Joycare JC-476V Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

17
- Energia fornecida : 230V~50/60 Hz
- 3 temperaturas / 2 velocidades
- Função iónica
- Filtro removibile
ELIMINAÇÃO
O aparelho, incluídas as suas partes removíveis e acessórios,no fimda vida útil não deve
ser eliminado juntamente com o lixo urbano mas de acordo com a directriz europeia
2002/96/EC.Devendo ser tratado separadamente do lixo doméstico, tem de ser entregue
a um centro de recolha diferenciada para aparelhos eléctricos e electrónicos ou reentregue ao
revendedor altura da compra de um novo aparelho equivalente. Em caso de transgressão são
previstas sanções severas.
Todas as instruções e os desenhos baseiam-se nas informações disponíveis na altura da impressão
do guia e podem eventualmente ser alteradas.
USCĂTOR JC-476
Vă mulțumim pentru ca ați achiziționat un uscător de păr JOYCARE
Pentru o corectă utilizatre a produsului, citiți cu atenție instrucțiunile următoare.
REGULI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA
Înainte de utilizarea produsului, citiți cu atenție instrucțiunile cuprinse în acest manual.
Se recomandă păstrarea acestui manual pentru o folosire ulterioară.
Înainte de conectarea aparatului, vericați ca tensiunea indicată pe acesta corespundă
tensiunii rețelei electrice folosite
Scoateți întotdeauna din priză în următoarele situații: atunci când aparatul nu se aă în
funcțiune, atunci când se îndepărtează sau se montează accesoriile, în timpul curățării
aparatului și ori de câte ori se observă o anomalie în funcționarea corectă a acestuia.
Înainte de scoaterea din priză, trebuie întotdeauna opriți întrerupătorul. Trageți întotdeauna
de ștecher și niciodată de cablul electric.
Nu înfășurați niciodată cablul în jurul aparatului.
Pentru evitarea oricărui incident sau răniri ale copiilor, nu lăsați niciodată aparatul
nesupravegheat în prezența acestora. Din acest motiv, se recomandă poziționarea produsului
într-un loc unde aceștia nu au acces.
Controlați întotdeauna starea produsului și a cablului; în caz de defecțiune, produsul nu
trebuie utilizat.
Nu încercați să reparați produsul singuri, adresați-vă întotdeauna unui centru specializat.
Păstrați întotdeauna produsul departe de surse de căldură, de razele soarelui, umiditate,
obiecte ascuțite și alte obiecte similare.
Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat atunci când se aă în funcțiune! Opriți
întotdeauna întrerupătorul și deconectați ștecherul de la rețeaua de curent electric atunci
când aparatul nu este folosit, chiar dacă pentru un interval scurt de timp.
JC-476
RO
18
19
Folosiți numai accesorii originale.
Gurile de intrare și ieșire a aerului nu trebuie obturate în timp ce aparatul este în funcțiune.
Produsul nu trebuie, în niciun caz, să e scufundat sau să intre în contact cu apa sau cu alte
lichide. Nu utilizați uscătorul de păr atunci când aveți mâinile ude sau umede.
Dacă produsul se udă, scoateți imediat ștecherul din priză. NU ÎNCERCAȚI RECUPERAȚI
APARATUL ATUNCI CÂND ACESTA CADE ÎN APĂ.
Utilizați produsul numai și exclusiv în scopul pentru care acesta a fost proiectat.
O măsură de precauție suplimentară ar aceea de instalare a unui dispozitiv de protecție
împotriva curentului rezidual (RCD) astfel încât acesta să nu depășească 30mA.
Consultați electricianul dumneavoastră de încredere.
Cablurile deteriorate trebuie imediat înlocuite. Aceste operații trebuie efectuate numai de
către personal tehnic calicat ce dispune de mijloace corespunzătoare. Piesele de schimb
trebuie să e originale sau, în orice caz, perfect compatibile cu acestea.
REGULI SPECIALE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACEST APARAT
Păstrați produsul departe de apă sau de locuri umede cum ar :
cada de baie, duș și de persoane care fac baie. Referitor la riscul de electrocutare,
aceste situații constituie UN PERICOL PENTRU VIAȚĂ!
Atenție: concentratorii se supraîncălzesc în timpul utilizării produsului.
COMPONENTE ALE USCĂTORULUI DE PĂR
Întrerupător intensitate ux de aer
Întrerupător temperatură
Tastă de aer rece
1 Concentrator
1 Diffuser
Inel pentru suspendare
Filtru detașabil
MOD DE UTILIZARE
Întindeți complet cablul de alimentare.
Întroduceți ștecherul în priza de curent și selectați intensitatea și temperatura dorite.
Setarea temperaturii
Poziție I: aer rece
Poziție II: temperatură medie pentru o uscare delicată și pentru coafarea
părului
Poziție III: temperatură maximă pentru o uscare rapidă
Setarea intensității uxului de aer
Poziție O: uscătorul de păr este oprit
Poziție I: ux de aer de intensitate medie
Poziție II: ux de aer de intensitate ridicată
18
19
Tastă de aer rece: pentru a xa aranjarea fără a usca excesiv părul
Ținându-se apăsată această tastă se întrerupe uxul de aer cald; acest lucru conferă
rezistență coafurii și aranjării părului prin uscare.
Tastă turbo
1 Concentrator
Grație celor 1concentrator, uxul de aer acționează pe zone bine stabilite,
astfel încât se pot realiza mult mai ușor coafurile dorite.
Acest accesoriu permite concentrarea uxului de aer generat direct pe șuvițele de păr, pentru
a ușura aranjarea părului prin uscare.
1 Duză
Curățarea grilei de aerisire
Îndepăratați capacul prin rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic, dacă este necesar,
curățați grila de aerisire folosind o lavetă umedă.
Inel pentru suspendare
După utilizare, este posibilă suspendarea produsului, cu ajutorul inelului respectiv.
SIMBOLURI
Aparat de clasă II
Nu folosiți acest aparat în apropierea căzilor de baie, dușurilor, chiuvetelor sau a
altor recipiente ce conțin apă.
AVERTIZĂRI
Acest aparat nu se consideră potrivit pentru uzul de către persoane (inclusiv copii)
cu capacități zice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență sau cunoștințe
decât dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului
de către o persoană răspunzătoare pentru siguranța acestora.
Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către
producător sau de către service-ul propriu de asistență tehnică sau, în orice caz, de către o
persoană cu calicare în domeniu astfel încât să se prevină orice risc.
Dacă aparatul este folosit în camerele de baie, este necesară deconectarea acestuia de la
alimentarea electrică după folosire, deoarece prezența apei în apropiere poate reprezenta un
pericol chiar și atunci când aparatul este oprit.
Acest dispozitiv este conform tuturor directivelor europene în vigoare.
20
21
CARACTERISTICI TEHNICE
- Putere: 2200W
- Motor DC
- Alimentare: 230V~50/60 Hz
- 3 temperaturi / 2 viteze
-Ionice funcţie
- Filtru detașabil
ELIMINAREA
Aparatul, inclusiv părţile sale detaşabile, la sfârşitul duratei sale de viaţă nu trebuie
e eliminat împreună cu deşeurile urbane ci conform directivei europene
2002/96/EC. Trebuind e eliminat separat de gunoiul menajer, acesta trebuie
să e încredinţat unui centru de colectare diferenţiat pentru aparatură electrică şi electronică
sau restituit vânzătorului cu amănuntul în momentul achiziţionării unui aparat echivalent nou.
In cazul încălcării acestei prevederi sunt prevăzute sancţiuni severe.
Toate indicaţiile şi desenele se bazează pe ultimile informaţii disponibile în momentul editării
manualului şi pot suferi modicări.
СЕШОАР JC-476
Благодарим Ви, че закупихте сешоар от линията JOYCARE. За правилната употреба
на продукта прочетете внимателно следните упътвания.
ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ
Преди да използвате продукта, прочетете внимателно упътванията, посочени в
настоящото ръководство. Препоръчваме Ви да съхранявате това ръководство за
използване в бъдеще.
Преди да свържете уреда, се уверете, че посоченото напрежение върху него
съответства на напрежението в мрежата.
Винаги изваждайте щепсела в следните случаи: когато уредът не се използва, когато
се отстраняват или се добавят принадлежности, при почистването на уреда и всеки
път, когато забележите неизправност във функционирането.
Преди да извадите щепсела винаги трябва да изключвате прекъсвача. Винаги
издърпвайте щепсела, а не кабела. Никога не навивайте кабела около уреда.
С цел да се избегнат нещастни случаи и наранявания на деца, никога не оставяйте
уреда без надзор в тяхно присъствие. Поради тази причина е препоръчително да
поставите продукта на недостъпно за тях място.
Винаги проверявайте състоянието на продукта и на кабела; в случай на увреждане
BG
JC-476
30
RO : CERTIFICAT DE GARANŢIE
Joycare SA, unic asociat, oferă 2 ani de garanţie, începând cu data achiziţionării.
Nu sunt acoperite de garanţie daunele provocate de lovituri accidentale, daune
din timpul transportului, cauzate de o întreţinere şi o curăţire incorectă, de folosire
improprie, de modicări şi reparaţii realizate de către terţe persoane neautorizate.
Sunt de asemenea excluse daunele ce derivă dintr-o instalare incorectă a produsului
şi daunele cauzate de uzură şi componentele supuse în mod natural la uzură.
Pentru a obţine înlocuirea / repararea produsului în garanţie, în cazurile care nu sunt prevăzute
în rândurile de mai sus, ci din cauza unor defecte de fabricaţie, invităm contactaţi
importatorul / distribuitorul local. Marfa considerată necorespunzătoare din motivele de mai
sus, trebuie să e însoţită de prezentul certicat completat corect, de dovada de cumpărare
a mărfurilor (factură şi documentul de transport), împreună cu documentul de cumpărare.
Vă recomandăm să păstraţi ambalajul original al produsului.
HU: Az egyfős Joycare S.p.A. társaság, a vásárlás dátumától számított 2 év garanciát
biztosít termékeire. A garancia nem vonatkozik a véletlen törésből, a szállítás során
történt sérülésből, a nem megfelelő karbantartásból és tisztításból, a nem megfelelő
használatból, illetve a felhatalmazással nem rendelkező személyek által végzett
beavatkozásokból vagy javításokból eredő károkért. Ezenkívül a garancia nem terjed ki
a készülék nem megfelelő beszereléséből eredő károkra, valamint az elhasználódásból
eredő károkra és természetesen, az elhasználódásnak kitett alkatrészekre.
A készülék garanciális cseréje/javítása érdekében, a fent felsoroltaktól eltérő esetekben,
gyártási hiba esetén, lépjen kapcsolatba a helyi importőrrel/kereskedővel. A fent
felsorolt okok miatt a nem megfelelő áruhoz csatolni kell a kitöltött, csatolt igazolást,
a vásárlást igazoló dokumentumokat (számla és szállítólevél), valamint a blokkot.
Őrizze meg a termék eredeti csomagolását.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

Joycare JC-476V Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru