Logitech 920-006169 Ghid de instalare

Categorie
Tastaturi pentru dispozitive mobile
Tip
Ghid de instalare

Acest manual este potrivit și pentru

Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
210  Română
Familiarizaţi-vă cu produsul
1. Suport iPad
2. Capac folio de protecţie
3. Taste funcţionale
4. Tastatură
5. Indicator luminos pentru Bluetooth®
şi pentru starea bateriei
6. Buton de conectare Bluetooth
7. Comutator Pornit/Oprit
8. Port de încărcare micro-USB
9. Cablu de încărcare micro-USB
10. Documentaţie produs
5
1
2
6
7
8
9
10
4
3
Ultrathin Keyboard Folio i5
1 2
43
PDF
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-i5
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
Română  211
Instalarea capacul folio
altastaturii
Noţiuni de bază
1. Deschideţi capacul folio al tastaturii,
asiguraţi-vă că marginea dispozitivului
iPad este aliniată cu suportul iPad şi apăsaţi
în jos:
2. Deplasaţi capacul folio al tastaturii
în poziţia de tastare:
Stabilirea conexiunii cu iPad
Capacul folio al tastaturii se conectează
la iPad prin Bluetooth. Când utilizaţi
capacul folio al tastaturii pentru prima dată,
trebuie să îl asociaţi cu iPad:
1. Porniţi tastatura:
Indicatorul luminos de stare se aprinde
intermitent în albastru pentru a indica
faptul că tastatura poate fi descoperită şi
că este pregătită pentru asocierea cu iPad.
Când porniţi tastatura pentru prima dată,
aceasta poate fi descoperită timp de
15 minute.
Dacă indicatorul luminos de stare
devine roşu, încărcaţi bateria. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi „Încărcarea
bateriei tastaturii”.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
212  Română
2. Pe iPad:
•Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth
a dispozitivului iPad este activată.
Selectaţi Settings (Setări) > Bluetooth >
Pornit.
•Din meniul Devices (Dispozitive),
selectaţi „Ultrathin Keyboard Folio i5”.
3. Dacă dispozitivul iPad solicită un PIN,
introduceţi-l utilizând tastatura folio
(nu cea de pe iPad).
După realizarea conexiunii, indicatorul
luminos de stare rămâne aprins constant
pentru o scurtă perioadă de timp,
apoi se stinge.
Conectarea la un alt dispozitiv iPad
1. Asiguraţi-vă că tastatura este pornită.
2. Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth
a dispozitivului iPad este activată.
Selectaţi Settings (Setări) > Bluetooth >
Pornit.
3. Apăsaţi pe butonul de conectare Bluetooth:
Tastatura este vizibilă pentru 3 minute.
4. Din meniul Devices (Dispozitive)
al dispozitivului iPad, selectaţi
„Ultrathin Keyboard Folio i5”.
5. Dacă dispozitivul iPad solicită un PIN,
introduceţi-l utilizând tastatura folio
(nu cea de pe iPad).
După realizarea conexiunii, indicatorul
luminos de stare rămâne aprins constant
pentru o scurtă perioadă de timp,
apoi se stinge.
Utilizarea capacului folio
altastaturii
Două poziţii de vizualizare
Capacul folio al tastaturii oferă două poziţii
de vizualizare: una pentru tastare, iar cealaltă
pentru răsfoire.
Pentru a tasta, deplasaţi suportul iPad
în poziţia de tastare, aliniindu-l cu magnetul
încorporat pentru a-l fixa. Porniţi tastatura:
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
Română  213
Pentru a răsfoi, plasaţi suportul iPad în poziţia
de răsfoire. Nu uitaţi să opriţi tastatura pentru
a conserva bateria:
În poziţia de tastare, dacă nu utilizaţi tastatura
o perioadă de timp, aceasta intră automat
în modul repaus. Se reactivează prin apăsarea
oricărei taste.
Detaşarea dispozitivului iPad
Pentru a detaşa dispozitivul iPad de
pe capacul folio, îndoiţi spre spate unul
din colţurile suportului pentru iPad:
Dispozitivul iPad se eliberează:
Depozitarea dispozitivului iPad
pentru transport
1. Introduceţi dispozitivul iPad
în suportul iPad.
2. Închideţi capacul folio al tastaturii.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
214  Română
Indicatoarele luminoase de stare
Indicatorul luminos de stare al capacului folio al tastaturii furnizează informaţii despre
alimentarea bateriei şi despre conexiunea Bluetooth:
Indicator luminos Descriere
Verde intermitent Bateria se încarcă.
Verde Bateria este complet încărcată (100%).
Roşu Nivelul de încărcare a bateriei este redus (mai puţin de 10%).
Reîncărcaţi bateria.
Albastru intermitent Rapid: Tastatura este în modul descoperire, pregătită pentru asociere.
Lent: Tastatura încearcă să se reconecteze la dispozitivul iPad.
Albastru constant Asocierea sau reconectarea Bluetooth s-a efectuat cu succes.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
Română  215
Taste funcţionale
Ecran iniţial = ecranul iniţial
al dispozitivului iPad
Fn + 1 = Ecran de blocare
Blochează sau deblochează
ecranul iPad
Fn + 2 = Siri
Utilizaţi vocea pentru a trimite
mesaje, pentru a efectua apeluri,
pentru a programa întâlniri
şi mai multe
Fn + 3 = Căutare
Lansează funcţia de căutare a iPad
Fn + 4 = Comutare limbă
Comută limba tastaturii
Fn + 5 = Tastatură virtuală
Afişează/ascunde tastatura virtuală
Fn + 7 = Piesa anterioară
Fn + 8 = Redare/Pauză
Fn + 9 = Piesa următoare
Fn + 0 = Anulare volum
Fn + Cratimă = Scădere volum
Fn + Plus = Creştere volum
Fn + X = Tăiere
Fn + C = Copiere
Fn + V = Lipire
Fn + Cursor stânga = Selecţie stânga
Selectează textul la stânga,
cuvânt cu cuvânt
Fn + Cursor dreapta =
Selecţie dreapta
Selectează textul la dreapta,
cuvânt cu cuvânt
Fn + Bara de spaţiu =
Comutare aplicaţii
Notă: Pentru a selecta o tastă funcţională, apăsaţi lung tasta Fn, apoi apăsaţi tasta indicată mai sus.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
216  Română
Încărcarea bateriei tastaturii
Dacă indicatorul luminos de stare al bateriei
este roşu, bateria capacului folio al tastaturii
trebuie încărcată.
1. Cuplaţi un capăt al cablului micro-USB
în portul de încărcare, iar celălalt capăt
într-un port USB al computerului.
Alternativ, puteţi utiliza un încărcător USB
de 5 V, cum ar fi cel furnizat împreună
cu iPad, cu condiţia ca alimentarea să fie
de cel puţin 500 mA.
În timpul încărcării bateriei, indicatorul
luminos de stare se aprinde intermitent
în verde.
2. Încărcaţi bateria până când indicatorul
luminos de stare al acesteia devine
verde constant.
Informaţii despre baterie
•O baterie complet încărcată oferă
aproximativ trei luni de utilizare când
tastatura este folosită aproximativ
două ore pe zi.
•Încărcaţi bateria dacă indicatorul luminos
de stare se aprinde scurt în roşu după
pornirea tastaturii.
•Când nu utilizaţi tastatura, opriţi-o pentru
a economisi energia bateriei.
•În poziţia de tastare, dacă tastatura
nu este utilizată o perioadă de timp,
aceasta trece automat în modul repaus.
Apăsaţi orice tastă pentru a o reactiva.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
Română  217
Aruncarea bateriilor la sfârşitul duratei
de viaţă a produsului.
1. Deschideţi capacul superior cu
o şurubelniţă.
2. Detaşaţi şi scoateţi bateria de pe placa
de circuite.
3. Aruncaţi produsul şi bateria în conformitate
cu legislaţia locală
Vizitarea Centrului
pentruproduse
Pentru produsul dvs. există mai multe
informaţii şi asistenţă online. Acordaţi un
moment vizitării Centrului pentru produse
pentru a afla mai multe despre noul capac
folio al tastaturii.
www.logitech.com/support/ultrathin-
keyboard-folio-i5
Răsfoiţi articolele online pentru ajutor
privind configurarea, sfaturi de utilizare
şi informaţii despre funcţiile suplimentare.
Conectaţi-vă cu alţi utilizatori din
Forumurile comunităţii noastre
pentru a obţine îndrumare, pentru a pune
întrebări şi pentru a împărtăşi soluţii.
Găsiţi o gamă largă de conţinut, inclusiv:
•Tutoriale
•Depanare
•Asistenţă din partea comunităţii
•Documentaţie online
•Informaţii despre garanţie
•Piese de schimb (unde sunt disponibile)
3
2
1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
218  Română
Depanare
Tastatura nu funcţionează
•Apăsaţi orice tastă pentru a scoate tastatura
din modul repaus.
•Opriţi şi reporniţi tastatura.
•Reîncărcaţi bateria internă. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi „Încărcarea bateriei
tastaturii”.
•Restabiliţi conexiunea Bluetooth între
tastatură şi iPad.
•Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este
activată în setările iPad (Settings (Setări) >
Bluetooth > Pornit).
•Alegeţi „Ultrathin Keyboard Folio i5” din
meniul Devices (Dispozitive) al dispozitivului
iPad. După stabilirea conexiunii Bluetooth,
indicatorul luminos de stare se aprinde în
albastru constant.
Ce părere aveţi?
Vă mulţumim că aţi achiziţionat
produsul nostru.
Acordaţi-ne un minut pentru
a ne spune părerea dvs.
www.logitech.com/ithink
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256

Logitech 920-006169 Ghid de instalare

Categorie
Tastaturi pentru dispozitive mobile
Tip
Ghid de instalare
Acest manual este potrivit și pentru