Franke FCB 320 NF NE F Use & Care

Marca
Franke
Model
FCB 320 NF NE F
Tip
Use & Care
RO Manual de utilizare şi instalare Frigider
FCB 320 NF NE F
LIMBI
RO MANUAL DE UTILIZARE I INSTALARE .................................................................................................................................. 7
3
1770 mm
540
545
1770
27
1005,5
60
703,5
56
617,5
1776
min. 50mm
0
+ 10
560
recommended
550
min.
560
0
+ 10
min.
2
200 cm
4mm
18mm
27mm
x 1
x 2
x 4
x 4
x 1
x 1
x 8
x 2
3,5 x 9,5mm
A
3,2 x 13,5mm
B
x 16
x 4
x 4
4
x 4
2
200cm
50mm
min.200cm
2
min.200cm
2
5
2
0mm
B
min.
4
22mm
B
5
6
8
7
1
2
4
6
8
1
46mm
B
3.1
3
3.1
3
6
1mm
1mm
1mm
1mm
14
2
x 4
3
x 2
5
x 2
6
RO
7
CUPRINS
PREZENTARE GENERALĂ ....................................................................................................................................................... 8
Informaii generale ............................................................................................................................................................. 8
Panoul de comandă ............................................................................................................................................................ 8
FUNCIONARE ..........................................................................................................................................................................9
Prima utilizare ...................................................................................................................................................................... 9
Compartimentul frigider i depozitarea alimentelor ................................................................................................. 9
Modul de depozitare al alimentelor proaspete i al băuturilor ............................................................................... 9
Compartimentul congelator i depozitarea alimentelor ........................................................................................10
Perioada de depozitare pentru alimentele congelate la domiciliu ...................................................................... 11
Compartimentul congelator ........................................................................................................................................... 11
Sunete emise la funcionare ........................................................................................................................................... 11
Recomandări în cazul neutilizării aparatului .............................................................................................................. 11
CUAREA I ÎNTREINEREA ........................................................................................................................................... 12
Becul din interiorul frigiderului ..................................................................................................................................... 12
Rafturi ................................................................................................................................................................................... 12
Uă ........................................................................................................................................................................................ 12
REMEDIEREA DEFECIUNILOR ........................................................................................................................................... 13
ASISTENĂ ............................................................................................................................................................................... 14
8
PREZENTARE GENERALĂ
GHID DE UTILIZARE
INFORMAŢII GENERALE
Sertarele, courile i rafturile trebuie să rămână în poziia
curentă, cu excepia cazului în care se oferă indicaii
diferite în acest sens în ghidul de referină rapidă.
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului
frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o
iluminare mai bună decât becurile tradiionale, precum
i un consum de energie foarte redus.
ELIMINAREA
Uile i capacele frigiderului trebuie demontate înainte
ca aparatul să e dus la depozitul de deeuri, pentru
a evita blocarea copiilor sau animalelor de casă în
interiorul aparatului.
PANOUL DE COMANDĂ
1. Afiajul temperaturii
2. Temperatură congelator - Fast
freeze (Congelare rapidă)
3. Pornire/Stand-by
4. Temperatura frigiderului - Fast
cool (Răcire rapidă)
5. Dezactivarea alarmei sonore
6. Blocarea tastelor
4. 5.
2.
1.
6.3.
VENTILATOR
Putei porni/opri ventilatorul apăsând pe butonul de
pe bază (după cum este indicat în gură).
Dacă temperatura ambiantă depăete 27°C
sau dacă sunt picături de apă pe rafturile
din sticlă, este esenial ca ventilatorul să e
pornit pentru a asigura păstrarea corectă
a alimentelor. Dezactivarea ventilatorului
permite optimizarea consumului de energie.
PORNIRE/STAND-BY
Apăsai timp de 3 secunde pe buton pentru a opri
aparatul. În modul Stand-by, două liniue se aprind pe
aaj, iar lumina din compartimentul frigider rămâne
stinsă.
Notă: acest lucru nu deconectează aparatul de la reţeaua de
alimentare.
AFIŞAJUL TEMPERATURII
Pe aaj pot apărea alternativ temperatura
compartimentului frigider (cuprinsă între 2 °C i 8 ° C)
sau temperatura compartimentului congelator (cuprinsă
între -16 °C i -24 °C).
DEZACTIVAREA ALARMEI SONORE
Pentru a dezactiva alarma sonoră, apăsai scurt pe
butonul OPRIRE ALARMĂ .
BLOCARE TASTE
Blocarea tastelor poate  activată/dezactivată
meninând apăsat butonul „Blocare taste” timp de 3
secunde, până când se aude un sunet de conrmare
(pictograma se aprinde). Dacă apăsai orice buton în
timp ce blocarea tastelor este activă, se va auzi un sunet
i pictograma pentru „Key Lock” (Blocare taste) va începe
clipească.
TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Putei seta o altă temperatură cu ajutorul butonului
FRIGIDER.
FAST COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)
Apăsai pe tasta „Fridge” (Frigider) timp de 3
secunde înainte de a introduce o cantitate mare de
alimente proaspete în compartimentul frigider. Când
funcia este activată, va  aată pictograma
. Funcia
se dezactivează automat după 6 ore sau o putei
dezactiva manual dacă apăsai pe butonul „Fridge”
(Frigider) timp de 3 secunde.
TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL CONGELATOR
Putei seta o altă temperatură cu ajutorul butonului
CONGELATOR.
FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)
Apăsai butonul CONGELATOR timp de 3 secunde,
cu 24 de ore înainte de a introduce cantităi mari de
alimente în compartimentul congelator pentru a 
congelate. Când funcia este activată, pictograma
se
aprinde.
Funcia se dezactivează automat după 48 de ore sau
o putei dezactiva manual dacă apăsai din nou pe
butonul CONGELATOR timp de 3 secunde.
Notă: evitaţi contactul direct între alimentele proaspete
şi alimentele deja congelate. Pentru a optimiza viteza de
congelare, sertarele pot fi scoase şi alimentele pot fi aşezate
direct în partea inferioară a compartimentului.
Pentru a evita creşterea volumului de resturi alimentare,
consultaţi setarea şi perioada de depozitare recomandate în
capitolul FUNCŢIONARE
RO
9
FUNCŢIONARE
PRIMA UTILIZARE
După instalare, ateptai cel puin două ore înainte de a conecta aparatul la reeaua electrică. Conectai
aparatul la reeaua de alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcioneze automat. Temperaturile
ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică.
După ce punei aparatul în funciune, trebuie să ateptai 4-6 ore până când se atinge temperatura adecvată
de păstrare a alimentelor pentru un aparat încărcat normal. Dacă este emis semnalul sonor, înseamnă că alarma
de temperatură a intervenit: apăsai pe buton pentru a opri alarmele sonore.
COMPARTIMENTUL FRIGIDER ŞI DEPOZITAREA ALIMENTELOR
Compartimentul frigider permite păstrarea alimentelor proaspete i a băuturilor. Compartimentul frigider
se dezgheaă complet automat. Prezena ocazională a picăturilor de apă pe peretele interior posterior al
compartimentului indică faza de dezgheare automată. Apa rezultată din dezgheare este condusă într-un
canal de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.
Notă: temperatura ambiantă, frecvenţa cu care se deschid uşile şi poziţia aparatului pot influenţa temperaturile interne în
cele două compartimente. Setaţi temperaturile în funcţie de aceşti factori. Într-un mediu cu umiditate foarte ridicată, în
compartimentul frigider se poate produce condens, mai ales pe rafturile de sticlă. În acest caz, se recomandă să acoperiţi
recipientele care conţin lichide (de ex. o oală cu supă), să ambalaţi alimentele cu conţinut ridicat de apă (de ex. legumele) şi să
porniţi ventilatorul (dacă există). Toate sertarele, rafturile de pe uşi şi rafturile pot fi scoase.
CIRCULAŢIA AERULUI
Circulaia aerului permite o mai bună distribuire a temperaturilor în interiorul compartimentelor i, prin urmare,
o mai bună conservare a alimentelor i reducerea umidităii excesive. Nu blocai zona de ventilare.
SISTEMUL DE ILUMINAT (ÎN FUNIE DE MODEL)
Acest produs conţine o sursă de lumină în partea de sus cu eficienţă energetică din clasa G
MODUL DE DEPOZITARE AL ALIMENTELOR PROASPETE ŞI AL BĂUTURILOR
Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic (mere, caise, pere, piersici, avocado, smochine, prune,
afine, pepeni, fasole) i cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele i salata, trebuie să fie
separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitai roii
împreună cu kiwi sau varză. Nu apropiai alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circularea
corespunzătoare a aerului. Folosii recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu i sticlă, precum i folie
transparentă pentru a ambala alimentele.
Dacă avei o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosii rafturile de deasupra
sertarului pentru fructe i legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment. Pentru
lichidele i alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosii doar recipiente cu capac
sau acoperii-le. Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosii suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite
modele).
10
Legendă
ZONA TEMPERATURĂ
Recomandată pentru depozitarea fructelor
tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor,
sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor
ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea brânzei,
laptelui, alimentelor de consum zilnic,
delicateselor, iaurtului
ZONA CEA MAI RECE
Recomandată pentru depozitarea
mezelurilor, deserturilor, cărnii i petelui
SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME
Limitele de încărcare sunt determinate de structura specifică
a aparatului (coşuri, recipiente, clapete, sertare, rafturi etc.)
sau limitele de încărcare sunt determinate de capacitatea de
încărcare obişnuită.
COMPARTIMENTUL CONGELATOR ŞI DEPOZITAREA ALIMENTELOR
Compartimentul congelator permite depozitarea alimentelor congelate i congelarea alimentelor
proaspete o perioadă îndelungată de timp. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 24 de
ore este indicată pe plăcua cu date tehnice. Aezai alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul
compartimentului congelator, lăsând spaiu suficient în jurul pachetelor pentru a permite libera circulaie
a aerului. Se recomandă să nu congelai din nou alimentele care s-au dezgheat parial. Este important să
ambalai alimentele astfel încât să se evite pătrunderea apei, a umezelii sau a condensului.
Legendă
SERTARELE CONGELATORULUI
SERTAR ZONĂ CONGELARE
(Zonă de răcire maximă)
Recomandat pentru congelarea
alimentelor proaspete/gătite
CUBURI DE GHEAŢĂ
Umplei tava pentru gheaă 2/3 cu apă i aezai-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosii în niciun
caz obiecte tăioase sau ascuite pentru a scoate gheaa.
Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată într-un anumit interval de timp este indicată pe plăcuţa cu
date tehnice.
Limitele de încărcare sunt determinate de coşuri, clapete, sertare, rafturi etc. Asiguri-vă că aceste componente se
pot închide în continuare cu uşurinţă după încărcare.
DEMONTAREA SERTARELOR
Tragei sertarele în afară până la capăt, ridicai-le i scoatei-le. Pentru a beneficia de mai mult spaiu,
compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertare. Verificai dacă ua este închisă corespunzător după ce
ai aezat alimentele înapoi pe grătar/rafturi.
RO
11
PERIOADA DE DEPOZITARE PENTRU ALIMENTELE CONGELATE LA DOMICILIU
Luni
Alimente
Zonă de depozitare
COMPARTIMENTUL CONGELATOR
În congelatoarele cu sistem No Frost, aerul rece circulă în jurul zonelor de depozitare i previne formarea gheii,
eliminând astfel complet necesitatea de decongelare.
Produsele congelate nu se lipesc de perei, etichetele pot fi citite, iar spaiul de depozitare rămâne curat i
degajat.
Sertarul din zona/compartimentul de congelare este indicat în imaginea de deasupra.
SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE
1. În timpul funcionării produsului, un sunet generat de compresor este
normal.
2. Sunetele precum gâlgâitul i trosnitul sunt generate de trecerea agentului
frigorific în interiorul circuitului de răcire, prin urmare, sunt zgomote
normale.
3. Este posibil să „auzii” scârâituri la activarea sau dezactivarea
compresorului: este un sunet normal generat de structura produsului.
4. Verificai dacă rafturile de pe ua frigiderului, rafturile i sertarele din compartimentul frigider sunt fixate i
aezate în mod corespunzător pentru a evita eventuale vibraii.
5. Nu aezai recipiente din sticlă (sticle, borcane etc.) în contact direct unele cu altele, pentru a evita
vibraiile.
6. Acest aparat este echipat cu un compresor, care funcionează la o viteză optimă pentru a reduce la
minimum consumul de energie. În anumite situaii (în timpul verii sau dacă sunt introduse cantităi mari de
alimente), se poate întâmpla ca viteza compresorului să crească i, prin urmare, acesta să fie mai zgomotos
decât de obicei.
RECOMANDĂRI ÎN CAZUL NEUTILIZĂRII APARATULUI
În cazul neutilizării aparatului
Deconectai aparatul de la reeaua electrică, golii-l, dezgheai-l (dacă este necesar) i curăai-l.
Lăsai uile întredeschise pentru a permite aerului să circule în interiorul compartimentelor. Astfel evitai
formarea mucegaiului i apariia mirosurilor neplăcute.
În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică
inei închise uile pentru ca alimentele să rămână reci cât mai mult timp posibil. Nu congelai din nou
alimentele care s-au dezgheat parial. Dacă pana de curent se prelungete, este posibil să se activeze i alarma
de întrerupere a curentului (la produsele cu componente electronice).
12
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Curăai aparatul din când în când cu o lavetă i o soluie de apă caldă i ageni de curăare neutri speciali
pentru curăarea interiorului frigiderului.
Pentru a asigura scurgerea constantă i corectă a apei rezultate din dezgheare, curăai
periodic interiorul canalului de scurgere, situat pe peretele posterior al compartimentului
frigider, lângă sertarul pentru fructe i legume, folosind ustensila din dotare.
BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o
iluminare mai bună decât becurile tradiionale, precum i un consum de energie foarte redus. Contactai
Serviciul de Asistenă Tehnică dacă avei nevoie de un bec de schimb.
Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ua frigiderului.
RAFTURI
Toate sertarele, rafturile de pe ui i rafturile pot fi scoase.
UŞĂ
REVERSIBILITATEA UŞII
Notă: Direcţia de deschidere a uşii poate fi modificată. Dacă operaţia nu este efectuată de reprezentanţii serviciului de
asistenţă tehnică post-vânzare, aceasta nu este acoperită de garanţie. Respectaţi instrucţiunile din capitolul Instalare.
Înainte de a efectua orice operaţie de curăţare sau de întreţinere, scoateţi aparatul din priză sau
deconectaţi alimentarea cu energie electrică.
Nu folosiţi niciodată substanţe abrazive. Nu curăţaţi niciodată cu lichide inamabile componentele
frigiderului.
Nu utilizaţi aparate de curăţat cu aburi.
Butoanele şi aşajul panoului de comandă nu trebuie să e curăţate cu substanţe alcoolice sau derivate,
ci cu o lavetă uscată.
RO
13
Ce trebuie să faceţi
dacă...
Motive posibile Soluţii
Panoul de comandă
este oprit, aparatul
nu funcionează.
Este posibil ca aparatul să fie
în modul Pornire/Stand-by.
Este posibil să existe o
problemă la sursa de
alimentare a aparatului.
Pornii aparatul apăsând pe butonul Pornire/Stand-
by. Efectuai următoarele verificări:
alimentarea cu energie nu este întreruptă;
techerul este introdus corect în priză i
întrerupătorul bipolar de la reea (dacă intră în
dotare) este în poziia corectă (adică permite
alimentarea aparatului);
dispozitivele de protecie a sistemelor electrocasnice
sunt eficiente;
cablul de alimentare nu este deteriorat.
Becul din interior nu
funcionează.
Este posibil să fie necesară
înlocuirea becului.
Modele cu becuri LED: contactai Serviciul de
Asistenă Tehnică autorizat.
Este posibil ca aparatul să fie
în modul Pornire/Stand-by.
Pornii aparatul apăsând pe butonul Pornire/Stand-
by.
Temperatura
din interiorul
compartimentelor
nu este suficient de
scăzută.
Pot exista diverse cauze (a se
vedeaSoluii”).
Efectuai următoarele verificări:
uile se închid corect;
aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de
ldură;
temperatura setată este adecvată;
aerul circulă aerului prin sistemul de ventilare al
aparatului.
Există apă în
partea inferioară a
compartimentului
frigider.
Scurgerea apei de dezgheare
este blocată.
Curăai orificiul de scurgere a apei rezultate din
dezgheare (consultai capitolul „Întreinerea i
curăarea aparatului).
Marginea din
faă a aparatului,
la garnitura de
protecie a uii, este
fierbinte.
Aceasta nu este o defeciune.
Acest lucru împiedică
formarea condensului.
Nu este necesară nicio soluie.
Pictograma roie
clipete i este emis
un semnal sonor
Alarmă de uşă deschisă
Aceasta se activează când ua
compartimentului frigider
i/sau a compartimentului
congelator rămâne deschisă o
perioadă lungă de timp.
Pentru a dezactiva semnalul sonor, închidei ua
deschisă a aparatului.
Pictograma roie
clipete, este emis un
semnal sonor i apare
pictograma
.
Alarma de întrerupere a
curentului
Aceasta se activează atunci
când alimentarea cu energie
electrică este întreruptă
un timp îndelungat, lucru
care poate determina o
cretere a temperaturii în
compartimentul congelator.
Notă: până când nu este
dezactivată alarma de întrerupere
a curentului, nu puteţi seta o altă
temperatură pentru aparat.
Înainte de a dezactiva semnalul sonor, se recomandă
să acordai atenie temperaturii indicate pe afiajul
aferent, valoare corespunzătoare celei mai înalte
temperaturi atinse de compartimentul congelator în
timpul penei de curent. Pentru a dezactiva semnalul
sonor, apăsai scurt pe butonul „Oprire alarmă
sonoră.
După apăsarea butonului, pe afiajul temperaturii
va apărea din nou valoarea setată. În cazul în care
compartimentul congelator nu a ajuns încă la
temperatura optimă pentru conservarea alimentelor,
alarma de temperatură din compartimentul
congelator s-ar putea activa (consultai Alarma
de temperatură din compartimentul congelator).
Verificai starea alimentelor înainte de a le consuma.
REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
14
001
În cazul unor probleme de funcionare, contactai un
Centru tehnic de service Franke.
Nu apelai niciodată la tehnicieni neautorizai.
Specificaţi:
- tipul defeciunii
- modelul aparatului (art./Cod)
- numărul de serie (N.S.).
Când contactai centrul
nostru de service, vă rugăm să
precizai codurile specificate
pe plăcua cu date de
identificare a produsului
dumneavoastră.
ASISTEĂ
Ce trebuie să faceţi
dacă...
Motive posibile Soluţii
Pictograma roie
este aprinsă
(constant), este emis
un semnal sonor, iar
afiajul temperaturii
din congelator
clipete.
Alarmă de temperatură
compartiment congelator
Alarma de temperatură din
compartimentul congelator
indică faptul că acesta nu a
atins temperatura optimă.
Această situaie poate apărea:
atunci când folosii aparatul
pentru prima dată, după
decongelare i/sau curăare,
atunci când congelai cantităi
mari de alimente sau când ua
congelatorului nu se închide
complet.
Pentru a dezactiva semnalul sonor, apăsai scurt pe
butonul „Oprire alarmă sonoră” (afiajul temperaturii
nu va mai clipi). Când se ating condiiile optime
de temperatură, pictograma roie se va stinge
automat. În cazul în care alarma de temperatură
din compartimentul congelator nu se dezactivează,
contactai serviciul de asistenă tehnică autorizat.
Pictograma roie
se aprinde, este emis
un semnal sonor, iar
litera „F” clipete pe
afiaj.
Alarmă de defecţiune
Alarma indică o defeciune la
o componentă tehnică.
Contactai telefonic Serviciul de Asistenă Tehnică
autorizat. Pentru a dezactiva semnalul sonor, apăsai
scurt pe butonul „Oprire alarmă sonoră.
400011513432
www.franke.com
CS SK EL RO TR RU UK AR
/