GROHE Veris 13 245 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

13
RO
Domeniul de utilizare
Funcţionarea este posibilă cu: cazane sub presiune,
încălzitoare instantanee comandate termic şi hidraulic.
Funcţionarea cu cazane nepresurizate (aparate deschise
de preparare apă caldă) nu este posibilă!
Specificaţii tehnice
Presiunea de curgere min. 0,5 bar / recomandat 1 - 5 bar
Presiunea de lucru max. 10 bar
Presiunea de încercare 16 bar
La presiuni de repaus de peste 5 bar
se va monta un reductor de presiune.
Se vor evita diferenţele de presiune
mari între racordurile de apă caldă şi rece!
Debit la presiune de curgere de 3 bar:
Dispersor cca. 25 l/min
•Temperatură
Intrare apă caldă: max. 80 °C
Recomandat: (pentru economie de energie) 60 °C
Instalarea
Se vor avea în vedere desenele cu cote de pe pagina pliantă I.
I. Montarea bateriei; a se vedea pagina pliantă II, fig. [1] până
la [6].
1. Se scoate capacul (A) al corpului montat sub tencuială şi se
scurtează şablonul (B) la 8mm; a se vedea fig. [1].
2. Se scoate şurubul de închidere (C) de pe partea conductei
racordate deoarece, în caz contrar, nu va exista debit de
apă; a se vedea fig. [2].
3. Se introduc pe ţeava (F) rozeta (D) şi flanşa (E), după care
se înşurubează manşonul (G); a se vedea fig. [3].
4. Se împinge înapoi flanşa (E) şi se introduce bateria montată
în prealabil pe corpul de sub tencuială; a se vedea fig. [4].
Trebuie avut grijă ca tubul de alimentare (H) să intre în
orificiul corespunzător al corpului de sub tencuială.
5. Se aliniază bateria pe orizontală şi pe verticală faţă de
pardoseală şi se fixează cu şaibele (J) şi şuruburile (J1);
a se vedea fig. [5].
6. Se etanşează rosturile din jurul şablonului de montaj
folosind material elastic durabil; a se vedea fig. [6].
Se deschide alimentarea cu apă rece şi caldă şi se verifică
etanşeitatea racordurilor.
7. Se împinge rozeta (D) spre pardoseală.
Întreţinerea
Toate piesele se verifică şi se curăţă, eventual se înlocuiesc şi
se ung cu vaselină specială pentru armături.
Aeratorul (13 907); a se vedea pagina pliantă I.
Montarea se face în ordine inversă.
Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă I (* = accesorii
speciale).
Îngrijire
Indicaţiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în
instrucţiunile de îngrijire ataşate.
CN
应用范围
可与以下设备配套使用:承压式蓄热热水器、温控式和液控式
即热热水器。允许与非承压式蓄热热水器 (容积式热水器)
一起使用。
技术参数
水流压强 最小 0.5 - 推荐使用 1 - 5
工作压强 最大 10
测试压强 16
如果静压超过 5 巴,则必须安装减压阀。
请避免冷热水进水管之间产生过大压差。
水流压强为 3 巴时的流量:
出水嘴 约为 25 / 分钟
温度
热水进水管: 最高 80 °C
推荐温度: (节能) 60 °C
安装
请参见折页 I 上的三维示意图。
I. 安装龙头,参见折页 II 上的图 [1] 至图 [6]
1. 卸下内置龙头套管的盖子 (A) 并将龙头底盘 (B) 切割至 8 毫米
厚,如图 [1] 所示。
2. 卸下已连接管道一侧的螺旋塞 (C),否则无法出水,
如图 [2] 所示。
3. 推上水管 (F) 上的面盖 (D) 和法兰 (E),然后拧上套管 (G)
如图 [3] 所示。
4. 推回法兰 (E),然后将预先装好的龙头连接到后部,
如图 [4] 所示。确保给水管 (H) 与后部上对应的孔啮合。
5. 将龙头与底面水平、垂直对齐,并用垫圈 (J) 和螺钉 (J1)
拧紧,如图 [5] 所示。
6. 用永久弹性硅胶密封龙头底盘四周的接缝,如图 [6] 所示。
打开冷热水进水管,检查接口是否存在渗漏情况。
7. 推压面盖 (D) 使其紧贴在底面上。
维护
检查并清洁所有零件,在必要时更换零件并使用专用润滑油脂
润滑零件。
出水嘴 (13 907),参见折页 I
安装时请按照相反的顺序进行。
备件,参见折页 I * = 特殊配件)
保养
有关该龙头的保养说明,请参考附带的保养信息。
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

GROHE Veris 13 245 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru