Acer K135i Ghid de inițiere rapidă

Categorie
Proiectoare de date
Tip
Ghid de inițiere rapidă
Русский
УСТАНОВКА
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
1. Сетевой адаптер
2. Кабель питания
3. Жесткий диск/карта памяти USB
(
)
адаптер USB WiFi
(
)
4. Карта памяти micro SD
(
)
5. Кабель HDMI
(
)
6. Кабель Universal-to-D-Sub
(
)
7. Адаптер универсальный к звуковому
выходу
(
)
8. Аудиокабель со штекером и разъемами
RCA
(
)
9. USB кабель
(
)
Română
INSTALARE
Ghid rapid
1. Adaptor de alimentare de c.a. la c.c
2. Cablu de alimentare
3. Hard disk/stick (prin) USB
(
)
Adaptor WiFi USB
(
)
4. Card micro SD
(
)
5. Cablu HDMI
(
)
6. Cablu universal la un capăt şi D-Sub
la celălalt
(
)
7. Adaptor universal la un capăt şi ieşire
audio la celălalt
(
)
8. Cablu audio mufă/RCA
(
)
9. Cablu USB
(
)
Подключение источников сигнала
1. Подключите к проектору
источники сигнала посредством
соответствующих кабелей. Все кабели
должны быть правильно и надежно
подсоединены.
2. Подключите разъем на одном конце
кабеля питания к гнезду питания
переменного тока (либо разъем
питания постоянного тока кабеля
блока питания к входу питания
постоянного тока) на проекторе.
Штепсельную вилку кабеля питания
подключите к электрической розетке.
Включение проектора
1. Снимите крышку с объектива.
(дополнительно)
2. Включите проектор.
3. Отрегулируйте положение,
Фокусировку и размер изображения.
4. Начните свою презентацию.
Выключение проектора
1. Дважды нажмите кнопку питания.
2. Не отключайте питание проектора
и не вынимайте вилку из розетки в
течение 1 минуты после включения.
(Требуется для моделей с лампой.)
СОЕДИНИТЕЛЬНІЙ РАЗЪЕМ
Примечание.
(
)
Дополнительно
Интерфейс разъема зависит от технических характеристик
модели.
В том случае, если длина превышает 5 метров, для USB
кабеля потребуется электрический удлинитель.
Conectarea la o surs
ă
1. Conecta
ţ
i sursele la proiector utilizând
cablurile corespunz
ă
toare. Asigura
ţ
i-
v
ă
c
ă
toate cablurile sunt conectate
corect
ş
i în siguran
ţă
.
2. Conecta
ţ
i un cap
ă
t al cablului de
alimentare la priza de c.a. (sau
conectorul de alimentare cu c.c. al
adaptorului de alimentare la intrarea
de c.c.) de la conector; conecta
ţ
i
cel
ă
lalt cap
ă
t la o priz
ă
de c.a.
Ponirea videoproiectorului
1. Indepartati capacul lentilei. (op
ţ
ional)
2. Porni
ţ
i proiectorul.
3. Ajustati pozitia, focus-ul si zoom-ul.
4. Acum va puteti incepe prezentarea.
Oprirea videoproiectorului
1. Apasati bunotul de pornire/oprire de
doua ori.
2.
După pornirea proiectorului, nu îl opriţi
din funcţionare şi nu îl decuplaţi de la
alimentare timp de cel puţin un minut.
(Obligatoriu pentru modelele cu lampă.)
CONECTORII DE INTERFATA
Notă:
(
)
Opţional
Interfaţa de conectare depinde de specicaţiile modelului.
Cablul USB necesită extender alimentat dacă lungimea
depăşeşte 5 m.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

Acer K135i Ghid de inițiere rapidă

Categorie
Proiectoare de date
Tip
Ghid de inițiere rapidă