SKODA Superb (2016/11) Manualul proprietarului

Categorie
Telefoane mobile
Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

SIMPLY CLEVER
MANUAL DE UTILIZARE
MANUAL DE UTILIZARE
ŠKODA Superb
Documentaţia la predarea autovehiculului
Data predării autovehiculu-
lui
a)
Partener autorizat ŠKODA
Ştampila şi semnătura vânzătorului
Confirm că autovehiculul menţionat mi-a fost predat în stare cores-
punzătoare şi că am fost familiarizat cu utilizarea corectă a acestuia, pre-
cum şi cu condiţiile de garanţie.
Semnătura clientului
Autovehiculul are garanţie extinsă? da
nu
Limitarea extinderii garanţiei ŠKODA
b)
ani: sau km:
res-
pectiv
Mile:
a)
Datorită cerinţelor reglementărilor legale naţionale generale obligatorii, în lo-
cul datei predării autovehiculului poate fi indicată data primei înmatriculări.
b)
În funcţie de ceea ce survine mai întâi.
Aplicaţi aici eticheta cu datele autovehiculului

3V0012714AE
Introducere
Aţi ales un autovehicul ŠKODA, vă mulţumim pentru încredere.
Descrierea operării autovehiculului, indicaţii importante privind securitatea,
îngrijirea autovehiculului, întreţinerea şi reparaţiile efectuate de utilizator,
precum şi datele tehnice ale autovehiculului se vor extrage din prezentele
instrucţiuni de utilizare.
Citiţi cu atenţie acest Manual de utilizare, deoarece condiţia pentru o exploa-
tare corectă a autovehiculului este aceea de a proceda în conformitate cu
acest manual.
La utilizarea autovehiculului se vor respecta întotdeauna prevederile legale
general obligatorii specifice ţării (de exemplu cele referitoare la transportul
copiilor, dezactivarea airbagurilor, utilizarea anvelopelor, trafic etc.).
Îndreptaţi-vă întotdeauna atenţia asupra condusului! Şoferul poartă întreaga
responsabilitate pentru siguranţa în trafic.
Vă dorim drum bun la volanul autovehiculului dumneavoastră ŠKODA.
ŠKODA AUTO

3V0012714AE
Cuprins
Răspunderea pentru produsele defecte şi
garanţia ŠKODA pentru autovehiculele noi 5
Manualul de utilizare tipărit 7
Manualul de utilizare online 8
Explicaţii 9
Structura manualului de utilizare şi alte
informaţii 10
Prescurtări folosite
Siguranţa
Siguranţa pasivă
12
Indicaţii cu caracter general 12
Poziţia corectă şi sigură a scaunelor 12
Centurile de siguranţă 15
Utilizarea centurii de siguranţă 15
Dispozitivele de retractare automată şi
dispozitivul de pretensionare a centurilor de
siguranţă, centura de siguranţă reversibilă 17
Sistemul airbag 18
Descrierea sistemului airbag 18
Dezactivarea airbagurilor 21
Transportul copiilor în siguranţă 22
Scaunul pentru copii 22
Sisteme de fixare 26
Utilizarea
Postul de conducere 31
Prezentarea generală
30
Instrumente şi lămpi de control
32
Panoul de bord
32
Lămpi de control
33
Sistemul informativ 43
Sistemul de informare a şoferului 43
Operarea Sistemului de informare 45
Date de deplasare (afişajul multifuncţional) 46
Afişaj MAXI DOT 48
Afişarea intervalului de service 49
Personalizare 50
SmartGate 51
Deblocarea şi deschiderea 54
Deblocarea şi blocarea 54
Instalaţia de alarmă antifurt 58
Capota portbagajului cu operare manuală 59
Capota electrică a portbagajului 60
Acţionarea geamurilor 63
Trapa panoramică glisantă/rabatabilă 65
Luminile şi vizibilitatea 67
Luminile 67
Asistenţa la reglarea farurilor (Light Assist /
Dynamic Light Assist) 72
luminile interioare 73
Vizibilitatea 75
Ştergătoarele de parbriz şi instalaţia de
spălare a geamurilor 77
Oglinda retrovizoare 79
Scaunele şi tetierele 81
Reglarea scaunelor 81
Scaune spate 84
Tetiere 85
Încălzirea şi ventilarea scaunelor 86
Încălzire volan 88
Dotări practice 89
Dotări interioare 89
Prize 98
Scrumieră şi brichetă 100
Suportul tabletă 101
Transportul bagajelor 103
Portbagaj şi transport 103
Podea variabilă din portbagaj 112
Peretele despărţitor din plasă 114
Suport pentru portbagaj de acoperiş 115
Încălzirea şi ventilaţia 116
Încălzire, sistemul de aer condiţionat manual,
Climatronic 116
Încălzirea suplimentară (încălzirea şi
ventilarea în staţionare) 121
Infotainment
Informaţii introductive 124
Indicaţii importante 124
Prezentarea generală a Infotainment 125
Operarea Infotainment 128
Operarea Infotainment 128
Operarea prin comandă vocală 131
Actualizarea software-ului Infotainment 134
Setări Infotainment - Columbus, Amundsen,
Bolero 135
Setările sistemului Infotainment 135
Setările meniului Radio 138
Setările meniului Media 139
Setările meniului Imagini
139
Setările meniului Video DVD 139
Setările meniului Tuner TV 139
Setările meniului Telefon 139
Setările meniului SmartLink 141
Setările meniului Navigaţie 141
Setări Infotainment - Swing 143
Setările sistemului Infotainment 143
Setările meniului Radio 145
Setările meniului Media 145
Setările meniului Telefon 146
2
Cuprins
Radio 146
Operarea 146
Media 150
Operarea 150
Surse audio 153
Imagini 158
Vizualizator de imagini 158
Video-DVD 159
Playerul video 159
Tuner TV 161
Funcţie TV 161
Media Command 163
Utilizarea 163
Telefon (Telefonul) 165
Informaţii introductive 165
Cuplarea şi conectarea 168
Utilizarea cartelei SIM din modulul extern 170
rSAP 172
Funcţii telefon 173
Mesaje text (SMS) 177
Hotspot (WLAN) şi conexiune de date 179
Hotspot (WLAN) 179
Conexiune de date 180
SmartLink 181
Informaţii introductive 181
Android Auto 182
Apple CarPlay 183
MirrorLink
®
183
Sistemul de navigaţie 185
Informaţii introductive 185
Căutarea şi introducerea destinaţiei 187
Importarea destinaţiilor proprii 191
Hartă 192
Ghidare în traseu 195
Traseu 198
Mod de referinţă 200
Informaţii despre trafic 203
Sistemele autovehiculului 204
CAR - Setările autovehiculului 204
Conducerea
Pornirea şi conducerea 205
Pornirea şi oprirea motorului 205
Sistemul START-STOP 207
Frânarea şi parcarea 209
Schimbarea manuală a treptelor de viteză şi
pedalele 212
Transmisia automată 212
Rodajul motorului şi conducerea economică 215
Evitarea producerii defecţiunilor la
autovehicul 217
Sistemele de asistenţă 218
Indicaţii cu caracter general 218
Sistemele de frână şi de stabilizare 219
Sistemul de asistenţă la parcare (ParkPilot) 222
Asistent pentru ieşirea din parcare şi
asistentul pentru supravegherea „unghiului
mort“ 225
Camera retrovizoare 228
Sistemul de asistenţă direcţie la parcare 232
Sistemul de menţinere automată a vitezei de
deplasare 237
Limitatorul de viteză 238
Reglarea automată a distanţei (ACC) 240
Front Assist 246
Selectarea regimului de deplasare (Driving
Mode Selection) 248
Protecţie proactivă ocupanţi (Crew Protect
Assist) 251
(Lane Assist) 252
Sistemul de asistenţă în ambuteiaje 254
Sistemul de asistenţă pentru situaţiile de
urgenţă 255
Recunoaşterea indicatoarelor de trafic 255
Recunoaşterea stării de oboseală 258
Supravegherea presiunii în anvelope 258
Dispozitivul de tractare şi remorca 260
Dispozitivul de tractare 260
utilizarea dispozitivului de tractare 261
Indicaţii de utilizare
Îngrijirea şi întreţinerea 265
Lucrări de service, adaptări şi modificări
tehnice 265
Intervalele de service 267
Întreţinerea şi curăţarea 269
Verificarea şi completarea 274
Combustibilul 274
AdBlue
®
şi completarea 276
Compartimentul motor 278
Uleiul de motor 280
Lichidul de răcire 281
Lichidul de frână 283
Bateria autovehiculului 283
Roţile 286
Jante şi anvelope
286
Exploatarea în condiţii meteo de iarnă 289
Reparaţii efectuate de utilizator
Dotare de urgenţă şi reparaţii efectuate de
utilizator
290
Dotare de urgenţă 290
Înlocuirea roţilor 292
Set de pană 295
Pornirea asistată 297
Tractarea autovehiculului 298
3
Cuprins
Telecomanda şi lampa detaşabilă - înlocuirea
bateriei/acumulatorilor 300
Descuierea/încuierea în regim de urgenţă 302
Înlocuirea lamelelor ştergătoarelor 303
Siguranţele fuzibile şi lămpile cu
incandescenţă 305
Siguranţe 305
Becurile 309
Date tehnice
Datele tehnice 313
Datele de bază ale autovehiculului 313
Date specifice autovehiculului în funcţie de
motorizare 319
Index
4
Cuprins
Răspunderea pentru produsele defecte şi garanţia
ŠKODA pentru autovehiculele noi
Răspunderea pentru produsele defecte
Partenerul autorizat ŠKODA, în calitate de vânzător, răspunde pentru produse-
le defecte identificate la autovehiculul dumneavoastră nou ŠKODA, piesele ori-
ginale ŠKODA şi accesoriile originale ŠKODA, în conformitate cu prevederile le-
gale şi contractul de vânzare-cumpărare.
Garanţia ŠKODA pentru autovehiculele noi
Pe lângă răspunderea privind produsele defecte, societatea ŠKODA AUTO a.s.
vă oferă garanţia ŠKODA pentru autovehiculele noi (numită în cele ce urmează
„Garanţia ŠKODA“), în condiţiile descrise în continuare.
În cadrul garanţiei ŠKODA, societatea ŠKODA AUTO pune la dispoziţie
următoarele servicii.
Repararea gratuită a daunelor apărute la autovehiculul dumneavoastră ca ur-
mare a unei deficienţe ce apare în termen de doi ani după începerea perioa-
dei de garanţie ŠKODA.
Repararea gratuită a daunelor apărute la autovehiculul dumneavoastră ca ur-
mare a unui defect de vopsea, apărute în termen de trei ani după începerea
perioadei de garanţie ŠKODA.
Repararea gratuită a ruginirii cu străpungere a caroseriei, apărute la autove-
hiculul dumneavoastră în termen de doisprezece ani după începerea perioa-
dei de garanţie. Garanţia ŠKODA la perforare prin ruginire a caroseriei se re-
feră exclusiv la perforarea prin ruginire a tablei caroseriei, apărută dinspre in-
terior spre exterior.
Începutul garanţiei este marcat de ziua în care primului cumpărător îi este pre-
dat autovehiculul nou de către partenerul ŠKODA
1)
. Această dată trebuie men-
ţionată corespunzător de către partenerul ŠKODA în manualul de utilizare al
autovehiculului dumneavoastră » Documentarea predării autovehiculului.
Repararea autovehiculului se poate face prin înlocuirea sau repararea piesei
defecte. Piesele înlocuite devin proprietatea partenerului service autorizat
ŠKODA.
Nu sunt prevăzute drepturi suplimentare în garanţia ŠKODA. În special nu
există niciun drept asupra unei livrări de schimb, retrageri din contract, nicio
pretenţie de punere la dispoziţie a unui autovehicul de schimb pentru perioada
efectuării remedierii şi nici de despăgubire.
În cazul în care autovehiculul dumneavoastră ŠKODA a fost cumpărat de la un
partener autorizat ŠKODA dintr-o ţară aflată în Spaţiul Economic European
(aşadar o ţară din Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) sau
Elveţia, pretenţiile din cadrul garanţiei ŠKODA trebuie solicitate de asemenea
la unul dintre partenerii service autorizaţi ŠKODA din ţara respectivă.
În cazul în care autovehiculul dumneavoastră ŠKODA a fost cumpărat de la un
partener autorizat ŠKODA din afara Spaţiului Economic European şi Elveţia,
pretenţiile din cadrul garanţiei ŠKODA trebuie solicitate de asemenea la unul
dintre partenerii service autorizaţi ŠKODA din afara Spaţiului Economic Euro-
pean şi Elveţia.
Condiţia pentru acordarea garanţiei ŠKODA este ca toate lucrările de service să
fie executate la timp şi în mod profesionist, în conformitate cu prevederile so-
cietăţii ŠKODA AUTO. Executarea profesionistă a lucrărilor de service, în con-
formitate cu prevederile societăţii ŠKODA AUTO, trebuie să fie dovedită la soli-
citarea drepturilor din cadrul garanţiei ŠKODA. În cadrul unui service ratat, res-
pectiv în cazul efectuării lucrărilor de service fără respectarea prevederilor so-
cietăţii ŠKODA AUTO, drepturile de garanţie sunt valabile în continuare numai
cu condiţia ca dumneavoastră să dovediţi că service-ul ratat, respectiv service-
ul care nu a fost efectuat conform prevederilor societăţii ŠKODA AUTO nu con-
stituie cauza deteriorării.
Uzura normală a autovehiculului dumneavoastră nu face obiectul garanţiei
ŠKODA. De asemenea, în garanţia ŠKODA nu sunt cuprinse defectele compo-
nentelor neoriginale, a ansamblurilor neoriginale montate în autovehicul şi pe
autovehicul, şi nici defectele produse la autovehicul din cauza acestora. Aceea-
şi afirmaţie este valabilă pentru accesoriile care nu au fost montate şi/sau li-
vrate din fabricaţie.
1)
Datorită cerinţelor reglementărilor legale naţionale generale obligatorii, în
locul datei predării autovehiculului poate fi indicată data primei înmatriculări.
5
Răspunderea pentru produsele defecte şi garanţia ŠKODA pentru autovehiculele noi
Pretenţiile de garanţie nu sunt admise dacă deteriorarea s-a produs datorită
următoarelor circumstanţe.
Utilizare nepermisă, manipularea necorespunzătoare (de exemplu folosirea în
cadrul concursurilor motor-sport sau supraîncărcare), îngrijirea şi întreţinerea
necorespunzătoare sau efectuarea de modificări nepermise la autovehiculul
dumneavoastră.
Nerespectarea prevederilor menţionate în Manualul de utilizare, respectiv a
altor instrucţiuni livrate din fabrică.
Influenţe străine sau exterioare (de exemplu accidente, grindină, inundaţii
ş.a.).
În sau pe autovehicul au fost montate piese a căror utilizare nu a fost apro-
bată de ŠKODA AUTO sau autovehiculul a fost modificat într-un mod neac-
ceptat de ŠKODA AUTO (de exemplu Tuning).
Un prejudiciu pe care nu l-aţi anunţat imediat la o unitate autorizată sau care
nu a fost remediat în mod profesionist.
În cazul lipsei dovezilor, răspunderea aparţine clientului.
Prezenta garanţie ŠKODA nu restricţionează drepturile legale ale cumpărătoru-
lui rezultate din răspunderea pentru produse defecte faţă de vânzătorul auto-
vehiculului şi nici posibilele drepturi rezultate din reglementările privind
răspunderea faţă de produs.
Garanţia de mobilitate
Garanţia de mobilitate vă conferă un sentiment de siguranţă în călătoriile cu
autovehiculul dumneavoastră.
Dacă în cursul unei călătorii, autovehiculul dumneavoastră rămâne în pană ca
urmare a unei defecţiuni neprevăzute, în cadrul garanţiei de mobilitate puteţi
beneficia de servicii menite să vă asigure în continuare mobilitatea, în
următoarele condiţii: Ajutorul în caz de pană acordat la faţa locului şi tractarea
până la următorul partener service autorizat ŠKODA, asistenţă tehnică prin te-
lefon, respectiv remedierea la faţa locului.
În cazul în care repararea autovehiculului dumneavoastră nu poate fi efectuată
în aceeaşi zi, partenerul service autorizat ŠKODA vă poate intermedia, în caz de
necesitate, şi alte servicii suplimentare, cum ar fi o modalitate de transport al-
ternativă (autobuz, tren ş.a.), punerea la dispoziţie a unui autovehicul de
schimb etc.
Pentru detalii privind condiţiile de acordare a garanţiei de mobilitate pentru
autovehiculul dumneavoastră, adresaţi-vă partenerului autorizat ŠKODA res-
ponsabil pentru dumneavoastră. Acesta vă va oferi de asemenea informaţii de-
taliate, referitoare la condiţiile contractuale privind garanţia de mobilitate în
raport cu autovehiculul dumneavoastră. În cazul în care autovehiculul dumnea-
voastră nu dispune de garanţia de mobilitate, informaţi-vă la orice partener
service autorizat ŠKODA în legătură cu posibilitatea de încheiere ulterioară a
unui contract de garanţie.
Prelungirea opţională a garanţiei ŠKODA
Dacă la cumpărarea autovehiculului dumneavoastră nou aţi optat pentru pre-
lungirea garanţiei ŠKODA, garanţia ŠKODA de doi ani se prelungeşte cu inter-
valul de timp ales de dumneavoastră, respectiv cu numărul de kilometri până la
atingerea limitei alese de dumneavoastră, în funcţie de care variantă intervine
prima, în ceea ce priveşte executarea gratuită a tuturor reparaţiilor în garanţie.
Garanţia descrisă privind vopseaua şi garanţia la ruginire cu străpungere rămân
neafectate de garanţia extinsă ŠKODA.
Garanţia extinsă ŠKODA nu se referă la foliile exterioare şi interioare.
Partenerul dumneavoastră ŠKODA vă pune la dispoziţie informaţii referitoare
la condiţiile detaliate ŠKODA pentru garanţia extinsă.
Indicaţie
Garanţia extinsă ŠKODA este disponibilă numai pentru anumite ţări.
6
Răspunderea pentru produsele defecte şi garanţia ŠKODA pentru autovehiculele noi
Manualul de utilizare tipărit
În manualul de utilizare tipărit sunt cuprinse cele mai importante informaţii re-
feritoare la exploatarea autovehiculului. Manualul de utilizare cu informaţii de-
taliate suplimentare este disponibil în versiunea online pe paginile de Internet
ŠKODA » fig. 1 la pagina 8.
Prezentul Manual de utilizare este valabil pentru toate variantele de caroserie
ale autovehiculului, precum şi pentru toate variantele de model aferente şi
pentru toate treptele de echipare.
În acest Manual de utilizare sunt descrise toate variantele de echipare posibi-
le, fără a fi marcate drept echipament special, variantă de model sau echipare
în funcţie de ţara de desfacere. De aceea pe autovehiculul dumneavoastră nu
sunt toate componentele de dotare descrise în acest Manual de utilizare.
Nivelul de dotare al autovehiculului este în conformitate cu contractul de
cumpărare. Adresaţi eventual întrebările dumneavoastră referitoare la volumul
dotării unui partener ŠKODA.
Imaginile din prezentul Manual de utilizare servesc numai ca ilustraţii. Imagini-
le pot varia în ceea ce priveşte unele detalii nesemnificative faţă de autovehi-
culul dumneavoastră; ele trebuie privite numai ca informaţii cu caracter gene-
ral.
ŠKODA AUTO se ocupă în permanenţă de îmbunătăţirea continuă a tuturor au-
tovehiculelor. De aceea este posibil să apară oricând modificări de formă, echi-
pare şi tehnică a autovehiculelor. Informaţiile din prezentul manual de utilizare
corespund stadiului informaţiilor la momentul încheierea redactării.
Din indicaţiile tehnice, imaginile şi informaţiile cuprinse din acest Manual de
utilizare nu pot fi derivate niciun fel de pretenţii legale.
Recomandăm să afişaţi paginile de Internet, la care se face trimitere în acest
Manual de utilizare, în vizualizarea clasică. La afişarea mobilă a paginilor de In-
ternet este posibil să nu apară toate informaţiile necesare.
7
Manualul de utilizare tipărit
Manualul de utilizare online
Fig. 1
Manualul de utilizare online pe
paginile de internet ale ŠKODA
Manualul de utilizare online conţine unele informaţii detaliate, care nu există în
versiunea tipărită a manualului.
Pentru afişarea manualului de utilizare tipărit se va proceda în modul următor.
1. Se citeşte codul QR » fig. 1 sau se introduce următoarea adresă în browse-
rul web.
http://go.skoda.eu/owners-manuals
Se deschide pagina de Internet cu o privire de ansamblu a modelelor
mărcii ŠKODA.
2. Selectaţi modelul dorit - se afişează un meniu cu manualele.
3. Selectaţi intervalul de timp de construcţie şi limba.
4. Selectaţi una dintre următoarele variante de manuale.
Fişier în format pdf
Versiunea online a manualului
Variantă pentru dispozitiv mobil - aplicaţie My ŠKODA App
8
Manualul de utilizare online
Explicaţii
Termeni utilizaţi
- atelier care execută lucrări specializate de service pen-
tru autovehiculele mărcii ŠKODA. O unitate autorizată poate fi un parte-
ner ŠKODA, un partener de service ŠKODA, sau un atelier independent.
- atelier autorizat contractual de către societatea
ŠKODA AUTO sau de un partener contractual al acestuia, să execute
lucrări specializate pentru autovehiculele mărcii ŠKODA şi să vândă piese
originale ŠKODA.
- unitate autorizată de producătorul ŠKODA AUTO
sau de un partener contractual al acestuia, să vândă autovehicule noi ale
mărcii ŠKODA şi, dacă este cazul, să execute lucrări de service pentru
acestea folosind piese originale ŠKODA şi să vândă piese originale
ŠKODA.
Indicaţii text
- apăsare scurtă (de ex. a unui buton) în decurs de 1 s
- apăsare lungă (de ex. a unui buton) pentru mai mult de 1 s
Explicaţia simbolurilor
Referinţă la modulul de introducerea într-un capitol, cu informaţii impor-
tante şi indicaţii de siguranţă
Situaţii în care autovehiculul trebuie oprit cât mai repede posibil
® Marcă înregistrată
Afişaj text pe afişajul MAXI DOT
Afişaj text pe afişajul segment
Marcajul următoarei etape de operare
ATENŢIE
Textele cu acest simbol atrag atenţia asupra pericolului de accident grav,
de rănire sau de moarte.
ATENŢIE
Textele cu acest simbol atrag atenţia asupra pericolului de deteriorare a auto-
vehiculului sau asupra unei posibile incapacităţi de funcţionare a unor sisteme.
Indicaţie
Textele cu acest simbol conţin informaţii suplimentare.
„Unitate autorizată“
„Unitate service ŠKODA“
„Partener autorizat ŠKODA“
„Apăsare“
„Menţinere“
9
Explicaţii
Structura manualului de utilizare şi alte informaţii
Structura manualului de utilizare
Manualul de utilizare este împărţit ierarhic în următoarele părţi.
Paragraf (de ex. Indicaţii de exploatare) - titlul paragrafului este menţionat
pe partea stângă jos
Capitol principal (de exemplu Verificare şi completare) - titlul capitolului
principal este menţionat pe partea dreaptă jos
Capitol (de ex. Ulei de motor)
Introducere în subiect - Prezentarea generală a modulului în cadrul
capitolului, informaţii introductive privind conţinutul capitolului, even-
tual indicaţii valabile pentru întregul capitol
Modul (de exemplu Verificare şi completare)
Căutarea informaţiilor
La căutarea informaţiilor din manualul de utilizare vă recomandăm utilizarea
Indexului de la sfârşitul manualului de utilizare.
Indicaţii asupra direcţiei de deplasare
Toate indicaţiile referitoare la direcţia de deplasare, precum „stânga“, „dreap-
ta“, „faţă“, „spate“ sunt raportate la deplasarea spre înainte a autovehiculului.
Unităţi de măsură
Informaţiile despre volum, greutate, viteză şi lungime se redau în unităţi metri-
ce, dacă nu se menţionează altceva.
Indicatoarele de pe afişaj
În prezentul Manual de utilizare se va utiliza pentru reprezentarea afişajului
panoului de bord cele afişate pe de afişajul MAXI DOT, dacă nu se menţionează
altceva.
Ajutor în caz de urgenţă
În caz de urgenţă, datele de contact necesare pentru serviciul de pană pot fi
preluate din următoarele locaţii.
Date de contact ale partenerului ŠKODA (de ex. autocolant pe geam)
Infotainment (Meniul Telefon - Serviciu de pană/informare)
Aplicaţia mobilă ŠKODA
Paginile web ŠKODA
10
Structura manualului de utilizare şi alte informaţii
Prescurtări folosite
Prescurtare Semnificaţie
rot/min Rotaţii ale motorului pe minut
ABS Sistemul antiblocare frâne
ACC Reglarea automată a distanţei
ACT Sistemului activ de management al cilindrilor
AF Autovehicule multifuncţionale
AGM Tip baterie autovehicul
ASR Controlul tracţiunii
CO
2
Dioxid de carbon
COC Declaraţia de conformitate
DCC Reglarea adaptivă a trenului de rulare
DPF Filtrul de particule diesel
DSG Cutie de viteze automată cu ambreiaj dublu
DSR sistem activ de asistare a direcţiei
EDS Blocare electronică a diferenţialului
ECE Comisia Economică Europeană
EPC Controlul componentelor electronice ale motorului
ESC Controlul stabilităţii
ET ET jantă
UE Uniunea Europeană
HBA Sistemul de asistenţă la frânare
HHC Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă
KESSY descuierea fără cheie, pornirea şi încuierea
kW Kilowatt, unitate de măsură pentru puterea motorului
LED Tip lampă
M1
un autoturism construit exclusiv sau predominant pentru
transportul de persoane
MCB Frâna pentru coliziuni multiple
CM Cutie de viteze manuală
MSR Reglarea momentului motor
Prescurtare Semnificaţie
N1
un autofurgon construit exclusiv sau predominant pentru
transportul de mărfuri
NiMH Hibrid nichel-metal
Nm
Newtonmetru, unitate de măsură pentru momentul de rota-
ţie al motorului
PIN număr de identificare personal
Qi Standard pentru încărcarea fără fir prin inducţie electrică
SCR Motor diesel, pentru care este necesară soluţia AdBlue
®
TDI CR
Motor diesel cu turbosuflantă şi sistem de injecţie common-
rail
TSA Stabilizarea remorcii
TSI Motor pe benzină cu turbosuflantă şi injecţie directă
VDA Uniunea Industriei de Automobile (în Germania)
VIN Seria de identificare a autovehiculului
W Watt, unitate de măsură pentru puterea motorului
Wi-Fi reţea de date fără fir
XDS
dezvoltarea funcţiilor blocării electronice a diferenţialului
(EDS)
11
Prescurtări folosite
Siguranţa
Siguranţa pasivă
Indicaţii cu caracter general
Introducere în temă
În acest capitol găsiţi informaţii referitoare la următoarele teme:
Înaintea fiecărei deplasări
12
Siguranţa în trafic 12
În acest capitol al manualului veţi găsi informaţii importante cu privire la sigu-
ranţa pasivă. Am realizat aici un rezumat despre ceea ce ar trebui să ştiţi des-
pre centura de siguranţă, despre sistemul Airbag, despre siguranţa pentru copii
etc.
Informaţii importante suplimentare referitoare la siguranţă găsiţi şi în
următoarele capitole ale acestui Manual de utilizare. Manualul de utilizare tre-
buie să se afle de aceea întotdeauna în autovehicul.
Înaintea fiecărei deplasări
Pentru propria dumneavoastră siguranţă şi pentru cea a pasagerilor din auto-
vehicul, respectaţi următoarele puncte.
Verificaţi instalaţia de iluminare şi semnalizare cu privire la funcţionare.
Verificaţi funcţionarea ştergătoarelor de parbriz şi starea lamelelor
ştergătoarelor. Verificaţi nivelul lichidului de spălare.
Asiguraţi-vă că toate geamurile sunt curate, oferind o bună vizibilitate în ex-
terior.
Reglaţi oglinda retrovizoare astfel, încât să vă asiguraţi vederea în spate. Asi-
guraţi-vă, că oglinzile nu sunt acoperite.
Verificaţi presiunea în anvelope.
Verificaţi nivelul uleiului de motor, al lichidului de frână şi al lichidului de răci-
re.
Fixaţi corespunzător bagajele transportate.
Sarcinile suplimentare pe punte şi greutatea totală admisă a autovehiculului
nu trebuie depăşite.
Închideţi toate portierele, precum şi capota compartimentului motor şi a port-
bagajului.
Asiguraţi-vă că în zona pedalelor nu există obiecte care ar putea împiedica
acţionarea acestora.
Protejaţi copiii prin folosirea scaunelor pentru copii adecvate » pagina 22,
Transportul copiilor în siguranţă.
Adoptaţi poziţia corectă în scaun. Atenţionaţi ceilalţi pasageri să adopte pozi-
ţia corectă în scaun » pagina 12, Poziţia corectă şi sigură a scaunelor.
Siguranţa în trafic
Pentru siguranţa în trafic, respectaţi instrucţiunile următoare.
Nu vă lăsaţi distras de la trafic de nimic (de exemplu de către pasageri, de
convorbiri telefonice etc.).
Nu vă urcaţi niciodată la volan dacă vă este afectată capacitatea de a şofa (de
exemplu dacă vă aflaţi sub influenţa medicamentelor, alcoolului, anestezice-
lor ş.a.m.d.).
Respectaţi regulile de circulaţie şi nu depăşiţi viteza admisă.
Adaptaţi permanent viteza de deplasare la starea carosabilului, precum şi la
condiţiile de trafic şi meteo.
În timpul deplasărilor lungi, faceţi pauze la intervale regulate (cel puţin la fie-
care două ore).
Poziţia corectă şi sigură a scaunelor
Introducere în temă
În acest capitol găsiţi informaţii referitoare la următoarele teme:
Poziţia corectă în scaun a şoferului
13
Reglarea poziţiei volanului
14
Poziţia corectă în scaun a pasagerului din faţă
14
Poziţia corectă în scaun a pasagerilor de pe bancheta din spate
14
Înaintea începerii deplasări adoptaţi poziţia corectă în scaun şi păstraţi această
poziţie pe tot parcursul deplasării. Instruiţi şi pasagerii să adopte o poziţie co-
rectă în scaun pe care să o păstreze pe tot parcursul deplasării.
Următoarea enumerare conţine indicaţii care, dacă nu se vor respecta, ar putea
provoca pasagerului faţă răniri grave sau chiar decesul.
Nu vă sprijiniţi de bord.
Nu puneţi picioarele pe bord.
12
Siguranţa
Următoarea enumerare conţine indicaţii care, dacă nu se vor respecta, ar putea
provoca tuturor pasagerilor răniri grave sau chiar decesul.
Nu staţi numai pe partea din faţă a pernei scaunului.
Nu vă înclinaţi în lateral.
Nu vă sprijiniţi de geamuri.
Nu scoateţi membrele pe geamuri.
Nu aşezaţi picioarele pe scaune.
ATENŢIE
Scaunele din faţă şi toate tetierele trebuie să fie mereu reglate cores-
punzător, iar centurile de siguranţă trebuie să fie mereu corect fixate, pen-
tru ca persoanele din interiorul autovehiculului să fie protejate cât mai efi-
cient posibil.
Fiecare pasager din autovehicul trebuie să poarte centura de siguranţă.
Copiii trebuie să fie protejaţi cu un sistem de sprijin adaptat pentru copii
» pagina 22, Transportul copiilor în siguranţă.
În timpul deplasării, spătarele nu trebuie să fie înclinate prea mult în spa-
te, astfel fiind micşorată eficienţa centurii de siguranţă şi a sistemului air-
bag – Pericol de rănire!
ATENŢIE
Din cauza unei poziţii incorecte a scaunului, pasagerul este expus unor ris-
curi care îi pot pune viaţa în pericol.
Poziţia corectă în scaun a şoferului
Fig. 2 Poziţia corectă a scaunului şoferului/Poziţia corectă la volan
Citiţi şi respectaţi mai întâi de pe pagina 13.
În interesul propriei dumneavoastră siguranţe şi pentru a reduce riscul rănirii în
cazul producerii unui accident, recomandăm respectarea următoarelor indicaţii.
Reglaţi scaunul şoferului în sens longitudinal, astfel încât pedalele să
poată fi apăsate complet cu picioarele uşor flexate.
La autovehicule cu airbag pentru genunchii şoferului, reglaţi longitudinal
scaunul şoferului în aşa fel, încât distanţa de la picioare la planşa de bord
să fie de minim 10 cm » fig. 2 -
B
în zona airbagului pentru genunchi.
Spătarul scaunului şoferului trebuie astfel reglat încât acesta să poată
atinge punctul cel mai îndepărtat al volanului cu braţele uşor îndoite.
Reglaţi volanul în aşa fel, încât distanţa dintre volan şi torace să fie de cel
puţin 25 cm » fig. 2 -
A
.
Reglaţi tetiera astfel încât marginea superioară a tetierei să se afle, pe cât
posibil, la aceeaşi înălţime cu partea superioară a capului dumneavoastră
(nu este valabil pentru scaunele cu tetieră integrată) » fig. 2 -
C
.
Fixaţi corect centura de siguranţă » pagina 15, Utilizarea centurii de sigu-
ranţă.
ATENŢIE
Respectaţi o distanţă faţă de volan de minim 25 cm şi o distanţă a picioa-
relor faţă de planşa de bord în zona airbagului pentru genunchi de minim
10 cm. Dacă nu se respectă această distanţă, sistemul airbag nu îşi poate
exercita eficienţa maximă – Pericol!
În timpul mersului volanul trebuie ţinut cu ambele mâini, de partea exte-
rioară laterală, în poziţia „orei 9“ şi „orei 3“ » fig. 2. Nu ţineţi niciodată vola-
nul în poziţia „ora 12“ sau în altă poziţie (de exemplu de centrul volanului,
de marginea interioară etc.). În caz contrar, în cazul declanşării airbagurilor,
se poate provoca accidentarea gravă a mâinilor, braţelor şi a capului.
Aveţi grijă ca în spaţiul pentru picioare să nu se găsească obiecte, deoare-
ce acestea pot ajunge la pedalier în timpul deplasării. În această situaţie nu
veţi mai putea acţiona pedala de ambreiaj, frâna sau accelera.
13
Siguranţa pasivă
Reglarea poziţiei volanului
Fig. 3 Reglarea poziţiei volanului
Citiţi şi respectaţi mai întâi
de pe pagina 13.
Poziţia volanului poate fi reglată pe înălţime şi lungime.
Rabataţi maneta de siguranţă de sub volan în sensul săgeţii
1
» fig. 3.
Setaţi volanul în poziţia dorită. Volanul se poate deplasa în sensul săgeţii
2
.
Trageţi maneta de siguranţă până la opritor, în sensul săgeţii
3
.
ATENŢIE
Nu reglaţi niciodată volanul în timpul deplasării, cu doar atunci când auto-
vehiculul se află în staţionare!
Maneta de siguranţă trebuie întotdeauna blocată după reglare, pentru ca
volanul să nu-şi schimbe poziţia în mod neintenţionat - există pericol de ac-
cident!
Poziţia corectă în scaun a pasagerului din faţă
Citiţi şi respectaţi mai întâi de pe pagina 13.
În interesul siguranţei pasagerului din faţă şi pentru a reduce riscul rănirii în ca-
zul producerii unui accident, recomandăm respectarea următoarelor indicaţii.
Împingeţi scaunul pasagerului faţă cât mai mult spre înapoi. Pasagerul faţă
trebuie să menţină o distanţă de cel puţin 25 cm faţă de bord, pentru ca în
cazul declanşării airbagului, acesta să asigure cea mai bună protecţie.
Reglaţi tetiera astfel încât marginea superioară a tetierei să se afle, pe cât
posibil, la aceeaşi înălţime cu partea superioară a capului dumneavoastră
» fig. 2 la pagina 13 -
C
(nu este valabil pentru scaunele cu tetieră inte-
grată).
Fixaţi corect centura de siguranţă » pagina 15, Utilizarea centurii de sigu-
ranţă.
ATENŢIE
Asiguraţi o distanţă de cel puţin 25 cm, în caz contrar sistemul airbag nu
vă poate proteja – pericol de moarte!
În timpul deplasării ţineţi picioarele în spaţiul pentru picioare – nu aşezaţi
niciodată picioarele pe bord, pe geam sau pe scaune! În cazul executării
unei manevre de frânare bruscă sau în cazul unui accident, vă supuneţi unui
risc ridicat. La declanşarea sistemului airbag, o poziţie incorectă în scaun vă
poate fi fatală!
Poziţia corectă în scaun a pasagerilor de pe bancheta din spate
Citiţi şi respectaţi mai întâi
de pe pagina 13.
În interesul siguranţei pasagerilor de pe locurile din spate şi pentru a reduce
riscul rănirii în cazul producerii unui accident, recomandăm respectarea
următoarelor indicaţii.
Reglaţi tetierele astfel încât marginea superioară a tetierei să se afle la
aceeaşi înălţime cu partea superioară a capului dumneavoastră » fig. 2 la
pagina 13 -
C
.
Fixaţi corect centura de siguranţă » pagina 15, Utilizarea centurii de sigu-
ranţă.
14
Siguranţa
Centurile de siguranţă
Utilizarea centurii de siguranţă
Introducere în temă
În acest capitol găsiţi informaţii referitoare la următoarele teme:
Aranjarea corectă a centurii de siguranţă 16
Punerea şi scoaterea centurilor de siguranţă 16
Centurile de siguranţă dispuse corect oferă o protecţie bună în caz de accident.
Acestea diminuează riscul unei accidentări şi măresc şansele de supravieţuire
în cazul unui accident grav.
Centurile de siguranţă reduc într-o mare măsură energia cinetică. În plus, ele
împiedică mişcările necontrolate care ar putea atrage răniri grave.
În cazul în care se transportă copii, trebuie respectate indicaţii » pagina 22,
Transportul copiilor în siguranţă.
ATENŢIE
Fixaţi centura de siguranţă înainte de a porni la drum! Acest lucru este va-
labil şi pentru pasagerul faţă - pericol de accidentare!
Acţiunea de protecţie maximă a centurilor de siguranţă se obţine numai la
menţinerea unei poziţii corecte în scaun » pagina 12, Poziţia corectă şi si-
gură a scaunelor.
Spătarele scaunelor din faţă nu trebuie aplecate prea mult în spate, deoa-
rece centura de siguranţă îşi pierde eficienţa.
ATENŢIE
Indicaţii referitoare la manipularea centurilor de siguranţă
Banda centurii de siguranţă nu trebuie să fie blocată sau răsucită sau să
treacă peste margini tăioase.
Atenţie ca la închiderea uşii, să nu prindeţi centura de siguranţă cu uşa.
ATENŢIE
Indicaţii referitoare la utilizarea corectă a centurilor de siguranţă
Reglaţi înălţimea centurii astfel încât partea de umăr a centurii să treacă
aproximativ peste mijlocul umărului - în nici un caz peste gât.
ATENŢIE (continuare)
O centură de siguranţă nu poate fi folosită de două persoane (nici măcar
dacă sunt copii).
Elementul de prindere al centurii trebuie fixat numai în dispozitivul locului
de care aparţine centura. Dispunerea greşită a centurii de siguranţă reduce
siguranţa şi măreşte riscul rănirii.
Hainele voluminoase (de exemplu paltoane peste sacouri) influenţează
poziţia şi rularea centurii de siguranţă.
Utilizarea clemelor sau a altor obiecte pentru reglarea centurii de sigu-
ranţă (de exemplu pentru scurtarea centurii la persoanele de înălţime mai
mică) este interzisă.
Centura de siguranţă în trei puncte a locurilor din spate îşi poate îndeplini
funcţia numai dacă spătarul scaunelor este fixat corect » pagina 84.
ATENŢIE
Indicaţii referitoare la îngrijirea centurilor de siguranţă
Banda centurii trebuie să fie curată. Centurile murdare pot influenţa func-
ţionarea dispozitivului de rulare automată a centurii » pagina 273.
Centurile de siguranţă nu trebuie modificate în niciun fel. Nu încercaţi să
reparaţi singur centura de siguranţă.
Verificaţi regulat condiţia centurilor de siguranţă. Dacă se constată dete-
riorări ale componentelor sistemului centurii de siguranţă (de ex. ale centu-
rii, ale cataramelor, ale retractorului automat, ale dispozitivului de fixare
etc.), centura respectivă trebuie înlocuită neîntârziat la un atelier autorizat.
Centurile de siguranţă care au fost solicitate într-un accident trebuie înlo-
cuite la un atelier specializat. În plus trebuie verificate şi ancorajele centuri-
lor de siguranţă.
15
Centurile de siguranţă
Aranjarea corectă a centurii de siguranţă
Fig. 4 Aşezarea centurii diagonale şi transversale/Aşezarea centurii de si-
guranţă la femeile însărcinate
Fig. 5 Reglarea pe înălţime a centurilor de siguranţă ale locurilor din faţă
Citiţi şi respectaţi mai întâi de pe pagina 15.
În vederea obţinerii unei protecţii maxime a centurii de siguranţă, de mare im-
portanţă este aşezarea benzii centurii.
Partea de umăr a centurii trebuie să treacă aproximativ peste mijlocul umăru-
lui (în nici un caz peste gât) şi să se aşeze bine pe torace » fig. 4 -
.
Partea din dreptul bazinului trebuie să aibă întotdeauna un contact ferm cu
bazinul (nu are voie să treacă peste burtă) » fig. 4 -
.
La femeile gravide, partea de centură care protejează bazinul se aşază cât mai
jos posibil, astfel încât să nu apese pe abdomen » fig. 4 -
.
Reglarea pe înălţime a centurilor de siguranţă ale locurilor din faţă
Deplasaţi dispozitivul de ghidare în sus, în direcţia săgeţii » fig. 5 -
.
Sau: Comprimaţi siguranţa în sensul săgeţilor
1
şi deplasaţi dispozitivul de
ghidare în jos în sensul săgeţii
2
» fig. 5 - .
După reglare, verificaţi prin tragere bruscă de centură, dacă dispozitivul de
ghidare este fixat.
ATENŢIE
Atenţie întotdeauna la desfăşurarea corespunzătoare a benzii centurii.
Centurile de siguranţă care nu au fost fixate corespunzător pot duce la
răniri, în cazul unor accidente uşoare.
Dacă centura este prea lejeră şi nu are un contact ferm cu corpul, se poa-
te ajunge la răniri grave în cazul unei coliziuni, deoarece corpul va fi proiec-
tat în faţă şi se va lovi brusc de centura de siguranţă.
Centura nu trebuie aşezată peste obiecte dure sau care se pot sparge (de
exemplu ustensile de scris, ochelari, pixuri, legătură de chei ş.a.m.d.). Aceste
obiecte pot produce răniri.
Punerea şi scoaterea centurilor de siguranţă
Fig. 6 Fixarea sau desfacerea centurii de siguranţă
Citiţi şi respectaţi mai întâi
de pe pagina 15.
Înainte de cuplare
Reglaţi corect tetiera (nu este valabil pentru scaunele cu tetieră integrată).
Reglaţi scaunul (se aplică pentru scaunele faţă).
Reglaţi înălţimea centurii (se aplică pentru scaunele faţă).
Punerea
Treceţi încet centura de siguranţă, ţinând de clema de fixare, peste piept şi
bazin.
Introduceţi clema de fixare în catarama aferentă a centurii de siguranţă » fig.
6 -
până când se fixează cu un declic.
16
Siguranţa
Verificaţi fixarea clemei de fixare în cataramă prin tragere de curea.
Scoaterea
Prindeţi de limba centurii şi apăsaţi butonul roşu de pe catarama centurii
» fig. 6 -
, limba centurii sare afară.
Conduceţi centura înapoi cu mâna, pentru ca banda centurii să se poată rula
mai uşor, iar centura de siguranţă să nu se răsucească.
ATENŢIE
Fanta pentru limba centurii nu trebuie să fie înfundată, în caz contrar limba
centurii nu se mai poate fixa.
Dispozitivele de retractare automată şi dispozitivul de
pretensionare a centurilor de siguranţă, centura de siguranţă
reversibilă
Introducere în temă
În acest capitol găsiţi informaţii referitoare la următoarele teme:
Dispozitivele de rulare automată a centurii 17
Dispozitivul de tensionare 17
Centurile de siguranţă reversibile 17
Dispozitivele de rulare automată a centurii
Fiecare centură de siguranţă este dotată cu un dispozitiv automat de rulare.
La tragerea uşoară de centura de siguranţă se asigură libertatea deplină de
mişcare a centurii. La tragerea bruscă de centură, dispozitivul automat de rula-
re o blochează. Centurile de siguranţă se blochează şi la o frânare bruscă, la ac-
celerare, când se circulă pe pante abrupte sau în viraje.
ATENŢIE
Dacă centura de siguranţă nu se blochează la tragerea bruscă, se va solicita
verificarea imediată a retractorului automat de către o unitate autorizată.
Dispozitivul de tensionare
Siguranţa şoferului, pasagerului faţă şi a ocupanţilor locurilor exterioare din
spate protejaţi de centura de siguranţă este mărită de dispozitivul de preten-
sionare al centurilor de siguranţă din faţă şi laterale din spate.
În cazul producerii unui impact de o anumită amploare, centurile de siguranţă
vor fi tensionate de dispozitivele de pretensionare, astfel încât să se împiedice
o deplasare nedorită a corpului.
În cazul coliziunilor uşoare, în cazul unei răsturnări sau la unele accidente la
care nu se exercită forţe mari de impact, dispozitivul de pretensionare a centu-
rii de siguranţă nu se declanşează.
ATENŢIE
Toate lucrările de la sistemul de tensionare a centurilor precum demonta-
rea şi montarea pieselor sistemului, datorate altor lucrări de reparaţie pot fi
efectuate numai de către un atelier autorizat.
După ce declanşarea s-a produs, sistemul trebuie înlocuit.
Indicaţie
Dispozitivul de pretensionare se declanşează şi atunci când centurile nu sunt
folosite de pasageri.
La declanşarea sistemului se degajă fum. Acest fum nu indică prezenţa unui
incendiu în autovehicul.
Centurile de siguranţă reversibile
Centurile de siguranţă reversibile, ca şi parte a sistemului proactiv de protecţie
a ocupanţilor, cresc nivelul de siguranţă pentru şoferul şi pasagerul faţă care
poartă centura.
Centurile de siguranţă reversibile se tensionează automat pe corp în situaţii
critice de deplasare, şi apoi se slăbesc.
Informaţii suplimentare » pagina 251, Protecţie proactivă ocupanţi (Crew
Protect Assist).
17
Centurile de siguranţă
Sistemul airbag
Descrierea sistemului airbag
Introducere în temă
În acest capitol găsiţi informaţii referitoare la următoarele teme:
Descrierea sistemului 18
Declanşarea airbagului 19
Indicaţii de siguranţă 19
Sistemul de airbag oferă, ca o completare adusă centurilor de siguranţă, o pro-
tecţie suplimentară a pasagerilor în cazul coliziunilor puternice frontale sau la-
terale.
Cea mai bună protecţie se obţine numai prin acţiunea conjugată a sistemului
airbag cu acţiunea centurilor de siguranţă cuplate, airbagul nu reprezintă un
sistem înlocuitor pentru centurile de siguranţă.
Starea de funcţionare a sistemului airbag se arată de lampa de control
din
panoul de bord » pagina 37.
Descrierea sistemului
Fig. 7 Locuri de amplasare ale airbagurilor
Locuri de amplasare ale airbagurilor » fig. 7
Airbagurile frontale
Airbag pentru genunchi şofer
A
B
Airbaguri laterale faţă
Airbaguri laterale spate
Airbagurile cortină
Airbaguri frontale - la impactul cu airbagul umflat complet, se amortizează
mişcarea spre înainte a şoferului şi pasagerului din faţă şi se reduce riscul de
rănire în zona capului şi a pieptului.
Airbagurile frontale sunt marcate cu inscripţia

de pe volan precum şi de
pe planşa de bord, pe partea pasagerului faţă.
Airbag pentru genunchi şofer - la impactul cu airbagul umflat complet se
amortizează mişcarea spre înainte a corpului şi se reduce riscul de rănire pen-
tru picioare.
Airbagul pentru genunchi este marcat cu inscripţia

pe lateralul planşei de
bord, pe partea şoferului.
Airbaguri laterale - la impactul cu airbagul umflat complet se amortizează sar-
cina aplicată pe pasageri şi se reduce riscul de rănire pentru întreaga parte su-
perioară a corpului (piept, abdomen şi bazin) de pe partea dinspre portieră.
Airbagurile laterale din faţă sunt marcate printr-o etichetă cu inscripţia

aplicată pe spătarul scaunului din faţă. Airbagurile laterale spate sunt marcate
cu inscripţia

dintre zona de acces şi spătarul scaunelor din spate.
Airbaguri cortină - la impactul cu airbagul umflat complet se amortizează miş-
carea corpului şi se reduce riscul de rănire pentru zona capului şi gâtului.
Airbagurile cortină sunt marcate cu inscripţia

de pe capitonajele stâlpilor
B.
Sistemul airbag constă (în funcţie de echiparea autovehiculului) din
următoarele componente.
Airbaguri individuale.
Lampa de control
din panoul de bord » pagina 37.
Comutator cu cheie pentru airbagul frontal al pasagerului faţă » pagina 21.
Lampă de control pentru airbagul frontal pentru pasagerul faţă în partea cen-
trală a planşei de bord » pagina 21.
C
D
E
18
Siguranţa
1 / 1

SKODA Superb (2016/11) Manualul proprietarului

Categorie
Telefoane mobile
Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru