Acer Z301C Ghid de inițiere rapidă

Categorie
Televizoare
Tip
Ghid de inițiere rapidă
Română
Ghid de iniţiere rapidă pentru monitorul LCD Acer (QSG)
Instrucţiuni de siguranţă importante
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile următoare.
1. Pentru a curăţa ecranul monitorului LCD: Verificaţi dacă monitorul are parametri electrici corespunzători alimentării cu c.a. disponibile
în locaţia dvs.
•Opriţi monitorul LCD şi decuplaţi cablul de alimentare.
Pulverizaţi o soluţie de curăţat fără solvent pe o cârpă şi curăţaţi uşor ecranul.
• NU PULVERIZAŢI ŞI NU TURNAŢI NICIODATĂ LICHIDE DIRECT PE ECRAN SAU PE CARCASĂ.
• NU APLICAŢI SUBSTANŢE DE CURĂŢARE PE BAZĂ DE AMONIAC SAU DE ALCOOL PE ECRANUL LCD SAU PE
CARCASĂ.
Acer nu îşi asumă răspunderea pentru daunele provocate în urma utilizării substanţelor de curăţare pe bază de amoniac sau alcool.
2. Nu plasaţi monitorul LCD în apropiere de fereastră. Expunerea monitorului la ploaie, umezeală sau lumina solară îl poate deteriora
serios.
3. Nu aplicaţi presiune pe ecranul LCD. Presiunea excesivă poate provoca deteriorări permanente ecranului.
4. Nu scoateţi capacul şi nu încercaţi să reparaţi dvs. această unitate. Reparaţiile de orice natură trebuie efectuate de un tehnician autorizat.
5. Păstraţi monitorul LCD într-o cameră cu temperatura de -20° până la +60° C (-4° până la +140° F). Păstrarea monitorului în afara
acestui interval poate provoca deteriorări permanente.
6. Scoateţi imediat din priză monitorul şi apelaţi la un tehnician autorizat dacă apare vreuna dintre următoarele situaţii:
Cablul de semnal de la monitor la PC este ros sau deteriorat.
•S-a vărsat un lichid pe monitorul LCD sau acesta este expus la ploaie.
Monitorul LCD sau carcasa acestuia este deteriorat/ă.
Ataşarea monitorului la bază
1. Scoateţi baza monitorului din ambalaj şi poziţionaţi-o pe un spaţiu de lucru stabil şi orizontal.
2. Scoateţi monitorul din ambalaj.
3. Ataşaţi braţul de suport al monitorului la bază.
Verificaţi ca baza să fie blocată pe braţul de suport al monitorului. (pentru modelele selectate)
•Fixaţi baza pe braţul de suport al monitorului prin rotirea şurubului, folosind aripioara integrată sau o monedă potrivită. (pentru modelele
selectate)
Conectarea monitorului la calculator
1. Opriţi monitorul şi decuplaţi cablul de alimentare a calculatorului.
2. 2-1 Conectaţi cablul HDMI
a. Verificaţi ca atât monitorul, cât şi calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
b. Conectaţi cablul HDMI la calculator.
Când utilizaţi HDMI, puteţi apăsa pe orice buton, cu excepţia butonului de
alimentare, pentru a activa sursa pentru portul I/O.
2-2 Conectaţi cablul DP (intrare prestabilită)
a. Verificaţi ca atât monitorul, cât şi calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
b. Conectaţi cablul DP la calculator.
3. Conectaţi cablul audio. (Opţional)
4. Introduceţi cablul de alimentare a monitorului în portul de alimentare din spatele
acestuia.
5. Introduceţi într-o priză din apropiere cablurile de alimentare pentru calculator şi
monitor.
6. Selectaţi Power-off USB charge ON/OFF (Încărcare USB în timpul opririi PORNIT/
OPRIT) pentru a activa/dezactiva funcţia de încărcare USB în timpul opririi.
Comenzi externe
Nr. Element Descriere
1
Buton/indicator
de alimentare
Porneşte/opreşte monitorul. Albastru
indică alimentarea pornită. Chihlimbariu
indică modul standby/economie de
energie.
2
Tasta rapidă 1, 2
butoane
Apăsaţi pentru a activa funcţia tastă
rapidă, definită de utilizator.
3
Buton pentru
intrare
Apăsaţi pentru a comuta între sursele de
intrare.
4
Butonul Navi/
OK
Apăsaţi pentru a activa meniul OSD, apoi
utilizaţi-l ca tastă direcţională pentru a
evidenţia funcţia dorită. Apăsaţi-l din nou
pentru a introduce o selecţie.
HDMI
DP
DC
HDMI
DP IN
1
1
2
3
4
Română
Precizări privind reglementările şi siguranţa
Precizări privind FCC
Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele corespunzătoare dispozitivelor digitale din Clasa B, conform
reglementărilor FCC Partea a 15-a. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare,
la instalarea într-un mediu rezidenţial. Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie pe frecvenţe radio şi, dacă nu este
instalat şi utilizat conform instrucţiunilor, poate cauza interferenţe dăunătoare pentru comunicaţiile radio.
Totuşi, nu există nicio garanţie că interferenţele nu vor avea loc în cazul unei anumite instalări. Dacă acest dispozitiv produce interferenţe
dăunătoare la recepţia radio sau TV, ceea ce se poate determina pornind şi oprind dispozitivul, utilizatorul este încurajat să încerce să
corecteze interferenţa aplicând una sau mai multe dintre măsurile următoare:
Reorientaţi sau repoziţionaţi antena receptoare.
Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.
Conectaţi dispozitivul la o priză sau la un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
Consultaţi dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat.
Declaraţie de conformitate CE
Prin prezenta, Acer Inc., declară că acest monitor LCD monitor respectă cerinţele esenţiale şi celelalte prevederi relevante din Directiva
EMC 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE privind tensiunile joase şi Directivele RoHS 2011/65/UE şi 2009/125/CE în ceea ce priveşte
stabilirea unui cadru pentru aplicarea cerinţelor de design ecologic pentru produsele legate de energie.
Notă:
Pentru a preveni deteriorarea monitorului, nu îl ridicaţi apucându-l de bază.
Notă: Cabluri ecranate
Toate conexiunile la alte dispozitive de calcul trebuie efectuate folosind cabluri ecranate, pentru a menţine conformitatea cu reglementările EMC.
Notă: Dispozitive periferice
Numai perifericele (dispozitive de intrare/ieşire, terminalele, imprimantele etc.) certificate ca respectând limitele din Clasa B pot fi ataşate
acestui echipament. Este probabil ca funcţionarea cu periferice necertificate să producă interferenţe la recepţia radio şi TV.
Atenţie
Modificările neaprobate în mod expres de către producător pot anula autorizaţia utilizatorului, garantată de Comisia Federală de Comunicaţii,
de a folosi acest produs.
Condiţii de funcţionare
Acest dispozitiv respectă cerinţele din FCC Partea a 15-a. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv să nu
producă interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţe recepţionate, inclusiv cele care pot cauza o
funcţionare nedorită.
Notă: Utilizatorii din Canada
Acest aparat digital din Clasa B respectă standardul canadian ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Eliminarea deşeurilor de echipamente de către utilizatorii din locuinţele private din Uniunea
Europeană
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia arată că produsul respectiv nu poate fi eliminat împreună cu
celelalte resturi menajere. În schimb, este responsabilitatea dvs. să eliminaţi produsul dezafectat ducându-l la un punct
de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. Colectarea şi reciclarea
separată a echipamentului dezafectat în momentul eliminării acestuia va contribui la conservarea resurselor naturale şi
va garanta că produsul respectiv este reciclat într-un mod care protejează sănătatea oamenilor şi mediul. Pentru mai
multe informaţii cu privire la locul în care puteţi lăsa echipamentul dezafectat, vă rugăm să contactaţi biroul local din
oraşul dvs., serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Română
SPECIFICAŢII
Găsiţi manuale şi alte documente pentru produsul dvs. Acer pe website-ul de asistenţă oficial al Acer.
*Consumul anual de energie este calculat pe baza unui consum de energie tipic de 4 ore pe zi, 365 zile pe an.
Panou LCD
Sistem de acţionare LCD color TFT
Dimensiune 29,5”W (74,93 cm)
Pas pixeli 0,2697 mm (H) x 0,2697 mm (V)
Luminozitate
300 cd/m
2
(tipic)
Contrast 3000:1
Unghi de vizualizare 178° (H) 178° (V) (CR=10)
Timp de răspuns 4 ms (GTG)
Tip panou VA
Frecvenţă orizontală
HDMI 1.4: 30 – 140 KHz
DP: 66 – 166 KHz
Frecvenţă verticală
HDMI 1.4: 24 – 60 Hz
DP: 30 – 144 Hz
Culori afişate 16,7 Milioane
Frecvenţa de ceas HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 460 MHz
Rezoluţie maximă
2560 x 1080 la 60 Hz (HDMI)
2560 x 1080 la 144 Hz (funcţie DP-over clock = OPRITĂ)
2560 x 1080 la 200 Hz (funcţie DP-over clock = PORNITĂ)
Tip plug & play VESA DDCCI/DDC2B
Clasa de eficienţă energetică B
*Consum anual de energie 54 (kWh) (pentru modelul cu intrare HDMI)
Consum de
energie
(la 200 nits)
Modul Pornit 38 W (tipic)
Modul Repaus 0,42 W (tipic)
Modul Oprit 0,39 W (tipic)
Conector de intrare
HDMI 19 pini (numai la modelul cu intrare HDMI)
DP (numai la modelul cu intrare DP)
Semnal video de intrare
Semnal HDMI (numai la modelul cu intrare HDMI) (opţional)
DP (numai la modelul cu intrare DP) (opţional)
Difuzoare 3 W x 2 (numai la modelul cu intrare audio) (opţional)
Dimensiune maximă ecran
Orizontală: 690,43 mm
Verticală: 291,28 mm
Sursă de alimentare 100–240 V, 50/60 Hz
Consideraţii privind mediul
Temp. de funcţionare: 0° – 40°C
Temp. de depozitare: -20° – 60°C
Umiditate în timpul funcţionării: 10% – 80%
Dimensiuni 713,34 (l) x 386,05 ~ 506,05 (h) x 299,68 (a) mm
Masa (netă) 9,8 kg (net)
Specificaţii privind mecanismul
Înclinare: -5° – +25° (Numai în punctul cel mai înalt unghiul de ridicare poate fi de 25 grade înclinare)
Rotire: -25° – +25°
Reglarea înălţimii: 0 mm – 120 mm
Pivotare: Nu
Suport cu picior detaşabil: Da
Com
enz
i
externe
Comutator/butoane
Buton de alimentare
Tasta rapidă 1
Tasta rapidă 2
Intrare
Tasta 5 Navi
Funcţii
Contrast
Luminozitate
Focalizare (numai la modelul cu intrare analogică)
Ceas (numai la modelul cu intrare analogică)
Poziţie orizontală (numai la modelul cu intrare analogică)
Poziţie verticală (numai la modelul cu intrare analogică)
Lumină albastră
Gamă
Adaptive contrast
Dark boost
sRGB
Saturare
Refresh rate num
ULMB (numai DP)
Încărcare USB cu aparatul oprit
LED de alimentare
Culoare pe 6 axe
Punct de concentrare
DTS
Temperatură culoare
Limbă
Expirare OSD
Repaus profund
Configurare automată (numai la modelul cu intrare analogică)
Modul Wide (Aspect/1:1)
Selectare semnal de intrare
Asignare tastă rapidă
Modul Pornire rapidă
Moduri
Over clock (numai DP)
Informaţii monitor
Resetare
Ieşire
Toate specificaţiile pot fi schimbate fără notificare prealabilă.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118

Acer Z301C Ghid de inițiere rapidă

Categorie
Televizoare
Tip
Ghid de inițiere rapidă