AL-KO BC 4535 II Premium Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns iarba
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

2
BC 4535 II
D: Gebrauchsanleitung 6
GB: Instructions for Use 14
NL: Gebruikshandleiding 22
F: Mode d’emploi 30
E: Instrucciones de uso 38
I: Libretto di istruzioni 46
H: Használat 54
SLO: Navodilo za uporabo 62
HR: Upute za uporabu 70
DK: Brugsanvisning 78
S: Bruksanvisning 86
N: Bruksanvisning 94
FIN: Käyttöohjeet 102
PL: Instrukcja obsługi 110
CZ: Návod k použití 118
SK: Návod na použitie 126
RUS: Руководство по использованию 134
UA: Інструкція щодо використання 142
BG: Ръководство за експлоатация 150
RO: Manual de utilizare 158
TR: Kullanım kılavuzu 166
ETK: BC 410 174
ETK: BC 4125 176
158
Traducerea instrucţiunilor de folosire originale
Explicaţia simbolurilor
Atenţie!
Respectarea exactă a indicaţiilor de avertizare poate îm-
piedica accidentarea persoanelor sau cauzarea daunelor
materiale.
Indicaţii speciale pentru o înţelegere şi deservire
mai bună.
Utilizarea conform destinaţiei
Acest aparat se pretează la aranjarea şi tunderea gazonu-
lui din domeniu privat.
O altă utilizare decât cea descrisă este considerată ca
necorespunzătoare.
Atenţie!
Aparatul nu are voie să e folosit în scopuri comerciale.
Însemnătatea simbolurilor de pe aparat
Atenţie!
Citiţi manualul de utilizare
Purtaţi cască şi ochelari de protecţie şi
căşti de urechi
Purtaţi mănuşi
Purtaţi încălţăminte de protecţie
Menţineţi corpul şi îmbrăcămintea la
distanţă faţă de mecanismul de tuns
Pericol de obiecte azvârlite în exterior
15m(50ft)
Distanţa între aparat şi terţi trebuie să e
cel puţin 15 m
Introducere
Înainte de punerea în funcţiune citiţi această
documentaţie. Aceasta este condiţia preliminară pentru
lucrul sigur şi deservirea fără defecţiuni.
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi de avertizare
din această documentaţie şi de pe acest aparat.
Această documentaţie este componentă permanentă
a produsului descris iar la vânzare trebuie predată
cumpărătorului.
Instrucţiuni de siguranţă
Utilizaţi aparatul doar dacă acesta este în stare tehnică
ireproşabilă
Nu scoateţi din funcţiune dispozitivele de siguranţă şi
de protecţie
Aparatul nu are voie să e folosit împreună cu alte dis-
pozitive de tuns sau echipamente suplimentare.
Purtaţi îmbrăcăminte corespunzătoare:
pantaloni lungi, încălţăminte stabilă, mănuşi
cască, ochelari de protecţie, căşti de urechi
În timpul lucrului aveţi grijă să aveţi stabilitate
Nu folosiţi aparatul sub inuenţa alcoolului, drogurilor
sau medicamentelor
Deserviţi aparatul tot timpul cu ambele mâini
Menţineţi mânerele uscate şi curate
Menţineţi corpul şi îmbrăcămintea la distanţă faţă de
mecanismul de tuns
Ţineţi terţii departe de zona periculoasă
Înlăturaţi corpurile străine din zona de lucru
Menţineţi panoul de protecţie, capul cu r şi motorul în-
totdeauna curat de resturile de gazon tuns
La părăsirea aparatului:
Oprirea motorului
Aşteptaţi să se oprească mecanismul de tuns
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat
Nu permiteţi copiilor sau altor persoane, care nu au citit
manualul de utilizare, să folosească acest aparat. Pre-
vederile locale pot stabili vârsta minimă a utilizatorului.
159
RO
474 218_a
Dispozitive de siguranţă şi protecţie
Atenţie!
Dispozitivele de siguranţă şi protecţie nu au voie să e înlăturate - Pericol de accidentare!
Panou de protecţie contra căderilor de pietre
Protejează utilizatorul de obiecte azvârlite. Cuţitul integrat
scurtează rul de tuns la lungimea admisă.
Oprire de urgenţă
În caz de urgenţă poziţionaţi comutatorul de aprindere pe
"STOP".
Specicaţie
BC 4535 II
Tip motor Motor în doi timp cu răcire cu aer
Capacitate cilindrică 42,7 cm³
Putere: 1,1 kW
Greutate uscată (EN ISO 11806) 7,6 kg
Greutate în stare de funcţionare fără benzină 9,0 kg
Volum carburant 1,1 l
Nivel putere acustică ISO 22868 113 dB Indice de eroare LpA 3 dB
Nivel presiune acustică ISO 22868 102 dB
Vibraţii ISO 22867 ≤ 15 m/s
2
Indice de eroare K 2,25 m/s
2
Lăţime de tăiere r 41 cm
Diametru r 2,5 mm
Lăţime de tăiere cuţit 25 cm
Mâner Mâner "Bike"
Aprindere Electronică
Bujie L8RTC
Acţionare Ambreiaj centrifugal
Turaţie motor max. 9.500 rot/min
Turaţie motor în gol max. 2800 ± 150 rot/min
Turaţie sculă (cuţit) 7.500 rot/min
Accesoriu Lamă cuţit Art. Nr. 112405
Accesoriu Cap cu r Art. Nr. 112406
Accesoriu Curea transport Art. Nr. 411705
Atenţie!
Când executaţi lucrări de durată, vibraţiile pot cauza afecţiuni ale vaselor sanguine sau ale nervilor în degete, mâini
sau articulaţiile mâinilor. Pot surveni amorţirea membrelor, înţepături, dureri sau modicarea aspectului pielii. Dacă apar
asemenea simptome, prezentaţi-vă la un consult medical!
160
Traducerea instrucţiunilor de folosire originale
Montare
Prezentare componente (Imaginea 1)
1 Cuţit
2 Cap cu r
3 Capac de protecţie
4 "Bike" mâner bicicletă
5a/5b Manetă de accelerare
6 Comutator motor "oprit" şi "pornit"
7a/7b "Blocare" manetă de accelerare
8 Centură de purtat
9 Capac ltru de aer
10 Rezervor de benzină
11 Manetă "Choke" - "Run"
12 Primer (pompă cu membrană cu pornire la rece)
Atenţie!
Aparatul are voie să e folosit doar după o montare
completă.
Montarea mânerului
"Bike" mâner de bicicletă (Imaginea 2A, B)
1. Puneţi manşeta de cauciuc (3) peste tijă.
2. Fixaţi cu ajutorul a patru şuruburi hexagonale (1) bri-
da de jos (2) şi piesa intermediară (4).
3. Puneţi bara mânerului (5) în suportul mânerului şi
cu brida de sus (6) şi cele patru şuruburi hexagona-
le (7) xaţi.
Montarea carcasei de protecţie (Imaginea 5)
1. Puneţi foiţa de metal (2) sub carcasa de protecţie (3).
2. Fixaţi cu 4 şuruburi (1) pe bară.
Cuţitul integrat în carcasa de protecţie taie rul automat la
lungimea optimă.
Montarea capului de r
1. Scoateţi splintul (Imaginea 4-4) şi anşa
(Imaginea 4-3).
2. Introduceţi Cheie imbus hexagonală (Imaginea 6-2)
în alezajul şaibei de antrenare (Imaginea 6-1) şi
înşurubaţi capul de r pe dornul de comandă al
arborelui de acţionare.
(Atenţie!: let către stânga!)
3. Blocaţi şaiba de antrenare (Imaginea 6-1) cu Cheie
imbus hexagonală pentru a strânge capul de r.
Montarea cuţitului
1. Demontaţi jumătatea mai mică a protecţiei de tăiere la
carcasa de protecţie (Imaginea 5 ).
2. Scoateţi splintul (Imaginea 4-4) şi anşa
(Imaginea 4-3).
3. Aşezaţi cuţitul astfel pe şaiba de antrenare încât, ale-
zajul cuţitului să se ae exact pe cercul de comandă a
şaibei de antrenare.
4. Introduceţi anşa (Imaginea 4-3) pe cuţit astfel încât
partea plană să indice către cuţit.
5. Strângeţi piuliţa de xare pe dornul de comandă.
Pentru aceasta introduceţi Cheie imbus hexagonală
(Imaginea 4-5) în alezajul prevăzut pentru aceasta şi
strângeţi cu cheia. (Atenţie!: let către stânga!)
6. Asiguraţi piuliţa cu un bolţ.
Reglarea centurii pentru umăr (gura A-E)
1. Trageţi centura de umăr peste umărul stâng.
2. Puneţi cârligul de închidere în ochiul de xare.
3. Vericaţi lungimea centurii cu unele mişcări de rotire
fără să porniţi motorul.
Capul de tăiere cu r sau cuţitul trebuie să e paral-
ele cu solul.
Atenţie!
În timpul lucrului folosiţi întotdeauna centura de umăr.
Blocaţi centura de umăr abia după pornirea motorului la
mers în gol.
161
RO
474 218_a
Carburanţi şi materiale operaţionale
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizare!
Benzina este inamabilă - pericol de incendiu!
Umpleţi şi depozitaţi benzina doar în rezervoarele
prevăzute pentru aceasta
Nu folosiţi un amestec de carburant, care a fost depozi-
tat mai mult de 90 de zile
Alimentaţi doar în aer liber
În timpul alimentării nu fumaţi
Nu deschideţi capacul rezervorului atunci când motorul
funcţionează sau atunci când este erbinte
Schimbaţi rezervorul deteriorat sau capacul deteriorat
de rezervor
Închideţi întotdeauna bine capacul de rezervor
Goliţi rezervorul de benzină numai în spaţiu liber
Atunci când s-a scurs benzină:
Nu porniţi motorul
Evitaţi încercările de pornire
Curăţaţi aparatul
Realizarea amestecului de carburant
Folosiţi doar carburant în raport de 50:1.
1. Puneţi benzina şi uleiul pentru motoare în 2 timpi într-
un recipient corespunzător conform tabelului.
2. Amestecaţi bine ambele componente.
Tabel pentru raporturile de amestec de carburant
Procedeu de amestec Benzină Ulei de
amestec
50 Părţi de benzină :
1 parte ulei de amestec
Ulei de amestec pentru motoare
în 2 timpi
1 l 20 ml
3 l 60 ml
5 l 100 ml
Punere în funcţiune
Atenţie!
Înainte de punerea în funcţiune efectuaţi întotdeauna un
control vizual. Aparatul nu are voie e folosit cu un
mecanism de tuns şi/sau elemente de xare slăbit, de-
teriorat sau uzat.
Pornirea motorului
Avertizare!
Nu lăsaţi niciodată funcţioneze motorul în spaţii în-
chise.
Pericol de intoxicare!
Scurtaţi rul de tuns înainte de pornire cu 13 cm,
pentru a nu suprasolicita motorul.
Trepte clapete de pornire
CHOKE RUN
Pornire la rece
Atenţie!
Trageţi de şnurul de pornire întotdeauna drept.
Nu lăsaţi să se retracteze brusc.
1. Poziţionaţi comutatorul de aprindere pe poziţia "Start"
(Imaginea 7).
2. Fixaţi maneta de accelerare:
Împingeţi în interior comutatorul "Lock off" (2).
Apoi apăsaţi în acelaşi timp pe maneta de gaz (3)
şi maneta de blocare a accelerării (4).
Eliberaţi comutatorul "Lock off" (2)
Maneta de accelerare se xează la accelerare
completă.
3. Poziţionaţi clapeta de pornire (1) pe poziţia "CHOKE"
(Imaginea 8).
4. Apăsaţi pompa de carburant (2) de 10x.
5. Trageţi drept de 3-4 ori şnurul de start, până când
motorul porneşte cu zgomot pentru scurt timp
(se aprinde).
6. După pornirea motorului: Poziţionaţi clapeta de porni-
re pe "RUN".
7. Trageţi şnurul de start până când motorul porneşte.
8. Dacă motorul nu porneşte, repetaţi paşii 1-8.
Folosiţi motocoasa întotdeauna cu panoul de protecţie
Respectaţi prevederile naţionale referitoare la orele de
funcţionare
Respectaţi întotdeauna manualul de utilizare livrat al
producătorului motorului
162
Traducerea instrucţiunilor de folosire originale
Manual de utilizare
În timpul aranjării şi tăierii lăsaţi motorul funcţioneze în
zona superioară de turaţie
Instrucţiuni de siguranţă
Atenţie!
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi de avertizare din
această documentaţie şi de pe acest aparat.
Purtaţi îmbrăcăminte corespunzătoare
În timpul lucrului aveţi grijă să aveţi stabilitate
Deserviţi aparatul tot timpul cu ambele mâini
Menţineţi corpul şi îmbrăcămintea la distanţă faţă de
mecanismul de tuns
Ţineţi terţii departe de zona periculoasă
Nu ţineţi capul rului niciodată deasupra înălţimii genun-
chilor atunci când aparatul este în funcţiune
Aranjarea gazonului
1. Vericaţi terenul şi stabiliţi înălţimea de tuns dorită.
2. Duceţi şi menţineţi capul rului la înălţimea dorită.
3. Duceţi aparatul cu mişcări sub formă de seceră dintr-
o parte în alta.
4. Ţineţi capul rului întotdeauna paralel faţă de sol.
Aranjare joasă
1. Duceţi aparatul cu o uşoară inclinaţie în faţă, astfel în-
cât să se mişte aproape de sol.
2. Aranjaţi întotdeauna în direcţia opusă corpului.
Pornire la cald
1. Poziţionaţi comutatorul de aprindere pe "Start".
2. Poziţionaţi clapeta de pornire pe "RUN".
3. Blocaţi maneta de accelerare ca la "Pornire la rece".
4. Trageţi repede de maxim 6x şnurul de pornire - mo-
torul porneşte. Menţineţi maneta de accelerare com-
plet apăsată până ce motorul funcţionează regulat.
Motorul nu porneşte:
Poziţionaţi clapeta de pornire pe "RUN"
Trageţi de şnurul de pornire de 5x
Dacă motorul nu porneşte din nou:
Aşteptaţi 5 minute şi încercaţi din nou cu maneta
de accelerare apăsată complet
Respectaţi capitolul "Remedierea avariilor".
Oprirea motorului
1. Slăbiţi maneta de accelerare şi lăsaţi motorul să
meargă în gol.
2. Poziţionaţi comutatorul de aprindere pe "STOP".
Atenţie!
Motorul mai funcţionează după oprire - Pericol de acci-
dentare!
În timpul cosirii pe terenuri în pantă staţi întotdeauna
sub dispozitivul de tuns
Nu lucraţi niciodată pe un deal sau un versant plan sau
alunecos
Nu folosiţi aparatul în apropierea substanţelor inamabi-
le sau gazelor - Pericol de explozie şi/sau de incendiu!
După contactul cu un corp străin:
Oprirea motorului
Vericaţi dacă aparatul prezintă defecţiuni
Persoanele, care nu sunt obişnuite cu deservirea apa-
ratului, trebuie să înveţe aceasta cu motorul oprit
Lungirea rului de tuns
1. Lăsaţi motorul să funcţioneze cu turaţie completă şi
apăsaţi capul rului pe sol.
Firul este lungit automat.
Cuţitul din panoul de protecţie scurtează rul la
lungimea admisă.
Curăţarea panoului de protecţie
1. Opriţi aparatul.
2. Îndepărtaţi cu atenţie resturile de iarbă cosită cu o
şurubelniţă sau ceva similar.
Curăţaţi panoul de protecţie regulat, pentru a pre-
veni o supraîncălzire a tubului de decantare.
163
RO
474 218_a
Revizie şi întreţinere
Filtru de aer
Atenţie!
Nu folosiţi aparatul niciodată fără ltru de aer. Curăţaţi
regulat ltrul de aer. Înlocuiţi ltrul de aer deteriorat.
1. Îndepărtaţi şurubul cap stea, ridicaţi capacul şi
scoateţi ltrul de aer.
2. Curăţaţi ltrul de aer cu apă şi săpun. Nu folosiţi
benzină!
3. Lăsaţi să se usuce ltrul de aer.
4. Montaţi ltrul de aer în ordine inversă.
Filtru de carburant
Atenţie!
Nu folosiţi niciodată aparatul fără ltru de carburant. Ur-
marea pot  defecţiuni grave ale motorului.
1. Scoateţi complet capacul rezervorului.
2. Goliţi carburantul existent în recipiente
corespunzătoare.
3. Scoateţi ltrul din rezervor cu un cârlig din sârmă.
4. Scoateţi ltrul printr-o mişcare de rotire.
5. Înlocuiţi ltrul.
Aranjarea la garduri şi fundamente
Atenţie!
Nu atingeţi construcţiile - Pericol de recul!
1. Duceţi aparatul încet şi cu atenţie, fără să lăsaţi rul
să se lovească de obstacole.
Aranjarea în jurul trunchiurilor
1. Duceţi aparatul cu atenţie şi încet în jurul trunchiurilor,
astfel încât rul de tuns să nu atingă coaja copacului.
2. Cosiţi de la stânga la dreapta în jurul trunchiurilor.
3. Cuprindeţi iarba şi buruienele cu vârful rului şi
înclinaţi capul rului uşor în faţă.
Aranjarea pe lângă ziduri, fundamente, copaci
duce la o uzură mai ridicată a rului.
Cosire
1. Înclinaţi capul cu r către dreapta într-un unghi de 30
de grade.
2. Puneţi mânerul în poziţia dorită.
Atenţie!
Îndepărtaţi corpurile străine din zona de lucru.
Pericol de accidentare/daune materiale datorită obiec-
telor străine azvârlite.
Cosirea cu cuţitul
La cosirea cu cuţitul, acesta este dus într-o mişcare
orizontală, arcuită dintr-o parte în alta.
Atenţie!
Înainte de folosirea cuţitului respectaţi adiţional:
Folosiţi centura de umăr
Vericaţi discul de tăiere cu privire la montarea
corectă
Purtaţi echipament de protecţie şi ochelari de
protecţie
Nu folosiţi discuri de tăiere a buruienilor pentru
tăierea desişurilor şi arborilor tineri!
Atenţie!
Folosiţi numai cuţite de tăiere şi accesorii originale!
Piesele neoriginale pot cauza răniri şi defecţiuni
funcţionale ale aparatului!
Evitarea reculului
Atenţie!
Nu folosiţi cuţitul în apropierea obiectelor solide - pericol
de recul / pericol de accidentare!
Blocare
Vegetaţia densă, arbori tineri sau desişuri pot bloca discul
de tăiere şi îl pot opri.
Evitaţi blocajul prin respectarea înclinaţiei desişurilor şi
prin tăierea din partea opusă
Dacă discul de tăiere se prinde în timpul tăierii
Opriţi imediat motorul
Ţineţi aparatul în sus ca să nu sară discul de
tăiere sau să se rupă
Înlăturaţi materialul prins de pe secţiune
164
Traducerea instrucţiunilor de folosire originale
Depozitare
Înaintea unei depozitări de durată (peste iarnă), goliţi
rezervorul de benzină
Goliţi rezervorul de benzină numai în spaţiu liber
Înaintea depozitării, lăsaţi motorul să se răcească
1. Goliţi rezervorul.
2. Porniţi motorul şi lăsaţi-l să meargă în gol până se
opreşte.
3. Lăsaţi să se răcească motorul.
4. Desfaceţi bujia cu o cheie pentru bujii.
5. Puneţi o linguriţă de ulei pentru motoare în 2 timpi în
compartimentul de ardere. Pentru distribuirea uleiului
în interiorul motorului trageţi încet de şnurul de porni-
re de mai multe ori.
6. Introduceţi din nou bujia.
7. Curăţaţi bine şi revizuiţi aparatul.
8. Depozitaţi aparatul într-un spaţiu răcoros şi uscat.
Atenţie!
Nu depozitaţi aparatul în faţa ăcărilor sau surselor de
căldură - Pericol de incendiu sau de explozie!
Atenţie! Pericol de incendiu!
Nu păstraţi maşina cu rezervorul plin în clădiri în care
vaporii de benzină pot intra în contact cu foc deschis sau
scântei!
Menţineţi zona din jurul motorului, eşapamentului, case-
tei bateriei, rezervorului de benzină liberă de materialul
cosit, benzină, ulei.
Reglarea carburatorului
Carburatorul este reglat din fabrică.
Bujie (Imaginea 9)
Distanţa electrozilor de bujie = 0.635mm [0.025"].
1. Strângeţi bujia cu un cuplu de 12-15Nm.
2. Aşezaţi şa bujiei pe bujie.
Ascuţirea cuţitului de r
1. Desprindeţi cuţitul de la panoul de protecţie.
2. Prindeţi cuţitul într-o menghină şi ascuţiţi-l cu o pilă
netedă.
Piliţi doar într-o singură direcţie.
Reglarea cabului Bowden
Cablurile Bowden a motocoasei sunt reglate din fabrică.
Dacă poziţia mânerului de bicicletă "Bike" se modică foar-
te tare se poate ajunge la prelungirea cablului Bowden şi
astfel la o defecţiune a funcţiei manetei de accelerare.
Dacă mecanismul de tăiere al coasei nu se opreşte după
pornire şi deblocarea accelerării, cablul Bowden trebuie
reglat cu un şurub de reglare (Imaginea 10 -a).
Apoi o funcţionare corectă a manetei de accelerare este
din nou asigurată.
Atenţie!
Pericol de accidentare prin mecanisme rotative de
tăiere!
Reglaţi cablurile Bowden doar când motorul
este oprit
Vericaţi funcţia doar când coasa este în
poziţie orizontală
165
RO
474 218_a
Repunere în funcţiune
1. Îndepărtaţi bujia.
2. Trageţi rapid de şnurul de pornire, pentru a goli uleiul
rezidual din compartimentul de ardere.
3. Curăţaţi bujia, vericaţi distanţa electrozilor, la nevoie
înlocuiţi-le.
4. Pregătiţi aparatul pentru utilizare.
5. Alimentaţi rezervorul doar cu un amestec
corespunzător de carburant - ulei (50:1).
Înlăturare
Nu aruncaţi aparatele folosite la
deşeurile menajere!
Ambalajul, aparatul şi accesoriile sunt din materiale
reciclabile şi se înlătură în mod corespunzător.
Remedieri la defecţiuni
PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ REMEDIERE
Motorul nu porneşte Parcurs incorect de pornire Respectaţi manualul de utilizare
Motorul porneşte dar nu funcţio-
nează mai departe
Poziţie incorectă a manetei la Choke Poziţionaţi maneta pe RUN
Bujie murdară, incorect montată sau
necorespunzătoare
Curăţaţi bujia / reglaţi sau
înlocuiţi-o
Filtru murdar de carburant Înlocuiţi ltrul
Motorul porneşte dar nu funcţio-
nează cu puterea completă
Poziţie incorectă a manetei la Choke Poziţionaţi maneta pe RUN
Filtru murdar de aer Curăţaţi sau înlocuiţi ltrul
Motorul nu funcţionează regulat Bujie murdară, incorect montată sau
necorespunzătoare
Curăţaţi bujia / reglaţi sau
înlocuiţi-o
Fum în exces Amestec greşit de carburant Folosiţi un amestec corect de carbu-
rant (raport 50:1)
În cazul defecţiunilor, care nu se regăsesc în acest tabel sau a celor, pe care nu le puteţi remedia dvs., vă rugăm
să vă adresaţi serviciului nostru clienţi.
AL-KO
236
BG RO PL
Szanowny kliencie AL-KO,
cięgna elastyczne kosy
spalinowej zostały
wyregulowane fabrycznie.
W razie znaczącej zmiany
położenia „manetki“, może
dojść do rozciągnięcia cięgna
elastycznego i tym samym
do usterki działania funkcji
przyspieszania.
Gdy narzędzie tnące kosy
po uruchomieniu silnika i
odryglowaniu blokady półgazu
nie powróci w położenie
spoczynkowe, należy śrubą
regulacyjną (ilustracja -a)
wyregulować cięgno elastyczne.
Regulacja ma na celu
przywrócenie prawidłowego
działania dźwigni
przyspieszenia.
Uwaga!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń o
obracające się narzędzia
tnące!
Cięgna elastyczne
regulować wyłącznie
przy wyłączonym
silniku
Przed sprawdzeniem
działania wyłączyć
kosę
Уважаеми клиенти на AL-KO,
бронираните жила на
Вашата моторна косачка са
предварително фабрично
регулирани.
Ако мястото на „велосипедната
ръкохватка“ се промени
съществено, това може да
доведе до удължаване на
бронираното жило и може да
наруши функционирането на
педала за газта.
Ако режещият инструмент
на косачката не спре след
стартиране и освобождаване
на полугазовия блокиращ
механизъм, бронираното
жило трябва да се донастрои
с регулиращия винт
(Изображение -a).
След това отново е осигурено
правилното функциониране на
педала за газта.
Внимание!
Опасност от нараняване
от въртящи се режещи
инструменти!
Донастройвайте
бронираните жила
само при изключен
двигател
Проверявайте
функционирането
на косачката
единствено когато
тя е в лежащо
положение
Stimate client AL-KO,
tracţiunile Bowden ale
motocositoarei dvs.au fost
prereglate în uzină.
Dacă poziţia „mânerului
bicicletei“ se modică
semnicativ, se poate ajunge
la prelungirea cablului de
tracţiune Bowden şi deci la
perturbarea funcţionării manetei
de acceleraţie.
Dacă după pornirea şi
deblocarea dispozitivului de
blocare a semigazului, scula de
tăiere a coasei nu se opreşte,
este necesară reglarea tracţiunii
Bowden cu şurubul de reglaj
(gura -a).
După aceea se realizează din
nou o funcţionare corectă a
manetei de acceleraţie.
Atenţie!
Pericol de rănire datorită
sculelor tăietoare
rotative!
Reglarea tracţiunilor
Bowden se face doar
cu motorul oprit
Funcţionarea se
verică doar cu
coasa în poziţie
orizontală
RO
258
Declaraţie de conformitate CE
Prin aceasta garantăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulaţie,
corespunde condiţiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE
UE precum şi standardelor specice produsului.
Produsul
Maşină portabilă de tăiat iarbă
Număr serie
G2302305
Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Împuternicit
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Tip
BC 4535 II
Directive UE
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (13)
2002/88/EG
Norme armonizate
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09
Nivel acustic
evaluat / garantat
BC 4535 II 109 / 113 dB(A)
Evaluare conformitate
2000 /14/EG
Anexa V
Named service
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND
Kötz, 2010-12-14
Antonio De Filippo, Managing Director
Garanţie
Remediem eventualele greşeli de material sau producţie la aparat în timpul perioadei legale de limitare pentru pretenţiile de
defecţiuni conform alegerii noastre prin reparare sau livrarea pieselor de schimb. Perioada de limitare se stabileşte în funcţie
de legile statului în care a fost livrat aparatul.
Garanţia noastră este valabilă doar pentru: Garanţia devine nulă în cazurile :
Deservire corespunzătoare a aparatului
Respectarea manualului de utilizare
Folosirea pieselor originale de schimb
Reparaţii la aparat
Modicări tehnice la aparat
Utilizare necorespunzătoare
(de ex.: în scopuri comerciale sau comunale)
De la garanţie sunt excluse:
Avarii la stratul de lac, cauzate de uzură naturală
Componente de uzură, care sunt prevăzute pe lista pieselor de schimb cu cadrul XXX
XXX
(X)
Motoare cu ardere – pentru acestea sunt valabile prevederile separate de garanţie a producătorilor respectivi de motoare
În cazul acordării garanţiei adresaţi-vă cu această declaraţie de acordare a garanţiei şi chitanţa de cumpărare dealer-ului
dvs. sau unui service autorizat. Prin această declaraţie de acordare a garanţiei pretenţiile legale pentru defecţiuni ale
cumpărătorului rămân neatinse faţă de vânzător.
────
────
1 / 1

AL-KO BC 4535 II Premium Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns iarba
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru