Stanley FMHT1-77438 Manualul proprietarului

Marca
Stanley
Categorie
nivelurile laserului
Model
FMHT1-77438
Tip
Manualul proprietarului
153
RO
Cuprins
• Informaţii despre laser
• Siguranţa utilizatorului
• Siguranţa acumulatorului
• Montarea acumulatorilor de tip AA
• Utilizarea sistemului de montare
• Pornirea laserului
• Vericarea preciziei laserului
• Utilizarea laserului
• Întreţinerea
• Depanare
• Service şi reparaţii
• Specicaţii
Informaţii despre nivela laser
Laserele cu 2 linii în cruce FMHT1-77414 şi FMHT1-77438
sunt produse laser Clasa 2. Laserele sunt autonivelante şi pot 
utilizate pentru alinierea orizontală (nivelă) şi verticală
(r cu plumb).
Siguranţa utilizatorului
Instrucţiuni de siguranţă
Deniţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al ecărui
cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi manualul şi să ţi
atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă imediată
care, dacă nu este evitată, va determina decesul sau
vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea
determina decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial periculoasă care,
dacă nu este evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu vătămarea
corporală care, dacă nu este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii despre această
unealtă sau orice unealtă Stanley, vizitaţi site-ul
http://www.2helpU.com.
AVERTISMENT:
Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor din
acest manual poate conduce la vătămări grave.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
AVERTISMENT:
Expunere la radiaţii laser. Nu demontaţi şi
nu modicaţi nivela laser. Înăuntru nu există
componente ce pot  reparate de către utilizator.
Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă
a ochilor.
AVERTISMENT:
Radiaţii periculoase. Utilizarea altor controale sau
reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele
specicate în acest manual pot conduce la expunerea
periculoasă la radiaţii.
Eticheta de pe nivela laser poate include următoarele simboluri.
Simbol Descriere
V Volţi
mW Miliwaţi
Avertisment privind nivela
laser
nm Lungime de undă în nanometri
2 Laser clasa 2
Etichete de avertizare
Pentru confortul şi siguranţa dumneavoastră, următoarele
etichete sunt pe laser.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de
rănire, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
AVERTISMENT: RADIAŢIE LASER. NU
PRIVIŢI ÎN FASCICULUL LASER. Produs laser
clasa 2.
154
RO
Nu operaţi laserul în atmosfere explozive, cum ar  în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Această unealtă poate genera scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
Nu păstraţi laserul inactiv la îndemâna copiilor şi a altor
persoane neinstruite. Laserele sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Operaţiile de service asupra uneltei TREBUIE să e
efectuate de către personal de reparaţii calicat.
Reparaţiile sau servisarea efectuate de personal necalicat
pot cauza vătămări. Pentru a localiza cel mai apropiat centru
de service Stanley, vizitaţi http://www.2helpU.com.
Nu utilizaţi instrumente optice precum un telescop sau
un nivelmetru pentru a vizualiza fasciculul laser. Acest
fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce poate determina
pe oricine să privească intenţionat sau neintenţionat în
fasciculul laser. Acest fapt poate conduce la vătămarea
gravă a ochilor.
Nu poziţionaţi laserul lângă o suprafaţă reectantă ce
poate reecta fasciculul laser spre ochii cuiva. Acest fapt
poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Opriţi laserul atunci când nu este utilizat. Lăsarea
laserului pornit măreşte riscul de a privi în fasciculul laser.
Nu modicaţi în niciun fel laserul. Modicarea uneltei
poate conduce la expunerea periculoasă la radiaţii laser.
Nu operaţi laserul în apropierea copiilor sau nu permiteţi
copiilor să utilizeze laserul. Acest fapt poate conduce la
vătămarea gravă a ochilor.
Nu îndepărtaţi sau nu deterioraţi etichetele de avertizare.
În cazul îndepărtării etichetelor, utilizatorul sau alte persoane
se pot expune involuntar la radiaţii.
Poziţionaţi bine laserul pe o suprafaţă orizontală. Dacă
laserul cade, acesta se poate deteriora sau pot să apară
vătămări grave.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, ţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi uz de regulile
de bun simţ atunci când operaţi laserul. Nu utilizaţi laserul
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aaţi sub inuenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment de neatenţie
în timpul operării laserului poate conduce la vătămări
corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie. Purtaţi întotdeauna
ochelari de protecţie. În funcţie de condiţiile de lucru,
utilizarea echipamentului de protecţie, cum ar  masca de
praf, încălţămintea de protecţie antiderapantă, căştile şi
dispozitivele de protecţie pentru urechi va reduce vătămarea
personală.
Utilizarea şi îngrijirea uneltei
Nu utilizaţi unealta în cazul în care întrerupătorul Pornit/
Oprit/Blocare pentru transport nu porneşte sau nu opreşte
laserul. Orice unealtă ce nu poate  controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să e reparată.
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea Întreţinerea din acest
manual. Utilizarea de piese neautorizate sau nerespectarea
instrucţiunilor din secţiunea Întreţinerea pot crea un risc de
electrocutare sau rănire.
Siguranţa acumulatorului
AVERTISMENT:
Acumulatorii pot exploda sau pot prezenta
scurgeri şi pot cauza vătămări sau incendii. Pentru
a reduce acest risc:
Respectaţi cu atenţie toate instrucţiunile şi avertizările de pe
eticheta acumulatorului şi de pe ambalaj.
Introduceţi întotdeauna corect acumulatorii respectând
polaritatea (+ şi –), aşa cum este marcată pe acumulator şi
pe echipament.
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu încărcaţi acumulatorii de unică folosinţă.
Nu combinaţi acumulatorii vechi cu cei noi. Înlocuiţi toţi
acumulatorii în acelaşi timp cu alţii noi de aceeaşi marcă
şi tip.
Scoateţi imediat acumulatorii consumaţi şi eliminaţi-i conform
normelor locale.
Nu aruncaţi acumulatorii în foc.
155
RO
Nu păstraţi acumulatorii la îndemâna copiilor.
Scoateţi acumulatorii atunci când dispozitivul nu este în uz.
Instalarea acumulatorilor de
tip AA
Introduceţi acumulatorii noi de tip AA în laserul FMHT1-77414
sau FMHT1-77438. În laserul FMHT1-77438 puteţi introduce
şi acumulatori reîncărcabili de tip AA. Atunci când utilizaţi
acumulatori reîncărcabili, consultaţi Manualul încărcătorului
Stanley FatMax FMHT80690.
1.
Întoarceţi laserul cu faţa în jos.
2.
Ridicaţi încuietoarea pentru a deschide capacul
compartimentului pentru acumulatori (Figura
C
#1).
3.
Introduceţi patru acumulatori de tip AA noi, de calitate foarte
bună şi de marcă, asigurându-vă că poziţionaţi capetele - şi
+ ale fiecărui acumulator aşa cum este indicat în interiorul
compartimentului pentru acumulatori (Figura
C
#2).
4.
Împingeţi capacul compartimentului pentru acumulatori în jos
până când se blochează pe poziţie (Figura
C
#3).
5.
Glisaţi întrerupătorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la
dreapta, la poziţia Deblocat/PORNIT (Figura
A
#1b).
6.
Pe tastatură (Figura
A
#3b), asiguraţi-vă că este verde
(> 5 %). Dacă este roşu, aceasta înseamnă că nivelul
acumulatorului este sub 5 %.
Este posibil ca laserul să continue să funcţioneze pentru
o perioadă scurtă de timp în vreme ce acumulatorii
continuă să se descarce, dar liniile şi punctele se vor
estompa rapid.
După instalarea noilor acumulatori şi repornirea laserului,
liniile şi punctele vor reveni la intensitate maximă.
7.
Atunci când nu utilizaţi laserul, glisaţi întrerupătorul Pornit/Oprit/
Blocare pentru transport la STÂNGA, la poziţia Blocat/OPRIT
(Figura
A
#1a) pentru a economisi acumulatorul.
Utilizarea sistemului de
montare
Pe partea de jos a laserului se aă un dispozitiv mobil
(Figura
D
).
Pentru a utiliza magneţii din partea frontală a laserului
(Figura
A
#2) pentru a monta laserul pe laterala unui
stâlp din oţel, nu extindeţi dispozitivul mobil (Figura
D
#1).
Acest lucru va permite alinierea punctului orientat în jos cu
marginea stâlpului din oţel.
Pentru a monta laserul peste un punct de pe podea
(utilizând un dispozitiv de montare multifuncţional sau un
trepied), Trageţi în afară dispozitivul mobil până se xează
pe poziţie cu un clic (Figura
D
#2). Acest lucru va permite
ca punctul laser orientat în jos să treacă prin oriciul de
montaj 5/8-11, iar laserul să e rotit peste oriciul 5/8-11 fără
a schimba poziţia verticală a laserului.
Pornirea laserului
1.
Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă şi dreaptă.
2.
Glisaţi întrerupătorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la
dreapta, la poziţia Deblocat/PORNIT (Figura
A
#1b).
3.
Aşa cum este prezentat în Figura
A
#3a, apăsaţi o dată
pentru a proiecta o linie laser orizontală, a doua oară pentru
a proiecta o linie laser verticală, a treia oară pentru a proiecta
o linie orizontală şi una verticală, a patra oară pentru a proiecta
2 puncte (deasupra şi dedesubtul laserului) şi a cincea oară
pentru a proiecta liniile orizontale şi verticale cu cele 2 puncte.
4.
Vericaţi fasciculele laser. Laserul este conceput să se
autoniveleze. Dacă laserul este înclinat atât de mult încât nu se
poate autonivela (> 4°), fasciculele laser vor clipi continuu de
două ori şi vor fi aprinse constant pe tastatură
(Figura
A
#3c).
5.
Dacă fasciculele laser clipesc, laserul nu este la nivel (sau la
plumb) şi NU TREBUIE UTILIZAT pentru determinarea sau
marcarea nivelului sau plumbului. Încercaţi să repoziţionaţi
laserul pe o suprafaţă dreaptă.
6.
Apăsaţi pe tastatură pentru a testa modul Puls. se va
aprinde pe tastatură (Figura
A
#3d) şi fasciculele laser vor
apărea mai luminoase deoarece clipesc la o rată foarte mare.
Modul Puls îl veţi utiliza numai împreună cu un detector pentru
a proiecta fascicule laser pe distanţe mari.
156
RO
7.
Dacă ORICARE dintre următoarele armaţii este ADEVĂRATĂ,
consultaţi instrucţiunile secţiunea Vericarea preciziei
laserului ÎNAINTE DE A UTILIZA LASERUL pentru un proiect.
Aceasta este prima dată când utilizaţi laserul (în cazul în
care laserul a fost expus la temperaturi extreme).
Precizia laserului nu a fost verifică de ceva timp.
Este posibil ca laserul să fi fost scăpat.
Vericarea preciziei laserului
Uneltele laser sunt sigilate şi calibrate în fabrică. Este
recomandat să efectuaţi o vericare a preciziei înainte de
a utiliza laserul pentru prima dată (în cazul în care laserul
a fost expus la temperaturi extreme) şi apoi să la intervale
regulate pentru a asigura că munca dvs. este realizată cu
precizie. Atunci când efectuaţi oricare dintre vericările preciziei
listate în acest manual, urmaţi aceste indicaţii:
Utilizaţi cea mai mare suprafaţă/distanţă posibilă, cea mai
apropiată de distanţa de operare. Cu cât suprafaţa/distanţa
este mai mare, cu atât este mai uşor să măsuraţi precizia
laserului.
Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă, dreaptă şi stabilă, care
este la acelaşi nivel în ambele direcţii.
Marcaţi centrul fasciculului laser.
Precizia liniei orizontale - Înclinarea
Pentru vericarea înclinării liniei orizontale a laserului aveţi
nevoie de o suprafaţă verticală dreaptă cu o lăţime de cel puţin
9 m (30’).
1.
Aşezaţi laserul aşa cum este în Figura
F
#1 şi PORNIŢI-L.
2.
Apăsaţi de 3 ori pentru a proiecta o linie orizontală şi una
verticală.
3.
Îndreptaţi linia verticală a laserului spre primul colţ sau spre
punctul de referinţă (Figura
F
#1).
4.
Măsuraţi jumătate din distanţa peretelui (D1/2) (Figura
F
#1).
5.
Acolo unde linia laser orizontală se întretaie cu punctul marcat
la jumătatea distanţei (D1/2), marcaţi punctul P1 (Figura
F
#1).
6.
Rotiţi laserul spre alt colţ sau punct de referinţă (Figura
F
#2).
7.
Acolo unde linia laser orizontală se întretaie cu punctul marcat
la jumătatea distanţei (D1/2), marcaţi punctul P2 (Figura
F
#2).
8.
Măsuraţi distanţa pe verticală dintre P1 şi P2 (Figura
F
#3).
9.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa
permisă dintre P1 şi P2 pentru Distanţa (D1) corespunzătoare
din tabelul următor, laserul trebuie reparat de un centru de
service autorizat.
Distanţa (D1)
Distanţa permisă
dintre P1 şi P2
9 m (30’) 3 mm (1/8")
12 m (40’) 4 mm (5/32")
15 m (50’) 5 mm (7/32")
Precizia liniei orizontale - Nivelul
Pentru vericarea planitatea liniei orizontale a laserului aveţi
nevoie de o suprafaţă verticală dreaptă cu o lăţime de cel puţin
9 m (30’).
1.
Aşezaţi laserul la o margine a peretelui, aşa cum este în Figura
E
#1 şi PORNIŢI-L.
2.
Apăsaţi o dată pentru a proiecta o linie orizontală.
3.
Marcaţi pe perete două puncte (P1 şi P2) la cel puţin 9 m (30’)
distanţă unul de altul, de-a lungul liniei orizontale a laserului
(Figura
E
#1).
4.
Aşezaţi laserul la celălalt capăt al peretelui şi aliniaţi linia
orizontală a laserului cu punctul P2 (Figura
E
#2).
5.
Marcaţi punctul P3 pe linia laser, aproape de punctul P1
(Figura
E
#2).
6.
Măsuraţi distanţa pe verticală dintre punctele P1 şi P3
(Figura
E
#2).
7.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa
permisă dintre P1 şi P3 pentru Distanţa dintre P1 şi P2
corespunzătoare din tabelul următor, laserul trebuie reparat de
un centru de service autorizat.
Distanţa dintre P1
şi P2
Distanţa permisă
dintre P1 şi P3
9 m (30’) 6 mm (1/4")
12 m (40’) 8 mm (5/16")
15 m (50’) 10 mm (13/32")
157
RO
Precizia liniei verticale - Plumb
Vericarea cu plumbul a liniei verticale a laserului.
1.
Măsuraţi înălţimea stâlpului uşii (sau un punct de referinţă de pe
tavan) pentru a obţine înălţimea D1 (Figura
G
#1).
2.
Aşezaţi laserul aşa cum este în Figura I #1 şi PORNIŢI-L.
3.
Apăsaţi de două ori pentru a proiecta o linie verticală.
4.
Îndreptaţi linia verticală a laserului spre stâlpul uşii sau spre
punctul de referinţă de pe tavan (Figura
G
#1).
5.
Marcaţi punctele P1, P2 şi P3, aşa cum este în Figura
G
#1.
6.
Mutaţi laserul pe partea opusă a punctului P3 şi îndreptaţi linia
verticală a acestuia spre punctul P2 (Figura
G
#2).
7.
Aliniaţi linia verticală cu punctele P2 şi P3 şi marcaţi punctul P4
(Figura
G
#2).
8.
Măsuraţi distanţa dintre P1 şi P4 (Figura
G
#3).
9.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa
permisă dintre P1 şi P4 pentru Distanţa verticală (D1)
corespunzătoare din tabelul următor, laserul trebuie reparat de
un centru de service autorizat.
Înălţimea
distanţei
verticale (D1)
Distanţa permisă
dintre P1 şi P4
2,5 m (8’) 1,5 mm (1/16")
5 m (16) 3,0 mm (1/8")
6 m (20’) 3,6 mm (9/64")
9m (30) 5,5 mm (9/32")
Precizia punctului rului cu plumb
Vericarea calibrării laserului pe verticală (cu plumb) poate 
efectuată cu precizie atunci când există o înălţime substanţială
pe verticală, ideal ind 7,5 m (25’), cu o persoană pe podea,
care să poziţioneze laserul şi altă persoană aproape de plafon,
care să marcheze punctul creat de fascicul pe plafon.
1.
Marcaţi punctul P1 pe podea (Figura
H
#1).
2.
PORNIŢI laserul şi apăsaţi o dată pentru a proiecta
punctele de deasupra şi dedesubtul laserului.
3.
Aşezaţi laserul în aşa fel încât punctul de jos să e centrat
peste punctul P1 şi marcaţi centrul punctului de sus pe tavan ca
punctul P2 (Figura
H
#1).
4.
Rotiţi laserul la 180°, asigurându-vă că punctul orientat în jos
este centrat în continuare pe punctul P1 de pe podea
(Figura
H
#2).
5.
Marcaţi centrul punctului de sus pe tavan ca punctul P3
(Figura
H
#2).
6.
Măsuraţi distanţa dintre punctele P2 şi P3.
7.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanţa
permisă dintre P2 şi P3 pentru Distanţa dintre tavan şi
podea corespunzătoare din tabelul următor, laserul trebuie
reparat de un centru de service autorizat.
Distanţa dintre tavan
şi podea
Distanţa permisă între
P2 şi P3
4,5m (15) 3 mm (1/8)
6m (20) 4,2 mm (5/32)
9m (30) 6 mm (1/4)
12m (40) 8,4 mm (5/16)
Utilizarea laserului
Sfaturi pentru utilizare
Marcaţi întotdeauna centrul fasciculului creat de laser.
Modicările extreme de temperatură pot cauza mişcarea
componentelor interne ce pot afecta precizia. Vericaţi
frecvent acurateţea în timpul lucrului.
Dacă laserul a fost vreodată scăpat, vericaţi-l pentru a vă
asigura că este încă calibrat.
Atâta timp cât laserul este calibrat corespunzător, acesta
se va autonivela. Fiecare laser este calibrat din fabrică
pentru a indica corect nivelul atâta timp cât este aşezat pe
o suprafaţă dreaptă cu o înclinaţie medie de ± 4°. Nu este
necesară reglarea manuală.
Utilizaţi laserul pe o suprafaţă netedă şi dreaptă.
Oprirea laserului
Glisaţi întrerupătorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la
poziţia OPRIT/Blocat (Figura
A
#1a) atunci când nu utilizaţi
laserul. Dacă întrerupătorul nu este dus la poziţia Blocat, laserul
nu se va închide.
158
RO
Utilizarea laserului cu accesorii
AVERTISMENT:
Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de
Stanley, nu au fost testate cu acest laser, utilizarea
acestora cu laserul dvs. poate  riscantă..
Utilizaţi numai accesorii Stanley care sunt recomandate pentru
a  utilizate împreună cu acest model. Accesoriile ce pot 
adecvate pentru un laser, pot crea un risc de vătămare atunci
când sunt utilizate cu un alt laser.
Partea inferioară a laserului este dotată cu lete mamă de
1/4-20 şi 5/8-11 (Figura
B
) pentru a putea monta accesoriile
aate acum pe piaţă sau pe cele care vor apărea. Folosiţi
doar accesorii Stanley destinate utilizării cu acest laser. Urmaţi
instrucţiunile ce însoţesc accesoriile.
Accesoriile recomandate pentru utilizarea cu acest laser sunt
disponibile la costuri suplimentare la distribuitorul local sau la
centrul de service autorizat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă în
identicarea oricărui accesoriu, vă rugăm să contactaţi cel mai
apropiat centru de service Stanley sau să vizitaţi site-ul web:
http://www.2helpU.com.
Utilizarea laserului cu suportul
multifuncţional
Majoritatea laserelor cu linie/punct dotate cu un let
pentru montaj de 5/8-11 pot  utilizate împreună cu
suportul multifuncţional FMHT77435 (Figura
I
). Suportul
multifuncţional poate  utilizat de sine stătător sau montat în
diferite moduri:
utilizaţi cureaua din cauciuc în jurul unui stâlp, 2” x 4” sau al
altui obiect vertical;
utilizaţi magneţii posteriori pe un stâlp metalic;
agăţaţi oriciul posterior pentru şurub într-un cui sau un şurub
dintr-un perete;
utilizaţi clema pentru tavan pentru a-l xa pe şină pentru
atârnarea/suspendarea de tavan;
utilizaţi letele de 5/8-11 sau 1/4-20 de pe partea inferioară
pentru a-l ataşa la un trepied.
Întreţinerea
Atunci când laserul nu este utilizat, curăţaţi părţile exterioare
cu o cârpă umedă, ştergeţi laserul cu o cârpă uscată moale
pentru a vă asigura că este uscat şi apoi depozitaţi-l în
cutia sa.
Deşi exteriorul laserului este rezistent la solvenţi, nu utilizaţi
NICIODATĂ solvenţi pentru a curăţa laserul.
Nu depozitaţi laserul la temperaturi sub -20˚C (-5˚F) sau mai
mari de 60˚C (140˚F).
Pentru a asigura precizia operaţiunilor efectuate, vericaţi
periodic calibrarea laserului.
Vericarea calibrării şi alte reparaţii de întreţinere pot 
efectuate de centrele de service Stanley.
Depanare
Laserul nu mai porneşte
Dacă utilizaţi acumulatori de tip AA, asiguraţi-vă că:
fiecare acumulator este instalat corect, conform marcajului
(+) şi (–) din interiorul compartimentului pentru acumulatori;
bornele acumulatorilor sunt curate şi fără depuneri de praf
sau corodate;
acumulatorii sunt noi, de foarte bună calitate şi de marcă,
pentru a reduce posibilitatea ca aceştia să curgă.
Asiguraţi-vă că acumulatorii de tip AA sunt în stare bună de
funcţionare. Dacă aveţi dubii, încercaţi să montaţi acumulatori
noi.
Atunci când utilizaţi acumulatori reîncărcabili, asiguraţi-vă ca
aceştia sunt încărcaţi complet.
Asiguraţi-vă că laserul este mereu uscat.
Dacă unitatea laser ajunge la o temperatură de peste 50 °C
(120 °F), aceasta nu va porni. Dacă laserul a fost depozitat la
temperaturi foarte ridicate, lăsaţi-l să se răcească. Laserul nu
va  deteriorat dacă utilizaţi întrerupătorul de Pornire/Oprire/
Blocare transport înainte ca acesta să ajungă la temperatura
corespunzătoare de operare.
159
RO
Fasciculul laser este intermitent
Laserele sunt concepute să se autoniveleze până la o medie
de 4° în toate direcţiile. Dacă laserul este înclinat atât de mult
încât mecanismul intern nu se poate autonivela, fasciculele
vor lumina intermitent arătând că limita de înclinare este
depăşită. FASCICULELE CARE PÂLPÂIE NU SUNT LA
NIVEL SAU LA PLUMB ŞI NU TREBUIE UTILIZATE PENTRU
DETERMINAREA SAU MARCAREA NIVELULUI SAU
PLUMBULUI. Încercaţi să aşezaţi laserul pe o suprafaţă mai
dreaptă.
Fasciculele laser nu se opresc din mişcare
Laserul este un instrument de precizie. De aceea, dacă nu este
poziţionat pe o suprafaţă stabilă (şi xă), laserul va continua
să încerce să caute nivelul. Dacă fasciculul nu se opreşte din
mişcare, încercaţi să aşezaţi laserul pe o suprafaţă mai dreaptă.
De asemenea, asiguraţi-vă că suprafaţa este relativ plată şi
plană pentru ca laserul sa e stabil.
Service şi reparaţii
Notă: Dezasamblarea laserului va anula toate garanţiile
produsului.
Pentru asigurarea SIGURANŢEI şi FIABILITĂŢII produsului,
reparaţiile, întreţinerea şi reglajele trebuiesc efectuate de
centrele de service autorizate. Reparaţiile sau servisarea
efectuate de personal necalicat pot cauza răniri. Pentru
a localiza cel mai apropiat centru de service Stanley, vizitaţi
http://www.2helpU.com.
160
RO
Specicaţii
FMHT1-77414 FMHT1-77438
Sursa de lumină Diode laser
Lungime de undă laser 630 680 nm vizibil 510 530 nm vizibil
Putere laser PRODUS LASER CLASA 2 ≤1,0 mW
Domeniu de lucru 20 m (65’)
50 m (165') cu detector
30 m (100’)
50 m (165') cu detector
Precizie - toate liniile şi punctul orientat în sus ±3 mm per 10 m (±1/8” per 30’)
Precizie - punctul orientat în jos ±6 mm per 10 m (±1/4” per 30’)
Sursa de alimentare 4 baterii alcaline AA (1,5 V)
(6 V c.c.)
4 baterii alcaline AA (1,5 V)
(6 V c.c.) sau
4 baterii NiMH AA (1,2 V)
(4,8 V c.c.)
Temperatura de funcţionare De la -10°C la 50°C (de la 14°F la 122°F)
Temperatura de depozitare De la -20°C la 60°C (de la -5°F la 140°F)
Mediu Rezistent la apă şi praf certicat IP54
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru