König CMP-WEBCAM100 Specificație

Categorie
Camere web
Tip
Specificație
CMP-WEBCAM100
MANUAL (p. 2 )
Wireless webcam
ANLEITUNG (s. 4 )
Funk-Webcam
MODE D’EMPLOI (p. 6 )
Webcam sans fil
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 8 )
Draadloze camera
MANUALE (p. 10 )
Webcam senza fili
MANUAL DE USO (p. 12 )
Cámara web inalámbrica
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 14 .)
Vezeték nélküli webkamera
KÄYTTÖOHJE (s. 16 )
Langaton webkamera
BRUKSANVISNING (s. 18 )
Trådlös webbkamera
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 20 )
Bezdrátová webkamera
MANUAL DE UTILIZARE (p. 22 )
Cameră web fără fir
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 24 )
Ασύρματη κάμερα
BRUGERVEJLEDNING (p. 26 )
Trådløst webcam
VEILEDNING (p. 28 )
Trådløst webkamera
ROMÂNĂ
Cameră web fără fir
Important: Înainte de utilizarea camerei fără fir, încărcaţi-o timp de cel puţin 8 ore.
Structura produsului:
8
9
3
5
4
7
6
1
2
1.) obiectiv
2.) suport
reglabil
3.) indicator încărcare
4.) indicator funcţionare
5.) buton pornire/oprire
6.) port mini USB
7.) antenă
8.) indicator led receptor
9.) fişă usb
22
Instalare:
Vom lua Windows XP
®
ca şi exemplu pentru a demonstra paşii de mai jos:
1.) Apăsaţi butonul de pornire/oprire timp de 2 secunde, până când indicatorul din spate devine albastru.
2.) Introduceţi receptorul fără fir în computer, iar acesta va detecta noul dispozitiv.
După câteva secunde, programul va fi instalat şi identificat automat.
3.) Daţi clic pe Start - Settings - Control Panel - Sound and Audio Devices – Audio (Start-Setări-Panou
de comandă-Sunet şi dispozitive audio-Audio).
Selectaţi “Wireless Audio Device” (Dispozitiv audio fără fir) drept dispozitivul implicit din “Sound
recording” (Înregistrare sunet)
(a se vedea figura 1)
4.) Daţi clic pe butonul “Volume” (Volum) din “Sound recording” (Înregistrare sunet), setaţi volumul la
maxim.
5.) Camera poate fi utilizată pentru toate programele de chat, precum MSN, Skype etc.
figura 1 figura 2
Măsuri de siguranţă:
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi
desfăcut NUMAI de către un tehnician avizat, când este necesară
depanarea. Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte
echipamente în cazul apari
ţ
iei unei probleme. Nu expune
ţ
i produsul
apei sau umezelii.
Întreţinere:
Curăţarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Garanţie:
Nu oferim nicio garanţie şi nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau modificărilor
aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a produsului.
Generalităţi:
Designul şi specificaţiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
Toate siglele mărcilor şi denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
proprietarilor de drept şi prin prezenta sunt recunoscute ca atare.
Păstraţi acest manual şi ambalajul pentru consultări ulterioare.
Atenţie:
Pe acest produs se află acest marcaj. Acesta semnifică faptul că produsele electrice şi electronice nu
trebuie eliminate odată cu gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem separat de colectare.
23
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31

König CMP-WEBCAM100 Specificație

Categorie
Camere web
Tip
Specificație