Emtec EKCOH420 Manualul proprietarului

Categorie
Telecomenzi
Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

1
2
2 in 1 Universal Remote Control
General Security Note
Technical manipulations of the product or any changes to the product are forbidden, because of security and
approval issues.
Please take care to set up the device correctly - consult your user guide. Children should use the device only
under adult supervision.
Avoid the following :
· strong mechanical wear and tear
· high temperature
· strong vibrations
· high humidity
Please also respect the additional security notes in the various user guide chapters. For questions not covered
from the user guide please contact our technical hotline or another specialist.
To ensure correct set up please read the manual and security notes carefully.
Battery change :
The device may only be used with CR2032 battery - never try to connect to another power supply. When
inserting battery be sure the right polarity is used. Remove the battery when the device is not used for a long
period. Make sure that the batteries are not short circuited and are not disposed in re (danger of explosion).
Batteries do not belong in children hands. Don’t let batteries lay around openly - they might be swallowed by
children or animals. If this happens see a doctor immediately.
Leaking or damaged batteries can upon contact with skin cause burning or acid damage - if necessary use
suitable gloves.
Please dispose of batteries in accordance with local by laws.
Contents
1) Introduction
2) Put in the batteries
3) Functions of the key
4) Programming of the TV, VCR, DVD and SAT mode
5) Manual code search
6) Automatic code search
7) Identifying codes found
8) Default Volume Control for satellite
9) Troubleshooting
1) Introduction
The 2 in 1 Universal Remote Control is designed to control up to 2 devices (TV, VCR). The 2 in 1 Universal
Remote Control contains a library of codes that are pre-programmed into the remote control. This library covers
nearly all the audio video products on the market today.
43
REC (record - înregistrare): Această tastă funcţionează la fel ca cea de pe telecomanda originală a aparatului
VCR. Pentru a evita greşelile tasta trebuie apăsată de două ori pentru a activa funcţia.
[6] PROG +/-:
Modurile TV, VCR sau SAT: selectare canale anterioare sau următoare.
Mod DVD: selectare capitole anterioare sau următoare.
S + PROG +/-: Taste de navigare meniu, vă permite să navigaţi în sus şi în jos în meniurile dispozitivelor Dv.
[7] Volume +/-: Vă permite să manipulaţi sonorul. Aveţi posibilitatea să manipulaţi sonorul televizorului chiar şi
în modurile VCR, DVD, sau SAT. Nu este nevoie să selectaţi modul TV.
S + Volume +/-: Taste de navigare meniu, vă permite să navigaţi la stânga şi la dreapta în meniurile
dispozitivelor Dv.
[8] Teletext ON: Pornire/oprire teletext.
S + Teletext ON: Activare meniu.
[9] TV, VCR, DVD, SAT: Aceste taste vă permit selectarea dispozitivului pe care doriţi să-l manipulaţi.
[10] INFO: Afişează informaţii despre aparatul selectat.
[11] Teletext OFF: Oprire Teletext.
S + Teletext OFF: Ieşire din meniu.
[12] Taste numerice 0 – 9: Se folosesc la fel ca la telecomenzile originale.
[13] -/--: În modul de programare – căutare automată coduri – puteţi confirma codul dispozitivului pe care
doriţi să-l controlaţi. În cazul unor echipamente, împreună cu tastele numerice, acest buton vă dă posibilitatea
selectării directe a canalelor numerotate cu numere peste 9.
[14] A/V: Selectarea unei surse externe (intrare SCART).
4) Programarea modurilor TV şi AUX
Observaţie: Puteţi aloca orice aparat (TV, DVD, SAT…) tastei AUX: Trebuie doar să introduceţi codul din
4 cifre (se găseşte în cartea cu coduri) al aparatului, ex. un cod DVD pentru tasta AUX Oricare ar fi cazul,
parcurgeţi paşii următori:
1. Asiguraţi-vă că echipamentul este pornit (de exemplu TV).
2. Ţineţi apăsat tasta S (2) până când ledul indicator (1) luminează continuu. Daţi drumul la tasta S.
3. Apăsaţi, apoi eliberaţi tasta de mod (9) a aparatului pe care doriţi să-l manipulaţi (de exemplu TV).
4. Introduceţi codul din 4 cifre (12) din cartea cu coduri. Ledul (1) nu va mai lumina după introducerea ultimei
cifre. Dacă aţi introdus un cod greşit, ledul va clipi în continuare timp de 3 secunde după care se va stinge.
Repetaţi procedura de la pasul 2.
5. Direcţionaţi telecomanda spre televizor şi apăsaţi butonul de OPRIRE (3). Aparatul ar trebui să se oprească.
Verificaţi şi celelalte funcţii (de exemplu în cazul unui aparat VCR: FF sau REW etc.). Dacă anumite funcţii
nu răspund la comenzi, înseamnă că aţi introdus un cod incorect. În acest caz, repetaţi procedura de mai sus cu
următorul cod corespunzător mărcii aparatului Dv.
6. Repetaţi procedura începând cu pasul 1 şi pentru alte echipamente pe care doriţi să manipulaţi (TV, VCR,
DVD, SAT)
5) Căutare manuală coduri
Dacă echipamentul (TV, SAT etc.…) nu răspunde la comenzi, încercaţi şi alte coduri corespunzătoare mărcii.
Dacă tot nu răspunde, încercaţi metoda „Căutare cod”.
Observaţie: Datorită faptului că puteţi aloca orice aparat (TV, DVD, SAT…) tastei AUX, trebuie mai întâi să
introduceţi un cod din 4 cifre pentru tipul dispozitivului pe care doriţi să-l controlaţi (se găseşte în cartea cu
coduri), de exemplu: Dacă doriţi să programaţi un SAT pentru tasta AUX, introduceţi oricare cod SAT găsit în
44
cartea cu coduri, după care parcurgeţi următorii paşi:
1.Asiguraţi-vă că echipamentul este pornit. Dacă nu, porniţi-l manual.
2.Ţineţi apăsat tasta S (2) până când ledul indicator (1) luminează continuu. Daţi drumul la tasta S.
3. Apăsaţi tasta de mod (9) care corespunde aparatului pe care doriţi să-l manipulaţi (de exemplu TV).
4. Apăsaţi PROG+ (6) repetat, până se schimbă programul. Dacă săriţi peste codul corect vă puteţi întoarce la
codul corect cu tasta PROG– (6).
5. Când dispozitivul pe care doriţi să-l manipulaţi reacţionează apăsaţi -/-- (13) pentru a confirma codul. Asta e tot.
Observaţie: Dacă echipamentul Dv. nu este dotat cu tastă PROG+, puteţi folosi tasta PLAY (5) (VCR sau DVD)
ori butonul de oprire (3).
Căutarea începe de la ultimul cod înregistrat. Dacă acest cod a fost 0030, căutarea continuă de la 0031 până la
ultimul cod posibil, după care va începe din nou de la 0000 până la 0029.
Observaţie: Dacă anumite funcţii ale dispozitivului Dv. nu pot fi acţionate, trebuie să găsiţi un alt cod
corespunzător mărcii.
6) Căutare automată coduri
În cazul în care căutaţi un cod necunoscut, puteţi căuta automat din bibliotecă (AutoSearch – Căutare automată).
Când echipamentul reacţionează, puteţi opri procesul de căutare şi stoca codul găsit.
Observaţie: Datorită faptului că puteţi aloca orice aparat (TV, DVD, SAT…) tastei AUX, trebuie mai întâi să
introduceţi un cod din 4 cifre pentru tipul dispozitivului pe care doriţi să-l controlaţi (se găseşte în cartea cu
coduri), de exemplu: Dacă doriţi să programaţi un SAT pentru tasta AUX, introduceţi oricare cod SAT găsit în
cartea cu coduri, după care parcurgeţi următorii paşi:
1. Porniţi dispozitivul pe care doriţi să-l manipulaţi.
2. Ţineţi apăsat tasta S (2) până când ledul indicator (1) luminează continuu. Daţi drumul la tasta S.
3. Apăsaţi tasta de mod (3) corespunzătoare echipamentului pe care doriţi să-l controlaţi. Ledul (1) va clipi o
dată.
4. Apăsaţi PROG+ (6) o dată. După câteva secunde telecomanda va începe căutarea prin biblioteca de coduri
(căutare rapidă, 1 cod pe secundă). Când aparatul reacţionează, puteţi apăsa PROG+ (6) pentru a comuta pe
mod de căutare la viteză mică (1 cod la 3 secunde). Puteţi reveni cu tasta PROG- (6), (apăsând tasta PROG+
(6) puteţi înainta, în cazul în care aţi revenit prea mult) Odată ce aparatul va reacţiona din nou, apăsaţi -/-- (13)
pentru a stoca codul găsit.
7) Identificarea codurilor găsite cu procedeul de căutare
1. Ţineţi apăsat tasta S (2) până când ledul indicator (1) luminează continuu. Daţi drumul la tasta S.
2. Apăsaţi tasta de mod (9) care corespunde aparatului pe care doriţi să-l identificaţi (TV sau AUX). Ledul va
clipi o dată.
3.Apăsaţi tasta S din nou. Ledul va clipi o dată.
4.Pentru a identifica prima cifră apăsaţi pe rând tastele numerice de la 0 la 9 (12) până ce ledul va clipi. Numărul
pe care l-aţi apăsat reprezintă prima cifră a codului.
5. Apăsaţi pe rând tastele numerice 0-9 după cum s-a arătat mai sus, pentru a identifica a doua şi a treia cifră.
6.Apăsaţi pe rând tastele numerice 0-9 după cum s-a arătat mai sus, pentru a identica a patra cifră. Când aţi
găsit şi a patra cifră, ledul se va stinge. Nu uitaţi să notaţi codul pe eticheta de pe compartimentul pentru baterii.
8) Reglare sonor
Reglarea tuturor (modul ALL) controalelor de sonor într-un mod de funcţionare specic
Aveţi posibilitatea să programaţi telecomanda în aşa fel încât tastele de volum şi „mute” să manipuleze
dispozitive specice (tasta pentru reglarea volumului trebuie să existe şi pe aparatul corespunzător). Exemplu:
45
manipularea volumului televizorului în modul AUX.
1. Ţineţi apăsat tasta S (2) până când ledul indicator (1) luminează continuu. Eliberaţi tasta S.
2. Ţineţi apăsat tasta „MUTE” (4) până când ledul (1) clipeşte o dată. Eliberaţi „MUTE”.
3. Apăsaţi o dată tasta de mod (TV sau AUX) corespunzătoare aparatului a cărui volum va  manipulat
întotdeauna de tastele „VOL” (7) şi „MUTE”.
4. Apăsaţi o dată tasta „MUTE” (4).
Reglarea tastelor de control a volumului pentru modul EACH (separat).
Aveţi posibilitatea să programaţi telecomanda în aşa fel încât tastele de reglare a volumului să e funcţionale
pentru ecare mod selectat (tasta pentru reglarea volumului trebuie să existe şi pe aparatul corespunzător).
Exemplu: manipularea sonorului televizorului în modul TV şi manipularea sonorului dispozitivului programat la
butonul AUX în modul AUX.
1. Ţineţi apăsat tasta S (2) până când ledul indicator (1) luminează continuu. Eliberaţi tasta S.
2. Ţineţi apăsat tasta „MUTE” (4) până când ledul (1) clipeşte o dată. Eliberaţi „MUTE”.
3. Apăsaţi o dată tasta de mod (TV, AUX) corespunzătoare aparatului a cărui volum va  manipulat întotdeauna
de tastele „VOL” (7) şi „MUTE”.
4. Apăsaţi o dată tasta „VOL-” (7).
5. Apăsaţi o dată tasta „MUTE” (4).
9) Probleme şi remedierea acestora
Telecomanda nu funcţionează sau pierde codurile introduse
Vericaţi dacă echipamentul funcţionează corect cu telecomanda originală.
Asiguraţi-vă că aţi apăsat tasta de mod corespunzătoare echipamentului sau dispozitivului pe care doriţi să-l
manipulaţi.
Dacă codul aşat nu funcţionează, încercaţi metoda de căutare automată (AUTOSEARCH) sau introduceţi
următorul cod corespunzător mărcii respective.
Pentru a găsi codul corespunzător echipamentului Dv. utilizaţi căutarea automată.
Vericaţi ca polarităţile bateriilor să e poziţionate corect.
· Procesul de programare a telecomenzii necesită 2 baterii CR2032 (noi). Dacă telecomanda pierde codurile
într-o perioadă de câteva zile/săptămâni, problema se poate rezolva prin schimbarea bateriilor cu 2 baterii noi de
aceeaşi marcă.
Dacă ledul luminează permanent, de obicei este nevoie de schimbarea bateriilor.
Important:
Telecomanda universală 2 în 1 trebuie utilizată doar conform celor descrise în acest manual de utilizare şi nu
poate  folosit pentru alte întrebuinţări, decât cele pentru care a fost proiectată.
46
Univerzálne diaľkové ovládanie typu 2 v 1
Obsah
1) Úvod
2) Vloženie batérií
3) Funkcie tlačidiel
4) Programovanie režimu TV, videorekordéra, DVD a SAT
5) Manuálne vyhľadávanie kódov
6)Automatické vyhľadávanie kódov
7) Identifikovanie nájdených kódov
8)Predvolené ovládanie hlasitosti pre satelitný prijímač
9) Riešenie problémov
1) Úvod
Univerzálne diaľkové ovládanie typu 2 v 1 je navrhnuté na ovládanie až 2 zariadení (TV, VCR, DVD, SAT).
Diaľkové ovládanie typu 2 v 1 obsahuje knižnicu kódov, ktoré sú predprogramované do diaľkového ovládania.
Táto knižnica sa vzťahuje na takmer všetky audio-video produkty dostupné v súčasnosti na trhu.
2) Vloženie batérií
(vždy používajte NOVÉ batérie CR2032)
1. Otvorte kryt na zadnej strane univerzálneho diaľkového
ovládania typu 2 v 1.
2. Vložte batérie CR2032 a overte, či sa vložia správne s pólom +
na batérií do rovnakej polohy ako je označené na vnútornej strane
priečinku pre batérie.
3) Funkcie tlačidiel
[1] LED indikátor: Indikátor bliká, keď sa ovláda diaľkové
ovládanie alebo sa rozsvieti nepretržite zatiaľ, čo programujete
diaľkové ovládanie.
[2] S: Umožní vám naprogramovať diaľkové ovládanie pred prvým
použitím. Umožní vám získať prístup k sekundárnym funkciám,
ako napríklad Menu (Ponuka), Exit (Opustiť) atď... Stlačte a pustite
tlačidlo Shift a potom stlačte požadované funkčné tlačidlo.
[3] POWER (NAPÁJANIE): Umožní vám vypnúť naposledy
zvolené zariadenie.
[4] Mute (Stíšiť): Umožní vám zapnúť alebo vypnúť zvuk. Funkciu
“stíšenia” vášho TV môžete ovládať aj v prípade, ak sa nachádzate
v režime AUX. Nemusíte vybrať režim TV.
S + Mute (S + stíšiť): Tlačidlo OK potvrdí výber.
[5] Play, FF, Stop, Rew, Pause (Prehrávanie, pretáčanie dopredu,
zastavenie, pretáčanie dozadu, pozastavenie):
V režime videorekordéra a DVD: Tieto tlačidlá pracujú rovnakým
1
3
5
7
9
11
13
2
4
6
8
10
12
14
68
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

Emtec EKCOH420 Manualul proprietarului

Categorie
Telecomenzi
Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru