Powerplus POWACG8010 Manualul proprietarului

Marca
Powerplus
Model
POWACG8010
Tip
Manualul proprietarului
POWACG8010 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 1 www.varo.com
1 DOMENII DE UTILIZARE .................................................................. 2
2 DESCRIERE (FIG. A) ......................................................................... 2
3 CONŢINUTUL PACHETULUI ............................................................ 2
4 SIMBOLURI ....................................................................................... 3
5 AVERTISMENTE DE SIGURANŢĂ SPECIFICE ............................... 3
6 MONTAREA ....................................................................................... 3
7 MOD DE UTILIZARE ......................................................................... 3
7.1 Procesul de aspirare (fig. 3) ..................................................................................... 3
8 CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE .......................................................... 4
9 DATE TEHNICE ................................................................................. 4
10 MEDIU ................................................................................................ 4
POWACG8010 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 2 www.varo.com
EXTRACTOR DE ULEI / COMBUSTIBIL
POWACG8010
1 DOMENII DE UTILIZARE
Această pompă de aspiraţie poate fi utilizată numai pentru aspirarea benzinei, uleiului şi a
altor lichide nepericuloase. Nu utilizaţi niciodată echipamentul pentru a aspira acid sau alte
lichide periculoase.
AVERTISMENT! Pentru siguranţa dumneavoastră, citiţi cu atenţie acest
manual şi instrucţiunile generale privind siguranţa, înainte de utilizarea
aparatului electric. Aparatul electric nu trebuie dat altor persoane fără a le
transmite şi aceste instrucţiuni.
2 DESCRIERE (FIG. A)
1. Pompă de vid
2. Dop de etanşare
3. Recipient de colectare
4. Furtun de aspirare (1 m x Ø5 mm potrivit pentru lichide)
5. Furtun de aspirare (1,3 m x Ø8 mm potrivit pentru uleiuri)
6. Colier de etanşare
7. Pâlnie
3 CONŢINUTUL PACHETULUI
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Îndepărtaţi ambalajele rămase, precum şi suporturile de transport (dacă există).
Verificaţi prezenţa tuturor articolelor din pachet.
Verificaţi dacă aparatul, cordonul de alimentare, fişa de alimentare şi toate accesoriile sunt
intacte în urma transportului.
Păstraţi ambalajele pe cât posibil până la finalul perioadei de garanţie. Aruncaţi doar la
punctele locale de reciclare a deşeurilor.
AVERTISMENT: Ambalajele nu sunt jucării! Copiii nu trebuie se joace cu
pungi de plastic! Pericol de sufocare!
1 furtun de aspirare din PVC, 1 metru
1 furtun de aspirare din PVC, 1,3 metri
1 dop de etanşare
1 pâlnie
1 recipient de colectare
1 colier de etanşare
1 pompă de vid
1 manual
În cazul în care lipsesc componente sau acestea sunt deteriorate, contactaţi
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
POWACG8010 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 3 www.varo.com
4 SIMBOLURI
În acest manual şi sau pe maşină se folosesc următoarele simboluri:
Semnifică risc de rănire
sau de deteriorare a
aparatului.
Purtaţi mănuşi de protecţie.
Citiţi manualul înainte de
utilizare.
În conformitate cu standardele de
siguranţă esenţiale ale Directivelor
europene aplicabile.
Fumatul interzis.
Interzisă flacăra deschisă.
5 AVERTISMENTE DE SIGURANŢĂ SPECIFICE
Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a nu lăsa echipamentul la îndemâna copiilor.
Nu suflaţi cu gura furtunurile sau alte piese de mici dimensiuni.
Nu permiteţi lichidului să iasă din rezervor şi nu împroşcaţi cu lichid în timpul umplerii.
Nu mâncaţi, nu fumaţi şi nu beţi cât timp lucraţi cu carburanţii.
Spălaţi-vă temeinic pe mâini şi pe faţă după ce aţi terminat lucrul.
Dacă nu aţi utilizat echipamentul o perioadă lungă de timp, verificaţi să nu prezinte avarii,
înainte de a-l utiliza.
Piesele defecte trebuie înlocuite cu piese de schimb originale.
Nu lăsaţi echipamentul (gol sau plin) în bătaia directă a soarelui.
Benzina este extrem de inflamabilă şi trebuie, prin urmare, manipulată cu grijă deosebită.
Utilizaţi pompa de aspiraţie numai în spaţii exterioare.
Nu fumaţi şi păstraţi o distanţă corespunzătoare faţă de flăcările deschise atunci când
lucraţi cu echipamentul. Pericol de incendiu şi explozie.
Înșurubați pompa de vid (1) în dopul de etanșare (2) și așezați ferm echipamentul în
recipientul de plastic (3).
Introduceți furtunul de aspirare livrat (4) în dopul de etanșare (2).
Verificaţi să nu existe în apropiere materiale inflamabile sau explozive.
6 MONTAREA
Înşurubaţi pompa de vid (1) în dopul de etanşare (2) şi aşezaţi ferm echipamentul în
recipientul de plastic (3).
Introduceţi furtunul de aspirare livrat (4) în dopul de etanşare (2).
7 MOD DE UTILIZARE
7.1 Procesul de aspirare (fig. 3)
Aşezaţi capătul furtunului de aspirare în recipientul pe care doriţi să-l goliţi.
Realizând mişcări de pompare cu ajutorul manetei de pompare, se creează vid şi lichidul
este aspirat în recipient.
Furtunul de aspirare poate fi închis utilizând colierul de etanşare (5) pentru a opri
pomparea.
Nu lăsaşi echipamentul nesupravegheat în timpul aspirării.
POWACG8010 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 4 www.varo.com
Benzina şi uleiul sunt substanţe periculoase care trebuie eliminate în conformitate cu
reglementările de siguranţă publică.
Important: În cazul în care recipientul pe care doriţi -l goliţi se află mai sus
decât pompa de aspirare, lichidul va continua curgă şi după ce opriţi
mişcările pompei. În acest caz, lichidul poate fi oprit utilizând colierele de
etanşare livrate (5).
8 CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Curăţaţi echipamentul cu o cârpă curată.
Recomandăm curăţarea echipamentului imediat după utilizare.
9 DATE TEHNICE
Model nr.
POWACG8010
Capacitate recipient
1,6 litri
Greutate
0,445 kg
Furtun de aspirare
1 metri - 1,3 metri
10 MEDIU
În cazul în care aparatul trebuie înlocuit după utilizare intensă, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer, ci depozitaţi-l într-un mod sigur pentru mediu.
Eliminaţi uleiul de motor uzate într-un mod care menajează mediul înconjurător. Vă sugerăm
să îl transportaţi într-un container sigilat la staţia dvs. locală de service în vederea reciclării.
Nu aruncaţi la gunoi şi nu goliţi pe sol.
/