în regimul
de setare a puterii. LED-ul þi tasta DESCHIS se aprind intermitent.
Apăsaţi tasta DESCHIS. Poarta se deplasează acum în poziţia finală
DESCHIS þi setează puterea necesară. Imediat ce poarta ajunge în
poziţia finală DESCHIS, LED-ul þi tasta ÎNCHIS încep să se aprindă
intermitent. Apăsaţi tasta ÎNCHIS. Acum poarta se deplasează în poz
ia finală ÎNCHIS þi setează puterea necesară.
ro 11/13
TABEL DE DIAGNOZĂ
Sistemul de acţionare a porţii de garaj este dotat cu o funcţie de diagnoză. Tastele DESCHIS þi ÎNCHIS de pe dispozitivul de comandă se aprind intermi-
tent. Număraţi numărul de „aprinderi intermitente” al tastei respective între două pauze de aprindere intermitentă. Se afiţează întotdeauna ultimul eveni-
ment care a apărut.
AFIŢARE
TASTA TASTA
DESCHIS ÎNCHIS
11
12
13
14
15
16
2 1-5
32
4 1-4
45
46
SIMPTOM
Sistemul de acţionare nu se închide
þi se aprinde intermitent lampa de la
sistemul de acţionare.
Sistemul de acţionare nu se închide
þi se aprinde intermitent lampa de la
sistemul de acţionare.
Comutatorul de perete nu
funcţionează.
Sistemul de acţionare a porţii de
garaj nu se închide þi se aprinde
intermitent lampa de la sistemul de
acţionare.
Poarta se deplasează numai câţiva
cm, se opreþte sau se întoarce
înapoi.
Nicio deplasare, numai „click”.
Sistemul de acţionare zumzăie, dar
nu se realizează nicio miþcare.
Poarta se deplasează încet într-o
altă poziţie după ce s-a dezactivat
sistemul de acţionare.
Nicio deplasare.
Poziţia porţii DESCHIS – ÎNCHIS nu
poate fi setată.
Poarta nu se deplasează complet în
poziţia finală setată.
Sistemul de acţionare se deplasează
numai câţiva cm þi se opreþte sau se
întoarce înapoi.
Poarta nu se închide complet þi se
întoarce înapoi.
SOLUŢIE
Barierele luminoase (accesorii) au fost îndepărtate, sunt întrerupte sau conectate în
mod greþit.
Bariera luminoasă conectată are o defecţiune la cablu sau cablul este conectat invers.
Defecţiune la cablul din comutatorul de perete sau cablul este conectat invers.
Pentru testare, montaţi un cablu nou dacă nu s-a putut identifica defecţiunea.
Un obstacol se află în raza barierei luminoase sau bariera luminoasă nu este orientată
corect. LED-urile roţii de la barierele luminoase se aprind intermitent deoarece nu se
asigură o funcţionare corectă.
Poartă care se deplasează cu greutate/defectă. Deschideţi sau închideţi poarta cu
mâna þi apelaţi la un specialist să repare poarta (reparaţie).
Poarta este blocată mecanic, este închisă sau arcurile de la poartă sunt defecte.
Desfaceţi poarta din sistemul de acţionare þi testaţi funcţionarea sistemului de
acţionare.
La fel ca mai sus.
Poarta este defectă, grea sau neechilibrată þi trebuie reparată.
Dispozitiv de comandă defect. Apelaţi la specialist.
Vezi „Întrebări frecvente”, Punctul 15.
Poarta este defectă sau se deplasează foarte greu. Deblocaţi poarta þi testaţi-o.
Setaţi din nou cursa.
Vezi „Întrebări frecvente”, Punctul 15.
Barierele luminoase nu sunt orientate corect sau au fost întrerupte puţin timp de un
obstacol. Se pare că obstacolul apare numai în timpul deplasării.
ro 12/13
AFIŢARE
TASTA TASTA
DESCHIS ÎNCHIS
51
55
61
SIMPTOM
Conexiunea 1+2 pentru comutatorul
de perete este scurtcircuitată de
peste 4 secunde.
Tensiunea este prea scăzută.
S-a atins numărul posibil maxim al
telecomenzii.
SOLUŢIE
Defecţiune la cablul de alimentare. Nu aþezaţi cablul lângă 230 V sau în aceeaţi
conductă.
Pentru testare montaţi un cablu nou.
Tensiunea este/a fost prea scăzută. Bateria conectată este goală. Nu se alimentează
cu suficient curent electric.
S-au programat prea multe telecomanzi þi dispozitivul de comandă a þters telecoman-
da programată iniţial þi a înlocuit-o cu ultima telecomandă programată.
Accesorii opţionale
1. TX2EV - Telecomandă cu 2 canale
2. TX4EV - Telecomandă cu 4 canale
3. TX4UNI - Universal-Telecomandă
4. 128EV - comutator radio de perete cu 2 canale
5. 747EV - închizătoare radio cu cod
6. 828EV - interfaþă de Internet “Gateway”
7. 829EV - dispozitiv de supraveghere a porţii de garaj
8. EQL01EV - dispozitiv de deblocare în caz de urgenţă
9. 1702EV - dispozitiv de deblocare în caz de urgenţă
10. 75EV - comutator de perete iluminat
11. 78EV - consolă de perete multifuncţională
12. FLA-1LED - lampă intermitentă
13. 770EV - barieră luminoasă
14. 100034 - comutator cu cheie (sub tencuială)
15. 100041 - comutator cu cheie (pe tencuială)
16. 16200LM - Comutator usa pietoni
17. CM475EV - Batterypack
34
Declaraţie de conformitate
Sistemul automat de deschidere a porţilor de garaj menţionat
corespunde prevederilor aplicabile din normele
EN 55014-1
(2006), EN 55014-2 (2008), EN 61000-4-2 (2009), EN 61000-
4-3 (2008), EN 61000-4-4 (2004), EN 61000-4-5 (2007), EN
61000-4-6 (2009), EN 61000-4-11 (2004), EN 62233 (2008),
EN 300220-1 (V2.3.1), EN 300220-2 (V2.1.2), EN 60335-1
(2010), EN 60335-2-95 (2004)
conform prevederilor şi în
baza tuturor reglementărilor din directivele europene
2004/108/CEE, 2006/95/CEE şi, 2006/42/CEE 1999/5/CE.;
Model:.....................................................LM60, LM80, LM100
S./N.: ............................................xxxxx000001 - xxxxx99999
Producător Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 4
D-66793 Saarwellingen
Toate datele tehnice de arhivă pentru mecanismul de
antrenare şi accesoriile corespunzătoare sunt păstrate de
Chamberlain GmbH şi sunt puse la dispoziţie la cererea
autorităţilor în caz de necesitate.
ro 13/13
Piese de schimb / Garanţie
Vezi la www.liftmaster.eu sau contactaţi-l pe distribuitorul dvs.
Vezi þi în Cartea de garanţie care poate fi obţinută la cerere.
36
Date tehnice
Tensiune de intrare . . . . . . . . . . . . .230-240 VAC, 50 Hz
Forþă max. de tracţiune . . . . . . . . . .600 N (LM60), 800 N (LM80), 1000 N
(LM100)
Standby (cu poarta închisă) . . . . . . .0.8 W
Motor
Tip motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .motor cu reductor c.c. cu lubrifiere
continuă
Nivel de zgomot . . . . . . . . . . . . . . . .54dB
Tip transmisie . . . . . . . . . . . . . . . . . .curea dinţată
Lungimea cursei porţii . . . . . . . . . . .reglabilă
Viteză de deschidere, până la . . . . .160 mm/s (LM60), 200 mm/s (LM80,
LM100)
Lampă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .On, când porneţte sistemul de
acţionare, Off după 2-1/2 minute
după oprire.
Bare de poartă . . . . . . . . . . . . . . . . .braţ reglabil de poartă, cablu de
tracţiune pentru deblocarea
căruciorului
Siguranţă personală . . . . . . . . . . . . .apăsare de buton þi oprire automată
la deplasarea în jos/apăsare de buton
þi oprire automată la deplasarea în
sus.
Parte electronică . . . . . . . . . . . . . . .setare automată a puterii
Parte electrică . . . . . . . . . . . . . . . . .protecţie la supratensiune a transfor-
matorului ţi cablare de joasă tensiune
pentru consola de perete.
Reglarea întrerupătorului
de sfârþit de cursăre . . . . . . . . . . . .cunoaţterea optică a turaţiei þi poz-
iţiei porţii.
Reglarea întrerupătorului
de sfârþit de cursă . . . . . . . . . . . . . .senzor mecanic de rotaţie/detector al
punctelor de trecere
Reglarea poziţiilor finale . . . . . . . . . .electronică
Soft Start / Soft Stop . . . . . . . . . . . .toate modelele
Dimensiuni
Lungime (totală) . . . . . . . . . . . . . . . .3200 mm
Spaţiu liber de trecere la plafon . . . .30 mm
Greutate suspendată . . . . . . . . . . . .~ 12 kg
Receptor
Registru de memorie . . . . . . . . . . . .180
Frecvenţă de operare . . . . . . . . . . . .6 benzi (433 MHz / 868 MHz)
INDICAŢIE: Chamberlain recomandă în mod expres montarea barierei
luminoase “The Protector System” la toate sisteme de acţionare pentru
porţi de garaj!
35
B. P. Kelkhoff
Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
Alred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
October 2012
Declaraţie de conformitate
37
ro
ro
rus
rus
СЕРВИСНЫЙ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ /
СЕРВИСНЫЙ ДОКУМЕНТ
Полностью разборчиво заполнить бланк и приложить копию счета!
Подробное описание неисправности
(при необходимости приложить описание сигнализации сбоев и фотографии на
отдельном листе)
Гарантия / Обеспечение исполнения
Дилер несет ответственность за выполнение законной гарантии в течение 24 месяцев
со дня покупки товара (аккумуляторы на 6 месяцев). Ваши законные права не
ограничиваются этой гарантией производителя. Гарантия служит единственным
юридическим средством, которое законодательно защищает покупателя в случае
обнаружения недостатков. Она начинается в день приобретения продукта. Chamberlain
GmbH гарантирует покупателю, приобретшему настоящее изделие в розничной
торговой сети (“первым покупателем”), что в день приобретения изделия оно свободно
от дефектов материалов и изготовления и неисправностей производителя
(Длительность гарантийного срока указана в описании продукта или на упаковке).
Кассовый чек является доказательством покупки! Настоящая гарантия ограничивается
исключительно ремонтом или заменой деталей данного изделия, в отношении которых
принимается решение рассматривать их в качестве дефектных. Предлагаемая гарантия
не распространяется на повреждения, которые не относятся к числу повреждений, но
возникли в результате неправильного использования, т.е. включая любое применение,
которое не соответствует в точности руководствам или инструкциям фирмы Chamberlain
в части монтажа, эксплуатации и обслуживания, а также в результате упущений в
отношении своевременного проведения профилактических и наладочных работ,
соответственно, проведения адаптаций или изменений в данном изделии. Гарантия не
покрывает также расходы по дальнейшей доработке или восстановлению
отремонтированных или замененных устройств или сменных батарей.
Возврат в компанию Chamberlain
Если Вы хотите передать изделие для ремонта не своему дилеру, а напрямую в
компанию Chamberlain, Вам потребуется RGA-номер (Номер возврата). Вы можете
получить его по телефону +49 1805 466 368 79* или на сайте www.chamberlain.de.
Возвраты без регистрации требует продолжительного времени на обработку или не
могут быть обработаны вообще! Используйте формуляр возврата. Достаточное опис-
ание неисправности, сокращенная обработка. Возвраты возможны не из всех стран.
Принадлежности и запчасти
Запасные части и принадлежности для Вашего изделия также предоставляются и после
завершения гарантии. Обратитесь к своему дилеру или в нашу сервисную службу для
решения возникших вопросов. Либо свяжитесь с нами через Интернет на сайте:
www.chamberlain.eu
Устанить проблему самостоятельно!
Прочитайте руководство по эксплуатации на изделие и наши FAQ (Frequently Asked
Questions = часто задаваемые вопросы). При нескольких неисправностях нет или
имеется один незначительный технический дефект, который может быть устранен
самостоятельно. Необходимую техническую помощь Вы можете получить в нашей
сервисной службе по телефону, Интернету или на техническом Интернет-форуме.
RGA-Nr.:
Изделие, модель / сервисный no.
Фамилия, имя
Почтовый индекс, населенный пункт
Телефон
где произведена покупка (дилер)
Дата покупки
Улица, номер дома
hu
hu
pl
pl
sk
sk
sl
sl
hr
hr
SERVISNÍ PRŮVODNÍ LIST / SERVISNÍ DOKLAD
Vyplňte prosím kompletně tiskacími písmeny a přiložte kopii účtu!
Podrobný popis závady
(příp. přiložte chybové hlášení a obrázky na samostatném listu)
Záruka / ručení
Prodejce zásadně ručí v rámci zákonné záruky 24 měsíců za zakoupené zboží (u baterií po 6
měsíců). Vaše zákonná práva nejsou touto zárukou výrobce omezena. Ručení přísluší kupu-
jícímu ze zákona vůči prodávajícímu a nelze jej měnit v neprospěch spotřebitele. Začíná dne,
v kterém byl výrobek získán. Společnost Chamberlain GmbH garantuje prvnímu kupujícímu,
který získal tento výrobek v maloobchodě („maloobchodní kupující”), že od data nabytí nemá
žádné materiálové škody, příp. výrobní chyby (Případné delší záruční doby naleznete v
popisu výrobku nebo na prodejním obalu.). Pokladní účtenka platí jako doklad o zakoupení!
Daná záruka se omezuje výlučně na opravu, příp. náhradu, dílů tohoto výrobku, které byly
shledány defektními. Daná záruka se nevztahuje na škody, které jsou způsobeny nesprávným
použitím včetně každého takového použití, které přesně neodpovídá návodům ohledně insta-
lace, provozu a ošetřování, a také včetně opomenutí potřebných prací na údržbě nebo
seřízení, příp. provádění úprav, použití příslušenství nebo změn na tomto výrobku výslovně
nedovolených společností Chamberlain. Rovněž nekryje pracovní náklady na demontáž, příp.
opětovnou montáž, opraveného nebo vyměněného přístroje nebo jeho náhradních baterií.
Zpětné odeslání společnosti Chamberlain
Pokud si přejete odeslat výrobek k opravě ne vašemu prodejci, nýbrž přímo společnosti
Chamberlain, potřebujete před tím získat číslo RGA (číslo zpětné zásilky). To získáte předem
na telefonním čísle +49 1805 466 368 79* nebo na internetu na www.chamberlain.de. Zpětné
zásilky bez ohlášení mají delší dobu zpracování nebo je nelze zpracovat! Použijte formulář
pro zpětné zásilky. Dobrým popisem závady zkrátíte dobu zpracování. Zpětné zaslání není
možné ze všech zemí.
Příslušenství a náhradní díly
Náhradní díly nebo příslušenství pro váš výrobek jsou často dostupné i dlouho po vypršení
záruky. Obraťte se na vašeho prodejce nebo náš servis s konkrétním dotazem. Nebo nás
navštivte na internetu na: www.chamberlain.eu
Vyřešte problémy sami!
Přečtěte si prosím návod k obsluze vašeho výrobku a naše FAQ (Frequently Asked Ques-
tions = často kladené otázky). U mnoha poruch se nejedná o technický defekt nebo je defekt
jen nepatrný, který můžete snadno sami odstranit.
Chybějící návod nebo technickou pomoc získáte od našeho servisu telefonicky, na
internetu nebo technickém internetovém fóru.
cs
cs
RGA č.:
Ulice, číslo domu
Telefon
Výrobek, model / servis č.
kde zakoupeno (prodejce)
Jméno, příjmení
PSČ, obec
Datum zakoupení
LIST PRZEWOZOWY / SERVICE-DOCUMENT
Proszę wypełnić kompletnie drukowanymi literami i dołączyć kopię faktury!
Szczegółowy opis wady
(ew. dołączyć na osobnym arkuszu komunikat błędu oraz zdjęcia)
Gwarancja
Zasadniczo sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany produkt przez ustawowy
okres 24 miesięcy (6 miesięcy w przypadku baterii). Przysługujące nabywcy prawa nie są
ograniczone przez gwarancję producenta. Gwarancja przysługuje nabywcy ze strony
sprzedawcy i nie może stanowić niekorzyści dla konsumenta. Okres gwarancji rozpoczyna
się w dniu nabycia produktu. Chamberlain GmbH udziela następującej gwarancji pierwszemu
nabywcy, który zakupił ten produkt w handlu detalicznym (“nabywca detaliczny”), że w
momencie kupna produkt nie miał wad materiałowych lub błędów producenta (Ewentualne
dłuższe okresy gwarancji można znaleźć w opisie produktu lub na opakowaniu.). Wydruk z
kasy służy jako dowód zakupu! Niniejsza gwarancja ogranicza się wyłącznie do naprawy lub
zamiany części produktu, które zostały uznane jako wadliwe. Niniejsza gwarancja nie obej-
muje szkód wynikających z nieprawidłowego użytkowania, włącznie z użytkowaniem, które
nie jest ściśle zgodne z instrukcjami w zakresie instalacji, pracy i konserwacji, jak również
włącznie z zaniedbaniami w zakresie wymaganych prac konserwacyjnych lub regulujących,
ewentualne z wykonywaniem adaptacji, stosowaniem akcesoriów lub dokonywaniem zmian,
na które firma Chamberlain nie wyraziła zgody. Gwarancja nie obejmuje kosztów roboczych
demontażu i ponownego montażu naprawionego lub zamienionego urządzenia lub jego
baterii.
Wysyłka zwrotna do Chamberlain
Jeśli produkt ma być wysłany do naprawy nie do sprzedawcy, lecz bezpośrednio do firmy
Chamberlain, potrzebny jest w tym celu numer RGA (numer wysyłki zwrotnej). Można go
otrzymać z góry pod numerem +49 1805 466 368 79* lub w Internecie pod adresem
www.chamberlain.de. Wysyłki zwrotne bez rejestracji powodują dłuższy czas przetwarzania
lub nie mogą zostać przetworzone! Prosimy wypełnić formularz zwrotny. Dobry opis wady
skraca czas przetwarzania. Wysyłki zwrotne nie są możliwe z każdego kraju.
Akcesoria i części zamienne
Części zamienne lub akcesoria dla produktu są często dostępne jeszcze długo po upłynięciu
okresu gwarancji. Więcej informacji u sprzedawcy lub w naszym dziale obsługi klienta oraz na
stronie: www.chamberlain.eu
Samodzielne rozwiązywanie problemów!
Prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi produktu oraz nasze FAQ (Frequently Asked Ques-
tions = najczęściej zadawane pytania). W przypadku wielu awarii nie występuje wada tech-
niczna lub jest ona bardzo mała i można się jej pozbyć samodzielnie.
Brakujące instrukcje lub pomoc techniczną można otrzymać w naszym dziale obsługi
klienta telefonicznie, w Internecie lub na technicznym forum internetowym.
Nr RGA:
Ulica, numer domu
Telefon
Produkt, model / nr usługi
miejsce zakupu (sklep)
Imię, nazwisko
Kod pocztowy, miejscowość
Data zakupu
KÍSÉRŐ SZERVIZDOKUMENTUM / SERVICE-DOCUMENT
Töltse ki hiánytalanul nyomtatott betűvel és mellékelje a számla másolatát!
Hiba részletes leírása
(adott esetben csatolja külön lapon a hibaüzenetet, valamint a képeket)
Garancia/jótállás
A kereskedő a törvényben meghatározott 24 hónapos szavatossági időn belül vállal garanciát
az értékesített termékre (az akkumulátorokra 6 hónap a garancia). Törvényi jogait nem korlá-
tozza a gyártói garancia. A vásárlót az eladóval szemben törvényben meghatározott sza-
vatossági idő illeti meg, amely nem módosítható a fogyasztó kárára. A szavatossági idő a ter-
mék vásárlásának napján kezdődik. A Chamberlain Kft. garantálja az első vevőnek, aki ezt a
terméket kiskereskedelmi értékesítés során megvásárolja (kiskereskedelmi vásárló), hogy a
termék minden anyag- és gyártási hibától mentes (az esetleges hosszabb garanciaidőre
vonatkozó információkat lásd a termékleírásban vagy a kereskedelmi csomagoláson).
A pénztárblokk a vásárlás igazolására szolgál! A garancia kizárólag a hibásnak talált ter-
mékalkatrészek javítására, illetve cseréjére korlátozódik. Jelen garancia nem érvényes azokra
a káreseményekre, amelyek a nem megfelelő használatából adódnak, ideértve a besz-
erelésre, működtetésre és karbantartásra vonatkozó útmutatásoknak nem teljesen megfelelő
használatot; illetve a szükséges karbantartási és beállítási munkálatok elmulasztását,
valamint a terméken a Chamberlain által kifejezetten nem engedélyezett alkalmassá tételi
célú módosítások végrehajtását, ilyen tartozékok használatát, illetve egyéb ilyen módosítások
végrehajtását. Olyan munkaköltségeket sem fedez, amelyek a megjavított vagy kicserélt
készülék, ill. e készülék pótakkumulátorainak kiszerelése, ill. visszaszerelése miatt
keletkeztek.
Visszaküldés a Chamberlain-nek
Amennyiben a megjavíttatni kívánt terméket nem a kereskedőnek, hanem közvetlenül a
Chamberlain cégnek szeretné elküldeni, egy RGA-számra (visszaküldési szám) lesz szük-
sége. Ezt a számot beszerezheti a +49 1805 466 368 79* telefonszámon vagy a www.cham-
berlain.de internetcímen. A bejelentés nélküli küldeményeket egyáltalán nem vagy csak
hosszabb határidővel tudjuk feldolgozni! Használja a visszaküldéshez szükséges űrlapot. A
hiba pontos leírása meggyorsítja a feldolgozást. Nem minden országból van lehetőség a ter-
mékek visszaküldésére.
Tartozékok és pótalkatrészek
A megvásárolt termékhez gyakran még sokkal a garancia letelte után is kaphatók pótalka-
trészek és tartozékok. A tájékozódás érdekében lépjen kapcsolatba a legközelebbi
kereskedővel vagy ügyfélszolgálatunkkal. Vagy látogasson el a következő weboldalra:
www.chamberlain.eu
Probléma önálló megoldása!
Olvassa el a termékhez tartozó kezelési útmutatót és a gyakran ismételt kérdéseket (FAQ).
Számtalan hiba esetén nincs vagy csak kis mértékű a műszaki meghibásodás, amely ezáltal
gyorsan elhárítható. Útbaigazításért és technikai segítségért forduljon ügyfélszol-
gálatunkhoz telefonon, az interneten vagy az internetes műszaki fórumon.
RGA-szám:
Utca, házszám
Tel.
Termék, modell / szervizszám
Hol kapható (kereskedők)
Utónév, név
Irányítószám, helység
Vásárlás ideje:
SERVISNÝ SPRIEVODNÝ LÍSTOK/SERVISNÝ DOKUMENT
Prosím, vyplňte kompletne tlačenými písmenami a pripojte kópiu účtu!
Detailný popis chyby
(Príp. doplňte chybové hlásenie, ako aj obrázky na zvláštnom liste)
Ručenie/záruka
Predajca ručí zásadne v rámci zákonného ručenia 24 mesiacov na predaný tovar (batérie na
6 mesiacov). Vaše zákonné práva sa týmto ručením neobmedzujú. Záruka prináleží zo
zákona kupujúcemu voči predajcovi a nemôže sa zmeniť v nevýhodu spotrebiteľa. Začína
dňom, kedy bol produkt nadobudnutý. Firma Chamberlain GmbH ručí voči prvému kupujúce-
mu, ktorý tento produkt nadobudol v maloobchode („kupujúci v maloobchode“), že je produkt
od dátumu nadobudnutia bez akýchkoľvek škôd na materiáli, resp. chýb výroby (Prípadné
dlhšie záručné lehoty nájdete v popise produktu alebo na predajnom obale.). Pokladničný
doklad platí ako dôkaz pre kúpu! Predložené ručenie sa obmedzuje výlučne na opravu, resp.
výmenu dielov produktu, ktoré boli uznané ako chybné. Predložené ručenie neplatí na škody,
ktoré je možné vyvodiť z nesprávneho používania, vrátane každého používania, ktoré nezod-
povedá presne návodom vzhľadom na inštaláciu, prevádzku a ošetrovanie, ako aj zo
zmeškania potrebných údržbových a nastavovacích prác, resp. realizácie adaptácií, použitia
príslušenstva alebo zmien na tomto produkte, ktoré neboli výslovne dovolené firmou Cham-
berlain. Tiež nepokrýva pracovné náklady na demontáž, resp. opätovné zabudovanie
opraveného alebo vymeneného prístroja alebo jeho náhradných batérií.
Spätné zásielky firme Chamberlain
Ak nechcete poslať produkt na opravu vášmu predajcovi, ale ho chcete poslať priamo firme
Chamberlain, potrebujete vopred číslo RGA (číslo spätnej zásielky). Toto číslo dostanete
vopred na tel. čísle +49 1805 466 368 79* alebo na internete na stránke
www.chamberlain.de. Spätné zásielky bez ohlásenia spôsobia dlhšie časy spracovania alebo
sa nebudú môcť spracovať! Prosím, využite náš formulár pre spätnú zásielku. Dobrý popis
chyby skracuje spracovanie. Spätné zásielky nie sú možné zo všetkých krajín.
Príslušenstvo a náhradné diely
Náhradné diely alebo príslušenstvo pre váš produkt sú dostupné často ešte dlho po zaniknutí
ručenia. Kontaktujte vášho predajcu alebo náš servis a opýtajte sa na to cielene. Alebo nás
navštívte na internete na stránke: www.chamberlain.eu
Odstráňte problémy svojpomocne!
Prosím, prečítajte si návod na obsluhu k vášmu produktu a náš FAQ (Frequently Asked
Questions = často kladené otázky). Pri mnohých poruchách nejde o žiadnu alebo iba malú
technickú chybu, ktorú môžete sami rýchlo odstrániť.
Chýbajúci návod alebo technickú pomoc získate v našom servise, telefonicky, na inter-
nete alebo na technickom internetovom fóre.
RGA č.:
Ulica, číslo domu
Telefón
Produkt, model/servisné č.
Miesto kúpy (predajca)
Meno, priezvisko
PSČ, miesto
Dátum kúpy
SPREMNI SERVISNI LIST / SEVISNI DOKUMENT
V celoti ga izpolnite s tiskanimi črkami in priložite kopijo računa!
Podroben opis napake
(morebiti dopolnite s sporočilom o napaki in slikami na posebnem listu)
Garancija / jamstvo
Načeloma jamči trgovec za prodano blago v zakonite garancijskem roku 24 mesecev (za
baterije 6 mesecev). Ta proizvajalčeva garancija ne omejuje vaših zakonitih pravic. Garancija
je zakonsko zagotovljena kupcu proti prodajalcu in je ni mogoče spremeniti v škodo potrošni-
ka. Začne veljati z dnevom, ko kje bil izdelek kupljen. Chamberlain GmbH garantira prvemu
kupcu, ki je kupil ta izdelek v trgovini na drobno ("Kupec v trgovini na drobno"), da je ta
izdelek od dneva nakupa brez kakršnega koli materialne škode oz. napake pri izdelavi
(morebitne daljše garancijske čase boste našli v opisu izdelka ali na prodajni embalaži). Bla-
gajniški račun velja kot dokazilo nakupa! Pričujoča garancija je omejena izključno na popravi-
lo oz. zamenjavo tega izdelka, za katerega se je ugotovilo, da je pokvarjen. Pričujoča garanci-
ja ne velja za škodo, ki izhaja iz nepravilne uporabe, vključno z vsako uporabo, ki ne ustreza
natančno navodilom glede namestitve, obratovanja in nege ter zamujene obveznosti potreb-
nega servisiranja ali nastavitev, oz. izvajanja prilagajanj, spremembe opreme sprememb tega
izdelka, ki jih ni izrecno odobrilo podjetje Chamberlain. Ne pokriva tudi stroškov dela za dme-
ontažo oz. ponovno montažo popravljene ali zamenjane naprave ali njegovih nadomestnih
baterij,.
Povratne pošiljke podjeteju Chamberlain
Če bi radi izdelek poslali v popravilo neposredno podjetju Chamberlain in ne svojemu trgovcu,
potrebujete pred tem številko RGA (številko za povratno pošiljko). To številko prejmete na
telefonski številki +49 1805 466 368 79* ali v internetu na naslovu www.chamberlain.de.
Povratne pošiljke brez najave bodo povzročile daljši čas obdelave ali pa je sploh ne bomo
mogli obdelati! Izkoristite obrazec za povratne pošiljke. Dober opis napake skrajša obdelavo.
Povratne pošiljke niso mogoče iz vseh držav.
Oprema in nadomestni deli
Nadomestni deli ali oprema za vaš izdelek so na voljšo še dolgo po tem, ko preneha veljati
garancija. Namensko lahko vprašate pri svojem trgovci ali v našem servisu. Ali pa nas
obiščite na spletnem naslovu: www.chamberlain.eu
Probleme odpravite sami!
Preberite navodila za uporabo izdelka in poglavje FAQ (Frequently Asked Questions = pogos-
to postavljena vprašanja). Pri številnih motnjah ne gre za tehnično okvaro, ali je ta le manjša,
ki pa jo lahko sami odpravite zelo hitro.
Manjkajoča navodila ali tehnično pomoč boste prejeli v našem servisu po telefonu, na
internetu ali v tehničnem internetnem forumu.
Štev. RGA:
Ulica, hišna številka
Telefon
Izdelek, model / štev. servisa
kje je kupljen (trgovec)
Ime in priimek
Poštna številka, kraj
Datum nakupa
POPRATNI DOKUMENT ZA SERVIS / SERVICE-DOCUMENT
Molimo popunite velikim tiskanim slovima i priložite presliku računa!
Detaljan opis greške
(eventualno dopuniti dojavom greške te slikama na posebnom papiru)
Jamstvo / garancija
U načelu jamči trgovac u okviru zakonske garancije od 24 mjeseca za prodanu robu (za
baterije 6 mjeseci). Vaša zakonska prava nisu ograničena ovim jamstvom proizvođača.
Kupac ima zakonsko pravo na jamstvo prema prodavaču i ne može se promijeniti na štetu
potrošača. Ono počinje s danom, kada je nabavljen proizvod. Tvrtka "Chamberlain" GmbH
(d.o.o.) jamči prvom kupcu koji je ovaj proizvod kupio u maloprodaji ("trgovac u maloprodaji")
da je od datuma nabavke bez ikakvih materijalnih oštećenja, odn. grešaka u proizvodnji
(Možebitna duža jamstvena vremena naći ćete u opisu proizvoda ili na ambalaži proizvoda.).
Račun vrijedi kao dokaz o kupovini! Ovo jamstvo ograničava se isključivo na popravak,
odnosno, zamjenu dijelova ovog proizvoda koji su ocijenjeni kao neispravni. Ovo jamstvo ne
vrijedi za štete koje su uzrokovane neispravnim korištenjem, uključujući i svako drugo
korištenje koje ne odgovara točno Uputama glede instalacije, rada i njezi, kao i u slučaju
propuštanja potrebitih radova na održavanju ili podešavanju, odnosno izvođenju radova na
adaptaciji, korištenja pribora i promjena na ovom proizvodu koje nije izričito odobrila tvrtka
"Chamberlain". Ono ne pokriva niti troškove rada za rastavljanje, odn. ponovnu ugradnju
popravljenog ili zamijenjenog uređaja ili njegovih zamjenskih baterija.
Vraćanje tvrtki „Chamberlain“
Ako proizvod radi popravka ne želite poslati svom trgovcu, već neposredno tvrtki "Chamber-
lain" , potreban Vam je prije toga takozvani "RGA broj" (broj povratne pošiljke). Isti ćete dobiti
unaprijed na broj telefona +49 1805 466 368 79* ili na našim mrežnim stranicama www.cham-
berlain.de. Povratne pošiljke bez najave prouzrokuju duža vremena obrade ili ih se uopće ne
može obraditi! Molimo Vas da koristite obrazac za povratnu pošiljku. Dobar opis greške
skraćuje obradu. Povratne pošiljke nisu moguće iz svih zemalja.
Pribor i rezervni dijelovi
Rezervni dijelovi ili pribor za Vaš proizvod mogu se često dobiti još dugo vremena nakon
prestanka jamstva. Kontaktirajte svog trgovca ili našu službu i postavite točno ciljano pitanje,
a možete nas potražiti i na mrežnim stranicama pod www.chamberlain.eu
Sami otklonite probleme!
Molimo pročitajte Upute za rukovanje ovim proizvodom te FAQ (Frequently Asked Questions
= česta pitanja). Kod mnogih smetnji uopće ne postoji greška ili se radi o neznatnoj tehničkoj
grešci koju vrlo brzo možete i sami otkloniti.
Nedostajuće upute Ili tehničku pomoć možete dobiti od naše Službe za korisnike tele-
fonski, na mrežnim stranicama i na tehničkom forumu na mrežnim stranicama.
RGA-br.:
Ulica i kućni broj
Telefon
Proizvod, model / br. servisa
mjesto kupnje (trgovac)
Ime i prezime
Pošt. br. i mjesto
Datum kupnje
FIÞĂ DE DATE PENTRU SERVICE/DOCUMENT SERVICE
Completaţi toate datele cu litere de tipar ţi anexaţi o copie a facturii!
Descrierea detaliată a defecţiunii
(dacă este cazul, completaţi cu mesajul de eroare, precum ţi imagini pe o coală separată)
Garanţie
In principiu, distribuitorul oferă pentru produsul vândut perioada legală de garanţie de 24 de
luni (6 luni pentru baterii). Drepturile dvs. legale nu sunt limitate de prezenta garanţie a pro-
ducătorului. Cumpărătorul poate face uz de garanţie în mod legal faţă de vânzător þi aceasta
nu poate fi modificată în detrimentul consumatorului. Aceasta începe în ziua în care se achiz-
iţionează produsul. Chamberlain GmbH îi garantează primului cumpărător care a achiziţionat
prezentul produs în cadrul comerţului cu amănuntul („Cumpărător din comerţul cu amănuntul)
că acesta nu va prezenta niciun fel de defecte ale materialelor, respectiv niciun fel de defecte
de fabricaţie începând cu data achiziţionării (Toate perioadele de garanţie mai lungi sunt
specificate în descrierea produsului sau pe ambalaj). Bonul de casă este considerat drept
dovadă pentru cumpărare! Prezenta garanţie se limitează exclusiv la repararea, respectiv
înlocuirea pieselor prezentului produs care sunt constatate ca fiind defecte. Prezenta garanţie
nu se aplică pentru daunele care sunt cauzate de utilizarea incorectă, inclusiv orice utilizare
care nu este în conformitate cu instrucţiunile referitoare la instalare, funcţionare þi întreţinere,
precum þi omisiunea de a realiza lucrările de întreţinere þi reglare necesare, respectiv
realizarea de adaptări, utilizări de accesorii sau modificări la prezentul produs care nu sunt
aprobate în mod expres de Chamberlain. De asemenea, aceasta nu acoperă costurile pentru
demontarea, respectiv remontarea unui aparat reparat sau înlocuit sau a bateriilor de schimb
ale acestuia.
Returnarea către Chamberlain
Dacă nu doriţi să trimiteţi un produs pentru reparaţii la distribuitorul dvs., ci direct companiei
Chamberlain, atunci aveţi nevoie de un număr de returnare. Puteţi să obţineţi acest număr la
numărul de telefon +49 1805 466 368 79* sau pe Internet la adresa www.chamberlain.de.
Returnările fără o notificare necesită perioade de prelucrare mai lungi sau pot să nu fie prelu-
crate deloc! Vă rugăm să utilizaţi formularul de returnare. Furnizarea unei descrieri adecvate
a defecţiunii scurtează perioada de prelucrare. Returnările nu sunt posibile din toate ţările.
Accesorii þi piese de schimb
Piesele de schimb sau accesoriile pentru produsul dvs. sunt disponibile adeseori mult timp
după expirarea garanţiei. Contactaţi-l pe distribuitorul dvs. sau serviciul nostru þi puneţi între-
bări cu scop precis. Sau vizitaţi-ne pe Internet la adresa: www.chamberlain.eu
Remediaţi problemele singur!
Citiţi Instrucţiunile de utilizare pentru produsul dvs. ţi Întrebările frecvente. În cazul multor
defecţiuni nu există niciun defect tehnic sau există unul mic care poate fi remediat repede de
dvs. Puteţi obţine o instrucţiune care lipseţte sau asistenţă tehnică de la serviciul nos-
tru telefonic, pe Internet sau pe forumul tehnic de pe Internet.
Nr. de returnare:
Strada, nr.
Telefon
Produs, Model / Nr. service
locul achiziţionării (distribuitor)
Prenume, nume
Cod poţtal, Localitate
Data achiziţionării
is
is
FYLGISKÍRTEINI/SKJAL FYRIR ÞJÓNUSTUAÐILA
Vinsamlegast fyllið út skýrt og greinilega með prentstöfum og látið afrit af reikningi fylgja með!
Nákvæm lýsing á bilun
(Látið fylgja með villuboð, ef við á, sem og myndir á aðskildum blöðum)
Ábyrgð
Í grundvallaratriðum ábyrgist söluaðilinn vöruna samkvæmt lögum innan ábyrgðartímabilsins
sem gildir í 24 mánuði frá kaupum hennar (ábyrgðartími fyrir rafhlöður er 6 mánuðir).
Lögbundin réttindi kaupandans skerðast ekki með þessari framleiðendaábyrgð. Lögum
samkvæmt verndar ábyrgðin kaupandann í viðskiptum sínum við söluaðilann og henni má
ekki breyta neytandanum í óhag. Ábyrgðin tekur gildi á þeim degi þegar varan er keypt.
Chamberlain GmbH ábyrgist, gagnvart fyrsta kaupandanum sem keypt hefur þessa vöru í
smásöluverslun („smásöluneytanda“), að varan sé laus við hvers konar efnis- eða framleiðslu-
galla frá og með kaupdegi hennar (upplýsingar um mögulega lengri ábyrgðartíma má finna í
vörulýsingunni eða á umbúðunum). Kassakvittunin gildir sem staðfesting á kaupunum!
Ábyrgðin tekur eingöngu til viðgerða eða skipta á þeim hlutum vörunnar sem reynast gallaðir.
Ábyrgðin tekur ekki til skemmda sem rekja má til rangrar notkunar eða notkunar sem ekki
samræmist leiðbeiningum og á við um uppsetningu, notkun og umhirðu vörunnar sem og
skemmda sem rekja má til þess að nauðsynlegu viðhaldi og stillingum hafi ekki verið sinnt.
Auk þess nær hún ekki yfir skemmdir af völdum ósamþykktra breytinga á vörunni eða notku-
nar á aukabúnaði sem Chamberlain hefur ekki mælt með. Ábyrgðin nær ekki yfir
viðgerðakostnað sem hlýst af því að taka í sundur og endurbyggja tæki sem gert hefur verið
við eða skipt út, né heldur kostnað við rafhlöðuskipti þess.
Endursendingar til Chamberlain
Ef óskað er eftir að senda vöruna til viðgerðar beint til Chamberlain í stað söluaðilans skal
fyrst útvega RGA-númer (endursendingarnúmer). Númerið má fá í síma +49 1805 466 368
79* eða á vefsíðunni www.chamberlain.de. Endursendingar sem ekki hafa verið skráðar fyrir-
fram geta tafið afgreiðslutímann eða leitt til þess að þær verði ekki afgreiddar! Vinsamlegast
notið endursendingareyðublaðið. Ef bilunarlýsingin er greinargóð styttist afgreiðslutíminn.
Endursendingar eru ekki í boði frá öllum löndum.
Aukabúnaður og varahlutir
Oft er mögulegt að fá varahluti eða aukabúnað fyrir vöruna eftir að gildistími ábyrgðarinnar er
runninn út. Hafið samband við söluaðilann eða þjónustudeild okkar og spyrjist fyrir. Einnig má
fá upplýsingar á slóðinni: www.chamberlain.eu
Vandamál leyst á eigin spýtur!
Vinsamlegast lesið notkunarleiðbeiningarnar fyrir vöruna og listann yfir algengar spurningar
(FAQ, Frequently Asked Questions). Að baki ýmsum bilunum liggur enginn eða aðeins
smávægilegur tæknigalli sem hægt er að lagfæra fljótt og á eigin spýtur.
Hægt er að fá leiðbeiningar eða tæknilega aðstoð í gegnum þjónustusímann, á vef-
síðunni eða á tæknispjallrásinni á netinu.
RGA-Nr.:
Vara, gerð vöru / þjónustunr.
Fornafn, eftirnafn
Póstnúmer, staður
Sími
Varan var keypt hjá (söluaðili)
Kaupdagur
Gata, húsnúmer
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288

LiftMaster Evolution LM80EV Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului