Stanley STHT77499-1 Manualul proprietarului

Marca
Stanley
Model
STHT77499-1
Tip
Manualul proprietarului
175
RO
Cuprins
• Informaţii despre laser
• Siguranţa utilizatorului
• Siguranţa bateriei
• Montarea bateriilor de tip AA
• Pornirea laserului
• Vericarea preciziei laserului
• Utilizarea laserului
• Întreţinerea
• Depanare
• Service şi reparaţii
• Specicaţii
Informaţii despre laser
Laserele STHT77498-1 şi STHT77499-1 sunt produse
laser Clasa 2. Laserele sunt autonivelante şi pot 
utilizate pentru alinierea orizontală (nivelă) şi verticală
(r cu plumb).
Siguranţa utilizatorului
Instrucţiuni de siguranţă
Deniţiile de mai jos descriu nivelul de importanţă
al ecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să ţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată, va
determina decesul sau vătămarea gravă.
AVERTIZARE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată, ar
putea determina decesul sau vătămarea
gravă.
PRECAUŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu este evitată,
poate determina daune asupra bunurilor.
Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii despre
această unealtă sau orice unealtă STANLEY
®
,
vizitaţi site-ul http://www.STANLEY.com.
AVERTISMENT:
Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi
a instrucţiunilor din acest manual poate
conduce la vătămări grave.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
AVERTISMENT:
Expunere la radiaţii laser. Nu demontaţi
şi nu modicaţi nivela laser. Înăuntru nu
există componente ce pot  reparate de
către utilizator. Acest fapt poate conduce
la vătămarea gravă a ochilor.
AVERTIZARE:
Radiaţii periculoase. Utilizarea altor
controale sau reglaje sau efectuarea
altor proceduri decât cele specicate în
acest manual pot conduce la expunerea
periculoasă la radiaţii.
Eticheta de pe nivela laser poate include următoarele
simboluri.
Simbol Descriere
V Volţi
mW Miliwaţi
Avertisment privind nivela
laser
nm Lungime de undă în nanometri
2 Laser clasa 2
Etichete de avertizare
Pentru confortul şi siguranţa dumneavoastră,
următoarele etichete sunt pe laser.
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul
de rănire, utilizatorul trebuie să
citească manualul de instrucţiuni.
AVERTIZARE: RADIAŢIE LASER.
NU PRIVIŢI ÎN FASCICULUL LASER.
Produs laser clasa 2.
SER.____________
TYPE 1
3V DC
LASER
2
≤1.5mW @630-680nm
IEC 60825-1: 2014
MADE IN CHINA
STHT77498-1
www.stanleylasers.com
www.stanleytools.com
RO
176
SER.____________
TYPE 1
3V DC
LASER
2
MADE IN CHINA
www.stanleylasers.com
www.stanleytools.com
STHT77499-1
≤1.5mW @510-530nm
IEC 60825-1: 2014
Nu operaţi laserul în atmosfere explozive, cum
ar  în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Această unealtă poate genera scântei ce
pot aprinde pulberile sau vaporii.
Nu păstraţi laserul inactiv la îndemâna copiilor
şi a altor persoane neinstruite. Laserele sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Operaţiile de service asupra uneltei TREBUIE
să e efectuate de către personal de reparaţii
calicat. Reparaţiile sau servisarea efectuate de
personal necalicat pot cauza vătămări. Pentru
a localiza cel mai apropiat centru de service Stanley
vizitaţi http://www.2helpU.com.
Nu utilizaţi instrumente optice precum un
telescop sau un nivelmetru pentru a vizualiza
fasciculul laser. Acest fapt poate conduce la
vătămarea gravă a ochilor.
Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce poate
determina pe oricine să privească intenţionat
sau neintenţionat în fasciculul laser. Acest fapt
poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Nu poziţionaţi laserul lângă o suprafaţă
reectantă ce poate reecta fasciculul laser spre
ochii cuiva. Acest fapt poate conduce la vătămarea
gravă a ochilor.
Opriţi laserul atunci când nu este utilizat.
Lăsarea laserului pornit măreşte riscul de a privi în
fasciculul laser.
Nu modicaţi în niciun fel laserul. Modicarea
uneltei poate conduce la expunerea periculoasă la
radiaţii laser.
Nu operaţi laserul în apropierea copiilor sau nu
permiteţi copiilor să utilizeze laserul. Acest fapt
poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
Nu îndepărtaţi sau nu deterioraţi etichetele
de avertizare. În cazul îndepărtării etichetelor,
utilizatorul sau alte persoane se pot expune
involuntar la radiaţii.
Poziţionaţi bine laserul pe o suprafaţă
orizontală. Dacă laserul cade, acesta se poate
deteriora sau pot să apară vătămări grave.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, ţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi uz
de regulile de bun simţ atunci când operaţi laserul.
Nu utilizaţi laserul atunci când sunteţi obosiţi sau
când vă aaţi sub inuenţa drogurilor, alcoolului
sau medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul
operării laserului poate conduce la vătămări
corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie. Purtaţi
întotdeauna ochelari de protecţie. În funcţie de
condiţiile de lucru, utilizarea echipamentului de
protecţie, cum ar  masca de praf, încălţămintea
de protecţie antiderapantă, căştile şi dispozitivele
de protecţie pentru urechi va reduce vătămarea
personală.
Utilizarea şi îngrijirea uneltei
Nu utilizaţi laserul în cazul în care comutatorul
Pornit/Oprit/Blocare pentru transport nu porneşte
sau nu opreşte laserul. Orice unealtă ce nu poate
 controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să e reparată.
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea Întreţinerea
din acest manual. Utilizarea de piese neautorizate
sau nerespectarea instrucţiunilor din secţiunea
Întreţinerea pot crea un risc de electrocutare sau
rănire.
Siguranţa bateriei
AVERTIZARE:
Acumulatorii pot exploda sau pot
prezenta scurgeri şi pot cauza vătămări
sau incendii. Pentru a reduce acest risc:
Respectaţi cu atenţie toate instrucţiunile şi
avertizările de pe eticheta bateriei şi de pe ambalaj.
Introduceţi întotdeauna corect bateriile respectând
polaritatea (+ şi –), aşa cum este marcată pe baterii
şi pe echipament.
Nu scurtcircuitaţi bornele bateriei.
Nu încărcaţi bateriile de unică folosinţă.
177
RO
Nu combinaţi bateriile vechi cu cele noi. Înlocuiţi
toate bateriile în acelaşi timp cu alţii noi de aceeaşi
marcă şi tip.
Scoateţi imediat bateriile consumate şi eliminaţi-le
conform normelor locale.
Nu aruncaţi bateriile în foc.
Nu păstraţi bateriile la îndemâna copiilor.
Scoateţi bateriile atunci când dispozitivul nu este
în uz.
Instalarea bateriilor de tip
AA
Introduceţi bateriile noi de tip AA în laserul
STHT77498-1 sau STHT77499-1.
1.
Întoarceţi laserul cu faţa în jos.
2.
Din partea de jos a laserului, ridicaţi încuietoarea
pentru a deschide capacul compartimentului
pentru baterii (Figura
B
1
).
3.
Introduceţi patru baterii de tip AA noi, de calitate
foarte bună şi de marcă, asigurându-vă
poziţionaţi capetele - şi + ale fiecărei baterii aşa
cum este indicat în interiorul compartimentului
pentru baterii (Figura
B
2
).
4.
Împingeţi capacul compartimentului pentru baterii
în jos până când se blochează pe poziţie
(Figura
B
3
).
Atunci când nu utilizaţi laserul, glisaţi comutatorul
Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la poziţia centru
(OPRIT) (Figura
R
2
) pentru a economisi energia
bateriei.
Pornirea laserului
1.
Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă, uniformă
şi dreaptă, îndreptat direct spre peretele opus
(poziţia de 0º ).
2.
Porniţi laserul pentru a aşa fasciculele orizontale
şi verticale. Ori:
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare
pentru transportspre stânga pentru a menţine
pendulul blocat şi a aşa fasciculele încrucişate
în modul manual (Figura
R
1
).
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare
pentru transportspre dreapta pentru a debloca
pendulul şi a aşa fasciculele încrucişate în
modul de nivelare automată (Figura
R
3
).
3.
Vericaţi fasciculele laser orizontale şi verticale.
Dacă laserul este atât de înclinat încât nu se
poate autonivela (> 4°), sau laserul nu este în
modul manual, fasciculele laser vor clipi.
Dacă fasciculele laser clipesc, laserul nu este la
nivel (sau la plumb) şi NU TREBUIE UTILIZAT
pentru determinarea sau marcarea nivelului
sau plumbului. Încercaţi să repoziţionaţi laserul
pe o suprafaţă dreaptă.
4.
Dacă ORICARE dintre următoarele armaţii este
ADEVĂRATĂ, consultaţi instrucţiunile secţiunea
Vericarea preciziei laserului ÎNAINTE DE
A UTILIZA LASERUL pentru un proiect.
Aceasta este prima dată când utilizaţi laserul
(în cazul în care laserul a fost expus la
temperaturi extreme).
Precizia laserului nu a fost verifică de ceva
timp.
Este posibil ca laserul să fi fost scăpat.
RO
178
Vericarea preciziei
laserului
Uneltele laser sunt sigilate şi calibrate în fabrică. Este
recomandat să efectuaţi o vericare a preciziei înainte
de a utiliza laserul pentru prima dată (în cazul în
care laserul a fost expus la temperaturi extreme)
şi apoi să la intervale regulate pentru a asigura că
munca dvs. este realizată cu precizie. Atunci când
efectuaţi oricare dintre vericările preciziei listate
în acest manual, urmaţi aceste indicaţii:
Utilizaţi cea mai mare suprafaţă/distanţă posibilă,
cea mai apropiată de distanţa de operare. Cu cât
suprafaţa/distanţa este mai mare, cu atât este mai
uşor să măsuraţi precizia laserului.
Aşezaţi laserul pe o suprafaţă netedă, dreaptă
şi stabilă, care este la acelaşi nivel în ambele
direcţii.
Marcaţi centrul fasciculului laser.
Fasciculul orizontal - Direcţia de
scanare
Vericarea calibrării scanării pe orizontală a laserului
necesită existenţa a doi pereţi situaţi la o distanţă
de cel puţin 30′ (9m). Este important ca vericarea
calibrării să se facă pe o distanţă care să nu e mai
mică decât distanţa la care va  utilizată unealta
pentru efectuarea aplicaţiilor.
1.
Aşezaţi partea din spate a laserului pe un perete,
cu faţa îndreptată direct spre peretele opus, aşa
cum este prezentat în Figura
D
1
).
2.
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport spre dreapta (Figura
R
3
) pentru
a porni laserul în modul de auto-nivelare şi pentru
a afişa fasciculele orizontale şi verticale.
3.
Rotiţi laserul cu 45° în sens contrar acelor de
ceasornic, astfel încât cel mai drept capăt al liniei
laser să e aşat pe perete.
4.
Marcaţi
a
în centrul fasciculului de pe perete.
5.
Rotiţi laserul cu 90° în sensul acelor de
ceasornic, astfel încât cel mai stâng capăt al liniei
laser să e aşat lângă
a
(Figura
D
2
).
6.
Marcaţi
b
în centrul fasciculului de pe perete.
7.
Măsuraţi distanţa pe verticală dintre
a
şi
b
.
8.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât
Distanţa permisă dintre
a
şi
b
pentru Distanţa
dintre pereţi din tabelul următor, laserul trebuie
reparat la un centru de service autorizat.
Distanţa între
pereţi
Distanţa permisă
Între
a
şi
b
9m (30′) 12mm (15/32”)
12m (40′) 14,4mm (9/16”)
15m (50′) 18mm (23/32”)
Fasciculul orizontal - Direcţia devierii
Vericarea calibrării devierii pe orizontală a laserului
necesită existenţa unui singur perete cu o lungime
de 30′ (9m). Este important ca vericarea calibrării să
se facă pe o distanţă care să nu e mai mică decât
distanţa la care va  utilizată unealta pentru efectuarea
aplicaţiilor.
1.
Poziţionaţi laserul la celălalt capăt al peretelui
(Figura
E
1
).
2.
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport spre dreapta (Figura
R
3
) pentru
a porni laserul în modul de auto-nivelare şi pentru
a afişa fasciculele orizontale şi verticale.
3.
La cel puţin 30′ (9m) distanţă de fasciculul laser,
marcaţi
a
şi
b
.
4.
Deplasaţi laserul la celălalt capăt al peretelui
(Figura
E
2
).
5.
Îndreptaţi laserul spre prima margine a aceluiaşi
perete şi paralel cu peretele învecinat.
6.
Reglaţi înălţimea laserului aşa încât centrul
fasciculului să e aliniat cu
b
.
7.
Exact deasupra sau dedesubt
a
, marcaţi
c
de-a lungul fasciculului laser Figura
E
3
).
8.
Măsuraţi distanţa dintre
a
şi
c
.
179
RO
9.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât
Distanţa permisă dintre
a
şi
c
pentru Distanţa
dintre
a
şi
b
din tabelul următor, laserul trebuie
reparat la un centru de service autorizat.
Distanţa dintre
a
şi
b
Distanţa permisă
Între
a
şi
c
9m (30′) 12mm (15/32”)
12m (40′) 14,4mm (9/16”)
15m (50′) 18mm (23/32”)
Fasciculul vertical - Firul cu plumb
Vericarea calibrării laserului pe verticală (cu plumb)
poate  efectuată cu precizie atunci când există
o înălţime substanţială pe verticală, ideal ind 9 m
(30′), cu o persoană pe podea care să poziţioneze
laserul şi alta aproape de tavan care să marcheze
poziţia fasciculului. Este important ca vericarea
calibrării să se facă pe o distanţă care să nu e mai
mică decât distanţa la care va  utilizată unealta
pentru efectuarea aplicaţiilor.
1.
Pe podeaua dintre doi pereţi, marcaţi o linie
de 1,5 m (5 ft.) care este paralelă cu peretele
adiacent (Figura
F
1
).
2.
Deplasaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport spre dreapta (Figura
R
3
) pentru
a porni laserul în modul de auto-nivelare şi pentru
a afişa fasciculele orizontale şi verticale.
3.
Aşezaţi laserul la un capăt al liniei de pe podea,
asigurându-vă că fasciculul laser vertical este
aliniat şi centrat pe linie.
4.
Unde fascicolul laser vertical apare pe tavan,
marcaţi
a
. (Aceasta ar trebui să e direct peste
mijlocul liniei de pe podea.)
5.
Deplasaţi laserul la celălalt capăt al liniei pe
podea (Figura
F
2
).
6.
Unde fascicolul laser vertical apare pe tavan,
marcaţi
b
, chiar lângă primul marcaj
a
.
7.
Măsuraţi distanţa dintre
a
şi
b
.
8.
Dacă valoarea măsurată este mai mare decât
Distanţa permisă dintre
a
şi
b
pentru Înălţime
tavan corespunzătoare
D
, laserul trebuie reparat
la un centru de service autorizat.
Înălţime tavan
D
Distanţa permisă
Între
a
şi
b
2,5m (8′) 3,5mm (5/32”)
3,0m (10′) 4,5mm (3/16”)
4,0m (14′) 6,0mm (1/4”)
6,0m (20′) 9,0mm (3/8”)
9,0m (30′) 13,0mm (1/2”)
Utilizarea laserului
Sfaturi pentru utilizare
Marcaţi întotdeauna centrul fasciculului creat de
laser.
Modicările extreme de temperatură pot cauza
mişcarea componentelor interne ce pot afecta
precizia. Vericaţi frecvent acurateţea în timpul
lucrului.
Dacă laserul a fost vreodată scăpat, vericaţi-l
pentru a vă asigura că este încă calibrat.
Atâta timp cât laserul este calibrat corespunzător,
acesta se va autonivela. Fiecare laser este calibrat
din fabrică pentru a indica corect nivelul atâta
timp cât este aşezat pe o suprafaţă dreaptă cu
o înclinaţie medie de ± 4°. Nu este necesară
reglarea manuală.
Utilizaţi laserul pe o suprafaţă netedă şi dreaptă.
Oprirea laserului
Glisaţi comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru
transport la poziţia OPRIT/Blocat (Figura
R
2
)
atunci când nu utilizaţi laserul. Dacă comutatorul nu
este dus la OPRIT, laserul nu se va închide.
RO
180
Utilizarea laserului cu un suport
Un suport (Figura
G
) este inclus cu laserul, astfel
încât să puteţi ataşa cu uşurinţă laserul la un bolţ,
o placă de tavan sau un stâlp.
1.
Fixaţi cu fermitate laserul pe suport.
Folosind filetul 1/4-20 de pe partea inferioară,
laterală sau din spate a laserului
(Figura
C
), poziţionaţi laserul pe firul 1 / 4-20
pe braţul braţului (Figura
G
1
).
Rotiţi butonul laser (Figura
G
2
) în sensul
acelor de ceasornic pentru a bloca laserul pe
firul 1/4-20 de pe braţul suportului.
2.
Dacă este necesar, schimbaţi înălţimea sau
poziţia laserului pe suport.
Rotiţi butonul de reglare (Figura
G
3
) în
sensul invers acelor de ceasornic pentru a slăbi
braţul suportului.
Glisaţi braţul suportului în sus sau în jos până
la înălţimea dorită (Figura
G
4
). Pentru
a schimba suportul de la 0° la 180°, glisaţi
braţul suportului în partea superioară a braţului
şi apoi răsuciţi braţul spre dreapta
(Figura
G
5
).
Rotiţi butonul de reglare (Figura
G
3
) în
sensul acelor de ceasornic pentru a bloca
braţul suportului în poziţie.
3.
Utilizaţi clema braţului (Figura
G
6
) pentru
a ţine laserul pe poziţie pe un bolţ, o placă de
tavan sau un stâlp.
Dacă este necesar, rotiţi clema astfel încât să
fie poziţionată în unghiul corect pentru ataşarea
obiectului. În timp ce ţineţi braţul cu o singură
mână, utilizaţi cealaltă mână pentru a roti
clema (Figura
G
7
).
Poziţionaţi clema suportului în jurul bolţului,
a grindei de plafon sau a stâlpului.
Rotiţi butonul clemei (Figura
G
8
) în sensul
acelor de ceasornic până când clema este
strânsă în jurul obiectului şi suportul este ţinut
în poziţie.
Utilizarea laserului cu alte accesorii
AVERTIZARE:
Deoarece accesoriile, altele decât cele
oferite de STANLEY, nu au fost testate cu
acest laser, utilizarea acestora cu laserul
dvs. poate  riscantă.
Utilizaţi numai accesorii STANLEY
®
care sunt
recomandate pentru a  utilizate împreună cu acest
model. Accesoriile ce pot  adecvate pentru un laser,
pot crea un risc de vătămare atunci când sunt utilizate
cu un alt laser.
Laserul este echipat cu un let interior 1/4-20 pe
partea inferioară, laterală şi spate (Figura
C
) pentru
a se potrivi cu accesoriileSTANLEY
®
actuale sau
viitoare.
Alte accesorii recomandate pentru utilizarea cu
acest laser sunt disponibile la costuri suplimentare la
distribuitorul local sau la centrul de service autorizat.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă în identicarea oricărui
accesoriu, vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat
centru de service STANLEY sau să vizitaţi site-ul web:
http://www.STANLEY.com.
Întreţinerea
Atunci când laserul nu este utilizat, curăţaţi părţile
exterioare cu o cârpă umedă, ştergeţi laserul cu
o cârpă uscată moale pentru a vă asigura că este
uscat şi apoi depozitaţi-l în cutia sa.
Deşi exteriorul laserului este rezistent la solvenţi, nu
utilizaţi NICIODATĂ solvenţi pentru a curăţa laserul.
Nu depozitaţi laserul la temperaturi sub -5 ˚F
(-20 ˚C) sau mai mari de 140 ˚F (60 ˚C).
Pentru a asigura precizia operaţiunilor efectuate,
vericaţi periodic calibrarea laserului.
Vericarea calibrării şi alte reparaţii de întreţinere
pot  efectuate de centrele de service STANLEY.
181
RO
Depanarea
Laserul nu mai porneşte
Vericaţi bateriile AA pentru a vă asigura că:
Fiecare baterie este instalată corect,
conform marcajului (+) şi (–) din interiorul
compartimentului pentru baterii.
Bornele bateriilor sunt curate şi fără depuneri de
praf sau corodate.
Bateriile sunt noi, de foarte bună calitate şi de
marcă, pentru a reduce posibilitatea ca aceştia
să curgă.
Asiguraţi-vă că bateriile de tip AA sunt în stare
bună de funcţionare. Dacă aveţi dubii, încercaţi să
montaţi baterii noi.
Atunci când utilizaţi baterii reîncărcabile, asiguraţi-
vă ca acestea sunt încărcate complet.
Asiguraţi-vă că laserul este mereu uscat.
Dacă unitatea laser ajunge la o temperatură de
peste 120 ˚F (50 ˚C), aceasta nu va PORNI. Dacă
laserul a fost depozitat la temperaturi foarte ridicate,
lăsaţi-l să se răcească. Laserul nu va  deteriorat
dacă utilizaţi întrerupătorul de Pornire/Oprire/
Blocare transport înainte ca acesta să ajungă la
temperatura corespunzătoare de operare.
Fasciculul laser este intermitent
Când sunt în modul de nivelare automată, laserele
sunt concepute să se autoniveleze până la o medie de
4° în toate direcţiile. Dacă laserul este înclinat atât de
mult încât mecanismul intern nu se poate autonivela
(sau laserul nu este nivelat când este în modul
manual), fasciculele vor lumina intermitent arătând că
limita de înclinare este depăşită.
FASCICULELE CARE PÂLPÂIE NU SUNT LA
NIVEL SAU LA PLUMB ŞI NU TREBUIE UTILIZATE
PENTRU DETERMINAREA SAU MARCAREA
NIVELULUI SAU PLUMBULUI. Încercaţi să aşezaţi
laserul pe o suprafaţă mai dreaptă.
Fasciculele laser nu se opresc din
mişcare
Laserul este un instrument de precizie. De aceea,
dacă nu este poziţionat pe o suprafaţă stabilă (şi
xă), laserul va continua să încerce să caute nivelul.
Dacă fasciculul nu se opreşte din mişcare, încercaţi
să aşezaţi laserul pe o suprafaţă mai dreaptă. De
asemenea, asiguraţi-vă că suprafaţa este relativ plată
şi plană pentru ca laserul sa e stabil.
Service şi reparaţii
Notă: Dezasamblarea laserului va anula toate
garanţiile produsului.
Pentru asigurarea SIGURANŢEI şi FIABILITĂŢII
produsului, reparaţiile, întreţinerea şi reglajele
trebuiesc efectuate de centrele de service autorizate.
Reparaţiile sau servisarea efectuate de personal
necalicat pot cauza răniri. Pentru a localiza cel mai
apropiat centru de service STANLEY, vizitaţi
http://www.STANLEY.com.
Garanţie
Garanţie doi ani
Stanley garantează că uneltele electronice de
măsurare nu prezintă defecte de manoperă sau de
materiale pentru un termen de doi ani de la data
achiziţiei.
Produsele defecte vor  reparate sau înlocuite, la
alegerea companiei Stanley, în cazul în care sunt
trimise alături de dovada achiziţiei către:
Stanley UK Sales Limited
Gowerton Road
Brackmills, Northampton NN4 7BW
Această Garanţie nu acoperă defectele provocate
de deteriorarea accidentală, de uzură sau rupere,
utilizarea în dezacord cu instrucţiunile producătorului
sau reparaţiile şi modicările neautorizate de Stanley.
Repararea sau înlocuirea în cadrul acestei garanţii nu
modică perioada de valabilitate a garanţiei.
În limita permisă de lege, Stanley nu va  responsabil
conform acestei garanţii pentru pierderi indirecte sau
consecvenţiale rezultate din defectele acestui produs.
Este posibil ca această garanţie să nu poată 
vericată fără permisiunea companiei Stanley.
RO
182
Această garanţie nu afectează drepturile statutare ale
cumpărătorilor acestui produs.
Această garanţie va  guvernată de şi aplicată în
conformitate cu legislaţia din ţara în care produsul
a fost vândut şi Stanley şi cumpărătorul, ambii în
mod irevocabil, sunt de acord să înainteze jurisdicţiei
exclusive a instanţelor competente din acea ţară orice
plângere sau situaţie care apare în cadrul sau în
legătură cu această garanţie.
Calibrarea şi îngrijirea nu sunt acoperite de garanţie.
NOTĂ:
Clientul este responsabil de utilizarea corectă şi
îngrijirea instrumentului. În plus, clientul este complet
responsabil pentru vericarea periodică a preciziei
unităţii laser, şi, prin urmare, pentru calibrarea
instrumentului.
183
RO
Specicaţii
STHT77498-1 STHT77499-1
Sursa de lumină Diode laser
Lungime de undă laser 630 – 680 nm vizibil 510 – 530 nm vizibil
Putere laser PRODUS LASER CLASA 2 ≤ 1,5 mW
Domeniu de lucru 12m (36′) 16m (53′)
Precizie ±6 mm @ 10m (±1/4"” @ 33′)
Sursa de alimentare 2 baterii (1,5 V) AA (3V c.c.)
Temperatura de funcţionare De la - 10 °C la 40°C (de la 14°F la 104°F)
Temperatura de depozitare De la - 20 °C la 60°C (de la - 5 °F la 140°F)
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru