Philips HX9332/04 Manual de utilizare

Categorie
Periuțe de dinți electrice
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

Clean
White
Polish
Gum care
Sensitive
Clean 2 min.
White
Polish
Gum care
Sensitive
2:30 min
1 min.
3 min.
2 min.
5
4
45º
7
4
3
4
3
30
sec.
30
sec.
6
11
30
sec.
12
30
sec.
1 2
3
122
144 
1 Introducere ..............................................................................................................145
2 Ce se aă în cutie (g. 1) .................................................................................145
3 Important .................................................................................................................. 146
4 Încărcarea periuţei Sonicare ...........................................................................148
5 Utilizarea aparatului dvs. Sonicare ............................................................. 149
6 Familiarizarea cu Sonicare .............................................................................. 151
7 Utilizarea Sonicare în călătorii ......................................................................152
8 Curăţarea periuţei Sonicare ..........................................................................153
9 Depozitarea periuţei Sonicare ....................................................................154
10 Eliminarea ................................................................................................................155
11 Garanţie şi service ...............................................................................................156
145
1

Înregistraţi-vă produsul şi obţineţi asistenţă la www.philips.com/welcome
2

Cap de periere
Mâner cu formă
ergonomică
C Buton pornire/oprire
încastrat
D Aşaj mod periere
ascuns
E Indicator de încărcare
Capac igienic pentru
călătorii
G Sticlă încărcător (numai
anumite tipuri)
H Suport pentru încărcare
(numai anumite tipuri)
I Bază de încărcare
J Toc de transport cu
încărcare (numai anumite
tipuri)
Adaptor USB de perete
(numai anumite tipuri)
L Cablu USB (numai
anumite tipuri)
146
3

Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul şi
păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
PERICOL
- Feriţi baza de încărcare conectată la priză de orice sursă de apă.
Nu o aşezaţi şi nu o păstraţi deasupra sau în apropierea apei din cadă,
lavoar etc. Nu introduceţi staţia de încărcare sau tocul de transport cu
încărcare în apă sau în alte lichide. După curăţare, asiguraţi-vă că staţia
de încărcare sau tocul de transport cu încărcare sunt complet uscate
înainte de a le conecta la priză.

- Înainte de a conecta aparatul, vericaţi dacă tensiunea indicată pe
aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Nu utilizaţi staţia de încărcare sau tocul de transport cu încărcare
dacă acestea prezintă defecţiuni. Dacă staţia de încărcare, tocul de
transport cu încărcare, cablul sau ştecherul sunt deteriorate, înlocuiţi-le
întotdeauna cu unele originale, pentru a evita orice accident.
- Dacă aparatul este deteriorat în orice mod (capul de periere, mânerul
periuţei de dinţi), nu îl mai utilizaţi. Acest aparat nu conţine piese care
pot  reparate de utilizator. Dacă aparatul este deteriorat, contactaţi
centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. (consultaţi capitolul
„Garanţie şi service”).
- Nu utilizaţi staţia de încărcare sau tocul de transport cu încărcare în aer
liber sau în apropierea suprafeţelor încălzite.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care
au capacităţi zice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi
sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
- Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
147

- Nu utilizaţi periuţa de dinţi în cadă sau în duş.
- Dacă aţi suferit intervenţii chirurgicale la gingii sau în cavitatea bucală în ulti-
mele 2 luni, consultaţi medicul stomatolog înainte de a utiliza periuţa de dinţi.
- Consultaţi medicul stomatolog dacă, după utilizarea periuţei de dinţi,
constataţi apariţia sângerărilor sau dacă acestea continuă să se producă
după o săptămână de utilizare.
- Periuţa de dinţi Sonicare este conformă cu standardele de siguranţă
pentru dispozitive electromagnetice. Dacă aveţi un stimulator cardiac
sau alte dispozitive implantate, contactaţi medicul dvs. sau producătorul
dispozitivului implantat, înainte de a utiliza Sonicare.
- Acest aparat a fost conceput numai pentru curăţarea dinţilor, gingiilor
şi a limbii. Nu îl utilizaţi în niciun alt scop. Nu mai utilizaţi aparatul şi
contactaţi medicul dvs. dacă experimentaţi orice disconfort sau durere.
- Dacă aveţi probleme medicale, consultaţi medicul înainte de a utiliza Sonicare.
- Periuţa de dinţi Sonicare este un dispozitiv de îngrijire personală şi nu
este concepută pentru a  utilizată pe mai mulţi pacienţi într-un cabinet
dentar sau într-o instituţie de stomatologie.
- Nu mai utilizaţi un cap de periere cu perii striviţi sau îndoiţi. Înlocuiţi capul
de periere la ecare 3 luni sau mai devreme, dacă apar semne de uzură.
- Nu curăţaţi capul de periere în maşina de spălat vase.
- Nu utilizaţi alte capete de periuţă decât cele recomandate de fabricant.
- Supravegheaţi copiii în timpul perierii, până când şi-au stabilit obiceiuri
de periere corecte.
- În cazul în care pasta dvs. conţine peroxid, bicarbonat de sodiu sau
bicarbonat (obişnuite în componenţa pastelor de dinţi cu efect de
albire), curăţaţi bine capul de periere cu apă şi săpun după ecare
utilizare. Acest lucru previne apariţia crăpăturilor în plastic.

Acest aparat respectă toate standardele referitoare la câmpuri
electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în
conformitate cu instrucţiunile din acest manual de utilizare, aparatul este
sigur conform dovezilor ştiinţice disponibile în prezent.
1A
1
1B
3 weeks
2
148
4

Încărcaţi timp de 24 de ore înainte de prima utilizare. Indicatorul de încărcare luminează verde
intermitent până când periuţa Sonicare este complet încărcată. Galben intermitent rapid indică
faptul că bateria este descărcată (mai puţin de 3 utilizări rămase).
Sonicare a fost concepută pentru a dura până la 3 săptămâni cu o singură încărcare.
Citiţi secţiunea „Utilizarea Sonicare în călătorii” pentru metode suplimentare de încărcare.
Sticla încărcătorului este proiectată pentru a încărca un singur mâner o dată. Nu aşezaţi obiecte
metalice în sticla încărcătorului, deoarece aceasta poate afecta procesul de încărcare şi poate
provoca supraîncălzirea staţiei de încărcare.
Această bază de încărcare nu este compatibilă cu modelele Sonicare anterioare.
149
5

Periere - Mişcaţi capul de periere încet şi cu grijă pe dinţi într-o mişcare de înainte şi înapoi,
astfel încât perii mai lungi să ajungă între dinţii. Nu curăţaţi cum aţi face-o cu o periuţă de dinţi
manuală. Aplicaţi o uşoară presiune pentru a maximiza ecienţa şi lăsaţi periuţa Sonicare să se
ocupe de periere pentru dvs.
Quadpacer este un cronometru pentru interval, care semnalizează sonor şi se întrerupe scurt
pentru a vă reaminti să periaţi cele 4 secţiuni ale gurii. În funcţie de modul de periere selectat,
Quadpacer semnalizează sonor la diferite intervale în timpul ciclului de periere.
- Perfectă pentru îndepărtarea tartrului (modul standard).
 - Mod de albire de 2 minute pentru înlăturarea petelor de suprafaţă, plus 30 de
secunde suplimentare pentru curăţarea şi lustruirea dinţilor din faţă.
Lustruire - Mod rapid de 1 minut pentru curăţarea şi lustruirea dinţilor din faţă.
- Modul complet combină modul Clean cu un minut suplimentar, pentru
a stimula şi masa uşor gingiile dvs., în vederea îmbunătăţirii sănătăţii acestora.
Sensibilitate - Mod extradelicat pentru dinţi sensibili şi gingii.
100%
2
sec.
OFF
ON
151
6

P - Sonicare poate produce o senzaţie de gâdilare la prima utilizare. Pentru
a vă uşura experienţa Sonicare, funcţia de Pornire uşoară creşte treptat puterea sonică pe
parcursul primelor 14 perieri. Perierea trebuie să dureze cel puţin un minut, pentru a parcurge
acest ciclu în mod corect.
Funcţia de Pornire uşoară poate  dezactivată - Aşezaţi mânerul în baza de încărcare conectată
la priză sau în tocul de transport cu încărcare - Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pornit/Oprit
timp de 2 secunde; 1 semnal sonor indică faptul că funcţia Pornire uşoară a fost dezactivată;
2 semnale sonore indică faptul că funcţia a fost reactivată.
Studiile clinice trebuie efectuate cu Sonicare complet încărcată şi funcţia de Pornire uşoară
dezactivată.
1 2
1
2
1
3
1
32
1
1
2
152
7

Aşezaţi mânerul în tocul de transport cu încărcare,
introduceţi cablul USB în adaptorul USB de perete şi introduceţi adaptorul USB de perete
într-o priză de perete. Indicatorul de încărcare de pe mâner luminează verde intermitent până
la încărcare completă.
Scoateţi cablul USB din adaptorul USB de perete şi introduceţi mufa
USB în orice port USB. Utilizaţi numai adaptorul USB de perete şi cablul USB furnizate.
3
4
6
5
7
1
2
153
8

Curăţaţi periuţa Sonicare periodic. Clătiţi mânerul şi capul de periere. Ştergeţi
toate suprafeţele cu o cârpă moale şi un detergent neagresiv, dacă doriţi. Nu folosiţi obiecte
ascuţite pentru a curăţa. Numai sticla încărcătorului poate  spălată în grilajul superior al maşinii
de spălat vase. Nu curăţaţi capul de periere, mânerul, baza de încărcare sau tocul de transport
cu încărcare, în maşina de spălat vase.
154
9

Depozitarea - Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi Sonicare pentru o perioadă mai lungă de timp,
scoateţi staţia de încărcare din priză, curăţaţi toate componentele şi depozitaţi-le într-un loc
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
1
1 2
1
2
3
5
6
+
+
_
+
7
4
155
10


Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci
predaţi-l la un punct de colectare autorizat în vederea reciclării. Predaţi bateria reîncărcabilă la
un punct ocial de colectare pentru baterii. În acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului.

Scoaterea bateriei mai devreme va duce la distrugerea produsului. Respectaţi
precauţiile de siguranţă elementare.
 Aşezaţi mânerul pe o suprafaţă
solidă şi bateţi uşor carcasa la aproximativ 2,5 cm de extremitatea inferioară, folosind un
ciocan. Răsuciţi mânerul la 90 de grade şi repetaţi operaţiunea, până când capacul inferior se
desprinde de mâner.
156
11

PDF
www.philips.com/support
Dacă aveţi nevoie de service sau informaţii sau dacă întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul Web
Philips la adresa www.philips.com sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din
ţara dvs. Găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională. Dacă în ţara dvs. nu există un
astfel de centru, deplasaţi-vă la furnizorul dvs. Philips local.

Termenii garanţiei internaţionale nu acoperă următoarele:
- Capete de periere
- Deteriorarea cauzată de utilizare greşită, abuz, neglijenţă, modicări sau reparaţii
neautorizate.
- Uzura normală, inclusiv ciobirea, zgârieturile, abraziunea sau decolorarea.
1 / 1

Philips HX9332/04 Manual de utilizare

Categorie
Periuțe de dinți electrice
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru