Palram Aquila 2050 701142 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

Szerelési útmutató
CANOPY
Biztonsági utasítások
l
Kérjük, hogy a jelen kézikönyvben szereplő utasítások szerint járjon el.
l
Válogassa ki az egyes részeket, és ismét ellenőrizze a csomag tartalmát a mellékelt lista alapján.
l
A biztonság érdekében javasoljuk, hogy a terméket két személy szerelje össze.
l
Javasoljuk Önnek, hogy használjon védőkesztyűt a szerelés során.
l
Ne próbálja a Védőernyőt szeles időben vagy nedves körülmények között összeszerelni.
l
Mindig legyen biztonsági védőcipő a lábán, és viseljen biztonsági védőszemüveget is.
l
Biztonságos módon szabaduljon meg a műanyagtáskától – tartsa ezeket kis gyermekektől távol.
l
Akadályozza meg, hogy a szerelési területre gyerekek bejussanak.
l
Ne igyekezzen olyankor összeszerelni a Védőernyőt, ha fáradt, drog, gyógyszerek vagy alkohol hatása alatt van, vagy ha hajlamos a szédülésre.
l
A kettőslétra és az elektromos eszközök használata során bizonyosodjon meg róla, hogy a gyártó biztonsági utasításai szerint jár el.
l
Még a fúrás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy nincs semmilyen rejtett csővezeték vagy kábel ott a falban.
l
kérjük, keresse fel a helyi hatóságokat, ha bármilyen engedély szükséges felálló lombkorona.
Megjegyzés:
Kizárólag ön a felelős annak meghatározásáért, hogy a jelen termék kezelése, raktározása, szerelése, telepítése vagy használata biztonságos és alkalmas-e egy bizonyos helyen vagy valamilyen meghatározott művelet során. A Palram
nem felel a károkért és sérülésekért, amelyeket Ön vagy bármilyen más személy elszenvedett, valamint az anyagi károkért, amelyek a jelen termékkel végzett helytelen kezelésből, raktározásból, szerelésből, telepítésből vagy annak
használatából erednek, vagy a Palram a jelen termékre vonatkozó kezelési, raktározási, szerelési, telepítési vagy használati utasításai be nem tartásának következtében keletkeztek. A jelen termék csak biztonságos házi használatra
alkalmas. Ne használja a jelen terméket a jelen utasításokban vagy a vonatkozó érvényes építési törvényekben meg nem határozott célokra azon a helyen, ahol a jelen termék használatra kerül. Mindig legyen óvatos, és használjon
megfelelő védőeszközöket (beleértve a szem védelmét is) a jelen termék szerelése és telepítése során.
További információt az alábbi
honlapunkon talál:
www.palramapplications.com
Szerszámok és felszerelés
l
Szabóméter
l
Munkakesztyű
l
Műanyag- vagy gumikalapács
l
Kenőanyag
l
Phillips keresztcsavarhúzó
l
Kettőslétra
l
Fúrógép
l
8 és mm betonfúrógép
Tisztítási útmuta
l
He szükséges a Védőernyő tisztítása, használjon kímélő tisztítószeroldatot, és ezt követően a felületet hideg vízzel öblítse le.
l
Ne használjon acetont, súroló hatású tisztítószereket vagy egyéb speciális tisztítószereket a panel tisztításához.
Hungarian
Instrucţiuni de asamblare
CANOPY
Măsuri de siguranţă
l
Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile cuprinse în acest manual.
l
Triaţi părţile componente şi verificaţi-le după lista de componente.
l
Pentru siguranţă vă recomandăm ca produsul să fie asamblat de două persoane.
l
Vă recomandăm să utilizaţi mănuşile de lucru în timpul asamblării.
l
Nu încercaţi să asamblaţi copertina în condiţii de ploaie sau vânt.
l
Întotdeauna purtaţi papuci şi ochelari de protecţie.
l
Ţineţi toate punguliţele de plastic în siguranţă - nu le lăsaţi la îndemâna copiilor.
l
Nu permiteţi prezenţa copiilor în zona de lucru.
l
Nu încercaţi să asamblaţi Copertina dacă sunteţi obosit, aţi consumat droguri, medicamente sau alcool, precum şi dacă sunteţi
predispus la ameţeli de scurtă durată.
l
Când utilizaţi scara mobilă sau sculele asiguraţi-vă că urmaţi măsurile de siguranţă ale fabricantului.
l
Înainte de a găuri peretele asiguraţi-vă că nu sunt ţevi sau cabluri electrice ascunse.
l
Vă rugăm să consultaţi autorităţile locale în cazul în care există permise sunt necesare pentru a clădi baldachin.
Notă:
Sunteţi direct reponsabil de asigurarea manipulării, depozitării, asamblării, instalării sau folosirii acestui produs în depline condiţii de siguranţă, corespunzãtoare în orice locaţie sau pentru oricare aplicaţie. Palram nu este responsabil
pentru orice deteriorare sau rănire a dumneavoastră sau a oricărei alte persoane, sau a oricărei pagube care rezultă din manipularea, depozitarea, instalarea, asamblarea necorespunzătoare sau folosirea acestui produs,
sau nerespectarea instrucţiunilor scrise de Palram cu privire la manipularea, depozitarea, instalarea, asamblarea şi folosirea acestui produs. Acest produs este destinat doar pentru uzul casnic. Nu folosiţi acest produs pentru oricare
altă aplicaţie care nu este recomandată în aceste instrucţiuni sau consultaţi codurile de construcţie în consecinţă cu locaţia în care acest produs va fi întrebuinţat. Întotdeauna fiţi atent şi folosiţi echipamentul de siguranţã adecvat
(inclusiv ochelari de protecţie pentru ochi) când asamblaţi sau instalaţi acest produs.
Pentru alte informaţii vă rugăm să accesaţi
situl nostru: www.palramapplications.com
Scule şi materiale necesare
l
Ruletă
l
Mănuşi de lucru
l
Ciocan de plastic sau de cauciuc
l
Lubrifiant
l
Şurubelniţă în cruce- tip Philips
l
Scară mobilă
l
Maşină de găurit
l
Burghiu pentru beton de
l
8mm şi 10mm
Instrucţiuni de curăţare
l
Atunci când va fi necesar să curăţaţi Copertina folosiţi o soluţie slabă de detergent şi clătiţi cu apă rece curată.
l
Nu folosiţi acetonă, curăţitori abrazivi sau alţi detergenţi speciali pentru a curăţa panoul.
Romanian
1 / 1

Palram Aquila 2050 701142 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru