Wacker Neuson IEe45/34/1,5 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
Instrucțiuni de utilizare
Vibrator de imersie cu acumulator
ACBe
IEe
BP
Tip de mașină ACBe/IEe/BP
Număr material 5100051220
Versiune 02
Data 10/2019
Limba [ro]
5100051220
Toate drepturile sunt rezervate, în special drepturile de autor valabile pe plan mondial, dreptul de multiplicare și
dreptul de distribuire.
Utilizarea acestui material imprimat este permisă persoanei care l-a primit, exclusiv în scopul prevăzut. Este
interzisă multiplicarea sau traducerea parțială sau integrală, fără un acord prealabil scris.
Retipărirea sau traducerea, chiar și parțială, sunt posibile numai cu acordul firmei .
Orice încălcare a prevederilor legale, în special cele referitoare la protecția drepturilor de autor, este urmărită civil
și penal.
lucrează continuu la îmbunătățirea produselor sale ca urmare a dezvoltării tehnice. Din acest motiv trebuie să ne
rezervăm dreptul de a modifica imaginile și descrierile din această documentație, fără ca astfel să rezulte obligația
de modificare a mașinilor deja livrate.
Mașina de pe copertă poate fi prezentată cu echipări speciale (opționale).
Sub rezerva erorilor.
WackerNeusonProduktionGmbH&Co.KG
Wackerstraße 6
85084 Reichertshofen,
www.wackerneuson.com
Tipărit în
Copyright © 2019
Cuprins
iii
[ro] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrucțiuni de utilizare
Cuprins
1 Declarație de conformitate UE
2 Cuvânt înainte
2.1 Introducere........................................................................................................................................ 8
2.2 Locul de păstrare a manualului de utilizare ...................................................................................... 8
2.3 Prevederile pentru prevenirea accidentelor .................................................................................... 10
2.4 Persoane de contact Wacker Neuson ............................................................................................ 10
2.5 Marcarea utilajului........................................................................................................................... 10
2.6 Utilizarea manualului de utilizare .................................................................................................... 10
3 Utilizare
3.1 Utilizarea conform destinației.......................................................................................................... 12
3.2 Utilizarea neconformă destinației prevăzute................................................................................... 12
4 Siguranță
4.1 Simboluri de siguranță și avertizări................................................................................................. 13
4.2 Principiul de bază ........................................................................................................................... 13
4.3 Modificări constructive .................................................................................................................... 14
4.4 Responsabilitatea beneficiarului ..................................................................................................... 14
4.5 Obligațiile beneficiarului.................................................................................................................. 15
4.6 Calificarea personalului .................................................................................................................. 15
4.7 Pericole reziduale ........................................................................................................................... 15
4.8 Instrucțiuni generale de siguranță................................................................................................... 16
4.9 Instrucțiuni de siguranță generale pentru scule electrice................................................................ 18
4.10 Indicații generale privind siguranța pentru acumulator ................................................................... 22
4.11 Întreținerea...................................................................................................................................... 24
5 Descrierea utilajului
5.1 Componente ACBe......................................................................................................................... 26
5.2 Componente și elemente de operare acumulator........................................................................... 26
5.3 Componente IEe............................................................................................................................. 27
5.4 Elemente de operare IEe................................................................................................................ 28
5.5 Componente și elementele de operare încărcător C48/4 ............................................................... 28
5.6 Etichete autocolante de siguranță și indicare ................................................................................. 29
5.7 Etichete autocolante de securitate și indicare IEe .......................................................................... 30
5.8 Etichete autocolante de securitate și indicare pentru acumulator .................................................. 30
6 Transportul
6.1 Transportul...................................................................................................................................... 31
7 Punere în funcțiune
7.1 Prima punere în funcțiune............................................................................................................... 32
7.2 Verificări înainte de punerea în funcțiune ....................................................................................... 32
7.3 Încărcarea și introducerea acumulatorului...................................................................................... 32
Cuprins
iv
Instrucțiuni de utilizare | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [ro]
8 Operare
8.1 Operare........................................................................................................................................... 34
8.2 Indicații importante cu privire la conectarea consumatorilor........................................................... 35
8.3 Punerea în funcțiune....................................................................................................................... 35
8.4 Exploatarea..................................................................................................................................... 35
8.5 Verificarea stării de încărcare a acumulatorului.............................................................................. 36
8.6 Scoaterea din funcțiune .................................................................................................................. 37
8.7 Îndepărtarea acumulatorului ........................................................................................................... 38
9 Întreținerea
9.1 Întreținerea...................................................................................................................................... 39
10 Perturbări în funcționare
10.1 Utilaj................................................................................................................................................ 42
10.2 Acumulator...................................................................................................................................... 43
11 Depozitare
11.1 Utilaj................................................................................................................................................ 44
11.2 Acumulator...................................................................................................................................... 44
12 Scoaterea din funcțiune
12.1 Eliminare la deșeuri ........................................................................................................................ 45
12.2 Eliminarea la deșeuri a acumulatorilor............................................................................................ 46
13 Date tehnice
13.1 Instrucțiuni generale ....................................................................................................................... 47
13.2 ACBe............................................................................................................................................... 47
13.3 BP1000 ........................................................................................................................................... 47
13.4 BP1400 ........................................................................................................................................... 48
13.5 IEe38 .............................................................................................................................................. 49
13.6 IEe45 .............................................................................................................................................. 50
13.7 IEe58 .............................................................................................................................................. 50
13.8 Cablu prelungitor ............................................................................................................................ 51
Reichertshofen, 24.09.2019
Helmut Bauer
Declarație de conformitate originală
Declaraţia de conformitate CE
Producător
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Responsabilitatea exclusivă pentru redactarea acestei declarații de conformitate aparține
producătorului.
Produsul
ACBe
Director General
5100051220_02_ACBe_CE_ro
Tipul de produs
Convertizor
Destinaţia produsului
Convertirea tensiunii și frecvenței
Număr material
5100050080
Directivele și normele
Prin prezenta declarăm că produsul corespunde dispozițiilor în vigoare și cerințelor următoarelor
directive și norme:
2014/30/UE, 2011/65/UE, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015
Împuternicit pentru documentațiile tehnice
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Reichertshofen, 24.09.2019
Helmut Bauer
Declarație de conformitate originală
Director General
5100051220_02_IEe38, IEe45, IEe58_CE_ro
Declaraţia de conformitate CE
Producător
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Responsabilitatea exclusivă pentru redactarea acestei declarații de conformitate aparține
producătorului.
Produsul
IEe38, IEe45, IEe58
Tipul de produs
Vibrator intern
Destinaţia produsului
Compactarea betonului
Număr material
5100049759, 5100049830, 5100049831, 5100049832,
5100049833, 5100049834, 5100052661, 5100052662,
5100052663
Directivele și normele
Prin prezenta declarăm că produsul corespunde dispozițiilor în vigoare și cerințelor următoarelor
directive și norme:
2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 60745-2-12:2009,
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 12649:2008 + A1:2011
Împuternicit pentru documentațiile tehnice
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Reichertshofen, 24.09.2019
Helmut Bauer
Declarație de conformitate originală
Declaraţia de conformitate CE
Producător
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Responsabilitatea exclusivă pentru redactarea acestei declarații de conformitate aparține
producătorului.
Produsul
C48/4
Director General
5100051220_02_C48/4_CE_ro
Tipul de produs
Încărcător
Destinaţia produsului
Încărcarea acumulatorilor
Număr material
5100006221
Directivele și normele
Prin prezenta declarăm că produsul corespunde dispozițiilor în vigoare și cerințelor următoarelor
directive și norme:
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 60335-1:2012 +
A11:2014 + AC:2014 + A13:2017, EN 60335-2-29:2004 + A2:2010 + A11:2018
Împuternicit pentru documentațiile tehnice
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Cuvânt înainte
2.1 Introducere
8
Instrucțiuni de utilizare | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [ro]
2 Cuvânt înainte
2.1 Introducere
Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informații și proceduri importante
pentru operarea sigură, corespunzătoare și economică a acestui utilaj
tehnic Wacker Neuson. Citirea atentă, înțelegerea și respectarea
acestora asigură evitarea pericolelor, a costurilor de reparații și a timpilor
de nefuncționare și implicit creșterea disponibilității și a duratei de
utilizare a utilajului.
Aceste instrucțiuni de utilizare nu reprezintă instrucțiuni pentru operațiuni
complexe de revizie sau reparații. Astfel de lucrări trebuie efectuate de
către service-ul specializat al Wacker Neuson, respectiv de către
personal autorizat. Utilajul Wacker Neuson trebuie operat și întreținut
conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare. O utilizare
improprie sau o întreținere neconformă pot cauza pericole.
Componentele defecte ale utilajului trebuie schimbate imediat!
În cazul în care aveți întrebări legate de operare sau întreținere,
persoanele de contact Wacker Neuson vă stau la dispoziție în
permanență.
2.2 Locul de păstrare a manualului de utilizare
Manualul de utilizare trebuie să fie păstrat în imediata vecinătate a
mașinii, accesibil oricând pentru personal.
Dacă îl pierdeți sau dacă aveți nevoie de un al doilea exemplar al acestui
manual de utilizare, puteți alege dintre două posibilități pentru a primi un
exemplar de schimb:
Descărcarea de pe Internet - http://www.wackerneuson.com
Contactați persoana de contact Wacker Neuson.
2.2.1 Înțelegerea acestui manual
Această secțiune ajută la înțelegerea manualului de utilizare și a
reprezentărilor utilizate în acesta.
Grup țintă
Persoanele, care lucrează cu această maşină, trebuie instruite cu
regularitate cu privire la pericolele ce pot decurge din utilizarea maşinii.
Manualul de utilizare este destinat pentru:
Personalul de operare:
Aceste persoane sunt instruite la maşină şi sunt informate despre
posibilele pericole în cazul unei conduite necorespunzătoare,
Personal de specialitate:
Aceste persoane deţin o pregătire profesională, cunoştinţe
suplimentare şi experienţă. Acestea sunt capabile să evalueze
sarcinile care le-au fost atribuite şi să recunoască pericolele
posibile.
Cuvânt înainte
Locul de păstrare a manualului de utilizare 2.2
9
[ro] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrucțiuni de utilizare
Explicația semnelor
Simbol Explicație
1., 2., 3… Marchează o activitate. Ordinea etapelor de lucru trebuie respectată.
Marchează un rezultat sau un rezultat intermediar al unei acțiuni.
Marchează condițiile preliminare care trebuie îndeplinite pentru activitate.
Marchează o enumerare, de exemplu, dacă sunt indicate mai multe componente
consecutiv.
- Marchează o sub-enumerare, de exemplu, în cazul în care componentele sunt alcătuite din
mai multe componente
I
Marchează o poziție, cel mai adesea o componentă sau un element de operare, într-un
grafic. Numerotarea poate fi efectuată în mod continuu sau cu cifre romane.
1; A Marchează denumirea componentelor în cadrul unor texte complementare. Este identică cu
pozițiile alăturate din grafice.
III
III
Marchează o direcție de deplasare sau diferite poziții la comutare.
Marchează evitarea pericolelor prin intermediul avertismentelor.
[52] Marchează o referință încrucișată în tabele. De exemplu, referința la pagina 52
Semnificația simbolurilor
Simbol pentru avertismente
Acest simbol marchează un avertisment. Este utilizat pentru
a atenționa asupra unor posibile pericole. Simbolul de
siguranță urmează întotdeauna un cuvânt-cheie, care
marchează un pericol. Aceste avertismente trebuie
respectate în mod deosebit. Astfel, operatorii, precum și
terțe persoane sunt protejate împotriva vătămărilor
personale și daunelor materiale.
Simbol pentru indicațiile cu privire la mediul
înconjurător
Acest simbol marchează indicațiile cu privire la mediul
înconjurător. Este utilizat pentru a atenționa asupra unor
pericole cu privire la mediul înconjurător.
Simbol pentru informații
Acest simbol marchează informațiile. Aceste informații pot
fi, de exemplu, sugestii cu privire la operare. Acestea
contribuie la o mai bună înțelegere și utilizare a mașinii.
Simbolul pubelă tăiată
Acest simbol înseamnă că mașina nu trebuie eliminată ca
deșeu la deșeurile casnice normale, ci într-un mod
compatibil cu mediul, în centre de colectare separate.
Simbol pentru respectarea directivelor CE
Prin marcajul CE se certifică faptul că maşina corespunde
directivelor CE în vigoare.
2
Cuvânt înainte
2.3 Prevederile pentru prevenirea accidentelor
10
Instrucțiuni de utilizare | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [ro]
2.3 Prevederile pentru prevenirea accidentelor
Suplimentar indicațiilor și indicațiilor de securitate din aceste instrucțiuni
de utilizare, se aplică și regulamentele de prevenire a accidentelor și
prevederile de protecție a muncii în vigoare la nivel național.
2.4 Persoane de contact Wacker Neuson
Persoana de contact Wacker Neuson poate fi, în funcție de țara
dumneavoastră, un service Wacker Neuson, o sucursală sau o filială
Wacker Neuson ori un distribuitor Wacker Neuson.
Găsiți pe internet la - http://www.wackerneuson.com.
2.5 Marcarea utilajului
Datele de pe plăcuța de caracteristici
Plăcuța de caracteristici conține indicații care identifică acest utilaj în mod
univoc. Aceste indicații sunt necesare pentru comandarea pieselor de
schimb și în cazul solicitărilor de informații referitoare la situații tehnice.
Introduceți datele referitoare la utilaj în următorul tabel:
Descriere Indicațiile dumneavoastră
Grupă - Tip
Număr material (Nr. mat.)
Versiune utilaj (versiune)
Număr utilaj (nr. utilaj)
An de fabricație
2.6 Utilizarea manualului de utilizare
Prezentul manual de utilizare:
trebuie tratat ca parte componentă a echipamentului și trebuie păstrat
în siguranță pe parcursul întregii durate de viață.
trebuie transmis către următorul deținător sau utilizator al acestui
echipament.
se aplică pentru diferite tipuri de echipamente dintr-o serie de
produse. Din acest motiv este posibil ca unele imagini să difere ca
aspect față de utilajul achiziționat. Suplimentar, pot fi descrise
componente dependente de variantă, care nu sunt cuprinse în
volumul de livrare.
Wacker Neuson își rezervă dreptul de a aduce modificări neanunțate ale
informațiilor cuprinse în acest manual de utilizare.
Trebuie să vă asigurați de faptul că posibilele modificări sau completări
din partea producătorului sunt introduse imediat în acest manual de
utilizare.
Sunt descrise următoarele:
Cuvânt înainte
Utilizarea manualului de utilizare 2.6
11
[ro] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrucțiuni de utilizare
Echipamente
Informație
Vibratorul intern cu acumulator este format din ACBe, un consumator și
un acumulator.
Grupă - Tip Număr material (Nr. mat.)
ACBe 5100050080
Consumator și accesorii
Grupă - Tip Număr material (Nr. mat.)
IEe38/34/1,5 5100049759
IEe38/34/3 5100049830
IEe38/34/5 5100052661
IEe45/34/1,5 5100049831
IEe45/34/3 5100049832
IEe45/34/5 5100052662
IEe58/34/1,5 5100049833
IEe58/34/3 5100049834
IEe58/34/5 5100052663
C48/4 5100006221
BP1000 5100025709
BP1400 5100048620
RECOMANDARE
Acumulatori compatibili!
Utilizați numai următorii acumulatori:
BP100 cu data producției de la 08/2019 (a se vedea plăcuța de
identificare)
BP1400
Alți acumulatori care nu sunt compatibili se deconectează automat
după 30 secunde și scot de sub tensiune priza de conectare.
2
Utilizare
3.1 Utilizarea conform destinației
12
Instrucțiuni de utilizare | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [ro]
3 Utilizare
3.1 Utilizarea conform destinației
De utilizarea conformă cu destinația ține și respectarea tuturor indicațiilor
și instrucțiunilor de securitate din cadrul acestui manual, precum și
respectarea indicațiilor de îngrijire și de întreținere curentă.
O altă utilizare sau o utilizare care depășește situațiile de utilizare
conform destinației este considerată neregulamentară. Pentru daunele
rezultate de aici, producătorul nu își asumă nicio răspundere. Riscul și-l
asumă beneficiarul în mod exclusiv.
Echipamentul poate fi utilizat numai pentru compactarea betonului
proaspăt. Capul de vibrare trebuie imersat numai în beton proaspăt.
3.2 Utilizarea neconformă destinației prevăzute
Producătorul nu-și asumă nicio responsabilitate pentru vătămările
personale sau daunele materiale rezultate în urma utilizării neconforme
cu destinația. Printre altele, se consideră activități neconforme cu
destinația următoarele:
Nu imersați capul de vibrare în lichide acide sau alcaline.
Nu permiteți contactul capului de vibrare cu părțile corpului sau nu îl
introduceți în părți ale corpului.
Siguranță
Simboluri de siguranță și avertizări 4.1
13
[ro] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrucțiuni de utilizare
4 Siguranță
4.1 Simboluri de siguranță și avertizări
Următorul simbol marchează indicații de siguranță. Este utilizat pentru a
atenționa asupra unor posibile pericole pentru persoane.
PERICOL
PERICOL indică o situație care, dacă nu este evitată, conduce la
deces sau vătămări corporale grave.
Consecințe în caz de nerespectare.
Evitarea vătămărilor corporale sau a decesului.
AVERTISMENT
AVERTISMENT indică o situație care, dacă nu este evitată, poate
conduce la deces sau vătămări corporale grave.
Consecințe în caz de nerespectare.
Evitarea vătămărilor corporale sau a decesului.
ATENȚIE
PRECAUȚIE indică o situație care, dacă nu este evitată, poate
conduce la vătămări corporale.
Consecințe în caz de nerespectare.
Evitarea vătămărilor corporale.
RECOMANDARE
INDICAȚIE indică o situație a cărei nerespectare conduce la apariția
pagubelor materiale.
Consecințe în caz de nerespectare
Evitarea daunelor materiale.
4.2 Principiul de bază
Mașina corespunde nivelului actual al tehnicii și este construită cu
respectarea regulilor tehnice de siguranță recunoscute. Cu toate acestea,
în cazul utilizării necorespunzătoare, este posibil să apară pericole pentru
viața și integritatea utilizatorului sau a terților și afectarea negativă a
utilajului sau a altor bunuri.
Toate indicațiile și instrucțiunile de securitate din acest manual de
utilizare trebuie citite și respectate. Deficiențele în respectarea acestor
instrucțiuni pot cauza electrocutări, incendii și/sau vătămări grave,
precum și daune ale utilajului și/sau daune ale altor obiecte.
Instrucțiunile de securitate și indicațiile trebuie păstrate pentru utilizarea
viitoare.
4
Siguranță
4.3 Modificări constructive
14
Instrucțiuni de utilizare | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [ro]
4.3 Modificări constructive
Modificările constructive nu trebuie efectuate fără aprobarea scrisă a
producătorului. Ca urmare a modificărilor constructive neaprobate este
posibilă apariția de pericole pentru operator și/sau terți, precum și
deteriorări ale utilajului.
De asemenea, în cazul unor modificări constructive neaprobate,
producătorul este exonerat de răspundere și garanție.
Ca modificare constructivă sunt considerate în special:
Deschiderea utilajului și îndepărtarea permanentă a componentelor.
Montarea de piese de schimb, ce nu provin de la Wacker Neuson sau
nu sunt echivalente pieselor originale în modul constructiv și calitate.
Atașarea oricărui tip de accesoriu, care nu provine de la Wacker
Neuson.
Piesele de schimb și accesoriile, ce provin de la WackerNeuson, pot fi
încorporate sau atașate fără rețineri. Mai multe informații se găsesc pe
internet la - http://www.wackerneuson.com.
4.4 Responsabilitatea beneficiarului
Beneficiarul este acea persoană care utilizează el însuși utilajul, în scop
privat sau comercial sau care deleagă o terță persoană pentru utilizarea/
operarea utilajului, purtând răspunderea legală pentru utilizarea
produsului și pentru protecția personalului sau a terților pe parcursul
funcționării.
Beneficiarul trebuie să asigure accesul permanent al personalului la
manual și trebuie să se asigure că utilizatorul a citit și a înțeles acest
manual de utilizare.
Manualul de utilizare trebuie să fie depozitat la îndemână, pe utilaj sau la
locul de utilizare.
Beneficiarul trebuie să îi transmită fiecărui utilizator suplimentar sau
proprietarului ulterior al utilajului acest manual de utilizare.
De asemenea, trebuie respectate prescripțiile, normele și directivele
pentru prevenirea accidentelor și protecția mediului. Completați
instrucțiunile de utilizare cu instrucțiunile suplimentare pentru respectarea
directivelor de siguranță ale companiei, ale autorităților publice, naționale
sau cele general valabile.
Siguranță
Obligațiile beneficiarului 4.5
15
[ro] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrucțiuni de utilizare
4.5 Obligațiile beneficiarului
Trebuie să cunoască și să aplice dispozițiile valabile de protecție a
muncii.
Să determine în cadrul unei evaluări a expunerii la pericol pericolele
care rezultă din condițiile de muncă la locul de intervenție.
Să elaboreze instrucțiunile de utilizare pentru utilizarea acestui utilaj.
Să verifice la intervale regulate dacă instrucțiunile de utilizare
corespund nivelului actual al documentelor de reglementare.
Să stabilească competențele pentru instalarea, operarea, remedierea
defecțiunilor, întreținerea curentă și curățarea utilajului.
Să instruiască personalul la intervale regulate și să îl informeze
referitor la pericole posibile.
Să refacă instruirea la intervale regulate.
Să păstreze înregistrările instructajelor efectuate și să le pună la
dispoziția autorităților la cerere.
Să pună la dispoziția personalului echipamentul de protecție necesar.
4.6 Calificarea personalului
Acest utilaj poate fi pus în funcțiune și operat doar de personalul instruit.
În cazul unei utilizări greșite, a utilizării abuzive sau a operării de către
personal necalificat, pot apărea pericole pentru sănătatea utilizatorului și/
sau a terților, precum și deteriorarea sau defectarea completă a utilajului.
Suplimentar se aplică următoarele condiții necesare pentru
operator:
Trebuie să fie capabil din punct de vedere fizic și psihic.
Cu vârsta de peste 18 ani.
Nu trebuie să aibă o capacitate de reacție afectată de droguri, alcool
sau medicamente.
Trebuie să fie familiarizat cu indicațiile de siguranță din acest manual
de utilizare.
Trebuie să fie familiarizat cu utilizarea conformă cu destinația a
utilajului.
Trebuie să fie instruit în operarea independentă a utilajului.
4.7 Pericole reziduale
Pericolele neclasificate sunt pericolele deosebite, ce apar la utilizarea
utilajului și care nu pot fi îndepărtate, indiferent de măsurile de siguranță
constructivă aplicate.
Aceste pericole neclasificate nu pot fi recunoscute cu ușurință și pot fi
cauza unor vătămări sau periclitări ale sănătății.
În cazul în care apar pericole neclasificate imprevizibile, trebuie să
întrerupeți imediat utilizarea utilajului și să îl informați pe superiorul
ierarhic responsabil. Acesta ia deciziile următoare și ia toate măsurile
necesare pentru a îndepărta pericolul.
În caz de necesitate, informați producătorul utilajului.
4
Siguranță
4.8 Instrucțiuni generale de siguranță
16
Instrucțiuni de utilizare | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [ro]
4.8 Instrucțiuni generale de siguranță
Toate instrucțiunile de siguranță din cadrul acestui capitol includ
„Instrucțiunile generale de siguranță” ce trebuie aplicate în conformitate
cu normele aplicabile din acest manual. Pot fi conținute indicații care nu
sunt relevante pentru acest utilaj.
4.8.1 Locul de muncă
Înainte de începerea lucrului, trebuie familiarizat cu mediul de lucru,
de ex. capacitatea portantă a solului sau obstacolele din preajmă.
Asigurați zona de lucru față de zona publică de deplasare.
Asigurarea necesară a pereților și tavanului, de ex. în canale.
Trebuie menținuți la distanță copiii și terțele persoane pe parcursul
lucrului cu acest utilaj. În cazul în care atenția vă este distrasă, puteți
pierde controlul asupra utilajului.
Asigurați utilajul întotdeauna împotriva basculării, deplasării de pe
loc, alunecării și căderii. Pericol de rănire!
Mențineți zona de lucru ordonată. Dezordinea sau zonele de lucru
neiluminate pot cauza accidente.
4.8.2 Siguranța persoanelor
Efectuarea lucrărilor sub influența drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor poate duce la vătămări grave.
Purtați echipament de protecție adecvat pe parcursul tuturor
lucrărilor. Echipamentul de protecție adecvat reduce pericolul de
vătămare considerabil.
Acordați întotdeauna atenție așezării sigure.
În cazul unei utilizări îndelungate a utilajului nu poate fi exclus
pericolul unor afecțiuni pe termen lung, cauzate de vibrații. Solicitare
prin vibrații, Date tehnice
Purtați îmbrăcăminte adecvată. Îmbrăcămintea largă, mănușile,
bijuteriile și părul lung trebuie menținute la distanță de părțile mobile/
rotative ale utilajului. Pericol de prindere!
Asigurați-vă că în zonele periculoase nu staționează alte persoane!
Siguranță
Instrucțiuni generale de siguranță 4.8
17
[ro] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrucțiuni de utilizare
4.8.3 Manipularea și utilizarea
Tratați utilajele cu atenție. Nu puneți în funcțiune utilaje, ale căror
componente sau elemente de operare sunt defecte. Solicitați imediat
înlocuirea componentelor sau elementelor de operare defecte.
Utilajele cu componente sau elemente de operare defecte ascund un
risc major de vătămare!
Nu blocați, nu manipulați sau nu modificați în mod neautorizat
elementele de operare ale echipamentului.
Asigurați utilajul nefolosit împotriva punerii în funcțiune neautorizate.
Utilajul poate fi operat exclusiv de personal autorizat.
Manipulați utilajul cu atenție. Solicitați imediat schimbarea pieselor,
înainte ca utilajul să fie scos din funcțiune. Mașinile defecte ascund
un risc crescut de accidente.
Utilizați utilajul, accesoriile, uneltele etc. conform acestor instrucțiuni.
După utilizare, depozitați echipamentul într-un loc delimitat, curat,
protejat împotriva înghețului și uscat, care să nu fie accesibil pentru
copii și pentru alte persoane.
4
Siguranță
4.9 Instrucțiuni de siguranță generale pentru scule electrice
18
Instrucțiuni de utilizare | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [ro]
4.9 Instrucțiuni de siguranță generale pentru scule electrice
AVERTISMENT
Citiți toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile.
Nerespectarea instrucțiunilor și indicațiilor de siguranță poate duce la
electrocutare, incendiu și/sau accidente grave.
Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță pentru viitor.
Termenul "scule electrice" folosit în instrucțiunile și indicațiile de siguranță
se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablul de
alimentare) și la sculele electrice cu acumulatori (fără cablu de
alimentare).
Siguranță
Instrucțiuni de siguranță generale pentru scule electrice 4.9
19
[ro] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrucțiuni de utilizare
1) Siguranța la locul de muncă
Păstrați-vă locul de muncă curat și bine luminat.. Dezordinea
și locurile de muncă neiluminate pot duce la accidente.
Nu lucrați cu scula electrică într-o atmosferă cu potențial
exploziv în care sunt prezente lichide, gaze sau prafuri
inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde
praful sau vaporii.
Țineți la distanță copiii și alte persoane în timpul folosirii
sculei electrice. Dacă vi se distrage atenția puteți pierde
controlul asupra aparatului.
2) Siguranța electrică
Ştecherul de conectare al sculei electrice trebuie să se
potrivească cu priza. În niciun caz nu este permisă
modificarea ştecherului. Nu folosiți ștechere adaptoare
împreună cu sculele electrice protejate prin împământare.
Ștecherele nemodificate și prizele adecvate reduc riscul unei
electrocutări.
Evitați contactul corporal cu suprafețele împământate
precum conductele, încălzirile, cuptoarele și frigiderele.
Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este
împământat.
Feriți sculele electrice de ploaie sau umezeală. Pătrunderea
apei în scula electrică crește riscul unei electrocutări.
Nu folosiţi cablul în alte scopuri, pentru tragerea şi
suspendarea sculei electrice şi nu scoateţi ştecherul din
priză trăgând de cablu. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente care se mișcă. Cablurile
deteriorate sau încâlcite cresc riscul unei electrocutări.
Când lucrați în aer liber cu o sculă electrică, utilizați numai
cabluri prelungitoare care sunt adecvate pentru utilizare la
exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat pentru
utilizarea la exterior reduce riscul de electrocutare.
Dacă utilizarea sculei electrice înr-un mediu umed este
inevitabilă, utilizați un întrerupător de protecţie la curenţi
reziduali. Utilizarea unui întrerupător de protecţie la curenţi
reziduali reduce riscul de electrocutare.
3) Siguranța persoanelor
Fiți atent, acordați atenție la ceea ce faceți și procedați cu
conștiinciozitate atunci când lucrați cu o sculă electrică. Nu
utilizați scule electrice atunci când sunteți obosit sau sub
influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un
moment de neglijență atunci când utilizați scula electrică poate
provoca vătămări grave.
Purtați echipamentul de protecție personală și întotdeauna
ochelari de protecție. Purtarea echipamentului de protecție
personală, cum ar fi o mască de protecție împotriva prafului,
încălțăminte antiderapantă, cască sau protecție auditivă, în
funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, reduce riscul de
vătămare corporală.
4
Siguranță
4.9 Instrucțiuni de siguranță generale pentru scule electrice
20
Instrucțiuni de utilizare | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [ro]
Evitați o punere în funcțiune accidentală. Asigurați-vă că
scula electrică este oprită înainte de conectarea la sursa de
alimentare și / sau la baterie și înainte de ridicare sau
transport. Dacă aveți degetul pe comutator atunci când purtați
scula electrică sau când conectați aparatul la sursa de
alimentare, poate avea loc un accident.
Îndepărtați sculele de reglare sau cheile pentru șuruburi
înainte de a porni scula electrică. O sculă sau o cheie care se
află într-o componentă rotativă poate duce la accidente.
Evitați o poziție nefirească a corpului. Asigurați-vă o poziție
stabilă și păstrați-vă în permanență echilibrul. Astfel puteți
controla scula electrică în situații neașteptate.
Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau
bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de
componentele în mișcare. Hainele alrgi, bijuteriile sau părul lung
pot fi agățate de componentele în mișcare.
Dacă se pot monta dispozitive de aspirare și colectare a
prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite
corect. Utilizarea unu aspirator poate reduce pericolele cauzate
de praf.
4) Utilizarea şi manipularea sculei electrice
Nu suprasolicitați aparatul. Utilizați scula electrică adecvată
activității desfășurate. Cu o sculă electrică adecvată lucrați mai
bine și mai sigur în intervalul de capacitate indicat.
Nu utilizați o sculă electrică cu un întrerupător defect. Scula
electrică care nu mai poate fi pornită sau oprită este periculoasă
și trebuie reparată.
Deconectați dispozitivul de la priză și/sau scoateți
acumulatorul înainte de a efectua reglaje, de a schimba
accesorii sau de a depozita aparatul. Această măsură de
precauție previne pornirea accidentală a sculei electrice.
Nu lăsați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor. Nu
lăsați să folosească acest aparat persoanele care nu sunt
familiarizate cu acesta sau care nu au citit aceste
instrucțiuni. Sculele elecrice sunt periculoase dacă sunt folosite
de persoane neexperimentate.
Îngrijiți scula electrică cu atenție. Verificați ca piesele mobile
să funcționeze corect și să nu se blocheze, dacă piesele sunt
crăpate sau deteriorate astfel încât să afecteze funcționarea
sculei electrice. Piesele defecte se duc la reparat înainte de
utilizarea aparatului. Multe accidente sunt cauzate de scule
electrice întreținute necorespunzător.
Păstrați sculele de tăiere ascuțite și curate. Sculele electrice
îngrijite cu atenție cu muchii de tăiere ascuțite se agață mai rar și
sunt mai ușor de ghidat.
Utilizați scula electrică, accesoriile, sculele etc. conform
acestor instrucțiuni. Aici aveți în vedere condițiile de lucru și
activitatea de desfășurat. Utilizarea sculelor electrice în alte
scopuri decât cele prevăzute poate genera situații periculoase.
5) Utilizarea şi manipularea sculei cu acumulatori
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54

Wacker Neuson IEe45/34/1,5 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare