Citizen CX-123N Manual de utilizare

Marca
Citizen
Categorie
calculatoare
Model
CX-123N
Tip
Manual de utilizare
Printing calculator
Kalkulator s pisačem
Kalkulátor s tiskem
Strimmelregner
Rekenmachine met printer
Tulostava laskin
Machine à calculer imprimante
Druckrechner
Szalagos számológép
Calcolatore con stampante incorporata
Kalkulator med printer
Kalkulator drukujący
Calculator cu imprimantă
Печатающий калькулятор
Kalkulator sa štampačem
Kalkulátor s tlačou
Kalkulator s tiskalnikom
Calculadora impresora
Bordsräknare med utskrift
CX-123N
Instruction manual
Upute za upotrebu
Návod k obsluze
Betjeningsvejledning
Gebruiksaanwijzing
Käyttöohjekirja
Mode d’emploi
Anweisungshandbuch
Kezelési útmutató
Istruzioni d’uso
Instruksjonsmanual
Instrukcja obsługi
Manual de instrucţiuni
Инструкция по эксплуатации
Uputstvo za upotrebu
Užívateľská príručka
Navodila za uporabo
Manual de instrucciones
Bruksanvisning
DESCRIEREA TASTELOR ŞI ÎNTRERUPĂTOARELOR
la Taste numerice
Folosite pentru introducerea numerelor în calculator.
…………… Tastă de punct zecimal
Folosită pentru introducerea punctului zecimal.
…………… Tastă de schimbarea semnului
Schimbă semnul datelor din registrul X.
……… Taste de înmulţire şi împărţire
Memorează comenzile de înmulţire şi împărţire şi efectuează
comenzile înmulţire şi împărţire memorate anterior.
Efectuează calcule repetate de înmulţire şi împărţire.
…………… Tastă egal
Efectuează înmulţire, împărţire, %, calcule de constante şi alte
calcule.
…………… Tastă de deplasare a cifrei
Deplasează spre dreapta cu câte o cifră numerele afişate
înainte de a fi apăsată orice tastă funcţională.
…………… Tastă de ştergerea introducerilor
Când este apăsată această tastă după introducerea unui
număr. Şterge numărul introdus.
În alte situaţii, şterge afişajul şi toate calculele înregistrate, cu
excepţia memoriei.
…………… Tastă de procente
Efectuează calcule procentuale.
…………… Tastă de subtotal
Folosită pentru afişarea şi tipărirea conţinutului întregii memorii
…………… Tastă de total
Afişează şi tipăreşte conţinutului întregii memorii şi o şterge.
…………… Tastă plus
Adaugă o sumă la registru. Pentru a adăuga aceeaşi sumă
mai mult de o dată (adunare repetată), introduceţi această
sumă o dată şi apăsaţi tasta plus de câte ori este necesar.
Dacă această tastă este apăsată imediat după tasta
, ea
lucrează ca tastă plus procentuală.
…………… Tastă minus
Pentru a scădea aceeaşi sumă mai mult de o dată (scădere
repetată), introduceţi această sumă o dată şi apăsaţi tasta
minus de câte ori este necesar. Dacă această tastă este
apăsată imediat după tasta
, ea lucrează ca tastă minus
procentuală.
…………… Tastă subtotal Memorie 1
Când apăsaţi această tastă o dată, afişează şi tipăreşte
conţinutul memoriei1 independente.
Când apăsaţi această tastă de două ori, afişează şi tipăreşte
conţinutul memoriei1 independente şi îl şterge.
…………… Tastă de adaos comercial
Pentru calcularea preţului de vânzare sau achiziţie cu marjă de
profit.
0
9
00
·
+/-
×
÷
=
CE/C
%
+
-
…………… Tastă de avans hârtie
…………… Tastă plus Memorie 1
Adaugă o sumă la memoria1. Dacă există un calcul în
aşteptare, tasta plus memorie va completa calculul şi va
adăuga rezultatul în memorie.
…………… Tastă minus Memorie1
Scade o sumă din memoria1. Dacă există un calcul în
aşteptare, tasta minus memorie1 va completa calculul şi va
scădea suma din memorie.
…………… Tastă de includere impozit
Calculează suma, inclusiv impozitul cu rata impozitului.
…………… Tastă de discont
Calculează suma exclusiv impozitul cu rata impozitului.
…………… Tastă de presetare rată impozit
Folosită pentru introducerea ratei impozitului.
…………… Tastă de tipărire
Va tipări o intrare curentă ca identificator ca număr de factură
cu semnul # în marginea din stânga a rolei de hârtie.
…………… Tastă de total general
Afişează şi tipăreşte conţinutului memoriei totalului general.
Apăsaţi tasa GT de două ori pentru a apela şi şterge memoria
totalului general.
…………… Contor articole
…………… Întrerupător selectare zecimale
ZECIMAL A Mod adăugare
F…………… Complet mobilă
0,2,4,6 ........... Punct zecimal fix.
…………… Întrerupător de rotunjire
ROTUNJIRE 5/4 …………… Rotunjire oprită
…………… Rotunjire în minus
…………… Rotunjire în plus
…………… Întrerupător memorie total general
OFF ON OFF Memoria totalului general nu este activată.
GT ON Rezultatele finale ale adunărilor şi scăderilor sunt
adunate automat în memoria GT conform semnului.
…… PORNIT OPRIT TIPĂRIRE
OFF Alimentarea este oprită.
ON Alimentarea este pornită, dar imprimanta este
inactivă.
PRINT Imprimanta este activată.
M+ II …… Tastă plus Memorie 2
Adaugă o sumă la memoria2. Dacă există un calcul în aşteptare,
tasta plus memorie2 va completa calculul şi va adăuga
rezultatul în memorie.
M- II …… Tastă minus Memorie 2
Scade o sumă din memoria2. Dacă există un calcul în
aşteptare, tasta minus memorie2 va completa calculul şi va
scădea suma din memoria2.
MRC II …… Tastă subtotal Memorie 2
Când apăsaţi această tastă o dată, afişează şi tipăreşte
conţinutul memoriei2 independente.
Când apăsaţi această tastă de două ori, afişează şi tipăreşte
conţinutul memoriei2 independente şi îl şterge.
NOTĂ: IEŞIREA TREBUIE FIE INSTALA APROAPE DE
ECHIPAMENT ŞI TREBUIE SĂ FIE UŞOR ACCESIBILĂ.
1. Addition and subtraction
Zbrajanje i oduzimanje
Sčítání a odčítání
Addition og subtraktion
Optellen en aftrekken
Yhteen- ja vähennyslasku
Addition et soustraction
Addition und Subtraktion
Összeadás és kivonás
Addizione e sottrazione
Addisjon og subtraksjon
Dodawanie i odejmowanie
Adunare şi scădere
Сложение и вычитание
Sabiranje i oduzimanje
Sčítanie a odčítanie
Prištevanje in odštevanje
Suma y resta
Addition och subtraktion
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
2. Multiplication
Množenje
Násobení
Multiplikation
Vermenigvuldigen
Kertolasku
Multiplication
Multiplikation
Szorzás
Moltiplicazione
Multiplikasjon
Mnożenie
Înmulţire
Умножение
Množenje
Násobenie
Množenje
Multiplicación
Multiplikation
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin yttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
3. Division
Dijeljenje
Dělení
Division
Delen
Jakolasku
Division
Division
Osztás
Divisione
Divisjon
Dzielenie
Împărţire
Деление
Deljenje
Delenie
Deljenje
División
Division
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
Repeat add and mixed calculation
Ponovljeno zbrajanje i kombiniranje računskih radnji
Opakované sčítání a smíšené výpočty
Gentag addition og sammensat beregning
Herhaald optellen en gemengde berekening
Toistuva yhteenlasku ja sekayhtälöt
Répétition d’additions et calculs mixtes
Wiederholte Addition und gemischte Rechnungen
Ismételt összeadás és vegyes számítások
Calcolo misto e di addizione ripetuta
Gjentagende addisjon og blandet kalkulasjon
Powtórzenie dodawania i obliczenia mieszane
Adunare repetată şi calcul combinat
Повторное сложение и смешанные расчеты
Ponovljeno sabiranje i raznorodne kalkulacije
Opakované sčítanie a zmiešané výpočty
Ponovno seštevanje in mešani izračun
Repetición de suma y cálculo mixto
Upprepad addition och blandad beräkning
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
4. Constant multiplication
Množenje s konstantom
Násobení konstantou
Multiplikation med konstant faktor
Constanten vermenigvuldigen
Kertominen vakiolla
Multiplication avec constante
Konstantenmultiplikation
Konstans szorzás
Moltiplicazione con costante
Multiplikasjon med konstant
Mnożenie przez stałą
Înmulţire cu constantă
Умножение на константу
Množenje sa konstantom
Násobenie konštantou
Množenje s konstanto
Multiplicación de constante
Konstant multiplikation
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
5. Constant division
Dijeljenje s konstantom
Dělení konstantou
Division med konstant faktor
Constanten delen
Jakaminen vakiolla
Division avec constante
Konstantendivision
Konstans osztás
Divisione con costante
Divisjon med konstant
Dzielenie przez stałą
Împărţire cu constantă
Деление на константу
Deljenje sa konstantom
Delenie konštantou
Deljenje s konstanto
División de constante
Konstant division
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
6. Reciprocal calculation
Računanje recipročne vrijednosti
Výpočet převrácené hodnoty
Reciprokberegning
Reciproque berekening
Käänteislukulasku
Calcul réciproque
Reziprokberechnung
Reciprokszámítás
Calcolo reciproco
Resiprok kalkulasjon
Obliczenia odwrotności
Calcul invers
Вычисление обратной величины
Kalkulacija recipročne vrednosti
Výpočet prevrátené hodnoty
Obratno sorazmerni izračun
Cálculo recíproco
Omvänd beräkning
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
7. Percentage calculation
Računanje postotka
Výpočet procent
Procentberegning
Percentageberekening
Prosenttilasku
Calcul de pourcentage
Prozentrechnung
Százalékszámítás
Calcolo di percentuale
Prosentberegning
Obliczenia procentowe
Calcul procentaj
Процентные вычисления
Kalkulacija procentualne vrednosti
Výpočet percent
Računanje odstotkov
Cálculo de porcentaje
Procenträkning
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
8. Discount and add-on calculation
Računanje sniženja i povećanja cijena
Výpočet slevy a přirážky
Rabat- og tillægsberegning
Korting- en opslagberekening
Alennus- ja hinnanlisäyslasku
Calcul avec réduction et supplément
Abschlags- und Aufschlagsrechnung
Diszkont- és kiegészítő számítások
Calcolo di sconti e maggiorazioni
Beregning med rabatt og påslag
Obliczenia upustu i dodatku
Calcul de discont şi adaos
Расчеты скидки и наценки
Kalkulacija popusta i doplate
Výpočet zľavy a prirážky
Izračun popusta in prištevanje
Cálculo de descuento y aumento
Beräkning av rabatt och pålägg
($123 less 5% for cash)
(123 USD umanjeno za 5% zbog gotovinskog plaćanja)
(123 USD bez 5 % v hotovosti)
($123 minus 5 % kontantrabat)
($123 min 5% voor contante betaling)
($123 miinus 5 % käteisalennus)
($123 moins 5 % pour paiement en espèces)
($123 minus 5% bei Barzahlung)
($123, készpénzfizetés miatt 5% engedmény)
($123 meno 5% per pagamento in contante)
(123 minus 5 % kontantrabatt)
($123 minus 5% za gotówkę)
(123$ minus 5% pentru numerar)
(123 $ со скидкой 5% при оплате наличными)
($123 minus 5% za gotovinu)
(123 USD bez 5 % v hotovosti)
($ 123 minus 5 % za gotovino)
($123 menos 5% por pago en efectivo)
($123 minus 5 % kontantrabatt)
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
9. Memory calculation
Računanje s memorijom
Výpočet s využitím paměti
Hukommelsesberegning
Geheugenberekening
Muistilasku
Calcul avec mémoire
Speicherrechnung
Memóriaszámítás
Calcolo memoria
Beregning med minne
Obliczenia w pamięci
Calcul memorie
Расчеты с использованием памяти
Kalkulacija sa memorijom
Výpočet s využitím pamäte
Izračun pomnilnika
Cálculo de memoria
Minnesberäkning
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
11. Overflow and error
Prekoračenje i greška
Přetečení a chyba
Overløb og fejl
Overloopfout en andere fout
Ylivuoto ja virhe
Dépassement de capacité et erreur
Überlauf und Fehler
Túlcsordulás és hiba
Sovraccarico ed errore
Overflyt og feil
Przepełnienie i błąd
Depăşire a capacităţii de afişare şi eroare
Переполнение и ошибка
Prepunjena memorija i greška
Pretečeniu a chyba
Presežek in napaka
Desbordamiento y error
Spill och fel
a) 999999999999 + 1 =Overflow
999999999999 + 1 =prekoračenje
999999999999 + 1 = přetečení
999999999999 + 1 =Overløb
999999999999 + 1 =Overloop
999999999999 + 1 = ylivuoto
999999999999 + 1 = dépassement
999999999999 + 1 =Überlauf
999999999999 + 1 =Túlcsordulás
999999999999 + 1 = Sovraccarico
999999999999 + 1 = overflyt
999999999999 + 1 = Przepełnienie
999999999999 + 1 =depăşire a capacităţii de afişare
999999999999 + 1 = переполнение
999999999999 + 1 =prepunjeno
999999999999 + 1 = pretečeniu
999999999999 + 1 =presežek
999999999999 + 1 =Desbordamiento
999999999999 + 1 =Spill
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
b) 1÷0 = error
1÷0 = greška
1÷0 = chyba
1÷0 = fejl
1÷0 = fout
1÷0 = virhe
1÷0 = erreur
1÷0 = Fehler
0 = hiba
1÷0 = errore
1÷0 = feil
0 = błąd
1÷0 = eroare
1÷0 = ошибка
1÷0 = greška
1÷0 = chyba
1÷0 = napaka
1÷0 = error
1÷0 = fel
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
12. Non print calculation
Računanje bez ispisa
Výpočet bez tisku
Udregning uden udskrift
Niet-afdrukberekening
Laskeminen ilman tulostusta
Calcul sans impression
Berechnung ohne Druck
Nem kinyomtatandó számítások
Calcolo senza stampa
Beregning uten utskrift
Obliczenia bez drukowania
Calcul fără tipărire
Расчеты без печати
Kalkulacija bez štampe
Výpočet bez tlače
Izračun brez tiskanja
Cálculo sin impresión
Beräkning utan utskrift
123+123+123=369
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
13. Rounding calculation
Računanje sa zaokruživanjem
Výpočet se zaokrouhlením
Udregning med afrunding
Afrondberekening
Pyöristäminen
Calcul avec arrondi
Rundung
Kerekítési számítások
Calcolo con arrotondamento
Beregning med avrunding
Obliczenia z zaokrąglaniem
Calcul cu rotunjire
Расчеты с округлением
Kalkulacija sa zaokruživanjem
Výpočet sa zaokrúhlením
Izračun z zaokrožanjem
Cálculo de redondeo
Avrundningsberäkning
3=0.333 .......... Round off ............................. 0.33
......... Zaokruživanje ...................... 0.33
......... Zaokrouhlování vypnuto ..... 0,33
......... Afrunding .............................. 0.33
......... Afronden ............................... 0.33
......... Pyöristys pois ....................... 0.33
......... Arrondi désactivé ................. 0.33
......... Runden .................................. 0.33
......... Kerekítés ki ........................... 0.33
......... Arrotondamento ................... 0.33
......... Rund av ................................. 0,33
......... Zaokr. w .............................. 0,33
......... Rotunjire ................................ 0.33
......... округление ............................ 0.33
1÷3=0.333 ………… Zaokr. isklj ………………………… 0.33
………… zaokrúhľovanie vypnuté ………………………… 0,33
………… Zaokroži ………………………… 0,33
………… Redondeo ………………………… 0,33
……… Runda av …………… 0.33
1÷3=0.333 ………. Round down ……………………. 0.33
............ Zaokruživanje na niže .............. 0.33
............ Zaokrouhlování dolů ................ 0,33
............ Nedrunding ............................... 0.33
............ Omlaag afronden ...................... 0.33
............ Pyöristys alaspäin .................... 0.33
............ Arrondi au chiffre inférieur ...... 0.33
............ Abrunden ................................... 0.33
............ Kerekítés lefelé .......................... 0.33
............ Arrotondamento per difetto ...... 0.33
............ Rund ned .................................... 0,33
............ Zaokr. w dół ................................ 0,33
............ Rotunjire în minus ..................... 0.33
............ округление с понижением ...... 0.33
............ Zaokr. naniže .............................. 0.33
............ Zaokrúhľovanie nadol ............... 0,33
............ Zaokroži navzdol ........................ 0,33
............ Redondeo a la baja ……………... 0,33
............ Runda av nedåt ........................... 0.33
/