Garmin PRO 550 Plus Manual de utilizare

Marca
Garmin
Model
PRO 550 Plus
Tip
Manual de utilizare
PRO 550 PLUS
Manual de utilizare
© 2018 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin
®
, ANT+
®
şi sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. Garmin Express
, Garmin DriveTrack
şi TT
sunt mărci comerciale
ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
Windows
®
este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. Mac
®
este marcă comercială a Apple Computer, Inc., înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări. Alte mărci şi
nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
Cuprins
Iniţiere.............................................................................. 1
Configurarea sistemului Pro 550 Plus........................................ 1
Prezentări generale ale dispozitivelor......................................... 1
Pro 550 PlusDispozitiv de mână Pro 550 Plus...................... 1
Ecranul dispozitivului de mână..........................................1
Dispozitiv pentru zgardă........................................................ 1
Încărcarea dispozitivului de mână.............................................. 1
Încărcarea dispozitivului pentru zgardă...................................... 2
Pornirea dispozitivului................................................................. 2
Oprirea dispozitivului..............................................................2
Selectarea unei limbi.................................................................. 2
Obţinerea semnalelor de la sateliţi............................................. 2
Dispozitiv pentru zgardă............................................................. 2
Asocierea unui dispozitiv pentru zgardă cu dispozitivul de
mână...................................................................................... 2
Selectarea unui dispozitiv pentru zgardă............................... 3
Echiparea câinelui cu zgarda..................................................... 3
Comunicarea cu zgarda..............................................................3
Dresajul câinilor............................................................. 3
Interferenţe radio........................................................................ 3
Selectarea şi instalarea punctelor de contact............................. 3
Eliminarea punctelor de contact.............................................4
Metode de dresaj........................................................................ 4
Niveluri de intensitate.............................................................4
Alegerea nivelului de intensitate corect................................. 4
Modificarea nivelului de intensitate................................... 4
Funcţiile tastelor de dresaj.......................................................... 4
Blocarea şi deblocarea tastelor de antrenament................... 4
Utilizarea luminii..........................................................................4
Informaţii dispozitiv........................................................4
Asistenţă şi actualizări................................................................ 4
Actualizări ale produsului....................................................... 4
Configurarea Garmin Express...........................................4
Actualizarea software-ului dispozitivului pentru zgardă......... 5
Întreţinere dispozitiv.................................................................... 5
Curăţarea dispozitivului..........................................................5
Calibrarea busolei pe dispozitivul de mână................................ 5
Pro 550 Plus Specificaţiile dispozitivului de mână...................... 5
TT™ 15 Specificaţiile dispozitivului pentru zgardă..................... 5
TT 15 Mini Specificaţiile dispozitivului pentru zgarda câinelui.... 5
Verificarea nivelului bateriei pentru dispozitivul de mână........... 5
Verificarea nivelului bateriei pentru dispozitivul pentru
zgardă......................................................................................... 6
Conectarea dispozitivului de mână la computer......................... 6
Conectarea zgărzii la un computer............................................. 6
Cum obţineţi mai multe informaţii............................................... 6
Anexă............................................................................... 6
Dispozitivul meu afişează „Aşteptaţi zgarda”.............................. 6
Repornirea dispozitivului.............................................................6
ANT+® Conexiuni....................................................................... 6
Pro 550 Plus Componentele dispozitivului de mână.................. 6
Înlocuirea bateriei dispozitivului de mână Pro 550 Plus............. 6
TT 15 Instrucţiuni pentru înlocuirea bateriei............................... 7
TT 15 Componente................................................................ 7
Scoaterea bateriei vechi........................................................ 7
Instalarea bateriei noi.............................................................7
Înlocuirea bateriei la dispozitivul pentru zgardă TT 15 Mini........ 7
Înlocuirea curelei zgărzii............................................................. 8
Resetarea dispozitivului de mână la setările implicite................ 8
Index................................................................................ 9
Cuprins i
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Configurarea sistemului Pro 550 Plus
Înainte de a putea utiliza sistemul Pro 550 Plus, trebuie să
configuraţi dispozitivele.
1
Încărcaţi dispozitivul de mână (Încărcarea dispozitivului de
mână, pagina 1).
2
Încărcaţi dispozitivul pentru zgardă (Încărcarea dispozitivului
pentru zgardă, pagina 2).
3
Porniţi dispozitivele (Pornirea dispozitivului, pagina 2).
4
Selectaţi o limbă (Selectarea unei limbi, pagina 2).
5
Dacă este necesar, asociaţi dispozitivul pentru zgardă cu
dispozitivul de mână (Asocierea unui dispozitiv pentru zgardă
cu dispozitivul de mână, pagina 2).
6
Dacă este necesar, calibraţi busola de pe dispozitivul de
mână (Calibrarea busolei pe dispozitivul de mână,
pagina 5).
Prezentări generale ale dispozitivelor
Pro 550 PlusDispozitiv de mână Pro 550 Plus
Cadran nivel de intensitate şi mod de antrenament
Indicator nivel baterie
Tastă pentru ton
Comutator basculant dispozitiv pentru zgardă
Comutator basculant de mod
Taste de dresaj
buton de pornire
Ecranul dispozitivului de mână
Câinele selectat în prezent. Indică dispozitivul pentru zgardă
selectat în prezent cu ajutorul comutatorului basculant.
În cazul în care câinele este în mişcare, nu apare nicio picto-
gramă.
Câinele nu mai este în mişcare.
Dispozitivul pentru zgardă nu are semnal GPS.
NOTĂ: dacă dispozitivul de mână pierde comunicarea cu dispo-
zitivul pentru zgardă, apar şi .
Indicator care arată nordul.
NOTĂ: dacă indicatorul nu arată nordul, poate fi nevoie să
calibraţi dispozitivul de mână (Calibrarea busolei pe dispozitivul
de mână, pagina 5).
Nivelul bateriei dispozitivului pentru zgardă.
Stare necunoscută a bateriei. Indică faptul că dispozitivul de
mână nu poate determina starea bateriei dispozitivului pentru
zgardă.
Direcţia către dispozitivul pentru zgardă selectat în prezent.
NOTĂ: dacă săgeata nu arată cu precizie dispozitivele pentru
zgardă asociate, poate fi nevoie să calibraţi dispozitivul de
mână (Calibrarea busolei pe dispozitivul de mână, pagina 5).
Distanţa până la dispozitivul pentru zgardă selectat în prezent.
Activarea şi dezactivarea iluminării de fundal
Pentru a activa sau dezactiva iluminarea de fundal, apăsaţi
tasta de pornire.
NOTĂ: iluminarea de fundal se dezactivează automat după
30 de secunde.
Dispozitiv pentru zgardă
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul pentru zgardă să fie diferit de
dispozitivul din imagine.
Antenă VHF
Antenă GPS
buton de pornire
Puncte de contact
LED de stare şi LED-uri intermitente
Încărcarea dispozitivului de mână
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
Înainte de utilizarea pentru prima dată a dispozitivului sau de
fiecare dată când bateria este foarte slabă, este recomandat să
încărcaţi complet bateria (Verificarea nivelului bateriei pentru
Iniţiere 1
dispozitivul pentru zgardă, pagina 6). Este normal ca bateria
să se descarce în aproximativ 1 an când dispozitivul nu este
utilizat. Încărcarea unei baterii complet descărcate durează circa
2 ore.
NOTĂ: dispozitivul este complet funcţional în timpul încărcării
atunci când este utilizat un adaptor de alimentare c.a.
Dispozitivul nu se încarcă dacă este în afara intervalului de
temperatură de încărcare (Pro 550 Plus Specificaţiile
dispozitivului de mână, pagina 5).
1
Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor .
2
Introduceţi conectorul mic al cablului de alimentare în portul
mini-USB al dispozitivului.
3
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o sursă
de alimentare.
LED-ul de stare luminează continuu în roşu atunci când
dispozitivul se încarcă.
4
După ce LED-ul de stare luminează continuu în verde,
deconectaţi cablul de alimentare din dispozitiv.
Încărcarea dispozitivului pentru zgardă
ATENŢIONARE
Pentru prevenirea coroziunii, uscaţi cu atenţie contactele de pe
zgardă şi zona din apropiere înainte de a conecta clema de
încărcare.
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul pentru zgardă să fie diferit de
dispozitivul din imagine.
Înainte de utilizarea pentru prima dată a dispozitivului este
recomandat să încărcaţi complet bateria. Încărcarea unei baterii
complet descărcate durează circa cinci ore.
1
Fixaţi clema de încărcare pe dispozitiv .
2
Conectaţi extremitatea mică a cablului de alimentare în portul
mini-USB al cablului clemei de încărcare.
3
Conectaţi cablul de alimentare la o sursă de alimentare.
LED-ul de stare luminează continuu în roşu atunci când
zgarda se încarcă.
4
După ce LED-ul de stare luminează continuu în verde,
îndepărtaţi clema de încărcare de pe zgardă.
Pornirea dispozitivului
Apăsaţi tasta de pornire de pe dispozitivul de mână.
Pe dispozitivul pentru zgardă, menţineţi apăsat butonul de
alimentare până când LED-ul de stare luminează intermitent
şi zgarda emite semnale sonore.
Oprirea dispozitivului
Ţineţi apăsată tasta de pornire de pe dispozitivul de mână.
Pe dispozitivul pentru zgardă, menţineţi apăsat butonul de
alimentare până când LED-ul de stare devine roşu.
Selectarea unei limbi
NOTĂ: această opţiune nu se aplică pentru toate modelele.
Când porniţi dispozitivul pentru prima dată, veţi seta limba
dispozitivului.
1
Utilizaţi tastele de dresaj pentru a derula lista limbilor
disponibile.
2
Apăsaţi tasta pentru ton verde pentru a selecta limba.
3
Apăsaţi tasta de dresaj superioară pentru a confirma selecţia.
NOTĂ: dacă trebuie să modificaţi limba după selecţia iniţială a
limbii, trebuie să resetaţi dispozitivul la setările implicite
(Resetarea dispozitivului de mână la setările implicite,
pagina 8).
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
NOTĂ: acest dispozitiv este doar pentru utilizare în aer liber.
Recepţia prin satelit necesită vedere liberă către cer. Precizia
GPS poate fi afectată dacă utilizaţi dispozitivul în interior.
Atât dispozitivul pentru zgardă, cât şi dispozitivul de mână
trebuie să obţină semnale de la satelit înainte de a-i pune
câinelui dispozitivul pentru zgardă. Obţinerea semnalelor de la
sateliţi poate dura câteva minute.
1
Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
2
Porniţi ambele dispozitive (Pornirea dispozitivului, pagina 2).
3
Pe dispozitivul de mână, selectaţi o zgardă asociată cu
comutatorul basculant.
Când dispozitivul pentru zgardă va recepţiona semnale de la
satelit, LED-ul de stare va lumina intermitent de două sau trei
ori, în verde. Când dispozitivul de mână a recepţionat semnalele
de la sateliţi şi a comunicat cu un dispozitiv pentru zgardă
asociat, acesta afişează informaţiile de stare pentru dispozitivul
pentru zgardă (Ecranul dispozitivului de mână, pagina 1).
Dispozitiv pentru zgardă
Puteţi să utilizaţi până la 3 dispozitive pentru zgardă cu un
singur dispozitiv de mână.
Fiecare dispozitiv pentru zgardă trebuie să fie asociat cu
dispozitivul de mână înainte de a putea fi utilizat. În timpul
procesului de asociere, fiecare dispozitiv pentru zgardă este
asociat cu o culoare diferită pe dispozitivul de mână.
Asocierea unui dispozitiv pentru zgardă cu
dispozitivul de mână
NOTĂ: dacă dispozitivul de mână şi dispozitivul pentru zgardă
au fost incluse în acelaşi pachet, dispozitivele sunt deja
asociate.
1
Porniţi dispozitivul de mână (Pornirea dispozitivului,
pagina 2).
2
Selectaţi o culoare cu comutatorul basculant.
Dispozitivul pentru zgardă va fi atribuit acestei culori.
3
Rotiţi cadranul de intensitate la N.
4
Selectaţi tasta pentru ton verde.
5
Selectaţi tasta de dresaj din partea superioară.
6
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta automat,
copac sau punct pentru câinele care poartă zgarda.
2 Iniţiere
apare pe ecranul dispozitivului de mână. Dispozitivul de
mână este pregătit pentru asociere. Puteţi să anulaţi
asocierea apăsând tasta pentru ton verde.
7
Dacă dispozitivul pentru zgardă este pornit, opriţi-l (Oprirea
dispozitivului, pagina 2).
8
Ţineţi apăsată tasta de pornire de pe dispozitivul pentru
zgardă până când acesta emite două serii de semnale
sonore (de aproximativ 2 secunde) şi apoi eliberaţi tasta de
pornire.
LED-ul de stare luminează intermitent în verde, la intervale
mici. Acum puteţi să asociaţi dispozitivul pentru zgardă cu
dispozitivul de mână.
Dispozitivul de mână vibrează şi pe ecran apare un marcaj de
validare atunci când dispozitivele au fost asociate cu succes.
SUGESTIE: trebuie să obţineţi semnale GPS pe ambele
dispozitive înainte ca dispozitivul de mână să afişeze starea
bateriei dispozitivului pentru zgardă, distanţa şi direcţia
(Obţinerea semnalelor de la sateliţi, pagina 2).
Selectarea unui dispozitiv pentru zgardă
Înainte de a putea selecta şi controla un dispozitiv pentru
zgardă, trebuie să asociaţi dispozitivul pentru zgardă cu
dispozitivul de mână (Asocierea unui dispozitiv pentru zgardă cu
dispozitivul de mână, pagina 2).
Deplasaţi comutatorul basculant al dispozitivului pentru
zgardă pentru a selecta culoarea asociată cu un dispozitiv
pentru zgardă.
Tastele de dresaj controlează dispozitivul pentru zgardă asociat
cu culoarea selectată.
Echiparea câinelui cu zgarda
ATENŢIE
Pentru a preveni iritaţia din punctele de contact, scoateţi zgarda
timp de cel puţin opt ore la fiecare 24 de ore.
Acest dispozitiv nu este pentru uz uman. Nu încercaţi să îl
utilizaţi la persoane.
Nu pulverizaţi dispozitivul sau zgarda cu substanţe chimice
dure, inclusiv, dar fără limitare, spray pentru purici şi căpuşe.
Asiguraţi-vă întotdeauna că orice spray de purici şi căpuşe
aplicat câinelui este complet uscat înainte de a-i pune câinelui
zgarda. Cantităţi mici de substanţe chimice dure pot deteriora
componentele din plastic şi porţiunea din material laminat a
zgărzii.
Pentru un dresaj corect al câinelui, zgarda şi dispozitivul trebuie
să fie potrivite pentru câine. În cazul în care zgarda este prea
lejeră sau poziţionată incorect, este posibil să nu fie constante
corecţiile. Acest lucru poate întârzia sau împiedica un dresaj de
succes.
1
Poziţionaţi dispozitivul în partea din faţă a gâtului câinelui, cu
LED-ul de stare îndreptat spre bărbia câinelui şi cu punctele
de contact pe gât.
2
Strângeţi banda astfel încât să fie poziţionată comod în jurul
gâtului câinelui şi strângeţi catarama.
NOTĂ: zgarda trebuie să fie montată strâns şi nu trebuie să
se poată roti sau glisa în jurul gâtului câinelui. Câinele trebuie
să poată înghiţi apa şi hrana în condiţii normale. Observaţi
comportamentul câinelui, pentru a verifica dacă zgarda nu
este prea strânsă.
3
Mişcaţi dispozitivul pentru a introduce punctele de contact în
blana câinelui.
NOTĂ: pentru a fi eficiente, punctele de contact trebuie să fie
amplasate pe pielea câinelui.
4
Dacă banda este prea lungă, tăiaţi partea în exces, lăsând
cel puţin 8 cm (3 in.) de rezervă.
SUGESTIE: puteţi marca gaura utilizată pentru fixarea
cataramei, pentru referinţe ulterioare.
Comunicarea cu zgarda
Trebuie să menţineţi o linie de vizare neobstrucţionată între
dispozitivul de mână şi dispozitivul pentru zgardă, pentru a
genera cel mai bun semnal de comunicaţie. Pentru a obţine cele
mai bune condiţii pentru linia de vizare, trebuie să vă deplasaţi
către cel mai înalt punct de altitudine din zona dvs. (de exemplu,
pe vârful unui deal).
Cel mai bun
Bun
Slab
Dresajul câinilor
Trebuie să faceţi cercetări şi să investigaţi metodele de dresaj
cele mai adecvate pentru dvs., câinele şi necesităţile dvs.
Când este utilizat corespunzător, sistemul de dresaj Pro 550
Plus este un instrument de dresaj util pentru a permite câinelui
să-şi atingă potenţialul maxim. Utilizarea sistemului de dresaj
trebuie să facă parte dintr-un program de dresaj global.
Interferenţe radio
Dacă dispozitivul de mână întâmpină interferenţe de la un alt
transmiţător, LED-ul se aprinde în galben intermitent atunci când
apăsaţi o tastă pentru dresaj.
SUGESTIE: dacă întâmpinaţi frecvent interferenţe, atunci
problema s-ar putea rezolva dacă asociaţi din nou un dispozitiv
pentru zgardă cu culoarea care îi este deja atribuită acestuia.
Reasocierea modifică frecvenţa utilizată de dispozitivul de mână
pentru a comunica cu dispozitivul pentru zgardă.
Selectarea şi instalarea punctelor de contact
Pentru rezultate optime, selectaţi punctele de contact corecte în
funcţie de blana câinelui dvs.
Dresajul câinilor 3
1
Selectaţi lungimea corectă a punctului de contact în funcţie
de tipul de blană.
Pentru câini cu blana mai groasă, utilizaţi punctele de
contact mai lungi.
Pentru câini cu blana mai subţire, utilizaţi punctele de
contact mai scurte.
2
Dacă este necesar, utilizaţi cheia fixă inclusă pentru
scoaterea punctelor de contact.
3
Răsuciţi punctele de contact în zgardă.
4
Strângeţi cu cheia fixă inclusă, dar nu strângeţi excesiv.
Când îi puneţi câinelui zgarda, asiguraţi-vă că punctele de
contact sunt poziţionate strâns pe gât.
Eliminarea punctelor de contact
Când nu dresaţi câinele utilizând tastele pentru dresaj, eliminaţi
punctele de contact.
1
Utilizaţi cheia fixă inclusă pentru a scoate ambele puncte de
contact.
2
Amplasaţi capacul peste orificiile punctelor de contact.
Metode de dresaj
Stimularea momentană: aplică o stimulare de scurtă durată
când apăsaţi tasta pentru dresaj, indiferent de durata de
apăsare a tastei.
Stimularea continuă: aplică o stimulare continuă a câinelui, de
maximum 10 secunde, când apăsaţi tasta pentru dresaj.
Stimulările trebuie să fie în mod tipic mult mai scurte de 10
secunde.
Ton: activează un ton sonor în locul stimulării. Un ton poate fi
utilizat ca indicator de dresaj pozitiv sau negativ, în funcţie de
programul de dresaj.
Vibraţii: în locul stimulării câinelui, aplică o vibrare de maximum
10 secunde când apăsaţi tasta pentru dresaj. Eficacitatea
vibraţiei poate varia în funcţie de temperamentul şi
experienţa câinelui.
Niveluri de intensitate
Sistemul Pro 550 Plus oferă 6 niveluri de intensitate a stimulării,
care cresc secvenţial de la 1 la 6. În cadrul fiecărui nivel de
intensitate, puteţi selecta o stimulare mică, medie şi mare
utilizând tastele de dresaj (Funcţiile tastelor de dresaj,
pagina 4).
Alegerea nivelului de intensitate corect
1
Setaţi intensitatea la nivelul cel mai redus (Modificarea
nivelului de intensitate, pagina 4).
2
Selectaţi o tastă pentru dresaj.
3
Urmăriţi reacţia câinelui, de exemplu o scuturare a capului, o
mişcare a gâtului sau pur şi simplu o modificare a expresiei.
Uneori câinii vocalizează ca urmare a surprizei produse de
stimularea electrică. În cazul în care câinele vocalizează mai
mult decât o singură dată, nivelul de intensitate este prea
ridicat pentru a începe dresajul.
4
Dacă nu există nicio reacţie, măriţi nivelul de intensitate cu
un nivel până când câinele manifestă o reacţie uşoară, dar
recognoscibilă la stimulare.
Nivelul de intensitate care generează o reacţie uşoară, dar
recognoscibilă este nivelul de referinţă al câinelui pentru
începerea dresajului cu ajutorul zgărzii. Nu este necesar şi nu
trebuie să aplicaţi din nou acest test de selectare a intensităţii.
După ce începeţi dresajul, performanţele câinelui vă ghidează
pentru a putea selecta intensitatea. Pe măsură ce dresarea
câinelui avansează, poate fi necesar să schimbaţi nivelul, în
funcţie de condiţiile de dresaj.
Modificarea nivelului de intensitate
Puteţi selecta un nivel de intensitate diferit pentru fiecare
dispozitiv pentru zgardă.
1
Selectaţi un dispozitiv pentru zgardă (Selectarea unui
dispozitiv pentru zgardă, pagina 3).
2
Reglaţi cadranul pentru a creşte sau reduce nivelul de
intensitate.
Funcţiile tastelor de dresaj
Sistemul Pro 550 Plus oferă mai multe moduri de antrenament, care atribuie tastelor de dresaj diferite combinaţii de stimulare
momentană, stimulare continuă şi ton. Cele trei litere verticale din dreptul comutatorului basculant de mod corespund funcţiilor
tastelor de dresaj, de sus în jos.
Tastă Momentană (M) Accesoriu (A) Continuă (C)
Tastă pentru ton Ton Ton Ton
Tasta de dresaj din partea superioară Stimulare momentană sau vibraţie (medie) Lumină aprinsă Stimulare continuă sau vibraţie (medie)
Tasta de dresaj din partea inferioară Stimulare momentană sau vibraţie (scăzută) Lumină stinsă Stimulare continuă sau vibraţie (scăzută)
Ambele taste de dresaj Stimulare momentană sau vibraţie (ridicată) Nu se aplică Stimulare continuă sau vibraţie (ridicată)
Blocarea şi deblocarea tastelor de antrenament
Puteţi bloca tastele de antrenament pentru a preveni apăsarea
accidentală a acestora.
Pentru a bloca tastele, rotiţi cadranul de intensitate la N.
Pentru a debloca tastele, rotiţi cadranul de intensitate la orice
altă setare.
Utilizarea luminii
Puteţi utiliza funcţia de lumină de pe dispozitiv pentru a verifica
asocierea, pentru a facilita localizarea câinelui şi pentru a-i oferi
câinelui siguranţă pe timp de noapte.
1
Selectaţi un dispozitiv pentru zgardă (Selectarea unui
dispozitiv pentru zgardă, pagina 3).
2
Deplasaţi comutatorul basculant de mod la A.
3
Selectaţi tasta de dresaj din partea superioară pentru a
aprinde lumina.
4
Selectaţi tasta de dresaj din partea inferioară pentru a stinge
lumina.
Informaţii dispozitiv
Asistenţă şi actualizări
Puteţi actualiza software-ul pentru dispozitivul dvs. de mână
şi dispozitivul mini pentru zgardă utilizând Garmin Express
.
Puteţi actualiza software-ul pentru dispozitivul pentru zgardă
utilizând Garmin
®
WebUpdater (numai PC).
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
Actualizări software
Înregistrarea produsului
Configurarea Garmin Express
1
Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
4 Informaţii dispozitiv
2
Vizitaţi garmin.com/express.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Actualizarea software-ului dispozitivului pentru
zgardă
Înainte de a putea actualiza software-ul dispozitivului pentru
zgardă, trebuie să conectaţi dispozitivul pentru zgardă la un
computer (Conectarea zgărzii la un computer, pagina 6).
NOTĂ: numai PC. Actualizarea software-ului nu şterge datele
sau setările dvs.
1
Accesaţi www.garmin.com/products/webupdater.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Fixaţi bine capacul de intemperii pentru a preveni deteriorarea
portului USB.
Curăţarea dispozitivului
1
Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2
Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
Calibrarea busolei pe dispozitivul de mână
Dispozitivul este dotat cu o busolă electronică cu 3 axe. Poate fi
nevoie să calibraţi busola după utilizarea dispozitivului de mână
în interiorul unui vehicul, dacă dispozitivul de mână este expus
la un magnet sau după modificări de temperatură.
ATENŢIONARE
Calibraţi busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a
îmbunătăţi precizia de orientare, nu staţi în apropierea obiectelor
care influenţează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri
şi linii electrice aeriene.
1
Setaţi cadranul de intensitate la N.
2
Selectaţi tasta pentru ton.
3
Selectaţi tasta de dresaj din partea inferioară.
4
Orientaţi dispozitivul către nord.
5
Rotiţi dispozitivul aşa cum se arată pe ecran.
Dispozitivul vibrează şi pe ecran este afişat un marcaj de
validare atunci când calibrarea este finalizată.
Pro 550 Plus Specificaţiile dispozitivului de
mână
Tip baterie Cu ioni de litiu, reîncărcabilă şi înlo-
cuibilă
Durata de viaţă a bateriei 60 de ore, utilizare tipică
Interval de temperatură optimă
de funcţionare
Între -20° şi 60 °C (între -4° şi 140
°F)
Interval de temperatură de
încărcare
Între 0° şi 40 °C (între 32° şi 104 °F)
Interval de temperatură de depo-
zitare (mai puţin de 1 lună)
Între -20° şi 50 °C (între -4° şi 122
°F)
Interval de temperatură de depo-
zitare (mai puţin de 3 luni)
Între -20° şi 40 °C (între -4° şi 104
°F)
Interval de temperatură de depo-
zitare (mai puţin de 1 an)
Între -20° şi 20 °C (între -4° şi 68 °F)
Frecvenţă/protocol wireless 162 MHz @ 31.70 dBm, 2.4 GHz @
6.97 dBm
Rezistenţa la apă IEC 60529 IPX7
1
Interval wireless 14,5 km (9 mi.)
TT
15 Specificaţiile dispozitivului pentru
zgardă
Tip baterie Cu ioni de litiu, reîncărcabilă şi înlocuibilă
Durata de viaţă a bateriei De la 20 la 40 ore
Durata de viaţă a bateriei este determi-
nată de dispozitivul de mână utilizat.
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
Între -20° şi 60 °C (între -4° şi 140 °F)
Interval de temperatură de
încărcare
Între 0° şi 40 °C (între 32° şi 104 °F)
Interval wireless ANT
®
Până la 10 m (32,8 ft.)
Interval radio VHF Până la 14,48 km (9 mi.)
Frecvenţe/protocoale
wireless
169 MHz @ 26.84 dBm; 2.4 GHz @ 6.16
dBm
Rezistenţa la apă 1 ATM
2
TT 15 Mini Specificaţiile dispozitivului pentru
zgarda câinelui
Tip baterie Cu ioni de litiu, reîncărcabilă şi înlocui-
bilă
Durata de viaţă a bateriei Până la 16-30 de ore, utilizare tipică
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
Între -20° şi 60 °C (între -4° şi 140 °F)
Interval de temperatură de
încărcare
Între 5° şi 40 °C (între 41° şi 104 °F)
Interval wireless ANT Până la 5 m (16,4 ft.)
Interval radio VHF Până la 6,44 km (4 mi.)
Frecvenţe/protocoale wireless 155 MHz @ 32.93 dBm, 2.4 GHz @
1.82 dBm
Rezistenţa la apă 1 ATM
3
Verificarea nivelului bateriei pentru
dispozitivul de mână
1
Porniţi dispozitivul de mână (Pornirea dispozitivului,
pagina 2).
2
Setaţi cadranul de intensitate la V sau la o poziţie
numerotată.
3
Apăsaţi pe o tastă pentru dresaj.
Se aprinde LED-ul indicator al bateriei. Culoarea LED-ului
indică nivelul de încărcare a bateriei.
Verde Bateria are un nivel bun de încărcare.
Galben Bateria trebuie încărcată în curând.
Roşu Bateria este foarte slabă şi trebuie încărcată imediat.
Roşu intermitent Bateria este epuizată şi trebuie încărcată. Dispozitivul
nu va funcţiona.
1
Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.garmin.com/waterrating.
2
Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o adâncime de 10 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
3
Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o adâncime de 10 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Informaţii dispozitiv 5
Verificarea nivelului bateriei pentru
dispozitivul pentru zgardă
1
Dacă nu este asociat dispozitivul pentru zgardă, asociaţi cu
dispozitivul de mână (Asocierea unui dispozitiv pentru zgardă
cu dispozitivul de mână, pagina 2).
2
Pe dispozitivul de mână, selectaţi zgarda asociată cu
comutatorul basculant.
Nivelul bateriei dispozitivului pentru zgardă este afişat pe
ecranul dispozitivului de mână.
Conectarea dispozitivului de mână la
computer
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
1
Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor .
2
Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul mini-USB
al dispozitivului .
3
Introduceţi celălalt conector al cablului USB într-un port USB
disponibil al computerului.
Dispozitivul apare ca unitate amovibilă în Computerul meu pe
computerele Windows
®
şi ca volum instalat pe computerele
Mac
®
.
Conectarea zgărzii la un computer
ATENŢIONARE
Pentru prevenirea coroziunii, uscaţi contactele de pe zgardă şi
din zona înconjurătoare înainte de a conecta clema de
încărcare.
1
Fixaţi clema de încărcare pe zgardă.
2
Conectaţi extremitatea mică a cablului USB în portul mini-
USB al cablului clemei de încărcare.
3
Introduceţi cealaltă extremitate a cablului USB într-un port
USB al computerului.
Cum obţineţi mai multe informaţii
Puteţi găsi mai multe informaţii despre acest produs pe site-ul
web Garmin.
Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Anexă
Dispozitivul meu afişează „Aşteptaţi zgarda”
Dacă dispozitivul dvs. pentru zgardă pierde semnalele GPS sau
nu poate să comunice cu dispozitivul de mână, pe ecranul
dispozitivului de mână este afişat mesajul Aşteptaţi zgarda.
Dacă acest mesaj persistă, puteţi încerca aceste soluţii.
Asiguraţi-vă că dispozitivul pentru zgardă a obţinut semnalele
de la sateliţi (Obţinerea semnalelor de la sateliţi, pagina 2).
Asiguraţi-vă că dispozitivul de mână şi dispozitivul pentru
zgardă au linii de vizare adecvate (Comunicarea cu zgarda,
pagina 3).
Repornirea dispozitivului
Vă puteţi reporni dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 8 secunde.
Dispozitivul este repornit şi afişează versiunea software şi
numărul de serie al receptorului prin satelit (ESN) pentru
dispozitivul de mână.
ANT+
®
Conexiuni
Dispozitivul de mână utilizează ANT+ pentru a partaja locaţiile
câinelui cu dispozitivele Garmin DriveTrack
şi ceasurile pentru
exterior compatibile. Dispozitivul de mână poate să transmită
către mai multe dispozitive în acelaşi timp. Pentru mai multe
informaţii despre partajarea locaţiilor câinelui cu un alt dispozitiv,
consultaţi manualul de utilizare pentru dispozitiv.
NOTĂ: dispozitivul de mână are întotdeauna activată difuzarea
ANT+.
Pro 550 Plus Componentele dispozitivului de
mână
Şuruburi de siguranţă
Placă posterioară
Baterie
Conector baterie
Placă frontală
Garnitură
Înlocuirea bateriei dispozitivului de mână
Pro 550 Plus
Înainte de a înlocui bateria, trebuie să îndepărtaţi toată
murdăria, apa şi reziduurile de pe dispozitiv. Veţi mai avea
nevoie de o şurubelniţă mică cu cap cruce şi de şurubelniţa
pentru şurubul de siguranţă de pe zgardă, inclusă în setul de
înlocuire a bateriei.
1
Scoateţi cele opt şuruburi de siguranţă din spatele
dispozitivului.
2
Ridicaţi placa spate.
6 Anexă
3
Apucaţi firele conectorului pentru baterie cât mai aproape de
conector şi trageţi de conector perpendicular pe placa de
circuite pentru a-l deconecta de la dispozitiv.
4
Apucaţi firele conectorului pentru comutatorul rotativ mai
aproape de conector şi trageţi de conector perpendicular pe
placa de circuite pentru a-l deconecta de la dispozitiv.
5
Scoateţi cele două şuruburi de pe placa de fixare a bateriei.
6
Ridicaţi placa de fixare a bateriei.
7
Scoateţi bateria veche din placa spate, observând orientarea
bateriei.
Bateria se potriveşte fix. Poate fi necesar să detaşaţi bateria
de pe plăcuţa posterioară utilizând un obiect nemetalic
neascuţit.
8
Instalaţi noua baterie în placa spate cu eticheta în sus,
utilizând aceeaşi orientare ca în cazul bateriei vechi.
Orientarea bateriei este reprezentată grafic în interiorul plăcii
spate.
9
Repoziţionaţi placa de fixare a bateriei în poziţia sa iniţială.
10
Repoziţionaţi şi strângeţi şuruburile plăcii de fixare a bateriei.
11
Cu noua baterie, conectaţi conectorul bateriei la dispozitiv.
Dacă este montat corect, conectorul va intra brusc în locaş.
12
Reconectaţi conectorul comutatorului rotativ la dispozitiv.
Dacă este montat corect, conectorul va intra brusc în locaş.
13
Verificaţi ca garnitura să nu fie deteriorată şi ca aceasta să
fie introdusă complet în locaşul de pe jumătatea frontală a
dispozitivului.
14
În timp ce vă asiguraţi că firele bateriei şi ale comutatorului
rotativ nu sunt înţepate, ţineţi laolaltă placa spate şi
dispozitivul în mod ferm şi remontaţi toate cele opt şuruburi
de siguranţă fără să le strângeţi.
15
Verificaţi dacă placa spate şi dispozitivul sunt aliniate fără
spaţii.
16
Strângeţi şuruburile în mod uniform.
17
Verificaţi ca garnitura să nu iasă din dispozitiv.
Încărcaţi dispozitivul complet înainte de utilizare. Dacă este
necesar, calibraţi busola (Calibrarea busolei pe dispozitivul de
mână, pagina 5).
TT 15 Instrucţiuni pentru înlocuirea bateriei
TT 15 Componente
Placă posterioară
buton de pornire
Capac baterie
Conectori
Baterie
Scoaterea bateriei vechi
Înainte de a înlocui bateria, trebuie să îndepărtaţi toată
murdăria, apa şi reziduurile de pe dispozitiv. De asemenea,
trebuie să aveţi o şurubelniţă Phillips mică.
1
Scoateţi cele şase şuruburi de pe marginile exterioare ale
plăcuţei posterioare.
NOTĂ: trebuie să lăsaţi cele două şuruburi interioare în
poziţie.
2
Detaşaţi plăcuţa posterioară.
3
Deconectaţi conectorul bateriei şi conectorul de alimentare.
4
Scoateţi şuruburile care fixează capacul bateriei.
5
Scoateţi capacul şi bateria.
Reţineţi care este orientarea bateriei. Noua baterie trebuie
instalată în aceeaşi poziţie.
După ce scoateţi bateria veche, contactaţi centrul local de
reciclare a deşeurilor pentru a recicla bateria în mod adecvat.
Instalarea bateriei noi
Înainte de a înlocui bateria, trebuie să scoateţi bateria veche
(Scoaterea bateriei vechi, pagina 7). De asemenea, trebuie să
aveţi o şurubelniţă Phillips mică. Poate fi necesară o şurubelniţă
mică plată.
1
Instalaţi bateria nouă orientată la fel ca bateria veche.
Conectorul trebuie să fie orientat spre capătul cel mai
apropiat de tasta de pornire, iar proeminenţa din locul în
care firele se conectează la baterie trebuie să fie orientată
spre faţa care conţine contactele clemei de încărcare.
2
Repoziţionaţi capacul bateriei.
3
Repoziţionaţi şuruburile pentru a fixa capacul bateriei.
4
Conectaţi conectorul bateriei şi conectorul de alimentare.
Poate fi indicat să utilizaţi o şurubelniţă plată pentru a ajuta la
prinderea conectorilor.
5
Selectaţi tasta de pornire pentru a testa conexiunile.
Când conexiunile sunt corecte, este generat un ton iar LED-
ul de stare luminează verde intermitent.
6
Opriţi dispozitivul.
7
Verificaţi ca garnitura situată în interiorul capacului inferior să
fie poziţionată pe toată suprafaţa.
8
Reamplasaţi plăcuţa posterioară.
9
Reamplasaţi cele şase şuruburi pentru a fixa plăcuţa
posterioară.
După ce instalaţi bateria nouă, încărcaţi zgarda complet.
Înlocuirea bateriei la dispozitivul pentru
zgardă TT 15 Mini
Înainte de a înlocui bateria, trebuie să curăţaţi dispozitivul de
murdărie, apă şi alte resturi. Veţi mai avea nevoie de o
şurubelniţă mică cu cap cruce şi de şurubelniţa pentru şurubul
de siguranţă de pe zgardă, inclusă în setul de înlocuire a
bateriei.
Anexă 7
1
Scoateţi şuruburile de la capacul în formă de L de pe antena
VHF.
2
Scoateţi capacul de pe antenă.
3
Scoateţi şuruburile de pe marginea plăcii de fixare spate.
4
Scoateţi placa spate.
5
Apucaţi firele conectorului pentru baterie cât mai aproape de
conector şi trageţi de conector perpendicular pe placa de
circuite pentru a-l deconecta de la dispozitiv.
6
Apucaţi firele conectorului de alimentare pentru baterie cât
mai aproape de conector şi trageţi de conector paralel cu
placa de circuite pentru a-l deconecta de la dispozitiv.
7
Scoateţi şuruburile de la placa de fixare a bateriei.
8
Scoateţi placa de fixare a bateriei.
9
Scoateţi bateria.
Bateria este montată foarte fix. S-ar putea să fie necesar să
utilizaţi un obiect neascuţit, nemetalic pentru a forţa ieşirea
bateriei din locaş.
10
Montaţi noua baterie în locaş cu partea ce conţine eticheta în
sus şi cu muchia proeminentă plasată sub marginea
contactului pentru încărcare din dispozitiv.
11
Înlocuiţi placa de fixare şi şuruburile acesteia şi strângeţi cele
două şuruburi.
12
Verificaţi ca garnitura să nu fie deteriorată şi ca aceasta să
fie introdusă complet în locaş.
13
Conectaţi conectorul bateriei şi conectorul de alimentare la
dispozitiv.
Dacă sunt montaţi corect, conectorii vor intra brusc în
locaşuri.
14
Înlocuiţi placa spate şi şuruburile acesteia, apoi strângeţi
şuruburile.
15
Înlocuiţi placa în formă de L şi şuruburile acesteia, apoi
strângeţi şuruburile.
16
Verificaţi ca garnitura să nu iasă din dispozitiv.
Înlocuirea curelei zgărzii
Înainte de a înlocui cureaua zgărzii, trebuie să îndepărtaţi toată
murdăria, apa şi reziduurile de pe dispozitiv (Curăţarea
dispozitivului, pagina 5).
1
Trageţi cureaua zgărzii de pe antena GPS, ghidajul antenei şi
dispozitivul câinelui.
Poate fi necesar să împingeţi şi apoi să trageţi cureaua
zgărzii pentru a o îndepărta corect. Poate fi necesar să slăbiţi
şurubul de pe carcasa antenei GPS, dar nu-l scoateţi.
2
Înfăşuraţi noua curea a zgărzii pe dispozitivul câinelui,
ghidajul antenei şi antena GPS.
3
Dacă este necesar, strângeţi şuruburile care asigură carcasa
antenei GPS.
Resetarea dispozitivului de mână la setările
implicite
NOTĂ: această procedură şterge toate dispozitivele asociate cu
zgarda câinelui de pe dispozitivul dvs. de mână. După resetarea
dispozitivului dvs. de mână, trebuie să finalizaţi din nou procesul
de asociere, pentru fiecare zgardă.
Puteţi reseta dispozitivul de mână la o stare implicită.
1
Conectaţi dispozitivul la un computer (Conectarea
dispozitivului de mână la computer, pagina 6).
apare pe ecranul dispozitivului de mână.
2
Deplasaţi ambele comutatoare basculante de pe dispozitiv în
poziţia centrală.
3
Rotiţi cadranul de intensitate la N.
4
Ţineţi apăsate tasta pentru ton şi tasta de dresaj din partea
inferioară timp de 5 secunde.
Pe ecranul dispozitivului de mână apare Rev. la setările din
fab. fin. şi dispozitivul reporneşte.
8 Anexă
Index
A
accesorii 6
actualizări, software 4, 5
ANT+ 6
antrenament 4
moduri 4
stimulare 4
ton 4
vibraţii 4
asociere, zgardă 2
B
baterie 5
durată viaţă 6
încărcare 1
înlocuire 6, 7
busolă 5
C
calibrare 5
câine
antrenament 3
niveluri de intensitate pentru dresaj 4
noţiuni de dresaj de bază 3
computer, conectare 6
comunicare radio 3
comunicarea radio prin linia de vizare 3
configurare iniţială 2
contact, puncte 3
curăţarea dispozitivului 5
D
date, transferare 6
depanare 6
dispozitiv, întreţinere 5
dispozitiv pentru zgardă 2, 3
E
ecran 1
G
Garmin Express 4
actualizare software 4
înregistrarea dispozitivului 4
H
hărţi, actualizare 4
I
iluminare de fundal 1
intensitate 4
interferenţă, radio 3
încărcare
de mână 1
zgardă 2
înregistrarea dispozitivului 4
înregistrarea produsului 4
N
nivel de intensitate
alegere 4
înlocuire 4
P
pictograme 1
piese de schimb 7, 8
puncte de contact 3, 4
R
resetare 8
S
semnale de la sateliţi, recepţionare 2
software
actualizare 4, 5
actualizări 4
versiune 6
specificaţii 5
stocare date 6
T
tastă de pornire 2
taste 1
blocare 4
Z
zgardă 3
Antenă VHF 1
asociere 2
echipare 3
încărcare 2
înlocuirea bateriei 7
înlocuirea curelei 8
lumină 4
puncte de contact 3, 4
Index 9
support.garmin.com
Iunie 2019
190-02400-10_0A
/