Black & Decker DW217 Manual de utilizare

Categorie
Burghiu electric
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

DW217
DW221
DW226
DW236
DW246
DW248
402011-66 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
2
A
7
3
B C
D E
4
F
G
5
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Speci caţii tehnice
DW217 DW221 DW226 DW236 DW246 DW248
Tensiune V 230 230 230 230 230 230
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda) V 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Tip 5 5 5 5 5 5
Putere absorbită W 675/675 701/701 701/701 701/701 701/701 701/701
Turaţie în sarcină min
-1
0-4.000 0-2.500 0-1.200 0-850 0-600 0-600
Diametru maxim de găurire
oţel/lemn moale mm 8/20 10/25 10/30 13/30 13/35 13/35
Dimensiune let ax mandrină UNF 1/2" x 20 1/2"x 20 1/2" x 20 1/2" x 20 1/2" x 20 1/2" x 20
Diametru inel mm - 43 43 43 43 43
Capacitate maximă mandrină mm 10 10 13 13 13 13
Greutate
fără mâner lateral kg 1,6 1,7
cu mâner lateral kg 2,0 2,1 2,2 2,2
L
PA
(presiune sonoră) dB(A) 84 85 84 85 86 84
K
PA
(marjă presiune sonoră K) dB(A) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
L
WA
(presiune sonoră) dB(A) 91 93 93 93 92 93
K
WA
(marjă presiune sonoră K) dB(A) 3,7 3,0 4,0 4,5 3,0 3,1
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivel vibraţii a
h
Găurirea în metal
a
h,D
=
m/s²
4,6
4,8 2,5 2,5 2,5 2,5
Marjă K = m/s²
1,5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Valoarea nivelului vibraţiilor la a
h
Înşurubare fără percuţie
a
h
=
m/s² 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Marjă K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
MAŞINĂ DE GĂURIT DW217/DW221/DW226/
DW236/DW246/DW248
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
6
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 115 V 16 Amperi, reţea electrică
De niţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indicăo situaţie periculoasă
care, dacă nu este evitatăva determina
decesul sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
DEWALT declară că aceste produse descrise
în „speci caţia tehnică" au fost realizate în
conformitate cu normele: 98/37/CE (până la
28 dec. 2009), 2006/42/CE (de la 29 dec.
2009), 2006/95/EC, EN 60745-1, EN60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să
contactaţi D
EWALT la următoarea adresă sau să
consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele D
EWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
04.08.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
7
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Preveniţi pornirea accidentală. Asiguraţi-
vă că întrerupătorul se află în poziţia
oprit înainte de conectarea la sursa de
alimentare şi/sau la acumulator, înainte
de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea
cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
e) Nu vă întindeţi pentru a lucra cu unealta.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-
vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
8
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în
ne-utilizate la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
aveţi în vedere repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului sigur
al uneltei de lucru.
Reguli suplimentare de
siguranţă speci ce pentru
maşinile de găurit
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi.
Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
Ţineţi unealta electrică exclusiv de
suprafeţele izolate pentru prindere
atunci când efectuaţi o operaţie în
care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu
de alimentare. Tăierea unui cablu sub
tensiune de către accesoriul de debitat ar
putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau altă modalitate
practică de a fixa şi sprijini piesa
de prelucrat pe o platformă stabilă.
Susţinerea piesei de prelucrat în mână sau
sprijinită pe corp este instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de găurire pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate
pot cauza vătămarea definitivă a ochilor.
Burghiele şi uneltele devin fierbinţi în
timpul utilizării. Purtaţi mănuşi atunci când
le atingeţi.
Păstraţi mâinile uscate, curate, lipsite de
ulei şi unsoare. Se recomandă utilizarea
mănuşilor de cauciuc. Astfel se va permite
un control mai bun asupra uneltei.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
maşinilor de găurit:
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
Afectarea auzului.
Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriilor.
Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
lemnului.
Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
9
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. A)
Codul pentru dată (7), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2009 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de găurit
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
• Veri caţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere ( g. A)
AVERTISMENT: Nu modi caţi niciodată
unealta electrică sau vreo componentă
a acesteia. Acest fapt ar putea conduce
la deteriorări sau vătămare personală.
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina dvs. de găurit a fost concepută pentru
aplicaţii profesionale de găurire şi înşurubare.
NU utilizaţi în condiţii de umiditatea sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste maşini de găurit sunt unelte electrice
profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
1 Întrerupător de turaţie reglabila
2 Buton de blocare (DW217/DW221/DW226/
DW236/DW246)
3 Inversor sens
4 Buton de blocare ax (DW221/DW226/DW236/
DW246/DW248)
5 Mandrină rapidă
6 Mâner principal
DW248 - Control antiblocare
Funcţia de antiblocare este concepută pentru
a vă ajuta să controlaţi unealta în cazul în care
s-ar bloca şi de a evita să v
ă e smulsă din
mâini. Aceast lucru se poate întâmpla atunci cînd
efectuaţi operaţiuni de găurire în metal sau folosiţi
burghie cu diametru mare în lemn.
În cazul unei blocări, motorul va pornit şi oprit la
intervale regulate.
Există trei semnalizări de alertă:
- Verificaţi nivelul: indicatorul de blocare va clipi
o dată de fiecare dată când apăsaţi butonul
(1). Componentele electronice funcţionează
corespunzător.
- Nivel angrenat: dacă starea de blocare
se menţine, componentele se vor opri şi
indicatorul va lumina continuu.
- Alertă: dacă indicatorul clipeşte repetat,
componentele electronice nu funcţionează
corect. Duceţi unealta la un centru de service
DEWALT autorizat.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Veri caţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu speci caţii.
Unealta dumneavoastră DEWALT
prezintă izolare dublă în conformitate
cu standardul EN 60745; prin urmare,
nu este necesară împământarea.
În cazul în care este necesară înlocuirea cablului
de alimentare, unealta va reparată doar de
agent de service autorizat sau de un electrician
cali cat.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
10
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi speci caţia tehnică). Dimensiunea
minimă a conductorului este 1,5 mm
2
. Atunci
când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi
întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentareînainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Montarea si demontarea unui burghiu ( g. A,
B)
• Deschideţi mandrina rotind manşonul în sens
invers acelor de ceasornic şi introduceţi tija
burghiului.
• Strângeţi ferm rotind manşonul în sensul
acelor de ceasornic.
• Pentru a scoate burghiul, procedaţi în ordine
inversă.
DW221/DW226/DW236/DW246/DW248 -
Blocarea axului
Aceste modele au un buton de blocare a axului
(4).
• Apăsaţi butonul de blocare a axului pentru
a bloca mandrina în timpul montării sau
demontării unui burghiu.
AVERTISMENT: Nu eliberaţi niciodata
butonul de blocare a axului în timpul
funcţionării.
Cursorul înainte/înapoi ( g. C)
• Pentru a selecta rotirea înainte sau înapoi,
utilizaţi cursorul înainte/înapoi (3) (observaţi
săgeţile de pe unealtă).
AVERTISMENT: Aşteptaţi întotdeauna
până când motorul se opreşte complet
înainte de a schimba sensul de lucru.
Demontarea mandrinei ( g. E şi F)
• Deschideţi bacurile mandrinei cât de mult
posibil.
• Introduceţi o şurubelnită în mandrină şi
scoateţi şurubul de xare a acesteia (8)
rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.
• Strângeţi o cheie imbus în mandrină şi
loviţi-o cu un ciocan conform ilustraţiei.
Înainte de utilizare
• Introduceţi burghiul adecvat.
• Marcaţi punctul în care doriţi să e efectuată
gaura.
OPERARE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT:
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile
de siguranţă şi reglementările
aplicabile.
Observaţi amplasarea conductelor şi
a cablurilor.
Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. O forţă excesivă nu
accelerează găurirea, ci diminuează
performanţa uneltei şi poate scurta
durata de viaţă a acesteia.
11
Poziţia corectă a mâinilor
( g. A, G)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNAo poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini sub carcasă şi a celeilalte mâini pe
mânerul principal (6).
Pornirea şi oprirea ( g. D)
• Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de viteză variabilă (1). Presiunea exercitată
pe întrerupătorul de viteză variabilă determină
viteza uneltei.
• Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246
• Dacă este necesar, apăsaţi butonul de blocare
(2) pentru funcţionare continuă şi eliberaţi
butonul. Butonul de blocare funcţionează
numai la viteză maximă.
• Pentru a opri unealta a ată în modul de
operare continuă, apăsaţi scurt întrerupătorul
şi eliberaţi-l. Opriţi întotdeauna unealta
atunci când aţi terminat lucrul şi înainte de
a o deconecta.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentareînainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Lubri erea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALTîmpreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
D
EWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
12
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul D
EWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii D
EWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188396 - 14-09-2012
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Black & Decker DW217 Manual de utilizare

Categorie
Burghiu electric
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru