Camry CR 2021 Instrucțiuni de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Instrucțiuni de utilizare
16
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE CITIŢI CU
ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI PENTRU VIITOR
1. Înainte de a începe folosirea dispozitivului citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni de
deservire şi procedaţi în conformitate cu indicaţiile cuprinse în acesta. Producătorul nu este
răspunzător de eventualele prejudicii cauzate de utilizarea incorectă a dispozitivului sau de
deservirea eronată a acestuia.
2. Dispozitivul este destinat numai pentru uz casnic. Nu folosiți în alte scopuri în contradicție
destinației sale.
3. Aparatul trebuie conectat numai la o priză de alimentare cu împământare. 230 V ~ 50 Hz.
Pentru mărirea siguranţei de utilizare la un circuit de curent electric nu se recomandă
conectarea mai multor aparate electrice o dată.
4. Fiţi extrem de atenţi atunci când utilizați dispozitivul în prezenţa copiilor. Nu lasaţi copii să
se joace cu dispozitivul, nu permiteţi copiilor şi nici persoanelor care nu cunosc funcţionarea
dispozitivului să îl folosească.
5. AVERTISMENT: Acest echipament poate fi folosit de către copii care au depăşit vârsta de
8 ani sau de către persoane care nu au experienţă sau nu cunosc echipamentul, numai
atunci când acesta este folosit sub supravegherea persoanelor care sunt responsabile de
siguranţa acestora sau au primit indicaţii cu privire la folosirea în siguranţă a dispozitivului şi
sunt conştiente de pericolul care poate apare în urma folosirii acestui dispozitiv. Copii nu ar
trebui să se joacecu dispozitivul. Curățarea și întreținerea aparatului nu ar trebui să fie
efectuate de către copii, cu excepția cazului în care aceştia au vâsta de peste 8 ani, iar
activitățile se desfășoară sub supraveghere.
6. Întotdeauna după utilizare, scoateți ștecherul din priză ținând aceasta cu mâna. NU trageți
de cablul de alimentare.
7. Nu cufundați cablul de alimentare, priza, şi nici întregul dispozitiv în apă sau alte lichide.
Nu expuneți aparatul la condițiile meteorologice (ploaie, soare, etc.) sau utilizarea în condiții
de umiditate ridicată (băi, cabine umede).
8. Verificați periodic starea cablului de alimentare. În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit într-un atelier de reparații de specialitate, în scopul de a
evita pericolele care pot apare.
9. Nu utilizați dispozitivul cu cablul deteriorat sau dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat în
vreun alt mod sau funcționează defectuos. Nu reparați singuri aparatul, deoarece acest lucru
poate duce la electrocutare. Aparatul deteriorat trebuie lăsat la centrul de service
corespunzător pentru a fi verificat sau reparat. Orice reparații pot fi efectuate numai de
puncte de service autorizate. Repararea necorespunzătoare poate duce la pericol serios
pentru utilizator.
10. Aparatul trebuie amplasat pe o suprafaţă rece, stabilă şi netedă, departe de dispozitivele
de bucătărie care se încălzesc, aşa cum ar fi: aragazul electric, arzătoare, etc.
11. Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile.
12. Cablul de alimentare nu poate să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafețe
fierbinți.
13. Înainte de curăţare sau după ce a luat sfârşit utilizarea trebuie să scoateţi ştecherul din
priza de alimentare cu curent electric tinând cu mâna această priză. NU trageți de cablul de
alimentare.
14. Este interzisă folosirea acestui aparat în apropierea surselor de apă de ex:. sub duş, în
cadă sau deasupra lavoarului cu apă.
15. Dacă aparatul este utilizat în baie, după utilizarea acestuia, scoateți ștecherul
din priză, deoarece apropierea de apă prezintă un risc, chiar și atunci când aparatul
este oprit.
16. Nu permiteţi udarea aparatului şi nici a alimentatorului. Dacă aparatul cade în apă,
scoateți imediat ștecherul sau adaptorul din priză. Nu introduceţi mâna în apă atunci când
aparatul este conectat în rețea. Înainte de reutilizare trebuie să fie verificat de către un
electrician calificat.
17. Nu țineți aparatul sau adaptorul cu mâinile ude.
ROMÂNĂ
18. Aparatul opriţi-l de fiecare dată când nu îl folosiţi.
19. Nu lăsați aparatul sau adaptorul conectat la priză fără supraveghere.
20. Pentru o protecție suplimentară, este recomandabil să se instaleze în circuitul electric, un
dispozitv de protecţie diferenţial (RCD) cu un curent nominal care nu depășește 30 mA. În
acest domeniu trebuie sǎ vǎ adresaţi unui electrician calificat.
21. În cazul în care la aparat utilizaţi adaptorul, nu-l acoperiţi, deoarece aceasta ar putea
duce la o creștere periculoasă a temperaturii și la deteriorare. Întotdeauna, primul trebuie
introdus ştecherul în priza de alimentare cu curent electric din dispozitiv apoi acesta poate fi
conectat la reţeaua de alimenatre cu curent electric.
22. Nu folosiţi uscătorul de păr în aer liber.
23. Uscătorul de păr poate fi alimentat numai cu tensiune indicată pe carcasa dispozitivului.
24. Este interzisă folosirea uscătorului de păr în apropierea surselor de apă de ex:. sub duş,
în cadă sau deasupra lavoarului cu apă.
25. În cazul în care uscătorul de păr este utilizat în baie, după utilizarea acestuia, scoateți
ștecherul din priză, deoarece apropierea de apă prezintă un pericol chiar și atunci când
uscătorul este oprit.
26. Nu permiteți ca uscătorul de păr să se umezească În cazul în care uscătorul cade în
apă, imediat trageți ștecherul din priză. Este interzisă introducerea mâinilor în apă atunci
când uscătorul este conectat la priză. Înainte de a reutilizare trebuie să fie verificat de către
un electrician calificat.
27. Uscătorul de păr trebuie să fie oprit de fiecare dată când este lăsat din mână în timpul
uscării părului.
28. Nu lăsați uscătorul de păr în stare de funcţionare, fără supraveghere.
29. Nu blocați în nici un fel orificiul de intrare şi evacuare a aerului ale uscătorului de păr de
ex.: cu păr
30. Nu îndreptați fluxul de aer cald pe cablul de alimentare
31. Depozitaţi uscătorul de păr în locuri care nu sunt la ăndemâna copiilor. Utilizarea
uscătorului de păr de către copii trebuie să fie supravegheată de persoane adulte.
32. După folosirea uscătorului de păr, acesta trebuie oprit cu ajutorul întrerupătorului şi de
fiecare dată trebuie scos
ştecherul din priză.
33. Nu înfăşuraţi cablul în jurul uscătorului de păr.
34. Atenţie!!! Uscătorul de păr se încălzeşte în timpul utilizării. Nu atingeți suprafața fierbinte
a aparatului.
35. Întotdeauna înainte de montarea accesoriilor asiguraţi-vă că acestea sunt uscate în
interior şi exterior.
36. Niciodată nu îndepărtaţi praful sau corpurile străine din interiorul uscătorului de păr
folosind obiectele ascuţite.
37. Nu îndreptați fluxul de aer cald spre ochi sau alte zone sensibile
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI
(1) - carcasă (2) - perii detaşabile
(3) - întrerupător / regulaj temperatură (4) – blocarea accesoriilor detaşabile
(5) - conexiune pivotantă a cablului (6) - butoanele de rotaţie a periei
KORZYSTANIE
Ondulatorul cu perii are funcţia de rotaţie a periei. Prin apăsarea unuia dintre butoanele de rotaţie a periei (6) o puteţi răsuci către stânga
sau dreapta
1. Fixaţi peria (2).
2. Introduceţi ştecherul în priză.
3. Porniţi peria cu suflu de aer cu ajutorul comutatorului (3). Setaţi temperatura corespunzătoare (C - suflu de aer rece, 1 - temperatură mai
scăzută, un suflu mai delicat de aer, 2 - temperatură mai ridicată).
4. Despărţiţi o fâşie de păr nu prea groasă, pieptănaţi-o şi apoi înfăşuraţi-o pe perie începând de la capătul părului. Aşteptaţi câteva minute
până ce fluxul de aer cald va consolida forma părului buclat de pe perie.
5. Desfăşuraţi părul de pe perie.
6. Opriţi peria cu suflu de aer şi scoateţi ştecherul din priză.
CZYSZCZENIE
1. Înainte de a începe curăţarea periei cu suflu de aer scoateţi ştecherul din priză.
2. Piesele exterioare ale carcasei (1) trebuie şterse cu o cârpă delicat umedă. Nu folosiţi detergenţi de curăţare abrazivi şi nici obiecte
ascuţite.
3. După fiecare folosire curăţaţi peria pentru păr.
4. Verificaţi dacă elementul protector al orificiului de admisie a aerului nu este astupat cu fire de păr sau murdar în orice alt fel.
În caz de nevoie acesta trebuie curăţat.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Camry CR 2021 Instrucțiuni de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Instrucțiuni de utilizare