Acer V277 Ghid de inițiere rapidă

Marca
Acer
Model
V277
Tip
Ghid de inițiere rapidă
Română
Ghid de iniţiere rapidă pentru monitorul LCD Acer (QSG)
Instrucţiuni de siguranţă importante
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile următoare.
1. Pentru a curăţa ecranul monitorului LCD: Verificaţi dacă monitorul are parametri electrici corespunzători alimentării cu c.a. disponibile
în locaţia dvs.
• Opriţi monitorul LCD şi decuplaţi cablul de alimentare.
• Pulverizaţi o soluţie de curăţat fără solvent pe o cârpă şi curăţaţi uşor ecranul.
• NU PULVERIZAŢI ŞI NU TURNAŢI NICIODATĂ LICHIDE DIRECT PE ECRAN SAU PE CARCASĂ.
• NU APLICAŢI SUBSTANŢE DE CURĂŢARE PE BAZĂ DE AMONIAC SAU DE ALCOOL PE ECRANUL LCD SAU PE
CARCASĂ.
Acer nu îşi asumă răspunderea pentru daunele provocate în urma utilizării substanţelor de curăţare pe bază de amoniac sau alcool.
2. Nu plasaţi monitorul LCD în apropiere de fereastră. Expunerea monitorului la ploaie, umezeală sau lumina solară îl poate deteriora
serios.
3. Nu aplicaţi presiune pe ecranul LCD. Presiunea excesivă poate provoca deteriorări permanente ecranului.
4. Nu scoateţi capacul şi nu încercaţi să reparaţi dvs. această unitate. Reparaţiile de orice natură trebuie efectuate de un tehnician autorizat.
5. Păstraţi monitorul LCD într-o cameră cu temperatura de -20° ... +60° C (-4° ...+140° F). Păstrarea monitorului în afara acestui interval
poate provoca deteriorări permanente.
6. Scoateţi imediat din priză monitorul şi apelaţi la un tehnician autorizat dacă apare vreuna dintre următoarele situaţii:
• Cablul de semnal de la monitor la PC este ros sau deteriorat.
• S-a vărsat un lichid pe monitorul LCD sau acesta este expus la ploaie.
Monitorul LCD sau carcasa acestuia este deteriorat/ă.
Ataşarea monitorului la bază
1. Scoateţi monitorul din ambalaj.
2. Ataşaţi suportul cu picior la bază. (pentru modelele selectate)
3. Rotiţi în sens orar pentru blocare. Verificaţi ca baza să fie blocată pe suport. (pentru modelele selectate)
4. Fixaţi baza pe suport cu ajutorul şurubului, folosind aripioara integrată sau o monedă potrivită. (pentru modelele selectate)
Conectarea monitorului la calculator
1. Opriţi monitorul şi decuplaţi cablul de alimentare a calculatorului.
2. 2-1 Conectaţi cablul video.
a. Verificaţi ca atât monitorul, cât şi calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
b. Conectaţi cablul video VGA la calculator.
2-2 Conectaţi cablul HDMI (numai la modelul cu intrare HDMI)
a. Verificaţi ca atât monitorul, cât şi calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
b. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la spatele monitorului, iar celălalt capăt
la portul calculatorului.
2-3 Conectaţi cablul DP (numai la modelul cu intrare DP) (opţional)
a. Verificaţi ca atât monitorul, cât şi calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
b. Conectaţi cablul DP la computer.
3. Conectaţi cablul audio. (numai la modelul cu intrare audio) (opţional)
4. Introduceţi cablul de alimentare a monitorului în portul de alimentare din spatele
acestuia.
5. Introduceţi într-o priză din apropiere cablurile de alimentare pentru calculator şi
monitor.
Comenzi externe
Nr. Element Descriere
1
Buton/indicator
de alimentare
Porneşte/opreşte monitorul. Albastru indică
alimentarea pornită. Chihlimbariu indică
modul standby/economie de energie.
2
Tasta rapidă 1, 2
butoane
Apăsaţi pentru a activa funcţia tastă rapidă,
definită de utilizator.
3
Buton pentru
intrare
Apăsaţi pentru a comuta între sursele de
intrare.
4 Butonul Navi/OK
Apăsaţi pentru a activa meniul OSD, apoi
utilizaţi-l ca tastă direcţională pentru a
evidenţia funcţia dorită. Apăsaţi-l din nou
pentru a introduce o selecţie.
DP
HDMI
VGA
AUDIO INVGA IN
HDMI DP
opţional
1
1
2
3
4
Română
Precizări privind reglementările şi siguranţa
Precizări privind FCC
Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele corespunzătoare dispozitivelor digitale din Clasa B, conform
reglementărilor FCC Partea a 15-a. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare,
la instalarea într-un mediu rezidenţial. Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie pe frecvenţe radio şi, dacă nu este
instalat şi utilizat conform instrucţiunilor, poate cauza interferenţe dăunătoare pentru comunicaţiile radio.
Totuşi, nu există nicio garanţie că interferenţele nu vor avea loc în cazul unei anumite instalări. Dacă acest dispozitiv produce interferenţe
dăunătoare la recepţia radio sau TV, ceea ce se poate determina pornind şi oprind dispozitivul, utilizatorul este încurajat să încerce să
corecteze interferenţa aplicând una sau mai multe dintre măsurile următoare:
Reorientaţi sau repoziţionaţi antena receptoare.
Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.
Conectaţi dispozitivul la o priză sau la un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
Consultaţi dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat.
Declaraţie de conformitate CE
Prin prezenta, Acer Inc., declară că acest monitor LCD monitor respectă cerinţele esenţiale şi celelalte prevederi relevante din Directiva
EMC 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE privind tensiunile joase şi Directivele RoHS 2011/65/UE şi 2009/125/CE în ceea ce priveşte
stabilirea unui cadru pentru aplicarea cerinţelor de design ecologic pentru produsele legate de energie.
Notă:
Pentru a preveni deteriorarea monitorului, nu îl ridicaţi apucându-l de bază.
Notă: Cabluri ecranate
Toate conexiunile la alte dispozitive de calcul trebuie efectuate folosind cabluri ecranate, pentru a menţine conformitatea cu
reglementările EMC.
Notă: Dispozitive periferice
Numai perifericele (dispozitive de intrare/ieşire, terminalele, imprimantele etc.) certificate ca respectând limitele din Clasa B pot fi ataşate
acestui echipament. Este probabil ca funcţionarea cu periferice necertificate să producă interferenţe la recepţia radio şi TV.
Atenţie
Modificările neaprobate în mod expres de către producător pot anula autorizaţia utilizatorului, garantată de Comisia Federală de
Comunicaţii, de a folosi acest produs.
Condiţii de funcţionare
Acest dispozitiv respectă cerinţele din FCC Partea a 15-a. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv să nu
producă interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţe recepţionate, inclusiv cele care pot cauza
ofuncţionare nedorită.
Notă: Utilizatorii din Canada
Acest aparat digital din Clasa B respectă standardul canadian ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Eliminarea deşeurilor de echipamente de către utilizatorii din locuinţele private din Uniunea
Europeană
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia arată că produsul respectiv nu poate fi eliminat împreună cu
celelalte resturi menajere. În schimb, este responsabilitatea dvs. să eliminaţi produsul dezafectat ducându-l la un punct
de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. Colectarea şi reciclarea
separată a echipamentului dezafectat în momentul eliminării acestuia va contribui la conservarea resurselor naturale şi
va garanta că produsul respectiv este reciclat într-un mod care protejează sănătatea oamenilor şi mediul. Pentru mai
multe informaţii cu privire la locul în care puteţi lăsa echipamentul dezafectat, vă rugăm să contactaţi biroul local din
oraşul dvs., serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
/