Panasonic EH2203 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
35
Pentru pa˘rul semi-lung, periat
,
i
pa˘rul timp de aproximativ 3
minute.
5. Daca˘ nu vret
,
i sa˘ avet
,
i pa˘rul
umed, uscat
,
i-l în prealabil.
Uscarea prea puternica˘a
pa˘rului va reduce eficacitatea
ionilor negativi.
Cura˘t
,
are
Cura˘t
,
area periei
1. Detas¸at
,
i peria de corpul principal
s¸i spa˘lat
,
i în apa˘.
2. Dupa˘spa˘lare, uscat
,
i peria în
întregime. Nu uscat
,
i în contact
direct cu razele soarelui.
3. Cel put
,
in o data˘ pe luna˘, utilizat
,
i
o alta˘ perie pentru a îndepa˘rta
praful sau firele de pa˘r de pe
peria cu ioni.
Cura˘t
,
area ies¸irii ionilor
Pentru a ment
,
ine timp îndelungat
cantitatea de ioni negativi generata˘,
ies¸irea ionilor trebuie cura˘t
,
ata˘
periodic (aproximativ o data˘ la s¸ase
luni).
1. Înainte de cura˘t
,
are, asigurat
,
i-va˘
ca˘ îndepa˘rtat
,
i bateria s¸i peria.
2. Utilizat
,
i un tampon de bumbac
pentru a freca us¸or (aproximativ
de 5 ori) centrul pa˘rt
,
ii (Fa ) care
se afla˘ în interiorul ies¸irii ionilor
(fig. 9).
Atent
,
ie
Nu la˘sat
,
i la îndemâna copiilor.
Nu introducet
,
i obiecte, cum ar fi
agrafe, în ies¸irea ionilor.
Nu utilizat
,
i produsul în apropierea
substant
,
elor inflamabile (solvent
,
i,
sprayuri cu aerosoli, diluant
,
i, etc.).
Nu depozitat
,
i produsul în baie,
dus¸ sau în alte înca˘peri cu grad
mare de umiditate.
Nu udat
,
i produsul.
Nu utilizat
,
i produsul cu mâinile
ude.
Nu modificat
,
i, dezasamblat
,
i s¸i nici
nu reparat
,
i.
Nu aplicat
,
i direct pe perie produse
de pa˘r, cum ar fi fixativul, s¸i nici
nu utilizat
,
i produsul sa˘va˘spa˘lat
,
i
pe pa˘r.
Îndepa˘rtat
,
i orice pete utilizând o
bucata˘ de cârpa˘ umezita˘ cu apa˘
cu sa˘pun. Nu utilizat
,
i solvent
,
i,
diluant sau alcool.
Un produs alterat sau defect
trebuie returnat centrului de
service pentru client
,
i sau unui
agent de service autorizat.
Nu încercat
,
i sa˘ utilizat
,
i produsul
daca˘ este defect s¸i nici nu
încercat
,
i sa˘ -l reparat
,
i singuri.
Daca˘ LED-ul de alimentare este
stins, înseamna˘ca˘ bateria este
desca˘rcata˘. Înlocuit
,
i-o cu o
baterie noua˘.
Specificat
,
ii
Alimentare cu tensiune: Baterie
Tip baterie: 1 baterie alcalina˘ AAA
(LR03) (vânduta˘ separat)
Greutate: Aprox. 95 g
(inclusiv bateria)
34
Identificarea pieselor (Fig. 1)
DA
Buton desprindere perie
DB
Perie
DC
Ies¸ire ioni
DD
LED alimentare (verde)
DE
Mâner
DF
Articulat
,
ie
Atas¸area s¸i detas¸area
periei
Detas¸area periei (fig. 2)
q Apa˘sat
,
i butonul de desprindere
a periei.
w Traget
,
i peria s¸i detas¸at
,
i-o.
Atas¸area periei (fig. 3)
q Aliniat
,
i proeminent
,
ele de la
partea de jos a periei cu
intrândurile din corpul principal.
w Apa˘sat
,
i peria pe corpul
principal, pentru a o fixa, pâna˘
se aude un clic.
Introducerea bateriei (fig. 4)
(Bateria se vinde separat.)
1. Detas¸at
,
i peria s¸i apoi capacul
compartimentului bateriei.
2. Introducet
,
i o baterie alcalina˘ AAA
(LR03).
3. Atas¸at
,
i capacul compartimentului
bateriei s¸i apoi peria.
Asigurat
,
i-va˘ca˘ bateria este
as¸ezata˘ conform semnelor + s¸i -.
Nu utilizat
,
i acumulatori.
Daca˘ nu utilizat
,
i produsul
pentru o perioada˘ mai
îndelungata˘ , scoatet
,
i bateria.
Utilizarea periei de pa˘ r cu
ioni
1. T
,
inet
,
i de partea superioara˘s¸i de
mâner s¸i deschidet
,
i-o la
aproximativ 180 grade (fig. 5).
Când peria cu ioni este
deschisa˘ , întrerupa˘ torul se
închide, LED-ul de alimentare
se aprinde, iar ionii negativi
sunt generat
,
i imediat.
Putet
,
i simt
,
i un miros, care
apare deoarece este generata˘
o cantitate mica˘ de ozon. Acest
lucru nu este da˘una˘tor.
Când întrerupa˘torul este închis
se aude un bâzâit. Acest lucru
apare din cauza genera˘rii
ionilor s¸i este normal.
2. Asigurat
,
i-va˘ca˘at
,
i închis peria
dupa˘ utilizare. Închidet
,
i peria
pâna˘ când LED-ul se stinge.
Utilizarea eficienta˘ a periei
de pa˘r cu ioni
1. Înainte de periere
•Va˘ putet
,
i umezi us¸or pa˘ rul.
Dupa˘s¸amponare, uscat
,
i-va˘
pa˘rul aproximativ 70%.
•T
,
inet
,
i peria cu degetele pe
articulat
,
ie, pentru a spori
efectele ionilor negativi (fig. 6).
2. Deschidet
,
i peria s¸i verificat
,
i daca˘
LED-ul de alimentare este aprins.
3. Desfacet
,
i vârfurile pa˘rului cu
peria (fig. 7).
4. Periat
,
i lent pa˘rul pornind de la
scalp (fig. 8).
Periat
,
i dinspre exterior s¸i
dinspre interior.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Panasonic EH2203 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului