GoodHome Nantua L. 40 x H. 190 x P. 36 cm Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului
EN Contents
DE Inhalt
ES Contenido
FR Contenu
RUS держание
PT Conteúdo
PL Zawartość
RO Cuprins
TR Içindekiler
Product description 5
FR Description du produit 5
PL Opis produktu 5
DE Produktbeschreibung 5
RUS Описание продукта 5
RO Descrierea produsului 5
ES Descripción del producto 5
PT Descrição do produto 5
TR Ürün Açıklaması 5
Safety 6
FR Sécurité 6
PL Bezpieczeństwo 8
DE Sicherheit 9
RUS Безопасность 10
RO Siguranță 11
ES Seguridad 12
PT Segurança 13
TR Emniyet 14
Guarantee 6
FR Garantie 7
PL Gwarancja 8
DE Garantie 9
RUS Гарантия 11
RO Garanție 11
ES Garantía 12
PT Garantia 14
TR Garanti 15
Assembly 16
FR Assemblage 16
PL Montaż 16
DE Versammlung 16
RUS Cбopкa 16
RO Asamblare 16
ES Montaje 16
PT Montagem 16
TR Montaj 16
ORGKF127642_IM+SM.indb 2 08/04/2019 10:08
EN Product description
DE Produktbeschreibung
ES Descripción del producto
FR Description du produit
RUS Описание продукта
PT Descrição do produto
PL Opis produktu
RO Descrierea produsului
TR Ürün Açıklaması
3
[F] x1
(Ø3 x 15 mm)(Ø6.5 x 50 mm)
[B] x14
[Z] x1
[A] x4 [C] x1 [D] x16
[E] x14
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécurité.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa
oraz upewnić się,
że zostały w pełni
zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они
вам понятны.
RO AVERTISMENT!
Citiţi cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
1
2
x ?
ORGKF127642_IM+SM.indb 3 08/04/2019 10:08
5
EN Column
DE Säule
ES Columna
FR Colonne
RUS Стеллаж
PT Coluna
PL Kolumna
RO Coloană
TR Boy Dolabı
[01]
[02]
[03]
[05]
[05]
[05]
[05]
[03]
[04]
[03]
ORGKF127642_IM+SM.indb 5 08/04/2019 10:08
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR Sécurité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
11
Гарантия
2-летняя гарантия начинается с момента покупки при условии
бытового, а не коммерческого использования поддона. Гарантия
предоставляется исключительно при предъявлении кассового
чека или счета-фактуры. Сохраните документы, подтверждающие
факт покупки.
“Гарантия предоставляется исключительно при условии
домашнего использования. Гарантия распространяется на ремонт
или замену изделия при выявлении производственных дефектов
следующих элементов в течение всего периода предложенной
гарантии, начиная с даты покупки:
• контейнеры
• передние панели
• петли
• выдвижные ящики
• стеллажи из закаленного стекла или с меланиновым покрытием “
Гарантия распространяется на те случаи неисправности изделия,
когда оно использовалось в соответствии со своим назначением
и устанавливалось в соответствии с действующими нормативами и
инструкцией по эксплуатации.
Изделие должно устанавливаться таким образом, чтобы
впоследствии его можно было демонтировать без повреждений.
Настоящая гарантия не распространяется на повреждения
и дефекты, вызванные естественным износом изделия,
неблагоприятными погодными условиями, затоплением,
воздействием тепла или холода, потускнением осветительных
приборов, качеством воды (уровень содержания извести,
корродирующих веществ и т. д.), наличием посторонних
частиц, использованием иных веществ (песок, металлическая
стружка и т. д.) или недостаточным уровнем вентиляции, а
также на повреждения, возникшие по причине неправильного
или неправомерного применения, несоблюдения
инструкций, несчастного случая или несоответствующего
технического обслуживания.
Гарантия также не распространяется на неисправности,
вызванные применением неоригинальных или несоответствующих
принадлежностей и/или запасных частей, демонтажом или
внесением изменений в изделие.
Гарантия распространяется исключительно на детали, признанные
неисправными. Ни при каких обстоятельствах гарантия не
покрывает дополнительные расходы (транспорт, оплата труда
сотрудников) и прямые или косвенные убытки.
ВАЖНО -
СОХРАНИТЕ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРОЧТИТЕ
ВНИМАТЕЛЬНО
RO
Pregătirea...
Verificaţi ambalajul și asiguraţi-vă că toate piesele sunt prezente.
În caz contrar, contactaţi magazinul local care vă va putea ajuta.
Când sunteţi gata, asiguraţi-vă că aveţi toate sculele de care
aveţi nevoie la îndemână, suficient spaţiu și o suprafaţă uscată și
curată pentru a efectua asamblarea mobilierului.
Asiguraţi-vă că în punctul unde doriţi să executaţi găurile nu se
află ţevi și cabluri utilitare.
Nu vă recomandăm utilizarea șurubelniţelor electrice pentru
asamblarea acestui produs
Întotdeauna asiguraţi-vă că șuruburile intră exact în
găurile preexecutate
Aveţi grijă să nu strângeţi excesiv vreunul dintre șuruburi.
Șuruburile și diblurile nu sunt incluse.
Siguranţa
Numai pentru utilizare casnică
Utilizaţi întotdeauna pe o suprafaţă netedă și fermă, asigurându-
vă că toate picioarele rămân în contact cu suprafaţa.
Verificaţi periodic structura produsului, a nu se utiliza dacă aveți
dubii privind siguranţa acestuia.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu acest produs.
Avertisment
Instalarea trebuie efectuată urmând cu stricteţe
instrucţiunile fabricantului.
Mobilă sprijinită pe sol: Pentru a evita răsturnarea, acest
produs trebuie utilizat cu dispozitivele de fixare furnizate.
Mobilă suspendată: Pentru a evita căderea, acest produs
trebuie utilizat cu dispozitivele de fixare murală furnizate.
Mobilă suspendată de perete şi/sau tavan: Verificaţi
soliditatea peretelui/tavanului pentru a vă asigura că
dispozitivele de fixare vor rezista la forţele generate
Detalii suplimentare...
Utilizaţi o cârpă moale și uscată pentru a curăţa suprafaţa
dulapului și al blatului.
Vă rugăm nu lăsaţi urme de apă pe acest produs. Îndepărtaţi
imediat orice urmă de apă.
Nu utilizaţi niciodată pe produs solvenţi, bureţi abrazivi, produse
abrazive, clor, acizi, detergenţi puternici, produse chimice de
curăţat agresive sau soluţii de curăţat pe bază de solvenţi.
Verificarea periodică
Asigurați-vă că toate componentele și elementele de prindere ale
acestui produs sunt prin fixate, nu utilizați produsul dacă aveți dubii în
ceea ce privește siguranța acestuia.
Asigurați-vă că baia este ventilată în mod corespunzător și evitați
amplasarea mobilierului în apropiere de cada de baie sau de duș.
Garanție
Acest produs este garantat 2 ani de la data achiziției, în condiții de
utilizare casnică normală, nu profesională. Garanția poate fi aplicată
numai pe baza prezentării bonului fiscal de casă sau a facturii. Păstrați
dovada achiziției într-un loc sigur.
ORGKF127642_IM+SM.indb 11 08/04/2019 10:08
12
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR Sécurité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
Garanția se aplică numai în cadrul utilizării casnice.
Garanția acoperă repararea sau înlocuirea produsului în cazul în care
apare un defect de fabricație al materialelor în timpul perioadei de
garanție oferită de la data achiziției pentru următoarele:
• compartimente
• fațade
• balamale
• sertare
• rafturi din sticlă călită sau melamină
Garanția acoperă defectele și disfuncționalitățile produsului sub
rezerva unei utilizări în conformitate cu scopul propus al produsului și
sub rezerva unei instalări și a unei întrețineri în conformitate cu cele
mai bune practici și cu informațiile din manualul de utilizare.
Acest produs trebuie să fie instalat astfel încât acesta să poată fi
demontat ulterior fără deteriorare.
Această garanție contractuală nu acoperă defectele și deteriorările
provocate de uzura naturală a pieselor, de decolorarea la lumină,
de intemperii, de inundații, de degajările de căldură, de îngheț,
de deteriorările provocate de calitatea apei (calcar, agresivitate,
coroziune, ...), de prezența unor corpuri străine vehiculate sau nu de
apă (nisip, particule, ...) sau de lipsa ventilației camerei și de daunele
care ar putea să fie rezultatul unei utilizări necorespunzătoare, al unei
utilizări abuzive, al neglijenței, al unui accident sau al unei întrețineri
defectuoase sau neconforme cu cele mai bune practici și cu
informațiile din manualul de utilizare.
De asemenea, sunt excluse din garanție consecințele negative
datorate utilizării de accesorii și/sau piese de schimb neoriginale sau
neadaptate, demontării sau modificării produsului.
Garanția este limitată la piesele recunoscute ca fiind defecte. Garanția
nu acoperă, în niciun caz, costurile auxiliare (de deplasare,
de manoperă) și daunele directe și indirecte.
Vă rugăm să rețineți că un certificat de garanție suplimentar va fi dat în
magazinul din care veți achiziționa produsul.
IMPORTANT -
PĂSTRAŢI ACESTE
INFORMAŢII
PENTRU
CONSULTĂRI
VIITOARE : CITIŢI
CU ATENŢIE
ES
Empezando...
Revise el paquete y asegúrese de que cuenta con todas
las piezas. En caso contrario, póngase en contacto con el
establecimiento más cercano, donde podrán ayudarle.
Cuando esté preparado para empezar, asegúrese de que tiene
las herramientas adecuadas a mano, mucho espacio y una zona
limpia y seca para montar muebles
Asegúrese de que no hay tuberías de suministro ni cables en la
zona en la que pretenda taladrar.
No recomendamos el uso de destornilladores eléctricos para el
montaje de este producto.
Asegúrese siempre de que los tornillos se colocan en los
agujeros piloto previamente taladrados.
Tenga cuidado de no apretar demasiado ninguno de los tornillos.
Atención: los tornillos y las clavijas de fijación de pared no están
incluidas porque dependen del tipo de pared al que se sujeta el
mueble. Pida consejo a un encargado de la tienda.
Seguridad
Para uso exclusivo doméstico.
Siempre utilice el producto sobre el suelo, en una superficie
plana, asegurándose de que las patas permanecen en contacto
con el suelo.
Se deben llevar a cabo revisiones periódicas de la estructura
del producto, no lo utilice si tiene alguna duda sobre su estado,
o su uso.
No permita que los niños jueguen con este producto.
Advertencia
La instalación debe efectuarse siguiendo al pie de la letra las
instrucciones del fabricante.
Muebles apoyados sobre el suelo: Para evitar el vuelco,
se deben utilizar los elementos de fijación que se incluyen
con el producto.
Muebles colgantes: Para evitar su caída, se debe utilizar
el elemento de fijación a la pared que se incluye con
el producto.
Muebles colgados de la pared o del techo: Compruebar
que la pared o el techo son aptos para que los elementos
de fijación resistan las fuerzas que han de soportar.
En más detalle...
Utilice un paño limpio y seco para limpiar la superficie
del producto.
No deje que quede agua en el armario . Quite todo el
agua inmediatamente.
Nunca utilice disolventes, estropajos, productos abrasivos, lejía,
ácidos, detergentes fuertes, limpiadores químicos agresivos o
soluciones de limpieza de tipo disolvente con este producto.
Control periódico
Revise el producto para asegurárse de que todos los componentes
y accesorios estan bien fijados y sujetos, no lo utilice si tiene alguna
duda sobre el estado o el uso del producto.
Procure que su baño esté bien ventilado y evite clocar muebles cerca
de la bañera o la ducha.
Garantía
Este producto está garantizado durante 2 años a partir de la fecha de
compra, en el contexto de un uso doméstico normal, no profesional.
La garantía solo es aplicable mediante presentación del tíquet de caja
o de la factura de compra. Guarde su comprobante de compra en un
lugar seguro.
La garantía se aplica solo en el ámbito de un uso doméstico. La
garantía cubre la reparación o el cambio del producto si aparece
un defecto de fabricación de los materiales durante todo el
periodo de garantía ofrecido desde la fecha de compra, para los
siguientes elementos:
ORGKF127642_IM+SM.indb 12 08/04/2019 10:08
Manufacturer • Fabricant • Producent
Hersteller • Producător • Fabricante:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom
www.kingfisher.com/products
EN Distributor:
B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE
United Kingdom
www.diy.com
Screwfix Direct Limited, Trade House,
Mead Avenue, Yeovil, BA22 8RT,
United Kingdom
www.screwfix.com
To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products
Customer Helpline (Freephone)
UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com
Eire 1800 932 230 eire@kingfisherservice.com
FR Distributeur:
Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637
Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com
Pour consulter les manuels d’instructions en
ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products
PL Dystrybutor:
Castorama Polska Sp. z o.o. ul.
Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl
Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products
DE Verteilen:
Screwfix Direct Limited
Mühlheimer Straße 153
63075 Offenbach/Main
www.screwfix.de
Besuchen Sie www.kingfisher.com/products,
um die Bedienungsanleitungen online anzusehen
RUS Импортер:
CASTORAMA RUSSIA
ООО “Касторама РУС”
Дербеневская наб., дом 7, стр 8
Россия, Москва,115114
www.castorama.ru
ООО «Кингфишер
Интернейшнл Продактс РУС»
Дербеневская наб., дом 7, стр.8
Россия, Москва, 115114
Изготовитель для России: ПТ. Антамас
Адрес: ДжейЛ.Мэйдженд Сунгконо №13
Гресик 61161 Джава Тимур, Индонезия
Дата изготовления (месяц.год) см. на упаковке
Онлайн-версии руководств по эксплуатации
доступны на странице www.kingfisher.com/
products
RO Distribuitor:
SC Bricostore România SA
Calea Giulești 1-3, Sector 6,
București , România
www.bricodepot.ro
Praktiker Romania S.A.
Splaiul Independenței, nr 319 L și M, Clădirea
Bruxelles, etaj 1, Sector 6, RO-060044,
București, România
Tel: +40 021 2047100
www.praktiker.ro
Pentru a consulta manualele de instrucţiuni
online, vizitaţi www.kingfisher.com/products
ES Distribuidor.
Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva,
10 - Edificio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es
Para consultar los manuales de instrucciones
en línea, visite www.kingfisher.com/products
PT Distribuidor.
Brico Depot Portugal SA Rua Castilho,
5 - 1 esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt
Para consultar manuais de instruções online,
visite www.kingfisher.com/products
TR İthalatçı Firma:
KTAȘ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ș.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr
Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak
için www.kingfisher.com/products adresini
ziyaret edin
Addresses
ORGKF127642_IM+SM.indb 23 08/04/2019 10:08
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

GoodHome Nantua L. 40 x H. 190 x P. 36 cm Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului