One For All URC-6420 Manualul proprietarului

Categorie
Telecomenzi
Tip
Manualul proprietarului
WWW.ONEFORALL.COM 3
AAA
A
A
A
Is your device brand listed? (see page 4).
Ist Ihre Gerätemarke aufgelistet? (siehe Seite 9).
La marque de votre appareil figure-t-elle dans la liste? (voir page 14).
¿Aparece la marca de su dispositivo en la lista? (consulte la página 19).
La marca del dispositivo è presente nell'elenco? (vedere pagina 24).
A marca do seu dispositivo é apresentada na lista? (consulte a página 29).
Wordt uw merk apparaat vermeld? (Zie pagina 34).
Készülékének márkaneve szerepel a listán? (lásd: 39. oldal).
czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek? (patrz str. 44).
Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu?(viz strana 49).
er din enheds mærke angivet? (se side 54).
Er enheten din på listen? (se side 59).
Finns din enhet med i listan? (se sidan 64).
Onko laitteesi luettelossa? (katso sivu 69).
Είναι η μάρκα της συσκευής σας καταχωρημένη; (βλ. σελίδα 74).
марка вашего устройства есть в списке? (см. стр. 79).
Cihazınızın markası listede yer alıyor mu? (bkz. sayfa 84).
Включено ли е вашето устройство в списъка на марките? (виж стр. 89).
Marca dispozitivului dvs. se regăseşte în listă? (consultaţi pagina 94).
nachádza sa značka vášho zariadenia v zozname? (pozrite si stranu 99).
Je li marka vašeg uređaja navedena? (pogledajte stranicu 104).
2
3
Norsk
Svensk
Suomi
ÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Dansk
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:15 Pagina 3
94 WWW.ONEFORALL.COM
Română
DA: Reţineţi CIFRA corespunzătoare mărcii dvs.
(de ex.
Canal Digital = 1) şi urmaţi paşii configură-
rii ONE FOR ALL SimpleSet (pagina 95).
NU: efectuaţi o căutare automată (pagina 96).
1) Selectaţi regiunea dvs. (consultaţi imaginea de la pagina 2).
Dacă locuiţi în altă parte (în afara Marii Britanii / Irlandei, Germaniei, Franţei,
S
paniei şi Italiei), de exemplu pentru România, comutatorul va fi setat în poziţia
INT”.
2) Introduceţi bateriile pentru a activa regiunea selectată
de dvs.
3) Marca dispozitivului dvs. se regăseşte în listă?
România
Canal Digital
Foxtel
Humax
Meo/ZON
Multichoice
SKY
Topfield
UPC/Cablecom
Viasat
Ziggo
Receptor TV digital
G
r
u
n
d
i
g
J
V
C
L
G
P
a
n
a
s
o
n
i
c
P
h
i
l
i
p
s
S
a
m
s
u
n
g
S
h
a
r
p
S
o
n
y
T
h
o
m
s
o
n
T
o
s
h
i
b
a
Funcţii principale TV
Satelit, cablu, decoder, Freeview şi Terestru
INT
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:23 Pagina 94
Canal Digital
A
c
e
r
A
c
e
r
A
c
e
r
A
c
e
r
Canal Digital
WWW.ONEFORALL.COM 95
configurarea ONE FOR ALL SimpleSet
Vă permite să configuraţi cele mai cunoscute mărci
d
e aparate în numai câteva minute.
N
u trebuie decât să aflaţi BUTONUL NUMERIC care
corespunde mărcii dvs. (pagina 94) şi să urmaţi paşii
A-B.
STINS
Menţineţi apăsat „BUTONUL NUMERIC
care corespunde mărcii dvs.”, de ex.
Canal Digital = (consultaţi pagina 94)
până când aparatul se opreşte!
(Aceasta poate dura până la 40 de secunde)
SINTETI
GATA
A
B
M
e
i
ne
ţ
i
a
p
ă
sa
t
e
t
i
m
p
d
e
3
se
cu
nd
e
b
u
t
o
a
ne
le
v
e
r
d
e
şi
g
a
lb
e
n!
orientati c
ă
tre
aparat
APRINS
LED-ul va clipi
de două ori.
Eliberaţi „butonul NUMERIC”
imediat ce aparatul
se opreşte.
R
e
c
e
p
t
o
r
T
V
d
i
g
i
t
a
l
Satelit, cablu,
d
ecoder, Freeview
ş
i Terestru
Aparatul dvs. NU se opreşte?
Urmaţi procedura de căutare automată de la pagina 96.
Aparatul dvs. NU porneşte din nou?
Porniţi aparatul manual (sau folosind telecomanda originală) şi repetaţi
configurarea SimpleSet, asigurându-vă că aţi eliberat „BUTONUL NUMERIC care
corespunde mărcii dvs.” imediat după stingerea aparatului.
ONE FOR ALL nu funcţionează corespunzător?
Ar putea exista o configuraţie mai bună pentru marca aparatului dvs.
Vă rugăm să repetaţi configurarea SimpleSet.
Dacă procedura eşuează şi de această dată, urmaţi procedura de căutare automată.
Asiguraţi-vă că aparatul este aprins (nu în modul standby).
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:23 Pagina 95
Dispozitivul dvs. sa stins si nu porneşte din nou?
Este posibil să fi apăsat prea târziu butonul OK (pentru salvarea setărilor).
1) Porniţi din nou dispozitivul, manual (sau folosind telecomanda originală).
2) Menţineţi apăsate timp de 3 secunde butoanele „verde şi
galben”. LED-ul va clipi de două ori (pentru TV Funcţiile
principale TV = menţineţi apăsat timp de 3 sec. butoanele
roşu şi albastru).
3) Orientaţi ONE FOR ALL către aparat şi apăsaţi CH-
(în mod repetat) până la oprirea aparatului.
4) Apăsaţi şi eliberaţi butonul OK imediat ce aparatul s-a oprit.
Dacă nu reuşiţi, poate fi necesar să repetaţi căutarea automată şi să vă asiguraţi că
apăsaţi butonul OK imediat ce aparatul s-a stins, pentru a vă salva setările!
ONE FOR ALL nu funcţionează corespunzător?
Ar putea exista o configurare mai bună pentru marca aparatului dvs. Vă rugăm să repe-
taţi procedura de căutare automată!
Căutarea automată nu a avut succes?
Efectuaţi procedura de COPIERE.
96 WWW.ONEFORALL.COM
A
c
e
r
A
c
e
r
M
e
n
ţ
i
n
e
ţ
i
a
p
ă
s
a
t
e
t
i
m
p
d
e
3
s
e
cu
n
d
e
b
u
t
o
a
n
e
l
e
v
e
r
d
e
ş
i
g
a
l
b
e
n
!
Ap
ă
sa
ţ
i
şi
e
li
b
e
r
a
ţ
i
b
u
t
o
nu
l
O
K.
ACUM,
telecomanda va trimite un semnal
de PORNIRE diferit (AUTOMAT,
LA FIECARE 3 SECUNDE), trecând
în revistă toate mărcile înregistrate
în memorie!
Apăsaţi şi eliberaţi buto-
nul OK imediat după stin-
gerea aparatului (în timp
de 3 secunde)!
SINTETI
GATA
STINS
orientati c
ă
tre
aparat
APRINS
L
ED-ul va clipi
d
e două ori.
L
ED-ul va clipi
de două ori.
Asiguraţi-vă că aparatul este aprins (nu
în modul standby).
Căutarea automată
Reprezintă modalitatea de căutare a tuturor
mărcilor care nu sunt menţionate de configurarea
S
impleSet
R
e
c
e
p
t
o
r
T
V
d
i
g
i
t
a
l
S
atelit, cablu,
decoder, Freeview
şi Terestru
A
B
C
A
c
e
r
A
c
er
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:23 Pagina 96
WWW.ONEFORALL.COM 97
De asemenea, aliniaţi ambele telecomenzi la aceeaşi înălţime
Amplasaţi ambele telecomenzi pe o suprafaţă plană.
Capetul infrarosu al telecomenzilor (pe care îl orientaţi în mod normal către
aparat) trebuie să fie orientate unul spre celălalt.
2 - 5 cm
COPIERE
Funcţia de copiere vă permite să copiaţi una sau mai multe funcţii de pe teleco-
manda TV originală (dacă aceasta este funcţională) şi/sau de pe
telecomanda receptorului digital satelitar pe telecomanda ONE FOR ALL.
Exemplu: Cum copiaţi funcţia „I/II (mono/stereo)” de pe telecomanda dvs. originală
pe „butonul roşu” de pe telecomanda ONE FOR ALL.
Dacă marca TV-ului dvs. se regăseşte pe lista
pentru regiunea dvs. (consultaţi pagina 94), vă rugăm să urmaţi aceaşi paşi (A-B
d
in configurarea SimpleSet de la pagina 95), cu următoarea excepţie:
• pe parcursul pasului A, menţineţi apăsate timp
de 3 secunde butoanele roşu şi albastru.
• Pe parcursul pasului B, menţineţi apăsat „BUTONUL
NUMERIC care corespunde mărcii dvs. de televizor”
(de ex. 1 pentru Grundig)
Dacă marca TV-ului dvs. nu se regăseşte pe lista
pentru regiunea dvs. (consultaţi pagina 94), vă rugăm să urmaţi aceaşi paşi
(A-C din secţiunea Funcţia de căutare automată de la pagina 96), cu urmă-
toarea excepţie:
• pe parcursul pasului A, menţineţi apăsate timp
de 3 secunde butoanele roşu şi albastru.
Funcţii principale TV
Pentru un grad mai mare
d
e comoditate, este posibilă
programarea telecomenzii dvs. ONE
F
OR ALL pentru a controla “volumul”,
“ON/OFF” şi “intrarea/AV a TV”-ului
dvs.
A
ON/OFF” TV
VOL TV +/- şi MUTE
T
V
INTRARE/AV
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:24 Pagina 97
98 WWW.ONEFORALL.COM
A
c
er
A
c
e
r
2 - 5 cm
• Dacă doriţi să copiaţi şi alte funcţii, nu trebuie decât să repetaţi pasul C
pentru fiecare buton pe care doriţi să îl copiaţi.
• Dacă LED-ul se aprinde intermitent în secvenţă lentă, repetaţi pasul C.
• Puteţi folosi funcţia COPIERE pentru orice buton, mai puţin pentru butonul
COPY.
Ambele
LED-uri se vor
aprinde
i
ntermitent în
secvenţă rapidă!
A
poi
;
menţineţi
apă
sa
t
pentru
scurt
timp
butonul
I
/I
I
(
mono/stereo)
.
Ambele LED-uri se vor
aprinde de două
ori pentru a confirma
efectuarea cu succes
a funcţiei de COPIERE.
Ştergerea unei funcţii COPIATE:
1) Menţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul COPY, până când ambele LED-uri vor
clipi de două ori.
2) Menţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul cu funcţia (de ex. butonul roşu) pe
care doriţi să o ştergeţi până când ambele LED-uri vor clipi de două ori.
3) Menţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul COPY pentru a ieşi din funcţia COPIE-
RE. Ambele LED-uri vor clipi de două ori.
Pe
ntru
a
ieşi din fu
ncţia
CO
PIERE,
menţ
ine
ţ
i a
păsat
timp
de
3 se
c
u
nde
bu
t
o
nu
l CO
PY
.
SI
NTETI GATA
C
Apăs
i
m
ai
î
n
t
âi
bu
t
o
n
u
l
r
o
ş
u
.
D
Ambele LED’-uri
vor clipi
de două ori!
B
Me
n
ţ
i
n
e
ţ
i
a
s
a
t
,
t
i
mp
d
e
3
s
e
c
u
n
d
e
,
bu
t
o
n
u
l
CO
P
Y
.
A
mbele LED’-uri
vor clipi
de două ori!
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:24 Pagina 98
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125

One For All URC-6420 Manualul proprietarului

Categorie
Telecomenzi
Tip
Manualul proprietarului