Solac AB2700 Specificație

Marca
Solac
Categorie
aspiratoare
Model
AB2700
Tip
Specificație
57
• ROMANA
IMPORTANT
Citiţi aceste instrucţiuni înainte de a porni aparatul.
Verificaţi dacă tensiunea electrică din locuinţa dumneavoastră corespunde cu cea
menţionată pe plăcuţa cu specificaţii a aparatului.
Nu folosiţi niciodată aspiratorul fără ca sacul de hârtie sau filtrele de protecţie să
fie corect montate.
Nu aspiraţi cenuşă fierbinte, aşchii, obiecte ascuţite sau lichide.
Scoateţi întotdeauna aparatul din priză după utilizare, înainte de a-l curăţa sau
de a schimba filtrele. Trageţi întotdeauna de ştecher, nu de cablu.
Feriţi aspiratorul de sursele de căldură.
Nu trageţi tare de cablu şi niciodată mai departe de marcajul roşu care semna-
lează capătul acestuia.
În cazul în care cablul flexibil de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlo-
cuit la o unitate service autorizată de producător, deoarece sunt necesare scule
speciale.
Nu manevraţi aspiratorul şi nici ştecherul cu mâinile ude.
Nu introduceţi aspiratorul în apă şi nu îl umeziţi.
IMPORTANT: Atunci când doriţi să aruncaţi aparatul dumneavoastră, NU îl
aruncaţi la gunoi. Duceţi-l la cel mai apropiat PUNCT DE COLECTARE a
materialelor uzate, pentru a fi prelucrat corespunzător. În acest fel veţi
contribui la eforturile de conservare a mediului înconjurător.
ELEMENTE COMPONENTE PRINCIPALE
1. Clapetă pentru deschiderea compartimentului în care se găseşte sacul.
2. Compartimentul în care se găseşte sacul.
3. Sac de colectare a prafului
4. Dispozitiv igienic pentru închiderea sacului.
5. Conexiune pentru furtunul flexibil al aspiratorului.
6. Indicator de umplere a sacului.
7. Filtru pentru evacuarea aerului.
8. Butonul capacului de la filtrul pentru evacuarea aerului.
9. Filtru pentru protejarea motorului.
10. Buton pornit - oprit
11. Buton pentru înfăşurarea cablului de alimentare.
12. Regulator electronic al puterii.
13. Mâner cu regulator mecanic al puterii.
Aspirador AB2750-2700-2720 57 13/11/07, 18:22:41
58
14. Furtun flexibil
15. Clapete pentru desfacerea furtunului flexibil
16. Tub telescopic din metal
17. Perie pentru podele, covoare, ...
18. Perie specială pentru podele din lemn şi parchet. (Numai pentru modelul AB
2720-AB2750).
19. Vârf pentru aspirarea în deschizături, colţuri, ...
20. Perie pentru tapiţerie
21. Mâner pentru transport
22. Suportul sacului
23. Buton pentru perie
INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATOR
Verificaţi fixarea corectă a sacului (3) şi a filtrelor (7 şi 9). Consultaţi secţiunea
următoare (Schimbarea sacului, a filtrului pentru protejarea motorului şi a filtru-
lui de evacuare a aerului).
Un opritor de siguranţă împiedică închiderea aspiratorului dacă sacul nu este
fixat corect.
Pentru a deschide compartimentul în care se găseşte sacul (2), apăsaţi clapeta
de deschidere a compartimentului (1) şi ridicaţi capacul (fig. 1).
Pentru a închide compartimentul (2) coborâţi capacul şi apăsaţi cu mâna în
apropierea deschizăturii (1) până când auziţi un clic (fig. 2).
Montaţi furtunul flexibil (14) prin introducerea capătului acestuia în deschizătura
de conectare (5), până când auziţi un clic.
Înainte de a folosi aspiratorul, pregătiţi accesoriile pentru suprafaţa care urmea-
ză să fie curăţată. Acestea se prind unele de altele printr-o rotire uşoară. Cape-
tele pot fi fixate direct pe furtunul flexibil (14) sau, pentru suprafeţe greu acce-
sibile, se va monta tubul telescopic din metal (16).
La aceste modele, peria de absorbţie (17) poate fi utilizată pentru toate tipurile
de podele, covoare, covoraşe. Această perie poate fi retrasă, în funcţie de supra-
faţa care urmează a fi aspirată. Pentru a schimba poziţia periei, apăsaţi butonul
pentru perie (23) cu piciorul (fig. 3). Vă recomandăm ca la curăţarea podelelor
tari, a podelelor din lemn şi parchet să folosiţi peria, iar la curăţarea covoarelor
şi a covoraşelor să retrageţi peria.
Peria specială pentru PARCHET (18), cu fire naturale, poate fi folosită pentru
podele din lemn şi parchet.
Acest model include un accesoriu pentru spaţii înguste, deschizături şi colţuri
(19) precum şi un accesoriu pentru tapiţerie (20). Aceste accesorii se fixează direct
pe furtunul flexibil (14) sau pe tubul telescopic din metal (16).
În acest moment aspiratorul poate fi introdus în priză. Pentru aceasta, scoateţi cablul
de alimentare şi apăsaţi butonul (10) pentru a pune în funcţiune aspiratorul.
Folosiţi regulatorul (12) pentru a regla puterea de aspirare.
Puterea de aspirare poate fi de asemenea reglată mecanic, prin deschiderea sau
închiderea mecanismului de pe mâner (13).
Aspirador AB2750-2700-2720 58 13/11/07, 18:22:42
59
După ce aţi terminat, opriţi aspiratorul prin apăsarea butonului (10). Scoateţi-l
din priză şi apăsaţi butonul (11) pentru a înfăşura cablul de alimentare. Ţineţi în
mână ştecherul cablului de alimentare pentru a evita lovirea acestuia de carcasa
aspiratorului.
Dacă doriţi, puteţi folosi mânerul (21) pentru a transporta aspiratorul în diferite
locuri, în timp ce îl folosiţi şi pentru a ajunge în locuri greu accesibile.
ÎNLOCUIREA SACULUI, A FILTRULUI PENTRU
PROTEJAREA MOTORULUI ŞI A FILTRULUI
PENTRU EVACUAREA AERULUI
ÎNLOCUIREA SACULUI 3
Atunci când indicatorul (6) este complet roşu, trebuie montat în aspirator un nou
sac de hârtie. Indicatorul poate arăta roşu şi dacă există obiecte înţepenite pe
furtun sau într-unul din accesorii. Pentru a afla dacă aceasta este problema opri-
ţi aspiratorul, scoateţi furtunul flexibil şi porniţi din nou aspiratorul. Dacă indica-
torul nu arată roşu, curăţaţi furtunul flexibil şi accesoriul acestuia.
Pentru a înlocui sacul de hârtie, opriţi aspiratorul şi scoateţi-l din priză, apoi
procedaţi după cum urmează:
1. Deschideţi compartimentul sacului apăsând pe clapeta (1), apoi ridicaţi capa-
cul (fig. 1).
2. Sacul de hârtie are la intrare un dispozitiv igienic pentru închidere, pentru a
asigura o igienă maximă. Atunci când scoateţi sacul, ţineţi-l bine de margini-
le laterale şi trageţi în sus piesa centrală din carton (fig. 4).
3. Introduceţi noul sac de hârtie pe ghidajul pentru montare (22). Asiguraţi-vă
că săgeata de pe muchea inferioară a sacului este îndreptată în jos şi verifi-
caţi că marginea de carton a sacului este în interiorul ghidajului din compar-
timentul sacului (22), apoi împingeţi sacul până la capătul ghidajului (22) (fig.
5). Sacul trebuie să fie montat corect: asiguraţi-vă de acest lucru prin veri-
ficarea marginii de carton a sacului. Aceasta trebuie să se potrivească pe
deschiderea de admisie a aspiratorului.
FILTRU PENTRU PROTEJAREA MOTORULUI 9
Atunci când filtrul pentru protejarea motorului (9) este murdar (o dată sau de
două ori pe an, în funcţie de frecvenţa utilizării), deschideţi aspiratorul şi scoa-
teţi filtrul vertical (8) trăgând în sus de marginea acestuia (fig. 6). Scuturaţi bine
filtrul sau spălaţi-l dacă este foarte murdar, apoi lăsaţi-l să se usuce complet. Nu
folosiţi niciodată aspiratorul fără filtrul pentru protejarea motorului.
Aspirador AB2750-2700-2720 59 13/11/07, 18:22:43
60
SCHIMBAREA FILTRULUI PENTRU EVACUAREA
AERULUI 7
Filtrul pentru evacuarea aerului (7) trebuie de asemenea schimbat o dată sau de
două ori pe an. Scoateţi capacul de la filtrul pentru evacuarea aerului (7) apăsând
pe partea superioară a butonului pentru deschiderea capacului (8), până când
auziţi un clic (fig. 7) şi scoateţi filtrul. Scuturaţi bine filtrul sau spălaţi-l dacă este
foarte murdar, apoi lăsaţi-l să se usuce complet; puneţi-l la loc atunci când este
curat. Nu folosiţi niciodată aspiratorul fără filtrul pentru evacuarea aerului.
Puneţi la loc filtrul şi capacul. Pentru aceasta, ridicaţi mânerul pentru transport
(21) şi aliniaţi ghidajele de pe capacul de la filtrul pentru evacuarea aerului cu
orificiile de pe partea superioară a carcasei aspiratorului; apăsaţi pe butonul de
deschidere a capacului (8) până când auziţi un clic (fig. 8).
Aspirador AB2750-2700-2720 60 13/11/07, 18:22:45
/